Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 86 din 19 ianuarie 2006

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic

ACT EMIS DE:        GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 129 din 10 februarie 2006 

     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
     (2) Prezenta hotarare se aplica masinilor de spalat vase de uz casnic, inclusiv pentru situatia cand acestea sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
     Art. 2. - Prevederile prezentei hotarari nu se aplica masinilor de spalat vase de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.
     Art. 3. - (1) In cazul masinilor de spalat vase de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, incheiat in conditiile legii, adica acelea care sunt oferite la vanzare, inchiriere sau vanzare in rate printr-o comunicare scrisa, cum ar fi catalog comandat prin posta, si care implica faptul ca potentialul cumparator nu poate vedea fizic masina de spalat vase de uz casnic distribuita, oferta de comercializare trebuie sa fie insotita de informatii referitoare la caracteristicile tehnice ale masinii de spalat vase de uz casnic, prevazute in anexa nr. 3.
     (2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt puse la dispozitie potentialului cumparator anterior achizitionarii masinii de spalat vase de uz casnic.
     Art. 4. - Pentru aplicarea prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
     a) furnizor - producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabila cu introducerea pe piata a masinii de spalat vase de uz casnic;
     b) distribuitor - operator economic care vinde en detail sau orice alt operator economic care vinde, inchiriaza, vinde in rate ori expune masini de spalat vase de uz casnic, in vederea comercializarii catre utilizatorul final;
     c) fisa - un tabel standard cu informatii tehnice privind masina de spalat vase de uz casnic;
     d) alte resurse esentiale - apa, chimicale sau orice alte substante consumate de masina de spalat vase de uz casnic pentru functionarea normala a acesteia;
     e) informatii suplimentare - alte informatii privind performanta masinii de spalat vase de uz casnic, care se refera sau care servesc la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse esentiale.
     Art. 5. - (1) Se admite introducerea pe piata numai a masinilor de spalat vase de uz casnic care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
     a) au aplicata intr-un loc vizibil, in exterior, pe partea frontala sau de sus a masinii de spalat vase de uz casnic, o eticheta care cuprinde informatii referitoare la consumul de energie electrica, alte forme de energie si alte resurse esentiale, precum si informatii suplimentare conform prevederilor anexei nr. 1;
     b) sunt insotite de o fisa ale carei continut si format sunt prevazute in anexa nr. 2.
     (2) Informatiile prevazute de prezenta hotarare sunt stabilite prin masuratori efectuate in conformitate cu standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde romane sau ca standarde nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si pentru care numerele de referinta sunt publicate.
     (3) Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate se aproba si se actualizeaza periodic prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
     (4) Informatiile referitoare la nivelul de zgomot, prevazute de prezenta hotarare, sunt facute publice in conformitate cu prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot este masurat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 482/2004.
     (5) Clasa de eficienta energetica a unei masini de spalat vase de uz casnic, clasa de eficienta a spalarii si clasa de eficienta a uscarii se determina conform prevederilor anexei nr. 4.
     (6) Prevederile alin. (1) nu se aplica placutelor indicatoare sau echivalentelor acestora, fixate pe masina de spalat vase de uz casnic pentru scopuri de securitate a utilizatorului.
     (7) Echivalentele in limbile comunitare pentru termenii utilizati pe eticheta si in fisa sunt prevazute in anexa nr. 5.
     Art. 6. - Sunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1):
     a) masinile de spalat vase de uz casnic a caror productie a incetat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
     b) masinile de spalat vase de uz casnic second-hand.
     Art. 7. - (1) Furnizorul raspunde pentru furnizarea etichetei si a fisei si pentru corectitudinea informatiilor inscrise in acestea.
     (2) Consimtamantul furnizorului pentru publicarea informatiilor inscrise pe eticheta sau in fisa este prezumat.
     (3) Obligatia de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului etichetele necesare. In acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor ramane la latitudinea furnizorului. Totusi, in cazul in care distribuitorul solicita transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie sa asigure livrarea imediata a acestora.
     (4) Informatiile inscrise pe eticheta sunt redate in limba romana, fara a exclude posibilitatea furnizarii lor si intr-o limba de circulatie internationala.
     (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, marci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotarari, daca exista posibilitatea inducerii in eroare sau a confuziei, cu exceptia etichetelor ecologice comunitare ori nationale.
     Art. 8. - (1) Furnizorul intocmeste documentatia tehnica ce atesta conformitatea masinilor de spalat vase de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari si care permite evaluarea exactitatii informatiilor de pe eticheta si din fisa.
     (2) Documentatia prevazuta la alin. (1) contine:
     a) denumirea si sediul furnizorului;
     b) descrierea generala a masinii de spalat vase de uz casnic, care sa permita identificarea fara echivoc a acesteia;
     c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, in special cele care afecteaza, in mod esential, consumul de energie;
     d) rapoarte privind testele de masurare a performantelor, efectuate in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardele prevazute la art. 5 alin. (2);
     e) instructiuni de utilizare.
     (3) Furnizorul pastreaza documentatia prevazuta la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei masini de spalat vase de uz casnic din seria respectiva de fabricatie.
     (4) Furnizorul prezinta spre examinare organelor de control abilitate documentatia prevazuta la alin. (1).
     Art. 9. - Nu poate fi interzisa sau restransa introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic care sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari.
     Art. 10. - (1) Organele de control abilitate considera ca etichetele si fisele sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari in lipsa elementelor care demonstreaza contrariul.
     (2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor sa puna la dispozitie documentele cu privire la exactitatea informatiilor cuprinse in eticheta sau in fisa numai daca au motive sa creada ca acestea sunt incorecte.
     Art. 11. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
     a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 7 alin. (1);
     b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2);
     c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) si (5);
     d) nerespectarea prevederilor art. 8.
     (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
     a) cu amenda de la 200 lei (RON) la 2.000 lei (RON), cele prevazute la lit. a);
     b) cu amenda de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON), cele prevazute la lit. b);
     c) cu amenda de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON), cele prevazute la lit. c);
     d) cu amenda de la 800 lei (RON) la 1.500 lei (RON), cele prevazute la lit. d).
     (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei.
     Art. 12. - Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 11, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 13. - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
     Art. 14. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
     Art. 15. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 27/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 30 ianuarie 2002, se abroga.
     Art. 16. - Prezenta hotarare transpune Directiva Comisiei Europene 1997/17/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 1992/75/CEE cu privire la etichetarea energetica a masinilor de spalat vase de uz casnic, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 118 din 7 mai 1997 (pag. 0001 - 0025).

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:
     Ministrul economiei si comertului,
     Codrut Ioan Seres

     Ministrul integrarii europene,
     Anca Daniela Boagiu

     ANEXA 1*)

     *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

     ETICHETA

     __________________________________________________________
     |                                                          |
     |   Energie                                Masina de       |
     |                                          spalat vase     |
     |                                        _______________   |
     |   Fabricant                           |     Logo      |  |--- I
     |                                       |     A B C     |  |
     |   Model                               |     1 2 3     |  |--- II
     |  _____________________________________|_______________|  |
     |   Mai eficient                        |               |  |
     |    _______________                    |       ____    |  |
     |   |____________A__>                   |     /     |   |  |
     |    ________________                   |    <   B  |   |  |--- III
     |   |_____________B__>                  |     \ ____|   |  |
     |    _________________                  |               |  |
     |   |______________C__>                 |      * *      |  |
     |    __________________                 |    *     *    |  |
     |   |_______________D__>                |   *   E   *   |  |
     |    ___________________                |   *       *   |  |
     |   |________________E__>               |    *     *    |  |
     |    ____________________               |    \ * * /    |  |--- IV
     |   |_________________F__>              |      \|/      |  |
     |    _____________________              |     \ | /     |  |
     |   |__________________G__>             |      \|/      |  |
     |                                       |       |       |  |
     |   Mai putin eficient                  |               |  |
     |  _____________________________________|_______________|  |
     |   Consum de energie                   |               |  |
     |   kWh/ciclu                           |      X.YZ     |  |--- V
     |   (Bazat pe rezultatele incercarilor  |               |  |
     |   efectuate de catre producator pentru|               |  |
     |   ciclul standardizat, folosind       |               |  |
     |   alimentarea cu apa rece)            |               |  |
     |                                       |               |  |
     |   Consumul real depinde de conditiile |               |  |
     |   de utilizare a aparatului           |               |  |
     |  _____________________________________|_______________|  |
     |   Eficienta spalarii                  |               |  |
     |   A: mai ridicata     G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |--- VI
     |                                       |               |  |
     | ______________________________________|_______________|  |
     |   Eficienta uscarii                   |               |  |
     |   A: mai ridicata     G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |--- VII
     |                                       |               |  |
     | ______________________________________|_______________|  |
     |   Numarul Standard de tacamuri        |      YZ       |  |--- VIII
     |   Consum de apa          l/ciclu      |      YX       |  |--- IX
     | ______________________________________|_______________|  |
     |   Nivel de zgomot                     |      XY       |  |---  X
     |   (dB(A) re 1 pW)                     |_______________|  |
     |                                        _______________   |
     |                                       |               |  |
     |   Informatiile suplimentare se gasesc |      * *      |  |
     |   in brosurile de produs              |    *     *    |  |
     |                                       |   *       *   |  |
     |   Standard EN 50242                   |   *       *   |  |
     |   Directiva 97/17/CE privind          |    *     *    |  |
     |   eticheta pentru masini de spalat    |      * *      |  |
     |   vase                                |_______________|  |
     |__________________________________________________________|

     Precizari privind eticheta

     Definirea informatiilor ce trebuie incluse in eticheta:
     I. Denumirea sau marca comerciala a furnizorului.
     II. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al furnizorului;
     III. Clasa de eficienta energetica a masinii de spalat vase de uz casnic, determinata conform anexei nr. 4. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare;
     IV. Fara a aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru masina de spalat vase de uz casnic la care s-a obtinut dreptul de aplicare a etichetei ecologice comunitare conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, o copie a acesteia poate fi inclusa in eticheta;
     V. Consumul de energie in kWh/ciclu, la folosirea ciclului standard, determinat in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare;
     VI. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4;
     VII. Clasa de eficienta a uscarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4;
     VIII. Capacitatea masinii de spalat vase de uz casnic exprimata in numar standard de tacamuri, determinata in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare;
     IX. Consumul de apa in l/ciclu complet, utilizand ciclul standard, determinat in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare;
     X. Atunci cand este cazul, nivelul zgomotului in timpul unui ciclu standard, determinat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer.

     NOTA:
     Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate in anexa nr. 5.

     ETICHETA

     5 mm             73 mm                    33 mm         5 mm
     |__|_______________________________|____________________|__|
     |  |                               |                    |  |
     ___   __________________________________________________________
     |   |                                                          |
     |   |   Energie                                Masina de       |
     |   |                                          spalat vase     |
     41  |                                        _______________   |
     mm  |   Fabricant                           |     Logo      |  |
     |   |                                       |     A B C     |  |
     |   |   Model                               |     1 2 3     |  |
     _|_  |  _____________________________________|_______________|  |
     |   |   Mai eficient                        |               |  |
     |   |    _______________                    |       ____    |  |
     |   |   |____________A__>                   |     /     |   |  |
     |   |    ________________                   |    <   B  |   |  |
     |   |   |_____________B__>                  |     \ ____|   |  |
     |   |    _________________                  |               |  |
     |   |   |______________C__>                 |      * *      |  |
     90  |    __________________                 |    *     *    |  |
     mm  |   |_______________D__>                |   *   E   *   |  |
     |   |    ___________________                |   *       *   |  |
     |   |   |________________E__>               |    *     *    |  |
     |   |    ____________________               |    \ * * /    |  |
     |   |   |_________________F__>              |      \|/      |  |
     |   |    _____________________              |     \ | /     |  |
     |   |   |__________________G__>             |      \|/      |  |
     |   |                                       |       |       |  |
     |   |   Mai putin eficient                  |               |  |
     _|_  |  _____________________________________|_______________|  |
     |   |   Consum de energie                   |               |  |
     |   |   kWh/ciclu                           |      X.YZ     |  |
     |   |   (Bazat pe rezultatele incercarilor  |               |  |
     |   |   efectuate de catre producator pentru|               |  |
     31  |   ciclul standardizat, folosind       |               |  |
     mm  |   alimentarea cu apa rece)            |               |  |
     |   |                                       |               |  |
     |   |   Consumul real depinde de conditiile |               |  |
     |   |   de utilizare a aparatului           |               |  |
     _|_  |  _____________________________________|_______________|  |
     |   |   Eficienta spalarii                  |               |  |
     15  |   A: mai ridicata     G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |
     mm  |                                       |               |  |
     _|_  | ______________________________________|_______________|  |
     |   |   Eficienta uscarii                   |               |  |
     15  |   A: mai ridicata     G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |
     mm  |                                       |               |  |
     _|_  | ______________________________________|_______________|  |
     |   |   Numarul Standard de tacamuri        |      YZ       |  |
     15  |                                       |               |  |
     mm  |   Consum de apa          l/ciclu      |      YX       |  |
     _|_  | ______________________________________|_______________|  |
     |   |   Nivel de zgomot                     |      XY       |  |
     |   |   (dB(A) re 1 pW)                     |_______________|  |
     |   |                                        _______________   |
     |   |                                       |               |  |
     46  |   Informatiile suplimentare se gasesc |      * *      |  |
     mm  |   in brosurile de produs              |    *     *    |  |
     |   |                                       |   *       *   |  |
     |   |   Standard EN 50242                   |   *       *   |  |
     |   |   Directiva 97/17/CE privind          |    *     *    |  |
     |   |   eticheta pentru masini de spalat    |      * *      |  |
     |   |   vase                                |_______________|  |
     _|_  |__________________________________________________________|

     Culori utilizate: CMZK - cian, magenta, galben, negru.
     De exemplu: 07XO:0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru
     Sageti:
     - A: X0X0
     - B: 70X0
     - C: 30X0
     - D: 00X0
     - E: 03X0
     - F: 07X0
     - G: 0XX0
     Culoarea conturului: X070
     Textul se tipareste integral in negru. Fondul este alb.

     ANEXA 2

     FISA

     Fisa trebuie sa contina informatiile prevazute mai jos, care pot fi prezentate sub forma unui tabel, care include o anumita serie de modele furnizate de acelasi furnizor. Informatiile sunt redate in ordinea mentionata mai jos, doar daca acestea nu sunt incluse intr-o descriere mai generala a masinii de spalat vase de uz casnic:
     1. Denumirea sau marca comerciala a furnizorului
     2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al furnizorului
     3. Clasa de eficienta energetica a modelului, definita conform anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (mai eficient) la G (mai putin eficient)". Cand aceasta informatie figureaza intr-un tabel, ea poate fi exprimata sub o alta forma, cu conditia sa rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai eficient) pana la G (mai putin eficient).
     4. Cand informatiile sunt prezentate sub forma de tabel, iar unele masini de spalat vase de uz casnic, care figureaza in acest tabel, au primit o eticheta ecologica comunitara, in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 880/92 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, aceasta informatie poate sa figureze aici. In acest caz, capul de tabel va indica "Eticheta ecologica comunitara" si in tabel va fi introdusa o copie a etichetei ecologice. Aceasta prevedere nu aduce prejudicii exigentelor prevazute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice comunitare.
     5. Numele, codul sau indicativul stabilit de producator pentru ciclul standard la care se refera informatiile din eticheta si fisa
     6. Consumul de energie in kWh/ciclu, folosind ciclul standard determinat in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare si definit ca "Consum de energie XZY kWh pe ciclu de incercare standardizat, folosind alimentarea cu apa rece. Consumul real de energie va depinde de conditiile de utilizare a aparatului".
     7. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta a spalarii ..., pe o scara de la A (mai ridicata) la G (mai scazuta)". Aceasta poate fi exprimata sub o alta forma, cu conditia sa rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai ridicata) pana la G (mai scazuta).
     8. Clasa de eficienta a uscarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta a uscarii ..., pe o scara de la A (mai ridicata) la G (mai scazuta)". Aceasta poate fi exprimata sub o alta forma, cu conditia sa rezulte cu claritate ca scara este de la A (mai ridicata) pana la G (mai scazuta).
     9. Capacitatea masinii de spalat vase de uz casnic, exprimata in numarul standard de tacamuri, asa cum este definita la pct. VIII din anexa nr. 1
     10. Consumul de apa in l/ciclu, folosind ciclul standard, asa cum este definit la pct. IX din anexa nr. 1
     11. Durata programului pentru un ciclu standard, determinat in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare
     12. Furnizorii pot include informatiile mentionate la pct. 5 - 11 si pentru alte tipuri de cicluri.
     13. Consumul anual estimat de energie si apa este egal cu de 220 de ori consumurile exprimate la pct. 6 (energie) si la pct. 10 (apa) si este exprimat sub forma "consum anual estimat (220 cicluri)".
     14. Atunci cand este aplicabil, nivelul de zgomot masurat in timpul functionarii in conditii standard, determinat conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer.
     Informatiile de pe eticheta sunt prezentate sub forma unei reprezentari color sau alb - negru a etichetei.

     NOTA:
     Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate in anexa nr. 5.

     ANEXA 3

     INFORMATII
     cuprinse in cadrul contractului de furnizare la distanta

     Cataloagele comandate prin posta sau alte mijloace de comunicare scrisa, prevazute la art. 3 din hotarare, cuprind urmatoarele informatii, furnizate in ordinea indicata mai jos:
     1. clasa de eficienta energetica (pct. 3 din anexa nr. 2);
     2. numele ciclului standard (pct. 5 din anexa nr. 2);
     3. consumul de energie (pct. 6 din anexa nr. 2);
     4. clasa de eficienta a spalarii (pct. 7 din anexa nr. 2);
     5. clasa de eficienta a uscarii (pct. 8 din anexa nr. 2);
     6. capacitatea (pct. VIII din anexa nr. 1);
     7. consumul de apa (pct. IX din anexa nr. 2);
     8. consumul anual estimat (220 cicluri) (pct. 13 din anexa nr. 2);
     9. nivelul de zgomot, atunci cand este aplicabil (pct. X din anexa nr. 2).
     Daca se furnizeaza si alte informatii cuprinse in fisa, acestea se prezinta sub forma definita in anexa nr. 3 si se includ in informatiile prezentate mai sus, in ordinea prevazuta in fisa.

     NOTA:
     Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus sunt redate in anexa nr. 5.

     ANEXA 4*)

     *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

     Clasa de eficienta energetica

     1. Clasa de eficienta energetica a unei masini de spalat vase de uz casnic se determina astfel:
     Se calculeaza un consumul de referinta C_R astfel:
     C_R = 1,35 + 0,025 x S       daca S >/= 10
     C_R = 0,45 + 0,09 x S        daca S </= 9
     unde S este capacitatea masinii de spalat vase de uz casnic exprimata in numar standard de tacamuri (conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 1).

     Ulterior se stabileste un indice de eficienta energetica E_I care se calculeaza ca E_I = C / C_R,
     unde C este consumul de energie al masinii de spalat vase de uz casnic (conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 1).

     Clasa de eficienta energetica se determina conform tabelului 1:

     Tabelul 1

_____________________________________________________________________
Clasa de eficienta energetica | Indicele de eficienta energetica E_I
______________________________|______________________________________
     A              |          E_I </= 0,64
______________________________|______________________________________
     B              |         0,64 </= E_I < 0,76
______________________________|______________________________________
     C              |         0,76 </= E_I < 0,88
______________________________|______________________________________
     D              |         0,88 </= E_I < 1,00
______________________________|______________________________________
     E              |         1,00 </= E_I < 1,12
______________________________|______________________________________
     F              |         1,12 </= E_I < 1,24
______________________________|______________________________________
     G              |          E_I >/= 1,24
______________________________|______________________________________

     2. Clasa de eficienta a spalarii pentru o masina de spalat vase de uz casnic se determina conform tabelului 2:

     Tabelul 2

_____________________________________________________________________
Clasa de eficienta a spalarii | Indicele P_C de eficienta a spalarii,
     | definit in conformitate cu proceduri
     | de incercare cuprinse in standardele
     | prevazute la art. 5 alin. (2), din
     | hotarare, folosind ciclul standard
______________________________|______________________________________
     A              |          P_C > 1,12
______________________________|______________________________________
     B              |         1,12 >/= P_C > 1,00
______________________________|______________________________________
     C              |         1,00 >/= P_C > 0,88
______________________________|______________________________________
     D              |         0,88 >/= P_C > 0,76
______________________________|______________________________________
     E              |         0,76 >/= P_C > 0,64
______________________________|______________________________________
     F              |         0,64 >/= P_C > 0,52
______________________________|______________________________________
     G              |         0,52 >/= P_C
______________________________|______________________________________

     3. Clasa de eficienta a uscarii pentru o masina de spalat vase de uz casnic se determina conform tabelului 3:

     Tabelul 3

______________________________________________________________________
Clasa de eficienta a uscarii  | Indicele P_D de eficienta a uscarii,
     | definit in conformitate cu procedurile
     | de incercare cuprinse in standardele
     | prevazute la art. 5 alin. (2), din
     | hotarare, folosind ciclul standard
______________________________|_______________________________________
     A              |          P_D > 1,08
______________________________|_______________________________________
     B              |         1,08 >/= P_D > 0,93
______________________________|_______________________________________
     C              |         0,93 >/= P_D > 0,78
______________________________|_______________________________________
     D              |         0,78 >/= P_D > 0,63
______________________________|_______________________________________
     E              |         0,63 >/= P_D > 0,48
______________________________|_______________________________________
     F              |         0,48 >/= P_D > 0,33
______________________________|_______________________________________
     G              |         0,33 >/= P_D
______________________________|_______________________________________

     ANEXA 5*)

     *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

     TERMENII
     utilizati pe eticheta si in fisa

     Echivalentele in limbile comunitare pentru termenii in limba romana prezentati mai sus sunt:
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |     RO      |      EN     |     ES     |      DA      |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|             |             |            |              |
|        |     |prin   |             |             |            |              |
|        |     |posta  |             |             |            |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |             |             |            |              |
|        | II  |  III  |             |             |            |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Energie      |Energy       |Energia     |Energi        |
| | x |  |     |       |             |             |            |              |
| |___|  |     |       |             |             |            |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Masina de    |Dishwasher   |Lavavajillas|Opvaskemaskine|
| | x |  |     |       |spalat vase  |             |            |              |
| |___|  |     |       |             |             |            |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|    I   |  1  |       |Fabricant    |Manufacturer |Fabricante  |Maerke        |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|   II   |  2  |       |Model        |Model        |Modelo      |Modell        |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Mai eficient |More         |Mas         |Lavt forbrug  |
| | x |  |     |       |             |efficient    |eficiente   |              |
| |___|  |     |       |             |             |            |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Mai putin    |Less         |Menos       |Hojt forbrug  |
| | x |  |     |       |eficient     |efficient    |eficiente   |              |
| |___|  |     |       |             |             |            |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|        |  3  |   1   |Clasa de     |Energy       |Clase de    |Relativt      |
|        |     |       |eficienta    |efficiency   |eficiencia  |energiforbrug |
|        |     |       |energetica   |class ... on |energetica  |... pa skalaen|
|        |     |       |... pe o     |a scale of A |... en una  |A (lavt       |
|        |     |       |scara de la  |(more        |escala que  |forbrug) til G|
|        |     |       |A (mai       |efficient) to|abarca de A |(hojt forbrug)|
|        |     |       |eficient) la |G (less      |(mas        |              |
|        |     |       |G (mai putin |efficient)   |eficiente) a|              |
|        |     |       |eficient)    |             |G (menos    |              |
|        |     |       |             |             |eficiente)  |              |

|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|    V   |     |       |Consum de    |Energy       |Consumo de  |Energiforbrug |
|        |     |       |energie      |consumption  |energia     |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|    V   |     |       |kWh/ciclu    |kWh/cycle    |kWh/ciclo   |kWh/opvask    |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|        |  6  |   3   |Consum de    |Energy       |Consumo de  |Energiforbrug |
|        |     |       |energie XYZ  |consumption  |XYZ kWh por |XYZ kWh pr.   |
|        |     |       |kWh pe ciclu |XYZ kWh per  |ciclo, sobre|opvask pa     |
|        |     |       |de incercare |standard     |la base del |grundlag af   |
|        |     |       |standardizat,|cycle, using |resultado   |standardtest  |
|        |     |       |folosind     |cold water   |obtenido en |pa            |
|        |     |       |alimentarea  |fill. Actual |un ciclo    |normalprogram |
|        |     |       |cu apa rece. |energy       |normalizado |med maskinen  |
|        |     |       |Consumul     |consumption  |ulilizando  |tilsluttet    |
|        |     |       |real de      |will depend  |una carga   |koldt vand.   |
|        |     |       |energie va   |on how the   |conagua     |Det faktiske  |
|        |     |       |depinde de   |appliance is |fria. El    |energiforbrug |
|        |     |       |conditiile   |used         |consumo real|vil bero pa,  |
|        |     |       |de utilizare |             |depende de  |hvordan       |
|        |     |       |a aparatului |             |las         |opvaskmaskinen|
|        |     |       |             |             |condiciones |bruges        |
|        |     |       |             |             |de          |              |
|        |     |       |             |             |utilizacion |              |
|        |     |       |             |             |del aparato |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
|  ___   |     |       |(Bazat pe    |(Based on    |(basado en  |(Pa gruldlag  |
| | x |  |     |       |rezultatele  |test results |los         |af            |
| |___|  |     |       |incercarilor |or           |resultados  |testresultater|
|        |     |       |efectuate de|manufacturer's|obtenidos en|for           |
|        |     |       |catre        |standard     |las pruebas |normalprogram |
|        |     |       |producator   |cycle, using |realizadas  |med           |
|        |     |       |pentru       |cold fill)   |por el      |tilslutning   |
|        |     |       |ciclul       |             |fabricante  |til loldt     |
|        |     |       |standard,    |             |en un ciclo |vand)         |
|        |     |       |folosind     |             |normalizado |              |
|        |     |       |alimentarea  |             |utilizando  |              |
|        |     |       |cu apa rece) |             |carga fria) |              |
|________|_____|_______|_____________|_____________|____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |         DE          | EL  |    FR       |     IT      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                     |     |             |             |
|        |     |prin   |                     |     |             |             |
|        |     |posta  |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |                     |     |             |             |
|        |  II |  III  |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Energie              |  *) |Energie      |Energia      |
| | x |  |     |       |                     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Geschirrspuler       |  *) |Lave-vaiselle|Lavastoviglie|
| | x |  |     |       |                     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|    I   |  1  |       |Hersteller           |  *) |Fabricant    |Costruttore  |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|   II   |  2  |       |Modell               |  *) |Modele       |Modello      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Niedrieger           |  *) |Econome      |Bassi consumi|
| | x |  |     |       |Energieverbrauch     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Hoher                |  *) |Peu econome  |Alti consumi |
| | x |  |     |       |Energieverbrauch     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|        |  3  |   1   |Energieeffizienzklass|  *) |Classe       |Classe di    |
|        |     |       |e ... auf einer Skala|     |d'efficacite |efficienza   |
|        |     |       |von A (niedrieger    |     |energetique  |energetica   |
|        |     |       |Energieverbrauch) bis|     |... sur une  |... su una   |
|        |     |       |G (hoher             |     |echelle      |scala da A   |
|        |     |       |Energieverbrauch)    |     |allant de A  |(bassi       |
|        |     |       |                     |     |(econome) a G|consumi) a G |
|        |     |       |                     |     |(peu econome)|(alti        |
|        |     |       |                     |     |             |consumi)     |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|    V   |     |       |KWh/Programm         |  *) |Consommation |Consumo di   |
|        |     |       |                     |     |d'energie    |energia      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|    V   |     |       |KWh                  |  *) |kWh          |kWh/ciclo    |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|        |  6  |   3   |Energieverbrauch     |  *) |Consommation |Consumo di   |
|        |     |       |XYZ in kWh pro       |     |d'energie XYZ|energia XYZ  |
|        |     |       |Standardprufprogramm |     |kWh, sur base|kWh per ciclo|
|        |     |       |bei                  |     |des resultats|di prova     |
|        |     |       |Kaltwasserbefullung. |     |du cycle     |normale con  |
|        |     |       |Der tatsachliche     |     |recommande   |acqua fredda.|
|        |     |       |Energieverbrauch     |     |par le       |Il consumo   |
|        |     |       |hangt von der Art de |     |fabricant,   |effettivo    |
|        |     |       |Nutzung des Gerates  |     |avec         |dipende dal  |
|        |     |       |ab                   |     |alimentation |modo in cui  |
|        |     |       |                     |     |en eau       |l'apparecchio|
|        |     |       |                     |     |froide. La   |viene usato  |
|        |     |       |                     |     |consommation |             |
|        |     |       |                     |     |reelle depend|             |
|        |     |       |                     |     |des          |             |
|        |     |       |                     |     |conditions   |             |
|        |     |       |                     |     |d'utilisation|             |
|        |     |       |                     |     |de l'appareil|             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |(ausgehend von den   |  *) |(Sur base des|(in base ai  |
| | x |  |     |       |Ergebnissen der      |     |resultats du |risultati di |
| |___|  |     |       |Normprufung fur das  |     |cycle        |prove di     |
|        |     |       |vom Hersteller       |     |recommande   |cicli normali|
|        |     |       |festgelegte          |     |par le       |di lavaggio  |
|        |     |       |Standardprogramm, bei|     |fabricant)   |con acqua    |
|        |     |       |Kaltwassebefullung)  |     |             |fredda)      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
     *) Caracterele in limba greaca nu pot fi reproduse pe ecran.

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |        NL        |    PT     |          FI            |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                  |           |                        |
|        |     |prin   |                  |           |                        |
|        |     |posta  |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |                  |           |                        |
|        | II  |  III  |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Energie           |Energia    |Energia                 |
| | x |  |     |       |                  |           |                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Afwasmachine      |Maquina de |Astianpesukone          |
| | x |  |     |       |                  |lavar loica|                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|    I   |  1  |       |Fabrikant         |Fabricante |Tavarantoimittaja       |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|   II   |  2  |       |Model             |Modelo     |Malli                   |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Efficient         |Mais       |Vahan kuluttava         |
| | x |  |     |       |                  |eficiente  |                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Inefficient       |Menos      |Paljon kuluttava        |
| | x |  |     |       |                  |eficiente  |                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|        |  3  |   1   |Energie-          |Classe de  |Energiatehokkuusluokka  |
|        |     |       |efficientieklasse |eficiencia |... asteikolla          |
|        |     |       |... op een schaal |energetica |A:sta (vahan kuluttava) |
|        |     |       |van A (efficient) |... numa   |G:hen (paljon kuluttava)|
|        |     |       |tot G             |escala de A|                        |
|        |     |       |(inefficient)     |(mais      |                        |
|        |     |       |                  |eficiente) |                        |
|        |     |       |                  |a G (menos |                        |
|        |     |       |                  |eficiente) |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|    V   |     |       |Energieverbruik   |Consumo de |Energieankulutus        |
|        |     |       |                  |energia    |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|    V   |     |       |kWh/cyclus        |kWh/ciclo  |kWh/ohjelma             |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|        |  6  |   3   |Energieverbruik   |Consumo de |Energiankulutus XYZ kWh |
|        |     |       |XYZ kWh per       |energia XYZ|perusohjelma kohden     |
|        |     |       |standaard-test-   |kWh por    |kylmavesiliitannassa.   |
|        |     |       |cyclus, met       |ciclo      |Todellinen              |
|        |     |       |toevoer van koud  |padrao, com|energi-ankulutus        |
|        |     |       |water. Het        |enchimento |riippuu laitteen        |
|        |     |       |werkelijke        |a agua     |kayttotavoista          |
|        |     |       |energieverbruik   |fria. O    |                        |
|        |     |       |wordt bepaald     |consumo    |                        |
|        |     |       |door de wijze     |real de    |                        |
|        |     |       |waarop het        |energis    |                        |
|        |     |       |apparaat wordt    |dependera  |                        |
|        |     |       |gebruikt          |das        |                        |
|        |     |       |                  |condicoes  |                        |
|        |     |       |                  |de         |                        |
|        |     |       |                  |utilizacao |                        |
|        |     |       |                  |do aparelho|                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|

|  ___   |     |       |(Gebaseerd op de  |(Com base  |(perustuu               |
| | x |  |     |       |resultaten van een|nos        |mittaustuloksiin,       |
| |___|  |     |       |standardcyclus,   |resultados |jotka on saatu          |
|        |     |       |met toevoer van   |dos ensaios|tavarantoimittajan      |
|        |     |       |koud water)       |para o     |iltnoittamalla          |
|        |     |       |                  |ciclo      |perusohjelmalla         |
|        |     |       |                  |padrao     |kyimave-siliitannassa)  |
|        |     |       |                  |recomendado|                        |
|        |     |       |                  |pelo       |                        |
|        |     |       |                  |fabricante,|                        |
|        |     |       |                  |com        |                        |
|        |     |       |                  |enchimento |                        |
|        |     |       |                  |a agua     |                        |
|        |     |       |                  |fria)      |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
 _______________________________________________
|  Nota  |     |       |          SV            |
|________|_____|_______|________________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                        |
|        |     |prin   |                        |
|        |     |posta  |                        |
|________|_____|_______|________________________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |                        |
|        | II  |  III  |                        |
|________|_____|_______|________________________|
|  ___   |     |       |Energi                  |
| | x |  |     |       |                        |
| |___|  |     |       |                        |
|________|_____|_______|________________________|
|  ___   |     |       |Diskmaskin              |
| | x |  |     |       |                        |
| |___|  |     |       |                        |
|________|_____|_______|________________________|
|    I   |  1  |       |Levarantor              |
|________|_____|_______|________________________|
|   II   |  2  |       |Modell                  |
|________|_____|_______|________________________|
|  ___   |     |       |Lag forbrukning         |
| | x |  |     |       |                        |
| |___|  |     |       |                        |
|________|_____|_______|________________________|
|  ___   |     |       |Hog forbrukning         |
| | x |  |     |       |                        |
| |___|  |     |       |                        |
|________|_____|_______|________________________|
|        |  3  |   1   |Energieffektivitetsklass|
|        |     |       |... pa en skala fran A  |
|        |     |       |(lag forbrukning) till G|
|        |     |       |(hog forbrukning        |
|________|_____|_______|________________________|
|    V   |     |       |Energiforbrukning       |
|________|_____|_______|________________________|
|    V   |     |       |kWh/diskomgang          |
|________|_____|_______|________________________|
|        |  6  |   3   |Energiforbrukning XYZ   |
|        |     |       |kWh per diskomgang vid  |
|        |     |       |kallvattebsluttning. Den|
|        |     |       |faktiska                |
|        |     |       |energiforbrukning beror |
|        |     |       |pa hur maskinen anvands |
|________|_____|_______|________________________|
|  ___   |     |       |(Baserat pa resultat    |
| | x |  |     |       |fran provning med       |
| |___|  |     |       |tillverkarens           |
|        |     |       |normalprogram vid       |
|        |     |       |kallvattenanslutning)   |
|________|_____|_______|________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |      RO        |        EN        |         ES        |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                |                  |                   |
|        |     |prin   |                |                  |                   |
|        |     |posta  |                |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |                |                  |                   |
|        | II  |  III  |                |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Consumul real va|Actual            |El consumo real    |
| | x |  |     |       |depinde de      |consumption will  |depende de las     |
| |___|  |     |       |conditiile de   |depend on how the |condiciones de     |
|        |     |       |utilizare a     |appliance is used |utilizacion del    |
|        |     |       |aparatului      |                  |aparato            |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|   VI   |     |       |Eficienta       |Cleaning          |Eficiencia de      |
|        |     |       |spalarii        |performance       |lavado             |
|        |     |       |A: mai ridicata |A: higher         |A: mas alto        |
|        |     |       |G: mai scazuta  |G: lower          |G: mas bajo        |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        |  7  |   4   |Clasa de        |Cleaning          |Clase de eficacia  |
|        |     |       |eficienta a     |performance class |de lavado ... en un|
|        |     |       |spalarii ... pe |... on a scale of |escala que abarca  |
|        |     |       |o scara de la   |A (higher) to G   |de                 |
|        |     |       |A (mai ridicata)|(lower)           |A (mas alto) a     |
|        |     |       |la              |                  |G (mas bajo)       |
|        |     |       |G (mai scazuta) |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  VII   |     |       |Eficienta       |Drying            |Eficacia de secado |
|        |     |       |uscarii         |performance       |A: mas alto        |
|        |     |       |A: mai ridicata |A: higher         |G: mas bajo        |
|        |     |       |G: mai scazuta  |G: lower          |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        |  8  |   5   |Clasa de        |Drying            |Clasa de eficacia  |
|        |     |       |eficienta a     |performance ... on|de secado ... en   |
|        |     |       |uscarii ... pe  |a scale of:       |una escala que     |
|        |     |       |o scara de la   |A (higher) to     |abarca de          |
|        |     |       |A (mai ridicata)|G (lower)         |A (mas alto) a     |
|        |     |       |la              |                  |G (mas bajo)       |
|        |     |       |G (mai scazuta) |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
| VIII   |  9  |   6   |Numar standard  |Standard place    |Cubiertos          |
|        |     |       |de tacamuri     |settings          |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|   IX   | 10  |   7   |Consum de apa   |Water             |Consumo de agua    |
|        |     |       |l/ciclu         |consumption       |l/ciclo            |
|        |     |       |                |l/cycle           |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        | 11  |       |Durata          |Programme time    |Tiempo del programa|
|        |     |       |programului     |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        | 13  |   8   |Consum anual    |Estimated annual  |Consumo anual      |
|        |     |       |estimat         |consumption       |estimado           |
|        |     |       |(220 cicluri)   |(220 cycles)      |(220 ciclos)       |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|   XI   | 14  |   9   |Nivel de zgomot |Noise             |Ruido              |
|        |     |       |(dB(A) re 1 pW) |[dB(A) re 1 pW]   |[dB(A) re 1 pW]    |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Informatiile    |Further           |Ficha de           |
| | x |  |     |       |suplimentare se |information is    |information        |
| |___|  |     |       |gasesc in       |contained in      |detallada en los   |
|        |     |       |brosurile de    |product brochures |folletos del       |
|        |     |       |produs          |                  |producto           |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Standard        |Norm EN 50242     |Norma EN 50242     |
| | x |  |     |       |EN 50242        |                  |                   |
| |___|  |     |       |                |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Directiva       |Dishwasher Label  |Directiva 97/17/CE |
| | x |  |     |       |97/17/CE privind|Directive 97/17/CE|sobre etiquetado de|
| |___|  |     |       |eticheta pentru |                  |lavavajillas       |
|        |     |       |masini de spalat|                  |                   |
|        |     |       |vase            |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |          DA         |          DE            |   EL   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                     |                        |        |
|        |     |prin   |                     |                        |        |
|        |     |posta  |                     |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |                     |                        |        |
|        |  II |  III  |                     |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Det faktiske         |Der tatsachliche        |        |
| | x |  |     |       |energiforbrug        |Energieverbrauch        |        |
| |___|  |     |       |afhaenger af,        |hangt von der Art de    |   *)   |
|        |     |       |hvorledes apparat    |Nutzung des Gerates ab  |        |
|        |     |       |benyttes             |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|   VI   |     |       |Opvaskeevne          |Reinigungswirkung       |        |
|        |     |       |A: hoj               |A: besser               |   *)   |
|        |     |       |G: lav               |G: schlechter           |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        |  7  |   4   |Opvaskeevne ... pa   |Reinigungswirkungsklasse|        |
|        |     |       |skalaen              |... auf einer Skala     |        |
|        |     |       |A (hoj) til          |von A (besser) bis G    |        |
|        |     |       |G (lav)              |(schlechter)            |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  VII   |     |       |Torreevne            |Trockenwirkung          |        |
|        |     |       |A: hoj               |A: besser               |   *)   |
|        |     |       |G: lav               |G: schlechter           |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        |  8  |   5   |Torreevne ... pa     |Trockenwirkungsklasse   |        |
|        |     |       |skalaen              |... auf einer           |        |
|        |     |       |A (hoj) til          |Skala von A (besser)    |   *)   |
|        |     |       |G (lav)              |bis G (schlechter)      |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
| VIII   |  9  |   6   |Standardkuverter     |Standardbefullung       |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|   IX   | 10  |   7   |Vandforbrug l/opvask |Wasserverbrauch         |        |
|        |     |       |                     |l/Programm              |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        | 11  |       |Varighed af          |Fur Standardprogramm    |        |
|        |     |       |normalprogram        |erforderliche Zeit      |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        | 13  |   8   |Anslaet arlight      |Geschatzer              |        |
|        |     |       |forbrug (220 opvaske)|Jahresverbrauch         |   *)   |
|        |     |       |                     |(220 Standardprogramme) |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|   XI   | 14  |   9   |Lydeffektniveau dB(A)|Gerausch (dB(A) re 1 pW)|        |
|        |     |       |(Stoj)               |                        |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Brochurerne om       |Ein datenblatt mit      |        |
| | x |  |     |       |produktet indeholder |weiteren Gerateangaben  |        |
| |___|  |     |       |yderligere           |ist in den Prospekten   |   *)   |
|        |     |       |oplysninger          |enthalten               |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Standard: EN 50242   |Norm EN 50242           |   *)   |
| | x |  |     |       |                     |                        |        |
| |___|  |     |       |                     |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Direktiv 97/17/EF om |Richtlinie 97/17/EG     |        |
| | x |  |     |       |energi-maerkninng af |Geschirrspuletikett     |   *)   |
| |___|  |     |       |opvaskmaskiner       |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
     *) Caracterele in limba greaca nu pot fi reproduse pe ecran.

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |       FR       |       IT        |         NL         |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                |                 |                    |
|        |     |prin   |                |                 |                    |
|        |     |posta  |                |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |                |                 |                    |
|        | II  |  III  |                |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |La consommation |Il consumo       |Het werkelijke      |
| | x |  |     |       |reelle depend   |effettivo dipende|verbruik wordt      |
| |___|  |     |       |des conditions  |dal modo in cui  |bepaald door de     |
|        |     |       |d'utilisation de|l'apparecchio    |wijze waarop het    |
|        |     |       |l'appareil      |viene usato      |apparaat wordt      |
|        |     |       |                |                 |gebruikt            |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|   VI   |     |       |Efficacite de   |Efficacia di     |Afwasresultaat      |
|        |     |       |lavage          |lavaggio         |A: goed             |
|        |     |       |A: plus eleve   |A: alta          |G: matig            |
|        |     |       |G: plus faible  |G: bassa         |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        | 7   |   4   |Classe          |Classe di        |Afwasresultaat ...  |
|        |     |       |d'efficacite de |efficacia di     |op een schaal       |
|        |     |       |lavage ... sur  |lavaggio ... su  |van                 |
|        |     |       |une echelle     |scala da         |A (goed) tot G      |
|        |     |       |allant de A     |A (alta) a G     |(matig)             |
|        |     |       |(plus elevee) a |(bassa)          |                    |
|        |     |       |G (plus faible) |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  VII   |     |       |Efficacite du   |Efficacia di     |Droogresultaat      |
|        |     |       |sechage         |asciugatura      |A: goed)            |
|        |     |       |A: plus eleve   |A: alta          |G: matig            |
|        |     |       |G: plus faible  |G: bassa         |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        |  8  |   5   |Classe          |Classe di        |Droogresultaat: ....|
|        |     |       |d'efficacite du |efficacia di     |op een schaal       |
|        |     |       |sechage ... sur |asciugatura ...  |van A (goed) tot G  |
|        |     |       |une echelle     |su una scala da A|(matig)             |
|        |     |       |allant de A     |(alta) a G       |                    |
|        |     |       |(plus eleve) a  |(bassa)          |                    |
|        |     |       |G (plus faible) |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  VIII  |  9  |   6   |Nombre de       |Coperti          |Standaardcouverts   |
|        |     |       |couverts        |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|   IX   | 10  |   7   |Consommation    |Consumo di acqua |Waterverbruik       |
|        |     |       |d'eau l/cycle   |l/ciclo          |(l/cyclus)          |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        | 11  |       |Duree du        |Durata del       |Programmaduur       |
|        |     |       |programme       |programma        |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        | 13  |   8   |Consommation    |Consumo stimato  |Geschat jaarlijks   |
|        |     |       |annuelle estimee|annuo (220 cicli)|verbruik (220 cycli)|
|        |     |       |(220 cycles)    |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  XI    | 14  |   9   |Bruit           |Rumorosita       |Geluidsniveau       |
|        |     |       |[dB(A) re 1 pW] |[dB(A) re 1 pW]  |(dB(A) re 1 pW)     |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |Une fiche       |Gli opuscoli     |Een kaart met nadere|
| | x |  |     |       |d'information   |illustrativi     |gegevens is         |
| |___|  |     |       |detaillee figure|contengono una   |apgenomen in de     |
|        |     |       |dans la brochure|scheda           |brochures over het  |
|        |     |       |                |particolareggiata|apparaat            |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |Norme EN 50242  |Norma EN 50242   |Norm EN 50242       |
| | x |  |     |       |                |                 |                    |
| |___|  |     |       |                |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |Directive       |Directtiva       |Richtlijn 97/17/EG: |
| | x |  |     |       |97/17/CE        |97/17/CE sull'   |etikettering        |
| |___|  |     |       |relative a      |etichettatura    |afwasmachines       |
|        |     |       |l'etiquetage des|delle            |                    |
|        |     |       |lave-vaiselle   |lavastoviglie    |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |      PT     |         FI          |        SV         |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|             |                     |                   |
|        |     |prin   |             |                     |                   |
|        |     |posta  |             |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |             |                     |                   |
|        |  II |  III  |             |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |O consumo    |Todellinen kulutus   |Den faktiska       |
| | x |  |     |       |real de      |riippuu laitteen     |forbrukning beror  |
| |___|  |     |       |energia      |kayttotavoista       |pa hur apparaten   |
|        |     |       |dependera das|                     |anvands            |
|        |     |       |condicoes de |                     |                   |
|        |     |       |utilizacao do|                     |                   |
|        |     |       |aparelho     |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|   VI   |     |       |Eficiencia de|Pesutulos            |Diskeffekt         |
|        |     |       |lavagem      |A: hyva              |A: battre          |
|        |     |       |A: mais      |G: huono             |G: samre           |
|        |     |       |elevada      |                     |                   |
|        |     |       |G: mais baixa|                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        |  7  |   4   |Classe de    |Pesutulosluokka ...  |Diskeffektskalsse  |
|        |     |       |eficiencia de|asteikolla           |... pa skala fran A|
|        |     |       |lavagem ...  |A: sta (hyva)        |(battre) till G    |
|        |     |       |numa escala  |G: hen (huono)       |(samre)            |
|        |     |       |de A (mais   |                     |                   |
|        |     |       |elevada) a   |                     |                   |
|        |     |       |G (mais      |                     |                   |
|        |     |       |baixa)       |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  VII   |     |       |Eficiencia de|Kuivaustulos         |Torkeffekt ...     |
|        |     |       |secagem      |A: hyva              |A: battre          |
|        |     |       |A: mais      |G: huono             |G: samre           |
|        |     |       |elevada      |                     |                   |
|        |     |       |G: mais baixa|                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        |  8  |   5   |Classe de    |Kuivaustulosluokka   |Torkeffektetsklass |
|        |     |       |eficiencia de|... asteikolla       |... pa en skala    |
|        |     |       |secagem ...  |A: sta (hyva)        |fran A (battre)    |
|        |     |       |numa escala  |G: hen (huono)       |till G (samre)     |
|        |     |       |de A (mais   |                     |                   |
|        |     |       |elevada) a   |                     |                   |
|        |     |       |G (mais      |                     |                   |
|        |     |       |baixa)       |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
| VIII   |  9  |   6   |Servicos de  |Tayttomaara          |Standardkuvert     |
|        |     |       |loica padrao |(standardiastiastoja)|                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|   IX   | 10  |   7   |Consumo de   |Vedenkulutus         |Vattenforbrukning  |
|        |     |       |agua l/ciclo |l/ohjelma            |l/diskomgang       |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        | 11  |       |Duracao do   |Ohjelman kestoaika   |Tid per diskomgang |
|        |     |       |programa     |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        | 13  |   8   |Consumo anual|Arvioitu vuotuinen   |Beraknad           |
|        |     |       |estimado     |kulutus              |forbrukning per ar |
|        |     |       |(220 ciclos) |(220 perukertaa)     |(220 gangar)       |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|   XI   | 14  |   9   |Nivel de     |Aani                 |Buller             |
|        |     |       |ruido [dB(A) |(dB(A) re 1 pW)      |(dB(A) re 1 pW)    |
|        |     |       |re 1 pW]     |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |Ficha        |Tuote-esitteissa on  |Produktbroschyrerna|
| | x |  |     |       |pormenorizada|lisatietoja          |innehaller         |
| |___|  |     |       |no folheto do|                     |ytterligare        |
|        |     |       |producto     |                     |information        |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |Norma        |Standardi EN 50242   |Standard EN 50242  |
| | x |  |     |       |EN 50242     |                     |                   |
| |___|  |     |       |             |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |Directiva    |Direktiivi 97/17/EY  |Direktiv 97/17/EG  |
| | x |  |     |       |97/17/CE     |astianpesukoneiden   |om markning        |
| |___|  |     |       |relativa a   |energiamerkinnasta   |av diskmaskiner    |
|        |     |       |etiquetagem  |                     |                   |
|        |     |       |de maquinas  |                     |                   |
|        |     |       |de lavar     |                     |                   |
|        |     |       |loica        |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|

    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 86/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 86 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 86/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu