E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 136 1998 aproba Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 abrogă articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 136 din 29 iunie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din  2 iulie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 45 din 28 august 1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A., emisa in temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este in valoare de 62.819.825.000 lei, impartit in 2.512.793 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea capitalului Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 septembrie 1997.
    (2) Capitalul social initial este detinut de:
    - statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de 70%, detinuta de Fondul Proprietatii de Stat, in suma de 43.973.878.000 lei, reprezentand 1.758.955 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei;
    - Societatea de Investitii Financiare Muntenia, pentru cota de 30% in suma de 18.845.947.000 lei, reprezentand 753.838 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este subscris si varsat integral in cotele prevazute la alin. (2) de catre statul roman si de Societatea de Investitii Financiare Muntenia.
    (4) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. se majoreaza, in baza prevederilor art. 19 din prezenta ordonanta, cu suma de 682.880.675.000 lei, transformata in capital subscris si varsat in intregime de statul roman, impartit in 27.315.227 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei.
    (5) Capitalul social majorat conform alin. (4) se compune din:
    - 422.060.808.000 lei, reprezentand echivalentul a 102.388.373 dolari S.U.A., platiti pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Ministerul Finantelor pentru rate, dobanzi si comisioane, aferente creditelor contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave;
    - 260.819.867.000 lei, reprezentand majorari datorate Ministerului Finantelor pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru intarzieri la plata ratelor, dobanzilor si a comisioanelor, aferente creditelor pentru achizitionarea de aeronave.
    Majorarea capitalului social este subscrisa exclusiv de catre statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, acesta fiind varsat in intregime.
    (6) Dupa majorare, capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este de 745.700.500.000 lei, impartit in 29.828.020 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei, fiind detinut dupa cum urmeaza:
    - 726.854.553.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 29.074.182 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.947.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Capitalul social aferent cotei detinute de stat la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va putea fi privatizat, potrivit legilor in vigoare, pana la limita detinerii pozitiei de control."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. are ca obiect principal de activitate executarea de transporturi aeriene interne si internationale, de calatori, de bagaje, de marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea in regim duty-free, handling, catering, transport terestru in continuarea transportului aerian si alte activitati stabilite prin statutul societatii."
    4. Articolul 5 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. nu poate sa participe la societati comerciale care au ca obiect de activitate productia de material aeronautic."
    5. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. In perioada in care statul detine pozitia de control, reprezentantii acestuia in consiliul de administratie, precum si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor."
    6. Articolul 9 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Componenta consiliului de administratie, atributiile acestuia si ale presedintelui se stabilesc prin statutul societatii."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este numit pe o perioada de 4 ani.
    (2) Mandatul membrilor consiliului de administratie inceteaza, de drept, in cazul in care acestia pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci cand devin incompatibili ca administratori, prin demisie sau prin deces.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (2), mandatul inlocuitorilor respectivilor membri ai consiliului de administratie nu poate depasi durata ramasa pana la expirarea mandatului acordat membrilor inlocuiti."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Membrii consiliului de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., precum si presedintele acestuia trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba capacitatea de exercitiu deplina."
    9. Articolul 12 alineatul (2) se abroga.
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. supune aprobarii Ministerului Transporturilor, in calitate de reprezentant al statului, strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt, mediu si lung, avand in vedere planul de restructurare si de retehnologizare a acesteia, in perioada in care statul detine pozitia de control a companiei."
    11. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor, supune aprobarii Guvernului programele generale ale angajamentelor de plata esalonate pe mai multi ani, bugetul anual de venituri si cheltuieli, proiectele complementare din cursul anului, precum si statutul sau orice modificare ulterioara a acestuia, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - SA."
    12. Articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In perioada in care statul detine pozitia de control, Ministerul Transporturilor supune aprobarii Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor, programul de investitii, de retehnologizare, de achizitionare de material aeronautic, liniile aeriene ce urmeaza a fi exploatate, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii."
    "(3) Pentru achizitionarea de aeronave noi, de alte tipuri decat cele aflate in dotare, se va solicita si avizul Ministerului Apararii Nationale."
    13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In vederea asigurarii necesitatilor statului in situatiile care implica apararea si siguranta nationala, precum si ordinea publica, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va incheia protocoale cu ministerele si/sau cu institutiile interesate."
    14. Articolul 18 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Obligatiile de plata restante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante catre regiile autonome <<Autoritatea Aeronautica Civila Romana>> si <<Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian>> - ROMATSA, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se vor transforma in actiuni, ce urmeaza a fi cotate pe piata de capital. Cu valoarea actiunilor emise se majoreaza capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    15. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Sumele achitate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de catre Ministerul Finantelor, reprezentand ratele, dobanzile si comisioanele, aferente creditelor externe contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se transforma in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    16 Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Statul roman, prin bugetul de stat anual aprobat pentru Ministerul Transporturilor, preia pentru Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. obligatiile de plata ale acesteia, nescadente pana la data prezentei ordonante, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, pentru intreaga suma a imprumutului, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face in completarea surselor proprii ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (3) Contravaloarea platilor efectuate conform prevederilor alin. (1), precum si a celor ce se vor achita in continuare de stat pentru achizitionarea de aeronave noi se transforma in capital si va majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (4) Sumele achitate de catre stat pentru realizarea programelor de investitii, retehnologizare si achizitionare de material aeronautic ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile art. 15, se transforma la finele fiecarui an in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (5) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va emite actiuni nominative in favoarea statului roman, pana la cuantumul sumelor reprezentand platile efectuate de catre statul roman, urmand a se proceda la majorarea capitalului social privat, prin vanzare de actiuni.
    (6) Vanzarea actiunilor nominative se va face conform legii, cu respectarea prevederilor art. 3, contravaloarea acestora facandu-se venit la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor.
    (7) Obligatiile de plata ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., scadente pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, platite direct de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit, la intrarea in proprietatea Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. a aeronavelor respective, se vor transforma in capital si vor majora capitalul social al companiei. Majorarea de capital respectiva va fi aportul actionarilor, in cotele prevazute la art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanta."
    17. Articolul 21 se abroga.
    18. Articolul 22 devine articolul 21, iar alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Prevederile prezentei ordonante se aplica pe perioada in care statul detine pozitia de control in Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    19. Articolul 23 devine articolul 22.
    20. Articolul 24 devine articolul 23.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                      CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        PAULA MARIA IVANESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 136/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 136 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu