E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 878 din 26 octombrie 1999

privind masurile organizatorice pentru efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 539 din  4 noiembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicata, cu modificarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 4 alin. (3) lit. a) si ale art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 43/1999 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Recensamantul populatiei si al locuintelor se va efectua pe intregul teritoriu al tarii in perioada 19 - 28 martie 2001.
    (2) Informatiile care se inregistreaza la recensamant vor avea drept moment de referinta ora "0" din ziua de 19 martie 2001.
    Art. 2
    La recenzarea populatiei se vor inregistra, pentru fiecare persoana, urmatoarele caracteristici:
    a) de identificare - numele, prenumele si initiala prenumelui tatalui;
    b) geografice - situatia la recensamant (prezenta sau absenta), domiciliul sau resedinta, locul nasterii;
    c) sociodemografice - sexul, data nasterii, starea civila, numarul copiilor nascuti vii, anul incheierii casatoriei (pentru femeile aflate la prima casatorie), cetatenia, nationalitatea, limba materna, religia, institutiile de invatamant absolvite si/sau institutiile de invatamant pe care le urmeaza;
    d) gradul de rudenie fata de capul gospodariei;
    e) economice - situatia economica a persoanei, ocupatia, statutul ocupational, locul de munca principal, sectorul in care activeaza, timpul lucrat, modalitatea de transport la locul de munca, durata somajului.
    Art. 3
    La recenzarea cladirilor si a locuintelor se vor inregistra urmatoarele caracteristici:
    a) pentru cladiri - destinatia actuala a cladirii, anul constructiei, materialul de constructie al peretilor exteriori, numarul locuintelor din cladire;
    b) pentru locuinte - titlul sub care este detinuta locuinta, numarul gospodariilor din locuinta, destinatia locuintei, tipul locuintei, forma de proprietate, nivelul la care este situata locuinta, numarul si suprafata camerelor de locuit, numarul si suprafata camerelor utilizate in alte scopuri decat cel de locuit, dependintele: bucatarie, baie, grup sanitar, dotarea cu instalatii de apa rece, apa calda, de canalizare, de energie electrica, combustibilul folosit pentru gatit, modul de incalzire a locuintei, chiria lunara pentru locuinta inchiriata.
    Art. 4
    (1) Inregistrarea in formularele de recensamant a informatiilor prevazute la art. 2 si 3 se face, de regula, la domiciliul/resedinta persoanelor, de catre recenzori, pe baza declaratiei persoanelor cu capacitate deplina de exercitiu. Pentru inregistrarea corecta a informatiilor de identificare a persoanelor se vor prezenta actele de identitate, certificatele de nastere sau pasaportul pentru cetatenii straini. Alte documente legale, care atesta validitatea informatiilor referitoare la persoane si la locuinte vor fi consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.
    (2) Pe toata perioada de recenzare, in indeplinirea atributiilor ce le revin personalul de recensamant si membrii comisiilor de recensamant se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care sa le ateste calitatea.
    (3) Recenzorii vor completa informatiile in formularele de recensamant cu majuscule, folosind pix cu pasta de culoare albastra sau neagra.
    (4) Persoanele prezente la domiciliu/resedinta vor fi inregistrate de catre recenzorul sectorului de recensamant in care se afla amplasata locuinta, pe baza declaratiilor acestora. Pentru incapabili inregistrarea se va face pe baza declaratiilor celorlalti membri ai gospodariei, a persoanelor in a caror ingrijire se afla sau a reprezentantilor legali ai acestora.
    (5) Persoanele absente temporar din gospodarie vor fi inregistrate la domiciliul lor, pe baza informatiilor furnizate de celelalte persoane din gospodarie sau a informatiilor care rezulta din evidentele oficiale existente pe plan local. Aceste persoane vor fi inregistrate si in localitatea in care se afla prezente temporar in momentul de referinta al recensamantului, pe baza declaratiei si a documentelor oficiale proprii.
    (6) Persoanele care, datorita unor situatii exceptionale, nu au fost recenzate se vor prezenta, pana in ultima zi a perioadei de inregistrare, la comisia de recensamant din localitatea in care se afla pentru a fi inregistrate.
    Art. 5
    Recenzarea persoanelor din unitatile Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii si ale Ministerului Justitiei se face de catre aceste institutii publice in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor specifice elaborate de ele si aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    Art. 6
    Recenzarea cetatenilor romani plecati in strainatate in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale din strainatate, precum si a cetatenilor romani cu resedinta declarata in strainatate se va face de catre Ministerul Afacerilor Externe prin formulare speciale, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe si aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    Art. 7
    (1) Cetatenii au obligatia de a furniza recenzorilor informatii corecte si complete.
    (2) Datele si informatiile individuale inscrise in formularele de recensamant sunt strict confidentiale si sunt utilizate numai in scopuri statistice. Declaratiile populatiei, inregistrate la recensamant, nu vor fi utilizate pentru luarea unor decizii sau masuri privind persoanele in cauza.
    Art. 8
    (1) Persoanele care efectueaza inregistrarea in formularele de recensamant (recenzorii), precum si cele cu sarcini de indrumare, coordonare si control au obligatia de a respecta intocmai prevederile prezentei hotarari si instructiunile specifice aprobate de Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, precum si de a asigura pastrarea caracterului confidential al datelor declarate de cetateni si inscrise in formularele de recensamant.
    (2) In indeplinirea sarcinilor care le revin pe timpul efectuarii recensamantului persoanele prevazute la alin. (1) se bucura de protectia legii, fiind considerate ca indeplinesc functii ce implica exercitiul autoritatii de stat.
    Art. 9
    (1) Organizatiile legal constituite care au ca scop apararea drepturilor omului si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale pot delega observatori pe langa recenzori pe toata durata recensamantului. Delegarea observatorilor se va face conform Programului privind desfasurarea actiunilor si lucrarilor de pregatire si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor aprobat de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor in perioada stabilita pentru recrutarea personalului de recensamant.
    (2) Listele cuprinzand observatorii se vor depune de catre conducerea organizatiilor mentionate la alin. (1) la comisiile de recensamant, pentru luarea in evidenta.
    (3) Observatorii acreditati pot sa participe la recenzarea persoanelor numai cu acordul capului gospodariei si nu vor putea inregistra prin nici un mijloc raspunsurile declarate de acestea.
    (4) Observatorii acreditati trebuie sa respecte toate prevederile legale si instructiunile privind pastrarea caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni si inscrise in formularele de recensamant.
    Art. 10
    Pentru pregatirea, organizarea, conducerea si efectuarea lucrarilor de recensamant la nivel teritorial se constituie comisii de recensamant judetene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, care poarta raspunderea pentru efectuarea recensamantului pe teritoriul in care isi desfasoara activitatea.
    Art. 11
    Comisiile de recensamant judetene, ale municipiilor cu peste 100.000 de locuitori si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor constitui secretariate tehnice. Componenta, atributiile si perioada de functionare a acestora vor fi stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    Art. 12
    (1) Personalul de recensamant: recenzori, recenzori-sefi responsabili de circumscriptii urbane, precum si personalul angajat la primarii, care vor participa la intocmirea, verificarea si actualizarea denumirii strazilor si la numerotarea cladirilor, impartirea localitatilor in sectoare, sectii si circumscriptii de recensamant, vor fi selectati din randul personalului didactic, al specialistilor in economie, informatica si in alte domenii, precum si din randul pensionarilor, studentilor si al altor persoane cu pregatire corespunzatoare.
    (2) Pentru efectuarea in bune conditii a recensamantului si pentru a nu se perturba procesul de invatamant, Ministerul Educatiei Nationale si Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor vor stabili, de comun acord, vacanta scolara in perioada de efectuare a recensamantului.
    Art. 13
    (1) Personalul mentionat la art. 12 alin. (1), cat si specialistii din secretariatele tehnice vor fi scutiti de toate sarcinile care le revin la unitatile unde sunt incadrati si vor beneficia de toate drepturile salariale, potrivit legii, pe intreaga perioada de participare la lucrarile de recensamant.
    (2) Persoanele mentionate la art. 12 alin. (1) vor primi pentru activitatea depusa, pe langa drepturile salariale prevazute la alin. (1), o indemnizatie de pana la un salariu mediu brut pe economie.
    (3) Indemnizatia prevazuta la alin. (2) se acorda o singura data.
    Art. 14
    (1) Prefectii, primarii, consiliile judetene si consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si sectoarelor municipiului Bucuresti vor asigura conditiile tehnico-materiale necesare bunei desfasurari a pregatirii, organizarii si efectuarii recensamantului populatiei si al locuintelor, potrivit actiunilor care vor fi stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (2) In acest scop, prefectul si celelalte autoritati ale administratiei publice locale:
    a) constituie si aproba, prin ordin al prefectului sau prin dispozitie a primarului, dupa caz, componenta nominala a comisiilor teritoriale de recensamant si a secretariatelor tehnice, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si ale instructiunilor Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor;
    b) asigura spatiile, mobilierul si mijloacele de telecomunicatii necesare desfasurarii activitatii comisiilor de recensamant si secretariatelor tehnice, depozitarii si pastrarii in conditii corespunzatoare a materialelor de recensamant, precum si alte mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de recensamant;
    c) asigura verificarea si actualizarea denumirii strazilor si numerotarea cladirilor pana la data de 30 iunie 2000. In perioada iulie 2000 - aprilie 2001 autoritatile administratiei publice locale nu vor mai efectua schimbari de denumiri de strazi si renumerotari ale cladirilor;
    d) intocmesc listele cuprinzand strazile, cladirile, locuintele si numarul persoanelor existente in locuinte, precum si materialele cartografice necesare delimitarii unitatilor administrativ-teritoriale si impartirii acestora in sectoare si circumscriptii de recensamant la termenele si in conformitate cu instructiunile Comisiei centrale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor; asigura, instruiesc si coordoneaza activitatea personalului tehnic necesar acestor lucrari;
    e) efectueaza, potrivit normelor stabilite de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor, impartirea localitatilor in sectoare, sectii si circumscriptii de recensamant;
    f) asigura selectarea recenzorilor, recenzorilor-sefi si a responsabililor de circumscriptie, precum si spatiile necesare desfasurarii instructajelor;
    g) asigura mijloacele de transport necesare pregatirii si efectuarii recensamantului la termenele si pe duratele prevazute in graficele elaborate de comisiile de recensamant. Cota de carburanti necesara mijloacelor de transport utilizate in scopul recensamantului, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 13/1995, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/1997 privind competenta stabilirii de catre autoritatile administratiei publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme si a consumului lunar de carburanti, aprobata prin Legea nr. 161/1997, se suplimenteaza de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor cu cantitatea prevazuta in bugetul recensamantului, prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 15
    Pentru inregistrarea cu exactitate a numarului populatiei pe localitati, in functie de domiciliul/resedinta fiecarei persoane la data recensamantului, Ministerul de Interne va asigura, conform prevederilor Legii nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, actualizarea cartilor de imobil, inscrierea operativa in actele de identitate a mentiunii de schimbare a domiciliului/resedintei, inclusiv a modificarilor survenite in denumirile localitatilor si strazilor, precum si in numerotarea cladirilor, astfel incat fiecare persoana sa poata fi recenzata corespunzator situatiei reale la data recensamantului.
    Art. 16
    (1) In perioada 1 - 10 aprilie 2001 se organizeaza o ancheta de control pentru verificarea volumului si calitatii informatiilor inscrise in formularele de recensamant, care se va desfasura cu anchetatori special selectati in acest scop, conform instructiunilor aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (2) Personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de drepturile stipulate la art. 13.
    Art. 17
    Pentru prelucrarea datelor recensamantului Comisia Nationala pentru Statistica si directiile generale judetene de statistica vor fi dotate cu echipamente ce urmeaza sa fie achizitionate conform bugetului recensamantului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 18
    Prelucrarea si publicarea rezultatelor definitive ale recensamantului se vor face de catre Comisia Nationala pentru Statistica pe baza planului si calendarului, aprobate de catre Comisia centrala pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    Art. 19
    Pentru efectuarea lucrarilor de pregatire, organizare, inregistrare, prelucrare si publicare a rezultatelor recensamantului populatiei si al locuintelor se suplimenteaza numarul de posturi al Comisiei Nationale pentru Statistica si al unitatilor sale subordonate, peste numarul prevazut la art. 7 alin. (2) si la art. 8 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 677/1998 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica, astfel:
    a) in anul 2000: - la Comisia Nationala pentru Statistica: 3 salariati pe o perioada de 12 luni fiecare, 18 salariati pe o perioada de 6 luni fiecare;
    - la directiile generale judetene de statistica: 2 salariati pe o perioada de 12 luni fiecare;
    b) in anul 2001: - la Comisia Nationala pentru Statistica: 21 de salariati pe o perioada de 12 luni fiecare;
    - la directiile generale judetene de statistica: 6 salariati pe o perioada de 12 luni fiecare, 20 de salariati pe o perioada de 10 luni fiecare.
    Art. 20
    (1) Fondurile necesare pregatirii, organizarii si efectuarii recensamantului, prelucrarii datelor si publicarii rezultatelor, prezentate in anexa nr. 2, se includ anual in bugetul Comisiei Nationale pentru Statistica.
    (2) Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare in bugetele anuale ale Comisiei Nationale pentru Statistica, potrivit alin. (1).
    Art. 21
    Pentru asigurarea in bune conditii a activitatilor de pregatire, organizare si efectuare a recensamantului populatiei si al locuintelor se suplimenteaza parcul auto al Comisiei Nationale pentru Statistica cu un autoturism de oras si cu un microbuz.
    Art. 22
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 23
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) impiedicarea persoanelor implicate in actiunea de recensamant de a efectua inregistrarea si controlul datelor ce fac obiectul recensamantului, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, sau a desfasurarii, in orice mod, a lucrarilor recensamantului;
    b) refuzul de a furniza organelor de recensamant informatiile prevazute in formularele de inregistrare sau furnizarea de date eronate, precum si neprezentarea, la comisia de recensamant, a persoanelor prevazute la art. 4 alin. (6);
    c) nerespectarea de catre personalul insarcinat cu efectuarea recensamantului a dispozitiilor legale si a instructiunilor privind modul de inregistrare a populatiei si de pastrare a caracterului confidential al datelor personale declarate de cetateni si inscrise in formularele de recensamant;
    d) nerespectarea de catre personalul care asigura prelucrarea datelor recensamantului a caracterului confidential al datelor si informatiilor individuale declarate de populatie la recensamant;
    e) nerespectarea de catre personalul mentionat la art. 9 alin. (1) a caracterului confidential al datelor si informatiilor individuale declarate de populatie la recensamant.
    (2) Pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) cuantumul amenzii este cuprins intre 200.000 lei si 2.000.000 lei, iar pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) cuantumul amenzii este cuprins intre 500.000 lei si 3.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac de catre primar sau de persoane anume imputernicite de catre Comisia centrala sau de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru recensamantul populatiei si al locuintelor.
    (4) Contraventiilor prevazute in prezentul articol le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul muncii
                      si protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      p. Presedintele Comisiei
                      Nationale pentru Statistica,
                      Constantin Chirca

                      Ministrul lucrarilor publice
                      si amenajarii teritoriului,
                      Nicolae Noica

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      p. Ministrul educatiei nationale,
                      Mircea Fronescu,
                      secretar de stat

                      Ministrul sanatatii,
                      Hajdu Gabor

                      Ministru de stat,
                      ministrul apararii nationale,
                      Victor Babiuc

                      p. Ministru de interne,
                      Liviu Popescu,
                      secretar de stat

                      Ministrul afacerilor externe,
                      Andrei Plesu

                      Secretar de stat,
                      seful Departamentului pentru
                      Administratie Publica Locala,
                      Vlad Rosca

                      Ministru delegat pe langa
                      primul-ministru pentru
                      minoritati nationale,
                      Eckstein Kovacs Peter

                      Secretariatul de Stat pentru Culte
                      Nicolae I. Branzea,
                      secretar de stat

                      Ministrul culturii,
                      Ion Caramitru

    ANEXA 1

                                 COMPONENTA
comisiilor judetene, a municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale pentru recensamantul populatiei si al locuintelor

    A. Comisia judeteana si a municipiului Bucuresti:
    Presedinte:     - subprefectul judetului, subprefectul municipiului
                      Bucuresti
    Vicepresedinti: - secretarul general al prefecturii
                    - directorul general al directiei generale judetene de
                      statistica, respectiv a municipiului Bucuresti
                    - directorul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului
    Secretar:       - directorul directiei generale judetene de statistica,
                      directorul general adjunct al Directiei generale de
                      statistica a municipiului Bucuresti
    Membri:         - adjunctul sefului inspectoratului judetean de politie,
                      adjunctul directorului general al Directiei generale de
                      politie a municipiului
                    - inspectorul general adjunct al Inspectoratului scolar
                    - directorul Directiei sanitare
                    - directorul Directiei de munca si protectie sociala
                    - cate un specialist din administratia publica locala,
                      cultura, invatamant, sanatate, urbanizare

    B. Comisia municipala, oraseneasca si a sectorului municipiului Bucuresti:
    Presedinte:     - viceprimar al municipiului, orasului, sectorului
    Vicepresedinte: - secretarul municipiului, orasului, sectorului
    Secretar:       - seful oficiului/compartimentului de stare civila
    Membri:         - adjunctul sefului politiei
                    - inspectorul scolar general adjunct
                    - seful compartimentului pentru administrarea fondului
                      locativ din cadrul primariei
                    - seful sectiei sanitare a municipiului, orasului,
                      sectorului
                    - cate un specialist din administratia publica locala,
                      invatamant, sanatate, urbanizare

    C. Comisia comunala:
    Presedinte:     - primarul comunei
    Secretar:       - secretarul comunei
    Membri:         - directorul unei scoli din satul resedinta de comuna
                    - referentul cu starea civila din primarie
                    - seful postului de politie
                    - seful circumscriptiei medicale.

    ANEXA 2

                                BUGETUL
recensamantului populatiei si al locuintelor in anul 2001

    I. Cheltuieli de personal
    1. Indemnizatii/cheltuieli pentru personalul participant la recensamant

                                                                - mii lei -
    Indemnizatiile recenzorilor pentru ancheta-pilot              150.400
    Indemnizatiile recenzorilor pentru ancheta de control         800.000
    Indemnizatiile personalului pentru sectorizare             11.520.000
    Cheltuieli pentru personalul angajat suplimentar la
    Comisia Nationala pentru Statistica in anul 2000              763.899
    Cheltuieli pentru personalul angajat suplimentar la
    Comisia Nationala pentru Statistica in anul 2001            1.328.723
    Cheltuieli pentru personalul angajat suplimentar la
    directiile generale judetene de statistica in anul 2000     7.751.473
    Cheltuieli pentru personalul angajat suplimentar la
    directiile generale judetene de statistica in anul 2001    55.955.045
    Indemnizatii pentru specialistii cooptati                     902.400
    Indemnizatii pentru recenzori si recenzorii-sefi          195.200.000
    Indemnizatii pentru personalul de paza si securitate
    a materialelor de recensamant                                 235.000
                                                     TOTAL 1: 274.606.940
    2. Cheltuieli de deplasare, diurna si transport
    Cercetare, documentare                                        648.000
    Ancheta-pilot                                                 105.665
    Ancheta de control                                            123.503
    Recensamantul propriu-zis                                  84.578.364
                                                      TOTAL 2: 85.455.532
                          TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2): 360.062.472
    II. Cheltuieli materiale si servicii
    1. Ancheta-pilot (recensamant de proba)
    Cheltuieli pentru prelucrare                                  127.350
    Cheltuieli pentru telefon                                      20.868
    Hartie si tiparirea formularelor de recensamant                 8.800
    Cheltuieli pentru energie                                      30.240
                                                         TOTAL 1: 187.258
    2. Ancheta de control
    Cheltuieli pentru prelucrare                                   69.600
    Cheltuieli pentru telefon                                      20.868
    Hartie si tiparirea formularelor de recensamant                11.350
    Cheltuieli pentru energie                                     181.124
                                                         TOTAL 2: 282.942
    3. Sectorizare
    Materiale cartografice                                     13.000.000
    Cheltuieli pentru posta, telefon, fax                       1.230.000
                                                      TOTAL 3: 14.230.000
    4. Efectuarea recensamantului propriu-zis
    Hartie si tiparirea formularelor pentru recensamant        70.000.000
    Hartie si tiparirea publicatiilor                             400.000
    Inchirieri de localuri pentru instruiri                       705.000
    Carburanti, lubrifianti                                     1.484.185
    Intretinere, reparatii curente la parcul auto              26.000.000
    Cheltuieli pentru posta, telefon, fax in anul 2000          2.384.035
    Cheltuieli pentru posta, telefon, fax in anul 2001            600.000
    Cheltuieli pentru popularizare                              1.355.000
    Cheltuieli administrativ-gospodaresti                         853.900
    Cheltuieli pentru prelucrare                                1.221.500
    Cheltuieli pentru energie                                   2.072.700
    Cheltuieli cu materiale consumabile                           223.720
    Cheltuieli neprevazute                                      1.000.000
                                                     TOTAL 4: 108.300.040
            TOTAL CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (1+2+3+4): 123.000.240
    III. Cheltuieli de capital
    Investitii ale Comisiei Nationale pentru Statistica
    si ale directiilor generale judetene de statistica         15.719.000
                                  TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL: 15.719.000
                                            TOTAL( I+II+III): 498.781.712SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 878/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 878 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu