E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 196 2003 modificat de Legea 187 2012
Articolul 2 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 16 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 19 din actul Legea 196 2003 abrogat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 4 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 5 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 6 din actul Legea 196 2003 abrogat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 8 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 9 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 11 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 14 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 15 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Legea 196 2003 in legatura cu Hotărârea 491 2004
Legea 196 2003 republicat de Legea 196 2003
Legea 196 2003 republicat de Legea 196 2003
Articolul 4 din actul Legea 196 2003 modificat de Rectificare 196 2003
Articolul 14 din actul Legea 196 2003 modificat de Rectificare 196 2003
Legea 196 2003 promulgat de Decretul 288 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 196 din 13 mai 2003

privind prevenirea si combaterea pornografiei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 342 din 20 mai 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta lege se instituie masuri de prevenire si combatere a pornografiei, in scopul protejarii demnitatii persoanei, a pudorii si a moralitatii publice.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi, prin pornografie se intelege actele cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau difuzeaza asemenea acte.
    (2) Prin acte cu caracter obscen se intelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, savarsite individual sau in grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecenta privind viata sexuala, daca se savarsesc in public.
    (3) Prin materiale cu caracter obscen se intelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, inregistrari video si audio, spoturi publicitare, programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare care prezinta explicit sau sugereaza o activitate sexuala.
    Art. 3
    (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul operelor de arta sau stiintifice.
    (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul materialelor realizate in interes artistic, stiintific, al cercetarii, educatiei sau al informarii.

    CAP. 2
    Prevenirea si controlul activitatilor cu caracter pornografic

    Art. 4
    (1) Persoanele care detin sau administreaza localuri in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice trebuie sa asigure urmatoarele conditii:
    a) desfasurarea acestor activitati in spatii inaccesibile privirilor din exterior;
    b) interzicerea accesului minorilor in aceste localuri;
    c) afisarea la intrare a listei de preturi la programele oferite.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie autorizate si inscrise la Registrul comertului, iar localurile administrate de acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa detina toate avizele necesare unei unitati de alimentatie publica;
    b) sa aiba o suprafata de minimum 100 mp;
    c) sa aiba paza asigurata;
    d) sa detina cel putin o scena;
    e) sa nu foloseasca o reclama stradala indecenta;
    f) sa fie amplasate la o distanta mai mare de 250 mp fata de scoli, de internate sau de lacasuri de cult.
    Art. 5
    (1) Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore si vor fi marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta a acestora si vor fi comercializate in ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la stand.
    (2) Publicatiile prevazute la alin. (1), care redau explicit pe coperte acte sexuale, trebuie comercializate in spatii special amenajate, autorizate conform legii.
    Art. 6
    Activitatile prevazute la art. 4 si 5 se autorizeaza de catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte si reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Turismului.
    Art. 7
    (1) Persoanele care comercializeaza publicatiile prevazute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumparatorii asupra caracterului acestora.
    (2) Afisarea de materiale cu caracter obscen in vitrinele spatiilor de comercializare a publicatiilor este interzisa.
    Art. 8
    (1) Persoanele care realizeaza site-uri cu caracter pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai dupa ce s-a platit o taxa pe minut de utilizare, stabilita de realizatorul site-ului si declarata la organele fiscale.
    (2) Persoanele care realizeaza sau administreaza site-uri trebuie sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale prevazute de lege.
    (3) Activitatile prevazute in prezentul articol se autorizeaza de catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    (4) Se interzic realizarea si administrarea site-urilor avand caracter pedofil, zoofil sau necrofil.
    Art. 9
    Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor inchiria sau vinde numai in spatii cu destinatie speciala, autorizate de comisia prevazuta la art. 6, si nu vor fi inchiriate sau vandute minorilor.

    CAP. 3
    Infractiuni si contraventii

    Art. 10
    Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice in acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 11
    Organizarea de reuniuni la care participa sau asista minori si in cadrul carora se comit acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 12
    (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezinta imagini cu minori avand un comportament explicit sexual, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Cu aceeasi pedeapsa se pedepseste si detinerea de materiale prevazute la alin. (1), in vederea raspandirii lor.
    Art. 13
    Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea speciala a bunurilor se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) permiterea accesului minorilor in spatiile destinate comercializarii materialelor cu caracter obscen;
    b) amenajarea de spatii destinate vanzarii de materiale cu caracter obscen la o distanta mai mica de 250 mp fata de scoli si de internate, precum si de lacasuri de cult;
    c) vanzarea materialelor cu caracter obscen fara ambalajele corespunzatoare;
    d) vanzarea materialelor prevazute la art. 5 alin. (2) in alte spatii decat cele autorizate;
    e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor publicatii avand caracter pornografic, fara ca destinatarul sa fi solicitat acest lucru;
    f) expunerea in spatii publice sau in vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;
    g) oferirea, punerea la dispozitie, vanzarea, difuzarea ori detinerea, in vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, in alte spatii decat cele amenajate;
    h) initierea, organizarea, finantarea ori desfasurarea unor manifestari sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;
    i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui patrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe paginile tipariturilor care publica ocazional materiale cu caracter obscen;
    j) nerespectarea dispozitiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumparatorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate persoanelor majore;
    k) nerespectarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligatia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.
    Art. 15
    (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii poate primi sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.
    (2) In cazul primirii unei sesizari si al verificarii continutului site-ului, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii solicita furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul in cauza.
    (3) Nerespectarea de catre furnizorii de servicii pentru Internet a obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile art. 8, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la alin. 2 din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.
    Art. 16
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 si 15 se fac de catre organele de politie din cadrul Ministerului de Interne.
    Art. 17
    Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, care sa detalieze procedura de obtinere a avizelor necesare functionarii localurilor, cea a crearii unor site-uri pe Internet, precum si componenta si modul de functionare a comisiilor prevazute in prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 196/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 196 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu