E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 136 1998 aproba Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 abrogă articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 136 din 29 iunie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din  2 iulie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 45 din 28 august 1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A., emisa in temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este in valoare de 62.819.825.000 lei, impartit in 2.512.793 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea capitalului Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 septembrie 1997.
    (2) Capitalul social initial este detinut de:
    - statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de 70%, detinuta de Fondul Proprietatii de Stat, in suma de 43.973.878.000 lei, reprezentand 1.758.955 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei;
    - Societatea de Investitii Financiare Muntenia, pentru cota de 30% in suma de 18.845.947.000 lei, reprezentand 753.838 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este subscris si varsat integral in cotele prevazute la alin. (2) de catre statul roman si de Societatea de Investitii Financiare Muntenia.
    (4) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. se majoreaza, in baza prevederilor art. 19 din prezenta ordonanta, cu suma de 682.880.675.000 lei, transformata in capital subscris si varsat in intregime de statul roman, impartit in 27.315.227 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei.
    (5) Capitalul social majorat conform alin. (4) se compune din:
    - 422.060.808.000 lei, reprezentand echivalentul a 102.388.373 dolari S.U.A., platiti pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Ministerul Finantelor pentru rate, dobanzi si comisioane, aferente creditelor contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave;
    - 260.819.867.000 lei, reprezentand majorari datorate Ministerului Finantelor pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru intarzieri la plata ratelor, dobanzilor si a comisioanelor, aferente creditelor pentru achizitionarea de aeronave.
    Majorarea capitalului social este subscrisa exclusiv de catre statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, acesta fiind varsat in intregime.
    (6) Dupa majorare, capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este de 745.700.500.000 lei, impartit in 29.828.020 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei, fiind detinut dupa cum urmeaza:
    - 726.854.553.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 29.074.182 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.947.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Capitalul social aferent cotei detinute de stat la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va putea fi privatizat, potrivit legilor in vigoare, pana la limita detinerii pozitiei de control."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. are ca obiect principal de activitate executarea de transporturi aeriene interne si internationale, de calatori, de bagaje, de marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea in regim duty-free, handling, catering, transport terestru in continuarea transportului aerian si alte activitati stabilite prin statutul societatii."
    4. Articolul 5 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. nu poate sa participe la societati comerciale care au ca obiect de activitate productia de material aeronautic."
    5. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. In perioada in care statul detine pozitia de control, reprezentantii acestuia in consiliul de administratie, precum si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor."
    6. Articolul 9 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Componenta consiliului de administratie, atributiile acestuia si ale presedintelui se stabilesc prin statutul societatii."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este numit pe o perioada de 4 ani.
    (2) Mandatul membrilor consiliului de administratie inceteaza, de drept, in cazul in care acestia pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci cand devin incompatibili ca administratori, prin demisie sau prin deces.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (2), mandatul inlocuitorilor respectivilor membri ai consiliului de administratie nu poate depasi durata ramasa pana la expirarea mandatului acordat membrilor inlocuiti."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Membrii consiliului de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., precum si presedintele acestuia trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba capacitatea de exercitiu deplina."
    9. Articolul 12 alineatul (2) se abroga.
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. supune aprobarii Ministerului Transporturilor, in calitate de reprezentant al statului, strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt, mediu si lung, avand in vedere planul de restructurare si de retehnologizare a acesteia, in perioada in care statul detine pozitia de control a companiei."
    11. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor, supune aprobarii Guvernului programele generale ale angajamentelor de plata esalonate pe mai multi ani, bugetul anual de venituri si cheltuieli, proiectele complementare din cursul anului, precum si statutul sau orice modificare ulterioara a acestuia, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - SA."
    12. Articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In perioada in care statul detine pozitia de control, Ministerul Transporturilor supune aprobarii Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor, programul de investitii, de retehnologizare, de achizitionare de material aeronautic, liniile aeriene ce urmeaza a fi exploatate, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii."
    "(3) Pentru achizitionarea de aeronave noi, de alte tipuri decat cele aflate in dotare, se va solicita si avizul Ministerului Apararii Nationale."
    13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In vederea asigurarii necesitatilor statului in situatiile care implica apararea si siguranta nationala, precum si ordinea publica, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va incheia protocoale cu ministerele si/sau cu institutiile interesate."
    14. Articolul 18 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Obligatiile de plata restante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante catre regiile autonome <<Autoritatea Aeronautica Civila Romana>> si <<Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian>> - ROMATSA, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se vor transforma in actiuni, ce urmeaza a fi cotate pe piata de capital. Cu valoarea actiunilor emise se majoreaza capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    15. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Sumele achitate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de catre Ministerul Finantelor, reprezentand ratele, dobanzile si comisioanele, aferente creditelor externe contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se transforma in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    16 Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Statul roman, prin bugetul de stat anual aprobat pentru Ministerul Transporturilor, preia pentru Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. obligatiile de plata ale acesteia, nescadente pana la data prezentei ordonante, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, pentru intreaga suma a imprumutului, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face in completarea surselor proprii ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (3) Contravaloarea platilor efectuate conform prevederilor alin. (1), precum si a celor ce se vor achita in continuare de stat pentru achizitionarea de aeronave noi se transforma in capital si va majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (4) Sumele achitate de catre stat pentru realizarea programelor de investitii, retehnologizare si achizitionare de material aeronautic ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile art. 15, se transforma la finele fiecarui an in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (5) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va emite actiuni nominative in favoarea statului roman, pana la cuantumul sumelor reprezentand platile efectuate de catre statul roman, urmand a se proceda la majorarea capitalului social privat, prin vanzare de actiuni.
    (6) Vanzarea actiunilor nominative se va face conform legii, cu respectarea prevederilor art. 3, contravaloarea acestora facandu-se venit la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor.
    (7) Obligatiile de plata ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., scadente pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, platite direct de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit, la intrarea in proprietatea Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. a aeronavelor respective, se vor transforma in capital si vor majora capitalul social al companiei. Majorarea de capital respectiva va fi aportul actionarilor, in cotele prevazute la art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanta."
    17. Articolul 21 se abroga.
    18. Articolul 22 devine articolul 21, iar alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Prevederile prezentei ordonante se aplica pe perioada in care statul detine pozitia de control in Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    19. Articolul 23 devine articolul 22.
    20. Articolul 24 devine articolul 23.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                      CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        PAULA MARIA IVANESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 136/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 136 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu