Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.958 din 15.12.2016

privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. 21, 22 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;

pct. 2 alin. 3 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I(1) Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. MFP 103673, 154184, 154186, 154187, 154188, 154189, 154190, 154191, 154192, 154193, 154194, 154195, 154196, 154197, 154198, 154199, 154200, 154201, 154202, 154203, 154204, 155934, 155935, 155936 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 1*) - subanexa nr. 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 105989, 155318, 155800 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a schimbării denumirii, actualizării bazei legale, precum şi schimbarea denumirii unuia dintre ordonatorii terţiari de credite, potrivit anexei nr. 2*) ce cuprinde un număr de 3 subanexe numerotate de la 2.1 la 2.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Datele de identificare a bunului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu nr. 147.176 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a înregistrării corecte a codului de clasificaţie şi a denumirii, potrivit anexei nr. 3*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Datele de identificare a unor bunuri înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate acesteia cu nr. 35621, 121064, 121065, 121066, 121067, 121068, 121069, 152343, 153679, 155319, 27195, 155384, 152345, 34289, 34290, 39905, 155284, 155285, 40163, 152346, 38596, 61984, 27494, 27495, 27669, 153346, 28076, 61991, 61992, 107426, 34870, 155282, 155283, 159223, 27153, 27156, 27157, 38275, 61985, 155297, 155298, 27503, 27504, 27505, 27506, 27507, 27508, 27509, 155213, 155214, 154589, 38170, 155279, 155280, 155281, 159222, 159308, 159309, 160917, 160525, 160526, 160722, 160723, 160761 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 4*) ce cuprinde un număr de 18 subanexe numerotate de la 4.1 la 4.18, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IISe aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexele 4.1-4.17 din art. I alin. (4) din administrarea oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate, instituţii subordonate acesteia, după cum urmează: 1. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.1 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău; 2. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.2 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov. *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 3. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.3 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila; 4. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.4 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin; 5. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.5 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj; 6. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.6 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa; 7. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.7 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu; 8. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.8 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj; 9. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.9 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa; 10. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.10 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş; 11. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.11 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt; 12. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.12 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare; 13. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.13 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu; 14. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.14 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava; 15. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.15 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş; 16. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.16 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea; 17. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.17 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea. Articolul III(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unui număr de 55 de poziţii aferente unor construcţii, în baza numerelor cadastrale nr. 247, 248, 250, 251 şi a raportului de evaluare din 30 septembrie 2014, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 - subanexa nr. 1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 - subanexa nr. 2.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Se aprobă divizarea bunului cu nr. MFP 28254 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în două bunuri, imobile ce trec din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, având datele de identificare şi valoarea de inventar a imobilelor actualizată, ca urmare a intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificare, potrivit anexei nr. 4 - subanexa nr. 4.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 958/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 958 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu