E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 141 din  5 noiembrie 1996.

pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 289 din 14 noiembrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Codul de procedura penala se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 11 punctul 1 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) incetarea urmaririi penale, in cazurile prevazute in art. 10 lit. f)-h) si j), cand exista invinuit sau inculpat in cauza."
    2. Articolul 26 punctul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) infractiunile contra bunurilor aflate in proprietatea, administrarea sau folosinta Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei - Directia generala a penitenciarelor -, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza, care prin natura sau destinatia lor au un caracter militar sau intereseaza capacitatea de aparare ori siguranta statului;"
    3. Articolul 26 punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Infractiunile savarsite in legatura cu serviciul de catre salariatii civili din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor -, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante."
    4. Articolul 27 punctul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) infractiunile prevazute in Codul penal in art. 174-177, 179, 189 alin. 3, art. 190, 197 alin. 2 si 3, art. 209 alin. 3, art. 211 alin. 2 si 3, art. 212, 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 218, 219 alin. 3 daca fapta a avut ca urmare un dezastru si alin. 4, art. 238, 239 alin. 3, art. 248^1, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273 alin. 2, art. 274 alin. 2, art. 275 alin. 3, art. 276, 279 alin. 3, art. 279^1, 280, 280^1, 282-285, 298, 302^2, 312 si 317, precum si infractiunea de contrabanda, daca a avut ca obiect arme, munitii sau materii explozive ori radioactive;"
    5. La articolul 27 punctul 1, dupa litera b) se introduc literele c), d) si e), iar litera c) devine litera f):
    "c) infractiunile privind siguranta nationala a Romaniei prevazute in legi speciale;
    d) infractiunea de trecere frauduloasa a frontierei de stat, in cazurile in care minimul special al pedepsei este de 2 ani sau mai mare;
    e) infractiunea de bancruta frauduloasa, daca fapta priveste sistemul bancar;"
    6. Articolul 28 punctul 1 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) infractiunile mentionate in art. 27 pct. 1 lit. a), b) si c), savarsite de militari pana la gradul de capitan inclusiv ori savarsite in legatura cu serviciul de catre salariatii civili din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor -, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza;"
    7. La articolul 28^1 punctul 1, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) infractiunile savarsite de judecatorii de la judecatorii si tribunale, de procurorii de la parchetele de pe langa aceste instante, precum si de notarii publici;
    c) infractiunile savarsite de judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai camerelor de conturi judetene;"
    8. Articolul 28^2 punctul 1 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) infractiunile prevazute de Codul penal in art. 155-173 si art. 356-361, savarsite de militari ori savarsite in legatura cu serviciul de catre salariatii civili din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei - Directia generala a penitenciarelor -, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza;"
    9. Articolul 37 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile de indivizibilitate prevazute in art. 33 lit. a) si b), precum si in cele de conexitate, cauzele sunt reunite daca ele se afla in fata primei instante de judecata, chiar dupa desfiintarea hotararii cu trimitere de catre instanta de apel sau dupa casarea cu trimitere de catre instanta de recurs."
    10. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    Mijloacele de proba
    Mijloacele de proba prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba sunt: declaratiile invinuitului sau ale inculpatului, declaratiile partii vatamate, ale partii civile si ale partii responsabile civilmente, declaratiile martorilor, inscrisurile, inregistrarile audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de proba, constatarile tehnico-stiintifice, constatarile medico-legale si expertizele."
    11. La articolul 85, alineatele 6 si 7 vor avea urmatorul cuprins:
    "Situatiile la care se refera alin. 3, 4 si 5 se retin de organul judiciar pe baza afirmatiilor facute de martor.
    Dupa depunerea juramantului sau dupa rostirea formulei prevazute in alin. 5, se va pune in vedere martorului ca, daca nu va spune adevarul, savarseste infractiunea de marturie mincinoasa."
    12. Articolul 90 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, sunt mijloace de proba procesele-verbale si actele de constatare, incheiate de alte organe, daca legea prevede aceasta."
    13. In Capitolul II, dupa Sectiunea V se introduce Sectiunea V^1, denumita "Inregistrarile audio sau video", care va avea urmatorul cuprins:

    "Sectiunea V^1
    Inregistrarile audio sau video
    Art. 91^1
    Inregistrarile convorbirilor
    Inregistrarile pe banda magnetica ale unor convorbiri efectuate cu autorizarea motivata a procurorului desemnat de prim-procurorul Parchetului Curtii de Apel, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, daca sunt date sau indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei infractiuni pentru care urmarirea penala se face din oficiu, iar interceptarea este utila, pentru aflarea adevarului, pot servi ca mijloace de proba daca din continutul convorbirilor inregistrate rezulta fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
    Autorizarea procurorului se da pentru durata necesara inregistrarii, pana la cel mult 30 de zile, in afara de cazul in care legea dispune altfel. Autorizarea poate fi prelungita in aceleasi conditii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile.
    Inregistrarile prevazute in alin. 1 pot fi facute si la cererea motivata a persoanei vatamate privind comunicarile ce-i sunt adresate, cu autorizarea procurorului anume desemnat de procurorul general.
    Art. 91^2
    Certificarea inregistrarilor
    Despre efectuarea inregistrarilor mentionate in art. 91^1, organul de urmarire penala intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza autorizatia data de procuror pentru efectuarea interceptarii, numarul sau numerele posturilor telefonice intre care se poarta convorbirile, numele persoanelor care le poarta, daca sunt cunoscute, data si ora fiecarei convorbiri in parte si numarul de ordine al rolei sau casetei pe care se face imprimarea. Convorbirile inregistrate sunt redate integral in forma scrisa si se ataseaza la procesul-verbal, cu certificarea pentru autenticitate de catre organul de urmarire penala, verificat si contrasemnat de procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala in cauza. La procesul-verbal se ataseaza, de asemenea, caseta sau rola care contine inregistrarea convorbirii, in original, sigilata cu sigiliul organului de urmarire penala.
    Art. 91^3
    Alte inregistrari
    Modalitatile si conditiile de efectuare a inregistrarilor aratate in art. 91^1 si 91^2 sunt aplicabile si in cazul oricarei alte inregistrari a convorbirilor pe banda magnetica, autorizate conform legii.
    Art. 91^4
    Inregistrarile de imagini
    Dispozitiile art. 91^1 sunt aplicabile si in cazul inregistrarii de imagini, iar procedura de certificare a acestora este cea prevazuta in art. 91^2, cu exceptia redarii in forma scrisa, dupa caz.
    Art. 91^5
    Verificarea mijloacelor de proba
    Mijloacele de proba prevazute in prezenta sectiune pot fi supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a partilor ori din oficiu.
    Inregistrarile prevazute in prezenta sectiune, prezentate de parti, pot servi ca mijloace de proba, daca nu sunt interzise de lege."
    14. Articolul 149 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Durata arestarii inculpatului nu poate depasi 30 de zile, afara de cazul cand ea este prelungita in conditiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului cand arestarea a fost dispusa dupa ascultarea inculpatului, iar in cazul cand arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatului, termenul curge de la prezentarea acestuia la organul judiciar care a emis mandatul."
    15. Articolul 159 alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Instanta se pronunta asupra prelungirii arestarii preventive inainte de expirarea duratei mandatului si restituie dosarul procurorului in termen de 24 de ore de la pronuntare."
    16. Articolul 159 alineatul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Incheierea prin care s-a hotarat asupra prelungirii arestarii poate fi atacata cu recurs de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 3 zile si curge de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus prelungirea arestarii preventive nu este suspensiv de executare, iar recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus respingerea prelungirii arestarii preventive este suspensiv de executare."
    17. Articolul 160 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160
    Procedura in cauzele cu mai multi arestati
    Cand in aceeasi cauza se gasesc mai multi inculpati arestati pentru care durata prelungirii arestarii expira la date diferite, prim-procurorul parchetului sau, dupa caz, procurorul sef de sectie din Parchetul General, care sesizeaza instanta potrivit art. 156 pentru unul din inculpati, va sesiza, totodata, instanta si cu privire la ceilalti inculpati."
    18. Articolul 160^2 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acorda in cazul in care inculpatul este recidivist ori exista date care justifica temerea ca va savarsi o alta infractiune sau ca va incerca sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unor martori sau experti, alterarea ori distrugerea mijloacelor de proba sau prin alte asemenea fapte."
    19. Articolul 160^4 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Liberarea provizorie pe cautiune nu se acorda in cazul savarsirii infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 7 ani ori cand inculpatul este recidivist, ori exista date care justifica temerea ca inculpatul va savarsi o alta infractiune sau va incerca sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unor martori sau experti, alterarea ori distrugerea mijloacelor materiale de proba, sau prin alte asemenea fapte."
    20. Articolul 160^5 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Cuantumul cautiunii este de cel putin 2.000.000 lei."
    21. Articolul 160^5 alineatul 4 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) se pronunta pedeapsa amenzii sau pedeapsa inchisorii cu suspendarea conditionata a executarii ori cu suspendarea executarii sub supraveghere sau cu executarea la locul de munca;"
    22. Articolul 160^10 alineatul 1 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) inculpatul nu indeplineste, cu rea-credinta, obligatiile ce-i revin potrivit art. 160^2 alin. 3 si art. 160^4 alin. 2 sau incearca sa zadarniceasca aflarea adevarului ori savarseste din nou, cu intentie, o infractiune pentru care este urmarit sau judecat."
    23. Articolul 163 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Nu pot fi sechestrate bunuri care apartin unei unitati din cele la care se refera art. 145 din Codul penal, precum si cele exceptate de lege."
    24. Articolul 163 alineatul 6 litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul in care prin infractiune s-a adus o paguba avutului uneia din unitatile la care se refera art. 145 din Codul penal, fara deosebire, daca este sau nu parte civila constituita;"
    25. Articolul 163 alineatul 6 lit. c) se abroga.
    26. Articolul 164 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Masurile asiguratorii dispuse de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata pot fi aduse la indeplinire si prin organele proprii de executare ale unitatii pagubite, in cazul in care aceasta este una din cele la care se refera art. 145 din Codul penal."
    27. Articolul 165 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Bunurile perisabile se predau unitatilor comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit profilului activitatii, care sunt obligate sa le primeasca si sa le valorifice de indata."
    28. Articolul 171 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Asistenta juridica este obligatorie cand invinuitul sau inculpatul este minor, militar in termen, militar cu termen redus, rezervist, concentrat, elev al unei unitati militare de invatamant, internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ ori cand este arestat, chiar in alta cauza."
    29. Articolul 198 alineatul 1 partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 20.000 lei la 100.000 lei:"
    30. Articolul 198 alineatul 1 litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) lipsa nejustificata a martorului, expertului sau interpretului legal citat;"
    31. La articolul 198, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Lipsa nejustificata a aparatorului, ales sau desemnat din oficiu, cand asistenta juridica a invinuitului sau inculpatului este obligatorie, potrivit legii, se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100.000 lei la 500.000 lei."
    32. Articolul 209 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu de catre procuror, in cazul infractiunilor prevazute in art. 155-173, 174-177, 179, 189 alin. 3, art. 190, 191, 211 alin. 3, art. 212, 236, 236^1, 238, 239, 239^1, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 267^1, 268, 273-276, 279^1, 280, 280^1, 302^2, 317 si 356-361 din Codul penal, in cazul infractiunilor aratate in art. 26 pct. 2 lit. a), art. 27 pct. 1 lit. b) si c), art. 28^1 pct. 1 lit. b) si c), art. 28^2 pct. 1 lit. b) si art. 29 pct. 1 din acest cod, precum si in cazul infractiunilor impotriva protectiei muncii."
    33. La articolul 217, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "In cauzele preluate de catre un organ de cercetare penala central, supravegherea se exercita de catre un procuror din Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie."
    34. Articolul 221 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand prin savarsirea unei infractiuni s-a produs o paguba uneia din unitatile la care se refera art. 145 din Codul penal, unitatea pagubita este obligata sa sesizeze de indata organul de urmarire penala, sa prezinte situatii explicative cu privire la intinderea pagubei, date cu privire la faptele prin care paguba a fost pricinuita si sa se constituie parte civila."
    35. Articolul 224 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, in vederea strangerii datelor necesare organelor de urmarire penala pentru inceperea urmaririi penale, pot efectua acte premergatoare si lucratorii operativi din Ministerul de Interne, precum si din celelalte organe de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, anume desemnati in acest scop, pentru fapte care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale."
    36. Articolul 242 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Incetarea urmaririi penale are loc cand se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. f)-h) si j) si exista invinuit sau inculpat in cauza."
    37. Articolul 243 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Organul de cercetare penala, cand constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. f)-h) si j), inainteaza procurorului dosarul impreuna cu propuneri de incetare a urmaririi penale."
    38. Articolul 247 se abroga.
    39. Articolul 249^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 249^1
    Punerea in executare a ordonantei prin care s-a aplicat o sanctiune cu caracter administrativ
    In cazul in care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala in temeiul art. 10 lit. b^1), executarea mustrarii sau mustrarii cu avertisment, prevazute in art. 91 din Codul penal, aplicate de procuror, se face potrivit art. 487, care se aplica in mod corespunzator.
    Executarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii se efectueaza potrivit art. 442 si 443.
    Impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala in temeiul art. 10 lit. b^1) se poate face plangere in termen de 5 zile de la instiintarea prevazuta in art. 246.
    Punerea in executare a ordonantei prin care s-a aplicat sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii se face dupa expirarea termenului prevazut in alin. 3, iar daca s-a facut plangere si a fost respinsa, dupa respingerea acesteia."
    40. Articolul 262 punctul 2 litera a) alineatul 2 se abroga.
    41. Articolul 274 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile de reluare a urmaririi penale prevazute in art. 270 lit. a) si c), termenul de 30 de zile privitor la masura arestarii inculpatului curge de la data luarii acestei masuri, iar in cazul cand dosarul se restituie de catre instanta si inculpatul este arestat, termenul curge de la data primirii dosarului de catre procuror."
    42. Articolul 315 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Procurorul este obligat sa participe la sedintele de judecata ale judecatoriilor, in cauzele in care instanta de judecata a fost sesizata prin rechizitoriu, in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii de 2 ani sau mai mare, in cauzele in care vreunul din inculpati se afla in stare de detentie sau este minor, precum si in cazul in care se dispune inlocuirea pedepsei amenzii cu cea a inchisorii. La sedintele de judecata privind alte infractiuni, procurorul participa cand considera necesar."
    43. Articolul 350 alineatul 3 litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) o pedeapsa cu inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii ori cu suspendarea executarii sub supraveghere sau cu executare la locul de munca."
    44. Articolul 357 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand instanta pronunta pedeapsa inchisorii sau pedeapsa inchisorii cu executare la locul de munca, in hotarare se face mentiune ca persoana condamnata este lipsita de drepturile aratate in art. 71 din Codul penal, pe durata prevazuta in acelasi articol."
    45. Articolul 372 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, in apelul declarat de procuror in favoarea unei parti, instanta de apel nu poate agrava situatia acesteia."
    46. Articolul 385^1 alineatul ultim va avea urmatorul cuprins:
    "Nu pot fi atacate cu recurs sentintele in privinta carora persoanele prevazute in art. 362 nu au folosit calea apelului ori cand apelul a fost retras, daca legea prevede aceasta cale de atac. Impotriva deciziilor pronuntate in apel, persoanele prevazute in art. 362, chiar daca nu au folosit apelul, pot declara recurs."
    47. Articolul 385^9 alineatul 1 punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "6. urmarirea penala sau judecata a avut loc in lipsa aparatorului, cand prezenta acestuia era obligatorie;"
    48. Articolul 385^9 alineatul 1 punctul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "14. cand s-au aplicat pedepse gresit individualizate in raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau in alte limite decat cele prevazute de lege;"
    49. La articolul 385^9 alineatul 1, dupa punctul 17 se introduce punctul 17^1, cu urmatorul cuprins:
    "17^1. cand hotararea este contrara legii sau cand prin hotarare s-a facut o gresita aplicare a legii;"
    50. Articolul 385^9 alineatul 1 punctul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "21. cand judecata in prima instanta sau in apel a avut loc fara citarea legala a unei parti, sau care, legal citata, a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a instiinta despre aceasta imposibilitate."
    51. La articolul 385^9, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
    "Cazurile de casare prevazute in alin. 1 pot fi invocate, atat cu privire la solutionarea laturii penale, cat si a laturii civile a cauzei."
    52. La articolul 385^9, alineatul 2, care devine alineatul 3, va avea urmatorul cuprins:
    "Cazurile prevazute in alin. 1 pct. 1-7, 10, 13, 14, 17^1, 19 si 20 se iau in considerare totdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15, 17 si 18 se iau in considerare din oficiu, numai cand au influentat asupra hotararii in defavoarea inculpatului."
    53. Articolul 385^10 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Recursul trebuie sa fie motivat, fie in scris, fie oral, in fata instantei."
    54. La articolul 385^15 punctul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care admite recursul declarat impotriva deciziei pronuntate in apel, instanta de recurs desfiinteaza si hotararea primei instante, daca se constata aceleasi incalcari de lege ca in decizia recurata."
    55. Articolul 406 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Totodata, instanta dispune, daca este cazul, restituirea amenzii platite si a averii confiscate, precum si a cheltuielilor judiciare pe care cel in favoarea caruia s-a admis revizuirea nu era tinut sa le suporte, iar pentru cei condamnati la pedeapsa inchisorii cu executarea la locul de munca, restituirea cotei facuta venit la bugetul de stat si calcularea ca vechime si continuitate in munca a duratei pedepsei executate."
    56. Articolul 407 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 407
    Calea de atac
    Sentintele instantei de revizuire, date potrivit art. 403 alin. 3 si art. 406 alin. 1, sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile la care se refera revizuirea, iar deciziile date in apel sunt supuse recursului."
    57. Articolul 410 alineatul 1 partea I punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. cand s-au aplicat pedepse gresit individualizate in raport cu prevederile art. 72 din Codul penal sau in alte limite decat cele prevazute de lege;"
    58. Articolul 410 alineatul 1 partea I punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "6. cand, in mod gresit, inculpatul a fost achitat pentru motivul ca fapta savarsita de el nu este prevazuta de legea penala sau cand, in mod gresit, s-a dispus incetarea procesului penal pentru motivul ca exista autoritate de lucru judecat sau o cauza de inlaturare a raspunderii penale ori ca a intervenit decesul inculpatului;"
    59. La articolul 410 alineatul 1 partea I, dupa punctul 7 se introduce punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
    "7^1. cand hotararea este contrara legii sau cand prin hotarare s-a facut o gresita aplicare a legii de natura sa influenteze solutia procesului;"
    60. La articolul 410 alineatul 1 partea II, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "5^1. judecata a avut loc fara citarea legala a partilor sau cu procedura de citare neindeplinita;"
    61. La articolul 410, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
    "Instanta, solutionand recursul in anulare, verifica hotararile atacate sub aspectul tuturor motivelor de casare prevazute in alineatele precedente, punandu-le in prealabil in discutia partilor. "
    62. La articolul 411, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
    "Instantele de judecata sunt obligate ca in termen de 10 zile de la primirea cererii parchetului sa trimita spre examinare dosarele in care hotararile sunt definitive sau, dupa caz, sa comunice, in acelasi termen, situatia judiciara a acestora."
    63. Dupa articolul 412 se introduce articolul 412^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 412^1
    Extinderea recursului in anulare
    Judecand recursul in anulare, instanta examineaza cauza prin extindere si cu privire la partile la care acesta nu se refera, putand hotari si in privinta lor, fara a crea acestor parti o situatie mai grea."
    64. Articolul 420 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 420
    Punerea in executare a pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata
    Pedeapsa inchisorii si pedeapsa detentiunii pe viata se pun in executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de instanta de executare, se intocmeste in trei exemplare si cuprinde: denumirea instantei care a emis mandatul, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului prevazute in art. 70, numarul si data hotararii care se executa si denumirea instantei care a pronuntat-o, pedeapsa pronuntata si textul de lege aplicat, timpul retinerii si arestarii preventive care s-a dedus din durata pedepsei, mentiunea daca cel condamnat este recidivist, ordinul de arestare si de detinere, semnatura presedintelui, precum si stampila acelei instante."
    65. Articolul 428 se abroga.
    66. Articolul 429 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care obligarea la tratament medical insoteste pedeapsa inchisorii ori a detentiunii pe viata sau priveste o persoana aflata in stare de detinere, comunicarea prevazuta in alin. 1 se face administratiei locului de detinere."
    67. Articolul 447 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 447
    Revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei
    Asupra revocarii sau anularii suspendarii conditionate a executarii pedepsei prevazute in art. 83 ori in art. 85 din Codul penal sau a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, prevazuta in art. 86^4 ori in art. 86^5 din Codul penal, se pronunta, din oficiu sau la sesizarea procurorului, instanta care judeca ori a judecat in prima instanta infractiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.
    Daca pana la expirarea termenului de incercare nu au fost respectate obligatiile civile prevazute in art. 84 sau cele prevazute in art. 86^4 alin. 1 din Codul penal, partea interesata sau procurorul sesizeaza instanta care a pronuntat in prima instanta suspendarea, in vederea revocarii suspendarii executarii pedepsei."
    68. Dupa articolul 447^1 se reintroduce articolul 448, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 448
    Inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata
    Inlocuirea pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii se dispune din oficiu sau la cererea procurorului ori a celui condamnat de catre instanta de executare, iar daca cel condamnat se afla in stare de detinere, instanta corespunzatoare in a carei raza teritoriala se afla locul de detinere.
    Hotararea de inlocuire, ramasa definitiva, se pune in executare potrivit dispozitiilor art. 420-423."
    69. Sectiunea II din Capitolul III al Titlului III din Partea speciala se va denumi: "Amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata".
    70. Articolul 453 alineatul I prima fraza va avea urmatorul cuprins:
    "Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi amanata in urmatoarele cazuri:"
    71. Articolul 453 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Cererea de amanare a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi facuta de procuror, de condamnat, de persoanele aratate in art. 362 alineatul ultim, iar in cazul prevazut la lit. c) din prezentul articol, si de catre conducerea unitatii la care lucreaza condamnatul."
    72. Sectiunea III din Capitolul III al Titlului III din Partea speciala se va denumi: "Intreruperea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata".
    73. Articolul 455 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 455
    Cazurile de intrerupere
    Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi intrerupta in cazurile si in conditiile prevazute in art. 453, la cererea persoanelor aratate in alin. 2 al aceluiasi articol."
    74. Articolul 491^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 491^1
    Amanarea sau intreruperea executarii masurii internarii
    Executarea masurii educative a internarii intr-un centru de reeducare poate fi amanata sau intrerupta in cazurile si in conditiile prevazute in art. 453 si 455."
    Art. 2
    Urmatorii termeni din Codul de procedura penala si din alte legi cu dispozitii procesual penale se inlocuiesc astfel: "organizatii de stat sau obstesti", "organizatii cooperatiste sau alte organizatii obstesti", "intreprinderi si organizatii economice de stat, cooperatiste sau alte organizatii obstesti", "organizatii obstesti", "organizatii prevazute in art. 145 din Codul penal", "unitati ale unei organizatii din cele prevazute in art. 145 din Codul penal" se inlocuiesc cu "unitati la care se refera art. 145 din Codul penal". Termenul "organizatie" se inlocuieste cu "unitate".
    Art. 3
    Prevederile din Codul de procedura penala referitoare la pedeapsa complimentara a confiscarii averii, cu exceptia art. 406 alin. 3 si art. 461 alin. 3, se abroga.
    Art. 4
    Codul de procedura penala, cu modificarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Ministerul Justitiei este singurul autorizat sa editeze si sa publice, in volum, editia oficiala a Codului de procedura penala.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
                prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                 PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ADRIAN NASTASE
SmartCity5

COMENTARII la Legea 141/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 141 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu