Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.958 din 15.12.2016

privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1054 din 28 decembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. 21, 22 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;

pct. 2 alin. 3 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I(1) Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. MFP 103673, 154184, 154186, 154187, 154188, 154189, 154190, 154191, 154192, 154193, 154194, 154195, 154196, 154197, 154198, 154199, 154200, 154201, 154202, 154203, 154204, 155934, 155935, 155936 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 1*) - subanexa nr. 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Datele de identificare a bunurilor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 105989, 155318, 155800 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a schimbării denumirii, actualizării bazei legale, precum şi schimbarea denumirii unuia dintre ordonatorii terţiari de credite, potrivit anexei nr. 2*) ce cuprinde un număr de 3 subanexe numerotate de la 2.1 la 2.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Datele de identificare a bunului înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu nr. 147.176 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, a înregistrării corecte a codului de clasificaţie şi a denumirii, potrivit anexei nr. 3*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Datele de identificare a unor bunuri înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate acesteia cu nr. 35621, 121064, 121065, 121066, 121067, 121068, 121069, 152343, 153679, 155319, 27195, 155384, 152345, 34289, 34290, 39905, 155284, 155285, 40163, 152346, 38596, 61984, 27494, 27495, 27669, 153346, 28076, 61991, 61992, 107426, 34870, 155282, 155283, 159223, 27153, 27156, 27157, 38275, 61985, 155297, 155298, 27503, 27504, 27505, 27506, 27507, 27508, 27509, 155213, 155214, 154589, 38170, 155279, 155280, 155281, 159222, 159308, 159309, 160917, 160525, 160526, 160722, 160723, 160761 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează ca urmare a actualizării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilelor în urma intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a denumirii şi actualizării bazei legale, potrivit anexei nr. 4*) ce cuprinde un număr de 18 subanexe numerotate de la 4.1 la 4.18, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IISe aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexele 4.1-4.17 din art. I alin. (4) din administrarea oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară ale judeţelor pe raza cărora sunt situate, instituţii subordonate acesteia, după cum urmează: 1. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.1 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău; 2. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.2 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov. *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialˮ, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 3. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.3 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila; 4. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.4 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin; 5. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.5 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj; 6. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.6 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa; 7. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.7 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu; 8. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.8 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj; 9. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.9 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa; 10. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.10 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş; 11. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.11 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt; 12. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.12 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare; 13. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.13 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu; 14. se aprobă trecerea imobilului prevăzut în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.14 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava; 15. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.15 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş; 16. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.16 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea; 17. se aprobă trecerea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 - subanexa nr. 4.17 din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea. Articolul III(1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unui număr de 55 de poziţii aferente unor construcţii, în baza numerelor cadastrale nr. 247, 248, 250, 251 şi a raportului de evaluare din 30 septembrie 2014, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 - subanexa nr. 1.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 - subanexa nr. 2.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Se aprobă divizarea bunului cu nr. MFP 28254 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în două bunuri, imobile ce trec din administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui, având datele de identificare şi valoarea de inventar a imobilelor actualizată, ca urmare a intabulării, înscrierii în cartea funciară şi reevaluării acestora, înregistrării corecte a codului de clasificare, potrivit anexei nr. 4 - subanexa nr. 4.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Mircea Dumitru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 958/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 958 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu