Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 852 din 28 iulie 2005

privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 735 din 12 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea bunurilor mobile, proprietate privata a statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 2
    Se aproba transmiterea bunurilor mobile, proprietate privata a statului, avand datele de identificare prevazute in anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea unor consilii locale.
    Art. 3
    Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza de proces-verbal incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 4
    Dupa efectuarea transmiterii institutiile prevazute la art. 1 si 2 isi vor actualiza in mod corespunzator patrimoniul.
    Art. 5
    Anexele nr. 1*) si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apararii nationale,
                       Teodor Atanasiu

                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                       DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor mobile, proprietate privata a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea           | Cantitatea    | Persoana        | Persoana        |
|crt.| bunurilor           | (buc.)        | juridica de la  | juridica la care|
|    |                     |               | care se transmit| se transmit     |
|    |                     |               | bunurile        | bunurile        |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Caracteristicile    | Pretul unitar | Valoarea        | Obs.            |
|    | tehnice             | (mii lei)     | (mii lei)       |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  1.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Inspectoratul   |
|    |                     |               | Craiova         | Scolar Judetean |
|    |                     |               |                 | Dolj -          |
|    |                     |               |                 | Grupul Scolar   |
|    |                     |               |                 | "Traian Vuia"   |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-93       |    47.596,200 |      47.596,200 |                 |
|    | SC preserie I       |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 93-1-81-117         |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1981                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1981     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 19 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  2.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Inspectoratul   |
|    |                     |               | Craiova         | Scolar Judetean |
|    |                     |               |                 | Dolj -          |
|    |                     |               |                 | Grupul Scolar   |
|    |                     |               |                 | "Traian Vuia"   |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632641              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1984                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1986     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 14 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  3.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Inspectoratul   |
|    |                     |               | Craiova         | Scolar Judetean |
|    |                     |               |                 | Dolj -          |
|    |                     |               |                 | Grupul Scolar   |
|    |                     |               |                 | "Traian Vuia"   |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632589              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1983                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1985     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 15 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  4.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Inspectoratul   |
|    |                     |               | Craiova         | Scolar Judetean |
|    |                     |               |                 | Dolj -          |
|    |                     |               |                 | Grupul Scolar   |
|    |                     |               |                 | "Traian Vuia"   |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-93       |    47.596,200 |      47.596,200 |                 |
|    | SC preserie I       |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 93-1-81-118         |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1981                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1981     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 19 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  5.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Inspectoratul   |
|    |                     |               | Craiova         | Scolar Judetean |
|    |                     |               |                 | Dolj -          |
|    |                     |               |                 | Grupul Scolar   |
|    |                     |               |                 | "Traian Vuia"   |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632533              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1982                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1982     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 20 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  6.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Inspectoratul   |
|    |                     |               | Craiova         | Scolar Judetean |
|    |                     |               |                 | Dolj -          |
|    |                     |               |                 | Grupul Scolar   |
|    |                     |               |                 | "Traian Vuia"   |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632427              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1979                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1980     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 22 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  7.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-93       |    47.596,200 |      47.596,200 |                 |
|    | SC preserie I       |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 93-1-81-119         |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1981                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1981     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 19 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  8.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632737              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1979                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1986     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 16 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  9.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632507              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1981                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1983     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 19 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 10.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-93 DC    |    47.596,200 |      47.596,200 |                 |
|    | preserie II         |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 93-2-81-180         |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1981                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1981     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 19 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 11.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632049              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1976                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1979     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 23 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 12.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632029              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1975                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1979     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 23 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 13.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: MiG 21       |        17.340 |          17.340 |                 |
|    | SC produs 76        |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 715                 |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1964                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1964     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 36 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 14.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01368      | Universitatea   |
|    |                     |               | Craiova         | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: R 11 F2S-300 |         2.260 |           2.260 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 3T4433018           |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1964                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1964     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 30 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 15.| Elicopter           |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | (dezafectat         |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    | de dotarile         |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    | specific militare)  |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01862      | Universitatea   |
|    |                     |               | Ianca           | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-316B     |     8.422,717 |       8.422,717 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 1925                |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1972                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | de folosinta: 1972  |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 28 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 16.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    |                     |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    |                     |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01862      | Universitatea   |
|    |                     |               | Ianca           | "Politehnica"   |
|    |                     |               |                 | Bucuresti -     |
|    |                     |               |                 | Facultatea de   |
|    |                     |               |                 | Inginerie       |
|    |                     |               |                 | Aerospatiala    |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca:              |         1.400 |           1.400 |                 |
|    | ARTOUSTE III B      |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 1938                |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1975                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1975     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 25 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 17.| Elicopter           |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | (dezafectat         |               | Ministerul      | Ministerul      |
|    | de dotarile         |               | Apararii        | Educatiei si    |
|    | specific militare)  |               | Nationale,      | Cercetarii -    |
|    |                     |               | U.M. 01862      | Universitatea   |
|    |                     |               | Ianca           | Tehnica         |
|    |                     |               |                 | Cluj-Napoca     |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-316B     |        17.200 |          17.200 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 103                 |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1978                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1978     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 25 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|      TOTAL VALOARE       |                     289.816,052                   |
|__________________________|___________________________________________________|

    ANEXA 2

                            DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor mobile, proprietate privata a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea unor consilii locale
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea           | Cantitatea    | Persoana        | Persoana        |
|crt.| bunurilor           | (buc.)        | juridica de la  | juridica la care|
|    |                     |               | care se transmit| se transmit     |
|    |                     |               | bunurile        | bunurile        |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Caracteristicile    | Pretul unitar | Valoarea        | Obs.            |
|    | tehnice             | (mii lei)     | (mii lei)       |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  1.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | al Municipiului |
|    |                     |               | Nationale,      | Fetesti,        |
|    |                     |               | U.M. 01912      | jud. Ialomita   |
|    |                     |               | Fetesti         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: MiG 21 RFMM  |     7.800,573 |       7.800,573 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 8011                |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1968                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1968     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 36 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  2.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Nadrag,         |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Timis      |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-93 DC    |    53.149,090 |      53.149,090 |                 |
|    | preserie I          |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 93-2-79-005         |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1979                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1979     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 21 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  3.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    |                     |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Nadrag,         |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Timis      |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632461              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1980                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1981     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 19 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  4.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    |                     |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Nadrag,         |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Timis      |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632521              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1982                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1982     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 18 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  5.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Perisor,        |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Dolj       |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-93 SC    |    49.976,010 |      49.976,010 |                 |
|    | preserie I          |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 93-1-80-109         |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1980                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1980     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 20 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  6.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    |                     |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Perisor,        |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Dolj       |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632517              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1981                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1982     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 20 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  7.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    |                     |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Perisor,        |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Dolj       |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632453              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1980                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1981     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 21 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  8.| Avion (dezafectat   |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    | de dotarile         |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    | specific militare)  |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Banesti,        |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Prahova    |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: IAR-93 SC    |    47.596,200 |      47.596,200 |                 |
|    | preserie I          |               |                 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 93-1-81-115         |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1981                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1981     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 19 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|  9.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    |                     |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Banesti,        |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Prahova    |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632571              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1982                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1983     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 17 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
| 10.| Motor               |      1        | Statul roman,   | Statul roman,   |
|    |                     |               | Ministerul      | Consiliul Local |
|    |                     |               | Apararii        | al Comunei      |
|    |                     |               | Nationale,      | Banesti,        |
|    |                     |               | U.M. 01368      | jud. Prahova    |
|    |                     |               | Craiova         |                 |
|    |_____________________|_______________|_________________|_________________|
|    | Marca: VIPER 632-41R|   6.601,06698 |     6.601,06698 |                 |
|    | Serie fabricatie:   |               |                 |                 |
|    | 632577              |               |                 |                 |
|    | Anul fabricatiei:   |               |                 |                 |
|    | 1983                |               |                 |                 |
|    | Anul intrarii in    |               |                 |                 |
|    | folosinta: 1985     |               |                 |                 |
|    | Durata de           |               |                 |                 |
|    | utilizare: 15 ani   |               |                 |                 |
|____|_____________________|_______________|_________________|_________________|
|     TOTAL VALOARE        |                   197.498,27404                   |
|__________________________|___________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 852/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 852 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 852/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu