Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.848 din 29.11.2017

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 04 decembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna" la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: a)la anexa nr. I, secţiunea I Bunuri imobile, punctul I „Drumuri vicinale, străzile cu trotuarele aferente, poduri şi podeţe" la poziţia 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la 2-234 şi de la 1-167. Drum alcătuit din două tronsoane. Tronsonul I cuprins între nr. 1 şi 2 până la intersecţia cu str. Fântâna cu apă rece, respectiv nr. 49 şi 78, în suprafaţă de 11.134 m.p., din care: suprafaţă carosabilă - 6.230 m.p., lungime = 1.090 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 2.130 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 2.909 mp -nr. cadastral - 63318, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.308.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63318, HCL nr. 36/1999". b)la anexa nr. I, secţiunea I litera B „Străzile cu trotuarele, podurile şi podeţele aferente" se modifică după cum urmează:b.1) la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 2-6, cu suprafaţă de 1.373 m.p., din care: suprafaţă carosabilă - 910 m.p., lungime = 130 m, lăţime carosabil - 7,0 m; trotuare cu lungime - 260 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 203 mp - nr. cadastral 63319", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „156.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63319, HCL nr. 36/1999"; b.2) la poziţia 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Nicolae Arbanaş", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-7 şi de la nr. 2-8, cu suprafaţă de 2.647 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 990 m.p., lungime = 260 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 660 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 537 mp, nr. cadastral - 63321", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „312.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63321, HCL nr. 36/1999"; b.3) la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, în suprafaţă de 14.845 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 10.396 m.p., lungime = 1.755 m, lăţime carosabil - 5,5 m; acostament = 4.449 mp - nr. cadastral 63334", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „526.500", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63334, HCL nr. 36/1999"; b.4) la poziţia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria IV, balastată, cu o singură bandă de circulaţie, în suprafaţă de 756 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 530 m.p., lungime = 153 m, lăţime carosabil - 3,5 m; acostament = 226 mp, nr. cadastral 63326", coloana 4 va avea următorul cuprins; „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins; „30.600", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63326, HCL nr. 36/1999"; b.5) la poziţia 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la 2-28, în suprafaţă de 2.387 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.435 m.p., lungime = 410 m, lăţime carosabil - 3,5 m; trotuare cu lungime - 400 m, lăţime - 1,0 m; acostament = 552 m.p., nr. cadastral - 63327", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „82.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63327, HCL nr. 36/1999"; b.6) la poziţia 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, betonată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-31A şi de la 2-36, în suprafaţă de 5.046 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.430 m.p., lungime = 490 m, lăţime carosabil - 7,0 m; trotuare cu lungime - 960 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 153 mp, tronson I cu nr. cadastral 63335 şi tronson II cu nr. cadastral 63333", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „343.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63335 şi nr. 63333, HCL nr. 36/1999"; b.7) la poziţia 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu o singură bandă de circulaţie, se întinde de la nr. 1-17 şi de la nr. 2-20, suprafaţă de 1.847 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.015 m.p., lungime = 290 m, lăţime carosabil - 3,5 m; acostament = 832 m.p., nr. cadastral - 63336", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „58.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63336, HCL nr. 36/1999"; b.8) la poziţia 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată şi balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-30, în suprafaţă de 2.886 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.660 m.p., lungime = 315 m, lăţime carosabil - 8,5 m; trotuare cu lungime - 230 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 766 mp, nr. cadastral - 63323", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „138.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63323, HCL nr. 36/1999". b.9) la poziţia 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Eremia Grigorescu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-23 şi de la nr. 2-6A, în suprafaţă de 2.389 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.380 m.p., lungime = 230 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 450 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 249 mp, nr. cadastral - 63337"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „335.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63337, HCL nr. 36/1999"; b.10) la poziţia 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-27 şi de la nr. 2-30, cu suprafaţă de 3.559 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.309 m.p., lungime = 352 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 678 m, lăţime - 1,5 m; tronson I cu nr. cadastral - 63309 şi tronson II cu nr. cadastral - 63314", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „140.800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63309 şi nr. 63314, HCL nr. 36/1999"; b.11) la poziţia 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Petre Ispirescu", coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-57 şi de la nr. 2-22, în suprafaţă de 9.482 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 5.115 m.p., lungime = 930 m, lăţime carosabil - 5,5 m; şanţ cu lungime = 200 m; acostament = 3.367 mp, nr. cadastral - 63313", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „325.500", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63313, HCL nr. 36/1999"; b.12) la poziţia 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-6, cu suprafaţă de 2.268 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.020 m.p., lungime = 170 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 340 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 548 mp, nr. cadastral - 63320", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „408.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63320, HCL nr. 36/1999"; b.13) la poziţia 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Poet Andrei Mureşanu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-4, cu suprafaţa de 1.696 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.080 m.p., lungime = 180 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 360 m, lăţime - 1,0 m; acostament = 256 mp, nr. cadastral - 63338", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „54.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63338, HCL nr. 36/1999"; b.14) la poziţia 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Constantin Muşat", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-7 şi de la nr. 2-8, cu suprafaţă de 1.415 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 960 m.p., lungime = 160 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 300 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 95 mp, nr. cadastral - 63302", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „80.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63302, HCL nr. 36/1999"; b.15) la poziţia 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-12, în suprafaţă de 3.176 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.970 m.p., lungime = 350 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 700 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 6 mp, nr. cadastral - 63310" coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „420.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63310, HCL nr. 36/1999"; b.16) la poziţia 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-35 şi de la nr. 2-68, în suprafaţă de 5.616 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.400 m.p., lungime = 780 m, lăţime carosabil - 4,0 m; trotuare cu lungime - 520 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 1.466 mp, nr. cadastral - 63330", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „468.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63330, HCL nr. 36/1999"; b.17) la poziţia 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-14 bis, în suprafaţă de 7.327 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.982 m.p., lungime = 670 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 755 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 2.115 mp, nr. cadastral - 63331", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „804.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63331, HCL nr. 36/1999"; b.18) la poziţia 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-19 şi de la nr. 2-8, în suprafaţă de 3.677 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.380 m.p., lungime = 230 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 670 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 847 mp, nr. cadastral - 63328", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „276.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63328, HCL nr. 36/1999"; b.19) la poziţia 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-21 şi de la nr. 2-12, în suprafaţă de 4.779 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.920 m.p., lungime = 330 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 630 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 659 mp, nr. cadastral - 63317", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „363.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63317, HCL nr. 36/1999"; b.20) la poziţia 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Locotenent Sion", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-9 şi de la nr. 2-10, în suprafaţă de 880 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 550 m.p., lungime = 100 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 180 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 40 mp, nr. cadastral - 63322", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63322, HCL nr. 36/1999"; b.21) la poziţia 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-2, în suprafaţă de 1.797 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 840 m.p., lungime = 140 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 270 m, lăţime - 1,8 m; acostament = 437 mp, nr. cadastral - 63315", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „168.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63315, HCL nr. 36/1999"; b.22) la poziţia 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-19 şi nr. 2, în suprafaţă de 1.594 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 880 m.p., lungime = 220 m, lăţime carosabil - 4,0 m; trotuare cu lungime - 170 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 514 mp, tronson I cu nr. cadastral 63311 şi tronson II cu nr. cadastral 63312", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „132.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63311 şi nr. 63312, HCL nr. 36/1999"; b.23) la poziţia 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-5 şi de la nr. 2-6, în suprafaţă de 932 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 932 m.p., lungime = 115 m, lăţime carosabil - 5,5 m; nr. cadastral - 63332", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.500", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63332, HCL nr. 36/1999"; b.24) la poziţia 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-8, în suprafaţă de 2.142 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.140 m.p., lungime = 280 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 260 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 612 mp, nr. cadastral - 63308", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „168.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63308, HCL nr. 36/1999"; b.25) la poziţia 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, pavată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-37 şi de la nr. 2-32, în suprafaţă de 4.182 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.460 m.p., lungime = 410 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 800 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 472 mp, nr. cadastral - 63316", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „328.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63316, HCL nr. 36/1999"; b.26) la poziţia 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, pavată, reamenajată pietonal, se întinde de la nr. 1-49 şi de la nr. 2-74, din care: tronsonul II în suprafaţă de 1.864 m.p., nr. cadastral - 63329", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „372.800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63329, HCL nr. 36/1999"; b.27) la poziţia 169, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Tudor Vladimirescu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-18, în suprafaţă de 3.623 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.925 m.p., lungime = 350 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 700 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 548 mp, nr. cadastral - 63325", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „385.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63325, HCL nr. 36/1999"; c)la anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile de joacă pentru copii, terenuri de sport şi baze sportive" se modifică după cum urmează:c.1) la poziţia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Piaţeta Costache Negri" - coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţetă cu pavaj din plăci ceramice şi mozaicate, ronduri îmbordurate pentru flori, lămpi de iluminat (în mijlocul piaţetei este amplasat bustul unionistului Costache Negri cu placă memorială, lucrare aparţinând Patrimoniului Naţional), amenajată pe terenul în suprafaţă de 6.055 m.p., situată în faţa Palatului administrativ, nr. cadastral - 63303", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.636.185", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63303, HCL nr. 36/1999"; c.2) la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc cu alei, ronduri cu flori, loc de joacă pentru copii amenajat pe terenul în suprafaţă de 4.203 m.p., situat la intersecţia Str. Victoriei cu str. General Eremia Grigorescu şi str. Alexandru cel Bun, nr. cadastral - 60073", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949, reamenajat în 2016", coloana 5 va avea următorul cuprins: „764.946", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60073, HCL nr. 36/1999"; c.3) la poziţia 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc amenajat cu alei, îmbordurate, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, piste de role, situat pe terenul în suprafaţă de 132.180 m.p., din Str. Semicercului, nr. cadastral - 62702", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1908, reamenajat în anul 2011", coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.035.475", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 36/1999"; c.4) la poziţia 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de izvoare minerale din Parcul Măgura", coloana 3 va avea următorul cuprins: „7 izvoare minerale, în suprafaţă de 349 m.p., nr. cadastral 62702 - C3", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910, reamenajat în anul 2011", coloana 5 va avea următorul cuprins: „704.857", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 36/1999". c.5) la poziţia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stadion cu teren de fotbal, piste atletism, poligon P.S.I. şi C1 - tribune Stadion Măgura, în suprafaţă de 334 m.p., nr. cadastral 63106 - C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.609", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.6) la poziţia 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren amplasament Stadionul „Măgura", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Stadionului Măgura, situat lângă Parcul Măgura şi râul Trotuş, în suprafaţă de 39.720 m.p., nr. cadastral - 63106", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.807.260", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.7) la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P, din cărămidă şi ţiglă, în suprafaţă de 220 mp, nr. cadastral 63106-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „73.200", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.8) la poziţia 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P din cărămidă şi ţiglă, în suprafaţă de 167 m.p., nr. cadastral 63106-C3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.9) la poziţia 16, coloana 2 va avea următorul cuprins „Parcul Casa de Cultură", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc cu alei, ronduri cu flori, bănci şi loc de joacă pentru copii, în suprafaţă de 5.009 m.p., nr. cadastral 60072", coloana 4 va avea următorul cuprins „1970, reamenajat în anul 2016", coloana 5 va avea următorul cuprins: „911.638", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60072, HCL nr. 36/1999"; d)la anexa nr. VII, litera A „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria" se modifică după cum urmează:d.1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1 din piatră şi cărămidă, în suprafaţă de 533 m.p., cu nr. cadastral 63344-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „955.963", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999"; d.2) la poziţia 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă şi lemn, acoperită cu lindab şi tablă, în suprafaţă de 263 m.p., cu nr. cadastral 63344-C5", coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999"; d.3) la poziţia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „C2 - centrala termică din cărămidă şi lemn, acoperită cu tablă, în suprafaţa de 75 m.p., cu nr. cadastral 63344-C2 şi C3 - garaj din cărămidă şi lemn, acoperit cu tablă, în suprafaţă de 50 m.p. cu nr. cadastral 63344-C3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999"; d.4) la poziţia 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire garaj - remiză PSI", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, situată în strada Gh. Asachi", cu suprafaţa construită 49 m.p., cu nr. cadastral 63363-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.350", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63363, HCL nr. 36/1999"; d.5) la poziţia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent remiză pompieri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în strada Gh. Asachi, în suprafaţă de 175 m.p., cu nr. cadastral 63363", coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.831", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63363", HCL nr. 36/1999"; e)la anexa nr. VII, litera B. „Clădiri şi terenuri ale unităţilor din învăţământ preuniversitar" se modifică după cum urmează:e.1) la poziţia 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Costache Negri»", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă cu P + 2 situată în strada Costache Negri nr. 39, în suprafaţă de 778 mp, cu număr cadastral 62355-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.222.271", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999"; e.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă Colegiul Naţional «Costache Negri»", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă cu parter, fosta Şcoală de fete nr. 2, situată lângă Colegiul Naţional «Costache Negri», în suprafaţă de 485 mp cu număr cadastral 62355-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „490.402", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999"; e.3) la poziţia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Colegiului National «Costache Negri»", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 5.603 m.p., cu nr. cadastral 62355", coloana 5 va avea următorul cuprins: „254.953", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999". e.4) la poziţia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire fost internat de fete - Costache Negri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie S+P din cărămidă, acoperită cu tablă, fost internat de fete al liceului, situată în Bd. Republicii nr. 19, în suprafaţă de 425 m.p., nr. cadastral 63358-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358, HCL nr. 36/1999"; e.5) la poziţia 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire fostă sală de mese a internatului de fete - Costache Negri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie S + P, din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţă de 207 m.p., nr. cadastral 63358-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358, HCL nr. 36/1999"; e.6) la poziţia 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent fostului internat de fete - Costache Negri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Republicii nr. 19, în suprafaţă de 1.477 m.p., cu nr. cadastral 63358", coloana 5 va avea următorul cuprins: „302.416", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358", HCL nr. 36/1999"; e.7) la poziţia 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexa Colegiul Naţional «Costache Negri» Clădire (fostă Şcoală Profesională)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 2, din beton şi cărămidă, în suprafaţă de 317 m.p., cu nr. cadastral 60263-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „257.447", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60263, HCL nr. 36/1999"; e.8) la poziţia 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Anexei Colegiului Naţional «Costache Negri» (fostă Şcoală Profesională)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii situat în str. Costache Negri nr. 37, în suprafaţă de 908 m.p., cu nr. cadastral 60263", coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.314", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60263, HCL nr. 36/1999"; e.9) la poziţia 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Şcoala nr. 1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „C1 - construcţie P + 1, P, P + 2 din beton + cărămidă, în suprafaţă de 1.086 m.p. cu nr. cadastral - 62398-C1 şi C2 - magazie P din cărămidă, în suprafaţă de 111 m.p. cu nr. cadastral 62398-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.060.880", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62398, HCL nr. 36/1999"; e.10) la poziţia 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Şcolii nr. 1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. N. Arbănaş nr. 4-6, în suprafaţă de 8.980 m.p. cu nr. cadastral 62398", coloana 5 va avea următorul cuprins: „407.225", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62398, HCL nr. 36/1999"; e.11) la poziţia 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clubul elevilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 636 m.p., cu nr. cadastral 63342-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63342, HCL nr. 36/1999"; e.12) la poziţia 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Clubului elevilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Trandafirilor, nr. 6, în suprafaţă de 1.415 m.p., cu nr. cadastral 63342", coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.721", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63342, HCL nr. 36/1999"; e.13) la poziţia 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „C1 - construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 605 m.p., cu nr. cadastral - 63345-C1, C2 - construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 175 m.p., cu nr. cadastral 63345-C2, şi C3 - magazie din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 75 m.p., cu nr. cadastral 63345-C3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.443.291", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63345, HCL nr. 36/1999"; e.14) la poziţia 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Şcolii nr. 2", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Oituz nr. 13, în suprafaţă de 4.415 m.p. cu nr. cadastral 63345", coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.883", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63345", HCL nr. 36/1999"; f)la anexa nr. VII, litera D „Clădiri şi terenuri aparţinând unităţilor de cultură" se modifică după cum urmează:f.1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1, în suprafaţă de 554 m.p. şi nr. cadastral 60774-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „585.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60774, HCL nr. 36/1999".; f.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Casei de cultură", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Trandafirilor nr. 2, în suprafaţă de 1.200 m.p., cu nr. cadastral 60774", coloana 5 va avea următorul cuprins: „245.700", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60774", HCL nr. 36/1999"; g)anexa nr. VIII „Terenuri şi construcţii declarate monumente istorice" se modifică după cum urmează:g.1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1 din piatră cioplită, situată pe dealul Măgura în vecinătatea Mănăstirii Măgura ce adăposteşte o secţie a muzeului local de istorie, în suprafaţă de 97 mp, cu nr. cadastral 63214-C1 şi construcţie P (Cabană ghid), din lemn, în suprafaţă de 33 mp, cu nr. cadastral 63214-C2", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63214, HCL nr. 36/1999"; g.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români de pe Dealul Măgura (1916-1918)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat pe Dealul Măgura, în suprafaţă de 450 m.p., cu nr. cadastral 63214", coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.237", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63214, HCL nr. 36/1999"; g.3) la poziţia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră, beton şi mozaic, formată din obelisc, plăci memoriale ale ostaşilor sovietici şi împrejmuire cu zid din piatră, în suprafaţă de 13 m.p., cu nr. cadastral 63215-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63215, HCL nr. 36/1999"; g.4) la poziţia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor sovietici (1940-1945)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Republicii nr. 12, în suprafaţă de 1.024 m.p., cu nr. cadastral 63215", coloana 5 va avea următorul cuprins: „209.664", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63215, HCL nr. 36/1999"; g.5) la poziţia 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră formată din postament, obelisc, vultur, placă memorială, împrejmuită cu gard viu, în suprafaţă de 6 mp, cu nr. cadastral 63211-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „140.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63211, HCL nr. 36/1999"; g.6) la poziţia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români (1877) din Războiul de Independenţă", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Răducanu nr. 1, în suprafaţă de 750 m.p., cu nr. cadastral 63211", coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.125", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63211, HCL nr. 36/1999"; g.7) la poziţia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră cioplită formată din obelisc şi placă memorială, cruci din piatră, osuar şi zid de incintă din piatră, în suprafaţă de 11 mp, cu nr. cadastral 63212-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „210.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63212, HCL nr. 36/1999"; g.8) la poziţia 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români (1916-1918) Osuarul de la Poieni, Cireşoaia", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Poieni nr. 3, în suprafaţă de 685 m.p., cu nr. cadastral 63212", coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.584", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63212, HCL nr. 36/1999"; h)se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna după cum urmează:h.1) la anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile de joacă pentru copii, terenurile de sport şi baze sportive", după poziţia nr. 42 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 43 şi 44, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; h.2) la anexa nr. VIII „Terenuri şi construcţii declarate monumente istorice", după poziţia nr. 14 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 15 şi 16, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; i)se abrogă din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna următoarele poziţii:i.1) din anexa nr. I, litera A „Drumuri vicinale cu trotuarele aferente, poduri şi podeţe", poziţia 11; i.2) din anexa nr. I, litera B „Străzile cu trotuarele, podurile şi podeţele aferente", poziţiile: 6, 10, 53, 60, 63, 65, 73, 79, 89, 104, 115, 123, 136, 140, 158, 160, 162 şi 170; i.3) din anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile de joacă pentru copii, terenuri de sport şi baze sportive", poziţiile: 4, 8 şi 10; i.4) din anexa nr. VII, litera A „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria", poziţia 9; i.5) din anexa nr. VII, litera B „Clădiri şi terenuri din învăţământ preuniversitar", poziţiile: 11, 12, 17 şi 18. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu ANEXA Nr. 1Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău

Nr. crt. Cod de clasificare Denumirea imobilului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
ANEXA NR. VI I. SISTEMELE DE INFRASTRUCTURĂ PRIVIND ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC CU TERENURILE AFERENTE B. PARCURI PUBLICE, ZONELE DE AGREMENT, SPAŢIILE VERZI, PARCĂRILE, LOCURILE DE JOACĂ PENTRU COPII, TERENURILE DE SPORT ŞI BAZE SPORTIVE
43 1.6.4. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Construcţie în suprafaţă de 417 m.p., cu nr. cadastral 62702-C1 2009 996.306,44 Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 39/2017
44 1.6.4. Centrul balnear Parc Măgura, Târgu Ocna Construcţie în suprafaţă de 3.164 m.p., cu nr. cadastral 62702-C2 2009 6.884.774,21 Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 39/2017

ANEXA Nr. 2Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău

Nr. crt. Cod de clasificare Denumirea imobilului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
ANEXA NR. VIII TERENURI ŞI CONSTRUCŢII DECLARATE MONUMENTE ISTORICE
15. 1.6.4. Casa Borisof Construcţie administrativă şi social-culturală, cu suprafaţa construită de 379 mp - nr. cadastral 61874-C1 şi construcţie anexă, cu suprafaţa construită de 80 mp - nr. cadastral 61874-C2, situată în oraşul Târgu Ocna, strada 9 Mai nr. 5, clasificată în grupa B, cod BC-II-m-B-20910, conform Ordinului nr. 2.035/26.01.2006 2014 65.000 Cartea funciară nr. 61874, HCL nr. 39/2017
16 - Teren aferent imobilului Casa Borisof Imobil teren în suprafaţă de 1.137 mp, cu nr. cadastral 61874 2014 54.992,2 Cartea funciară nr. 61874, HCL nr. 39/2017SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 848/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 848 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu