Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 1113 din 21 februarie 2003

privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

ACT EMIS DE: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din  4 aprilie 2003

    In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 300/2001 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

    secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emite prezentele instructiuni.

    Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea trimiterii in tabere scolare in vacantele anului 2003.
    Art. 2
    Programul priveste exclusiv trimiterea in taberele scolare organizate de catre Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar in spatiile apartinand acesteia sau agreate de aceasta.
    Art. 3
    Sumele reprezentand valoarea serviciilor prestate de tabere in favoarea celor prevazuti la art. 1 sunt suportate din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, aprobat pe anul 2003, in cuantum de 2.000.000 lei/copil/sejur, pentru un numar de pana la 3.500 de copii.
    Art. 4
    (1) Pentru ducerea la indeplinire a prezentului program se incheie Protocolul privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentat in anexa, incheiat intre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, denumit in continuare Protocol.
    (2) Obligatiile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 sunt cele prevazute in Protocol si au ca obiect organizarea acestui program prin verificarea cererilor, avizarea acestora, instruirea si controlul organizatorilor de grupuri asupra obligatiilor ce le revin, controlul modului de realizare a atributiilor proprii de catre Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, verificarea si plata cheltuielilor facturate.
    (3) Obligatiile Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar sunt cele prevazute in Protocol si in normele interne ale institutiei, iar responsabilitatile personalului didactic care isi desfasoara activitatea in tabere scolare sau care conduc excursii, expeditii scolare ori alte activitati de timp liber sunt cele stabilite de acestea.
    Art. 5
    Obligatiile parintilor sau organizatorilor de grupuri, necuprinsi in cadrul personalului didactic al Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar, care doresc participarea la tabere, rezida din prevederile Protocolului.
    Art. 6
    Nu vor fi avizate:
    - cererile depuse cu intarziere fata de datele prevazute in Protocol;
    - cererile incomplete, respectiv necompletate asa cum se stabileste in Protocol;
    - cererile persoanelor care nu sunt prevazute de Legea nr. 42/1990. In cazul in care in tabelele prezentate de organizatorii de grupuri sunt inscrise si persoane ce nu sunt prevazute de Legea nr. 42/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va aviza cererea numai pentru persoanele indreptatite, numele persoanelor neindreptatite fiind expres inscrise in aviz.
    Art. 7
    Anexa face parte integranta din prezentele instructiuni.
    Art. 8
    Prezentele instructiuni intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
            pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,
                           Vasile Emilian Cutean

    ANEXA 1

                                 PROTOCOL
privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

    Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, reprezentat prin domnul secretar de stat Vasile Emilian Cutean, si Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, reprezentata prin doamna director general Riana Nicolae, au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    In vacantele scolare ale anului 2003, in special in vacanta de vara, cele doua parti vor conlucra pentru realizarea in comun a programului de cuprindere in tabere de odihna, organizate in spatiile apartinand Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar sau agreate de aceasta, a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, prescolari, elevi sau studenti, care urmeaza cursurile invatamantului de stat sau celui acreditat, conform legii.
    Art. 2
    Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, prin agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar, va asigura cuprinderea in tabere scolare a copiilor mentionati la art. 1.
    Parintii sau organizatorii de grupuri care doresc participarea copiilor mentionati la art. 1 in tabere se vor prezenta la agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar pentru a alege tabara, perioada si pentru a afla costul acesteia si apoi, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de plecarea in tabara, la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, dupa cum urmeaza:
    a) parintii, cu o cerere in care sunt specificate tabara, perioada, costul acesteia, numele si prenumele parintelui, numarul certificatului care atesta calitatea de beneficiar al Legii nr. 42/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, numele si prenumele copilului si data nasterii copilului;
    b) organizatorii de grupuri, cu o cerere in care sunt specificate tabara, perioada si costul acesteia, insotita de un tabel care va contine: numele si prenumele parintilor, numarul certificatului care atesta calitatea prevazuta de Legea nr. 42/1990, numele si prenumele copilului si data nasterii copilului.
    La cererea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, beneficiarii Legii nr. 42/1990 vor prezenta pe langa cele prevazute la alineatul precedent si alte documente necesare (adeverinta de scolarizare in cadrul invatamantului acreditat conform legii, hotarari judecatoresti, anchete sociale etc.).
    Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va transmite agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar avizul, in cel mult cinci zile de la inregistrarea cererii.
    Art. 3
    Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va asigura finantarea cheltuielilor legate de intretinerea persoanelor enumerate la art. 1, transmitand agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar sumele reprezentand cheltuielile prilejuite de serviciile acordate de tabara, conform art. 2 alin. 4. Pentru aceasta agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar vor transmite in maximum 15 zile, dar nu mai tarziu de 19 decembrie 2003, factura cheltuielilor.
    Sumele facturate se vor vira de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, in termen de maximum 15 zile de la primirea facturii si anexei.
    Pentru copiii cuprinsi in tabelele care nu au avizul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si care totusi beneficiaza de serviciile de tabara, cheltuielile nu vor fi decontate si vor fi suportate de catre parintii acestora.
    In cazul in care parintii opteaza pentru o tabara care presupune cheltuieli mai mari decat subventia de 2.000.000 lei/copil/sejur, suportata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, acestia vor achita diferenta agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar.
    Art. 4
    Orice modificare a prezentului protocol se face cu acordul ambelor parti, iar neintelegerile se vor rezolva pe cale amiabila.
    Art. 5
    Prezentul protocol se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 1113/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 1113 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu