Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 221 din 27 octombrie 2008

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 730 din 28 octombrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări:

1.  La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o creştere de 6%;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare;".

2.  La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu 1 ianuarie 2008, fată de nivelul din 31 decembrie 2007;".

3.  La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2,2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

-  1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

-1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o creştere de 6%;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezintă valoarea de referinţă pentru creşterile salariale ulterioare."

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) In coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In coeficienţii de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare."

5.  Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

..ANEXA nr. 1.1

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000                 ianuarie-martie 2008   = 230,247 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000             aprilie-septembrie 2008   = 244,061 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000         octombrie-decembrie 2008  =   400,00 lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar

Nr. crt.

Funcţia*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

până la 3 ani

3-6 ani

6-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

1

Profesor universitar

S

-

-

-

10,965 21,607

11,678 22,366

12,311 23,436

13,073 24,427

14,066 26,284

15,127 28,267

16,257 30,379

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 1.2

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000                 ianuarie-martie 2008   = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000            aprilie-septembrie 2008   = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000      octombrie-decembrie 2008   =   400,00 lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar

Nr. crt.

Funcţia*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

până la 3 ani

3-6 ani

6-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35^0 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

1

Conferenţiar universitar

S

-

-

5,591 9,717

6,753 11,471

7,253 11,501

7,529 11,611

7,945 11,718

8,193 12,125

8,691 12,555

8,857 13,004

2

Şef lucrări (lector universitar)

S

-

5,203 7,848

5,286 7,992

5,868

8,92

5,978 9,017

6,034 9,047

6,161 9,086

6,576 9,494

6,854 9,966

-

3

Asistent universitar

S

4,716 6,185

4,788 6,231

4,871

6,24

5,453 6,954

5,480 7,047

5,507 7,088

5,536 7,179

5,563 7,477

5,591 7,792

-

4

Preparator universitar

S

4,328 6,085

4,405**) 6,190**)

4,483**) 6,243**)

-

-

-

-

-

-

-

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. **) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. 2

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000           ianuarie-martie 2008   = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000            aprilie-septembrie 2008   = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000      octombrie-decembrie 2008   = 400,00 lei

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

Nr. crt.

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

până la 2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

1

Profesor

- cu grad didactic I

S

-

-

4,722

5,373

5,593

5,718

6,031

6,308

6,620

6,965

7,315

- cu grad didactic II

-

3,965

4,043

4,610

4,703

4,891

5,146

5,407

5,601

5,852

6,097

- definitiv

-

3,808

3,855

4,374

4,437

4,562

4,912

5,057

5,314

5,553

5,789

- debutant

3,782

2

Profesor

- cu grad didactic I

SSD

-

-

4,043

4,510

4,682

4,808

5,063

5,376

5,595

5,877

6,190

- cu grad didactic II

-

3,636

3,709

4,173

4,361

4,456

4,758

4,985

5,238

5,489

5,716

- definitiv

-

3,625

3,652

4,017

4,079

4,173

4,298

4,466

4,659

4,857

5,170

- debutant

3,600

3

Institutor I

- cu grad didactic I

S

-

-

3,965

4,431

4,604

4,730

4,985

5,298

5,517

5,799

6,112

- cu grad didactic II

-

3,568

3,604

4,064

4,127

4,315

4,502

4,732

4,956

5,207

5,431

- definitiv

-

3,401

3,443

3,939

4,001

4,095

4,315

4,387

4,568

4,813

5,063

- debutant

3,338

Nr. crt.

FUNCŢIA*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

până la 2 ani

2-6 ani

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani

22-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

35-40 ani

peste 40 ani

4

Institutor II

- cu grad didactic 1

SSD

-

-

3,840

4,291

4,416

4,578

4,859

5,141

5,424

5,643

5,955

- cu grad didactic II

-

3,459

3,526

3,939

4,001

4,127

4,315

4,544

4,732

5,019

5,243

- definitiv

-

3,355

3,380

3,876

3,939

4,001

4,220

4,262

4,456

4,654

4,873

- debutant

3,235

5

Invăţător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic 1

M

-

-

3,714

4,103

4,291

4,385

4,688

4,954

5,236

5,485

5,705

- cu grad didactic II

-

3,396

3,505

3,891

3,939

4,022

4,127

4,382

4,565

4,783

5,055

- definitiv

-

3,281

3,307

3,782

3,829

3,923

4,064

4,121

4,287

4,528

4,743

- debutant

3,229

6

Profesor, învăţător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)

M

2,242

2,321

2,373

2,817

2,869

2,921

2,973

3,026

3,078

3,182

3,350

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 3

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000            ianuarie-martie 2008   = 259,593 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000            aprilie-septembrie 2008   = 275,168 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000      octombrie-decembrie 2008   = 400,00 lei

Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

1

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I a***)

S

3,621

5,327

2

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

3,249

5,172

3

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

2,695

4,967

4

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

2,571

3,820

5

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

2,368

6

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

3,054

4,488

7

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

2,624

4,029

8

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

2,568

3,533

9

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

2,332

10

Informatician gradul IA

S

3,823

5,467

11

Informatician gradul I

S

3,440

5,310

12

Informatician gradul II

S

3,004

5,058

13

Informatician gradul III

S

2,531

3,928

14

Informatician gradul IV

S

2,415

3,557

15

Informatician debutant

S

2,368

16

Informatician gradul I

SSD

2,902

4,488

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

17

Informatician gradul II

SSD

2,692

4,029

18

Informatician gradul III

SSD

2,405

3,533

19

Informatician debutant

SSD

2,332

20

Instructor-animator gradul I

S

2,772

3,780

21

Instructor-animator gradul II

S

2,487

3,275

22

Instructor-animator gradul III

S

2,415

2,995

23

Instructor-animator debutant

S

2,368

24

Instructor-animator gradul I

SSD

2,601

3,478

25

Instructor-animator gradul II

SSD

2,431

3,025

26

Instructor-animator gradul III

SSD

2,378

2,644

27

Instructor-animator debutant

SSD

2,332

28

Asistent social gradul I

S

3,023

4,082

29

Asistent social gradul II

S

2,521

3,427

30

Asistent social gradul III

S

2,415

3,043

31

Asistent social debutant

S

2,368

32

Asistent social gradul I

SSD

2,523

3,416

33

Asistent social gradul II

SSD

2,337

2,955

34

Asistent social debutant

SSD

2,322

35

Corepetitor gradul I

S

2,772

3,780

36

Corepetitor gradul II

S

2,487

3,275

37

Corepetitor gradul III

S

2,415

2,995

38

Corepetitor debutant

S

2,368

39

Corepetitor gradul I

SSD

2,601

3,478

40

Corepetitor gradul II

SSD

2,431

3,025

41

Corepetitor gradul III

SSD

2,378

2,762

42

Corepetitor debutant

SSD

2,332

43

Secretar IA****)

S

3,716

5,467

44

Secretar |******)

S

3,337

5,310

45

Secretarii******)

S

2,849

5,058

46

Secretar III******)

S

2,531

3,928

47

Secretar IV******)

S

2,415

3,557

48

Secretar debutant******)

S

2,368

49

Secretar |******)

SSD

2,637

4,609

50

Secretar II******)

SSD

2,495

4,121

51

Secretar III******)

SSD

2,414

3,601

52

Secretar IV******)

SSD

2,368

2,938

53

Secretar debutant******)

SSD

2,322

54

Secretar I a******)

M

2,388

3,954

55

Secretar I******)

M

2,347

3,603

56

Secretar II******)

M

2,305

3,192

57

Secretar III******)

M

2,262

2,860

58

Secretar debutant******)

M

2,217

59

Bibliotecar, documentarist, redactor IA

PL/M

2,325

3,851

60

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

2,283

3,506

61

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

2,241

3,105

62

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

2,217

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

63

Informatician IA

PL/M

2,388

3,954

64

Informatician I

PL/M

2,347

3,603

65

Informatician II

PL/M

2,305

3,192

66

Informatician III

PL/M

2,262

2,860

67

Informatician debutant

PL/M

2,217

68

Instructor-animator IA

M

2,325

2,996

69

Instructor-animator I

M

2,283

2,599

70

Instructor-animator II

M

2,241

2,358

71

Instructor-animator debutant

M

2,217

0,000

72

Instructor de educaţie extraşcolară IA

M

2,388

3,077

73

Instructor de educaţie extraşcolară I

M

2,347

2,822

74

Instructor de educaţie extraşcolară II

M

2,305

2,475

75

Instructor de educaţie extraşcolară III

M

2,262

2,351

76

Instructor de educaţie extraşcolară debutant

M

2,217

77

Asistent social I

PL/M

2,545

3,445

78

Asistent social II

PL/M

2,283

2,943

79

Asistent social III

PL/M

2,241

2,504

80

Asistent social debutant

PL/M

2,217

81

Corepetitor I

M

2,325

2,645

82

Corepetitor II

M

2,283

2,402

83

Corepetitor III

M

2,241

2,329

84

Corepetitor debutant

M

2,217

85

Tehnician I A*****)

M

2,388

3,628

86

Tehnician I*****)

M

2,347

3,463

87

Tehnician II*****)

M

2,305

3,144

88

Tehnician III*****)

M

2,262

2,927

89

Tehnician debutant*****)

M

2,217

90

Laborant I A

S

3,465

4,704

91

Laborant I

S

3,104

4,235

92

Laborant II

S

2,592

3,522

93

Laborant I

SSD

2,349

4,166

94

Laborant II

SSD

2,337

3,834

95

Laborant III

SSD

2,322

3,395

96

Laborant I

PL/M

2,262

3,235

97

Laborant II

PL/M

2,220

2,871

98

Laborant debutant

PL/M

2,197

99

Pedagog şcolar IA

S

3,465

4,704

100

Pedagog şcolar I

S

3,104

4,235

101

Pedagog şcolar II

S

2,592

3,522

102

Pedagog şcolar I

SSD

2,349

4,166

103

Pedagog şcolar II

SSD

2,337

3,834

104

Pedagog şcolar III

SSD

2,322

3,395

105

Pedagog şcolar IA

M

2,262

3,028

106

Pedagog şcolar I

M

2,220

2,711

107

Pedagog şcolar II

M

2,197

108

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

3,126

5,959

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

109

Analist, programator, inginer sistem; I

S

2,820

5,644

110

Analist, programator, inginer sistem; II

S

2,555

4,940

111

Analist, programator, inginer sistem; III

S

2,483

4,247

112

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

2,415

3,779

113

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

2,368

114

Analist (programator) ajutor; IA

M

2,388

3,954

115

Analist (programator) ajutor; I

M

2,347

3,603

116

Analist (programator) ajutor; II

M

2,305

3,192

117

Analist (programator) ajutor; III

M

2,262

2,860

118

Analist (programator) ajutor; debutant

M

2,217

119

Operator, controlor date; I

M

2,388

3,666

120

Operator, controlor date; II

M

2,347

3,250

121

Operator, controlor date; III

M

2,305

2,913

122

Operator, controlor date; IV

M

2,262

2,589

123

Operator, controlor date; debutant

M

2,217

124

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

3,026

6,053

125

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

2,522

5,043

126

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

2,368

4,284

127

Comandant

S

4,439

5,661

128

Şef mecanic

S

2,316

4,576

129

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician

S

2,316

3,644

130

Căpitan

M

2,168

3,394

131

Şef mecanic

M

2,168

3,320

132

Ofiţer punte

M

2,168

3,094

133

Ofiţer mecanic, ofiţer electrician

M

2,168

3,017

134

Şef echipaj

M

2,168

3,169

135

Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic

M

2,168

2,205

136

Inginer gradul IA

S

2,552

4,934

137

Inginer gradul I

S

2,495

4,628

138

Inginer gradul II

S

2,461

4,243

139

Inginer gradul III

S

2,415

3,848

140

Inginer gradul debutant

S

2,368

141

Subinginer gradul I

SSD

2,403

4,241

142

Subinginer gradul II

SSD

2,392

3,924

143

Subinginer gradul III

SSD

2,368

3,463

144

Subinginer debutant

SSD

2,322

145

Medic primar

S

3,080

6,163

146

Medic specialist

S

2,967

5,657

147

Medic

S

2,659

5,320

148

Medic stagiar

S

2,368

149

Farmacist primar

S

3,080

6,163

150

Farmacist specialist

S

2,686

5,374

151

Farmacist

S

2,415

4,480

152

Farmacist stagiar

S

2,368

153

Dentist principal

SSD

2,349

4,166

154

Dentist

SSD

2,337

3,834

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

155

Dentist debutant

SSD

2,322

156

Tehnician dentar principal

M

2,262

3,746

157

Tehnician dentar

M

2,220

3,410

158

Tehnician dentar debutant

M

2,197

159

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

3,080

6,163

160

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

S

2,686

5,374

161

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

2,415

4,480

162

Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant

S

2,368

163

Psiholog, sociolog principal

S

2,637

5,277

164

Psiholog, sociolog

S

2,428

4,695

165

Psiholog, sociolog debutant

S

2,368

166

Cercetător ştiinţific principal I

S

3,080

6,163

167

Cercetător ştiinţific principal II

S

2,967

5,657

168

Cercetător ştiinţific principal III

S

2,659

5,320

169

Cercetător ştiinţific

S

2,413

4,665

170

Asistent de cercetare ştiinţifică

S

2,372

4,401

171

Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar

S

2,326

172

Asistent I

M

2,325

3,851

173

Asistent II

M

2,283

3,506

174

Asistent III

M

2,241

3,105

175

Asistent stagiar

M

2,217

176

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I

S

3,245

6,493

177

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II

S

3,117

5,942

178

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III

S

2,759

5,522

179

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV

S

2,531

4,893

180

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V

S

2,415

4,129

181

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

S

2,368

182

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I

S

3,047

5,808

183

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

2,747

5,496

184

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

2,509

4,851

185

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV

S

2,415

4,129

186

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant

S

2,368

187

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I

2,207

3,319

188

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II

2,186

2,872

189

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III

2,165

2,554

190

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant

2,054

191

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

S

2,580

5,162

192

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

S

2,439

4,414

193

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

S

2,415

4,129

194

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

S

2,368

195

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

2,325

3,851

196

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

2,283

3,506

197

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

2,241

3,105

198

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

2,217

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

199

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

2,580

5,162

200

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II

S

2,439

4,525

201

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

2,415

4,371

202

Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant

S

2,368

203

Muzeograf, bibliograf I

SSD

2,403

4,241

204

Muzeograf, bibliograf II

SSD

2,392

3,924

205

Muzeograf, bibliograf III

SSD

2,368

3,463

206

Muzeograf, bibliograf debutant

SSD

2,322

207

Secretar de redacţie, tehnoredactor IA

M

2,325

3,851

208

Secretar de redacţie, tehnoredactor I

M

2,283

3,506

209

Secretar de redacţie, tehnoredactor II

M

2,241

3,105

210

Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant

M

2,217

211

Regizor scenă (culise) I

M

2,325

3,851

212

Regizor scenă (culise) II

M

2,283

3,506

213

Regizor scenă (culise) III

M

2,241

3,105

214

Regizor scenă (culise) debutant

M

2,217

215

Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund

S

2,372

4,293

216

Ofiţer aspirant

S

2,326

217

Şef staţie RTG

M

2,168

3,590

218

Ofiţer RTG I

M

2,290

3,133

219

Ofiţer RTG II

M

2,262

2,860

220

Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant

M

2,168

221

Medic veterinar I

S

2,966

5,656

222

Medic veterinar II

S

2,487

4,808

223

Medic veterinar III

S

2,415

4,129

224

Medic veterinar debutant

S

2,368

225

Inginer agronom, zootehnist, pedolog I

S

2,486

4,805

226

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

2,439

4,205

227

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

2,415

4,129

228

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

2,368

229

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA

S

3,080

6,163

230

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I

S

2,487

4,821

231

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliografii

S

2,415

4,371

232

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant

S

2,368

233

Conservator, restaurator I

SSD

2,418

4,241

234

Conservator, restaurator II

SSD

2,392

3,924

235

Conservator, restaurator III

SSD

2,368

3,463

236

Conservator, restaurator debutant

SSD

2,322

237

Conservator, restaurator, custode sală I

M

2,325

3,851

238

Conservator, restaurator, custode sală II

M

2,283

3,506

239

Conservator, restaurator, custode sală III

M

2,241

3,105

240

Conservator, restaurator, custode sală debutant

M

2,217

241

Mânuitor carte

M/G

2,168

2,422

242

Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******)

S

2,730

5,387

243

Administrator financiar grad IA - directori şi director general administrativ al universităţii

S

5,460

15,775

244

Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******)

S

2,682

4,310

245

Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)

S

2,607

3,966

246

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

S

2,368

247

Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******)

SSD

2,418

4,241

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor**)

minim

maxim

248

Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******)

SSD

2,392

3,924

249

Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)

SSD

2,368

3,463

250

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

SSD

2,322

251

Administrator financiar (patrimoniu) treapta I *******)

M

2,609

3,628

252

Administrator financiar (patrimoniu) treapta II *******)

M

2,515

3,463

253

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III *******)

M

2,425

2,862

254

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

M

2,217

255

Antrenor categoria I

2,695

5,388

256

Antrenor categoria II

2,410

4,532

257

Antrenor categoria III

2,368

4,281

258

Antrenor categoria IV

2,326

3,889

259

Antrenor categoria V

2,282

3,402

260

Antrenor debutant

2,238

261

Şef ateiier-şcoală I

M

2,477

2,871

262

Şef ateiier-şcoală II

M

2,442

2,767

263

Şef atelier-şcoală III

M

2,432

2,582

264

Instructor I

M

2,476

2,688

265

Instructor II

M

2,454

2,550

266

Model I

M

2,476

2,582

267

Model II

M

2,454

2,550

268

Supraveghetor noapte

G

2,374

2,467

269

Medic primar învăţământ special

S

3,600

7,096

270

Medic specialist învăţământ special

S

2,967

5,657

271

Medic învăţământ special

S

2,659

5,320

272

Medic stagiar învăţământ special

S

2,368

273

Asistent medical principal învăţământ special

SSD

2,523

4,127

274

Asistent medical învăţământ special

SSD

2,337

3,694

275

Asistent medical debutant învăţământ special

SSD

2,322

276

Asistent medical I învăţământ special

PL/M

2,545

4,070

277

Asistent medical II învăţământ special

PL/M

2,283

3,636

278

Asistent medical debutant învăţământ special

PL/M

2,217

279

Infirmieră învăţământ special

G

2,168

2,422

280

Mediator şcolar I

M/G

2,241

2,422

281

Mediator şcolar II

M/G

2,217

2,351

282

Mediator şcolar debutant

M/G

2,168

*) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.

**) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate.

*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.

******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

*******) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

NOTĂ:

Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 221/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 221 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu