E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 136 1998 aproba Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 abrogă articolul 21 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 45 1997
Legea 136 1998 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 45 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 136 din 29 iunie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A.

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din  2 iulie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 45 din 28 august 1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A., emisa in temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este in valoare de 62.819.825.000 lei, impartit in 2.512.793 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea capitalului Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pe baza bilantului contabil intocmit la data de 30 septembrie 1997.
    (2) Capitalul social initial este detinut de:
    - statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de 70%, detinuta de Fondul Proprietatii de Stat, in suma de 43.973.878.000 lei, reprezentand 1.758.955 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei;
    - Societatea de Investitii Financiare Muntenia, pentru cota de 30% in suma de 18.845.947.000 lei, reprezentand 753.838 actiuni nominative in valoare de 25.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este subscris si varsat integral in cotele prevazute la alin. (2) de catre statul roman si de Societatea de Investitii Financiare Muntenia.
    (4) Capitalul social initial al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. se majoreaza, in baza prevederilor art. 19 din prezenta ordonanta, cu suma de 682.880.675.000 lei, transformata in capital subscris si varsat in intregime de statul roman, impartit in 27.315.227 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei.
    (5) Capitalul social majorat conform alin. (4) se compune din:
    - 422.060.808.000 lei, reprezentand echivalentul a 102.388.373 dolari S.U.A., platiti pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Ministerul Finantelor pentru rate, dobanzi si comisioane, aferente creditelor contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave;
    - 260.819.867.000 lei, reprezentand majorari datorate Ministerului Finantelor pana la data de 27 septembrie 1997 de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru intarzieri la plata ratelor, dobanzilor si a comisioanelor, aferente creditelor pentru achizitionarea de aeronave.
    Majorarea capitalului social este subscrisa exclusiv de catre statul roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, acesta fiind varsat in intregime.
    (6) Dupa majorare, capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este de 745.700.500.000 lei, impartit in 29.828.020 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei, fiind detinut dupa cum urmeaza:
    - 726.854.553.000 lei de catre statul roman, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, impartit in 29.074.182 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei;
    - 18.845.947.000 lei de catre Societatea de Investitii Financiare Muntenia, impartit in 753.838 actiuni in valoare nominala de 25.000 lei."
    2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Capitalul social aferent cotei detinute de stat la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va putea fi privatizat, potrivit legilor in vigoare, pana la limita detinerii pozitiei de control."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. are ca obiect principal de activitate executarea de transporturi aeriene interne si internationale, de calatori, de bagaje, de marfuri si posta, prin curse regulate si charter, precum si prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea in regim duty-free, handling, catering, transport terestru in continuarea transportului aerian si alte activitati stabilite prin statutul societatii."
    4. Articolul 5 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. nu poate sa participe la societati comerciale care au ca obiect de activitate productia de material aeronautic."
    5. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Adunarea generala a actionarilor alege consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. In perioada in care statul detine pozitia de control, reprezentantii acestuia in consiliul de administratie, precum si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor."
    6. Articolul 9 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Componenta consiliului de administratie, atributiile acestuia si ale presedintelui se stabilesc prin statutul societatii."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. este numit pe o perioada de 4 ani.
    (2) Mandatul membrilor consiliului de administratie inceteaza, de drept, in cazul in care acestia pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci cand devin incompatibili ca administratori, prin demisie sau prin deces.
    (3) In cazurile prevazute la alin. (2), mandatul inlocuitorilor respectivilor membri ai consiliului de administratie nu poate depasi durata ramasa pana la expirarea mandatului acordat membrilor inlocuiti."
    8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Membrii consiliului de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., precum si presedintele acestuia trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) sa aiba capacitatea de exercitiu deplina."
    9. Articolul 12 alineatul (2) se abroga.
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Consiliul de administratie al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. supune aprobarii Ministerului Transporturilor, in calitate de reprezentant al statului, strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt, mediu si lung, avand in vedere planul de restructurare si de retehnologizare a acesteia, in perioada in care statul detine pozitia de control a companiei."
    11. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor, supune aprobarii Guvernului programele generale ale angajamentelor de plata esalonate pe mai multi ani, bugetul anual de venituri si cheltuieli, proiectele complementare din cursul anului, precum si statutul sau orice modificare ulterioara a acestuia, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - SA."
    12. Articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In perioada in care statul detine pozitia de control, Ministerul Transporturilor supune aprobarii Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor, programul de investitii, de retehnologizare, de achizitionare de material aeronautic, liniile aeriene ce urmeaza a fi exploatate, o data cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii."
    "(3) Pentru achizitionarea de aeronave noi, de alte tipuri decat cele aflate in dotare, se va solicita si avizul Ministerului Apararii Nationale."
    13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In vederea asigurarii necesitatilor statului in situatiile care implica apararea si siguranta nationala, precum si ordinea publica, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va incheia protocoale cu ministerele si/sau cu institutiile interesate."
    14. Articolul 18 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Obligatiile de plata restante la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante catre regiile autonome <<Autoritatea Aeronautica Civila Romana>> si <<Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian>> - ROMATSA, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se vor transforma in actiuni, ce urmeaza a fi cotate pe piata de capital. Cu valoarea actiunilor emise se majoreaza capitalul social al Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    15. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Sumele achitate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de catre Ministerul Finantelor, reprezentand ratele, dobanzile si comisioanele, aferente creditelor externe contractate de Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. pentru achizitionarea de aeronave, precum si majorarile de intarziere aferente acestora se transforma in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    16 Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Statul roman, prin bugetul de stat anual aprobat pentru Ministerul Transporturilor, preia pentru Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. obligatiile de plata ale acesteia, nescadente pana la data prezentei ordonante, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, pentru intreaga suma a imprumutului, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit.
    (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face in completarea surselor proprii ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (3) Contravaloarea platilor efectuate conform prevederilor alin. (1), precum si a celor ce se vor achita in continuare de stat pentru achizitionarea de aeronave noi se transforma in capital si va majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (4) Sumele achitate de catre stat pentru realizarea programelor de investitii, retehnologizare si achizitionare de material aeronautic ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, in conformitate cu prevederile art. 15, se transforma la finele fiecarui an in capital si vor majora capitalul social detinut de statul roman la Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A.
    (5) Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. va emite actiuni nominative in favoarea statului roman, pana la cuantumul sumelor reprezentand platile efectuate de catre statul roman, urmand a se proceda la majorarea capitalului social privat, prin vanzare de actiuni.
    (6) Vanzarea actiunilor nominative se va face conform legii, cu respectarea prevederilor art. 3, contravaloarea acestora facandu-se venit la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor.
    (7) Obligatiile de plata ale Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A., scadente pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, platite direct de catre Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru achizitionarea de aeronave, impreuna cu dobanzile si comisioanele aferente, contractate de la banci sau de la alte institutii de credit, la intrarea in proprietatea Societatii Comerciale <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A. a aeronavelor respective, se vor transforma in capital si vor majora capitalul social al companiei. Majorarea de capital respectiva va fi aportul actionarilor, in cotele prevazute la art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanta."
    17. Articolul 21 se abroga.
    18. Articolul 22 devine articolul 21, iar alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Prevederile prezentei ordonante se aplica pe perioada in care statul detine pozitia de control in Societatea Comerciala <<Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM>> - S.A."
    19. Articolul 23 devine articolul 22.
    20. Articolul 24 devine articolul 23.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                      CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        PAULA MARIA IVANESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 136/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 136 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu