E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 136 1998 aproba Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 abrogă articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 136 din 29 iunie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din  2 iulie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 45 din 28 august 1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A., emisa in temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este in valoare de 62.819.825.000 lei, impartit in 2.512.793 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea capitalului Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 septembrie 1997.
    (2) Capitalul social initial este detinut de:
    - statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de 70%, detinuta de Fondul Proprietatii de Stat, in suma de 43.973.878.000 lei, reprezentand 1.758.955 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei;
    - Societatea de Investitii Financiare Muntenia, pentru cota de 30% in suma de 18.845.947.000 lei, reprezentand 753.838 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este subscris si varsat integral in cotele prevazute la alin. (2) de catre statul roman si de Societatea de Investitii Financiare Muntenia.
    (4) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. se majoreaza, in baza prevederilor art. 19 din prezenta ordonanta, cu suma de 682.880.675.000 lei, transformata in capital subscris si varsat in intregime de statul roman, impartit in 27.315.227 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei.
    (5) Capitalul social majorat conform alin. (4) se compune din:
    - 422.060.808.000 lei, reprezentand echivalentul a 102.388.373 dolari S.U.A., platiti pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Ministerul Finantelor pentru rate, dobanzi si comisioane, aferente creditelor contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave;
    - 260.819.867.000 lei, reprezentand majorari datorate Ministerului Finantelor pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru intarzieri la plata ratelor, dobanzilor si a comisioanelor, aferente creditelor pentru achizitionarea de aeronave.
    Majorarea capitalului social este subscrisa exclusiv de catre statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, acesta fiind varsat in intregime.
    (6) Dupa majorare, capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este de 745.700.500.000 lei, impartit in 29.828.020 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei, fiind detinut dupa cum urmeaza:
    - 726.854.553.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 29.074.182 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.947.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Capitalul social aferent cotei detinute de stat la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va putea fi privatizat, potrivit legilor in vigoare, pana la limita detinerii pozitiei de control."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. are ca obiect principal de activitate executarea de transporturi aeriene interne si internationale, de calatori, de bagaje, de marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea in regim duty-free, handling, catering, transport terestru in continuarea transportului aerian si alte activitati stabilite prin statutul societatii."
    4. Articolul 5 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. nu poate sa participe la societati comerciale care au ca obiect de activitate productia de material aeronautic."
    5. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. In perioada in care statul detine pozitia de control, reprezentantii acestuia in consiliul de administratie, precum si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor."
    6. Articolul 9 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Componenta consiliului de administratie, atributiile acestuia si ale presedintelui se stabilesc prin statutul societatii."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este numit pe o perioada de 4 ani.
    (2) Mandatul membrilor consiliului de administratie inceteaza, de drept, in cazul in care acestia pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci cand devin incompatibili ca administratori, prin demisie sau prin deces.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (2), mandatul inlocuitorilor respectivilor membri ai consiliului de administratie nu poate depasi durata ramasa pana la expirarea mandatului acordat membrilor inlocuiti."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Membrii consiliului de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., precum si presedintele acestuia trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba capacitatea de exercitiu deplina."
    9. Articolul 12 alineatul (2) se abroga.
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. supune aprobarii Ministerului Transporturilor, in calitate de reprezentant al statului, strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt, mediu si lung, avand in vedere planul de restructurare si de retehnologizare a acesteia, in perioada in care statul detine pozitia de control a companiei."
    11. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor, supune aprobarii Guvernului programele generale ale angajamentelor de plata esalonate pe mai multi ani, bugetul anual de venituri si cheltuieli, proiectele complementare din cursul anului, precum si statutul sau orice modificare ulterioara a acestuia, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - SA."
    12. Articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In perioada in care statul detine pozitia de control, Ministerul Transporturilor supune aprobarii Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor, programul de investitii, de retehnologizare, de achizitionare de material aeronautic, liniile aeriene ce urmeaza a fi exploatate, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii."
    "(3) Pentru achizitionarea de aeronave noi, de alte tipuri decat cele aflate in dotare, se va solicita si avizul Ministerului Apararii Nationale."
    13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In vederea asigurarii necesitatilor statului in situatiile care implica apararea si siguranta nationala, precum si ordinea publica, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va incheia protocoale cu ministerele si/sau cu institutiile interesate."
    14. Articolul 18 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Obligatiile de plata restante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante catre regiile autonome <<Autoritatea Aeronautica Civila Romana>> si <<Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian>> - ROMATSA, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se vor transforma in actiuni, ce urmeaza a fi cotate pe piata de capital. Cu valoarea actiunilor emise se majoreaza capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    15. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Sumele achitate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de catre Ministerul Finantelor, reprezentand ratele, dobanzile si comisioanele, aferente creditelor externe contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se transforma in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    16 Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Statul roman, prin bugetul de stat anual aprobat pentru Ministerul Transporturilor, preia pentru Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. obligatiile de plata ale acesteia, nescadente pana la data prezentei ordonante, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, pentru intreaga suma a imprumutului, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face in completarea surselor proprii ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (3) Contravaloarea platilor efectuate conform prevederilor alin. (1), precum si a celor ce se vor achita in continuare de stat pentru achizitionarea de aeronave noi se transforma in capital si va majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (4) Sumele achitate de catre stat pentru realizarea programelor de investitii, retehnologizare si achizitionare de material aeronautic ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile art. 15, se transforma la finele fiecarui an in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (5) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va emite actiuni nominative in favoarea statului roman, pana la cuantumul sumelor reprezentand platile efectuate de catre statul roman, urmand a se proceda la majorarea capitalului social privat, prin vanzare de actiuni.
    (6) Vanzarea actiunilor nominative se va face conform legii, cu respectarea prevederilor art. 3, contravaloarea acestora facandu-se venit la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor.
    (7) Obligatiile de plata ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., scadente pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, platite direct de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit, la intrarea in proprietatea Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. a aeronavelor respective, se vor transforma in capital si vor majora capitalul social al companiei. Majorarea de capital respectiva va fi aportul actionarilor, in cotele prevazute la art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanta."
    17. Articolul 21 se abroga.
    18. Articolul 22 devine articolul 21, iar alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Prevederile prezentei ordonante se aplica pe perioada in care statul detine pozitia de control in Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    19. Articolul 23 devine articolul 22.
    20. Articolul 24 devine articolul 23.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                      CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        PAULA MARIA IVANESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 136/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 136 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu