E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 109 din  3 mai 2005

privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 401 din 12 mai 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza dreptul la indemnizatie al artistilor interpreti sau executanti, cetateni romani, care au desfasurat activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist in perioada 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999 pe teritoriul Romaniei sau in strainatate.
    Art. 2
    Nu fac obiectul prezentei legi activitatile care nu sunt de natura artistic-interpretativa.
    Art. 3
    In sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti liber-profesionisti se intelege actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, dirijeaza, exprima ori executa in orice modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete si care au desfasurat activitati in institutii publice de stat sau persoane juridice de profil, in regim de colaborare, ca liber-profesionisti.
    Art. 4
    (1) In categoria artistilor interpreti sau executanti se incadreaza:
    a) solistii si interpretii vocali de:
    - muzica clasica - opera, lied, opereta;
    - muzica usoara, folk, pop, rock;
    - muzica folclorica;
    b) solistii instrumentisti si instrumentistii de:
    - muzica clasica;
    - muzica usoara;
    - muzica folclorica;
    c) dirijorii de:
    - muzica clasica;
    - muzica usoara;
    - muzica folclorica;
    d) actorii:
    - de teatru;
    - manuitori papusi;
    - de pantomima;
    - de cinema;
    e) prezentatorii de spectacole;
    f) solistii de balet si dans, balerinii si dansatorii, coregrafii;
    g) artistii de circ si cascadorii.
    (2) Completarea listei prevazute la alin. (1) se poate face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 5
    (1) Artistii interpreti sau executanti care au desfasurat activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru activitatea artistic-interpretativa, la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) au varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) au realizat o perioada de activitate artistic-interpretativa de minimum 10 ani;
    c) realizeaza venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limita de varsta si stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicata de Institutul National de Statistica, aferenta anului anterior acordarii indemnizatiei.
    (2) Perioada prevazuta la alin. (1) lit. b) se constituie din insumarea anilor calendaristici in care s-a realizat o activitate artistic-interpretativa de cel putin 92 de zile lucratoare, prin echivalarea activitatilor stabilite conform prevederilor art. 10, cat si, dupa caz, a perioadelor reprezentand vechime in munca, realizata potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficienta pentru obtinerea unei pensii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (3) Perioada prevazuta la alin. (2) nu include perioadele realizate si valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sau in alte sisteme de asigurari sociale.
    (4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativa, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici in care nu s-au realizat cel putin 92 de zile lucratoare, prin echivalarea activitatilor, nu se iau in calcul.
    (5) In cazul vechimii in munca prevazute la alin. (2), fractiunile mai mari de 6 luni se intregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau in calcul.
    Art. 6
    (1) Atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti si stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativa se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artistilor Liber-Profesionisti din Romania, denumita in continuare UALPR, pe baza actelor oficiale eliberate de catre Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum si de catre orice alta institutie publica sau persoana juridica de profil la care artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti au prestat activitati in regim de colaborare.
    (2) Institutiile si persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor documentele care pot dovedi desfasurarea activitatii artistic-interpretative, in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
    (3) Pe baza documentelor eliberate de institutiile si persoanele juridice prevazute la alin. (1) UALPR va asigura constituirea unei evidente ce va servi la stabilirea calitatii de potential beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti.
    Art. 7
    (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei se infiinteaza Comisia pentru atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti, denumita in continuare Comisia.
    (2) Comisia este alcatuita din doi reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, doi reprezentanti ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si trei reprezentanti ai UALPR.
    (3) Comisia se organizeaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordinul prevazut la alin. (1).
    (4) Sumele necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei se prevad si se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 8
    (1) Comisia stabileste, prin hotarare, in conditiile prezentei legi, dreptul artistilor interpreti sau executanti de a primi indemnizatia pentru activitatea desfasurata in regim de liber-profesionist.
    (2) Hotararea prevazuta la alin. (1) se emite si se comunica solicitantului in termen de 60 de zile de la data solicitarii si poate fi contestata de solicitant, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    (3) Hotararea prevazuta la alin. (1) poate fi contestata de solicitant in termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
    (4) Hotararea care nu a fost contestata se comunica de catre Comisie casei teritoriale de pensii competente, in termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare.
    (5) In cazul in care hotararea Comisiei a fost atacata la instanta de contencios administrativ, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila se comunica Comisiei, solicitantului si casei teritoriale de pensii competente, in termen de 15 zile de la emitere.
    Art. 9
    (1) De indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa beneficiaza, indiferent de varsta, si artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfasura activitatea artistica si care dovedesc aceasta situatie, precum si faptul ca au realizat o perioada de activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
    (2) Bolile profesionale care pot fi dobandite ca urmare a desfasurarii activitatilor artistic-interpretative prevazute la art. 10 alin. (1) si care pot genera pierderea capacitatii de munca se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    (3) Dobandirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifica de catre medicul specialist in medicina muncii.
    Art. 10
    (1) Activitatea artistic-interpretativa se echivaleaza cu zile lucratoare, dupa cum urmeaza:
    a) o participare in direct la un spectacol sau reprezentare artistica televizate - 10 zile lucratoare;
    b) o participare la realizarea unui spectacol sau unei reprezentari artistice organizate de o institutie publica de profil - 10 zile lucratoare, la care se adauga cate o zi pentru fiecare reprezentatie;
    c) o participare la realizarea unei emisiuni TV inregistrate - 15 zile lucratoare;
    d) o participare la realizarea unei inregistrari de teatru radiofonic sau TV - roluri principale: 40 de zile lucratoare; roluri secundare: 20 de zile lucratoare;
    e) o participare la realizarea unei inregistrari muzicale pe orice tip de suport tehnic - 10 zile lucratoare;
    f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gala si altele asemenea, declarat ca national - 30 de zile lucratoare;
    g) o participare la un eveniment artistic de importanta internationala, declarat ca atare - 60 de zile lucratoare;
    h) o interpretare a unui rol intr-o productie cinematografica de lung sau scurt metraj - un numar de zile lucratoare echivalent cu numarul de zile de filmare prevazute in contract, inclusiv zilele de deplasare la si de la locurile de filmare, precum si zilele de repaus;
    i) un turneu artistic in strainatate - un numar de zile lucratoare egal cu dublul numarului de zile calendaristice din perioada in care s-a desfasurat turneul, la care se adauga ziua plecarii si cea a revenirii in tara.
    (2) Numarul zilelor lucratoare cu care se echivaleaza fiecare prestatie artistic-interpretativa dintre cele prevazute la alin. (1) include si zilele necesare repetitiilor de orice fel, precum si pe cele necesare oricarei alte activitati pregatitoare depuse in scopul bunei desfasurari a prestatiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea.
    (3) Premiile unu, doi si trei, precum si distinctiile similare obtinute prin participarea la evenimente artistice nationale sau internationale de prestigiu majoreaza cu 30% numarul de zile lucratoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivaleaza activitatea artistic-interpretativa si cu 10% pentru alte premii.
    Art. 11
    (1) Cuantumul indemnizatiei lunare, in suma fixa, acordata pentru activitatea artistic-interpretativa este:
    a) 3.000.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, precum si pentru artistii interpreti prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d) si g) care demonstreaza cu documente justificative ca au fost distribuiti preponderent in roluri principale;
    b) 2.250.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, precum si pentru artistii interpreti prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d) si g) care demonstreaza cu documente justificative ca au fost distribuiti preponderent in roluri secundare;
    c) 1.750.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) care nu au avut atestatele sau nu au desfasurat activitatile prevazute la alin. (1) nu pot beneficia de prevederile acestei legi.
    (3) Cuantumul indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa se actualizeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum.
    Art. 12
    (1) Pentru acordarea indemnizatiei prevazute la art. 11 se iau in considerare toate veniturile pe care le realizeaza beneficiarul acestui drept, stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pentru mentinerea in plata a indemnizatiei, dovada veniturilor nete lunare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c), realizate in anul anterior, se depune la casa teritoriala de pensii competenta, pana la finele primului trimestru al fiecarui an calendaristic pentru care se primeste indemnizatie.
    Art. 13
    (1) Plata indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist se efectueaza de casa teritoriala de pensii competenta, pe baza hotararii prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa se plateste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat hotararea prevazuta la art. 8 alin. (1).
    (3) Punerea in plata se face in baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.
    (4) Decizia prevazuta la alin. (3) poate fi contestata de solicitant, in conditiile Legii nr. 554/2004.
    (5) Plata indemnizatiei se suspenda in prima luna a trimestrului urmator determinarii veniturilor, in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin. (1), in cazul in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) sau daca acesta nu depune la timp dovada prevazuta la art. 12 alin. (2).
    (6) Plata indemnizatiei suspendate potrivit alin. (5) se reia in luna urmatoare indeplinirii conditiilor prevazute pentru aceasta.
    Art. 14
    Plata indemnizatiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul a decedat.
    Art. 15
    (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatie, se recupereaza de la beneficiar, in conditiile legii.
    (2) In cazul in care nu se pot recupera, integral sau partial, sumele platite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, in conditiile legii, de la persoanele vinovate.
    Art. 16
    Fondurile necesare pentru plata indemnizatiilor stabilite in conformitate cu prevederile prezentei legi se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 17
    Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi.
    Art. 18
    (1) Incalcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre imputerniciti ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, la cererea solicitantului.
    (3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 19
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu exceptia art. 4 - 7, art. 9 alin. (2), art. 12, art. 17 - 19 care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              DAN RADU RUSANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 109/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 109 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu