E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 44 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 45 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 49 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 30 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 31 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 32 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 33 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 29 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 34 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 35 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 36 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 37 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 39 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 2 din actul Legea 312 2001
Articolul 32 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 33 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 34 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 35 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 36 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 37 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 39 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 40 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 44 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 45 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 49 din actul Hotărârea 624 1999 abrogat de articolul 6 din actul OUG 77 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 624 1999 modificat de articolul 3 din actul OUG 185 1999
Hotărârea 624 1999 in legatura cu Ordin 47 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 624 din  2 august 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 376 din  6 august 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) si ale art. 65 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Se autorizeaza Agentia Romana de Dezvoltare sa evalueze si sa certifice programele de restructurare ale societatilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor.
    Art. 3
    Dupa litera h) de la alineatul (1) al articolului 2 din Hotararea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce litera h^1) cu urmatorul cuprins:
    "h^1) evalueaza si certifica programele de restructurare ale societatilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor."
    Art. 4
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor, ministerele de resort, Agentia Romana de Dezvoltare si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala si consiliile locale sau judetene vor lua masurile necesare in vederea aplicarii prezentei hotarari.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Presedintele
                       Consiliului de administratie al
                       Fondului Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

                       Presedintele
                       Agentiei Romane de Dezvoltare,
                       Sorin Fodoreanu

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

    Art. 1
    In sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, denumita in continuare ordonanta de urgenta, prin salariatii incadrati in aparatul propriu si in serviciile publice descentralizate ale administratiei publice centrale si locale se intelege salariatii incadrati cu contract individual de munca in serviciile Presedintiei, in aparatul de lucru al Parlamentului, al Guvernului, in ministere si in alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in institutii publice din subordinea Guvernului, in autoritati administrative autonome, in serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizate in unitatile administrativ-teritoriale, prevazute in actele normative de organizare si functionare a acestora, precum si in aparatul propriu al consiliilor locale, al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si al prefecturilor.
    Art. 2
    In carnetul de munca al persoanei careia i s-a desfacut contractul individual de munca si care beneficiaza de masurile de protectie prevazute in ordonanta de urgenta se va inscrie de catre personalul autorizat in conditiile legii mentiunea: "beneficiar de drepturi conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999", dupa confirmarea scrisa data de agentia pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    (1) Restructurarea angajatorilor prevazuti la art. 4 si 8 din ordonanta de urgenta are loc in cazul in care acestia inregistreaza pierderi sau arierate in fiecare luna, timp de 12 luni consecutive.
    (2) Prin program de restructurare, in sensul ordonantei de urgenta, se intelege ansamblul de masuri de natura organizatorica, tehnica, tehnologica, manageriala si financiara, destinat sa asigure diminuarea sau eliminarea pierderilor si arieratelor angajatorilor si care cuprinde si prevederi privind concedierile colective.
    (3) In sensul prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se asimileaza cu adunarile generale ale actionarilor organele de conducere ale tuturor tipurilor de societati comerciale care au, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile si indatoririle ce revin adunarilor generale ale actionarilor.
    Art. 4
    (1) Pentru a face dovada pierderilor sau arieratelor, angajatorii prevazuti la art. 4 alin. (1) si la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta vor prezenta, o data cu programul de restructurare:
    a) balantele lunare de verificare din ultimele 12 luni inaintea depunerii programului de restructurare;
    b) ultimul bilant contabil;
    c) situatia patrimoniului;
    d) contul de profit si pierderi;
    e) situatia platilor restante.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt cele depuse la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si la administratiile financiare municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Aceste documente vor fi certificate de cenzori, potrivit legii, in cazul in care angajatorii au cenzori.
    Art. 5
    (1) In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta programele de restructurare ale societatilor comerciale prevazute la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta vor fi evaluate si certificate de Agentia Romana de Dezvoltare, autorizata sa efectueze aceste operatiuni.
    (2) Pentru expertizarea programelor de restructurare prevazute la alin. (1), prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare se infiinteaza consiliul de experti si secretariatul tehnic si se stabilesc componenta si atributiile acestora.
    (3) In vederea evaluarii si certificarii, societatile comerciale prevazute la alin. (1) vor depune la Agentia Romana de Dezvoltare programele de restructurare, insotite de hotararile adunarilor generale ale actionarilor de aprobare a acestora, de documentele prevazute la art. 4 alin. (1) din prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, si, dupa caz, de copia de pe contractul de vanzare-cumparare.
    (4) Termenul de depunere a programelor de restructurare si a celorlalte documente prevazute la alin. (3) este de 30 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor.
    (5) Agentia Romana de Dezvoltare, pe baza evaluarii efectuate, va certifica in scris programul de restructurare in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acestui program.
    (6) Daca programul de restructurare nu intruneste criteriile pentru a fi certificat, se inapoiaza societatii comerciale, precizandu-se motivele de respingere a acestuia.
    Art. 6
    (1) La evaluarea si certificarea programelor de restructurare ale societatilor comerciale prevazute la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgenta se vor avea in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
    a) situatia pierderilor sau arieratelor si cauzele care le-au generat;
    b) masurile de ordin organizatoric, tehnic, tehnologic, managerial si financiar propuse pentru redresarea economico-financiara a societatii comerciale;
    c) estimarea costurilor economice ale restructurarii si sursele de finantare a acesteia;
    d) efectele economice ale restructurarii;
    e) numarul personalului existent in societatea comerciala;
    f) numarul personalului care urmeaza a fi disponibilizat prin concedieri colective, ca urmare a aplicarii programelor de restructurare;
    g) numarul personalului cu care societatea comerciala isi va desfasura activitatea dupa restructurare.
    (2) Procedura de evaluare si certificare a programelor de restructurare se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Societatile comerciale care se afla in procedura de reorganizare judiciara, lichidare, faliment, fuziune sau divizare nu vor prezenta spre evaluare si certificare programe de restructurare.
    Art. 7
    (1) Tarifele pentru evaluarea si certificarea programelor de restructurare vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare, in conditiile legii.
    (2) Sumele incasate pentru evaluarea si certificarea programelor de restructurare constituie venituri la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si se includ in resursele financiare pentru finantarea platilor compensatorii si a serviciilor de preconcediere colectiva, conform prevederilor art. 55 lit. b) din ordonanta de urgenta.
    (3) Fondurile necesare pentru activitatea de evaluare si certificare a programelor de restructurare vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Agentiei Romane de Dezvoltare.
    Art. 8
    In vederea aprobarii programelor de restructurare prevazute la art. 8 si 9 din ordonanta de urgenta, societatile comerciale vor depune, cu adresa, intocmita potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, urmatoarele documente:
    a) hotararea adunarii generale a actionarilor de aprobare a programului de restructurare;
    b) programul de restructurare si documentele care atesta situatia pierderilor sau arieratelor;
    c) certificarea programului de restructurare, eliberata de Agentia Romana de Dezvoltare;
    d) copie de pe contractul de vanzare-cumparare, in cazul existentei acestuia.
    Art. 9
    Modul si competentele de aprobare a programelor de restructurare ale angajatorilor prevazuti la art. 8 din ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 10
    (1) In termen de 3 zile de la aprobarea sau respingerea programului de restructurare agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt obligate sa instiinteze in scris angajatorul.
    (2) In cazul aprobarii programelor de restructurare, in termen de 5 zile de la data comunicarii specialistii agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau prestatorii de servicii acreditati si selectionati in conditiile legii au obligatia de a se deplasa la sediul angajatorului pentru a stabili programul de realizare a serviciilor de preconcediere colectiva.
    Art. 11
    Angajatorii pot solicita acordarea masurilor de protectie sociala pentru salariatii disponibilizati prin concedieri colective in baza a cel mult doua programe de restructurare elaborate conform prevederilor ordonantei de urgenta, daca aceste programe nu au fost prezentate in cursul aceluiasi an calendaristic.
    Art. 12
    Restructurarea institutiilor si a altor unitati finantate din fonduri bugetare, precum si a celor finantate din alocatiile acordate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale si din venituri extrabugetare se aproba prin actul administrativ emis de ordonatorul principal de credite, potrivit legii.
    Art. 13
    Restructurarea institutiilor si a altor unitati finantate integral din venituri extrabugetare se aproba prin acte administrative emise de catre organele competente sa aprobe bugetele acestora, potrivit legii.
    Art. 14
    Daca restructurarea institutiilor si a altor unitati finantate din fonduri bugetare sau extrabugetare se face in etape, este necesar ca numarul personalului prevazut a fi disponibilizat in fiecare etapa sa se incadreze in conditiile prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta.
    Art. 15
    (1) In sensul prevederilor art. 15 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin inchidere operationala se intelege si oprirea activitatii de extractie a unor mine sau cariere, iar termenul de 60 de zile pentru efectuarea disponibilizarilor prin concedieri colective curge de la data emiterii ordinului ministrului industriei si comertului de aprobare a inchiderii operationale.
    (2) In cazul inchiderii definitive a activitatii unor mine sau cariere, termenul prevazut la art. 15 alin. (2) din ordonanta de urgenta curge de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului de aprobare a incetarii activitatii acestora.
    Art. 16
    Salariatii societatilor comerciale prevazute la art. 18 din ordonanta de urgenta beneficiaza de masuri de protectie sociala, daca in contractul de vanzare-cumparare al societatii comerciale care se privatizeaza sunt prevazute si clauze referitoare la disponibilizari prin concedieri colective din aceste societati comerciale.
    Art. 17
    (1) In cazul fuziunii unor societati comerciale prevazute la art. 21 din ordonanta de urgenta, numarul personalului disponibilizat prin concedieri colective trebuie sa se inscrie in conditiile prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta, pentru fiecare dintre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze.
    (2) In situatia divizarii unor societati comerciale prevazute la art. 21 din ordonanta de urgenta, stabilirea numarului personalului ce urmeaza a fi disponibilizat prin concedieri colective si care trebuie sa se incadreze in prevederile art. 2 din ordonanta de urgenta se va face tinandu-se seama de numarul salariatilor societatii comerciale care urmeaza a se diviza.
    (3) Termenul prevazut la art. 2 din ordonanta de urgenta, in care se pot face disponibilizari prin concedieri colective in cazul fuziunii sau divizarii, curge de la data ramanerii definitive a incheierii pronuntate de judecatorul-delegat, prin care s-a dispus inscrierea in registrul comertului a mentiunii privind fuziunea sau divizarea, potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (4) Prin ramanerea definitiva a unei incheieri sau hotarari judecatoresti, in sensul prevederilor ordonantei de urgenta, se intelege incheierea sau hotararea care nu a fost atacata in termenul legal sau asupra careia au fost epuizate toate caile de atac prevazute, dupa caz, de lege.
    Art. 18
    Termenul prevazut la art. 23 lit. b) din ordonanta de urgenta, in care se pot face disponibilizari prin concedieri colective, curge de la data ramanerii definitive a hotararii judecatorului-sindic de deschidere a procedurii falimentului sau de la data ramanerii definitive a hotararii privind ridicarea dreptului debitorului de a-si conduce activitatea, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice.
    Art. 19
    Termenul prevazut la art. 23 lit. c) din ordonanta de urgenta, in care se pot face disponibilizari prin concedieri colective, curge de la data ramanerii definitive a incheierii pronuntate de judecatorul-delegat, prin care s-au dispus inscrierea in registrul comertului a mentiunii privind dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, precum si numirea lichidatorului.
    Art. 20
    (1) In cazul lichidarii sau falimentului, societatile comerciale vor comunica agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, numarul salariatilor disponibilizati prin concedieri colective, precum si numarul celor mentinuti in activitate conform prevederilor art. 24 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
    (2) In sensul prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanta de urgenta, prin personal disponibilizat, necesar pentru desfasurarea procesului de lichidare, se intelege acea parte a personalului care a fost disponibilizat din societatea comerciala respectiva si apoi angajat de catre administrator sau lichidator.
    Art. 21
    Salariul mediu net pe unitate, realizat in luna anterioara disponibilizarii, prevazut la art. 28 din ordonanta de urgenta, se determina de catre fiecare angajator care disponibilizeaza personal si se comunica agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, o data cu listele prevazute la art. 31 din ordonanta de urgenta.
    Art. 22
    (1) Salariul mediu net pe unitate, realizat in luna anterioara disponibilizarii, se calculeaza prin raportarea sumelor brute platite din fondul de salarii corespunzator perioadei respective, din care se scade impozitul aferent acestora, la numarul mediu de salariati ai angajatorului din luna respectiva.
    (2) In sumele brute care se iau in calcul pentru determinarea salariului mediu net realizat pe unitate se includ:
    a) salariile de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative in vigoare, fac parte din salariul de baza;
    b) sporurile si indemnizatiile acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau in sume fixe;
    c) alte adaosuri la salarii, acordate potrivit legii sau prin contractele colective de munca;
    d) contravaloarea drepturilor in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie;
    e) indemnizatiile pentru concedii de odihna si pentru alte concedii platite;
    f) sumele platite in cazul intreruperii lucrului din motive neimputabile salariatilor;
    g) sumele platite pentru concediile de boala din fondul de salarii, conform Legii nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamanal si sarbatorile legale), impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
    (4) Pentru salariatii disponibilizati in etape, salariul mediu net pe unitate, luat in considerare pentru stabilirea platilor compensatorii, este cel din luna anterioara disponibilizarii pentru fiecare etapa.
    (5) Pentru salariatii mentinuti in activitate in vederea finalizarii unor contracte, conform art. 24 alin. (1) din ordonanta de urgenta, salariul mediu net pe unitate, luat in considerare pentru stabilirea platilor compensatorii, este salariul mediu net avut in vedere la stabilirea drepturilor pentru ceilalti salariati disponibilizati sau pentru salariatii disponibilizati in ultima etapa, daca disponibilizarea a avut loc in etape.
    Art. 23
    Pensionarii de invaliditate gradul III, angajati cu jumatate de norma, fac exceptie de la prevederile art. 30 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta si beneficiaza de masurile de protectie, daca indeplinesc conditiile de vechime in munca in unitate de cel putin 6 luni.
    Art. 24
    Salariatii prevazuti la art. 24 alin. (1) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de plati compensatorii, daca indeplinesc conditiile de pensionare in termenul de 60 de zile prevazut la art. 30 alin. (2) din ordonanta de urgenta sau in perioada in care au fost mentinuti in activitate.
    Art. 25
    (1) Listele cuprinzand salariatii carora li s-a desfacut contractul individual de munca, prevazute la art. 31 din ordonanta de urgenta, se vor intocmi potrivit anexelor nr. 3a) si 3b) la prezentele norme metodologice si se vor transmite agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Circuitul listelor este cel prevazut in anexa nr. 3c) la prezentele norme metodologice.
    (3) Listele vor fi insotite, dupa caz, de:
    a) adresa intocmita potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, in cazul angajatorilor care se restructureaza;
    b) adresa intocmita potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, in cazul angajatorilor care se reorganizeaza;
    c) adresa intocmita potrivit anexei nr. 6 la prezentele norme metodologice, in cazul angajatorilor care disponibilizeaza personal ca urmare a inchiderii operationale a activitatii;
    d) adresa intocmita potrivit anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, in cazul angajatorilor care se divizeaza sau fuzioneaza;
    e) adresa intocmita potrivit anexei nr. 8 la prezentele norme metodologice, in cazul angajatorilor care se privatizeaza;
    f) adresa intocmita potrivit anexei nr. 9 la prezentele norme metodologice, in cazul angajatorilor aflati in procedura de lichidare sau de faliment.
    Art. 26
    (1) Responsabilitatea pentru datele cuprinse in listele intocmite conform anexelor nr. 3a) si 3b) revine in exclusivitate conducerii unitatii care disponibilizeaza personal.
    (2) In cazul fuziunii, responsabilitatea pentru intocmirea si transmiterea listelor si pentru stabilirea salariului mediu net pe unitate revine angajatorului rezultat in urma fuziunii. Listele intocmite conform anexelor nr. 3a) si 3b) vor fi insotite de hotararile adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale care au fuzionat.
    (3) In cazul divizarii, pentru intocmirea si transmiterea listelor si pentru stabilirea salariului mediu net pe unitate responsabilitatea revine fiecareia dintre societatile comerciale rezultate din divizare. Listele intocmite conform anexelor nr. 3a) si 3b) vor fi insotite de hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale care s-a divizat.
    Art. 27
    Depasirea de catre angajatori a termenului de 3 zile, prevazut la art. 31 din ordonanta de urgenta, pentru transmiterea listelor la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, nu duce la decaderea din drepturi a salariatilor indreptatiti sa primeasca plati compensatorii.
    Art. 28
    Rata somajului luata in considerare la determinarea sumei de bani acordate suplimentar, in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din ordonanta de urgenta, este cea publicata de Comisia Nationala pentru Statistica si transmisa agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara.
    Art. 29
    (1) Sumele de bani aferente platilor compensatorii pot fi acordate intr-o singura transa, pe baza unei propuneri de afacere in urmatoarele cazuri:
    a) pentru dezvoltarea unei societati comerciale la care titularul detine o pondere de cel mult 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;
    b) pentru dezvoltarea unei societati comerciale la care beneficiarul de plati compensatorii devine asociat.
    (2) Propunerea de afacere va fi intocmita conform anexei nr. 10 la prezentele norme metodologice si va fi inaintata agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) Pentru celelalte activitati prevazute la art. 34 alin. (1) din ordonanta de urgenta beneficiarul de plati compensatorii va depune la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, un angajament scris, intocmit conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice.
    Art. 30
    In aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, daca beneficiarul platilor compensatorii solicita plata acestora intr-o singura transa in vederea cumpararii de actiuni, vor fi respectate urmatoarele:
    a) beneficiarul de plati compensatorii va prezenta cu ocazia semnarii angajamentului un contract de administrare discretionara a portofoliului de actiuni, incheiat cu o societate de valori mobiliare, precum si numarul de cont indicat de aceasta, in care Casa de Economii si Consemnatiuni va vira suma de bani;
    b) contractul va contine, in mod obligatoriu, clauze referitoare la:
    - durata minima de un an, care curge de la data la care beneficiarul platilor compensatorii devine initial proprietar de actiuni, corespunzator valorii platilor compensatorii incasate in acest scop;
    - obligativitatea societatii de valori mobiliare de a cumpara actiuni in numele si pe seama beneficiarului de plati compensatorii in termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii banilor in contul indicat de aceasta;
    - obligativitatea beneficiarului platilor compensatorii ca, pe o perioada de un an, sa nu solicite societatii de valori mobiliare sume de bani aflate in contul sau de numerar, cu exceptia cresterilor si dobanzilor aferente, si lichidarea contului de actiuni;
    - obligativitatea societatii de valori mobiliare ca, pe aceeasi durata, sa nu efectueze plati, cu exceptia cresterilor si dobanzilor aferente, si sa nu lichideze contul de actiuni, la solicitarea beneficiarului;
    c) dovada utilizarii sumei reprezentand plata compensatorie in scopul cumpararii de actiuni se va face cu extrasul de cont sau, dupa caz, cu situatia detaliata a contului de actiuni, eliberate de societatea de valori mobiliare;
    d) in cazul in care o autoritate cu drept de control solicita, oficial, societatii de valori mobiliare informatii despre situatia detaliata a contului de numerar sau despre situatia contului de actiuni, respectiva societate de valori mobiliare are obligatia sa furnizeze aceste informatii.
    Art. 31
    Persoanele care solicita achitarea platilor compensatorii intr-o singura transa pentru cumpararea de titluri de stat si titluri de participatie la fonduri mutuale se vor angaja sa investeasca sumele respective numai in titluri a caror scadenta sau termen de rambursare este de cel putin 12 luni.
    Art. 32
    (1) Sumele de bani aferente platilor compensatorii pot fi acordate in doua transe, pe baza unei propuneri de afacere pentru:
    a) infiintarea unei societati comerciale;
    b) asocierea in vederea infiintarii unei societati comerciale.
    (2) Propunerea de afacere, intocmita conform anexei nr. 12 la prezentele norme metodologice, va fi inaintata la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) Sumele de bani aferente platilor compensatorii pot fi acordate in doua transe pentru constituirea unei asociatii familiale. In aceasta situatie beneficiarul platilor compensatorii va intocmi un angajament scris conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice, pe care il va depune la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 33
    (1) In baza prevederilor art. 36 din ordonanta de urgenta, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe profit societatile comerciale nou-infiintate si inregistrate la registrul comertului, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai daca au fost infiintate de catre persoanele disponibilizate prin concedieri colective in conditiile ordonantei de urgenta, in termen de 6 luni de la data disponibilizarii acestora.
    (2) Societatile comerciale nou-infiintate nu mai beneficiaza de scutire la plata impozitului pe profit potrivit alin. (1), in cazul schimbarii asociatilor sau actionarilor prin operatiuni de majorare a capitalului social si/sau prin cesiune de parti sociale cu participarea altor persoane juridice sau fizice, care nu fac parte din categoria persoanelor disponibilizate prin concedieri colective potrivit ordonantei de urgenta, sau in cazul participarii acestor persoane, sub orice forma, la conducerea sau controlul societatii comerciale nou-infiintate.
    (3) Scutirea de impozit prevazuta la art. 36 alin. (1) din ordonanta de urgenta, in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, se acorda de la data obtinerii autorizatiei prevazute in acest act normativ.
    Art. 34
    (1) Sumele reprezentand prima transa prevazuta la art. 35 lit. a) din ordonanta de urgenta se pot acorda, dupa caz, astfel:
    a) echivalentul a 4 salarii medii nete pe unitate, in vederea constituirii capitalului social minim si acoperirii cheltuielilor necesare pentru infiintarea societatilor comerciale pentru care legea prevede un capital social minim;
    b) echivalentul a doua salarii medii nete pe unitate, in vederea infiintarii unei societati comerciale pentru care legea nu prevede capital social minim, sau pentru infiintarea unei asociatii familiale.
    (2) Persoanele care au primit o parte din platile compensatorii in rate lunare si apoi solicita achitarea acestora in una sau in doua transe pot beneficia de prevederile art. 34 sau 35 din ordonanta de urgenta pentru suma de bani reprezentand plati compensatorii neincasate.
    Art. 35
    Achitarea platilor compensatorii persoanelor care solicita sumele de bani in conformitate cu prevederile art. 34 sau 35 din ordonanta de urgenta se va face de catre Casa de Economii si Consemnatiuni direct beneficiarului sau prin virament in contul persoanei juridice indicate de titular, dupa caz:
    a) direct beneficiarului, in cazul desfasurarii unei activitati comerciale pe cont propriu si, respectiv, in cazul achitarii primei transe pentru infiintarea sau asocierea in vederea infiintarii unei societati comerciale sau asociatii familiale;
    b) prin virament, in urmatoarele cazuri: majorarea capitalului social, dezvoltarea sau asocierea in vederea dezvoltarii unei societati comerciale, achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol ori pentru cumpararea de actiuni, titluri de participatie la fonduri mutuale, titluri de stat si alte produse monetare calificate pentru tranzactionare de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    Art. 36
    (1) In aplicarea prevederilor art. 37 alin. (1) din ordonanta de urgenta, agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor vira lunar Casei de Economii si Consemnatiuni sumele de bani reprezentand plati compensatorii si comisionul aferent.
    (2) Primul virament se va efectua in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii de catre angajator a documentelor prevazute la art. 21 si 25 din prezentele norme metodologice.
    (3) Casa de Economii si Consemnatiuni va efectua plata catre beneficiarii de plati compensatorii in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data intrarii in cont a sumelor virate.
    Art. 37
    (1) In aplicarea prevederilor art. 38 din ordonanta de urgenta, in termen de 90 de zile de la data efectuarii platii beneficiarii de plati compensatorii vor prezenta agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, urmatoarele documente justificative, in copie:
    a) certificatul de inmatriculare la registrul comertului, statutul societatii comerciale infiintate si codul fiscal;
    b) autorizatia pentru desfasurarea de activitati pe cont propriu pe baza de libera initiativa;
    c) autorizatia de functionare a asociatiei familiale;
    d) acte prin care se dovedeste achizitionarea de inventar agricol, cumpararea de actiuni, titluri de participatie la fonduri mutuale, titluri de stat si alte produse monetare calificate pentru tranzactionare de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    e) acte doveditoare privind achizitionarea de bunuri mobile sau imobile ori majorarea capitalului social, in cazul dezvoltarii sau asocierii in vederea dezvoltarii unei societati comerciale.
    (2) In cazul neprezentarii in termen a documentelor justificative prevazute la alin. (1), persoanele disponibilizate care au primit platile compensatorii in conditiile art. 34 sau 35 din ordonanta de urgenta sunt obligate sa plateasca agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, comisionul prevazut la art. 37 alin. (4) din ordonanta de urgenta.
    Art. 38
    (1) In situatia in care hotararea adunarii generale a actionarilor de dizolvare si lichidare sau de inchidere operationala a activitatii este anulata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, dreptul la plata compensatorie inceteaza la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
    (2) In situatia in care platile compensatorii au fost achitate in conditiile art. 34 sau 35 din ordonanta de urgenta, sumele primite se restituie in limita platilor aferente perioadei ulterioare ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
    Art. 39
    Compensatiile acordate la nivelul a minimum 6 salarii de baza, prevazute la art. 42 din ordonanta de urgenta, se determina in functie de salariul de baza brut inscris in carnetul de munca la data disponibilizarii, din care se deduce impozitul prevazut de lege.
    Art. 40
    Compensatiile banesti acordate potrivit art. 42 din ordonanta de urgenta se incadreaza in prevederile art. 6 lit. b) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; acestea nu se includ in venitul lunar impozabil si nu se impun, daca angajatorul efectueaza disponibilizarile prin concedieri colective in alte conditii decat cele prevazute de ordonanta de urgenta: nu a intocmit program de restructurare pentru diminuarea sau eliminarea pierderilor si arieratelor, nu se afla in reorganizare judiciara, lichidare sau faliment si dispune de resurse proprii pentru acordarea acestor compensatii.
    Art. 41
    (1) In aplicarea prevederilor art. 44 alin. (2) din ordonanta de urgenta, punerea in plata a ajutorului de somaj se face la cererea beneficiarului care intruneste conditiile prevazute de lege, incepand cu data de intai a primei luni dupa expirarea perioadei pentru care s-au acordat plati compensatorii.
    (2) Cererea se va depune la agentia pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care s-au acordat plati compensatorii, si va fi insotita de documentele prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In situatia in care cererea se depune dupa termenul de 30 de zile prevazut la alin. (2), punerea in plata a dreptului se poate face in cel mult 6 luni de la data de intai a primei luni dupa expirarea perioadei pentru care s-au acordat platile compensatorii.
    Art. 42
    (1) Vechimea in munca prevazuta la art. 45 alin. (1) din ordonanta de urgenta se calculeaza pana la finele lunii in care se plateste ultima rata lunara din platile compensatorii si se considera vechime in grupa a III-a de munca.
    (2) In situatia in care beneficiarul de plati compensatorii nu prezinta dovada ca a utilizat sumele respective in conformitate cu prevederile art. 34 sau 35 din ordonanta de urgenta, vechimea in munca curge pana la expirarea perioadei de 90 de zile prevazute la art. 38 din ordonanta de urgenta.
    (3) Pentru persoanele beneficiare de plati compensatorii care, potrivit legii, nu au dreptul la ajutor de somaj, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate nu se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 43
    (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 46 alin. (1) din ordonanta de urgenta, Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va identifica si alte tipuri de servicii de preconcediere colectiva decat cele prevazute la alin. (2) al art. 46.
    (2) Participarea la serviciile de preconcediere colectiva va fi dovedita cu adeverinta eliberata de agentia pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de prestatorul care a realizat serviciile, conform anexei nr. 13 la prezentele norme metodologice.
    (3) In termen de maximum 5 zile de la primirea instiintarii prevazute la art. 46 alin. (3) din ordonanta de urgenta, specialistii din agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau prestatorii de servicii autorizati si selectionati in conditiile legii au obligatia de a se deplasa la sediul angajatorului care face disponibilizari pentru a stabili impreuna cu conducerea, organizatia de sindicat sau, in cazul in care nu exista sindicat, cu reprezentantii salariatilor, programul de realizare a serviciilor de preconcediere colectiva. Concluziile intalnirii vor fi consemnate intr-un proces-verbal semnat de partile participante.
    Art. 44
    (1) In vederea acordarii creditelor pentru masurile de redresare si relansare economica, prevazute la art. 51 din ordonanta de urgenta, societatile comerciale vor depune la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, proiectele de fezabilitate aprobate, insotite de documentele prevazute la art. 4 alin. (1) din prezentele norme metodologice, din care sa rezulte diminuarea sau eliminarea pierderilor si arieratelor, potrivit programului de restructurare in urmatoarele 6 luni dupa aprobarea acestuia.
    (2) Pentru determinarea sumei in limita careia poate fi acordat creditul prevazut la art. 52 din ordonanta de urgenta, societatile comerciale vor depune la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, liste cuprinzand personalul ramas in activitate dupa efectuarea disponibilizarilor, conform anexei nr. 14 la prezentele norme metodologice.
    (3) Daca disponibilizarile se fac in etape, iar la data solicitarii creditului nu se poate intocmi lista cuprinzand persoanele ramase in activitate dupa incheierea disponibilizarilor, suma in limita careia poate fi acordat creditul se va determina inmultindu-se numarul persoanelor care vor fi mentinute in activitate, potrivit prevederilor programului de restructurare, cu media platilor compensatorii cuvenite salariatilor care au fost disponibilizati pana la data solicitarii creditului.
    (4) Media platilor compensatorii prevazuta la alin. (3) se va calcula impartindu-se suma totala cuvenita salariatilor disponibilizati pana la data solicitarii creditului la numarul acestor salariati.
    Art. 45
    (1) In aplicarea art. 54 alin. (1) din ordonanta de urgenta, societatile comerciale care au primit credite pentru redresare si relansare economica pot incadra pe locurile de munca nou-create persoane din randul somerilor, dupa o perioada de cel putin 6 luni de la primirea creditului.
    (2) Sunt considerate locuri de munca nou-create in societatile comerciale care au primit credite locurile de munca create dupa desfiintarea tuturor posturilor prevazute in programele de restructurare, cu respectarea prevederilor art. 25 din ordonanta de urgenta, peste numarul de posturi prevazut in aceste programe pentru continuarea activitatii.
    (3) Dovada ca persoana incadrata pe un post nou-creat provine din randul somerilor este eliberata de agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) La incadrarea pe locurile de munca nou-create a fiecarei persoane provenite din randul somerilor, angajatorul este obligat sa incheie cu agentia pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o conventie conform anexei nr. 15 la prezentele norme metodologice.
    (5) Pentru stabilirea sumelor necesare, potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) din ordonanta de urgenta, societatile comerciale beneficiare vor depune la agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal, intocmit conform anexei nr. 16 la prezentele norme metodologice, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se fac platile.
    (6) Sumele necesare pentru acoperirea platilor ce se acorda societatilor comerciale prevazute la art. 54 alin. (1) din ordonanta de urgenta vor fi deduse din contributia lunara datorata de angajatori si de salariatii acestora la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    (7) In cazul in care suma necesara pentru acoperirea platilor este mai mare decat contributia datorata de societatea comerciala la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, aceasta va recupera diferenta prin intermediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la depunerea tabelului nominal prevazut la alin. (5).
    Art. 46
    Cota aplicata veniturilor provenind din contributia de 5%, datorata de agentii economici, prevazuta la art. 55 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 47
    Serviciile de preconcediere colectiva finantate din resursele financiare constituite conform art. 55 din ordonanta de urgenta sunt cele mentionate la art. 46 din ordonanta de urgenta, precum si alte servicii recunoscute ca atare de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, in sensul prevederilor art. 43 din prezentele norme metodologice.
    Art. 48
    (1) De la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va evidentia distinct resursele financiare prevazute la art. 55 din ordonanta de urgenta, pe surse de constituire, precum si cheltuielile efectuate din acestea pe destinatii.
    (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va adapta corespunzator, cu avizul directiei de resort din Ministerul Finantelor, monografia inregistrarilor contabile cu privire la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 49
    (1) In sensul prevederilor art. 61 alin. (1) din ordonanta de urgenta, platile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin aflate in derulare reprezinta platile care au inceput inainte de intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta si care continua si dupa aceasta data.
    (2) Sunt considerate plati in derulare, in sensul prevederilor art. 61 alin. (1) din ordonanta de urgenta, si platile al caror cuantum a fost stabilit inainte de intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, iar punerea in plata a acestora se face dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta.
    (3) Daca unei parti din totalul personalului disponibilizat prin concedieri colective de catre un angajator i-au fost stabilite drepturile banesti prevazute la alin. (1) inainte de intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, vor fi considerate plati in derulare si platile cuvenite celorlalti salariati disponibilizati dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, in baza acelorasi programe de restructurare, hotarari ale adunarilor generale ale actionarilor, acte normative, hotarari judecatoresti, contracte de vanzare-cumparare, cu conditia ca desfacerea contractelor individuale de munca ale acestor salariati sa fie facuta in termen de 60 de zile de la data aprobarii sau emiterii actelor mentionate sau, dupa caz, in termenul de 60 de zile prevazut la art. 23 lit. d) din ordonanta de urgenta.
    (4) De asemenea, sunt considerate plati in derulare, in sensul art. 61 alin. (1) din ordonanta de urgenta, platile stabilite pentru salariatii disponibilizati dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, daca in contractele de vanzare-cumparare incheiate anterior intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta sunt prevazute disponibilizari prin concedieri colective in etape, care se deruleaza dupa data de 29 iunie 1999.
    Art. 50
    In aplicarea prevederilor art. 62 din ordonanta de urgenta, coroborate cu prevederile art. 45 alin. (1) din ordonanta de urgenta, perioada acordarii platilor compensatorii din bugetele de venituri si cheltuieli ale angajatorului constituie vechime in grupa a III-a de munca.
    (2) In perioada prevazuta la alin. (1) contributiile pentru asigurarile sociale de sanatate nu se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
    Art. 51
    Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala poate sa emita proceduri de lucru, precizari si instructiuni, aprobate prin ordin al presedintelui, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 52
    Anexele nr. 1 - 16 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Societatea Comerciala..........
    Adresa ........................
    Telefon .......................
    Codul fiscal...................

                AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
               A JUDETULUI ............./MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca pentru Societatea Comerciala ................ a fost certificat programul de restructurare cu avizul nr. ............ din data .............. .
    In vederea aprobarii programului de restructurare, conform art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, va inaintam urmatoarele documente:
    a) hotararea adunarii generale a actionarilor de aprobare a programului de restructurare;
    b) programul de restructurare;
    c) documentele care atesta situatia pierderilor sau arieratelor;
    d) avizul pentru certificarea programului de restructurare, eliberat de Agentia Romana de Dezvoltare.

                                      Conducatorul unitatii,
                                      ......................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Angajator .................
    Adresa ....................
    Telefon ...................
    Codul fiscal...............

                AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
               A JUDETULUI ............./MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca salariul mediu net pe unitate realizat in luna ........... este de ......... lei si a fost calculat cu respectarea prevederilor art. 22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, pe baza urmatoarelor elemente:
    1. Sume brute platite din fondul de salarii ............. lei, din care:
    a) salariile de baza brute, corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal si suplimentar, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit si alte drepturi care, potrivit actelor normative in vigoare, fac parte din salariul de baza .............. lei;
    b) sporurile si indemnizatiile acordate sub forma de procent din salariul de baza brut sau in sume fixe ............ lei;
    c) alte adaosuri la salarii, acordate potrivit legii sau prin contractele colective de munca ..................... lei;
    d) contravaloarea drepturilor in natura, acordate salariatilor sub forma de remuneratie ...................... lei;
    e) indemnizatii pentru concedii de odihna si pentru alte concedii platite ............. lei;
    f) sumele platite in cazul intreruperii lucrului din motive neimputabile salariatilor ................ lei;
    g) sumele platite pentru concediile de boala din fondul de salarii conform Legii nr. 49/1992 ......................... lei.
    2. Impozitul aferent sumelor brute platite din fondul de salarii .............. lei.
    3. Numarul mediu al salariatilor .............. persoane.

          Conducatorul unitatii,          Seful compartimentului
           ...................              economico-financiar,
                                            ...................
    ANEXA 3a)
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................
    Numarul salariatilor la data disponibilizarii ................
    Numarul salariatilor disponibilizati .........................

                              LISTA
cuprinzand persoanele disponibilizate ca urmare a programului de restructurare/reorganizare/inchidere operationala a activitatii/fuziune/divizare/privatizare/lichidare sau faliment, aprobat prin .................... din data*) ....................., care beneficiaza de plati compensatorii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999
    Salariul mediu net pe unitate realizat in luna anterioara disponibilizarii ................. lei.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Numele si prenumele
    B = Codul numeric personal sau data si locul nasterii
    C = Domiciliul stabil
    D = Data desfacerii contractului individual de munca
    E = Adeverinta de participare la servicii de preconcediere colectiva
    E1 = Numarul/Data
    E2 = Emitent (AJOPF/prestator de servicii)
    F = Vechimea in munca
    G = Plata compensatorie
    G1 = Numarul de salarii, conform vechimii in munca
    G2 = Suma acordata suplimentar potrivit art. 32 alin. (2) lei
    G3 = Suma totala (lei)
    G4 = Primul virament (lei)
    H = Numarul contului personal
 ____________________________________________________________________
| Nr.  | A | B | C | D*) |   E     | F |        G*)      | H*) |
| crt. |   |   |   |      |_________|   |___________________|        |
|      |   |   |   |      | E1 | E2 |   | G1 | G2 | G3 | G4 |        |
|______|___|___|___|______|____|____|___|____|____|____|____|________|
|   0  | 1 | 2 | 3 |   4  |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 | 10 | 11 |   12   |
|______|___|___|___|______|____|____|___|____|____|____|____|________|
|      |   |   |   |      |    |    |   |    |    |    |    |        |
|______|___|___|___|______|____|____|___|____|____|____|____|________|

    NOTA:
    Prezentul tabel a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 2, 3, 29 si 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    Angajatorul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in anexa.

         Conducatorul       Seful compartimentului      Reprezentantii
           unitatii,         economico-financiar,        salariatilor,
         ............       ......................      ..............

------------
    *) Data prevazuta la art. 7, 11, 12, 13, 16, 19, 21 si 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    *) Se va trece adresa completa a domiciliului stabil.
    *) Se va completa de catre agentia pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    *) Se va completa de catre Casa de Economii si Consemnatiuni.

    ANEXA 3b)
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................
    Numarul salariatilor la data disponibilizarii ................
    Numarul salariatilor disponibilizati .........................

                              LISTA
cuprinzand persoanele disponibilizate ca urmare a programului de restructurare/reorganizare/inchidere operationala a activitatii/privatizare/lichidare, care se incadreaza in prevederile art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999
 ________________________________________________________________________
| Nr.  | Numele si | Codul    |            | Data         | Motivatia    |
| crt. | prenumele | numeric  | Domiciliul | desfacerii   | conform      |
|      |           | personal | stabil     | contractului | prevederilor |
|      |           | sau data |            | individual   | art. 30  |
|      |           | si locul |            | de munca     |              |
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|  0   |     1     |     2    |      3     |       4      |       5      |
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|
|______|___________|__________|____________|______________|______________|

    NOTA:
    Prezentul tabel a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 2, 3 si 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.

          Conducatorul unitatii,         Reprezentantii salariatilor,
           ....................            .......................

    ANEXA 3c)
    la normele metodologice

                              CIRCUITUL
          anexelor nr. 3a) si 3b) la normele metodologice

    1. Anexa nr. 3a) se intocmeste in trei exemplare de catre angajator, din care:
    - doua exemplare se transmit agentiei pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, din care un exemplar va fi inaintat Casei de Economii si Consemnatiuni;
    - un exemplar va ramane la angajator.
    2. Anexa nr. 3b) se intocmeste in doua exemplare de catre angajator, din care:
    - un exemplar se transmite agentiei pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
    - un exemplar va ramane la angajator.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................

          AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
         A JUDETULUI ............../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca pentru .................................
                                             (denumirea angajatorului)
a fost aprobat programul de restructurare conform ................*) din data de ............; restructurarea a fost aprobata prin ..................*).
    Angajatorul:
    - se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999;
    - are o structura a actionariatului conform ..............*);
    - se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    Numarul salariatilor la data intocmirii programului de restructurare, respectiv la data emiterii actului administrativ de aprobare a restructurarii .................... persoane.
    Numarul salariatilor la data disponibilizarii ................ persoane.
    Numarul total al personalului disponibilizat prin concediere colectiva, in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 ................ persoane*).

                         Conducatorul unitatii,
                          ....................

------------
    *) Se specifica actul de aprobare conform art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 si se anexeaza in copie.
    *) Se specifica actul administrativ prin care s-a aprobat restructurarea unitatilor bugetare sau extrabugetare, conform art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    *) Se specifica incadrarea angajatorului la pct. 1 sau 2 din cap. II - sectiunea I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    *) Se va completa numarul personalului care urmeaza a fi disponibilizat conform art. 5 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (2) si art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................

          AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
         A JUDETULUI ............../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca pentru .................................
                                             (denumirea angajatorului)
a fost aprobata reorganizarea conform hotararii judecatorului-sindic, ramasa definitiva si executorie*), nr. ....... din data de ............ .
    Angajatorul se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    Numarul salariatilor la data intocmirii planului de reorganizare .................... persoane.
    Numarul salariatilor la data disponibilizarii ................. persoane.
    Numarul total al personalului disponibilizat prin concediere colectiva, in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 .............. persoane.

                         Conducatorul unitatii,
                          ....................

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................

          AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
         A JUDETULUI ............../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca pentru .................................
                                             (denumirea angajatorului)
    a fost aprobata inchiderea operationala partiala/totala a activitatii conform hotararii adunarii generale a actionarilor/consiliului de administratie/ordinului ministrului*) nr. ....... din data de ........... .
    Angajatorul se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    Numarul salariatilor la data inchiderii operationale a activitatii .................... persoane.
    Numarul total al personalului disponibilizat prin concediere colectiva, in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 .............. persoane.

                         Conducatorul unitatii,
                          ....................

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................

          AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
         A JUDETULUI ............../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca pentru .................................
                                             (denumirea angajatorului)
a fost aprobata fuziunea/divizarea prin incheierea judecatorului-delegat, ramasa definitiva,*) nr. ....... din data de ........... .
    Angajatorul se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    Numarul salariatilor la data fuziunii/divizarii ............ persoane.
    Numarul total al personalului disponibilizat prin concediere colectiva in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 .......... persoane.

                         Conducatorul unitatii,
                          ....................

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................

          AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
         A JUDETULUI ............../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca pentru .................................
                                             (denumirea angajatorului)
    s-a semnat contractul de vanzare-cumparare/s-a intocmit raportul final privind rezultatele ofertei publice de vanzare/s-a intocmit raportul de confirmare a tranzactiei pe piata de capital*) nr. ....... din data de .......... .
    Angajatorul se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    Numarul salariatilor la data semnarii contractului de vanzare-cumparare/intocmirii raportului final/intocmirii raportului de confirmare a tranzactiei ....... persoane.
    Numarul total al personalului disponibilizat prin concediere colectiva, prevazut in contractul de vanzare-cumparare, in prospectul ofertei publice de vanzare de valori mobiliare sau in documentul de oferta ........ persoane.

                         Conducatorul unitatii,
                          ....................

------------
    *) Se anexeaza in copie.

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................

          AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
         A JUDETULUI ............../MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Prin prezenta va comunicam ca pentru .................................
                                             (denumirea angajatorului)
    a fost aprobata dizolvarea/lichidarea/falimentul conform*) nr. ....... din data de ........... .
    Angajatorul se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    Numarul personalului disponibilizat .............. persoane.
    Numarul salariatilor mentinuti in activitate pentru finalizarea contractelor in derulare .......... persoane.


                         Conducatorul unitatii,
                          ....................

------------
    *) Se specifica actul de aprobare a dizolvarii/lichidarii/falimentului si se anexeaza in copie.

    ANEXA 10
    la normele metodologice

                        PROPUNERE DE AFACERE
pentru dezvoltarea/asocierea in vederea dezvoltarii unei societati comerciale

    A. Date de identificare a societatii comerciale
    1. Denumirea firmei .....................................................
    2. Numarul si data inregistrarii la registrul comertului ................
    3. Forma juridica de constituire ........................................
    4. Activitatea principala ...............................................
    5. Natura capitalului (de stat, privat, strain, mixt) ...................
    6. Asociati, actionari principali: ......................................
     __________________________________________________________________
    | Numele       |                  | Seria si numarul |             |
    | si prenumele |      Adresa      | buletinului de   | Eliberat de |
    |              |                  | identitate       |             |
    |______________|__________________|__________________|_____________|
    |______________|__________________|__________________|_____________|
    |______________|__________________|__________________|_____________|
    |______________|__________________|__________________|_____________|
    |______________|__________________|__________________|_____________|

    B. Date despre activitatea societatii comerciale
    1. Capitalul social ............................................ lei
    2. Numarul total al salariatilor .......................... persoane
    3. Cifra de afaceri ............................................ lei
    4. Produsele/serviciile (volumul fizic sau valoric al activitatii)
    ....................................................................

    C. Descrierea proiectului pentru care se solicita achitarea intr-o singura transa a platilor compensatorii conform art. 34 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999
    1. Produsele/serviciile (cresterea volumului fizic sau valoric al
       activitatii) ....................................................
    2. Produse/servicii noi (volum fizic sau valoric)
    3. Resursele materiale necesare pentru dezvoltarea activitatii
    3.1. Valoarea investitiei propuse a se realiza:
 __________________________________________________________________________
| Obiectul investitiei | Constructor/ |    Valoarea estimata   |           |
| (constructii, masini |   Furnizor   |       (pe baza de      | Termen de |
|      si utilaje)     |              | deviz/oferta furnizor) | realizare |
|______________________|______________|________________________|___________|
|______________________|______________|________________________|___________|
|______________________|______________|________________________|___________|
| TOTAL:               |              |                        |           |
|______________________|______________|________________________|___________|

    3.2. Materii prime si materiale
 _________________________________________________________________________
| Denumirea materiilor |    Sursa de   |  Cantitatile necesare  |          |
|  prime/materialelor  | aprovizionare |    pentru programul    | Valoarea |
|                      |               | de productie pe un an  |  totala  |
|______________________|_______________|________________________|__________|
|______________________|_______________|________________________|__________|
|______________________|_______________|________________________|__________|
| TOTAL:               |               |                        |          |
|______________________|_______________|________________________|__________|

    4. Suma totala necesara pentru dezvoltarea/asocierea in vederea dezvoltarii societatii comerciale ............. lei.
    Subsemnatul ................. ma oblig ca in termen de 90 de zile de la data incasarii sumei sa fac dovada*) utilizarii acesteia conform propunerii de afacere.

                                   Semnatura
                                ..............

------------
    *) Acte doveditoare privind achizitionarea de bunuri mobile sau imobile ori majorarea capitalului social.

    ANEXA 11
    la normele metodologice

                                ANGAJAMENT

    Subsemnatul ......................, domiciliat in localitatea ............., str. ................ nr. ......., bl. ....., et. ....., sectorul/judetul .........., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ...., eliberat/a de ......... la data de ..........., codul numeric personal, titular al contului curent personal special nr. ............, deschis la unitatea C.E.C. ..........., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ma angajez ca suma de ........... lei sa o utilizez in baza prevederilor art. 34 sau 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 in scopul*) .................................. .
    Ma oblig ca in termen de 90 de zile de la data la care C.E.C. imi va elibera suma de bani solicitata sa prezint agentiei pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, copii de pe actele doveditoare*), din care sa rezulte utilizarea sumei in scopul de mai sus.

                          Semnatura beneficiarului,
                           ......................
                             Data .............

    Dat in fata noastra,
    Reprezentantul agentiei pentru ocupare si formare profesionala ............
    Numele si prenumele .........................................
    Semnatura .......................

------------
    *) Se va trece una din situatiile:
    1. constituirea unei asociatii familiale;
    2. desfasurarea unei activitati comerciale pe cont propriu;
    3. achizitionarea sau asocierea in vederea achizitionarii de inventar agricol;
    4. cumpararea de actiuni, titluri de participare la fonduri mutuale, titluri de stat si alte produse monetare calificate pentru tranzactionare de catre Comisia Nationala a Valorilor Imobiliare.
    *) Acte doveditoare:
    1. autorizatie de functionare a asociatiei familiale;
    2. autorizatie pentru desfasurarea unei activitati pe cont propriu;
    3. acte prin care se dovedeste achizitionarea de inventar agricol, cumpararea de actiuni, titluri de participatie la fonduri mutuale, titluri de stat si de produse monetare calificate pentru tranzactionare de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

    ANEXA 12
    la normele metodologice

                       PROPUNERE DE AFACERE
pentru infiintarea sau asocierea in vederea infiintarii unei societati comerciale

    1. Beneficiarul platilor compensatorii
    Numele si prenumele ...................................
    Adresa ..............................................................
    Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de ........, la data ..............., codul numeric personal ...............
    2. Asociatii in vederea infiintarii unei societati comerciale
 ___________________________________________________________________________
|Nr.  | Numele       |                  | Seria si numarul    |             |
|crt. | si prenumele |      Adresa      | buletinului/        | Eliberat de |
|     |              |                  | cartii de identitate|             |
|_____|______________|__________________|_____________________|_____________|
|_____|______________|__________________|_____________________|_____________|

    3. Descrierea proiectului pentru care beneficiarul solicita achitarea platilor compensatorii conform art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999
    3.1. Tipul de activitate al noii societati comerciale: productie/servicii/comert/turism/alte activitati ............................
    3.2. Nominalizarea produselor sau serviciilor pe care le va executa sau presta noua societate si volumul fizic sau valoric anual estimat .....................................................................................................................................
    3.3. Necesarul de resurse materiale pentru inceperea activitatii:
    a) investitii
     _______________________________________________________________
    |           Investitii           | Valoare estimata | Termen de |
    | (constructii, masini, utilaje) |                  | realizare |
    |________________________________|__________________|___________|
    |________________________________|__________________|___________|
    | TOTAL:                         |                  |           |
    |________________________________|__________________|___________|

    b) materii prime si materiale
     _______________________________________________________________
    |                                         |                     |
    |       Denumirea materiilor prime        |  Valoarea estimata  |
    |           si a materialelor             |                     |
    |_________________________________________|_____________________|
    |_________________________________________|_____________________|
    | TOTAL:                                  |                     |
    |_________________________________________|_____________________|

    4. Cheltuieli pentru infiintarea societatii comerciale ............ lei
    5. Total sume necesare pentru infiintarea societatii ......... lei, din care:
    - contributia personala ................ lei;
    - contributia asociatilor ................ lei.
    Subsemnatul ............ ma oblig ca in termen de 90 de zile de la data incasarii sumei sa dovedesc utilizarea acesteia conform propunerii de afacere*).

                           Beneficiar de plati compensatorii,
                             ..............................

------------
    *) Dovada se face cu:
    - copia de pe certificatul de inmatriculare si de pe statutul societatii comerciale infiintate;
    - codul fiscal al societatii comerciale.

    ANEXA 13
    la normele metodologice

    AGENTIA PENTRU OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA
    ..............................................
    Denumirea prestatorului de servicii
    ...................................

                              ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca dl/dna ..................................... a participat in perioada ...................................... la serviciile de
preconcediere ........................................................
                                    (denumirea serviciilor)
desfasurate la sediul agentiei pentru ocupare si formare profesionala judeteana/sediul unitatii care a disponibilizat personal/sediul prestatorului de servicii.
    Se elibereaza prezenta in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.

                              Conducatorul unitatii,
                          ................................
                          (numele si prenumele, semnatura)

    ANEXA 14
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Codul fiscal.................................
    Numarul salariatilor la data disponibilizarii ................
    Numarul salariatilor disponibilizati .........................

                                LISTA*)
cuprinzand persoanele ramase in activitate dupa incheierea disponibilizarilor potrivit programului de restructurare aprobat prin ......... din data .......... si platile compensatorii care s-ar cuveni acestora

    Salariul mediu net pe unitate realizat in luna anterioara disponibilizarii .................... lei.
 ___________________________________________________________________________
|    |         |        |          |                 | Plata compensatorie  |
|    |         |        |          |                 |care s-ar fi cuvenit, |
|    |         |        |          |                 |   inclusiv salariul  |
|    |         |Codul   |          |                 |suplimentar, daca este|
|    |         |numeric |          |Vechimea in munca|        cazul*)      |
|Nr. |Numele si|personal|Domiciliul| la data ultimei |----------------------|
|crt.|prenumele|sau data|  stabil  | disponibilizari | Numarul de   |       |
|    |         |si locul|          | prin concediere |  salariati,  |       |
|    |         |nasterii|          |     colectiva   |   conform    | Suma  |
|    |         |        |          |                 | vechimii in  | totala|
|    |         |        |          |                 |   munca,     |       |
|    |         |        |          |                 |  inclusiv    |       |
|    |         |        |          |                 |  salariul    |       |
|    |         |        |          |                 | suplimentar  |       |
|____|_________|________|__________|_________________|______________|_______|
| 0  |    1    |    2   |     3    |        4        |      5       |   6   |
|____|_________|________|__________|_________________|______________|_______|
|____|_________|________|__________|_________________|______________|_______|

         Conducatorul       Seful compartimentului      Reprezentantii
           unitatii,              economic,              salariatilor,
         ............       ......................      ..............

------------
    *) Se depune numai in cazul in care la data solicitarii creditului se cunoaste lista cuprinzand personalul mentinut in activitate dupa incheierea disponibilizarilor.
    Daca la data solicitarii creditului nu se cunoaste lista cuprinzand personalul mentinut in activitate, se va adresa agentiei pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere care va contine si fundamentarea limitei in cadrul careia poate fi acordat creditul conform prevederilor art. 52 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, dupa cum urmeaza:
    - numarul salariatilor mentinuti in activitate ......... persoane;
    - cuantumul platilor compensatorii medii ce revin pe un salariat disponibilizat pana la data acordarii creditului ............... lei;
    - suma platilor compensatorii care s-ar cuveni personalului mentinut in activitate .............. lei.
    *) Se va completa de catre agentia pentru ocupare si formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.

    ANEXA 15
    la normele metodologice

    AGENTIA PENTRU OCUPARE                                      Angajator
    SI FORMARE PROFESIONALA                                  ................
    .......................                                  ................

                             CONVENTIA Nr. .........
                             incheiata azi .........

    Intre Agentia pentru ocupare si formare profesionala ......................,
    reprezentata prin .........., avand functia de ............., pe de o parte, si Societatea Comerciala ................, reprezentata prin .................., avand functia de ....................., numita angajator, pe de alta parte, convin urmatoarele:
    1. Angajatorul ................... incadreaza pe dl/dna .................... care provine din randul somerilor, conform Adeverintei nr. ...... din ........., eliberata de Agentia pentru ocupare si formare profesionala ..................., cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
    2. Salariul de baza net stabilit la data angajarii este de ............ lei.
    3. Angajatorul se obliga sa mentina contractul individual de munca al dlui/dnei ..................... pe o perioada de minimum 3 ani de la data incheierii acestuia.
    4. Angajatorul se obliga sa restituie sumele primite de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj in situatia prevazuta la art. 54 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999.
    5. Agentia pentru ocupare si formare profesionala .......................... se obliga sa efectueze plata reprezentand 75% din salariul de baza net stabilit la data angajarii, pe o perioada de un an de la aceasta data, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 si ale art. 45 alin. (5) si (6) din normele metodologice de aplicare a acesteia.

               Director executiv,              Angajator,
               ..................              ..........

    ANEXA 16
    la normele metodologice

    Angajator ...................................
    Adresa ......................................
    Telefon .....................................
    Cont banca ..................................
    Codul fiscal.................................

                                 TABEL NOMINAL
         cuprinzand persoanele angajate in baza prevederilor art. 54
              din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999
                      luna ............... anul .........

    Numarul de ore corespunzator programului normal de lucru din luna pentru care se face plata ........ .

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Salariul orar net (col. 5/numarul de ore conform programului normal)
    II - Numarul de ore lucrate
    III - Salariul corespunzator orelor lucrate (col. 6 x col. 7)
    IV - 75 % din salariul mentionat in col. 8
 ___________________________________________________________________________
|    |         |         |        |Salariul |Salariul |     |    |     |    |
|    |         |         |Contract| de baza | de baza |     |    |     |    |
|Nr. |Numele si|  Data   |de munca|  brut   |   net   |  I  | II | III | IV | |crt.|prenumele|angajarii|numarul |stabilit |stabilit |     |    |     |    |
|    |         |         | ...... | la data | la data |     |    |     |    |
|    |         |         |data .. |angajarii|angajarii|     |    |     |    |
|____|_________|_________|________|_________|_________|_____|____|_____|____|
|  0 |    1    |     2   |    3   |    4    |    5    |  6  |  7 |   8 |  9 |
|____|_________|_________|________|_________|_________|_____|____|_____|____|
|    | ....... |         |        |         |         |     |    |     |    |
|    | ....... |         |        |         |         |     |    |     |    |
|____|_________|_________|________|_________|_________|_____|____|_____|____|

    Recapitulatie:
    1. Contributia datorata Fondului pentru plata ajutorului de somaj ...... lei
    2. Suma acordata conform prevederilor art. 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 ........... lei.
    3. Diferenta de plata/de primit ............. lei.

         Conducatorul unitatii,        Seful compartimentului
                                         economico financiar,
         ......................        ......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 624/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 624 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 624/1999
Legea 312 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
OUG 77 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
OUG 185 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective
Ordin 47 1999
pentru aprobarea Instructiunilor privind modul si competentele de aprobare a programelor de restructurare a angajatorilor prevazuti la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 de catre agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu