E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 196 2003 modificat de Legea 187 2012
Articolul 2 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 16 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 19 din actul Legea 196 2003 abrogat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 4 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 5 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 6 din actul Legea 196 2003 abrogat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 8 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 9 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 11 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 14 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Articolul 15 din actul Legea 196 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 496 2004
Legea 196 2003 in legatura cu Hotărârea 491 2004
Legea 196 2003 republicat de Legea 196 2003
Legea 196 2003 republicat de Legea 196 2003
Articolul 4 din actul Legea 196 2003 modificat de Rectificare 196 2003
Articolul 14 din actul Legea 196 2003 modificat de Rectificare 196 2003
Legea 196 2003 promulgat de Decretul 288 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 196 din 13 mai 2003

privind prevenirea si combaterea pornografiei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 342 din 20 mai 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta lege se instituie masuri de prevenire si combatere a pornografiei, in scopul protejarii demnitatii persoanei, a pudorii si a moralitatii publice.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi, prin pornografie se intelege actele cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau difuzeaza asemenea acte.
    (2) Prin acte cu caracter obscen se intelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, savarsite individual sau in grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecenta privind viata sexuala, daca se savarsesc in public.
    (3) Prin materiale cu caracter obscen se intelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, inregistrari video si audio, spoturi publicitare, programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare care prezinta explicit sau sugereaza o activitate sexuala.
    Art. 3
    (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul operelor de arta sau stiintifice.
    (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul materialelor realizate in interes artistic, stiintific, al cercetarii, educatiei sau al informarii.

    CAP. 2
    Prevenirea si controlul activitatilor cu caracter pornografic

    Art. 4
    (1) Persoanele care detin sau administreaza localuri in care se prezinta programe de strip-tease sau erotice trebuie sa asigure urmatoarele conditii:
    a) desfasurarea acestor activitati in spatii inaccesibile privirilor din exterior;
    b) interzicerea accesului minorilor in aceste localuri;
    c) afisarea la intrare a listei de preturi la programele oferite.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie autorizate si inscrise la Registrul comertului, iar localurile administrate de acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa detina toate avizele necesare unei unitati de alimentatie publica;
    b) sa aiba o suprafata de minimum 100 mp;
    c) sa aiba paza asigurata;
    d) sa detina cel putin o scena;
    e) sa nu foloseasca o reclama stradala indecenta;
    f) sa fie amplasate la o distanta mai mare de 250 mp fata de scoli, de internate sau de lacasuri de cult.
    Art. 5
    (1) Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore si vor fi marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta a acestora si vor fi comercializate in ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la stand.
    (2) Publicatiile prevazute la alin. (1), care redau explicit pe coperte acte sexuale, trebuie comercializate in spatii special amenajate, autorizate conform legii.
    Art. 6
    Activitatile prevazute la art. 4 si 5 se autorizeaza de catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte si reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Turismului.
    Art. 7
    (1) Persoanele care comercializeaza publicatiile prevazute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumparatorii asupra caracterului acestora.
    (2) Afisarea de materiale cu caracter obscen in vitrinele spatiilor de comercializare a publicatiilor este interzisa.
    Art. 8
    (1) Persoanele care realizeaza site-uri cu caracter pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai dupa ce s-a platit o taxa pe minut de utilizare, stabilita de realizatorul site-ului si declarata la organele fiscale.
    (2) Persoanele care realizeaza sau administreaza site-uri trebuie sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale prevazute de lege.
    (3) Activitatile prevazute in prezentul articol se autorizeaza de catre o comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
    (4) Se interzic realizarea si administrarea site-urilor avand caracter pedofil, zoofil sau necrofil.
    Art. 9
    Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor inchiria sau vinde numai in spatii cu destinatie speciala, autorizate de comisia prevazuta la art. 6, si nu vor fi inchiriate sau vandute minorilor.

    CAP. 3
    Infractiuni si contraventii

    Art. 10
    Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice in acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 11
    Organizarea de reuniuni la care participa sau asista minori si in cadrul carora se comit acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
    Art. 12
    (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezinta imagini cu minori avand un comportament explicit sexual, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
    (2) Cu aceeasi pedeapsa se pedepseste si detinerea de materiale prevazute la alin. (1), in vederea raspandirii lor.
    Art. 13
    Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea speciala a bunurilor se aplica in mod corespunzator.
    Art. 14
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) permiterea accesului minorilor in spatiile destinate comercializarii materialelor cu caracter obscen;
    b) amenajarea de spatii destinate vanzarii de materiale cu caracter obscen la o distanta mai mica de 250 mp fata de scoli si de internate, precum si de lacasuri de cult;
    c) vanzarea materialelor cu caracter obscen fara ambalajele corespunzatoare;
    d) vanzarea materialelor prevazute la art. 5 alin. (2) in alte spatii decat cele autorizate;
    e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor publicatii avand caracter pornografic, fara ca destinatarul sa fi solicitat acest lucru;
    f) expunerea in spatii publice sau in vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;
    g) oferirea, punerea la dispozitie, vanzarea, difuzarea ori detinerea, in vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, in alte spatii decat cele amenajate;
    h) initierea, organizarea, finantarea ori desfasurarea unor manifestari sau programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;
    i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui patrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe paginile tipariturilor care publica ocazional materiale cu caracter obscen;
    j) nerespectarea dispozitiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumparatorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate persoanelor majore;
    k) nerespectarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligatia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.
    Art. 15
    (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii poate primi sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.
    (2) In cazul primirii unei sesizari si al verificarii continutului site-ului, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii solicita furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul in cauza.
    (3) Nerespectarea de catre furnizorii de servicii pentru Internet a obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile art. 8, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la alin. 2 din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.
    Art. 16
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 si 15 se fac de catre organele de politie din cadrul Ministerului de Interne.
    Art. 17
    Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 19
    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, care sa detalieze procedura de obtinere a avizelor necesare functionarii localurilor, cea a crearii unor site-uri pe Internet, precum si componenta si modul de functionare a comisiilor prevazute in prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 196/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 196 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu