E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 adauga dupa articolul 5 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 10 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 adauga dupa articolul 15 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 17 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 23 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 24 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 27 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 28 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 31 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 adauga dupa articolul 35 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 54 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 58 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 68 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 70 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 71 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 73 din actul Legea 51 1995
Articolul 5 din actul Legea 231 2000 republica Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 3 din actul Legea 51 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 231 din  4 decembrie 2000

privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 635 din  7 decembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Activitatea avocatului se realizeaza prin:
    a) consultatii si cereri cu caracter juridic, asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de jurisdictie, de urmarire penala si in fata notarilor publici;
    b) apararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, institutiile si cu orice persoana romana sau straina;
    c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor;
    d) orice alte mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii."
    2. La articolul 5, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Societatea civila profesionala se constituie din 2 sau mai multi avocati definitivi. In societatea civila profesionala isi pot exercita profesia si avocati colaboratori sau avocati salarizati. Societatea civila profesionala si avocatii care profeseaza in cadrul ei nu pot acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare."
    3. Dupa articolul 5 se introduc articolele 5^1 si 5^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate sa incheie conventii de colaborare cu experti sau cu alti specialisti, in conditiile legii. Societatile civile profesionale de avocati pot incheia astfel de conventii numai cu acordul unanim al asociatilor.
    Art. 5^2
    Formele de exercitare a profesiei de avocat vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;
    b) in cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate;
    c) in cazul societatilor civile profesionale - numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de una dintre urmatoarele sintagme si asociatii - societate civila de avocati sau societate civila de avocati;
    d) in cazul cabinetelor grupate - numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocati grupate.
    Denumirea formelor de exercitare a profesiei, individualizate potrivit alin. 1, poate fi pastrata si dupa decesul sau plecarea unuia dintre asociati, cu acordul celui plecat sau, dupa caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat in forma autentica.
    Denumirile prevazute la alin. 1 vor figura pe firmele cabinetelor si ale societatilor in conditiile stabilite de statut."
    4. La articolul 6, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor civile profesionale, precum si conventiile prevazute la art. 5^1 se incheie in forma scrisa, cu respectarea conditiilor de fond prevazute de lege si de statutul profesiei."
    5. La articolul 9, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) este cetatean roman, domiciliat in Romania, are exercitiul drepturilor civile si politice si nu exercita o profesie autorizata sau salarizata intr-o alta tara;"
    6. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Membrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat in Romania, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cele cu privire la cetatenia romana.
    Membrul unui barou din alta tara nu poate acorda asistenta juridica privind dreptul romanesc.
    Avocatul strain poate exercita profesia de avocat in Romania numai in cadrul unor societati civile profesionale, in asociere cu avocati romani, in conditiile art. 5, 5^1, 5^2 si 6. Numarul avocatilor romani asociati trebuie sa fie cel putin egal cu numarul avocatilor straini asociati.
    Avocatul strain nu poate pune concluzii orale sau scrise in fata instantelor judecatoresti si a celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cu exceptia celor de arbitraj international.
    Onorariile cuvenite avocatului strain se vor inregistra si se vor plati integral in Romania.
    Avocatul strain care exercita profesia in Romania este obligat sa se inscrie intr-un tablou special tinut de fiecare barou si va fi supus prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei."
    7. La articolul 12, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii decat cea de avocat;"
    8. La articolul 14, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "La cerere, poate fi primit in profesie, cu scutire de examen:
    a) titularul diplomei de doctor in drept;
    b) cel care, anterior sau la data primirii in profesia de avocat, a indeplinit functia de judecator, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani."
    9. La articolul 15, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, in caz de lipsa motivata din profesie ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru indeplinirea stagiului."
    10. Dupa articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 15^1
    Pot indruma activitatea unui avocat stagiar numai avocatii definitivi care au dreptul sa puna concluzii la Curtea Suprema de Justitie."
    11. La articolul 17, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si avocatului al carui sot, ruda ori afin pana la gradul al treilea inclusiv indeplineste functia de judecator la Curtea Constitutionala ori functia de judecator financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instantele Curtii de Conturi."
    12. La articolul 19, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Avocatul definitiv are dreptul sa puna concluzii la toate instantele, cu exceptia Curtii Supreme de Justitie, Curtii de Conturi si Curtii Constitutionale, unde va putea pune concluzii dupa 6 ani de la promovarea examenului de definitivat."
    13. La articolul 23, litera c) se abroga.
    14. La articolul 24, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) la cerere."
    15. La articolul 27, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "In acest scop avocatul poate sa isi deschida un cont bancar pentru incasarea onorariilor si unul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli in interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului pentru cheltuieli in interesul sau va fi stabilit prin conventia dintre avocat si client, potrivit statutului."
    16. Alineatul 2 al articolului 27 devine articolul 27^1.
    17. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Avocatii au propriul sistem de asigurari sociale.
    Sistemul de asigurari sociale al avocatilor este reglementat prin lege si se bazeaza pe contributia acestora, precum si pe alte surse prevazute de lege ori de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.
    Timpul servit in avocatura este considerat vechime in munca."
    18. La articolul 31, alineatul 2 se abroga.
    19. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 35^1
    Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in conditiile stabilite prin statutul profesiei."
    20. La articolul 48 alineatul 2, litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) ia act de cererea de transfer;"
    21. La articolul 54, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Congresul avocatilor este constituit din delegati ai fiecarui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statut, din decanii barourilor si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania."
    22. La articolul 58, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) anuleaza hotararile barourilor pentru nelegalitate;"
    23. La articolul 58 se introduce litera j) cu urmatorul cuprins:
    "j) infiinteaza si coordoneaza Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A., constituit ca persoana juridica de drept privat, nonprofit, care nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare."
    24. La articolul 68 alineatul 1, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea in acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei pana la achitarea sumei;"
    25. La articolul 70 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Organizarea si functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor se stabilesc de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania prin statut."
    26. La articolul 71, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Avocatul inscris in barou, cu drept de exercitiu al profesiei, este obligat sa contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurari a Avocatilor. Contributia nu poate fi mai mica decat suma stabilita de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania astfel incat sa acopere nevoile curente de plata ale Casei de Asigurari a Avocatilor. Avocatii pot face parte si din alte forme de asigurari sociale."
    27. La articolul 73 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Casa de Asigurari a Avocatilor poate infiinta sucursale sau filiale, in conditiile si cu procedura prevazute in statutul de organizare si functionare a acesteia."
    Art. 2
    Avocatii straini care exercita profesia in Romania in diverse forme neprevazute de lege sunt obligati sa se constituie in societati civile profesionale, potrivit art. 10, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Pentru inscrierea in barou si inregistrarea societatii civile profesionale este necesar avizul conform al Uniunii Avocatilor din Romania.
    Dupa expirarea termenului de 6 luni organele de urmarire penala, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocatilor din Romania ori a baroului, se vor sesiza pentru savarsirea infractiunii prevazute la art. 22 din Legea nr. 51/1995.
    Art. 3
    Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevazute de prezenta lege, se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, de catre Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania.
    Art. 4
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica la 30 de zile de la publicare.
    Art. 5
    Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile, dandu-se alineatelor si articolelor numerotarea corespunzatoare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                           MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 231/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 231 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu