Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 947 din 13 octombrie 2000

privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 643 din 9 septembrie 2008Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură la produsele existente în suprafeţele de vânzare, oferite de operatorii economici consumatorilor, în scopul informării complete, corecte şi precise a acestora şi pentru a le permite compararea cu uşurinţă a preţurilor.

Art. 2. -In sensul prezentei hotărâri termenii de mai jos se definesc astfel:

a)  preţ de vânzare - preţul final pentru o unitate sau o cantitate determinată de produs, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare;

b) preţ pe unitatea de măsură - preţul final, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare, valabil pentru un kilogram, un litru, un metru, un metru pătrat, un metru cub, o bucată sau pentru altă unitate de măsură, atunci când este utilizată în mod obişnuit la comercializarea unor produse;

c) produs preambalat - un produs ambalat în întregime sau parţial, înainte de a fi oferit spre vânzare consumatorului, astfel încât cantitatea de produs să nu poată fi modificată fără deschiderea sau modificarea ambalajului;

d) produs comercializat în vrac - un produs care nu a fost supus operaţiunii de preambalare şi care este măsurat sau cântărit pentru vânzare în prezenţa consumatorului;

e)  suprafaţă de vânzare - suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produselor, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu se consideră suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării produselor, desfăşurării activităţilor de producţie, birourilor şi anexelor.

Art. 3. - (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se exprimă în lei.

(2) In cazul în care vânzătorii oferă informaţii privind preţurile în alte valute, acestea trebuie să fie clare şi uşor de înţeles.

(3)  Cheltuielile privind serviciul de livrare - ambalare şi transport - pot fi menţionate separat, cu condiţia ca acestea să fie clare, uşor de identificat şi lizibile.

(4)   Responsabilitatea indicării preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură revine vânzătorului.

Art. 4. - (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se indică într-o formă clară, lizibilă şi uşor de indentificat.

(2) Indicarea preţurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul.

(3) Preţurile se indică pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu preţurile altor produse, în imediata apropiere a acestora.

(4)  In cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de exemplare la dispoziţia consumatorilor.

(5) In cazul în care preţurile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât consumatorul să le poată vedea cu uşurinţă fără a intra în suprafaţa de vânzare.

Art. 5. - (1) La produsele preambalate se indică preţul pe unitatea de măsură şi preţul de vânzare corespunzător cantităţii preambalate.

(2) In cazul în care preţul pe unitatea de măsură este identic cu preţul de vânzare se indică numai preţul de vânzare.

(3)    In cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea atât a cantităţii nominale, cât şi a masei componentei solide, este suficient să se indice preţul pe unitatea de măsură al componentei solide.

Art. 6. - Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie indicarea numai a preţului pe unitatea de măsură.

Art. 7. - (1) Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ.

(2) In cazul publicităţii destinate vânzării la distanţă este obligatorie informarea asupra preţului de vânzare şi asupra preţului pe unitatea de măsură.

Art. 8. - Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul vânzărilor prin licitaţie, al vânzărilor de obiecte de artă sau de antichităţi şi nici în cazul produselor furnizate cu ocazia unei prestări de serviciu.

Art. 9. - Se exceptează de la indicarea preţului pe unitatea de măsură:

a) alimentele care fac obiectul consumului pe loc în: unităţi de alimentaţie publică, structuri de primire turistice, cinematografe, teatre, instituţii de învăţământ, spitale, cămine şi tabere pentru copii şi tineret;

b) produsele preambalate în cantităţi mai mici de 50 grame sau mililitri, precum şi cele mai mari de 10 kilograme sau litri;

c) produsele preambalate vândute de vânzătorii itineranţi prin intermediul cărucioarelor, rulotelor, al tuturor tipurilor de mijloace de transport;

d) produsele vândute prin distribuitor automat;

e) în cazul în care informaţia asupra preţului pe unitatea de măsură nu ar folosi consumatorului sau ar crea confuzii, respectiv:

- publicitatea cu timp scurt de expunere, în care informaţia poate crea confuzii;

- ofertele promoţionale în care preţul a fost redus datorită deteriorării produsului şi/sau pericolului ca acesta să se deterioreze;

- produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care preţul pe unitatea de măsură al fiecărui produs ar crea confuzie, iar indicarea preţului unui singur produs ar fi înşelătoare.

Art. 10. - Indicarea preţului pe unitatea de măsură este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementările specifice impun indicarea cantităţii nominale sau comercializarea în cantităţi prescrise.

*) Republicată în temeiul art. VI pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000.

Art. 11. - Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsură sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei până la 100 lei.

Art. 13. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de reprezentanţii împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.

Art. 14. - Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări   prin   Legea   nr.   180/2002,   cu   modificările   şi completările ulterioare.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare:

a)  la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mici de 100 m2 inclusiv;

b)  la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mari de 100 m2.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 98/6/CE din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorilor în indicarea preţurilor pentru produsele destinate consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 80 din 18 martie 1998.

ANEXA

LISTA

cuprinzând produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsură

A. Produse de uz curent şi gospodăresc

1.  Cosmetice - produse de înfrumuseţare şi toaletă:

1.1.  Produse pentru îngrijirea pielii şi igienă bucală, creme de bărbierit, creme şi loţiuni de uz general, creme de mâini şi loţiuni, produse de plajă

1.2.  Pastă de dinţi

1.3. Produse pentru îngrijirea părului (mai puţin produsele de colorat şi de decolorat părul) şi produse de baie: lacuri, şampoane, balsamuri, produse de clătire, fixative, briantine, spume de păr, spumante de baie şi alte spumante pentru baie şi duş

1.4.  Deodorante şi produse de igienă personală

1.5.  Pudre de talc

2.  Produse pentru spălat:

2.1. Săpunuri solide pentru toaletă şi uz casnic

2.2. Săpunuri fine

2.3.  Fulgi de săpun, detergenţi, balsamuri

2.4. Lichide pentru spălat, curăţat, preparate auxiliare pentru spălat şi preparate pe bază de hipoclorit

2.5.  Pudră de curăţat

2.6. Preparate de prespălare şi înmuiere, sub formă de pudră

3.  Produse de lustruit pentru piele şi încălţăminte, lemn şi parchet, cuptoare şi metale, inclusiv pentru autoturisme, ferestre şi oglinzi:

3.1.  Soluţii pentru îndepărtarea petelor, apret şi vopsele de uz casnic

3.2.  Insecticide pentru uz casnic, detartranţi, deodorante de uz casnic, dezinfectante nefarmaceutice

4.  Vopsele, lacuri şi emailuri; se exceptează culorile şi vopselele utilizate în artă şi în învăţământ

5.  Solvenţi

6. Produse de lipit şi adezivi; se exceptează cele ambalate în tuburi

7. Cabluri

8. Cuie

9. Geamuri şi produse similare

10.  Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip

11.  Materiale textile şi panouri pentru izolaţie.

B.  Materiale de grădinărit

1.  Produse de întreţinere şi amenajare a solului

2.   Turbă, pământ de răsadniţă, compost şi produse fitosanitare

3.  Diferite produse utilizate în agricultură (substanţe de fertilizare lichide sau granulate)

4.  Seminţe, cu excepţia celor ambalate în cantităţi mai mici de 100 g.

C. Alte produse

1.  Diferiţi combustibili/uleiuri şi produse pentru autoturisme (combustibili lichizi, lubrifianţi lichizi/solizi, amestecuri de combustibili/ulei, antigel)

2.  Diferiţi combustibili solizi (lemn, cărbune, cocs şi derivaţi ai acestora)

3. Cerneluri

4.  Fire de tricotat constând în fibre naturale, sintetice şi amestecuri ale acestora

5.  Produse de mercerie care se vând la metru

6.  Hrană pentru animale şi păsări

7.  Folie de uz alimentar din aluminiu, polietilenă sau hârtie (metri/pachet)

8. Tutun pentru pipe şi pentru ţigarete fabricate manual sau printr-un dispozitiv acţionat numai manual

9.  Produse vândute sub formă de aerosoli.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 947/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 947 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu