E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 109 din  3 mai 2005

privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 401 din 12 mai 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza dreptul la indemnizatie al artistilor interpreti sau executanti, cetateni romani, care au desfasurat activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist in perioada 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999 pe teritoriul Romaniei sau in strainatate.
    Art. 2
    Nu fac obiectul prezentei legi activitatile care nu sunt de natura artistic-interpretativa.
    Art. 3
    In sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti liber-profesionisti se intelege actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, dirijeaza, exprima ori executa in orice modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete si care au desfasurat activitati in institutii publice de stat sau persoane juridice de profil, in regim de colaborare, ca liber-profesionisti.
    Art. 4
    (1) In categoria artistilor interpreti sau executanti se incadreaza:
    a) solistii si interpretii vocali de:
    - muzica clasica - opera, lied, opereta;
    - muzica usoara, folk, pop, rock;
    - muzica folclorica;
    b) solistii instrumentisti si instrumentistii de:
    - muzica clasica;
    - muzica usoara;
    - muzica folclorica;
    c) dirijorii de:
    - muzica clasica;
    - muzica usoara;
    - muzica folclorica;
    d) actorii:
    - de teatru;
    - manuitori papusi;
    - de pantomima;
    - de cinema;
    e) prezentatorii de spectacole;
    f) solistii de balet si dans, balerinii si dansatorii, coregrafii;
    g) artistii de circ si cascadorii.
    (2) Completarea listei prevazute la alin. (1) se poate face prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 5
    (1) Artistii interpreti sau executanti care au desfasurat activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru activitatea artistic-interpretativa, la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) au varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) au realizat o perioada de activitate artistic-interpretativa de minimum 10 ani;
    c) realizeaza venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limita de varsta si stagiul complet de cotizare, din sistemul public de pensii, comunicata de Institutul National de Statistica, aferenta anului anterior acordarii indemnizatiei.
    (2) Perioada prevazuta la alin. (1) lit. b) se constituie din insumarea anilor calendaristici in care s-a realizat o activitate artistic-interpretativa de cel putin 92 de zile lucratoare, prin echivalarea activitatilor stabilite conform prevederilor art. 10, cat si, dupa caz, a perioadelor reprezentand vechime in munca, realizata potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, dar insuficienta pentru obtinerea unei pensii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (3) Perioada prevazuta la alin. (2) nu include perioadele realizate si valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea drepturilor de pensie in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sau in alte sisteme de asigurari sociale.
    (4) La stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativa, potrivit prevederilor alin. (2), anii calendaristici in care nu s-au realizat cel putin 92 de zile lucratoare, prin echivalarea activitatilor, nu se iau in calcul.
    (5) In cazul vechimii in munca prevazute la alin. (2), fractiunile mai mari de 6 luni se intregesc la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau in calcul.
    Art. 6
    (1) Atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti si stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativa se fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a Uniunii Artistilor Liber-Profesionisti din Romania, denumita in continuare UALPR, pe baza actelor oficiale eliberate de catre Societatea Romana de Radiodifuziune, Societatea Romana de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum si de catre orice alta institutie publica sau persoana juridica de profil la care artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti au prestat activitati in regim de colaborare.
    (2) Institutiile si persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor documentele care pot dovedi desfasurarea activitatii artistic-interpretative, in termen de 30 de zile de la data solicitarii.
    (3) Pe baza documentelor eliberate de institutiile si persoanele juridice prevazute la alin. (1) UALPR va asigura constituirea unei evidente ce va servi la stabilirea calitatii de potential beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti.
    Art. 7
    (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei se infiinteaza Comisia pentru atestarea calitatii de beneficiar al indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti, denumita in continuare Comisia.
    (2) Comisia este alcatuita din doi reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, doi reprezentanti ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si trei reprezentanti ai UALPR.
    (3) Comisia se organizeaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordinul prevazut la alin. (1).
    (4) Sumele necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei se prevad si se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 8
    (1) Comisia stabileste, prin hotarare, in conditiile prezentei legi, dreptul artistilor interpreti sau executanti de a primi indemnizatia pentru activitatea desfasurata in regim de liber-profesionist.
    (2) Hotararea prevazuta la alin. (1) se emite si se comunica solicitantului in termen de 60 de zile de la data solicitarii si poate fi contestata de solicitant, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    (3) Hotararea prevazuta la alin. (1) poate fi contestata de solicitant in termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
    (4) Hotararea care nu a fost contestata se comunica de catre Comisie casei teritoriale de pensii competente, in termen de 15 zile de la expirarea termenului de contestare.
    (5) In cazul in care hotararea Comisiei a fost atacata la instanta de contencios administrativ, hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila se comunica Comisiei, solicitantului si casei teritoriale de pensii competente, in termen de 15 zile de la emitere.
    Art. 9
    (1) De indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa beneficiaza, indiferent de varsta, si artistii interpreti sau executanti liber-profesionisti care, urmare a unei boli profesionale, nu au mai putut desfasura activitatea artistica si care dovedesc aceasta situatie, precum si faptul ca au realizat o perioada de activitate artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
    (2) Bolile profesionale care pot fi dobandite ca urmare a desfasurarii activitatilor artistic-interpretative prevazute la art. 10 alin. (1) si care pot genera pierderea capacitatii de munca se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    (3) Dobandirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit alin. (2) se certifica de catre medicul specialist in medicina muncii.
    Art. 10
    (1) Activitatea artistic-interpretativa se echivaleaza cu zile lucratoare, dupa cum urmeaza:
    a) o participare in direct la un spectacol sau reprezentare artistica televizate - 10 zile lucratoare;
    b) o participare la realizarea unui spectacol sau unei reprezentari artistice organizate de o institutie publica de profil - 10 zile lucratoare, la care se adauga cate o zi pentru fiecare reprezentatie;
    c) o participare la realizarea unei emisiuni TV inregistrate - 15 zile lucratoare;
    d) o participare la realizarea unei inregistrari de teatru radiofonic sau TV - roluri principale: 40 de zile lucratoare; roluri secundare: 20 de zile lucratoare;
    e) o participare la realizarea unei inregistrari muzicale pe orice tip de suport tehnic - 10 zile lucratoare;
    f) o participare la un eveniment artistic de genul festival, gala si altele asemenea, declarat ca national - 30 de zile lucratoare;
    g) o participare la un eveniment artistic de importanta internationala, declarat ca atare - 60 de zile lucratoare;
    h) o interpretare a unui rol intr-o productie cinematografica de lung sau scurt metraj - un numar de zile lucratoare echivalent cu numarul de zile de filmare prevazute in contract, inclusiv zilele de deplasare la si de la locurile de filmare, precum si zilele de repaus;
    i) un turneu artistic in strainatate - un numar de zile lucratoare egal cu dublul numarului de zile calendaristice din perioada in care s-a desfasurat turneul, la care se adauga ziua plecarii si cea a revenirii in tara.
    (2) Numarul zilelor lucratoare cu care se echivaleaza fiecare prestatie artistic-interpretativa dintre cele prevazute la alin. (1) include si zilele necesare repetitiilor de orice fel, precum si pe cele necesare oricarei alte activitati pregatitoare depuse in scopul bunei desfasurari a prestatiei, anterioare acesteia sau concomitente cu ea.
    (3) Premiile unu, doi si trei, precum si distinctiile similare obtinute prin participarea la evenimente artistice nationale sau internationale de prestigiu majoreaza cu 30% numarul de zile lucratoare cu care, potrivit prevederilor alin. (1), se echivaleaza activitatea artistic-interpretativa si cu 10% pentru alte premii.
    Art. 11
    (1) Cuantumul indemnizatiei lunare, in suma fixa, acordata pentru activitatea artistic-interpretativa este:
    a) 3.000.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria I, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, precum si pentru artistii interpreti prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d) si g) care demonstreaza cu documente justificative ca au fost distribuiti preponderent in roluri principale;
    b) 2.250.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria a II-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor, precum si pentru artistii interpreti prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. d) si g) care demonstreaza cu documente justificative ca au fost distribuiti preponderent in roluri secundare;
    c) 1.750.000 lei pentru artistii interpreti sau executanti, prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), e) si f), cu atestat categoria a III-a, eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) care nu au avut atestatele sau nu au desfasurat activitatile prevazute la alin. (1) nu pot beneficia de prevederile acestei legi.
    (3) Cuantumul indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa se actualizeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum.
    Art. 12
    (1) Pentru acordarea indemnizatiei prevazute la art. 11 se iau in considerare toate veniturile pe care le realizeaza beneficiarul acestui drept, stabilite potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pentru mentinerea in plata a indemnizatiei, dovada veniturilor nete lunare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c), realizate in anul anterior, se depune la casa teritoriala de pensii competenta, pana la finele primului trimestru al fiecarui an calendaristic pentru care se primeste indemnizatie.
    Art. 13
    (1) Plata indemnizatiei pentru activitatea artistic-interpretativa in regim de liber-profesionist se efectueaza de casa teritoriala de pensii competenta, pe baza hotararii prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) Indemnizatia pentru activitatea artistic-interpretativa se plateste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat hotararea prevazuta la art. 8 alin. (1).
    (3) Punerea in plata se face in baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.
    (4) Decizia prevazuta la alin. (3) poate fi contestata de solicitant, in conditiile Legii nr. 554/2004.
    (5) Plata indemnizatiei se suspenda in prima luna a trimestrului urmator determinarii veniturilor, in conformitate cu dispozitiile art. 12 alin. (1), in cazul in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) sau daca acesta nu depune la timp dovada prevazuta la art. 12 alin. (2).
    (6) Plata indemnizatiei suspendate potrivit alin. (5) se reia in luna urmatoare indeplinirii conditiilor prevazute pentru aceasta.
    Art. 14
    Plata indemnizatiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul a decedat.
    Art. 15
    (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatie, se recupereaza de la beneficiar, in conditiile legii.
    (2) In cazul in care nu se pot recupera, integral sau partial, sumele platite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, in conditiile legii, de la persoanele vinovate.
    Art. 16
    Fondurile necesare pentru plata indemnizatiilor stabilite in conformitate cu prevederile prezentei legi se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 17
    Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi.
    Art. 18
    (1) Incalcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre imputerniciti ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, la cererea solicitantului.
    (3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 19
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006, cu exceptia art. 4 - 7, art. 9 alin. (2), art. 12, art. 17 - 19 care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              DAN RADU RUSANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 109/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 109 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu