Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.882 din 15.10.2014

privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, precum şi a denumirii unor bunuri imobile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 21 octombrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Legii nr. 280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi denumirii unor imobile, aparţinând domeniului public al statului, în urma reorganizării Poliţiei de Frontieră Române, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi denumirii unor imobile, aparţinând domeniului public al statului, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari, în condiţiile legii. Articolul 4Se aprobă eliminarea din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului prevăzut în anexa nr. 4, ca urmare a dublei înregistrări. Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră, ale căror unităţi de administrare se schimbă

Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
104996 8.19.01 49-41 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-41 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
104997 8.19.01 49-44 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-44 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
104999 8.19.01 49-52 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-52 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
105000 8.19.01 49-315 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-315 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
105002 8.19.01 49-324 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-324 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
105003 8.19.01 49-442 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-442 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
105004 8.19.01 49-43 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-43 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
105005 8.19.01 49-48 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-48 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
105022 8.19.01 49-45 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-45 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
104998 8.19.01 49-47 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-47 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
144700 8.19.01 49-293 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-293 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
156264 8.19.01 49-551 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 8.19.01 49-551 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/3/2012
34443 8.19.01 49-38 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 49-38 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012
Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
106187 8.19.01 49-60 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 49-60 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012
106190 8.19.01 49-81 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 49-81 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012
106194 8.19.01 49-51 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 49-51 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012
106197 8.19.01 49-68 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 49-68 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012
106205 8.19.01 49-55 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 49-55 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012
121159 8.19.01 49-441 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 49-441 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/1/2012
35124 8.19.01 49-237 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-237 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104789 8.19.01 49-241 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-241 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104790 8.19.01 49-242 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-242 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104791 8.19.01 49-248 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-248 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104792 8.19.01 49-254 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-254 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104794 8.19.01 49-261 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-261 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104795 8.19.01 49-290 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-290 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104796 8.19.01 49-297 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-297 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104797 8.19.01 49-299 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-299 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104798 8.19.01 49-309 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-309 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104799 8.19.01 49-310 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-310 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104800 8.19.01 49-257 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-257 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104801 8.19.01 49-451 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-451 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104802 8.19.01 49-452 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-452 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104803 8.19.01 49-303 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-303 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
104812 8.19.01 49-253 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-253 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105044 8.19.01 49-256 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-256 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105047 8.19.01 49-264 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-264 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105048 8.19.01 49-267 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-267 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105049 8.19.01 49-268 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-268 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105050 8.19.01 49-269 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-269 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105051 8.19.01 49-270 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-270 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105061 8.19.01 49-238 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-238 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
105062 8.19.01 49-240 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-240 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
105063 8.19.01 49-291 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-291 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
121153 8.19.01 49-292 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-292 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
121154 8.19.01 49-298 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-298 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
121155 8.19.01 49-300 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-300 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
121156 8.19.01 49-305 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-305 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
121157 8.19.01 49-308 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-308 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
150153 8.19.01 49-509 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-509 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
153649 8.19.01 49-504 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-504 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1702419/2/2012
28089 8.19.01 49-273 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-273 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
28386 8.19.01 49-507 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-507 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
28387 8.19.01 49-512 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-512 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
28388 8.19.01 49-508 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-508 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
106371 8.19.01 49-274 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-274 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
106372 8.19.01 49-275 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-275 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
106373 8.19.01 49-281 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-281 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
106375 8.19.01 49-288 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-288 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
106376 8.19.01 49-430 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-430 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
106377 8.19.01 49-431 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-431 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
106383 8.19.01 49-277 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 8.19.01 49-277 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/2/2012
28426 8.19.01 49-501 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-501 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
28429 8.19.01 49-500 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-500 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
34318 8.19.01 49-181 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-181 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
107562 8.19.01 49-195 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-195 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
107581 8.19.01 49-206 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-206 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
107583 8.19.01 49-232 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-232 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
107584 8.19.01 49-432 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-432 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
107585 8.19.01 49-207 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-207 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
147195 8.19.01 49-502 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor CUI 4208528 8.19.01 49-502 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea CUI 4208528 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2154046/1/2012
Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
36227 8.19.01 49-327 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-327 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105176 8.19.01 49-335 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-335 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105178 8.19.01 49-342 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-342 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105179 8.19.01 49-345 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-345 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105180 8.19.01 49-348 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-348 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105181 8.19.01 49-334 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-334 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105182 8.19.01 49-336 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-336 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105183 8.19.01 49-337 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-337 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105184 8.19.01 49-343 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-343 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105186 8.19.01 49-346 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-346 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105187 8.19.01 49-347 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-347 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105188 8.19.01 49-350 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-350 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105190 8.19.01 49-352 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-352 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105192 8.19.01 49-342 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-342 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105193 8.19.01 49-354 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-354 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105194 8.19.01 49-328 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-328 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105195 8.19.01 49-340 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-340 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105197 8.19.01 49-339 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-339 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105198 8.19.01 49-341 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-341 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105199 8.19.01 49-402 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-402 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
121160 8.19.01 49-450 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş CUI 4296406 8.19.01 49-450 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
27942 8.19.01 49-220 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-220 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
28430 8.19.01 49-511 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-511 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105117 8.19.01 49-217 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-217 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105118 8.19.01 49-221 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-221 Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105120 8.19.01 49-224 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-224 Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105121 8.19.01 49-225 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-225 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105122 8.19.01 49-228 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-228 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105123 8.19.01 49-331 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-331 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
105124 8.19.01 49-443 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-443 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105128 8.19.01 49-330 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-330 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105129 8.19.01 49-332 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-332 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/ 2012
105132 8.19.01 49-218 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-218 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105133 8.19.01 49-230 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-230 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105135 8.19.01 49-223 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-223 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105136 8.19.01 49-201 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-201 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105141 8.19.01 49-414 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-414 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
105142 8.19.01 49-215 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-215 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
107563 8.19.01 49-SPFSan MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-SPFSan MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
121158 8.19.01 49-SPFBog MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-SPFBog MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
147194 8.19.01 49-510 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Satu Mare CUI 3896658 8.19.01 49-510 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2403484/2012
34739 8.19.01 49-355 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-355 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105083 8.19.01 49-363 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-363 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105084 8.19.01 49-367 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-367 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105085 8.19.01 49-369 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-369 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105086 8.19.01 49-372 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-372 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105087 8.19.01 49-364 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-364 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105088 8.19.01 49-356 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-356 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105089 8.19.01 49-365 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-365 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105090 8.19.01 49-368 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-368 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105091 8.19.01 49-371 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-371 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105093 8.19.01 49-366 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-366 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105094 8.19.01 49-370 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-370 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
105095 8.19.01 49-374 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava CUI 4244130 8.19.01 49-374 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406 Legea nr. 280/2011; PV nr. 2402917/2012
27411 8.19.01 49-138 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-138 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
106485 8.19.01 49-139 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-139 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
106487 8.19.01 49-142 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-142 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
106489 8.19.01 49-145 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-145 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
106490 8.19.01 49-147 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-147 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
106491 8.19.01 49-360 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-360 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
106499 8.19.01 49-359 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-359 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
159687 8.19.01 49-498 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 49-498 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571677/2012
34451 8.19.01 49-126 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui CUI 4226460 8.19.01 49-126 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012
104569 8.19.01 49-134 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui CUI 4226460 8.19.01 49-134 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012
104571 8.19.01 49-137 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui CUI 4226460 8.19.01 49-137 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012
104572 8.19.01 49-448 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui CUI 4226460 8.19.01 49-448 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012
104579 8.19.01 49-Ff MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui CUI 4226460 8.19.01 49-Ff MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012
150377 8.19.01 49-477 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui CUI 4226460 8.19.01 49-477 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571688/2012
40117 8.19.01 49-97 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-97 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106523 8.19.01 49-99 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-99 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106524 8.19.01 49-100 Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-100 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106526 8.19.01 49-106 Inspectoratul Judeţean al Poliţiei MAI - de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-106 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106527 8.19.01 49-108 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-108 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106529 8.19.01 49-101 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-101 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106530 8.19.01 49-105 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-105 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106531 8.19.01 49-107 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-107 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106535 8.19.01 49-98 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-98 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
159402 8.19.01 49-496 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-496 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
159403 8.19.01 49-497 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 8.19.01 49-497 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571674/2012
106506 8.19.01 49-124 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-124 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
106507 8.19.01 49-115 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-115 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
106508 8.19.01 49-122 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-122 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
106509 8.19.01 49-114 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-114 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
121162 8.19.01 49-113 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-113 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
154584 8.19.01 49-466 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-466 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
156182 8.19.01 49-120 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-120 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
156183 8.19.01 49-125 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi CUI 3126861 8.19.01 49-125 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI 5051447 Legea nr. 280/2011; PV nr. 1571678/2012
96707 8.19.01 49-15 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Olt CUI 4244130 8.19.01 49-15 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
37162 8.19.01 49-83 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-83 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
106144 8.19.01 49-84 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-84 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
106145 8.19.01 49-6 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-6 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
106148 8.19.01 49-90 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-90 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
106150 8.19.01 49-95 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-95 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
106152 8.19.01 49-96 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-96 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
106153 8.19.01 49-94 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-94 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
106156 8.19.01 49-454 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj CUI 4332215 8.19.01 49-454 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
96737 8.19.01 49-05 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Teleorman CUI 4253693 8.19.01 49-05 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
105071 8.19.01 49-10 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Teleorman CUI 4253693 8.19.01 49-10 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
34163 8.19.01 49-04 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 8.19.01 49-04 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012
106235 8.19.01 49-23 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 8.19.01 49-23 Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012
106237 8.19.01 49-36 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 8.19.01 49-36 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012
106238 8.19.01 49-446 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 8.19.01 49-446 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012
106240 8.19.01 49-20 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 8.19.01 49-20 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012
106242 8.19.01 49-37 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 8.19.01 49-37 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012
106245 8.19.01 49-32 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 8.19.01 49-32 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867996/2012
36220 8.19.01 49-26 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi CUI 4294022 8.19.01 49-26 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
105211 8.19.01 49-31 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi CUI 4294022 8.19.01 49-31 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
105212 8.19.01 49-27 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi CUI 4294022 8.19.01 49-27 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
105215 8.19.01 49-468 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi CUI 4294022 8.19.01 49-468 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012
121150 8.19.01 49-467 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi CUI 4294022 8.19.01 49-467 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu CUI 4201295 Legea nr. 280/2011; PV nr. 867202/2012

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), ale căror unităţi de administrare şi/sau denumiri se schimbă

Nr. M.F.P. Administratorul de la care s-a transmis imobilul Administratorul la care s-a transmis imobilul Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare după actualizare
106186 8.19.01 49-59 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 48-321 MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi CUI 4222190 NR 253147/2004; PV 423742/2004
106188 8.19.01 49-72 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 25-101 MAI - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi CUI 4222328 NR 256343/2004; Protocol 680228/2004
106189 8.19.01 49-76 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 25-104 MAI - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mehedinţi CUI 4222328 NR 317994/2005; Protocol 769602/2005
106203 8.19.01 49-39 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 48-260 MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi CUI 4222190 NR 317229/2005; Protocol 770084/2005
106210 8.19.01 49-82 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi CUI 4222280 8.19.01 67-04 MAI - Agenţia Naţionala Antidrog CUI 28652497 NR 5435/2006; Protocol 912722/2006
106488 8.19.01 49-143 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani CUI 3571664 8.19.01 07-138 MAI - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani CUI 4524865 PV/2003
105072 8.19.01 49-11 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Teleorman CUI 4253693 8.19.01 48-316 MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman CUI 4567874 NR 255130/2004 şi PV 472156/2003
105210 8.19.01 49-29 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi CUI 4294022 8.19.01 48-315 MAI - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi CUI 4294090 NR 330599/DML/2003; PV S/405633/2003;
105052 8.19.01 49-293 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş CUI 4250638 8.19.01 49-294 MAI - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara CUI 4250638 Legea nr. 280/2011; PV 1702419/2/2012

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - structuri din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari

Nr. M.F.P. Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul Caracteristici tehnice Valoare de inventar Documentul care aprobă modificarea
Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare
106374 8.19.01 49-287 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 5 construcţii şi teren în suprafaţă de 1.193 m2 683 lei Decizia Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România nr. 483 din 12.04.2005; PV nr. 1026427/2006
106379 8.19.01 49-279 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad CUI 4011681 3 construcţii şi teren în suprafaţă de 1.568 m2 2.865 lei Sentinţa civilă nr. 79/2003 - Tribunalul Arad; Decizia nr. 1.594/2005 - ÎCCJ; PV nr. 1026451/2006

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - structuri din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a dublei înregistrări

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumire Unitatea de administrare Observaţii
121163 8.19.01 49-47 MAI - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin CUI 5667154 Imobilul cu denumirea „49-47“ este înscris în inventar de două ori la acelaşi ordonator terţiar de credite „Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin“; o dată, în mod corect, cu nr. MFP 104998 şi a doua oară, în mod eronat, cu nr. MFP 121163.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 882/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 882 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu