E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 977 1998 abrogat de articolul 13 din actul Hotărârea 382 2000
Hotărârea 977 1998 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 212 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 977 1998 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 624 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 977 1998 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 5 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 6 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 977 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, fiind responsabila cu aplicarea politicii de atragere a investitiilor straine si cu promovarea strategiilor de privatizare.
    (2) Agentia Romana de Dezvoltare are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1, desfasurandu-si activitatea si in imobilul din Str. Ministerului nr. 2 - 4, sectorul 1, municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia Romana de Dezvoltare are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare strategii de promovare a investitiilor straine directe, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltate economica a tarii;
    b) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative privind simplificarea procedurilor de promovare a investitiilor straine;
    c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a sistemelor de finantare si de creditare a investitiilor;
    d) colaboreaza cu ministerele de resort si cu autoritatile administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregatirea privatizarii companiilor/societatilor nationale, precum si a societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    e) propune Guvernului spre aprobare strategii de privatizare, avand la baza propunerile ministerelor, ale autoritatilor administratiei publice locale, ale altor institutii si organisme implicate in procesul de privatizare;
    f) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative in domeniul promovarii investitiilor straine si al privatizarii;
    g) acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul investitiilor straine si al privatizarii;
    h) coordoneaza si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine si al privatizarii;
    i) identifica proiecte noi, alte proiecte de investitii in sectorul privat si de stat si asigura prezentarea acestora investitorilor straini;
    j) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate si la tendinta investitiilor straine. In acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si celelalte institutii publice sau private, care inregistreaza, conform legislatiei, investitiile straine in Romania, vor comunica Agentiei Romane de Dezvoltare datele pe care le detin privind elementele mentionate;
    k) coordoneaza si indruma procesul de privatizare a societatilor comerciale din turism, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism;
    l) gestioneaza Registrul unic al actionarilor pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;
    m) elaboreaza materiale promotionale, studii si analize privind investitiile straine si procesul de privatizare;
    n) asigura cunoasterea corecta si promovarea activa a politicii si a realitatilor economice, a mediului investitional din Romania in mediile de afaceri internationale;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Atributiile si competentele prevazute prin acte normative in sarcina Ministerului Privatizarii se preiau de catre Agentia Romana de Dezvoltare. Persoanele numite in comisii, comitete si grupuri guvernamentale, interministeriale sau de privatizare, din partea Ministerului Privatizarii isi vor continua activitatea, reprezentand Agentia Romana de Dezvoltare.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Agentia Romana de Dezvoltare colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu persoane fizice sau juridice de drept privat.
    (4) In scopul indeplinirii atributiilor sale, Agentia Romana de Dezvoltare are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintele sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Romane de Dezvoltare si o reprezinta in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (5) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Romane de Dezvoltare.
    Art. 4
    (1) Secretarul general al Agentiei Romane de Dezvoltare indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza directii, servicii, birouri, precum si colective temporare de lucru, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Coordonarea si atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Romane de Dezvoltare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei Romane de Dezvoltare este de 189, exclusiv presedintele si vicepresedintele. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat Agentia Romana de Dezvoltare poate sa includa in statul de functii si personal de specialitate pentru coordonare in profil, la nivel teritorial, care isi desfasoara activitatea cu sprijinul prefecturilor. Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Agentiei Romane de Dezvoltare si vor asigura din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii.
    Art. 6
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Privatizarii va fi preluat si incadrat conform structurii organizatorice a Agentiei Romane de Dezvoltare si se considera transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Romane de Dezvoltare este salarizat potrivit legii.
    (3) Pentru activitatea de prestari de servicii, de asistenta tehnica si consultanta in domeniul atragerii investitiilor straine si al privatizarii, Agentia Romana de Dezvoltare are in subordine Oficiul de prestari servicii si editare, cu personalitate juridica, condus de un director, ale carui cheltuieli de functionare si de investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta.
    (4) Numarul maxim de posturi, structura organizatorica si nivelul de salarizare pentru personalul Oficiului de prestari servicii si editare se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Ministerului Privatizarii, aflate in cele doua sedii situate in municipiul Bucuresti, sectorul 1, si anume in Str. Ministerului nr. 2 - 4 si, respectiv, in bd. Magheru nr. 7, se transmit Agentiei Romane de Dezvoltare pe baza de protocol de predare-preluare, conform prevederilor legate in domeniu, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Agentia Romana de Dezvoltare preia toate drepturile si obligatiile Ministerului Privatizarii, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte incheiate de Ministerul Privatizarii cu terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (3) Agentia Romana de Dezvoltare are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Bugetul Agentiei Romane de Dezvoltare se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Deschiderea de credite si de plati, efectuate in contul Ministerului Privatizarii in anul 1998, pana la aprobarea legii bugetului de stat trec in contul Agentiei Romane de Dezvoltare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 189
   (exclusiv presedintele, vicepresedintele si personalul O.P.S.E.)

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                     a Agentiei Romane de Dezvoltare
                               ____________
                              | PRESEDINTE |
                              |____________|
                             _______|________
                            | VICEPRESEDINTE |
                            |________________|
   ___________________              |                   __________________
  | OFICIUL JURIDIC*) |_____________|__________________| SECRETAR GENERAL |
  |___________________|             |                  |__________________|
                                    |
         ___________________________|____________________________
 _______|________    _____|______   :   ______|______    ________|________
| DIRECTIA       |  | DIRECTIA   |  :  | DIRECTIA    |  | DIRECTIA        |
| GENERALA       |  | GENERALA   |  :  | GENERALA DE |  | GENERALA        |
| STRATEGIE,     |  | ASISTENTA  |  :  | PRIVATIZARE |  | ECONOMICA,      |
| RELATII        |  | INVESTITII |  :  |_____________|  | RESURSE UMANE,  |
| INTERNATIONALE |  | STRAINE    |  :                   | RELATII PUBLICE |
|________________|  |____________|  :                   |_________________|
                          __________:__________
                         | OFICIUL PRESTARI    |
                         | SERVICII SI EDITARE |
                         | (O.P.S.E.)          |
                         |_____________________|

    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 977/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 977 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 977/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu