E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 977 1998 abrogat de articolul 13 din actul Hotărârea 382 2000
Hotărârea 977 1998 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 212 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 977 1998 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 624 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 977 1998 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 5 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 6 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 977 din 23 decembrie 1998

privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele masuri pentru restructurarea Guvernului,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, fiind responsabila cu aplicarea politicii de atragere a investitiilor straine si cu promovarea strategiilor de privatizare.
    (2) Agentia Romana de Dezvoltare are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1, desfasurandu-si activitatea si in imobilul din Str. Ministerului nr. 2 - 4, sectorul 1, municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia Romana de Dezvoltare are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare strategii de promovare a investitiilor straine directe, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltate economica a tarii;
    b) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative privind simplificarea procedurilor de promovare a investitiilor straine;
    c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a sistemelor de finantare si de creditare a investitiilor;
    d) colaboreaza cu ministerele de resort si cu autoritatile administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregatirea privatizarii companiilor/societatilor nationale, precum si a societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    e) propune Guvernului spre aprobare strategii de privatizare, avand la baza propunerile ministerelor, ale autoritatilor administratiei publice locale, ale altor institutii si organisme implicate in procesul de privatizare;
    f) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative in domeniul promovarii investitiilor straine si al privatizarii;
    g) acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul investitiilor straine si al privatizarii;
    h) coordoneaza si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine si al privatizarii;
    i) identifica proiecte noi, alte proiecte de investitii in sectorul privat si de stat si asigura prezentarea acestora investitorilor straini;
    j) informeaza periodic Guvernul cu privire la volumul, originea, structura domeniului de activitate si la tendinta investitiilor straine. In acest scop, lunar, Oficiul National al Registrului Comertului, Fondul Proprietatii de Stat, Banca Nationala a Romaniei, Directia Generala a Vamilor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si celelalte institutii publice sau private, care inregistreaza, conform legislatiei, investitiile straine in Romania, vor comunica Agentiei Romane de Dezvoltare datele pe care le detin privind elementele mentionate;
    k) coordoneaza si indruma procesul de privatizare a societatilor comerciale din turism, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism;
    l) gestioneaza Registrul unic al actionarilor pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;
    m) elaboreaza materiale promotionale, studii si analize privind investitiile straine si procesul de privatizare;
    n) asigura cunoasterea corecta si promovarea activa a politicii si a realitatilor economice, a mediului investitional din Romania in mediile de afaceri internationale;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    (2) Atributiile si competentele prevazute prin acte normative in sarcina Ministerului Privatizarii se preiau de catre Agentia Romana de Dezvoltare. Persoanele numite in comisii, comitete si grupuri guvernamentale, interministeriale sau de privatizare, din partea Ministerului Privatizarii isi vor continua activitatea, reprezentand Agentia Romana de Dezvoltare.
    (3) In exercitarea atributiilor sale Agentia Romana de Dezvoltare colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu persoane fizice sau juridice de drept privat.
    (4) In scopul indeplinirii atributiilor sale, Agentia Romana de Dezvoltare are dreptul sa solicite informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritatile administratiei publice locale, de la alte institutii si autoritati publice, precum si de la societatile comerciale la care statul este actionar sau asociat.
    Art. 3
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele si vicepresedintele sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Presedintele conduce intreaga activitate a Agentiei Romane de Dezvoltare si o reprezinta in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (5) Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
    (6) Atributiile si competentele vicepresedintelui se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Romane de Dezvoltare.
    Art. 4
    (1) Secretarul general al Agentiei Romane de Dezvoltare indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
    (2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza directii, servicii, birouri, precum si colective temporare de lucru, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Coordonarea si atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Romane de Dezvoltare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei Romane de Dezvoltare este de 189, exclusiv presedintele si vicepresedintele. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat Agentia Romana de Dezvoltare poate sa includa in statul de functii si personal de specialitate pentru coordonare in profil, la nivel teritorial, care isi desfasoara activitatea cu sprijinul prefecturilor. Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii in teritoriu a salariatilor Agentiei Romane de Dezvoltare si vor asigura din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii.
    Art. 6
    (1) Personalul existent in cadrul Ministerului Privatizarii va fi preluat si incadrat conform structurii organizatorice a Agentiei Romane de Dezvoltare si se considera transferat.
    (2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Romane de Dezvoltare este salarizat potrivit legii.
    (3) Pentru activitatea de prestari de servicii, de asistenta tehnica si consultanta in domeniul atragerii investitiilor straine si al privatizarii, Agentia Romana de Dezvoltare are in subordine Oficiul de prestari servicii si editare, cu personalitate juridica, condus de un director, ale carui cheltuieli de functionare si de investitii se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta.
    (4) Numarul maxim de posturi, structura organizatorica si nivelul de salarizare pentru personalul Oficiului de prestari servicii si editare se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 7
    (1) Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Ministerului Privatizarii, aflate in cele doua sedii situate in municipiul Bucuresti, sectorul 1, si anume in Str. Ministerului nr. 2 - 4 si, respectiv, in bd. Magheru nr. 7, se transmit Agentiei Romane de Dezvoltare pe baza de protocol de predare-preluare, conform prevederilor legate in domeniu, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Agentia Romana de Dezvoltare preia toate drepturile si obligatiile Ministerului Privatizarii, asa cum sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri si prin contracte incheiate de Ministerul Privatizarii cu terte persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
    (3) Agentia Romana de Dezvoltare are in dotare un numar de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
    Art. 8
    (1) Bugetul Agentiei Romane de Dezvoltare se stabileste anual prin legea bugetului de stat.
    (2) Deschiderea de credite si de plati, efectuate in contul Ministerului Privatizarii in anul 1998, pana la aprobarea legii bugetului de stat trec in contul Agentiei Romane de Dezvoltare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 189
   (exclusiv presedintele, vicepresedintele si personalul O.P.S.E.)

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                     a Agentiei Romane de Dezvoltare
                               ____________
                              | PRESEDINTE |
                              |____________|
                             _______|________
                            | VICEPRESEDINTE |
                            |________________|
   ___________________              |                   __________________
  | OFICIUL JURIDIC*) |_____________|__________________| SECRETAR GENERAL |
  |___________________|             |                  |__________________|
                                    |
         ___________________________|____________________________
 _______|________    _____|______   :   ______|______    ________|________
| DIRECTIA       |  | DIRECTIA   |  :  | DIRECTIA    |  | DIRECTIA        |
| GENERALA       |  | GENERALA   |  :  | GENERALA DE |  | GENERALA        |
| STRATEGIE,     |  | ASISTENTA  |  :  | PRIVATIZARE |  | ECONOMICA,      |
| RELATII        |  | INVESTITII |  :  |_____________|  | RESURSE UMANE,  |
| INTERNATIONALE |  | STRAINE    |  :                   | RELATII PUBLICE |
|________________|  |____________|  :                   |_________________|
                          __________:__________
                         | OFICIUL PRESTARI    |
                         | SERVICII SI EDITARE |
                         | (O.P.S.E.)          |
                         |_____________________|

    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 977/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 977 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 977/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu