Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din 22 august 2007

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 22 mai si 6 iunie 2007 si la Bucuresti la 28 mai 2007, intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 618 din 6 septembrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 5 alin. (1)şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 22 mai şi 6 iunie 2007 şi la Bucureşti la 28 mai 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

BANCA MONDIALĂ

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

1816 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433

S.U.A.

Telefon: (202) 473-3000

Fax: (202) 522-2566

22 mai 2007

Excelenţei Sale Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor

Bucureşti, România

Stimate domnule ministru:

ROMÂNIA - Proiectul  privind închiderea  minelor şi atenuarea  impactului  social  (Acordul  de împrumut nr. 4509-RO) - grafic de                                              amortizare revizuit

Anexăm la prezenta un grafic revizuit al datelor scadente şi al sumelor de plată în cadrul acordului de împrumut pentru Acordul cu numărul 4509-RO dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) din data de 13 octombrie 1999. Acest grafic de amortizare înlocuieşte sumele cuprinse în anexa nr. 3 la acordul de împrumut menţionat şi reflectă anularea sumei egală cu 580,06 dolari S.U.A., ce v-a fost confirmată prin scrisoarea noastră din data de 4 aprilie 2007.

V-am fi recunoscători dacă aţi putea confirma primirea graficului de amortizare revizuit.

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director

Europa Centrală şi de Sud

Regiunea Europa şi Asia Centrală

Copii către:      Dl Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

                        secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor

Dl Herman Wijffels,

director executiv,

Banca Mondială

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare

GRAFIC DE AMORTIZARE

- sume în dolari S.U.A. -

Data consultării: 4 aprilie 2007

Ora consultării: 9:00 PM

ID Raport: RDM 3020

Pagina: 1

Tara: ROMÂNIA

Imprumutat: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Prima scadenţă:     15 aprilie 2005

Ultima scadenţă:    15 octombrie 2019

Număr împrumut:   BIRD 45090

Sumă semnată:       44.500.000,00

Anulări:                  580,06

Data scadenţei

Scadenţă semnată

Anulări/Transferuri

Plăţi anticipate

Scadenţă revizuită

15 aprilie 2005

980.000,00

0,00

0,00

980.000,00

15 octombrie 2005

1.005.000,00

0,00

0,00

1.005.000,00

15 aprilie 2006

1.035.000,00

0,00

0,00

1.035.000,00

15 octombrie 2006

1.060.000,00

0,00

0,00

1.060.000,00

15 aprilie 2007

1.090.000,00

0,00

0,00

1.090.000,00

15 octombrie 2007

1.120.000,00

-20,00

0,00

1.119.980,00

15 aprilie 2008

1.150.000,00

-20,00

0,00

1.149.980,00

15 octombrie 2008

1.180.000,00

-20,00

0,00

1.179.980,00

15 aprilie 2009

1.215.000,00

-20,00

0,00

1.214.980,00

15 octombrie 2009

1.245.000,00

-20,00

0,00

1.244.980,00

15 aprilie 2010

1.280.000,00

-20,00

0,00

1.279.980,00

15 octombrie 2010

1.315.000,00

-20,00

0,00

1.314.980,00

15 aprilie 2011

1.350.000,00

-20,00

0,00

1.349.980,00

15 octombrie 2011

1.390.000,00

-30,00

0,00

1.389.970,00

15 aprilie 2012

1.425.000,00

-30,00

0,00

1.424.970,00

15 octombrie 2012

1.465.000,00

-30,00

0,00

1.464.970,00

15 aprilie 2013

1.505.000,00

-30,00

0,00

1.504.970,00

15 octombrie 2013

1.545.000,00

-30,00

0,00

1.544.970,00

15 aprilie 2014

1.585.000,00

-30,00

0,00

1.584.970,00

15 octombrie 2014

1.630.000,00

-30,00

0,00

1.629.970,00

15 aprilie 2015

1.675.000,00

-30,00

0,00

1.674.970,00

15 octombrie 2015

1.720.000,00

-30,00

0,00

1.719.970,00

15 aprilie 2016

1.765.000,00

-30,00

0,00

1.764.970,00

15 octombrie 2016

1.815.000,00

-30,00

0,00

1.814.970,00

15 aprilie 2017

1.860.000,00

-30,00

0,00

1.859.970,00

15 octombrie 2017

1.915.000,00

-30,00

0,00

1.914.970,00

15 aprilie 2018

1.965.000,00

-30,00

0,00

1.964.970,00

15 octombrie 2018

2.020.000,00

-0,06

0,00

2.019.999,94

15 aprilie 2019

2.070.000,00

0,00

0,00

2.070.000,00

15 octombrie 2019

2.125.000,00

0,00

0,00

2.125.000,00

TOTAL:

44.500.000,00

-580,06

0,00

44.499.419,94

Biroul Băncii Mondiale, România

Str. Armand Călinescu nr. 2-4, sectorul 2, Bucureşti, România

Telefon (4021) 201-0311; fax (4021) 318-2807 sau (4021) 201-0338

Satelit: telefon (5-247) 311; fax (5-247) 338

Data: 6 iunie 2007                      Nr. de pagini: 1                  Mesaj nr. :

Către: Dl Ştefan Petrescu                                                     Fax: 312.67.92

Funcţie: director general Instituţie:

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Oraş/judeţ: Bucureşti, România

De la: Doina Visa Funcţia: ofiţer operaţii                                Fax: 20.10.338; 318.28.07

Dept./Div.: Biroul Băncii Mondiale, România                         Telefon: 20.10.311

Subiect: Rezumatul categoriilor pentru împrumutul aferent Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social (4509-RO)

Mesaj:

Stimate domnule Petrescu,

La solicitarea dumneavoastră, vă rog să primiţi în anexă tabelul final al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut nr. RO-4509 - Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, ce reflectă disponibilizarea pe categorii de articole, la terminarea proiectului.

Cu stimă,

Doina Visa,

ofiţer operaţii

Biroul Băncii Mondiale din România

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA  SUMELOR   DIN   ÎMPRUMUT

- dolari S.U.A. -

Categoria

Descrierea categoriei

Alocat

Disponibilizat

Nedisponibilizat

TOTALURI

44.499.419,94

44.499.419,94

0,00

1.

Lucrări - cu excepţia B1

16.478.824,49

16.355.626,63

123.197,86

2.

Bunuri - cu excepţia B1

2.548.787,00

2.547.625,41

1.161,59

3.

Servicii de consultanţă şi pregătire

9.274.503,00

9.256.324,64

18.178,36

4.

Credite în cadrul B1

5.100.000,00

5.100.000,00

0,00

5.

Plăţi stimulative în cadrul B3

4.350.000,00

4.499.676,82

-149.676,82

6.

Costuri operaţionale adiţionale

1.670.126,00

1.662.986,99

7.139,01

7.

Avans pentru pregătirea P365-RO

77.179,45

77.179,45

0,00

8.

Granturi     pentru    subproiecte pentru S.D.S.C.M.

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

CS-C

C/S 4509-RO (P3650)

0,00

0,00

0,00

Nealoc

NEALOCATE

0,00

0,00

0,00

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

Către: Anand K. Seth,

          director

          Europa Centrală şi de Sud

          Regiunea Europa şi Asia Centrală

          Banca Mondială

Fax:  (202)522-2566

De la: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

          secretar de stat

Fax: 4021.312.20.11

Referitor: Proiectul privind închiderea minelor şi atenuarea impactului social -Imprumutul nr. 4509-RO

Nr. de pagini: 1

Data: 28 mai 2007

Stimate domn,

Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră din data de 22 mai 2007, prin care am fost informaţi în legătură cu anularea sumei egală cu 580,06 dolari S.U.A. şi cu noua formă a anexei nr. 3 la acordul de împrumut mai sus menţionat.

Cu stimă,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 978/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu