Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 229 din 24 martie 2005

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din  5 aprilie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele (1) si (5) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului conduce intreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si exercita intreaga autoritate asupra unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ministerului.
    ..........................................................................
    (5) Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului si de 4 secretari de stat."
    2. Dupa alineatul (5) al articolului 5 se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Ministrul delegat raspunde de activitatea din domeniul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
    (5^2) Ministrul delegat exercita atributiile delegate prin ordin de catre ministrul transporturilor, constructiilor si turismului in domeniul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului."
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    In structura organizatorica a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizeaza si functioneaza, in subordinea demnitarului, cabinetul ministrului si cabinetul ministrului delegat pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului."
    4. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Numarul maxim de posturi este de 705, exclusiv cabinetul ministrului si cabinetul ministrului delegat."
    5. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    (1) In conditiile legii si in limita numarului maxim de posturi, in structura Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se organizeaza si functioneaza unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.
    (2) Structura organizatorica, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (3) Ministrul numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect."
    6. Dupa alineatul (1) al articolului 12^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Salarizarea personalului Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucuresti se stabileste potrivit reglementarilor privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii."
    7. Anexele nr. 1 - 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                                             Numarul maxim de posturi = 705,
                                             exclusiv cabinetul ministrului si
                                             cabinetul ministrului delegat

                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
       A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

                                                  _______________________
                                __________       | CABINETUL MINISTRULUI |
                               |          |______|_______________________|
                               | MINISTRU |_ ______________________________
                               |__________| | DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN |
                                       |    |______________________________|
 _____________    __________           |
| CABINETUL   |  | MINISTRU |          |
| MINISTRULUI |__| DELEGAT  |__________|
| DELEGAT     |  |          |          |
|_____________|  |__________|          |
                  |  ______________    |    ______________________________
            ______| | CORPUL DE    |   |   | DIRECTIA GENERALA RELATII    |
           |        | CONTROL      |_  |  _| MASS-MEDIA SI TRANSPARENTA   |
           |        |______________| | | | |______________________________|
           |         ______________  |_|_|  ______________________________
           |        | SECRETARIATUL|_| | |_|                              |
           |        | NATIONAL     |   |   | DIRECTIA GENERALA DE MEDIU   |
           |        | TRACECA      |   |   |                              |
           |        |______________|   |   |______________________________|
      _____|___________________________|_____________________________
 ____|___  |  ______|_____   ___|____  |  ___|____   ___|____   _____|______
|SECRETAR| | |SECRETAR    | |SECRETAR| | |SECRETAR| |SECRETAR| |SECRETAR    |
|DE STAT | | |GENERAL ADJ.| |DE STAT | | |DE STAT | |DE STAT | |GENERAL     |
|________| | |____________| |________| | |________| |________| |____________|
           |                           |                       |SECRETAR    |
  _________|                           |                       |GENERAL ADJ.|
 |                                     |                       |____________|
 |  ___________________________________|
 | |      ________________________________________________
 | |   __| DIRECTIA GENERALA GESTIUNEA LOCALITATILOR      |
 | |  |  |________________________________________________|
 | |  |   ________________________________________________
 | |  |  | DIRECTIA GENERALA AMENAJAREA TERITORIULUI,     |
 | |  |__| URBANISM SI POLITICA LOCUIRII                  |
 | |  |  |________________________________________________|
 |_|__|   ________________________________________________
   |__|__| DIRECTIA DE REGLEMENTARE IN CONSTRUCTII        |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |  |__| DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |  |  | DIRECTIA GENERALA ACHIZITII IN LUCRARI PUBLICE |
   |  |__| SI INFRASTRUCTURA RURALA                       |
   |     |________________________________________________|
   |
   |      ________________________________________________
   |     | DIRECTIA GENERALA INVESTITII, ACHIZITII SI     |
   |   __| CONCESIUNI                                     |
   |  |  |________________________________________________|
   |__|   ________________________________________________
   |  |  | DIRECTIA RELATII CU PARLAMENT, SINDICATELE SI|
   |  |__| PATRONATELE SI ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE    |
   |     |________________________________________________|
   |
   |      ________________________________________________
   |     | DIRECTIA GENERALA INTEGRARE EUROPEANA SI       |
   |   __| RELATII INTERNATIONALE                         |
   |  |  |________________________________________________|
   |__|   ________________________________________________
   |  |__| DIRECTIA GENERALA RELATII FINANCIARE EXTERNE   |
   |     |________________________________________________|
   |
   |      ________________________________________________
   |   __| DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI TRANSPORT  |
   |  |  | FEROVIAR                                       |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |  |__| DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI TRANSPORT  |
   |  |  | RUTIER                                         |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |__|__| DIRECTIA GENERALA TRANSPORT NAVAL              |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |  |__| DIRECTIA GENERALA AVIATIE CIVILA               |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |  |__| INSPECTORATUL AVIATIEI CIVILE                  |
   |     |________________________________________________|
   |
   |      ________________________________________________
   |   __| DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT SI STRATEGIE      |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |  |__| DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE                |
   |  |  |________________________________________________|
   |  |   ________________________________________________
   |__|__| DIRECTIA GENERALA JURIDICA                     |
      |  |________________________________________________|
      |   ________________________________________________
      |__| DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI BUGET           |
      |  |________________________________________________|
      |   ________________________________________________
      |__| DIRECTIA GENERALA ACTIVITATI PATRIMONIALE      |
      |  | SI ADMINISTRATIVE                              |
      |  |________________________________________________|
      |   ________________________________________________
      |__| DIRECTIA SECURITATE MEDICO-SOCIALA SI SANATATE |
         |________________________________________________|

    ANEXA 2

                             A. UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza de la bugetul de stat

________________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea unitatii             Sursa de finantare           Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Aeroclubul Romaniei           Bugetul de stat                   Bucuresti
  2. Autoritatea Nationala pentru  Bugetul de stat                   Bucuresti
     Turism
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un numar maxim de 311 posturi iar cea de la nr. crt. 2 un nr. maxim de 93 posturi, exclusiv presedintele cu rang de secretar de stat.

                              B. UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate si din transferuri de la bugetul de stat

________________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea unitatii             Sursa de finantare           Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Spitalul Universitar nr. 1    Venituri proprii prin sistemul    Bucuresti
     Cai Ferate Witting Bucuresti  de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  2. Spitalul General nr. 2        Venituri proprii prin sistemul    Bucuresti
     Cai Ferate Bucuresti          de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  3. Spitalul Universitar          Venituri proprii prin sistemul    Iasi
     Cai Ferate Iasi               de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  4. Spitalul Universitar          Venituri proprii prin sistemul    Cluj-Napoca
     Cai Ferate Cluj-Napoca        de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  5. Spitalul Universitar          Venituri proprii prin sistemul    Timisoara
     Cai Ferate Timisoara          de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  6. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Ploiesti
     Ploiesti                      de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  7. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Galati
     Galati                        de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  8. Spitalul Universitar          Venituri proprii prin sistemul    Constanta
     Cai Ferate Constanta          de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
  9. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Brasov
     Brasov                        de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
 10. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Pascani
     Pascani                       de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
 11. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Simeria
     Simeria                       de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
 12. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Oradea
     Oradea                        de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
 13. Spitalul Universitar          Venituri proprii prin sistemul    Craiova
     Cai Ferate Craiova            de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
 14. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Sibiu
     Sibiu                         de asigurari sociale de sanatate
                                   si din transferuri de la bugetul
                                   de stat
 15. Spitalul General Cai Ferate   Venituri proprii prin sistemul    Drobeta-
     Drobeta-Turnu Severin         de asigurari sociale de sanatate  Turnu
                                   si din transferuri de la bugetul  Severin
                                   de stat
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Unitatile prevazute la nr. crt. 1 - 15 pot utiliza pentru activitatile specifice cuprinse in anexa nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unitati sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, un numar maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numarul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

                              C. UNITATILE*)
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, in conditiile legii

________________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea unitatii             Sursa de finantare           Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Centrul National pentru       Venituri proprii si subventii     Bucuresti
     Reducerea Riscului Seismic*)  de la bugetul de stat, in
                                   conditiile legii
  2. Clubul Sportiv "Rapid"        Venituri proprii si subventii     Bucuresti
                                   de la bugetul de stat, in
                                   conditiile legii
  3. Agentia Romana de Salvare a   Venituri proprii si subventii     Constanta
     Vietii Omenesti pe Mare -     de la bugetul de stat, in
     ARSVOM                        conditiile legii
  4. Scoala Superioara de Aviatie  Venituri proprii si alocatii      Bucuresti
     Civila                        de la bugetul de stat, in
                                   conditiile legii
  5. Agentia de Sanatate Publica   Venituri proprii si subventii     Bucuresti
     a Ministerului                de la bugetul de stat, in
     Transporturilor,              conditiile legii
     Constructiilor si Turismului
  6. Centrul de Documentare        Venituri proprii si subventii     Bucuresti
     pentru Constructii,           de la bugetul de stat, in
     Arhitectura, Urbanism si      conditiile legii
     Amenajarea Teritoriului
     - CDCAS - Bucuresti*)
________________________________________________________________________________
    *) Numarul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 145 posturi, pentru unitatea de la nr. crt. 4 este de 96, iar pentru cea de la nr. crt. 5 este de 264.
    *) Functioneaza in subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului.

                              D. UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care se finanteaza din venituri proprii

________________________________________________________________________________
Nr.      Denumirea unitatii             Sursa de finantare           Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Centrul Roman pentru          Venituri proprii                  Constanta
     Pregatirea si Perfectionarea
     Personalului din Transporturi
     Navale - CERONAV
  2. Autoritatea Navala Romana     Venituri proprii                  Constanta
  3. Autoritatea Feroviara         Venituri proprii                  Bucuresti
     Romana - AFER
  4. Autoritatea Rutiera           Venituri proprii                  Bucuresti
     Romana - ARR
  5. Centrul National de           Venituri proprii                  Bucuresti
     Invatamant Turistic
     (C.N.I.T.) - isi desfasoara
     activitatea prin baza de
     aplicatie
  6. Centrul National de           Venituri proprii                  Bucuresti
     Calificare si Instruire
     Feroviara - CENAFER
  7. Registrul Urbanistilor*)      Venituri proprii                  Bucuresti
________________________________________________________________________________
    *) Functioneaza in subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului.

                              E. UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

________________________________________________________________________________
Nr.                        Denumirea unitatii                        Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor,   Bucuresti
     Constructiilor si Turismului
  2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism           Bucuresti
     (I.N.C.D.T.)
________________________________________________________________________________

                              F. UNITATILE*)
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

________________________________________________________________________________
Nr.                        Denumirea unitatii                       Localitatea
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane -                  Bucuresti
     S.N.C.F.R. - R.A.
  2. Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.               Bucuresti
  3. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa            Bucuresti
     "C.F.R. - Marfa" - S.A.
  4. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori         Bucuresti
     "C.F.R. - Calatori" - S.A.
  5. Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.  Bucuresti
  6. Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.        Bucuresti
  7. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti        Bucuresti
     "Metrorex" - S.A.
  8. Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda -    Otopeni
     Bucuresti" - S.A.
  9. Societatea Nationala "Aeroportul International Bucuresti       Bucuresti
     Baneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
 10. Societatea Nationala "Aeroportul International                 Comuna
     Constanta" - S.A.                                              Mihail
                                                                    Kogalniceanu
 11. Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara -     Timisoara
     Traian Vuia" - S.A.
 12. Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic   Bucuresti
     Aerian - ROMATSA"
 13. Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana"         Bucuresti
 14. Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi      Bucuresti
     Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
 15. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" -       Constanta
     S.A. Constanta
 16. Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta
 17. Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale                  Constanta
     "Radionav" - S.A.
 18. Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos"       Galati
 19. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii           Galati
     Maritime" - S.A.
 20. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii           Giurgiu
     Fluviale" - S.A.
 21. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din      Bucuresti
     Romania - S.A.
 22. Regia Autonoma "Registrul Auto Roman"                          Bucuresti
 23. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina"             Sulina
 24. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii     Bucuresti
     si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti*)
 25. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism    Bucuresti
     si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti*)
 26. Agentia Nationala pentru Locuinte - A.N.L.*)                  Bucuresti
 27. Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.*)            Bucuresti
 28. Societatea Comerciala "Maritime Training Centre                Constanta
     Television" - S.A. Constanta
 29. Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari in              Bucuresti
     Transporturi - "INCERTRANS" - S.A.
 30. Societatea Comerciala "Antrepriza de Lucrari Drumuri si        Bacau
     Poduri Bacau" - S.A.
 31. Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii si Lucrari -       Cluj-Napoca
      A.R.L. Cluj" - S.A.
 32. Societatea Comerciala "Stard" - S.A.                           Fetesti
 33. Societatea Comerciala "Via Star" - S.A.                        Bucuresti
 34. Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunare "Fluvdrag" -         Giurgiu
     S.A. Giurgiu
 35. Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunare "Draf - S.A. Braila  Braila
________________________________________________________________________________
    *) Unitatile prevazute la pozitiile 30 - 35 sunt cuprinse in programul de privatizare al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    *) Functioneaza in subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice si amenajarea teritoriului.

    ANEXA 3

                              SPATIILE SI UTILITATILE
detinute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in cladirea "Palat C.F.R."

 ______________________________________________________________________________
| Proprietarul patrimoniului  | Nivelurile | Suprafata  | Suprafata | Ponderea |
|                             |            | construita | utila     |     (%)  |
|                             |            |    (mp)    |    (mp)   |          |
|_____________________________|____________|____________|___________|__________|
| Ministerul Transporturilor, | Subsol     |     666,00 |    598,83 |     0,83 |
| Constructiilor si           |____________|____________|___________|__________|
| Turismului                  | Parter     |     395,00 |    355,27 |     0,54 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Mezanin    |   1.095,00 |    985,32 |     1,47 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul I   |   5.936,00 |  5.342,40 |     7,98 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul II  |   5.936,00 |  5.342,40 |     7,98 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul III |     990,60 |    891,54 |     1,33 |
|_____________________________|____________|____________|___________|__________|
| TOTAL I:                    |            |  15.018,60 | 13.515,76 |    20,13 |
|_____________________________|____________|____________|___________|__________|
| Compania Nationala de Cai   | Subsol     |   9.250,58 |  7.906,69 |    12,51 |
| Ferate "C.F.R." - S.A.      |____________|____________|___________|__________|
|                             | Parter     |   7.757,58 |  6.981,82 |    10,44 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Mezanin    |   6.016,33 |  5.414,70 |     8,10 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul I   |     992,25 |    893,03 |     1,33 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul III |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul IV  |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul V   |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul VI  |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul VII |   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul VIII|   4.945,40 |  4.450,86 |     6,65 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul IX  |   1.884,40 |  1.695,96 |     2,53 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul X   |   1.884,40 |  1.695,96 |     2,53 |
|                             |____________|____________|___________|__________|
|                             | Etajul XI  |   1.884,40 |  1.695,96 |     2,53 |
|_____________________________|____________|____________|___________|__________|
| TOTAL II:                   |            |  59.342,34 | 53.053,08 |    79,87 |
|_____________________________|____________|____________|___________|__________|
| TOTAL GENERAL:              |            |  74.366,94 | 67.018,84 |   100,00 |
|_____________________________|____________|____________|___________|__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 229/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 229 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 229/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu