E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 977 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999 completeaza articolul 3 din actul Hotărârea 977 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 977 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 977 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 977 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 959 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 959 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 130 1999 abrogă articolul 5 din actul Hotărârea 959 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 130 1999 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 959 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 130 1999 abrogă Hotărârea 958 1998
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 130 din  2 martie 1999

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare si Hotararii Guvernului nr. 959/1998 privind participarea Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO - 2000 "Om - Natura - Tehnologie", Hanovra 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din 10 martie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Agentia Romana de Dezvoltare se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, si raspunde de aplicarea politicii de atragere si promovare a investitiilor straine, de elaborarea si promovarea strategiilor de privatizare, de monitorizarea derularii si finalizarii procesului de privatizare, de coordonarea activitatilor legate de participarea Romaniei la unele evenimente internationale si de promovarea imaginii Romaniei pe plan international."
    2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) In realizarea obiectului sau de activitate Agentia Romana de Dezvoltare are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative in domeniul atragerii si promovarii investitiilor straine, al privatizarii, postprivatizarii si in alte domenii privind mediul de afaceri, precum si cu privire la participarea Romaniei la evenimentele internationale si pentru promovarea imaginii Romaniei pe plan international;
    b) elaboreaza si supune Guvernului spre aprobare strategii de atragere si promovare a investitiilor straine directe, inclusiv propuneri de creare a parcurilor industriale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica;
    c) identifica proiecte noi, alte proiecte de investitii in sectorul privat si de stat si asigura prezentarea acestora investitorilor straini;
    d) organizeaza in mod unitar activitatea de promovare a oportunitatilor de investitii in Romania;
    e) analizeaza propunerile investitorilor straini, verifica, dupa caz, bonitatea acestora, decide asupra oportunitatii proiectelor prezentate si le promoveaza spre valorificare institutiilor publice si altor persoane juridice implicate;
    f) informeaza semestrial Guvernul despre volumul, originea si structura domeniului de activitate si despre tendinta investitiilor straine;
    g) supune Guvernului spre aprobare strategii de privatizare, avand la baza propunerile ministerelor si ale altor institutii publice implicate in procesul de privatizare;
    h) armonizeaza politicile de restructurare si de privatizare ale ministerelor care au in coordonare companii si societati nationale, precum si societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
    i) monitorizeaza aplicarea eficienta a politicilor sectoriale ale ministerelor care coordoneaza activitatea regiilor autonome, a companiilor si societatilor nationale, precum si a societatilor comerciale, in scopul privatizarii acestora;
    j) monitorizeaza deciziile de dizolvare si de lichidare a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat;
    k) coordoneaza si indruma procesul de privatizare a societatilor comerciale din turism, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Turism;
    l) gestioneaza Registrul unic al actionarilor pentru societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;
    m) monitorizeaza derularea si finalizarea procesului de privatizare;
    n) intocmeste semestrial rapoarte privind stadiul privatizarii societatilor comerciale, al companiilor si societatilor nationale, precum si al societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome, pe care le prezinta spre analiza Guvernului;
    o) acorda asistenta, consultanta si presteaza servicii in domeniul investitiilor, al privatizarii, precum si in domeniul concesiunilor, al vanzarilor de active si altele asemenea;
    p) initiaza, coordoneaza si urmareste realizarea programelor de asistenta tehnica din strainatate in domeniul investitiilor straine, al privatizarii, precum si cu privire la pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului;
    q) elaboreaza materiale promotionale, studii si analize privind investitiile straine si procesul de privatizare;
    r) elaboreaza programe pentru participarea Romaniei la unele evenimente internationale, precum si pentru promovarea imaginii acesteia;
    s) colaboreaza cu organizatorii evenimentelor internationale, cum sunt: expozitii mondiale, manifestari culturale si sportive, conferinte sau alte genuri de evenimente din domeniile economic, social, politic, sportiv si cultural, la care Romania este invitata sau are interes sa participe la nivel national sau prin alte institutii guvernamentale ori neguvernamentale din Romania. Scopul principal al colaborarii consta in pregatirea si in realizarea activitatilor cuprinse in programul acestora;
    t) elaboreaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli necesare pentru asigurarea participarii Romaniei la evenimente internationale, asigura surse de finantare prin atragerea de sponsori sau de donatori nationali sau internationali, gestioneaza fondurile alocate de la buget, precum si pe cele extrabugetare, potrivit legii, in scopul reprezentarii si promovarii intereselor Romaniei la astfel de evenimente;
    u) organizeaza concursuri de oferte pentru stabilirea tematicilor cu care Romania se va prezenta la diferite evenimente internationale, in concordanta cu tematica generala propusa de organizatori, si propune sau stabileste impreuna cu colegiul consultativ modalitatea sau forma in care Romania va participa la aceste evenimente. Elaboreaza caietele de sarcini si organizeaza licitatii, in conditiile legii, pentru proiectarea, organizarea si realizarea pavilioanelor, standurilor sau a celorlalte modalitati si forme in care Romania se prezinta;
    v) realizeaza activitatile aferente etapelor de pregatire si de desfasurare a participarii Romaniei la evenimentele internationale, precum si activitatile legate de finalizarea operatiunilor privind gestiunea pavilionului sau a standului romanesc la incheierea evenimentelor internationale;
    w) asigura editarea, tiparirea, difuzarea publicatiilor in domeniu, produce si distribuie materiale audiovizuale de promovare a intereselor si imaginii Romaniei;
    x) asigura implementarea si continuitatea reprezentarii intereselor si imaginii Romaniei pe INTERNET, actualizand permanent rubrica proprie in Pagina de casa a Romaniei;
    y) prezinta anual Guvernului, pana la sfarsitul lunii noiembrie, un raport de activitate care va cuprinde, in principal, modul de indeplinire a programului anual de promovare a intereselor si imaginii Romaniei, evaluarea rezultatului activitatilor desfasurate, modul de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli si a gestiunii fondurilor bugetare si extrabugetare, propuneri de programe pentru etapele urmatoare;
    z) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniile sale de activitate."
    3. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In exercitarea atributiilor sale Agentia Romana de Dezvoltare colaboreaza cu ministere si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organisme din tara sau din strainatate si cu persoane fizice sau juridice de drept privat."
    4. Alineatul (4) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In scopul indeplinirii atributiilor sale Agentia Romana de Dezvoltare are dreptul sa solicite informatii Oficiului National al Registrului Comertului, Fondului Proprietatii de Stat, Bancii Nationale a Romaniei, Directiei Generale a Vamilor, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, organelor administratiei publice centrale, autoritatilor administratiei publice locale, precum si societatilor comerciale cu capital de stat sau privat si sa incheie contracte cu institutii publice sau cu alte persoane juridice ori fizice, din tara si din strainatate, in conditiile stabilite de reglementarile legale in vigoare."
    5. Articolul 3 se completeaza cu alineatele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Pentru activitatea de promovare a intereselor si imaginii Romaniei pe langa presedinte functioneaza un colegiu consultativ format din 11 specialisti, desemnati de catre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor, Ministerul Tineretului si Sportului, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare si, respectiv, de Autoritatea Nationala pentru Turism. Componenta colegiului consultativ se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Romane de Dezvoltare, la propunerea institutiilor reprezentate.
    (8) Colegiul consultativ asista Agentia Romana de Dezvoltare in vederea indeplinirii atributiilor de promovare a intereselor si imaginii Romaniei si mentine un permanent contact intre aceasta si institutiile pe care le reprezinta. Atributiile colegiului consultativ se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Romane de Dezvoltare, aprobat prin ordin al presedintelui acesteia.
    (9) In cazul in care, datorita importantei cu care trebuie tratata prezenta Romaniei la un anumit eveniment international, se elaboreaza o hotarare a Guvernului prin care se precizeaza conditiile de participare a Romaniei la acest eveniment, se suplimenteaza bugetul Agentiei Romane de Dezvoltare cu componenta destinata evenimentului respectiv si se numeste un comisar general. Acesta va conduce un comitet national de lucru, ale carui componenta si atributii vor fi stabilite prin aceeasi hotarare a Guvernului. Comitetul national de lucru va colabora cu Agentia Romana de Dezvoltare numai in ceea ce priveste activitatea in cauza."
    6. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Numarul maxim de posturi din structura Agentiei Romane de Dezvoltare este de 204, exclusiv presedintele si vicepresedintele. In cadrul numarului maxim de posturi aprobat Agentia Romana de Dezvoltare poate sa includa in statul de functii si personal de specialitate pentru coordonare in profil, la nivel teritorial, care isi desfasoara activitatea cu sprijinul prefecturilor. Prefecturile vor asigura spatiul necesar pentru desfasurarea activitatii in teritoriu a salariatilor Agentiei Romane de Dezvoltare si vor asigura din bugetul propriu cheltuielile materiale de intretinere si pentru comunicatii."
    7. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Agentia Romana de Dezvoltare are in subordine Oficiul de Prestari de Servicii si Editare, cu personalitate juridica, condus de un director, ale carui cheltuieli curente si de capital se acopera, in conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta. Oficiul presteaza, la cerere, pe baza contractuala, activitati lucrative, ca de exemplu: servicii de asistenta tehnica si consultanta, inclusiv financiara, evaluari de societati comerciale, studii de fezabilitate, studii de piata, caiete de sarcini etc. Aceste activitati lucrative se pot presta in mod direct, prin asociere sau prin subcontractare."
    8. Anexa privind structura organizatorica a Agentiei Romane de Dezvoltare se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 959/1998 privind participarea Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO - 2000 "Om - Natura - Tehnologie", Hanovra 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 31 decembrie 1998, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 25/1999, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) coordoneaza cheltuirea bugetului special alocat Agentiei Romane de Dezvoltare pentru evenimentul care face obiectul prezentei hotarari;"
    2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Cheltuielile aferente pregatirii participarii Romaniei la expozitia mondiala se suporta din sumele alocate anual din bugetul de stat Agentiei Romane de Dezvoltare.
    (2) Suma necesara pentru anul 1999 se asigura in limita echivalentului in lei a 3,3 milioane DM, la care se adauga suma de 1,9 miliarde lei prin bugetul Agentiei Romane de Dezvoltare.
    (3) Suma necesara pentru anul 2000 se asigura in limita echivalentului in lei al 6 milioane DM."
    3. Articolul 5 se abroga.
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Agentia Romana de Dezvoltare, in colaborare cu Comitetul national de lucru, organizeaza licitatiile, pe baza caietelor de sarcini, pentru executia si amenajarea standului Romaniei, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare cu privire la achizitiile publice."
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 958/1998 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Evenimente Internationale si Promovare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 31 decembrie 1998.
    Art. 4
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile ce decurg din prevederile prezentei hotarari in bugetul Agentiei Romane de Dezvoltare si in bugetul de stat pe anul 1999.
    Art. 5
    Hotararea Guvernului nr. 977/1998 si Hotararea Guvernului nr. 959/1998, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Romane
                       de Dezvoltare,
                       Sorin Fodoreanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 204
    (exclusiv presedintele, vicepresedintele
    si personalul O.P.S.E.)

    AGENTIA ROMANA DE DEZVOLTARE

                          ____________
                         | PRESEDINTE |
                         |____________|
                               |              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                               |- - - - - - -| COLEGIUL CONSULTATIV  |
                               |             |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
                        _______|________
                       | VICEPRESEDINTE |
                       |________________|
                               |              __________________
                               |_____________| SECRETAR GENERAL |
                               |             |__________________|
       ___________________     |
      | OFICIUL JURIDIC*) |____|
      |___________________|    |
      _________________________|_______________________________________
 ____|_____    _____|____    __|________   .   ______|_______    ______|______
|DIRECTIA  |  |DIRECTIA  |  |DIRECTIA   |  .  |DIRECTIA      |  |DIRECTIA     |
|GENERALA  |  |GENERALA  |  |GENERALA   |  .  |GENERALA      |  |GENERALA     |
|ATRAGERE  |  |ASISTENTA |  |PRIVATIZARE|  .  |EVENIMENTE    |  |ECONOMICA SI |
|INVESTITII|  |INVESTITII|  |           |  .  |INTERNATIONALE|  |RESURSE UMANE|
|STRAINE   |  |STRAINE   |  |           |  .  |SI PROMOVARE  |  |             |
|__________|  |__________|  |___________|  .  |______________|  |_____________|
                                           .
                                 __________.__________
                                | OFICIUL DE PRESTARI |
                                | SERVICII SI EDITARE |
                                |      (O.P.S.E.)     |
                                |_____________________|

           
    *) Se organizeaza la nivel de directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 130/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 130 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu