E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 859 din 17 iulie 2003

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit si a Regulamentului de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 542 din 29 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 7 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Regulamentul de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit, prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul educatiei,
                         cercetarii si tineretului,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               NORME
de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege, indemnizatia de merit se acorda personalitatilor romane de prestigiu, pentru realizari deosebite si pentru recompensarea unei activitati de notorietate in domeniul culturii, stiintei si sportului.
    (2) Indemnizatia de merit se acorda persoanelor nominalizate de Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, denumita in continuare Comisia nationala, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit prevazute in prezentele norme de aplicare a legii.
    Art. 2
    Persoanele nominalizate de Comisia nationala au dreptul la plata indemnizatiei de merit incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul a fost nominalizat de aceasta comisie.
    Art. 3
    (1) Academia Romana, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Agentia Nationala pentru Sport vor prevedea in bugetele proprii fondurile de la bugetul de stat destinate acordarii indemnizatiilor de merit.
    (2) Plata indemnizatiei de merit se face lunar prin casieriile institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) In cazul uniunilor de creatie prevazute la art. 4 alin. (1) din lege, fondurile vor fi distribuite beneficiarilor de catre Ministerul Culturii si Cultelor, prin uniunile de creatie respective.
    Art. 4
    (1) Indemnizatia de merit se acorda, de regula, pe viata.
    (2) Comisia nationala poate revoca hotararea de nominalizare pentru acordarea indemnizatiei de merit in cazuri temeinic motivate.
    Art. 5
    (1) Comisia nationala stabileste numarul de indemnizatii de merit care se acorda pentru fiecare dintre domeniile prevazute la art. 1 din lege.
    (2) Comisia nationala propune numarul de indemnizatii de merit care se acorda anual in vederea stabilirii acestora prin legea bugetului de stat, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din lege.
    Art. 6
    (1) In vederea acordarii indemnizatiei de merit, potentialii beneficiari vor depune la registratura institutiilor prevazute la art. 3 din lege urmatoarele documente:
    a) curriculum vitae;
    b) documentele care atesta indeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit;
    c) recomandarea institutiilor prevazute la art. 3 si/sau a uniunilor de creatie prevazute la art. 4 alin. (1) din lege.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi depuse pana la data de 1 mai a fiecarui an, iar in anul 2003, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
    Art. 7
    (1) Documentele privind acordarea indemnizatiei de merit se transmit subcomisiilor de specialitate ale Comisiei nationale.
    (2) Subcomisiile de specialitate ale Comisiei nationale analizeaza documentele depuse si verifica indeplinirea criteriilor prevazute de prezentele norme.
    (3) Daca se constata ca sunt indeplinite criteriile prevazute de prezentele norme, documentele se inainteaza institutiilor prevazute la art. 3 din lege.
    (4) Dupa primirea documentelor de la subcomisiile de specialitate, institutiile prevazute la art. 3 din lege inainteaza propunerile Comisiei nationale, care decide.
    Art. 8
    (1) Indemnizatia de merit se poate acorda persoanelor care au implinit varsta de 60 de ani.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate.

    CAP. 2
    Criterii de atribuire a indemnizatiei de merit pentru domeniul stiintei

    Art. 9
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul stiintei sunt urmatoarele:
    a) sa aiba o opera recunoscuta de comunitatea stiintifica nationala si internationala;
    b) sa fi obtinut premii in domeniul sau de specialitate (premiul Academiei Romane sau alte premii acordate de institutii stiintifice recunoscute);
    c) sa fie creator de scoala (recunoscut ca atare), initiator si conducator de proiecte de interes national;
    d) sa fi colaborat la proiecte din cadrul Uniunii Europene sau initiate de alte organisme internationale.

    CAP. 3
    Criterii de atribuire a indemnizatiei de merit pentru domeniul culturii

    A. Domeniul creatiei muzicale
    Art. 10
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul creatiei muzicale sunt urmatoarele:
    a) compozitii muzicale prestigioase in genurile: opera, balet, opereta; muzica simfonica (simfonii, concerte); muzica de camera (cvartete, sonate, lieduri); muzica corala; muzica usoara si jazz;
    b) creatii muzicologice de anvergura cu profil: bizantinologic, istoriografic, analiza creatie, eseistica, lexicografie, folcloristica, cronica muzicala;
    c) premii nationale si internationale;
    d) distinctii, medalii, decoratii, titluri;
    e) prezente internationale;
    f) participari la concursuri, jurii, festivaluri;
    g) vechime in domeniul creatiei;
    h) discografie;
    i) lucrari tiparite;
    j) valoare public recunoscuta.

    B. Domeniul creatiei interpretative
    Art. 11
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul creatiei interpretative sunt urmatoarele:
    a) prezenta prestigioasa pe podiumul de concert si scena lirica;
    b) repertoriu - titluri, roluri;
    c) premiere - prime auditii;
    d) turnee in tara si in strainatate;
    e) premii, titluri, distinctii, decoratii;
    f) vechime artistica;
    g) discografie;
    h) valoare public recunoscuta.

    C. Domeniul cinematografiei
    Art. 12
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul cinematografiei sunt urmatoarele:
    a) numarul filmelor realizate din diferite genuri cinematografice;
    b) vechimea neintrerupta in activitatea cinematografica;
    c) premii obtinute la concursuri si festivaluri cinematografice interne;
    d) premii obtinute la concursuri si festivaluri cinematografice internationale;
    e) distinctii nationale si internationale;
    f) activitate publicistica si titluri stiintifice in domeniul de specialitate.

    D. Domeniul literar
    Art. 13
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul literar sunt urmatoarele:
    a) o opera literara de valoare public recunoscuta;
    b) premii ale Academiei Romane si ale Uniunii Scriitorilor din Romania;
    c) premii internationale;
    d) traduceri in strainatate.

    E. Domeniul arhitecturii
    Art. 14
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul arhitecturii sunt urmatoarele:
    a) merite deosebite confirmate prin: concursuri publice interne si internationale; premii ale Uniunii Arhitectilor din Romania;
    b) merite deosebite in domeniul conservarii patrimoniului national construit;
    c) merite deosebite in creatia de arhitectura si urbanism, confirmate de organizatiile profesionale locale.

    F. Domeniul artei plastice
    Art. 15
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul artei plastice sunt urmatoarele:
    a) sa fi obtinut premii acordate de Uniunea Artistilor Plastici sau de alte institutii nationale abilitate (Academia Romana, Ministerul Culturii si Cultelor, fundatii sau asociatii nationale recunoscute);
    b) sa fi obtinut premii internationale la concursuri recunoscute (bienale, trienale) sau academii internationale;
    c) sa fi obtinut medalii, titluri nationale si internationale;
    d) sa aiba o activitate expozitionala recunoscuta de critica de specialitate din tara si din strainatate;
    e) sa fi publicat materiale de specialitate (critica de arta, articole in reviste de specialitate).

    G. Domeniul teatrului
    Art. 16
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul teatral sunt urmatoarele:
    a) valoare artistica recunoscuta public;
    b) vechime in activitatea teatrala si cinematografica;
    c) premii obtinute in concursuri si festivaluri teatrale si cinematografice;
    d) distinctii nationale si internationale.

    CAP. 4
    Criterii de atribuire a indemnizatiei de merit pentru domeniul sportului

    Art. 17
    (1) In domeniul sportului indemnizatia de merit se acorda persoanelor care au obtinut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obtinerea acestora si care fac parte din urmatoarele categorii:
    a) sportivi;
    b) antrenori;
    c) cadre medicale si cercetatori;
    d) arbitri;
    e) alte personalitati care au participat la actiuni externe deosebite de promovare a imaginii Romaniei.
    (2) Documentele necesare nominalizarii, ce urmeaza a fi transmise subcomisiei de specialitate a Comisiei nationale, se depun la Agentia Nationala pentru Sport de catre: federatiile sportive nationale, cluburi, directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, complexurile sportive nationale, Institutul National de Cercetare pentru Sport, Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti, precum si de persoanele care se considera indreptatite sa beneficieze de indemnizatie.
    Art. 18
    Criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit sunt urmatoarele:
    A. in cazul sportivilor:
    a) sa nu beneficieze de renta viagera potrivit prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; nu se poate renunta la renta in favoarea indemnizatiei de merit;
    b) sa se fi retras din activitatea sportiva;
    c) sa fi obtinut cel putin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel putin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel putin o medalie, pentru sporturile de echipa, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;
    d) sa se afle intr-o stare precara de sanatate sau sa aiba o invaliditate permanenta, certificata potrivit legii. In situatia unei stari de invaliditate permanenta dobandita in timpul activitatii sportive, certificata legal, sa aiba cel putin o medalie la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;
    B. in cazul antrenorilor, sa indeplineasca una dintre conditiile prevazute la lit. a) - d) si conditia prevazuta la lit. e):
    a) sa fi pregatit nemijlocit loturile nationale sau olimpice in calitate de antrenor, cucerind cu sportivii pe care i-au pregatit un numar de cel putin 5 medalii de aur la campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, dintre care cel putin 2 medalii de aur la jocurile olimpice, pentru sporturile individuale, iar pentru jocurile sportive, un total de cel putin 2 medalii de aur la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, cupe europene de seniori sau cupe mondiale de seniori, jocuri olimpice;
    b) sa fi fost componenti ai colectivelor tehnice ale loturilor nationale si olimpice de seniori sau sa fi pregatit nemijlocit, pe o perioada de minimum 10 ani, cucerind cu sportivii pe care i-au pregatit cel putin 8 medalii la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru sporturile individuale, ori un numar de 2 medalii la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru jocurile sportive;
    c) sa fi desfasurat o activitate de antrenor de cel putin 20 de ani in structuri sportive sau la loturile nationale si sa fi pregatit nemijlocit ori sa fi selectionat, pregatit si promovat la loturile nationale si olimpice un numar de cel putin 15 sportivi care au fost medaliati la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale de seniori, pentru sporturile individuale, sau cel putin 5 sportivi pentru jocuri sportive, medaliati la aceleasi competitii, plus cupe mondiale si cupe europene de seniori;
    d) dupa varsta de 60 de ani, celor care au avut o activitate indelungata ca antrenor, au contribuit la obtinerea unor rezultate de prestigiu de catre sportivi si au determinat dezvoltarea ramurii de sport respective prin rezultate, cercetari, lucrari, functii de conducere etc.;
    e) sa fi implinit varsta de 60 de ani sau sa fie pensionati in urma dobandirii unei invaliditati permanente;
    C. in cazul cadrelor medicale si al cercetatorilor, dupa varsta de pensionare, celor care au activat in colectivele tehnice ale loturilor nationale si olimpice o perioada de cel putin 20 de ani, perioada in care sportivii pe care i-au asistat au cucerit cel putin 15 medalii la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale de seniori sau cel putin 3 medalii la jocurile olimpice, campionate europene si campionate mondiale, cupe europene, cupe mondiale de seniori, pentru jocurile sportive;
    D. in cazul arbitrilor:
    a) sa fi implinit varsta legala de pensionare;
    b) sa fi activat cel putin 20 de ani in domeniu si sa fi arbitrat cel putin la o editie a jocurilor olimpice si a campionatelor mondiale sau europene ori la 2 editii ale cupelor mondiale sau europene, in turneele finale ale acestora;
    E. in cazul altor personalitati care au participat la actiuni externe deosebite de promovare a imaginii Romaniei si de dezvoltare a sportului romanesc in lume.
    Art. 19
    In cazul in care numarul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de prezentele norme este mai mare decat numarul de indemnizatii alocate sportului, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului va inainta Comisiei nationale lista cu ordinea atribuirii acestora, in urma analizei facute de subcomisia de specialitate, care va fi aprobata prin ordin al ministrului de resort.

    ANEXA 2

                              REGULAMENTUL
de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, denumita in continuare Comisia nationala, infiintata prin Legea privind instituirea indemnizatiei de merit nr. 118/2002, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege, este compusa din:
    a) presedintele Academiei Romane;
    b) presedintele Comisiei pentru cultura, culte, arta si mijloace de informare in masa a Senatului;
    c) presedintele Comisiei pentru munca si protectie sociala a Senatului;
    d) presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor;
    e) presedintele Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor;
    f) ministrul culturii si cultelor;
    g) ministrul educatiei, cercetarii si tineretului;
    h) presedintele Agentiei Nationale pentru Sport;
    i) presedintii uniunilor de creatie recunoscute de Asociatia Nationala a Uniunilor de Creatie.
    Art. 2
    (1) Comisia nationala nominalizeaza personalitatile romanesti de prestigiu ale stiintei, culturii si sportului pentru acordarea indemnizatiei de merit, pe baza propunerilor intocmite si inaintate de catre institutiile prevazute la art. 3 din lege si a criteriilor de atribuire a indemnizatiei de merit.
    (2) Hotararile prin care Comisia nationala nominalizeaza personalitatile romanesti de prestigiu ale stiintei, culturii si sportului pentru acordarea indemnizatiei de merit se inainteaza de catre secretariatul Comisiei nationale la Secretariatul General al Guvernului, pentru a fi luate in considerare la elaborarea legii anuale a bugetului de stat.
    (3) Comisia nationala analizeaza si solutioneaza contestatiile privind nominalizarile, in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la secretariatul Comisiei nationale.

    CAP. 2
    Sedintele Comisiei nationale

    Art. 3
    (1) In vederea nominalizarii personalitatilor romanesti pentru acordarea indemnizatiei de merit, Comisia nationala se intruneste lunar, in sedinte ordinare, si, ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare, la solicitarea presedintelui Academiei Romane.
    (2) Convocarea sedintelor Comisiei nationale se face de catre secretariatul acesteia, cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei.
    (3) Sedintele Comisiei nationale se desfasoara lunar la sediul Academiei Romane.
    Art. 4
    (1) La sedintele Comisiei nationale participa, in calitate de invitat, si un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Secretariatului General al Guvernului.
    (2) La sedintele Comisiei nationale, la propunerea membrilor Comisiei nationale, pot fi invitate si alte persoane a caror participare este utila pentru adoptarea hotararilor de nominalizare a personalitatilor romanesti pentru acordarea indemnizatiei de merit.
    Art. 5
    (1) Sedintele Comisiei nationale pot avea loc in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai.
    (2) Membrii Comisiei nationale care, din motive obiective, nu pot participa la sedinta pot fi reprezentati de o persoana anume imputernicita in acest scop.
    Art. 6
    (1) Sedintele Comisiei nationale sunt conduse de presedintele Academiei Romane. In lipsa presedintelui Academiei Romane, sedintele Comisiei nationale sunt conduse de urmatorul membru al acesteia, in ordinea prevazuta la art. 1.
    (2) Hotararile de nominalizare a personalitatilor romanesti sunt adoptate de Comisia nationala prin unanimitatea de voturi a membrilor si reprezentantilor prezenti la sedintele Comisiei nationale.
    Art. 7
    Procesele-verbale ale sedintelor Comisiei nationale se redacteaza de secretariatul acesteia intr-un registru special deschis in acest scop si se semneaza de persoana care a condus lucrarile sedintei.

    CAP. 3
    Activitatea executiva si de secretariat a Comisiei nationale

    Art. 8
    (1) In subordinea Comisiei nationale functioneaza subcomisii de specialitate pe cele 3 domenii: stiinta, cultura si sport. Acestea isi pot constitui grupuri de lucru pe domenii de specialitate. Pentru domeniul artelor, grupurile de lucru sunt formate din reprezentantii uniunilor de creatie.
    (2) Subcomisiile de specialitate functioneaza pe langa institutiile prevazute la art. 3 lit. b) - d) din lege si au rolul de a analiza dosarele cu documentele depuse pentru acordarea indemnizatiei de merit.
    (3) Subcomisiile de specialitate sau grupurile de lucru analizeaza dosarele cu documentele depuse pentru acordarea indemnizatiei de merit si verifica indeplinirea criteriilor prevazute de prezentele norme.
    Art. 9
    (1) Activitatea executiva si de secretariat, precum si logistica necesara desfasurarii activitatii Comisiei nationale sunt asigurate de Academia Romana.
    (2) Persoanele care vor asigura activitatea executiva si de secretariat a Comisiei nationale si care constituie secretariatul acesteia sunt desemnate de presedintele Academiei Romane.
    Art. 10
    (1) Secretariatul Comisiei nationale indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) centralizeaza si difuzeaza membrilor Comisiei nationale, pentru a fi supuse dezbaterii in cadrul sedintelor, propunerile de nominalizare pentru atribuirea indemnizatiei de merit;
    b) transmite membrilor Comisiei nationale convocarile pentru sedintele ordinare si extraordinare, precum si ordinea de zi a acestora si materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii;
    c) intocmeste si tine evidenta proceselor-verbale ale sedintelor intr-un registru special deschis in acest scop;
    d) redacteaza hotararile Comisiei nationale;
    e) inainteaza Secretariatului General al Guvernului hotararile de nominalizare adoptate de Comisia nationala;
    f) primeste si asigura rezolvarea corespondentei adresate Comisiei nationale, inclusiv a contestatiilor.
    (2) Secretariatul Comisiei nationale indeplineste orice alte sarcini necesare bunei desfasurari a activitatii Comisiei nationale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 859/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 859 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu