Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 937 din 19 august 2009

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate în anul 2009

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 584 din 21 august 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, trimestrial, în primele 20 de zile ale lunii următoare încheierii trimestrului, indicatorii fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la lit. B din anexă."

2. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) în baza contractelor încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru servicii de hemodializă: hemodializă convenţională sau hemodiafiltrare intermitentă on­line şi pentru servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată, cu centre-pilot şi/sau cu alţi furnizori privaţi de astfel de servicii medicale;".

3.  La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Unităţile sanitare cu paturi transferate către autorităţile administraţiei publice locale pot derula programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Ministerului Sănătăţii din sumele alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, în baza contractelor încheiate cu aceste instituţii publice."

4.  La articolul 8, alineatul (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(15) Până la finalizarea procedurii de achiziţie publică prin semnarea contractelor cu ofertanţii desemnaţi câştigători, achiziţia medicamentelor şi a testelor de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii cu HIV/SIDA cuprinşi în Programul naţional de boli transmisibile se realizează prin licitaţie organizată de unităţile sanitare cu paturi prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice."

5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. -In cadrul programului naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, modalitatea de plată a serviciilor de dializă efectuate în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate sau cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este, după caz, tarif pe şedinţa de hemodializă convenţională, tarif pe şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line, tarif/pacient cu dializă peritoneală continuă/an şi tarif/pacient cu dializă peritoneală automată/an, tarife care sunt exprimate în lei şi sunt prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate."

6. In anexă, la litera A „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul „Necesar de resurse" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Necesar de resurse:

1. Buget de stat

- credite de angajament

455.735 mii lei

- credite bugetare

455.735 mii lei

din care:

a) bunuri şi servicii:

- credite de angajament

111.222 mii lei

- credite bugetare

111.222 mii lei

b) transferuri:

- credite de angajament

344.513 mii lei

- credite bugetare

344.513 mii lei

din care:

Transferuri FNUASS:

- credite de angajament

213.333 mii lei

- credite bugetare

213.333 mii lei

2. Venituri proprii:

- credite de angajament

973.534 mii lei

- credite bugetare

973.534 mii lei

din care:

a) bunuri şi servicii:

- credite de angajament

222.246 mii lei

- credite bugetare

222.246 mii lei

b) transferuri:

- credite de angajament

751.288 mii lei

- credite bugetare

751.288 mii lei

din care:

Transferuri FNUASS:

- credite de angajament

669.643 mii lei

- credite bugetare

669.643 mii lei"

7. In anexă, la litera A „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", titlul „Structura", punctul I „Programele naţionale privind bolile transmisibile", la subpunctul 2 „Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)" se introduce un nou subprogram, subprogramul 2.5, cu următorul cuprins:

„2.5. Subprogramul naţional de intervenţie în pandemia de gripă"

8. In anexă, la litera B „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", titlul „Necesar de resurse" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Necesar de resurse:

Bugetul FNUASS:

- credite de angajament

2.249.576 mii lei

- credite bugetare

2.249.576 mii lei

din care:

Transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii

- credite de angajament

882.976 mii lei

- credite bugetare

882.976 mii lei"

9. In anexă, la litera B „Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", punctul I "Programe naţionale de sănătate cu scop curativ", subpunctul 10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă'renală cronică

Obiectiv:

Asigurarea serviciilor de supleere renală, inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, investigaţii medicale parac'linice specifice, transportul nemedicalizat al pacienţilor hemodilizaţi prin hemodializă convenţională sau hemod'iafiltrare intermitentă on-line de la şi la domiciliul pacienţilor, transportul lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacienţilor."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 937/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 937 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu