Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI din 2 iunie 1992

INSTRUCTIUNI    din  2 iunie 1992

privind constituirea si utilizarea fondului special pentru asigurarile sociale ale taranimii

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din  2 iunie 1992

    In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 1992 nr. 36/1992 se constituie fondul special pentru asigurarile sociale ale taranimii, in care scop se emit urmatoarele instructiuni referitoare la calculul, evidenta si varsarea contributiei agentilor economici la acest fond:

    1. In baza art. 29 din Legea bugetului de stat pe anul 1992, agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat au obligatia ca, in perioada 1 aprilie  - 30 septembrie 1992, sa verse la fondul special pentru asigurarile sociale ale taranimii o cota de 0,5% aplicata asupra incasarilor realizate din activitatea industriala, de constructii-montaj, agricola, silvica, transporturi, telecomunicatii, comert, turism si prestari de servicii, dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor.
    2. Sumele calculate si datorate fondului special pentru asigurarile sociale ale taranimii se varsa de catre agentii economici, lunar, in termen de 15 zile de la expirarea lunii precedente, o data cu plata impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor, in contul 64.30.60 "Venituri colectate pentru fondul special pentru asigurarile sociale ale taranimii", deschis la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Agricole - S.A., seama directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti; extrasele de cont impreuna cu documentele justificative se predau acestora.
    In contabilitatea agentilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, cota de 0,5% aplicata asupra incasarilor realizate dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor se evidentiaza in creditul contului 499 "Creditori", analitic, distinct, prin debitul contului 750 "Beneficii si pierderi".
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti inregistreaza in contabilitatea proprie sumele colectate in contul 64.30.60, pe baza extraselor de cont si a documentelor anexate, cu ajutorul conturilor 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" si 337 "Fonduri cu destinatie speciala".
    3. Organele fiscale, cu ocazia verificarii activitatii agentilor economici, vor urmari determinarea sumelor datorate, precum si respectarea termenului de varsare la fondul special.
    De asemenea, acest drept il au si organele bancare la care agentii economici au contul deschis si care vor exercita controlul respectarii termenului in momentul prezentarii documentelor de virare.
    4. La Banca Agricola - S.A. se deschide acelasi cont (64.30.60) mentionat mai sus, pe seama Ministerului Economiei si Finantelor, caruia i se transmit extrasele de cont impreuna cu documentele justificative.
    5. Lunar, pana in ziua de 25, soldul contului 64.30.60, aflat la sucursalele judetene si a municipiului Bucuresti ale Bancii Agricole - S.A., va fi virat din oficiu de institutiile bancare, in contul Ministerului Economiei si Finantelor, deschis la Banca Agricola - S.A.
    6. Pe baza cererilor justificative, prezentate de Casa Autonoma de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii (care vor cuprinde date privind numarul mediu lunar de pensionari, pensia media lunara, numarul mediu de beneficiari de indemnizatii de asigurari sociale si indemnizatia medie aferenta, precum si alte elemente de fundamentare, inclusiv cele privind cheltuielile de personal pentru salariatii Casei Autonome de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii), Ministerul Economiei si Finantelor va aloca sumele necesare in vederea finantarii platii drepturilor de pensii si a celorlalte cheltuieli.
    Casa Autonoma de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii are obligatia de a utiliza sumele primite potrivit destinatiei stabilite, cu respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea cheltuielilor, si sa asigure evidenta operatiunilor financiare potrivit normelor in vigoare.
    Sumele ramase neutilizate, dupa acoperirea cheltuielilor aferente lunii septembrie, vor fi restituite, pana la 15 noiembrie 1992, de catre Casa Autonoma de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii in contul Ministerului Economiei si Finantelor, deschis la Banca Agricola - S.A.
    7. In contabilitatea Casei Autonome de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii, sumele incasate se evidentiaza distinct cu ajutorul conturilor 119 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" si 337 "Fonduri cu destinatie speciala" (analitic 337.33 - Fond special pentru asigurarile sociale ale taranimii), iar sumele utilizate se inregistreaza in contul 421 "Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala".
    La finele anului, inchiderea contului de cheltuieli se evidentiaza prin inregistrarea 337 = 421.
    Conturile respective se raporteaza prin bilantul contabil pentru institutiile publice si in anexa nr. 15 la acesta "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", in subsolul formularului, la randul 31, si se cuprinde in totalul de la randul 01.
    Totodata, Casa Autonoma de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii intocmeste contul de executie a fondului special pentru asigurarile sociale ale taranimii, in care se cuprind veniturile si cheltuielile pe structura prevazuta in anexa la prezentele instructiuni.
    Bilantul contabil, anexa nr. 15 si contul de executie a fondului special pentru asigurarile sociale ale taranimii  se depun trimestrial, pana in ziua de 25 din luna urmatoare, la Ministerul Economiei si Finantelor.
    8. in vederea urmaririi modului de varsare de catre agentii economici a sumelor datorate la fondul special pentru asigurarile sociale ale taranimii, in formularul "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale" cod 01, la cap. "Date informative" se introduc urmatoarele randuri:
    103 - Venituri la care se datoreaza contributia de 0,5%, conform art. 29 din Legea bugetului de stat pe anul 1992
    104 - Sume datorate
    105 - Varsaminte efectuate pana la finele perioadei de raportare
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor analiza, lunar, modul de indeplinire a obligatiilor catre fondul special pentru asigurarile sociale ale taranimii si vor dispune masurile necesare cu privire la asigurarea varsarii sumelor datorate.

                  Ministrul economiei
                  si finantelor,
                  George Danielescu

                  Ministrul bugetului,
                  veniturilor statului
                  si controlului financiar
                  Florian Bercea


    ANEXA 1

                CONTUL DE EXECUTIE
privind bugetul fondului special pentru asigurarile sociale ale taranimii
--------------------------------------------------------------------------
                                                 Program        Realizari
---------------------------------------------------------------------------
  I. VENITURI - TOTAL
  Venituri din contributia agentilor economici
  cu capital integral sau majoritar de stat asupra
  incasarilor realizate din activitatea industriala
  de constructii-montaj, agricola, silvica,
  transporturi, telecomunicatii, comert, turism si
  prestari de servicii
  II. CHELTUIELI - TOTAL
  1. Pensii, indemnizatii, alte drepturi de asigurari
  sociale, inclusiv cheltuieli pentru transmiterea
  pensiilor
  2. Cheltuieli de personal
                                                                          


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 0/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 0 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 0/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu