E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 977 1998 abrogat de articolul 13 din actul Hotărârea 382 2000
Hotărârea 977 1998 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 212 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 977 1998 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 624 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 977 1998 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 5 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 6 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 977 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, fiind responsabila cu aplicarea politicii de atragere a investitiilor straine si cu promovarea strategiilor de privatizare.
    (2) Agentia Romana de Dezvoltare are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1, desfasurandu-si activitatea si in imobilul din Str. Ministerului nr. 2 - 4, sectorul 1, municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia Romana de Dezvoltare are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare strategii de promovare a investitiilor straine directe, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltate economica a tarii;
    b) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative privind simplificarea procedurilor de promovare a investitiilor straine;
    c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a sistemelor de finantare si de creditare a investitiilor;
    d) colaboreaza cu ministerele de resort si cu autoritatile administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregatirea privatizarii companiilor/societatilor nationale, precum si a societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    e) propune Guvernului spre aprobare strategii de privatizare, avand la baza propunerile ministerelor, ale autoritatilor administratiei publice locale, ale altor institutii si organisme implicate in procesul de privatizare;
    f) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative in domeniul promovarii investitiilor straine si al privatizarii;
    g) acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul investitiilor straine si al privatizarii;
    h) coordoneaza si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine si al privatizarii;
    i) identifica proiecte noi, alte proiecte de investitii in sectorul privat si de stat si asigura prezentarea acestora investitorilor straini;
    j) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate si la tendinta investitiilor straine. In acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si celelalte institutii publice sau private, care inregistreaza, conform legislatiei, investitiile straine in Romania, vor comunica Agentiei Romane de Dezvoltare datele pe care le detin privind elementele mentionate;
    k) coordoneaza si indruma procesul de privatizare a societatilor comerciale din turism, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism;
    l) gestioneaza Registrul unic al actionarilor pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;
    m) elaboreaza materiale promotionale, studii si analize privind investitiile straine si procesul de privatizare;
    n) asigura cunoasterea corecta si promovarea activa a politicii si a realitatilor economice, a mediului investitional din Romania in mediile de afaceri internationale;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Atributiile si competentele prevazute prin acte normative in sarcina Ministerului Privatizarii se preiau de catre Agentia Romana de Dezvoltare. Persoanele numite in comisii, comitete si grupuri guvernamentale, interministeriale sau de privatizare, din partea Ministerului Privatizarii isi vor continua activitatea, reprezentand Agentia Romana de Dezvoltare.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Agentia Romana de Dezvoltare colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu persoane fizice sau juridice de drept privat.
    (4) In scopul indeplinirii atributiilor sale, Agentia Romana de Dezvoltare are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintele sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Romane de Dezvoltare si o reprezinta in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (5) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Romane de Dezvoltare.
    Art. 4
    (1) Secretarul general al Agentiei Romane de Dezvoltare indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza directii, servicii, birouri, precum si colective temporare de lucru, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Coordonarea si atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Romane de Dezvoltare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei Romane de Dezvoltare este de 189, exclusiv presedintele si vicepresedintele. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat Agentia Romana de Dezvoltare poate sa includa in statul de functii si personal de specialitate pentru coordonare in profil, la nivel teritorial, care isi desfasoara activitatea cu sprijinul prefecturilor. Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Agentiei Romane de Dezvoltare si vor asigura din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii.
    Art. 6
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Privatizarii va fi preluat si incadrat conform structurii organizatorice a Agentiei Romane de Dezvoltare si se considera transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Romane de Dezvoltare este salarizat potrivit legii.
    (3) Pentru activitatea de prestari de servicii, de asistenta tehnica si consultanta in domeniul atragerii investitiilor straine si al privatizarii, Agentia Romana de Dezvoltare are in subordine Oficiul de prestari servicii si editare, cu personalitate juridica, condus de un director, ale carui cheltuieli de functionare si de investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta.
    (4) Numarul maxim de posturi, structura organizatorica si nivelul de salarizare pentru personalul Oficiului de prestari servicii si editare se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Ministerului Privatizarii, aflate in cele doua sedii situate in municipiul Bucuresti, sectorul 1, si anume in Str. Ministerului nr. 2 - 4 si, respectiv, in bd. Magheru nr. 7, se transmit Agentiei Romane de Dezvoltare pe baza de protocol de predare-preluare, conform prevederilor legate in domeniu, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Agentia Romana de Dezvoltare preia toate drepturile si obligatiile Ministerului Privatizarii, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte incheiate de Ministerul Privatizarii cu terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (3) Agentia Romana de Dezvoltare are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Bugetul Agentiei Romane de Dezvoltare se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Deschiderea de credite si de plati, efectuate in contul Ministerului Privatizarii in anul 1998, pana la aprobarea legii bugetului de stat trec in contul Agentiei Romane de Dezvoltare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 189
   (exclusiv presedintele, vicepresedintele si personalul O.P.S.E.)

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                     a Agentiei Romane de Dezvoltare
                               ____________
                              | PRESEDINTE |
                              |____________|
                             _______|________
                            | VICEPRESEDINTE |
                            |________________|
   ___________________              |                   __________________
  | OFICIUL JURIDIC*) |_____________|__________________| SECRETAR GENERAL |
  |___________________|             |                  |__________________|
                                    |
         ___________________________|____________________________
 _______|________    _____|______   :   ______|______    ________|________
| DIRECTIA       |  | DIRECTIA   |  :  | DIRECTIA    |  | DIRECTIA        |
| GENERALA       |  | GENERALA   |  :  | GENERALA DE |  | GENERALA        |
| STRATEGIE,     |  | ASISTENTA  |  :  | PRIVATIZARE |  | ECONOMICA,      |
| RELATII        |  | INVESTITII |  :  |_____________|  | RESURSE UMANE,  |
| INTERNATIONALE |  | STRAINE    |  :                   | RELATII PUBLICE |
|________________|  |____________|  :                   |_________________|
                          __________:__________
                         | OFICIUL PRESTARI    |
                         | SERVICII SI EDITARE |
                         | (O.P.S.E.)          |
                         |_____________________|

    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 977/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 977 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 977/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu