E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 5 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 adauga dupa articolul 5 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 6 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 9 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 10 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 14 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 adauga dupa articolul 15 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 17 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 19 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 23 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 24 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 27 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 28 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 31 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 adauga dupa articolul 35 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 48 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 54 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 58 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 68 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 70 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 71 din actul Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 73 din actul Legea 51 1995
Articolul 5 din actul Legea 231 2000 republica Legea 51 1995
Articolul 1 din actul Legea 231 2000 modifica articolul 3 din actul Legea 51 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 231 din  4 decembrie 2000

privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 635 din  7 decembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Activitatea avocatului se realizeaza prin:
    a) consultatii si cereri cu caracter juridic, asistenta si reprezentare juridica in fata organelor de jurisdictie, de urmarire penala si in fata notarilor publici;
    b) apararea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, institutiile si cu orice persoana romana sau straina;
    c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor;
    d) orice alte mijloace si cai proprii exercitarii dreptului de aparare, in conditiile legii."
    2. La articolul 5, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Societatea civila profesionala se constituie din 2 sau mai multi avocati definitivi. In societatea civila profesionala isi pot exercita profesia si avocati colaboratori sau avocati salarizati. Societatea civila profesionala si avocatii care profeseaza in cadrul ei nu pot acorda asistenta juridica persoanelor cu interese contrare."
    3. Dupa articolul 5 se introduc articolele 5^1 si 5^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate sa incheie conventii de colaborare cu experti sau cu alti specialisti, in conditiile legii. Societatile civile profesionale de avocati pot incheia astfel de conventii numai cu acordul unanim al asociatilor.
    Art. 5^2
    Formele de exercitare a profesiei de avocat vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;
    b) in cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate;
    c) in cazul societatilor civile profesionale - numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de una dintre urmatoarele sintagme si asociatii - societate civila de avocati sau societate civila de avocati;
    d) in cazul cabinetelor grupate - numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocati grupate.
    Denumirea formelor de exercitare a profesiei, individualizate potrivit alin. 1, poate fi pastrata si dupa decesul sau plecarea unuia dintre asociati, cu acordul celui plecat sau, dupa caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat in forma autentica.
    Denumirile prevazute la alin. 1 vor figura pe firmele cabinetelor si ale societatilor in conditiile stabilite de statut."
    4. La articolul 6, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Conventiile de grupare si de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor civile profesionale, precum si conventiile prevazute la art. 5^1 se incheie in forma scrisa, cu respectarea conditiilor de fond prevazute de lege si de statutul profesiei."
    5. La articolul 9, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) este cetatean roman, domiciliat in Romania, are exercitiul drepturilor civile si politice si nu exercita o profesie autorizata sau salarizata intr-o alta tara;"
    6. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Membrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat in Romania, daca indeplineste conditiile prevazute de lege, mai putin cele cu privire la cetatenia romana.
    Membrul unui barou din alta tara nu poate acorda asistenta juridica privind dreptul romanesc.
    Avocatul strain poate exercita profesia de avocat in Romania numai in cadrul unor societati civile profesionale, in asociere cu avocati romani, in conditiile art. 5, 5^1, 5^2 si 6. Numarul avocatilor romani asociati trebuie sa fie cel putin egal cu numarul avocatilor straini asociati.
    Avocatul strain nu poate pune concluzii orale sau scrise in fata instantelor judecatoresti si a celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cu exceptia celor de arbitraj international.
    Onorariile cuvenite avocatului strain se vor inregistra si se vor plati integral in Romania.
    Avocatul strain care exercita profesia in Romania este obligat sa se inscrie intr-un tablou special tinut de fiecare barou si va fi supus prevederilor prezentei legi si ale statutului profesiei."
    7. La articolul 12, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii decat cea de avocat;"
    8. La articolul 14, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "La cerere, poate fi primit in profesie, cu scutire de examen:
    a) titularul diplomei de doctor in drept;
    b) cel care, anterior sau la data primirii in profesia de avocat, a indeplinit functia de judecator, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel putin 10 ani."
    9. La articolul 15, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, in caz de lipsa motivata din profesie ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru indeplinirea stagiului."
    10. Dupa articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 15^1
    Pot indruma activitatea unui avocat stagiar numai avocatii definitivi care au dreptul sa puna concluzii la Curtea Suprema de Justitie."
    11. La articolul 17, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile alin. 1 se aplica in mod corespunzator si avocatului al carui sot, ruda ori afin pana la gradul al treilea inclusiv indeplineste functia de judecator la Curtea Constitutionala ori functia de judecator financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instantele Curtii de Conturi."
    12. La articolul 19, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Avocatul definitiv are dreptul sa puna concluzii la toate instantele, cu exceptia Curtii Supreme de Justitie, Curtii de Conturi si Curtii Constitutionale, unde va putea pune concluzii dupa 6 ani de la promovarea examenului de definitivat."
    13. La articolul 23, litera c) se abroga.
    14. La articolul 24, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) la cerere."
    15. La articolul 27, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "In acest scop avocatul poate sa isi deschida un cont bancar pentru incasarea onorariilor si unul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli in interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului pentru cheltuieli in interesul sau va fi stabilit prin conventia dintre avocat si client, potrivit statutului."
    16. Alineatul 2 al articolului 27 devine articolul 27^1.
    17. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Avocatii au propriul sistem de asigurari sociale.
    Sistemul de asigurari sociale al avocatilor este reglementat prin lege si se bazeaza pe contributia acestora, precum si pe alte surse prevazute de lege ori de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor.
    Timpul servit in avocatura este considerat vechime in munca."
    18. La articolul 31, alineatul 2 se abroga.
    19. Dupa articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 35^1
    Avocatul este obligat sa se asigure pentru raspunderea profesionala, in conditiile stabilite prin statutul profesiei."
    20. La articolul 48 alineatul 2, litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) ia act de cererea de transfer;"
    21. La articolul 54, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Congresul avocatilor este constituit din delegati ai fiecarui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statut, din decanii barourilor si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania."
    22. La articolul 58, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) anuleaza hotararile barourilor pentru nelegalitate;"
    23. La articolul 58 se introduce litera j) cu urmatorul cuprins:
    "j) infiinteaza si coordoneaza Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - I.N.P.P.A., constituit ca persoana juridica de drept privat, nonprofit, care nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare."
    24. La articolul 68 alineatul 1, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii disciplinare. Neachitarea in acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei pana la achitarea sumei;"
    25. La articolul 70 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Organizarea si functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor se stabilesc de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania prin statut."
    26. La articolul 71, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Avocatul inscris in barou, cu drept de exercitiu al profesiei, este obligat sa contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurari a Avocatilor. Contributia nu poate fi mai mica decat suma stabilita de Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania astfel incat sa acopere nevoile curente de plata ale Casei de Asigurari a Avocatilor. Avocatii pot face parte si din alte forme de asigurari sociale."
    27. La articolul 73 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Casa de Asigurari a Avocatilor poate infiinta sucursale sau filiale, in conditiile si cu procedura prevazute in statutul de organizare si functionare a acesteia."
    Art. 2
    Avocatii straini care exercita profesia in Romania in diverse forme neprevazute de lege sunt obligati sa se constituie in societati civile profesionale, potrivit art. 10, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Pentru inscrierea in barou si inregistrarea societatii civile profesionale este necesar avizul conform al Uniunii Avocatilor din Romania.
    Dupa expirarea termenului de 6 luni organele de urmarire penala, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocatilor din Romania ori a baroului, se vor sesiza pentru savarsirea infractiunii prevazute la art. 22 din Legea nr. 51/1995.
    Art. 3
    Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevazute de prezenta lege, se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, de catre Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania.
    Art. 4
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica la 30 de zile de la publicare.
    Art. 5
    Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile, dandu-se alineatelor si articolelor numerotarea corespunzatoare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                           MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 231/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 231 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu