Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 71 din 11 februarie 2009

pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din 19 februarie 2009In temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, precum şi al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuinţei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 234/2008 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 9 aprilie 2008, se abrogă.

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

ANEXĂ

LISTA

cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii*)

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

1.

SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

SR EN 1:2001/A1:2007

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

SR EN 40-4:2006/AC:2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

6.

SR EN 54-2:1997*"

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare

SR EN 54-2:1997/A1:2007***

31 decembrie 2007

SR EN 54-2:1997/AC:2007***

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

SR EN 54-3:2002/A1:2003

SR EN 54-3:2002/A2:2006

31 mai 2009

8.

SR EN 54-4:2000*"

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

SR EN 54-4:2000/A1:2003***

SR EN 54-4:2000/A2:2007***

31 august 2009

SR EN 54-4:2000/AC:2000***

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

SR EN 54-5:2002/A1:2003

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

SR EN 54-7:2002/A1:2003

SR EN 54-7:2002/A2:2007

31 iulie 2009

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

SR EN 54-10:2002/A1:2006

31 august 2007

12.

SR EN 54-11:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 11: Declanşatoare manuale de alarmare

SR EN 54-11:2002/A1:2006

30 septembrie 2008

13.

SR EN 54-12:2003

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

14.

SR EN 54-16:2008***

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control pentru alarmă vocală

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

SR EN 54-17:2006/AC:2007***

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare-ieşire

SR EN 54-18:2006/AC:2007

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

19.

SR EN 54-24:2008***

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

20.

SR EN 54-25:2008***

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care folosesc undele radio

21.

SR EN 179:2008***

Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinţe şi metode de încercare

31 iulie 2008

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

22.

SR EN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002/A1:2004

21 octombrie 2004

SR EN 197-1:2002/A3:2007

31 ianuarie 2008

23.

SR EN 197-4:2004

Ciment. Partea 4: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistenţă iniţială mică

24.

SR EN 295-10:2006

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

25.

SR EN 413-1:2004

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

26.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite uzual stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

27.

SR EN 442-1:2000

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

SR EN 442-1:2000/A1:2004

28.

SR EN 450-1:2006 + A1:2007***

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

31 iulie 2009

29.

SR EN 459-1:2003

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

30.

SR EN 490:2005

Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005/A1:2006

31 decembrie 2006

31.

SR EN 492:2005

Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs si metode de încercare

SR EN 492:2005/A1:2006

28 februarie 2006

SR EN 492:2005/A2:2007

30 iunie 2008

32.

SR EN 494+A3:2007

Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare

30 septembrie 2007

33.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

34.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Cârlige de siguranţă

35.

SR EN 520:2005

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

36.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

37.

SR EN 534:2006

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări

38.

SR EN 544:2006

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare

39.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

40.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

41.

SR EN 671-1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SR EN 671-1:2002/AC:2003

42.

SR EN 671-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SR EN 671-2:2002/A1:2004

30 noiembrie 2004

43.

SR EN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

SR EN 681-1:2002/A1:2002

31 decembrie 1998

SR EN 681-1:2002/A2:2003

SR EN 681-1:2002/A3:2006

28 februarie 2006

44.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

SR EN 681-2:2002/A1:2003

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

45.

SR EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

SR EN 681-3:2002/A1:2003

46.

SR EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

SR EN 681-4:2002/A1:2003

47.

SR EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide

48.

SR EN 771-1:2003

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-1:2003/A1:2005

1 aprilie 2006

49.

SR EN 771-2:2003

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

31 ianuarie 2005

SR EN 771-2:2003/A1:2005

1 aprilie 2006

50.

SR EN 771-3:2004

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-3:2004/A1:2005

1 aprilie 2006

51.

SR EN 771-4:2004

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2004/A1:2005

1 aprilie 2006

52.

SR EN 771-5:2004

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2004/A1:2005

1 aprilie 2006

53.

SR EN 771-6:2006

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

54.

SR EN 845 1:2004+A1:2008***

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

31 august 2008

55.

SR EN 845-2:2004

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

56.

SR EN 845-3:2004+A1:2008***

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

31 august 2008

57.

SR EN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

SR EN 858-1:2002/A1:2005

58.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fontă, asamblările lor şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare si asigurarea calităţii

SR EN 877:2004/A1:2007

SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008***

31 iulie 2008

59.

SR EN 934-2:2003

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare si etichetare

SR EN 934-2:2003/A1:2005

SR EN 934-2:2003/A2:2006

30 iunie 2006

60.

SR EN 934-3:2004

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-3:2004/AC:2005

61.

SR EN 934-4:2002

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

62.

SR EN 934-5:2007"*

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

63.

SR EN 997:2004

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004/A1:2007

30 septembrie 2008

64.

SR EN 998-1:2004

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998-1:2004/AC:2006

65.

SR EN 998-2:2004

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

66.

SR EN 1036-2:2008"*

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam peliculizat cu argint folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

67.

SR EN 1051-2:2007"*

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

68.

SR EN 1057:2006

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

69.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

70.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

SR EN 1123-1:2002/A1:2005

71.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

72.

SR EN 1125:2008

Accesorii pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală. Cerinţe şi metode de încercare

31 iulie 2008

73.

SREN 1154:2001

Accesorii pentru construcţii. Dispozitiv cu închidere automată pentru uşi. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1154:2001/A1:2003

74.

SR EN 1155:2001

Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru uşi batante. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1155:2001/A1:2003

75.

SR EN 1158:2001

Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de coordonare a canatelor. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1158:2001/A1:2003

SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006

76.

SR EN 1168:2005+A1:2008***

Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri

30 septembrie 2008

77.

SR EN 1279-5:2005

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

78.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse

79.

SR EN 1317-5:2007+A1:2008***

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe pentru produse şi evaluarea conformităţii pentru parapete de siguranţă

31 ianuarie 2011

80.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

81.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

82.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

83.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

84.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

30 septembrie 2004

85.

SR EN 1337-8:2007"*

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem de ghidate şi aparate de reazem blocate

86.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

SR EN 1338:2004/AC:2006

87.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

SR EN 1339:2004/AC:2006

88.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

SR EN 1340:2004/AC:2006

89.

SR EN 1341:2002

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

90.

SR EN 1342:2002

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

91.

SR EN 1343:2002

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

92.

SR EN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

93.

SR EN 1423:1999

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999/A1:2004

94.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii

SR EN 1433:2003/A1:2006

31 decembrie 2005

95.

SR EN 1457:1999

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:1999/A1:2002

SR EN 1457:1999/AC:2006

SR EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007

96.

SR EN 1463-1:1999

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463-1:1999/A1:2004

97.

SR EN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

98.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

99.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală

100.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

101.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton

102.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

103.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii

104.

SR EN 1520:2003

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă

105.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

106.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

107.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea coşurilor de fum. Condiţii si metode de încercare

108.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

109.

SR EN 1856-1:2004

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856-1:2004/A1:2006

30 noiembrie 2006

110.

SR EN 1856-2:2004

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

111.

SR EN 1857:2004+A1:2008***

Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

31 august 2008

112.

SR EN 1858:2004

Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

113.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

114.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare

115.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

SR EN 1916:2003/AC:2007

116.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

SR EN 1917:2003/AC:2007

Cămine de vizitare şi cămine de racord sau de inspecţie de beton simplu, beton slab armat şi beton armat

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

117.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 1935:2003/AC:2004

118.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

119.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

120.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

121.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare

SR EN 10224:2003/A1:2005

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul apei şi a altor lichide apoase. Condiţii tehnice de livrare

31 decembrie 2005

122.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile

123.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare

SR EN 10312:2003/A1:2005

Ţevi sudate din oţel inoxidabil pentru transportul apei şi al altor lichide apoase. Condiţii tehnice de livrare

31 decembrie 2005

124.

SR EN 12004:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii

31 mai 2009

125.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

126.

SR EN 12050-2:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

127.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

128.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

129.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii

130.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

131.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

132.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

133.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

134.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

135.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşarea lor

30 aprilie 2009

136.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

30 aprilie 2009

137.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

138.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri

139.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

140.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate

141.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

142.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

143.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

144.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

SR EN 12101-1:2006/A1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Cerinţe relative la ecranele de oprire a fumului

31 decembrie 2007

145.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi

146.

SR EN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 3: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii şi a fumului

SR EN 12101-3:2003/AC:2005

147.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - kituri

SR EN 12101-6:2005/AC:2007

148.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

SR EN 12101-10:2006/AC:2007

149.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

150.

SR EN 12209: 2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 12209: 2004/AC:2006

151.

SR EN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere si cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinkiere

SR EN 12259-1+A1:2002/A2: 2004

28 februarie 2006

SR EN 12259-1+A1:2002/A3: 2006

31 august 2006

152.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinkiere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

SR EN 12259-2:2002/A1:2002

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

31 august 2007

SR EN 12259-2:2002/AC:2003

153.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

SR EN 12259-3:2002/A1:2003

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

31 august 2007

154.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

SR EN 12259-4:2002/A1:2003

155.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinkiere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

156.

SR EN 12271:2007

Straturi bituminoase. Cerinţe

157.

SR EN 12273:2008*"

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

158.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

159.

SR EN 12326-1:2004

Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

160.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticla silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

161.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate

162.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

163.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii

164.

SR EN 12416-1:2001"*

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru elementele componente

SR EN 12416-1:2001/A1:2004

165.

SR EN 12416-2:2004"*

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare şi întreţinere

166.

SR EN 12446:2004

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

167.

SR EN 12467:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare

SR EN 12467:2006/A1:2006

28 februarie 2006

SR EN 12467:2006/A2:2007

30 iunie 2008

168.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

169.

SR EN 12566-3:2006

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ

170.

SR EN 12566-4:2007***

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

171.

SR EN 12620:2003+A1:2008***

Agregate pentru beton

31 octombrie 2008

172.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

SR EN 12676-1:2002/A1:2004

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

173.

SR EN 12737:2004+A1:2007***

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

174.

SR EN 12764:2005+A1:2008

Instalaţii sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

31 octombrie 2009

175.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

30 noiembrie 2007

176.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 12809:2003/A1:2005

SR EN 12809:2003/AC:2006

SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2007

177.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 12815:2003/A1:2005

SR EN 12815:2003/AC:2006

SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2007

178.

SR EN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

179.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

180.

SR EN 12859:2003

Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

31 octombrie 2008

181.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici si metode de încercare

182.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare

SR EN 12878:2005/AC:2006

183.

SR EN 12899-1:2007***

Semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri rutiere fixe

184.

SR EN 12899-2:2007***

Semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne rutiere luminoase

185.

SR EN 12899-3:2007***

Semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

186.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări

187.

SR EN 12966-1:2006

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

188.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

189.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

SR EN 13043:2003/AC:2004

190.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

191.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

192.

SR EN 13063-1+A1:2007

Coşuri de fum. Sistem de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

30 aprilie 2009

193.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coşuri de fum. Sistem de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede

30 aprilie 2009

194.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum. Sistem de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru canalele de aer ale sistemului de coşuri

195.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare

196.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

SR EN 13084-5:2005/AC:2006

197.

SR EN 13084-7:2006

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

198.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii

199.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 1: Beton asfaltic

SR EN 13108-1:2006/AC:2008

200.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru straturi foarte subţiri

SR EN 13108-2:2006/AC:2008

201.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 3: Beton asfaltic moale

SR EN 13108-3:2006/AC:2008

202.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 4: Mixtură tip HRA

SR EN 13108-4:2006/AC:2008

203.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

SR EN 13108-5:2006/AC:2008

204.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 6: Asfalt turnat

SR EN 13108-6:2006/AC:2008

205.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant

SR EN 13108-7:2006/AC:2008

206.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

207.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

208.

SR EN 13162:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2003/AC:2006

209.

SR EN 13163:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 13163:2003/AC:2006

210.

SR EN 13164:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

SR EN 13164:2003/AC:2006

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

211.

SR EN 13165:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN 13165:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

SR EN 13165:2003/A2:2006

30 mai 2005

SR EN 13165:2003/AC:2006

212.

SR EN 13166:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13166:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

SR EN 13166:2003/AC:2006

213.

SR EN 13167:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

SR EN 13167:2003/AC:2006

214.

SR EN 13168:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13168:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

SR EN 13168:2003/AC:2006

215.

SR EN 13169:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN 13169:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

SR EN 13169:2003/AC:2006

216.

SR EN 13170:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN 13170:2003/AC:2006

217.

SR EN 13171:2003

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13171:2003/A1:2004

30 noiembrie 2004

SR EN 13171:2003/AC:2006

218.

SR EN 13224+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri

31 decembrie 2007

219.

SR EN 13225:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225:2005/AC:2007

220.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13229:2003/A1:2004

SR EN 13229:2003/A2:2005

SR EN 13229:2003/AC:2006

SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008

221.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13240:2003/A2:2005

SR EN 13240:2003/AC:2006

SR EN

13240:2003/A2:2005/AC:2007

222.

SR EN 13241-1:2004

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

223.

SR EN 13242:2003+A1:2007***

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri

30 iunie 2008

224.

SR EN 13249:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

SR EN 13249:2001/A1:2005

31 iulie 2005

225.

SR EN 13250:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate

SR EN 13250:2001/A1:2005

31 iulie 2005

226.

SR EN 13251:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

SR EN 13251:2001/A1:2005

31 iulie 2005

227.

SR EN 13252:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

SR EN 13252:2001/A1:2005

31 iulie 2005

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

228.

SR EN 13253:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

SR EN 13253:2001/A1:2005

31 iulie 2005

229.

SR EN 13254:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare si baraje

SR EN 13254:2001/A1:2005

31 iulie 2005

SR EN 13254:2001/AC:2004

230.

SR EN 13255:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale

SR EN 13255:2001/A1:2005

31 iulie 2005

SR EN 13255:2001/AC:2004

231.

SR EN 13256:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri si structuri subterane

SR EN 13256:2001/A1:2005

31 iulie 2005

SR EN 13256:2001/AC:2004

232.

SR EN 13257:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide

SR EN 13257:2001/A1:2005

31 iulie 2005

SR EN 13257:2001/AC:2004

233.

SR EN 13263-1:2005

Silice ultrafine pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

234.

SR EN 13265:2003

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

SR EN 13265:2003/A1:2005

31 iulie 2005

SR EN 13265:2003/AC:2004

235.

SR EN 13279-1:2008

Ipsos şi tencuieli de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

28 februarie 2009

236.

SR EN 13310:2004

Spălătorie de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

237.

SR EN 13341:2005

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare

238.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje

SR EN 13361:2005/A1:2007

28 februarie 2007

239.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

240.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

241.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări

242.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

SR EN 13450:2003/AC:2004

243.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

244.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

245.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane

SR EN 13491:2005/A1:2007

28 februarie 2007

246.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

SR EN 13492:2005/A1:2007

28 februarie 2007

247.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

248.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

249.

SR EN 13561:2004

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

250.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

251.

SR EN 13565-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru componente

252.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

SR EN 13616:2004/AC:2006

253.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

254.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 2: Tencuieli exterioare

255.

SR EN 13659:2004

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

256.

SR EN 13693:2005

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş

257.

SR EN 13707:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13707:2005/A1:2007

31 mai 2007

258.

SR EN 13747:2006

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee

SR EN 13747:2005/AC:2006

259.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

SR EN 13748-1:2004/A1:2005

31 decembrie 2005

SR EN 13748-1:2004/AC:2005

260.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

261.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe

262.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

263.

SR EN 13830:2004

Faţade cortină. Standard de produs

264.

SR EN 13859-1:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

265.

SR EN 13859-2:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

266.

SR EN 13877-3:2005

Imbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton

267.

SR EN 13915:2007

Placi prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular

268.

SR EN 13950:2006

Compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

269.

SR EN 13956:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13956:2006/AC:2006

270.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 13963:2005/AC:2006

271.

SR EN 13964:2004

Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 13964:2004/A1:2006

31 august 2008

272.

SR EN 13967:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13967:2005/A1:2007

31 mai 2007

273.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase de etansare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13969:2005/A1:2006

31 mai 2007

274.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13970:2005/A1:2006

31 mai 2007

275.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

276.

SR EN 13984:2005

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13984:2005/A1:2007

31 mai 2007

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

277.

SR EN 13986:2005

Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

30 aprilie 2005

278.

SR EN 14016-1:2004

Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe

279.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1 :Specificaţii şi condiţii tehnice

280.

SR EN 14041:2004

Imbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale

SR EN 14041:2004/AC:2007

281.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată. Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare

SR EN 14063-1:2005/AC:2007

282.

SR EN 14080:2005

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe

283.

SR EN 14081-1:2006

Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

284.

SR EN 14178-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse pe bază de sticlă silico-alcalino- pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

285.

SR EN 14179-2:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

286.

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

287.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

288.

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse de colmatare preformate

289.

SR EN 14190:2005

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

290.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 14195:2005/AC:2006

291.

SR EN 14209:2006

Cornişe preformate din plăci de ipsos acoperite cu carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

292.

SR EN 14216:2004

Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

293.

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 14246:2006/AC:2007

294.

SR EN 14250:2005

Structuri de lemn. Cerinţe privind produsele pentru elemente de structură prefabricate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

295.

SR EN 14296:2005

Instalaţii sanitare. Lavoare colective

296.

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

297.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

298.

SR EN 14321-2:2006

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs

299.

SR EN 14339:2006

Hidranţi de incendiu subterani

300.

SR EN 14342:2005+A1:2008***

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

28 februarie 2010

301.

SR EN 14351-1:2006

Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

302.

SR EN 14353:2007"*

Profile metalice şi profile caracteristice pentru fixarea plăcilor de gips-carton. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcaj

303.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (lemn stratificat). Cerinţe

304.

SR EN 14384:2006

Hidranţi de incendiu supraterani

305.

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii

SR EN 14388:2006/AC:2008***

306.

SR EN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

307.

SR EN 14399-1:2005

Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

308.

SR EN 14411:2004

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

30 iunie 2007

309.

SR EN 14428:2005+A1:2008

Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercări

31 octombrie 2009

310.

SR EN 14449:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs

SR EN 14449:2005/AC:2006

311.

SR EN 14471:2006

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare

312.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos şi izolant. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

313.

SR EN 14509:2006*"

Panouri sandviş autoportante izolante cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

SR EN 14509:2006/AC:2008***

314.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare

31 ianuarie 2009

315.

SR EN 14566:2008

Sisteme de plăci de gips-carton cu închidere mecanică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

316.

SR EN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

317.

SR EN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 14647:2006/AC:2007

318.

SR EN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare termoplastice fără presiune. Specificaţii

319.

SR EN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare

320.

SR EN 14716:2005

Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare

321.

SR EN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru acoperiş, pentru placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie şi condiţii pentru produs

322.

SR EN 14783:2007

Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe

323.

SR EN 14800:2007

Tuburi flexibile metalice ondulate de securitate pentru racordarea aparatelor pentru uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

324.

SR EN 14814:2007

Adezivi pentru reţele de ţevi de materiale plastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii

325.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scări

326.

SR EN 14844:2007

Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

327.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate

328.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate

329.

SR EN 14904:2006

Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie

330.

SR EN 14909:2006

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru etanşare împotriva pătrunderii umidităţii. Definiţii şi caracteristici

331.

SR EN 14915:2007

Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14915:2007/AC:2007

332.

SR EN 14933:2007

Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

DOW**

333.

SR EN 14934:2007

Produse termoizolante şi produse uşoare de umplere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

334.

SR EN 14964:2007

Substraturi de acoperire rigide pentru aşezare discontinuă. Definiţii şi caracteristici

335.

SR EN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase pentru etanşare împotriva pătrunderii umidităţii. Definiţii şi caracteristici

336.

SR EN 14989-1:2007

Coşuri de fum-condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6

337.

SR EN 14989-2:2007"*

Coşuri de fum - condiţii şi metode de încercare pentru coşuri metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere alimentate cu aer pentru aparate de încălzire etanşe

338.

SR EN 14991:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie

339.

SR EN 14992:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi

340.

SR EN 15048-1:2007

Structuri asamblate cu şuruburi nepretensionate. Partea 1: Cerinţe generale

341.

SR EN 15050:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri

342.

SR EN 15069:2008*"

Robinete de racordare de securitate pentru aparate de încălzire de uz casnic care utilizează combustibil gazos şi alimentate prin racorduri metalice ondulate

343.

SR EN 15088:2006

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare

344.

SR EN 15167-1:2007

Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate

345.

SR EN 15250:2007

Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu eliberare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare

346.

SR EN 15283-1:2008

Plăci de ipsos armate cu fibre - definiţii, condiţii şi metode de încercări. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesături

347.

SR EN 15283-2:2008

Plăci de ipsos armate cu fibre - definiţii, condiţii şi metode de încercări. Partea 2: Plăci de ipsos armate cu fibre

348.

SR EN 15285:2008***

Piatră aglomerată - plăci modulare pentru pardoseli şi scări (pentru interior şi exterior)

SR EN 15285:2008/AC:2008

349.

SR EN 15435:2008

Produse prefabricate de beton - blocuri de cofraj din beton şi beton celular autoclavizat - proprietăţi şi performanţă

350.

SR EN 15498:2008

Produse prefabricate de beton - blocuri de cofraj din beton cu adaosuri de lemn - proprietăţi şi performanţă

* Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 31 decembrie 2008.

** DOW este data de încetare a perioadei de coexistenţă a standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs.

*** Standarde în curs de traducere.


COMENTARII la Ordinul 71/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Numele meu este doamna Ana Michael, administratorul împrumuturilor GARANTEE TRUST. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare? Ipotecare sau alte scopuri? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Nu căutați mai mult pentru că suntem aici pentru a vă face toate problemele financiare un lucru din trecut! Acordăm împrumuturi companiilor, entităților private și persoanelor de încredere la o rată a dobânzii redusă și accesibilă pentru o perioadă fixă de 1-30 de ani și o perioadă de grație de șase luni înainte de începerea tranșei lunare. Ne puteți contacta prin intermediul E-mail prin: (ANAMICHAELGUARANTYTRUSTLOANS@GMAIL.COM) Oferim următoarele tipuri de împrumuturi; 1) ÎMPRUMUTURILE STUDENTULUI 2) IMPOZITE 3) ÎMPRUMUTURI PERSONALE 4) ÎMPRUMUTURI DE AFACERI 5) ÎMPRUMUTURI LA ACEASTA 6) ÎMPRUMUTURI CONSOLIDATE 7) ÎMPRUMUTURI AUTO 8) ÎMPRUMUTURI PENTRU VETERANI Mulțumesc
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    NEVOIE DE ÎMPRUMUT Sunteți un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere frumoasă? Aveți nevoie de fonduri pentru finanțarea proiectului dvs.? E-mail: ( larryellisonfinance@gmail.com ) Oferim servicii garantate de împrumut de orice valoare și în orice parte a lumii pentru persoane fizice, societăți, agenți imobiliari și corporații la rata superioară a dobânzii de 2%. Pentru cerere și mai multe informații, trimiteți răspunsuri la următoarea adresă de e-mail: larryellisonfinance@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    O zi buna, Numele meu este Marcu Dorlca, sunt din România. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie a unei Femei care a fost de asemenea scamată și în cele din urmă a fost legată de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) unde a luat în cele din urmă Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 430 2016
    DO YOU NEED A LOAN? Getting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $10,500. to $9500,000.000 as low as 1%interest Kindly respond immediately to this email: Dellloan@aol.com Our Services Include the Following: Debt Consolidation Second Mortgage Business Loans Personal Loans International Loans Loan for any kinds Family loan E.T.C No social security and no credit check, 100% Guarantee. All you have to do is let us know exactly what you want and we will surely make your dream come true. (Dell LOAN COMPANY). says YES when your banks say NO. Lastly, we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this Email: (Dellloan@aol.com)
ANONIM a comentat Decretul 337 2005
    We specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from Top AA Rated bank such as HSBC Bank Plc, Deutsche Bank AG Frankfurt, Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. TRANSACTION DESCRIPTION: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG) or Standby Letter of Credit (SBLC) 2. Total Face Value: Euro/USD 1,000,000.00 – Euro/USD 5,000,000,000.00 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt etc. 4. Age: One Year and One Day (With the option of Rolls and Extension) 5. Leasing Fee: 4% + 1% 6. Purchsing Fee: 32% + 2% 7. Delivery: Bank to Bank Swift MT799/MT760 8. Payment: MT103 9. Hard Copy: By Bank Bonded Courier within 7 banking days after delivery of Swift. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request plus our terms and procedures. All inquires to Mr Danzmann Horst should include the face value and bank instrument information needed so I can quickly address your needs: If Interested kindly contact me via Contact: Danzmann Horst Email: horstdanz@outlook.com Skype: Danzmann Horst
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Aveți nevoie de asistență financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru ipoteca, casa, mașină, afacere sau doar un împrumut personal? Este istoricul dvs. de credit rău vă împiedică să obțineți un împrumut? Nu căutați mai departe, suntem aici pentru a vă ajuta în timp ce oferim împrumuturile noastre la o rată a dobânzii de 3%. Vă rugăm să ne contactați prin e-mail la frankchambersfinances@gmail.com pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
     We are a Finance Industry Company professionals with over 15 Years Experience and a focus on providing Bank Guarantee and Standby Letter of Credit from some of the World Top 25 Prime Banks primarily from Barclays, Deutsche Bank, HSBC,Credit Suisse e.t.c. FEATURES: Amounts from $1 million to 5 Billion+ Euro’s or US Dollars Great Attorney Trust Account Protection Delivered via MT760, MT799 and MT103 Swift with Full Bank Responsibility Brokers Always Protected Purchase Instrument of BG/SBLC : 32%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Lease Instrument of BG/SBLC : 4%+2% Min Face Value cut = EUR/USD 1M-5B Interested Agents/Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name:Richardson McAnthony Contact Mail : intertekfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 4 2017
    Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts six months after you get the money in your bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle Do you need an urgent financial credit ***? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible ***then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application *** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Email : bdsfn.com@gmail.com Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. sanders Michelle
ANONIM a comentat Ordin 187 2009
    Tot se abroga si se modifica articole ale NML 021-05 pt a nu se mai putea castiga in instanta contestatiile la amenzile radar care in foarte multe cazuri sunt ilegale. Exista o "cardasie" a BRML si a UTI (beneficiarul aprobarii de model, reprezentantul producatorului in Romania) de pe urma caruia beneficiaza Brigada Rutiera care face nenumarate abuzuri in aplicarea sanctiunilor vis a vis de radar.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
     În prezent oferim împrumut persoanelor și companiilor interesate. Ați fost refuzat de împrumut de către bănci din cauza scorului de credit rău sau ați încercat și nu a avut succes, sau aveți nevoie să începeți o afacere, dar din punct de vedere financiar în jos, aplicați pentru un împrumut acum la 2% aplicați Toate Cererile ar trebui să fie transmise Agent de împrumut: Larry Buknor Website: //worldbestloans.wix.com/worldbestloans Email: worldbestloans@gmail.com Mulțumesc.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu