E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 aproba Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 modifica Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 1 din actul Legea 167 2003 adauga dupa articolul 6 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 2 din actul Legea 167 2003 abrogă articolul 7 din actul Ordonanţa 81 2000
Articolul 3 din actul Legea 167 2003 abrogă Hotărârea 625 1992
Articolul 3 din actul Legea 167 2003 abrogă Hotărârea 564 1992
Articolul 3 din actul Legea 167 2003 abrogă Hotărârea 594 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 167 din 22 aprilie 2003

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din 25 aprilie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 81 din 24 august 2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, adoptata in temeiul art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Vehiculele rutiere inmatriculate pot circula si pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu reglementarile nationale privind siguranta rutiera, protectia mediului si categoria de folosinta conform destinatiei."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Vehiculele rutiere inmatriculate pot fi mentinute in circulatie numai daca se face dovada incadrarii acestora in cerintele tehnice specifice prevazute in reglementarile nationale mentionate la art. 1, prin efectuarea inspectiilor tehnice periodice.
    (2) Obligatia efectuarii inspectiilor tehnice periodice, precum si a respectarii periodicitatii acestora, in functie de categoria de vehicul, revine detinatorului legal al autovehiculului.
    (3) Categoriile de vehicule supuse inspectiei tehnice periodice si periodicitatea inspectiei tehnice sunt urmatoarele:
    a) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectueaza transport public de persoane sau transport de persoane in folos propriu - la 6 luni;
    b) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectueaza transport de persoane in interes personal, care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
    c) autovehicule destinate transportului de persoane si care efectueaza transport de persoane in interes personal, care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la un an;
    d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, in regim de inchiriere si pentru invatarea conducerii auto - la 6 luni si cele utilizate ca autospeciale ambulante - la un an;
    e) autovehicule destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
    f) remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
    g) autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor - la 2 ani;
    h) remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg - la 2 ani;
    i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti - la 2 ani;
    j) tractoare agricole sau forestiere inmatriculate, avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
    k) tractoare agricole sau forestiere inmatriculate, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg - la 2 ani;
    l) remorci si semiremorci apicole - la 3 ani.
    (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane si care efectueaza transport public de persoane sau transport de persoane in folos propriu, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, in regim de inchiriere si pentru invatarea conducerii auto se supun primei inspectii periodice la un an, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.
    (5) Inspectia tehnica periodica cuprinde, cumulativ, dupa caz, urmatoarele:
    a) inspectia tehnica privind siguranta rutiera;
    b) inspectia tehnica privind protectia mediului;
    c) inspectia tehnica privind incadrarea in categoria de folosinta conform destinatiei.
    (6) Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice se socoteste de la data primei inmatriculari, iar pentru urmatoarea inspectie tehnica, de la data celei precedente."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In intervalul dintre doua inspectii tehnice detinatorul vehiculului rutier are obligatia de a asigura mentinerea acestuia intr-o stare tehnica corespunzatoare, in vederea incadrarii in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si categoria de folosinta conform destinatiei."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Inspectiile tehnice periodice se efectueaza de Regia Autonoma <<Registrul Auto Roman>>, denumita in continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin reprezentantele sale judetene, sau de agenti economici autorizati si monitorizati de R.A.R.
    (2) Activitatea de inspectie tehnica periodica se poate realiza de agenti economici autorizati, numai pe baza unui contract de franciza incheiat cu R.A.R. de catre acestia, in conditiile legii.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 79/1998, republicata, institutiile publice care au dotarea tehnica necesara pentru desfasurarea activitatii de inspectie tehnica periodica vor fi autorizate si vor incheia contracte de franciza, aceste institutii dobandind astfel si calitatea de beneficiar.
    (4) In activitatea de inspectie tehnica periodica, autoritatea R.A.R. se concretizeaza prin folosirea marcii inregistrate R.A.R. de catre agentii economici autorizati sau institutiile publice autorizate, denumite in continuare persoane autorizate.
    (5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au incheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspectia tehnica periodica, nu au dreptul sa cesioneze activitatea de inspectie tehnica periodica.
    (6) Aparatura utilizata de persoanele autorizate in statiile de inspectie tehnica periodica trebuie sa fie avizata metrologic si agreata de R.A.R.
    (7) Atestarea personalului care efectueaza inspectia tehnica periodica se face de R.A.R.
    (8) Monitorizarea persoanelor autorizate sa execute inspectia tehnica periodica cuprinde: supravegherea tehnica a statiilor de inspectie tehnica periodica, controlul executarii inspectiilor tehnice periodice in aceste statii, precum si controlul tehnic in trafic.
    (9) Conditiile privind autorizarea agentilor economici si a institutiilor publice in vederea efectuarii inspectiilor tehnice periodice, precum si pentru atestarea personalului care efectueaza inspectiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Inspectia tehnica periodica la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de marfuri periculoase sau pentru transportul de marfuri perisabile, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente, destinate transportului de marfuri periculoase, la autovehiculele de epoca, la autovehiculele pentru competitii sportive si la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectueaza de R.A.R. in statiile reprezentantelor sale.
    (2) Autoritatea competenta poate stabili si alte categorii de vehicule la care inspectia tehnica periodica se efectueaza de R.A.R. in statiile reprezentantelor sale.
    (3) Pentru autovehiculele mentionate la alin. (1) si (2), precum si pentru vehiculele destinate transportului de persoane, cu exceptia autovehiculelor destinate transportului de persoane care efectueaza transport de persoane in interes personal, nu se acorda inspectia tehnica periodica daca nu sunt indeplinite conditiile privind incadrarea in categoria de folosinta conform destinatiei."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Inspectia tehnica periodica consta in verificarea vehiculelor rutiere fara demontare, utilizandu-se dotarea corespunzatoare.
    (2) In cazul in care vehiculul rutier corespunde prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor specifice, statia de inspectie tehnica consemneaza in anexa la certificatul de inmatriculare data pana la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica periodica. Totodata statiile de inspectie tehnica periodica aplica ecusonul corespunzator pe placile de inmatriculare.
    (3) La inmatricularea vehiculelor rutiere in Romania completarea anexei la certificatul de inmatriculare se face de catre autoritatea competenta care efectueaza inmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspectie tehnica periodica ramane in sarcina detinatorului legal."
    8. Dupa articolul 6 se introduc articolele 6^1 si 6^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) R.A.R. tine evidenta informatizata a situatiei inspectiilor tehnice periodice pentru fiecare vehicul rutier inmatriculat.
    (2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta inmatricularii vehiculelor rutiere din Romania, pe baza de protocoale incheiate cu detinatorii acestor baze de date.
    Art. 6^2
    (1) Constituie contraventii, in masura in care, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
    a) efectuarea de inspectii tehnice periodice de catre statii de inspectie tehnica periodica neautorizate;
    b) cesionarea activitatii de inspectie tehnica periodica de catre statiile de inspectie tehnica autorizate;
    c) utilizarea in activitatea de inspectie tehnica periodica de aparatura fara aviz metrologic sau fara agreare de catre R.A.R.;
    d) efectuarea inspectiei tehnice periodice in statiile de inspectie tehnica periodica de catre personal neatestat;
    e) efectuarea inspectiei tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva statie de inspectie tehnica nu este autorizata;
    f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspectiei tehnice periodice;
    g) atestarea ca bun pentru circulatie pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu indeplineste conditiile reglementate;
    h) neaplicarea ecusoanelor de inspectie tehnica periodica;
    i) efectuarea inspectiei tehnice periodice si atestarea acelor vehicule rutiere la care schimbarea de categorie nu este mentionata in cartea de identitate a vehiculului, respectiv in certificatul de inmatriculare a acestuia, dupa caz.
    (2) Se sanctioneaza cu amenda:
    a) de la 800.000 lei la 1.200.000 lei faptele prevazute la alin. (1) lit. c) - f), h) si i);
    b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei faptele prevazute la alin. (1) lit. b).
    (3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si g) se aplica urmatoarele amenzi:
    a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. g);
    b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. a).
    (4) In cazul comiterii repetate a faptelor prevazute la alin. (1) lit. c) - i), pe langa amenzile contraventionale prevazute la alin. (2) si (3), R.A.R. poate dispune, in raport cu gravitatea faptelor, restrangerea sau suspendarea activitatii statiei de inspectie tehnica periodica, anularea autorizatiei statiei de inspectie tehnica periodica, precum si suspendarea sau anularea atestatului profesional al personalului statiilor de inspectie tehnica periodica.
    (5) In cazul comiterii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b), pe langa amenda contraventionala prevazuta la alin. (2) lit. b), R.A.R. va dispune anularea autorizatiei statiei de inspectie tehnica periodica.
    (6) Impotriva sanctiunilor prevazute la alin. (2) - (5) contravenientii pot depune contestatii la autoritatea competenta, in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de sanctionare. Autoritatea competenta este obligata sa raspunda la contestatii in termen de 15 zile de la primirea acestora.
    (7) Hotararea data in rezolvarea contestatiei poate fi atacata la instanta competenta, in termen de 15 zile de la comunicare.
    (8) Contraventiile prevazute la alin. (1) se constata si se sanctioneaza de catre personalul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, imputernicit in acest scop."
    Art. 2
    (1) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va actualiza reglementarile si normele tehnice privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificarile si completarile ulterioare. Pe aceeasi data se abroga art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2000.
    (2) Reglementarile si normele tehnice prevazute la alin. (1) se vor reactualiza periodic de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in functie de evolutia legislatiei in domeniu din Uniunea Europeana.
    (3) La actualizarea reglementarilor si normelor tehnice Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va solicita si punctul de vedere al asociatiilor profesionale din domeniu, constituite conform prevederilor legale.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Ordonanta Guvernului nr. 81/2000, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 27 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 167/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 167 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 167/2003
Ordonanţa 81 2000
privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica
Hotărârea 625 1992
pentru inmatricularea in Romania a unor autovehicule si remorcilor acestora, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) din Hotarirea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice
Hotărârea 564 1992
pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice
Hotărârea 594 1991
privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele si remorcile acestora care circula pe drumurile publice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu