Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.85 din 10.02.2015

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 18 februarie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a codului de clasificare, după caz, şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură Mureş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă comasarea unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Direcţia pentru Agricultură Mureş, potrivit prevederilor anexei nr. 2. Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş (CUI - 4323055) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care se modifică denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică şi se actualizează valorile de inventar, după caz

Nr. crt. Codul de clasificare, nr. MFP Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
1 Cod O8.28.03; MF 36766 Laborator biologic Sc - 59,53 mp, Sd - 59,53 mp, parter, CF 132929-C17 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 53.182
2 Cod O8.28.03; MF 36767 Laborator chimie - calitate pesticide Sc - 232 mp, Sd - 232 mp, parter, CF 132929-C15 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 262.445
3 Cod O8.28.03; MF 36768 Laborator chimic - biotestare Sc - 157,21 mp, Sd - 157,21 mp, parter, CF 132929-C14 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 459.116
0 1 2 3 4 5
4 Cod O8.28.08; MF 36769 Garaj Sc - 175,5 mp, Sd - 175,5 mp, parter, CF 132929-C19 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 5.000
5 Cod O8.28.10; MF 36770 Şopron metalic Sc - 343,2 mp, Sd - 343,2 mp, parter, CF 132929-C13 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 5.000
6 Cod O8.28.10; MF 36771 Depozite Sc - 238 mp, Sd - 238 mp, parter, CF 132929-C12 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 3.000
7 Cod O8.28.10; MF 36772 Depozit Sc - 160,8 mp, Sd - 321,6 mp, P + 1, CF 132929-C11 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 15.000
8 Cod O8.28.08; MF 36773 Corp administrativ cu anexe Sc - 138 mp, Sd - 276 mp, P + M, CF 132929-C1 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 928.035
9 Cod O8.28.03; MF 36774 Laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale cu anexe Sc - 262 mp, Sd - 262 mp, parter, CF 132929-C4 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 1.108.798
10 Cod O8.28.03; MF 36775 Laboratoare Sc - 50,05 mp, Sd - 50,05 mp, parter, CF 132929-C18 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 67.152
11 Cod O8.28.08; MF 36776 Depozit şi locuinţe Sc - 563 mp, Sd - 563 mp, parter, CF 132929-C5 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 190.220
12 Cod O8.28.10; MF 36777 Laborator prognoză Sc - 234 mp, Sd - 234 mp, parter, CF 132929-C8 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 235.641
13 Cod O8.28.10; MF 36778 Gheretă poartă Sc - 49 mp, Sd - 49 mp, parter, CF 132929-C21 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 1.499
14 Cod O8.28.10; MF 36785 Turn de apă Sc - 11,9 mp, Sd - 11,9 mp, parter, CF 132929-C7 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 100
15 Cod O8.28.06; MF 36786 Sera Sc - 56,3 mp, Sd - 56,3 mp, parter, CF 132929-C16 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 3.065
16 Cod O8.28.06; MF 153188 Teren incintă Suprafaţa - 18.436 mp, în parcelele: 1Cc - 14.067 mp; 2A - 1.989 mp; 3L - 1.123 mp; 4L - 1.257 mp; CF 132929 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 163.490
17 Cod 8.28.10; MF 36811 Grajd vaci şi teren incintă Sc - 176 mp; Sd - 176 mp; Scc - 4.300 mp; cărămidă; ţiglă; beton Comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş 34.860
18 Cod 8.28.10; MF 36827 Şopron materiale şi teren incintă Sc - 138 mp; Sd - 138 mp; Scc - 1.280 mp; cărămidă; planşeu lemn Oraş Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş 13.020

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului rezultat ca urmare a comasării unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş (CUI - 4323055) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Nr. MFP şi codul de clasificare Denumirea bunului Descrierea tehnică Vecinătăţi Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Baza legală Adresa Valoarea de inventar (lei)
Bunurile care se comasează MF 36779; 8.28.10 Magazie benzină Sc - 13 mp; Sd - 16 mp; lemn; ţiglă Raizer, seră flori, DGN, locuinţe 1969 NC. 9/1969; Hotărârea Guvernului nr. 739/2003; Hotărârea Guvernului nr. 448/2011 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 500
MF 36783; 8.28.10 Rezervor benzină Beton Raizer, seră flori, DGN, locuinţe 1969 NC. 13/69; Hotărârea Guvernului nr. 739/2003; Hotărârea Guvernului nr. 448/2011 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 100
Bunul rezultat ca urmare a comasării MF 36779, 8.28.10 Depozit carburanţi Sc - 31 mp, Sd - 31 mp, parter, CF 132929-C6 Raizer, seră flori, DGN, locuinţe 1969 NC. 9 şi 13/69; Hotărârea Guvernului nr. 739/2003; Hotărârea Guvernului nr. 448/2011 Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş 600

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş (CUI - 4323055) din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. MFP şi codul de clasificare Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
1 MF 36780, Cod 8.28.10 Adăpost benzină Sc = 12 mp; Sd = 12 mp; fundaţie beton; zid cărămidă Str. Dezrobirii nr. 80, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, CF 132929 100
2 MF 36805, Cod 8.28.10 Birou centru Sc = 49 mp; Sd = 49 mp; cărămidă Str. Gării, municipiul Reghin, judeţul Mureş 33.805
3 MF 36810, Cod 8.28.10 Împrejmuire Plasă sârmă Comuna Deda, judeţul Mureş 100
4 MF 36811 (parţial), Cod 8.28.10 Grajd vaci Sc = 176 mp; Sd = 176 mp; cărămidă; ţiglă; beton Comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş 1.000
5 MF 36813, Cod 8.28.10 Şopron remiză Sc = 138 mp; Sd = 138 mp; lemn Cartierul Viilor, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş 200
6 MF 36814, Cod 8.28.10 Magazie fitosanitară Sc = 300 mp; Sd = 300 mp; cărămidă; planşeu lemn Cartierul Viilor, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş 18.789
7 MF 36823, Cod 8.28.10 Clădire activităţi anexe Sc = 6 mp; Sd = 6 mp; cărămidă Cartierul Viilor, municipiul Sighişoara, judeţul Mureş 6.387
8 MF 36827 (parţial), Cod 8.28.10 Şopron materiale Sc = 138 mp; Sd = 138 mp; cărămidă; planşeu lemn Oraşul Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş 1.500


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 85/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 85 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu