Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 1113 din 21 februarie 2003

privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

ACT EMIS DE: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 229 din  4 aprilie 2003

    In conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 300/2001 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

    secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emite prezentele instructiuni.

    Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea trimiterii in tabere scolare in vacantele anului 2003.
    Art. 2
    Programul priveste exclusiv trimiterea in taberele scolare organizate de catre Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar in spatiile apartinand acesteia sau agreate de aceasta.
    Art. 3
    Sumele reprezentand valoarea serviciilor prestate de tabere in favoarea celor prevazuti la art. 1 sunt suportate din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, aprobat pe anul 2003, in cuantum de 2.000.000 lei/copil/sejur, pentru un numar de pana la 3.500 de copii.
    Art. 4
    (1) Pentru ducerea la indeplinire a prezentului program se incheie Protocolul privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentat in anexa, incheiat intre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, denumit in continuare Protocol.
    (2) Obligatiile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 sunt cele prevazute in Protocol si au ca obiect organizarea acestui program prin verificarea cererilor, avizarea acestora, instruirea si controlul organizatorilor de grupuri asupra obligatiilor ce le revin, controlul modului de realizare a atributiilor proprii de catre Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, verificarea si plata cheltuielilor facturate.
    (3) Obligatiile Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar sunt cele prevazute in Protocol si in normele interne ale institutiei, iar responsabilitatile personalului didactic care isi desfasoara activitatea in tabere scolare sau care conduc excursii, expeditii scolare ori alte activitati de timp liber sunt cele stabilite de acestea.
    Art. 5
    Obligatiile parintilor sau organizatorilor de grupuri, necuprinsi in cadrul personalului didactic al Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar, care doresc participarea la tabere, rezida din prevederile Protocolului.
    Art. 6
    Nu vor fi avizate:
    - cererile depuse cu intarziere fata de datele prevazute in Protocol;
    - cererile incomplete, respectiv necompletate asa cum se stabileste in Protocol;
    - cererile persoanelor care nu sunt prevazute de Legea nr. 42/1990. In cazul in care in tabelele prezentate de organizatorii de grupuri sunt inscrise si persoane ce nu sunt prevazute de Legea nr. 42/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va aviza cererea numai pentru persoanele indreptatite, numele persoanelor neindreptatite fiind expres inscrise in aviz.
    Art. 7
    Anexa face parte integranta din prezentele instructiuni.
    Art. 8
    Prezentele instructiuni intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
            pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,
                           Vasile Emilian Cutean

    ANEXA 1

                                 PROTOCOL
privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

    Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, reprezentat prin domnul secretar de stat Vasile Emilian Cutean, si Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, reprezentata prin doamna director general Riana Nicolae, au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    In vacantele scolare ale anului 2003, in special in vacanta de vara, cele doua parti vor conlucra pentru realizarea in comun a programului de cuprindere in tabere de odihna, organizate in spatiile apartinand Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar sau agreate de aceasta, a copiilor persoanelor prevazute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, prescolari, elevi sau studenti, care urmeaza cursurile invatamantului de stat sau celui acreditat, conform legii.
    Art. 2
    Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar, prin agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar, va asigura cuprinderea in tabere scolare a copiilor mentionati la art. 1.
    Parintii sau organizatorii de grupuri care doresc participarea copiilor mentionati la art. 1 in tabere se vor prezenta la agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar pentru a alege tabara, perioada si pentru a afla costul acesteia si apoi, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de plecarea in tabara, la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, dupa cum urmeaza:
    a) parintii, cu o cerere in care sunt specificate tabara, perioada, costul acesteia, numele si prenumele parintelui, numarul certificatului care atesta calitatea de beneficiar al Legii nr. 42/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, numele si prenumele copilului si data nasterii copilului;
    b) organizatorii de grupuri, cu o cerere in care sunt specificate tabara, perioada si costul acesteia, insotita de un tabel care va contine: numele si prenumele parintilor, numarul certificatului care atesta calitatea prevazuta de Legea nr. 42/1990, numele si prenumele copilului si data nasterii copilului.
    La cererea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, beneficiarii Legii nr. 42/1990 vor prezenta pe langa cele prevazute la alineatul precedent si alte documente necesare (adeverinta de scolarizare in cadrul invatamantului acreditat conform legii, hotarari judecatoresti, anchete sociale etc.).
    Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va transmite agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar avizul, in cel mult cinci zile de la inregistrarea cererii.
    Art. 3
    Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va asigura finantarea cheltuielilor legate de intretinerea persoanelor enumerate la art. 1, transmitand agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar sumele reprezentand cheltuielile prilejuite de serviciile acordate de tabara, conform art. 2 alin. 4. Pentru aceasta agentiile teritoriale ale taberelor si turismului scolar vor transmite in maximum 15 zile, dar nu mai tarziu de 19 decembrie 2003, factura cheltuielilor.
    Sumele facturate se vor vira de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, in termen de maximum 15 zile de la primirea facturii si anexei.
    Pentru copiii cuprinsi in tabelele care nu au avizul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si care totusi beneficiaza de serviciile de tabara, cheltuielile nu vor fi decontate si vor fi suportate de catre parintii acestora.
    In cazul in care parintii opteaza pentru o tabara care presupune cheltuieli mai mari decat subventia de 2.000.000 lei/copil/sejur, suportata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, acestia vor achita diferenta agentiilor teritoriale ale taberelor si turismului scolar.
    Art. 4
    Orice modificare a prezentului protocol se face cu acordul ambelor parti, iar neintelegerile se vor rezolva pe cale amiabila.
    Art. 5
    Prezentul protocol se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 1113/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 1113 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu