E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 196 2003 modificat de Legea 187 2012
Articolul 2 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 16 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 19 din actul Legea 196 2003 abrogat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 4 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 5 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 6 din actul Legea 196 2003 abrogat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 8 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 9 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 11 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 14 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 15 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Legea 196 2003 in legatura cu Hotărârea 491 2004
Legea 196 2003 republicat de Legea 196 2003
Legea 196 2003 republicat de Legea 196 2003
Articolul 4 din actul Legea 196 2003 modificat de Rectificare 196 2003
Articolul 14 din actul Legea 196 2003 modificat de Rectificare 196 2003
Legea 196 2003 promulgat de Decretul 288 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 196 din 13 mai 2003

privind prevenirea si combaterea pornografiei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 342 din 20 mai 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta lege se instituie masuri de prevenire si combatere a pornografiei, in scopul protejarii demnitatii persoanei, a pudorii si a moralitatii publice.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi, prin pornografie se intelege actele cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau difuzeaza asemenea acte.
    (2) Prin acte cu caracter obscen se intelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, savarsite individual sau in grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecenta privind viata sexuala, daca se savarsesc in public.
    (3) Prin materiale cu caracter obscen se intelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, inregistrari video si audio, spoturi publicitare, programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare care prezinta explicit sau sugereaza o activitate sexuala.
    Art. 3
    (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul operelor de arta sau stiintifice.
    (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul materialelor realizate in interes artistic, stiintific, al cercetarii, educatiei sau al informarii.

    CAP. 2
    Prevenirea si controlul activitatilor cu caracter pornografic

    Art. 4
    (1) Persoanele care detin sau administreaza localuri in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice trebuie sa asigure urmatoarele conditii:
    a) desfasurarea acestor activitati in spatii inaccesibile privirilor din exterior;
    b) interzicerea accesului minorilor in aceste localuri;
    c) afisarea la intrare a listei de preturi la programele oferite.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie autorizate si inscrise la Registrul comertului, iar localurile administrate de acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa detina toate avizele necesare unei unitati de alimentatie publica;
    b) sa aiba o suprafata de minimum 100 mp;
    c) sa aiba paza asigurata;
    d) sa detina cel putin o scena;
    e) sa nu foloseasca o reclama stradala indecenta;
    f) sa fie amplasate la o distanta mai mare de 250 mp fata de scoli, de internate sau de lacasuri de cult.
    Art. 5
    (1) Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore si vor fi marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta a acestora si vor fi comercializate in ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la stand.
    (2) Publicatiile prevazute la alin. (1), care redau explicit pe coperte acte sexuale, trebuie comercializate in spatii special amenajate, autorizate conform legii.
    Art. 6
    Activitatile prevazute la art. 4 si 5 se autorizeaza de catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte si reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Turismului.
    Art. 7
    (1) Persoanele care comercializeaza publicatiile prevazute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumparatorii asupra caracterului acestora.
    (2) Afisarea de materiale cu caracter obscen in vitrinele spatiilor de comercializare a publicatiilor este interzisa.
    Art. 8
    (1) Persoanele care realizeaza site-uri cu caracter pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai dupa ce s-a platit o taxa pe minut de utilizare, stabilita de realizatorul site-ului si declarata la organele fiscale.
    (2) Persoanele care realizeaza sau administreaza site-uri trebuie sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale prevazute de lege.
    (3) Activitatile prevazute in prezentul articol se autorizeaza de catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    (4) Se interzic realizarea si administrarea site-urilor avand caracter pedofil, zoofil sau necrofil.
    Art. 9
    Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor inchiria sau vinde numai in spatii cu destinatie speciala, autorizate de comisia prevazuta la art. 6, si nu vor fi inchiriate sau vandute minorilor.

    CAP. 3
    Infractiuni si contraventii

    Art. 10
    Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice in acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 11
    Organizarea de reuniuni la care participa sau asista minori si in cadrul carora se comit acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 12
    (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezinta imagini cu minori avand un comportament explicit sexual, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Cu aceeasi pedeapsa se pedepseste si detinerea de materiale prevazute la alin. (1), in vederea raspandirii lor.
    Art. 13
    Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea speciala a bunurilor se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) permiterea accesului minorilor in spatiile destinate comercializarii materialelor cu caracter obscen;
    b) amenajarea de spatii destinate vanzarii de materiale cu caracter obscen la o distanta mai mica de 250 mp fata de scoli si de internate, precum si de lacasuri de cult;
    c) vanzarea materialelor cu caracter obscen fara ambalajele corespunzatoare;
    d) vanzarea materialelor prevazute la art. 5 alin. (2) in alte spatii decat cele autorizate;
    e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor publicatii avand caracter pornografic, fara ca destinatarul sa fi solicitat acest lucru;
    f) expunerea in spatii publice sau in vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;
    g) oferirea, punerea la dispozitie, vanzarea, difuzarea ori detinerea, in vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, in alte spatii decat cele amenajate;
    h) initierea, organizarea, finantarea ori desfasurarea unor manifestari sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;
    i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui patrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe paginile tipariturilor care publica ocazional materiale cu caracter obscen;
    j) nerespectarea dispozitiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumparatorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate persoanelor majore;
    k) nerespectarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligatia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.
    Art. 15
    (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii poate primi sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.
    (2) In cazul primirii unei sesizari si al verificarii continutului site-ului, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii solicita furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul in cauza.
    (3) Nerespectarea de catre furnizorii de servicii pentru Internet a obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile art. 8, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la alin. 2 din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.
    Art. 16
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 si 15 se fac de catre organele de politie din cadrul Ministerului de Interne.
    Art. 17
    Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, care sa detalieze procedura de obtinere a avizelor necesare functionarii localurilor, cea a crearii unor site-uri pe Internet, precum si componenta si modul de functionare a comisiilor prevazute in prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 196/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 196 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu