Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 978 din 22 august 2007

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 22 mai si 6 iunie 2007 si la Bucuresti la 28 mai 2007, intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de inchidere a minelor si de atenuare a impactului social, in valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 618 din 6 septembrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 5 alin. (1)şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 22 mai şi 6 iunie 2007 şi la Bucureşti la 28 mai 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

BANCA MONDIALĂ

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

1816 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433

S.U.A.

Telefon: (202) 473-3000

Fax: (202) 522-2566

22 mai 2007

Excelenţei Sale Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor

Bucureşti, România

Stimate domnule ministru:

ROMÂNIA - Proiectul  privind închiderea  minelor şi atenuarea  impactului  social  (Acordul  de împrumut nr. 4509-RO) - grafic de                                              amortizare revizuit

Anexăm la prezenta un grafic revizuit al datelor scadente şi al sumelor de plată în cadrul acordului de împrumut pentru Acordul cu numărul 4509-RO dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) din data de 13 octombrie 1999. Acest grafic de amortizare înlocuieşte sumele cuprinse în anexa nr. 3 la acordul de împrumut menţionat şi reflectă anularea sumei egală cu 580,06 dolari S.U.A., ce v-a fost confirmată prin scrisoarea noastră din data de 4 aprilie 2007.

V-am fi recunoscători dacă aţi putea confirma primirea graficului de amortizare revizuit.

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director

Europa Centrală şi de Sud

Regiunea Europa şi Asia Centrală

Copii către:      Dl Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

                        secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor

Dl Herman Wijffels,

director executiv,

Banca Mondială

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare

GRAFIC DE AMORTIZARE

- sume în dolari S.U.A. -

Data consultării: 4 aprilie 2007

Ora consultării: 9:00 PM

ID Raport: RDM 3020

Pagina: 1

Tara: ROMÂNIA

Imprumutat: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Prima scadenţă:     15 aprilie 2005

Ultima scadenţă:    15 octombrie 2019

Număr împrumut:   BIRD 45090

Sumă semnată:       44.500.000,00

Anulări:                  580,06

Data scadenţei

Scadenţă semnată

Anulări/Transferuri

Plăţi anticipate

Scadenţă revizuită

15 aprilie 2005

980.000,00

0,00

0,00

980.000,00

15 octombrie 2005

1.005.000,00

0,00

0,00

1.005.000,00

15 aprilie 2006

1.035.000,00

0,00

0,00

1.035.000,00

15 octombrie 2006

1.060.000,00

0,00

0,00

1.060.000,00

15 aprilie 2007

1.090.000,00

0,00

0,00

1.090.000,00

15 octombrie 2007

1.120.000,00

-20,00

0,00

1.119.980,00

15 aprilie 2008

1.150.000,00

-20,00

0,00

1.149.980,00

15 octombrie 2008

1.180.000,00

-20,00

0,00

1.179.980,00

15 aprilie 2009

1.215.000,00

-20,00

0,00

1.214.980,00

15 octombrie 2009

1.245.000,00

-20,00

0,00

1.244.980,00

15 aprilie 2010

1.280.000,00

-20,00

0,00

1.279.980,00

15 octombrie 2010

1.315.000,00

-20,00

0,00

1.314.980,00

15 aprilie 2011

1.350.000,00

-20,00

0,00

1.349.980,00

15 octombrie 2011

1.390.000,00

-30,00

0,00

1.389.970,00

15 aprilie 2012

1.425.000,00

-30,00

0,00

1.424.970,00

15 octombrie 2012

1.465.000,00

-30,00

0,00

1.464.970,00

15 aprilie 2013

1.505.000,00

-30,00

0,00

1.504.970,00

15 octombrie 2013

1.545.000,00

-30,00

0,00

1.544.970,00

15 aprilie 2014

1.585.000,00

-30,00

0,00

1.584.970,00

15 octombrie 2014

1.630.000,00

-30,00

0,00

1.629.970,00

15 aprilie 2015

1.675.000,00

-30,00

0,00

1.674.970,00

15 octombrie 2015

1.720.000,00

-30,00

0,00

1.719.970,00

15 aprilie 2016

1.765.000,00

-30,00

0,00

1.764.970,00

15 octombrie 2016

1.815.000,00

-30,00

0,00

1.814.970,00

15 aprilie 2017

1.860.000,00

-30,00

0,00

1.859.970,00

15 octombrie 2017

1.915.000,00

-30,00

0,00

1.914.970,00

15 aprilie 2018

1.965.000,00

-30,00

0,00

1.964.970,00

15 octombrie 2018

2.020.000,00

-0,06

0,00

2.019.999,94

15 aprilie 2019

2.070.000,00

0,00

0,00

2.070.000,00

15 octombrie 2019

2.125.000,00

0,00

0,00

2.125.000,00

TOTAL:

44.500.000,00

-580,06

0,00

44.499.419,94

Biroul Băncii Mondiale, România

Str. Armand Călinescu nr. 2-4, sectorul 2, Bucureşti, România

Telefon (4021) 201-0311; fax (4021) 318-2807 sau (4021) 201-0338

Satelit: telefon (5-247) 311; fax (5-247) 338

Data: 6 iunie 2007                      Nr. de pagini: 1                  Mesaj nr. :

Către: Dl Ştefan Petrescu                                                     Fax: 312.67.92

Funcţie: director general Instituţie:

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Oraş/judeţ: Bucureşti, România

De la: Doina Visa Funcţia: ofiţer operaţii                                Fax: 20.10.338; 318.28.07

Dept./Div.: Biroul Băncii Mondiale, România                         Telefon: 20.10.311

Subiect: Rezumatul categoriilor pentru împrumutul aferent Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social (4509-RO)

Mesaj:

Stimate domnule Petrescu,

La solicitarea dumneavoastră, vă rog să primiţi în anexă tabelul final al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut nr. RO-4509 - Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, ce reflectă disponibilizarea pe categorii de articole, la terminarea proiectului.

Cu stimă,

Doina Visa,

ofiţer operaţii

Biroul Băncii Mondiale din România

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA  SUMELOR   DIN   ÎMPRUMUT

- dolari S.U.A. -

Categoria

Descrierea categoriei

Alocat

Disponibilizat

Nedisponibilizat

TOTALURI

44.499.419,94

44.499.419,94

0,00

1.

Lucrări - cu excepţia B1

16.478.824,49

16.355.626,63

123.197,86

2.

Bunuri - cu excepţia B1

2.548.787,00

2.547.625,41

1.161,59

3.

Servicii de consultanţă şi pregătire

9.274.503,00

9.256.324,64

18.178,36

4.

Credite în cadrul B1

5.100.000,00

5.100.000,00

0,00

5.

Plăţi stimulative în cadrul B3

4.350.000,00

4.499.676,82

-149.676,82

6.

Costuri operaţionale adiţionale

1.670.126,00

1.662.986,99

7.139,01

7.

Avans pentru pregătirea P365-RO

77.179,45

77.179,45

0,00

8.

Granturi     pentru    subproiecte pentru S.D.S.C.M.

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

CS-C

C/S 4509-RO (P3650)

0,00

0,00

0,00

Nealoc

NEALOCATE

0,00

0,00

0,00

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI Şl FINANŢELOR

Către: Anand K. Seth,

          director

          Europa Centrală şi de Sud

          Regiunea Europa şi Asia Centrală

          Banca Mondială

Fax:  (202)522-2566

De la: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

          secretar de stat

Fax: 4021.312.20.11

Referitor: Proiectul privind închiderea minelor şi atenuarea impactului social -Imprumutul nr. 4509-RO

Nr. de pagini: 1

Data: 28 mai 2007

Stimate domn,

Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră din data de 22 mai 2007, prin care am fost informaţi în legătură cu anularea sumei egală cu 580,06 dolari S.U.A. şi cu noua formă a anexei nr. 3 la acordul de împrumut mai sus menţionat.

Cu stimă,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 978/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 978 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 978/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu