E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 109 din  3 mai 2005

privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 401 din 12 mai 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza dreptul la indemnizatie al artistilor interpreti sau executanti, cetateni romani, care au desfasurat activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist in perioada 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999 pe teritoriul Romaniei sau in strainatate.
    Art. 2
    Nu fac obiectul prezentei legi activitatile care nu sunt de natura artistic-interpretativa.
    Art. 3
    In sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti liber-profesionisti se intelege actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, dirijeaza, exprima ori executa in orice modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete si care au desfasurat activitati in institutii publice de stat sau persoane juridice de profil, in regim de colaborare, ca liber-profesionisti.
    Art. 4
    (1) In categoria artistilor interpreti sau executanti se incadreaza:
    a) solistii si interpretii vocali de:
    - muzica clasica - opera, lied, opereta;
    - muzica usoara, folk, pop, rock;
    - muzica folclorica;
    b) solistii instrumentisti si instrumentistii de:
    - muzica clasica;
    - muzica usoara;
    - muzica folclorica;
    c) dirijorii de:
    - muzica clasica;
    - muzica usoara;
    - muzica folclorica;
    d) actorii:
    - de teatru;
    - manuitori papusi;
    - de pantomima;
    - de cinema;
    e) prezentatorii de spectacole;
    f) solistii de balet si dans, balerinii si dansatorii, coregrafii;
    g) artistii de circ si cascadorii.
    (2) Completarea listei prevazute la alin. (1) se poate face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 5
    (1) Artistii interpreti sau executanti care au desfasurat activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru activitatea artistic-interpretativa, la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) au varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) au realizat o perioada de activitate artistic-interpretativa de minimum 10 ani;
    c) realizeaza venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limita de varsta si stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicata de Institutul National de Statistica, aferenta anului anterior acordarii indemnizatiei.
    (2) Perioada prevazuta la alin. (1) lit. b) se constituie din insumarea anilor calendaristici in care s-a realizat o activitate artistic-interpretativa de cel putin 92 de zile lucratoare, prin echivalarea activitatilor stabilite conform prevederilor art. 10, cat si, dupa caz, a perioadelor reprezentand vechime in munca, realizata potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficienta pentru obtinerea unei pensii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (3) Perioada prevazuta la alin. (2) nu include perioadele realizate si valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sau in alte sisteme de asigurari sociale.
    (4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativa, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici in care nu s-au realizat cel putin 92 de zile lucratoare, prin echivalarea activitatilor, nu se iau in calcul.
    (5) In cazul vechimii in munca prevazute la alin. (2), fractiunile mai mari de 6 luni se intregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau in calcul.
    Art. 6
    (1) Atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti si stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativa se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artistilor Liber-Profesionisti din Romania, denumita in continuare UALPR, pe baza actelor oficiale eliberate de catre Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum si de catre orice alta institutie publica sau persoana juridica de profil la care artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti au prestat activitati in regim de colaborare.
    (2) Institutiile si persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor documentele care pot dovedi desfasurarea activitatii artistic-interpretative, in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
    (3) Pe baza documentelor eliberate de institutiile si persoanele juridice prevazute la alin. (1) UALPR va asigura constituirea unei evidente ce va servi la stabilirea calitatii de potential beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti.
    Art. 7
    (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei se infiinteaza Comisia pentru atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti, denumita in continuare Comisia.
    (2) Comisia este alcatuita din doi reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, doi reprezentanti ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si trei reprezentanti ai UALPR.
    (3) Comisia se organizeaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordinul prevazut la alin. (1).
    (4) Sumele necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei se prevad si se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 8
    (1) Comisia stabileste, prin hotarare, in conditiile prezentei legi, dreptul artistilor interpreti sau executanti de a primi indemnizatia pentru activitatea desfasurata in regim de liber-profesionist.
    (2) Hotararea prevazuta la alin. (1) se emite si se comunica solicitantului in termen de 60 de zile de la data solicitarii si poate fi contestata de solicitant, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    (3) Hotararea prevazuta la alin. (1) poate fi contestata de solicitant in termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
    (4) Hotararea care nu a fost contestata se comunica de catre Comisie casei teritoriale de pensii competente, in termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare.
    (5) In cazul in care hotararea Comisiei a fost atacata la instanta de contencios administrativ, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila se comunica Comisiei, solicitantului si casei teritoriale de pensii competente, in termen de 15 zile de la emitere.
    Art. 9
    (1) De indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa beneficiaza, indiferent de varsta, si artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfasura activitatea artistica si care dovedesc aceasta situatie, precum si faptul ca au realizat o perioada de activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
    (2) Bolile profesionale care pot fi dobandite ca urmare a desfasurarii activitatilor artistic-interpretative prevazute la art. 10 alin. (1) si care pot genera pierderea capacitatii de munca se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    (3) Dobandirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifica de catre medicul specialist in medicina muncii.
    Art. 10
    (1) Activitatea artistic-interpretativa se echivaleaza cu zile lucratoare, dupa cum urmeaza:
    a) o participare in direct la un spectacol sau reprezentare artistica televizate - 10 zile lucratoare;
    b) o participare la realizarea unui spectacol sau unei reprezentari artistice organizate de o institutie publica de profil - 10 zile lucratoare, la care se adauga cate o zi pentru fiecare reprezentatie;
    c) o participare la realizarea unei emisiuni TV inregistrate - 15 zile lucratoare;
    d) o participare la realizarea unei inregistrari de teatru radiofonic sau TV - roluri principale: 40 de zile lucratoare; roluri secundare: 20 de zile lucratoare;
    e) o participare la realizarea unei inregistrari muzicale pe orice tip de suport tehnic - 10 zile lucratoare;
    f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gala si altele asemenea, declarat ca national - 30 de zile lucratoare;
    g) o participare la un eveniment artistic de importanta internationala, declarat ca atare - 60 de zile lucratoare;
    h) o interpretare a unui rol intr-o productie cinematografica de lung sau scurt metraj - un numar de zile lucratoare echivalent cu numarul de zile de filmare prevazute in contract, inclusiv zilele de deplasare la si de la locurile de filmare, precum si zilele de repaus;
    i) un turneu artistic in strainatate - un numar de zile lucratoare egal cu dublul numarului de zile calendaristice din perioada in care s-a desfasurat turneul, la care se adauga ziua plecarii si cea a revenirii in tara.
    (2) Numarul zilelor lucratoare cu care se echivaleaza fiecare prestatie artistic-interpretativa dintre cele prevazute la alin. (1) include si zilele necesare repetitiilor de orice fel, precum si pe cele necesare oricarei alte activitati pregatitoare depuse in scopul bunei desfasurari a prestatiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea.
    (3) Premiile unu, doi si trei, precum si distinctiile similare obtinute prin participarea la evenimente artistice nationale sau internationale de prestigiu majoreaza cu 30% numarul de zile lucratoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivaleaza activitatea artistic-interpretativa si cu 10% pentru alte premii.
    Art. 11
    (1) Cuantumul indemnizatiei lunare, in suma fixa, acordata pentru activitatea artistic-interpretativa este:
    a) 3.000.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, precum si pentru artistii interpreti prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d) si g) care demonstreaza cu documente justificative ca au fost distribuiti preponderent in roluri principale;
    b) 2.250.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, precum si pentru artistii interpreti prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d) si g) care demonstreaza cu documente justificative ca au fost distribuiti preponderent in roluri secundare;
    c) 1.750.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) care nu au avut atestatele sau nu au desfasurat activitatile prevazute la alin. (1) nu pot beneficia de prevederile acestei legi.
    (3) Cuantumul indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa se actualizeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum.
    Art. 12
    (1) Pentru acordarea indemnizatiei prevazute la art. 11 se iau in considerare toate veniturile pe care le realizeaza beneficiarul acestui drept, stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pentru mentinerea in plata a indemnizatiei, dovada veniturilor nete lunare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c), realizate in anul anterior, se depune la casa teritoriala de pensii competenta, pana la finele primului trimestru al fiecarui an calendaristic pentru care se primeste indemnizatie.
    Art. 13
    (1) Plata indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist se efectueaza de casa teritoriala de pensii competenta, pe baza hotararii prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa se plateste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat hotararea prevazuta la art. 8 alin. (1).
    (3) Punerea in plata se face in baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.
    (4) Decizia prevazuta la alin. (3) poate fi contestata de solicitant, in conditiile Legii nr. 554/2004.
    (5) Plata indemnizatiei se suspenda in prima luna a trimestrului urmator determinarii veniturilor, in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin. (1), in cazul in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) sau daca acesta nu depune la timp dovada prevazuta la art. 12 alin. (2).
    (6) Plata indemnizatiei suspendate potrivit alin. (5) se reia in luna urmatoare indeplinirii conditiilor prevazute pentru aceasta.
    Art. 14
    Plata indemnizatiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul a decedat.
    Art. 15
    (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatie, se recupereaza de la beneficiar, in conditiile legii.
    (2) In cazul in care nu se pot recupera, integral sau partial, sumele platite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, in conditiile legii, de la persoanele vinovate.
    Art. 16
    Fondurile necesare pentru plata indemnizatiilor stabilite in conformitate cu prevederile prezentei legi se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 17
    Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi.
    Art. 18
    (1) Incalcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre imputerniciti ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, la cererea solicitantului.
    (3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 19
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu exceptia art. 4 - 7, art. 9 alin. (2), art. 12, art. 17 - 19 care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              DAN RADU RUSANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 109/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 109 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu