Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 19 din 11 ianuarie 2006

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 38 din 16 ianuarie 2006                    

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 30 din 14 iulie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, adoptata in temeiul art. 1 pct. VIII.6 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 20 iulie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    3. Literele l), m), n) si p) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "l) valoarea efectiva a unei tranzactii prin compensare - valoarea nominala probata de catre contractant, confirmata de operatorul economic sau de institutia publica din Romania cu care s-a derulat operatiunea compensatorie si acceptata de Agentie, din care se scad, daca este cazul, valoarea acceptata a importurilor si/sau profitul realizat de contractant si/sau de entitatea eligibila si transferat in afara tarii dupa plata impozitelor si taxelor legale;
    m) valoarea de compensare a unei tranzactii prin compensare - valoarea rezultata prin aplicarea multiplicatorului de compensare la valoarea efectiva a tranzactiei;
    n) multiplicator de compensare - coeficientul utilizat pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzactii prin compensare. Valorile coeficientilor si modul de aplicare a acestora se stabilesc, la propunerea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala, prin hotarare a Guvernului;
    .........................................................................
    p) creditare - procesul de scadere a valorii creditului de compensare din valoarea obligatiei de compensare, stabilita prin acordul de compensare;".
    2. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul in care un operator economic din Romania, pentru realizarea obiectului unui contract incheiat cu o autoritate contractanta, incheie contracte de import de produse, servicii sau lucrari necesare domeniului apararii, ordinii publice si sigurantei nationale a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, 3 milioane euro."
    3. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    6^1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 7
    Perioada in care obligatia de compensare trebuie indeplinita este de maximum 10 ani, in functie de valoarea obligatiei si de complexitatea acesteia, dar fara sa depaseasca cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achizitie. Presedintele Agentiei poate propune prelungirea oricareia dintre perioadele de mai sus, perioada de indeplinire a obligatiei de compensare respective fiind stabilita prin hotarare a Guvernului."
    4. La articolul I punctul 7, litera d) a alineatului (1^1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "d) incasari din alte activitati stabilite prin hotarare a Guvernului;".
    5. La articolul I punctul 8, litera g) a alineatului (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "g) stabilirea reglementarilor privind derularea operatiunilor compensatorii si a tuturor documentelor conexe acestora;".
    6. La articolul I, dupa punctul 20 se introduc punctele 20^1 - 20^3, cu urmatorul cuprins:
    20^1. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Executarea obligatiei de compensare incepe efectiv din momentul semnarii acordului de compensare cu contractantul."
    20^2. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Executarea obligatiei de compensare poate incepe dupa semnarea contractului de achizitie si inainte de semnarea acordului de compensare cu contractantul, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."
    20^3. Alineatul (2) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Executarea obligatiei de compensare se realizeaza prin acumularea, in perioada prevazuta in acordul de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligatiei de compensare."
    7. La articolul I, dupa punctul 29 se introduce punctul 29^1 cu urmatorul cuprins:
    29^1. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Daca obligatiile de compensare nu sunt indeplinite la termen si in modul cerut, contractantul va plati partii romane penalitati de intarziere de 0,01% pe zi din suma neobtinuta prin operatiunea compensatorie. Limita penalitatilor va fi stabilita prin hotarare a Guvernului."
    8. La articolul I, dupa punctul 31 se introduce punctul 31^1 cu urmatorul cuprins:
    31^1. Alineatul (2) al articolului 43^1 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Intelegerea contractantului cu membri ai Agentiei sau cu agenti economici romani, in scopul denaturarii rezultatului procedurii de incheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligatiei de compensare, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale."
    9. La articolul II, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Data de referinta pentru aplicarea termenelor prevazute la art. 7 si la art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este a 30-a zi de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."
    10. La articolul IV, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala va prezenta propuneri pentru o hotarare a Guvernului referitoare la aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii si a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               DANIELA POPA

                          PRESEDINTELE SENATULUI
                             NICOLAE VACAROIU

                      


SmartCity5

COMENTARII la Legea 19/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 19 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 19/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu