Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 971 din 29 decembrie 1994

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din 10 ianuarie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
    a) pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat fara permis sau autorizatie in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificiale, Delta Dunarii, lacurile naturale sau de acumulare, apele maritime interioare si marea teritoriala;
    b) pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificiale, Delta Dunarii, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si marea teritoriala sau in zone din acestea in care pescuitul este interzis;
    c) pescuitul sportiv cu mai mult decat:
    - o undita sau o lanseta cu doua carlige, in apele curgatoare si statatoare de munte;
    - doua undite sau doua lansete cu cate doua carlige fiecare, de raurile colinare si de ses, in lacurile interioare si in raurile de frontiera, pe tot cursul Dunarii, inclusiv bratele sale, si in amenajarile piscicole autorizate pentru pescuit sportiv;
    - doua undite, doua lansete sau doua taparine cu cate zece carlige fiecare, in Marea Neagra;
    d) refuzul de a prezenta, la cererea persoanelor imputernicite sa constate contraventii, permisul sau autorizatia de pescuit sportiv;
    e) pescuitul cu momeli naturale in apele de munte ce ofera conditii de viata salmonidelor nominalizate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 2
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 150.000 lei la 300.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
    a) pescuitul sportiv in timpul noptii;
    b) prinderea salmonidelor cu mina;
    c) pescuitul cu momeli metalice si cu pesti artificiali in raurile populate cu lostrita;
    d) pescuitul sportiv de catre o singura persoana in timpul unei zile, de la rasaritul si pana la apusul soarelui a:
    - mai mult de 10 bucati, in total, din speciile de pastravi, lipan si coregon, in apele de munte cu salmonide;
    - mai mult de 3 kg de peste, cu exceptia cazului cand s-a pescuit un singur peste a carui greutate depaseste 3 kg, in apele curgatoare si statatoare din zona colinara si de ses, Dunare, lacurile litorale, Marea Neagra si apele de munte fara salmonide;
    e) retinerea de catre pescarii sportivi a pestelui si a altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime prevazute de lege;
    f) pescuitul sportiv pe cursul unei ape curgatoare pe o distanta de 60 metri in aval de baraj si pe cursul unei salbe de iazuri, atat pe o distanta de 60 metri in amonte de primul iaz si 50 metri in aval de ultimul iaz din salba, cat si pe tronsoanele de canal sau pe cursurile de apa dintre iazuri;
    g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare asezate in raza amenajarilor piscicole;
    h) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaia sau cu orice alte unelte ascutite care ranesc pestele;
    i) aruncarea gunoaielor, a rumegusului de lemn, a resturilor menajere si a oricaror alte materiale in albiile sau pe malurile cursurilor de apa curgatoare sau statatoare, ale canalelor artificiale, lacurilor naturale sau de acumulare, apelor maritime interioare si marii teritoriale, precum si in perimetrul amenajarilor piscicole;
    j) introducerea de barci si ambarcatiuni in lacurile de acumulare sau in amenajarile piscicole fara aprobarea proprietarului sau a titularului dreptului de folosinta piscicola, cu exceptia celor din dotarea detinatorului lucrarii de gospodarire a apelor, nominalizate si utilizate pentru exploatarea, intretinerea si supravegherea lucrarii.
    Art. 3
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 600.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
    a) pescuitul industrial al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat fara autorizatie, in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificiale, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si marea teritoriala;
    b) pescuitul industrial al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in cursuri de apa curgatoare sau statatoare, canale artificiale, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare si in marea teritoriala sau in zone din acestea in care pescuitul este interzis;
    c) pescuitul lostritei fara autorizatie speciala eliberata de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    d) asezarea uneltelor de pescuit fixe in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor sau a canalelor;
    e) pescuitul cu siruri de muste artificiale in apele salmonicole;
    f) extragerea ghetii naturale din perimetrul zonelor de protectie a faunei piscicole;
    g) circulatia cu ambarcatiuni cu motor in apele din Delta Dunarii, inclusiv in Complexul de lacuri Razelm-Sinoe, in afara traseelor aprobate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    h) utilizarea la pescuit a setcilor fixe in zona Litoralului romanesc;
    i) utilizarea la pescuit a setcilor si avelor de orice fel in Complexul Razelm-Sinoe, in ghiolurile Belciug, Erenciuc si in lacurile litorale;
    j) circulatia cu autovehicule si scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgatoare din zona de munte, precum si circulatia cu ambarcatiuni cu motor in cursurile de apa din zona de munte fara autorizatia Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    k) deschiderea, inchiderea, obtruarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile, daca prin aceasta se impiedica sau se pescuiesc speciile de pesti care migreaza in timpul viiturilor de apa sau in perioada de reproducere, precum si scurgerea libera a apelor o data cu fondul piscicol al acestora.
    Fac exceptie inchiderile pescaresti din Delta si Lunca Dunarii, autorizate in locurile si in conditiile stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    l) introducerea la pasunat a animalelor, adapatul acestora si circulatia cu orice mijloc de transport in incinta si pe digurile helesteelor, iazurilor, pepinierelor piscicole si pastravariilor, in orice perioada, fara autorizatia proprietarului sau a titularului dreptului de folosinta piscicola.
    Art. 4
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 700.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
    a) pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvatice, exercitat in amenajari piscicole, altele decat cele autorizate in acest scop;
    b) pescuitul industrial pe cursul unei ape curgatoare in zona de 200 metri aval de baraj;
    c) folosirea armelor de foc pentru pescuitul delfinilor si al salmonidelor;
    d) prinderea pestelui cu unelte de pescuit din plasa sau cu pripoane in ape de munte;
   e) pescuitul oricaror specii de peste, crustacee, moluste sau alte vietuitoare acvatice, in perioadele si in zonele de prohibitie;
    f) pescuitul speciilor de pesti supuse protectiei sau care sunt declarate monumente ale naturii si pentru care pescuitul este interzis sau supus unor restrictii speciale.
    Art. 5
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 700.000 lei la 800.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
    a) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgatoare sau scurgerea apei, in parte sau in intregime, fara acordul proprietarului sau al detinatorului folosintei piscicole;
    b) introducerea de specii, rase sau hibrizi de pesti, altele decat cele existente in apele curgatoare, statatoare si in amenajarile piscicole, fara avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
    c) neluarea masurilor pentru prevenirea, combaterea si stoparea extinderii epizootiilor, precum si pentru nedeclararea aparitiei acestora organelor de specialitate;
    d) vanzarea puietului de peste in alte scopuri decat repopularea;
    e) pescuitul industrial cu unelte de pescuit avand ochiurile sub dimensiunile minime prevazute de lege;
    f) executarea lucrarilor de foraje hidrogeologice in amenajarile piscicole fara autorizatia proprietarului sau a titularului dreptului de folosinta piscicola.
    Art. 6
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 800.000 lei la 900.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
    a) neanuntarea organelor de specialitate imputernicite in acest scop despre primirea le centrele de colectare a unor cantitati de peste sub dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege;
    b) pescuitul industrial al pestelui si al altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime, in procente mai mari decat cele prevazute de lege;
    c) refuzul de a permite accesul la controlul in barci, salupe si alte ambarcatiuni, in autovehicule, in unitatile de productie piscicola si in perimetrul luciurilor de apa exploatate prin pescuit sportiv sau industrial personalului de specialitate imputernicit in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 7
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 900.000 lei la 1.000.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:
    a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole;
    b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite;
    c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta faunei piscicole;
    d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole;
    e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentari cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice;
    f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea fondului piscicol la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;
    g) neasigurarea debitului de apa necesar dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare.
    Art. 8
    Pentru faptele care constituie contraventii la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol, amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 9
    Faptele prevazute la art. 1-7 constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.
    Art. 10
    (1) Sunt supuse confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea faptei.
    (2) Bunurile rezultate din savarsirea contraventiei, constand in peste, icre si produse acvatice, sunt, de asemenea, supuse confiscarii.
    (3) In cazuri de confiscare a bunurilor prevazute la alin. (1) si (2), organele de constatare dispun, prin procesul-verbal incheiat, valorificarea lor in conditiile legii, contravaloarea bunurilor confiscate facandu-se venit la bugetul de stat.
    Art. 11
    (1) In cazul contraventiilor prevazute la art. 1-7, despagubirile datorate pentru pagubele cauzate fondului piscicol se vor calcula in functie de pretul mediu de piata pentru speciile de pesti si alte vietuitoare acvatice.
    (2) In situatia cand contraventiile s-au produs in perioada de prohibitie sau in perimetrul rezervatiilor si al pepinierelor piscicole, pretul speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, luat in calcul la stabilirea pagubei si a despagubirii, va fi dublu fata de pretul zilei de piata.
    Art. 12
    Contraventiile prevazute in prezenta hotarare se constata, iar amenzile se aplica de persoanele imputernicite in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si de catre primari, ofiteri si subofiteri de politie.
    Art. 13
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 14
    Dispozitiile prezentei hotarari se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 15
    H.C.M. nr. 341 din 7 aprilie 1975 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si protectia fondului piscicol, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

              PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministrul apelor, padurilor si
                    protectiei mediului,
                    Aurel Constantin Ilie

                    Ministrul agriculturii
                    si alimentatiei,
                    Valeriu Tabara

                    Ministru de interne,
                    Doru Ioan TaracilaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 971/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 971 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 971/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu