Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 257 din 16 iunie 2004

privind ratificarea Conventiei internationale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptata la New York la 15 decembrie 1997

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 21 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Conventia internationala pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptata la New York la 15 decembrie 1997.
    Art. 2
    Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula urmatoarea declaratie:
    "In baza art. 6 alin. 3 din conventie, Romania declara ca stabileste jurisdictia sa pentru infractiunile prevazute la art. 2, in toate cazurile prevazute de art. 6 alin. 1 si 2, potrivit dispozitiilor aplicabile in materie din dreptul intern."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                            PRESEDINTELE SENATUI
                               NICOLAE VACAROIU

                           CONVENTIE INTERNATIONALA
pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptata la New York la 15 decembrie 1997*)

    *) Traducere.

    Statele parti la prezenta conventie,
    luand in considerare scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite privitoare la mentinerea pacii si securitatii internationale si dezvoltarea relatiilor de buna vecinatate, prietenie si cooperare intre state,
    fiind profund preocupate de intensificarea in lumea intreaga a actelor de terorism sub toate formele si manifestarile,
    amintind Declaratia consacrata celei de-a 50-a aniversari a Natiunilor Unite la 24 octombrie 1995,
    amintind, de asemenea, Declaratia asupra masurilor privind eliminarea terorismului international, anexata la Rezolutia Adunarii Generale 49/60 din 9 decembrie 1994, in care, inter alia, "statele membre ale Natiunilor Unite reafirma in mod solemn condamnarea fara echivoc a tuturor actelor, metodelor si practicilor teroriste ca fiind criminale si fara justificare, indiferent de locul sau de persoana care le-a comis, inclusiv acele acte care pun in pericol relatiile prietenesti dintre state si popoare si ameninta integritatea teritoriala si securitatea statelor",
    observand ca Declaratia asupra masurilor privind eliminarea terorismului international a incurajat, de asemenea, statele "sa examineze de urgenta domeniul de aplicare a prevederilor legale internationale in vigoare care privesc prevenirea si eliminarea terorismului in toate formele si manifestarile sale, in scopul de a se asigura prin aceasta ca exista un cadru legal care sa acopere toate aspectele in materie",
    amintind Rezolutia Adunarii Generale 51/210 din 17 decembrie 1996 si Declaratia anexata la aceasta, vizand completarea Declaratiei din 1994 privind masurile pentru eliminarea terorismului international,
    observand ca atacurile teroriste cu explozibili sau alte dispozitive letale au devenit extrem de raspandite,
    observand, de asemenea, ca acordurile multilaterale existente nu contin o abordare adecvata a acestui tip de atacuri,
    fiind convinse de nevoia urgenta de a intensifica cooperarea intre state in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea de masuri practice si eficiente de prevenire a unor astfel de acte de terorism, precum si de urmarire in justitie si pedepsire a autorilor,
    considerand ca producerea unor astfel de acte preocupa in mod deosebit intreaga comunitate internationala,
    observand ca activitatile fortelor militare ale statelor sunt guvernate de reguli de drept international ce nu sunt incluse in cadrul acestei conventii si ca excluderea anumitor actiuni din sfera de aplicare a acestei conventii nu are efectul de a trece cu vederea sau de a transforma actele ilicite in acte licite ori de a impiedica condamnarea acestor acte in baza altor legi,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    In sensul prezentei conventii, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. bunuri de stat sau de guvern - orice echipament ori mijloc de transport avand caracter temporar sau permanent folosit ori ocupat de catre reprezentanti ai unui stat, membri ai Guvernului, reprezentanti ai puterii legislative sau judecatoresti, de catre oficiali ori angajati ai statului, ai oricarei alte entitati sau autoritati publice sau de catre oficiali ori angajati ai organizatiilor interguvernamentale in legatura cu functiile oficiale;
    2. infrastructura - orice amplasament public sau privat ce furnizeaza servicii de utilitate publica, cum ar fi: furnizarea apei, evacuarea apelor uzate, furnizarea energiei, a combustibilului sau a comunicatiilor;
    3. prin dispozitiv exploziv sau alt dispozitiv letal se intelege:
    a) orice arma sau dispozitiv exploziv ori incendiar care este conceput in scopul sau care are capacitatea de a provoca moartea, prejudicii corporale grave ori importante pierderi materiale;
    b) orice arma sau dispozitiv conceput in scopul ori care are capacitatea de a provoca moartea, prejudicii corporale grave sau importante pierderi materiale prin emisie ori raspandire de produse chimice toxice, agenti biologici, toxine sau substante similare ori iradieri sau materiale radioactive;
    4. forte armate ale unui stat - fortele pe care un stat le organizeaza, antreneaza si echipeaza in conformitate cu dreptul sau intern, cu scopul principal de a asigura apararea si securitatea nationala, si persoanele care actioneaza in sprijinul acestor forte armate si care sunt in mod oficial sub comanda, autoritatea si raspunderea acestora;
    5. loc public - partile oricaror cladiri, terenuri, drumuri publice, cursuri de apa si alte locuri care sunt accesibile ori deschise publicului, in mod continuu, periodic sau ocazional, si includ orice spatiu comercial, cultural, istoric, educativ, religios, guvernamental, de divertisment, recreativ ori un altul care este de asemenea accesibil sau deschis publicului;
    6. sistem de transport public - orice echipament, vehicul sau mijloc, public ori privat, care este utilizat in cadrul serviciilor de transport de persoane sau de marfuri accesibile publicului.
    Art. 2
    1. Comite o infractiune in sensul prezentei conventii orice persoana care, in mod ilicit si deliberat, livreaza, plaseaza, face sa explodeze sau detoneaza un dispozitiv exploziv ori alt dispozitiv letal, in sau impotriva unui loc public, a unei cladiri guvernamentale ori a unei alte cladiri publice, a unui sistem de transport public sau impotriva unei infrastructuri:
    a) cu intentia de a provoca moartea sau prejudicii corporale grave; sau
    b) cu intentia de a cauza distrugeri masive acestui loc, sistem, acestei cladiri sau infrastructuri, atunci cand aceste distrugeri antreneaza ori risca sa antreneze pierderi economice considerabile.
    2. Comite, de asemenea, o infractiune orice persoana care incearca sa comita o infractiune in sensul alin. 1.
    3. Comite, de asemenea, o infractiune orice persoana care:
    a) este complice la o infractiune in sensul alin. 1 sau 2;
    b) organizeaza sau da ordine altor persoane de a comite o infractiune in sensul alin. 1 sau 2;
    c) contribuie in orice alt mod la comiterea uneia sau mai multor infractiuni vizate la alin. 1 sau 2 de catre un grup de persoane care actioneaza cu un scop comun; contributia trebuie sa fie facuta cu intentie si cu scopul fie de a facilita activitatea criminala generala a grupului sau scopurile acestuia, fie avand pe deplin cunostinta de intentia grupului de a comite infractiunea/infractiunile vizata/vizate.
    Art. 3
    Prezenta conventie nu se aplica in cazul in care infractiunea este comisa in interiorul unui singur stat, cand autorul prezumat si victimele infractiunii sunt cetateni ai acestui stat, cand autorul prezumat al infractiunii se gaseste pe teritoriul acestui stat si nici un alt stat nu are motive sa stabileasca propria competenta, conform alin. 1 sau 2 al art. 6 din prezenta conventie, fiind inteles ca in aceste cazuri se vor aplica prevederile art. 10 - 15, dupa cum este cazul.
    Art. 4
    Fiecare stat parte ia masurile care pot fi necesare pentru:
    a) a califica drept infractiuni in dreptul sau intern infractiunile vizate in art. 2 din prezenta conventie;
    b) a prevedea pentru aceste infractiuni pedepse corespunzatoare, tinand seama de gravitatea lor.
    Art. 5
    Fiecare stat parte adopta masurile necesare, inclusiv legislatie interna, daca este cazul, pentru a asigura faptul ca actele calificate de prezenta conventie ca fiind criminale, mai ales cele concepute spre a provoca teroare in randul populatiei, al unui grup de persoane sau al unor indivizi, nu vor putea fi justificate prin considerente de natura politica, filozofica, ideologica, rasiala, etnica, religioasa sau prin alte motive similare si ca sunt pasibile de pedepse proportionale cu gravitatea lor.
    Art. 6
    1. Fiecare stat parte adopta masurile necesare pentru a-si stabili competenta referitor la infractiunile vizate la art. 2, atunci cand:
    a) infractiunea a fost comisa pe teritoriul sau;
    b) infractiunea a fost comisa la bordul unei nave aflate sub pavilionul sau ori al unei aeronave inmatriculate conform legislatiei sale in momentul in care a fost comisa infractiunea; sau
    c) infractiunea a fost comisa de unul dintre cetatenii sai.
    2. Fiecare stat parte poate, de asemenea, sa-si stabileasca propria competenta asupra unor astfel de infractiuni atunci cand:
    a) infractiunea a fost comisa impotriva unuia dintre cetatenii sai;
    b) infractiunea a fost comisa impotriva unui bun public al acelui stat, situat in afara teritoriului sau, inclusiv o ambasada sau unul dintre localurile sale diplomatice ori consulare;
    c) infractiunea a fost comisa de un apatrid care isi are resedinta obisnuita pe teritoriul acelui stat;
    d) infractiunea a fost comisa cu scopul de a constrange acel stat sa indeplineasca sau sa se abtina de la indeplinirea unui act;
    e) infractiunea a fost comisa la bordul unei aeronave aflate in exploatarea guvernului acelui stat.
    3. Cu ocazia ratificarii, acceptarii sau aprobarii prezentei conventii ori a aderarii la aceasta, fiecare stat parte il informeaza pe secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite asupra competentei pe care a stabilit-o potrivit legislatiei sale interne, in conformitate cu alin. 2. In caz de modificare, statul parte respectiv il informeaza imediat asupra acesteia pe secretarul general.
    4. Fiecare stat parte adopta totodata masurile necesare pentru a-si stabili competenta in ceea ce priveste infractiunile vizate la art. 2, in cazul in care autorul prezumat al infractiunii se gaseste pe teritoriul sau si acesta nu il extradeaza catre unul dintre statele parti care si-au stabilit competenta in conformitate cu alin. 1 si 2.
    5. Prezenta conventie nu exclude exercitarea oricarei competente in materie penala, stabilita de un stat parte, in conformitate cu dreptul sau intern.
    Art. 7
    1. De indata ce este informat ca autorul sau autorul prezumat al uneia dintre infractiunile prevazute la art. 2 ar putea sa se gaseasca pe teritoriul sau, statul parte in cauza va lua, conform legislatiei sale interne, masurile necesare pentru a investiga faptele care i-au fost aduse la cunostinta.
    2. Daca precizeaza ca imprejurarile o justifica, statul parte pe teritoriul caruia se gaseste autorul sau autorul prezumat al infractiunii ia masurile corespunzatoare, in conformitate cu legislatia sa interna, pentru a asigura prezenta acestei persoane in vederea urmaririi sau extradarii.
    3. Orice persoana impotriva careia au fost luate masurile vizate la alin. 2 este in drept:
    a) sa comunice fara intarziere cu cel mai apropiat reprezentant calificat al statului a carui cetatenie o are sau care este in alt mod abilitat sa-i protejeze drepturile ori, daca este vorba de o persoana apatrida, al statului pe teritoriul caruia isi are resedinta obisnuita;
    b) sa primeasca vizita unui reprezentant al acelui stat;
    c) sa fie informata asupra drepturilor pe care i le confera prevederile lit. a) si b).
    4. Drepturile enuntate la alin. 3 se exercita in conformitate cu legile si reglementarile statului pe teritoriul caruia se afla autorul sau autorul prezumat al infractiunii, intelegandu-se totodata ca aceste legi si reglementari trebuie sa permita deplina realizare a scopurilor pentru care drepturile enuntate la alin. 3 se acorda.
    5. Dispozitiile alin. 3 si 4 nu aduc prejudiciu dreptului oricarui stat parte ce si-a stabilit competenta conform lit. c) a alin. 1 sau lit. c) a alin. 2 al art. 6, de a invita Comitetul International al Crucii Rosii sa ia legatura cu autorul prezumat si sa il viziteze.
    6. Atunci cand un stat parte a retinut o persoana in temeiul dispozitiilor prezentului articol, acesta va notifica imediat, direct sau prin intermediul secretarului general, statele parti care si-au stabilit competenta conform alin. 1 si 2 ale art. 6 si orice alt stat parte interesat, daca o considera oportun, despre faptul ca acea persoana a fost retinuta, precum si despre circumstantele care justifica retinerea acelei persoane. Statul care procedeaza la ancheta prevazuta la alin. 1 va informa urgent celelalte state parti asupra rezultatelor obtinute si daca intentioneaza sa-si exercite jurisdictia.
    Art. 8
    1. Statul parte pe teritoriul caruia se gaseste autorul prezumat al infractiunii este obligat, in cazurile in care sunt aplicabile dispozitiile art. 6, daca nu extradeaza acea persoana, sa prezinte cazul, fara intarziere si fara nici o exceptie, indiferent daca infractiunea a fost sau nu comisa pe teritoriul sau, autoritatilor sale competente, pentru a exercita actiunea penala potrivit procedurii prevazute de legislatia sa.
    2. De fiecare data cand legislatia interna a unui stat parte nu ii permite acestuia sa extradeze sau sa predea pe unul dintre cetatenii sai decat cu conditia ca acea persoana sa fie trimisa inapoi pentru a-si executa pedeapsa la care a fost condamnata la terminarea procesului sau procedurii pentru care extradarea sau predarea i-a fost ceruta si cu conditia ca acest stat si statul care reclama extradarea sa accepte aceasta formula si celelalte stipulatii pe care le considera potrivite, extradarea sau predarea conditionata este suficienta pentru a dispensa statul in cauza de obligatia prevazuta la alin. 1.
    Art. 9
    1. Infractiunile prevazute la art. 2 sunt considerate de plin drept cazuri de extradare in orice tratat privind extradarea incheiat intre statele parti inainte de intrarea in vigoare a prezentei conventii. Statele parti se angajeaza sa includa aceste infractiuni drept cazuri de extradare in orice tratat privind extradarea incheiat ulterior intre ele.
    2. Atunci cand un stat parte care conditioneaza extradarea de existenta unui tratat primeste o cerere de extradare de la un alt stat parte cu care nu are incheiat un tratat privind extradarea, statul caruia i s-a cerut extradarea poate sa considere prezenta conventie ca fiind baza juridica pentru extradare in ceea ce priveste infractiunile prevazute la art. 2. Extradarea este subordonata celorlalte conditii prevazute de legislatia statului caruia i s-a cerut extradarea.
    3. Statele parti care nu conditioneaza extradarea de existenta unui tratat, recunosc intre ele infractiunile prevazute la art. 2 drept cazuri de extradare, in conditiile prevazute de legislatia statului care cere extradarea.
    4. Daca este necesar, infractiunile prevazute la art. 2 sunt considerate, pentru indeplinirea conditiilor extradarii intre statele parti, ca fiind comise si pe teritoriul statelor care si-au stabilit jurisdictia in conformitate cu art. 6 alin. 1 si 2.
    5. Prevederile referitoare la infractiunile prevazute la art. 2 ale tuturor tratatelor sau acordurilor privind extradarea incheiate intre statele parti sunt considerate ca fiind modificate intre statele parti in masura in care sunt incompatibile cu prezenta conventie.
    Art. 10
    1. Statele parti isi acorda reciproc cea mai extinsa asistenta judiciara in vederea efectuarii oricarei anchete, proceduri penale sau proceduri de extradare ce vizeaza infractiunile prevazute la art. 2, inclusiv pentru obtinerea elementelor de proba de care dispun si care sunt necesare scopurilor procedurii.
    2. Statele parti isi vor indeplini obligatiile prevazute la alin. 1 in conformitate cu orice tratat sau acord privind acordarea pe baza de reciprocitate a asistentei judiciare care exista intre ele. In absenta unui asemenea tratat sau acord, statele parti isi acorda asistenta in conformitate cu legislatia lor interna.
    Art. 11
    Datorita necesitatii extradarii sau asistentei judiciare intre statele parti, nici una dintre infractiunile prevazute la art. 2 nu este considerata o infractiune politica, infractiune conexa unei infractiuni politice sau o infractiune inspirata de ratiuni politice. In consecinta, o cerere de extradare sau de asistenta judiciara fondata pe o asemenea infractiune nu poate fi respinsa pentru simplul motiv ca vizeaza o infractiune politica, o infractiune conexa unei infractiuni politice sau o infractiune avand motive politice.
    Art. 12
    Nici una dintre dispozitiile prezentei conventii nu va fi interpretata ca enuntand o obligatie de extradare sau de asistenta judiciara, daca statul parte caruia i s-a cerut aceasta are motive serioase de a crede ca cererea de extradare sau de asistenta judiciara vizand infractiunile prevazute la art. 2 a fost prezentata cu scopul de a urmari si de a pedepsi o persoana pe motive de rasa, religie, nationalitate, origine etnica sau opinii politice ori ca solutionarea acestei cereri ar aduce un prejudiciu situatiei acestei persoane pentru oricare dintre aceste motive.
    Art. 13
    1. Orice persoana aflata in detentie sau care executa o pedeapsa pe teritoriul unui stat parte, a carei prezenta este ceruta intr-un alt stat parte in scopul depunerii de marturie, identificarii ori pentru ca aceasta sa-si dea concursul la stabilirea faptelor in cadrul anchetei sau cercetarilor initiate in virtutea prezentei conventii, poate face obiectul trimiterii daca sunt intrunite conditiile de mai jos:
    a) persoana respectiva consimte in mod liber si in cunostinta de cauza la aceasta;
    b) autoritatile competente din cele doua state vizate consimt la acest transfer, in conditiile pe care ele le considera cuvenite.
    2. In scopul prezentului articol:
    a) statul spre care se face transferul are puterea si obligatia de a-l tine pe cel interesat in detentie, in afara de cazul in care a primit o cerere sau o autorizatie contrara din partea statului din care persoana a fost transferata;
    b) statul spre care este efectuat transferul isi indeplineste fara intarziere obligatia de a returna persoana respectiva in paza statului din care a fost transferata, conform celor convenite in prealabil sau conform celor decise de catre autoritatile competente din cele doua state;
    c) statul spre care se efectueaza transferul nu poate pretinde statului din care se face transferul sa angajeze o procedura de extradare pentru ca persoana interesata sa ii fie remisa;
    d) perioada de detentie pe teritoriul statului parte in care a fost transferata persoana in cauza se deduce din pedeapsa de executat in statul din care aceasta a fost transferata.
    3. Daca statul parte din care o persoana urmeaza sa fie transferata in conformitate cu prezentul articol nu isi da acordul in acest sens, persoana respectiva, indiferent de cetatenia pe care o are, nu va fi urmarita, detinuta sau supusa altor restrictii privind libertatea sa de miscare pe teritoriul statului spre care acea persoana este transferata, in legatura cu actele sau condamnarile anterioare plecarii sale de pe teritoriul statului din care acea persoana a fost transferata.
    Art. 14
    Oricarei persoane aflate in detentie sau impotriva careia este luata orice alta masura ori procedura in conformitate cu prezenta conventie i se garanteaza un tratament echitabil si toate drepturile si garantiile conform legislatiei statului pe teritoriul caruia se gaseste si dispozitiilor din dreptul international aplicabile, inclusiv cele referitoare la drepturile omului.
    Art. 15
    Statele parti colaboreaza in vederea prevenirii infractiunilor prevazute la art. 2, in special:
    a) luand toate masurile posibile, inclusiv, daca este necesar, prin adaptarea legislatiei interne, pentru a preveni sau pentru a impiedica pregatirea, pe teritoriul lor, a infractiunilor ce urmau a fi comise in interiorul sau in exteriorul teritoriului acestor state, in special masuri ce interzic desfasurarea pe teritoriile lor a unor activitati ilegale de catre indivizi, grupuri si organizatii care incurajeaza, instiga, organizeaza, finanteaza in cunostinta de cauza sau comit infractiunile prevazute la art. 2;
    b) schimband informatii exacte si verificate in conformitate cu dispozitiile legislatiei lor interne si coordonand masurile administrative si alte masuri adecvate dispuse in scopul prevenirii comiterii infractiunilor vizate la art. 2;
    c) consultandu-se in ceea ce priveste stabilirea unor norme vizand marcarea explozibililor pentru a le putea detecta originea in urma anchetelor efectuate dupa explozie, cand este necesar, prin intermediul cercetarii si dezvoltarii metodelor de detectie a explozibililor si a altor substante periculoase care pot cauza moartea ori leziuni corporale, schimband informatii legate de masurile de prevenire, cooperarea si transferul de tehnologie, echipamente si materiale conexe.
    Art. 16
    Statul parte in care a fost inceputa urmarirea penala impotriva autorului prezumat al infractiunii comunica rezultatul definitiv, in conformitate cu legislatia sa interna sau cu procedurile aplicabile, secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, care informeaza celelalte state parti.
    Art. 17
    Statele parti isi indeplinesc obligatiile ce decurg din prezenta conventie, cu respectarea principiilor egalitatii suverane si a integritatii teritoriale a statelor, precum si a principiului neamestecului in afacerile interne ale celorlalte state.
    Art. 18
    Nici una dintre dispozitiile prezentei conventii nu abiliteaza vreun stat parte sa exercite, pe teritoriul unui alt stat parte, competente sau functii care sunt rezervate exclusiv autoritatilor acelui stat parte prin dreptul sau intern.
    Art. 19
    1. Nici o dispozitie din prezenta conventie nu are incidenta asupra celorlalte drepturi, obligatii si forme de raspundere ale statelor parti si indivizilor in virtutea dreptului international, in special din scopurile si principiile Cartei Natiunilor Unite si din dreptul international umanitar.
    2. Nu sunt reglementate de prezenta conventie activitatile fortelor armate pe durata unui conflict armat, in sensul dat acestor termeni de dreptul international umanitar si care sunt guvernate de acest drept, si activitatile intreprinse de fortele armate ale unui stat in exercitiul functiilor lor oficiale, atat timp cat sunt reglementate de dreptul international.
    Art. 20
    1. Orice diferend intre doua sau mai multe state parti privind interpretarea ori aplicarea prezentei conventii, care nu este solutionat pe calea negocierilor intr-un termen de timp rezonabil, este supus arbitrajului, la cererea unuia dintre state. Daca, in decurs de 6 luni de la data cererii de arbitraj, partile nu reusesc sa se puna de acord asupra organizarii arbitrajului, oricare dintre statele parti poate supune diferendul respectiv Curtii Internationale de Justitie, depunand o cerere, in conformitate cu Statutul Curtii.
    2. Orice stat poate declara, la momentul semnarii, ratificarii, acceptarii sau aprobarii prezentei conventii sau la aderarea la aceasta, ca nu se considera legat de prevederile alin. 1. Celelalte state parti nu sunt tinute de prevederile alin. 1 fata de orice stat parte care a formulat o asemenea rezerva.
    3. Statul care a formulat o rezerva potrivit dispozitiilor alin. 2 o poate retrage in orice moment, adresand o notificare in acest scop secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    Art. 21
    1. Prezenta conventie este deschisa spre semnare tuturor statelor incepand cu data de 12 ianuarie 1998 si pana la 31 decembrie 1999, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York.
    2. Prezenta conventie va face obiectul ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe langa secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    3. Prezenta conventie este deschisa aderarii oricarui stat. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe langa secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    Art. 22
    1. Prezenta conventie va intra in vigoare in cea de-a 30-a zi care va urma datei depunerii pe langa secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a celui de-al 22-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.
    2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica, accepta sau aproba prezenta conventie ori care vor adera la aceasta dupa depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, prezenta conventie va intra in vigoare in cea de-a 30-a zi dupa depunerea de catre acel stat a instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.
    Art. 23
    1. Orice stat parte poate denunta prezenta conventie adresand o notificare scrisa in aceasta privinta secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    2. Denuntarea va produce efect dupa expirarea unui termen de un an de la data la care notificarea a fost primita de secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
    Art. 24
    Originalul prezentei conventii, ale carei texte in limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa si spaniola sunt egal autentice, va fi depus la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va transmite copii certificate tuturor statelor.
    Drept care, subsemnatii, imputerniciti in mod corespunzator in acest scop de catre guvernele lor, au semnat prezenta conventie, care a fost deschisa spre semnare la New York la 12 ianuarie 1998.SmartCity5

COMENTARII la Legea 257/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 257 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu