Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.848 din 29.11.2017

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 957 din 04 decembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna" la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: a)la anexa nr. I, secţiunea I Bunuri imobile, punctul I „Drumuri vicinale, străzile cu trotuarele aferente, poduri şi podeţe" la poziţia 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la 2-234 şi de la 1-167. Drum alcătuit din două tronsoane. Tronsonul I cuprins între nr. 1 şi 2 până la intersecţia cu str. Fântâna cu apă rece, respectiv nr. 49 şi 78, în suprafaţă de 11.134 m.p., din care: suprafaţă carosabilă - 6.230 m.p., lungime = 1.090 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 2.130 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 2.909 mp -nr. cadastral - 63318, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.308.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63318, HCL nr. 36/1999". b)la anexa nr. I, secţiunea I litera B „Străzile cu trotuarele, podurile şi podeţele aferente" se modifică după cum urmează:b.1) la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 2-6, cu suprafaţă de 1.373 m.p., din care: suprafaţă carosabilă - 910 m.p., lungime = 130 m, lăţime carosabil - 7,0 m; trotuare cu lungime - 260 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 203 mp - nr. cadastral 63319", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „156.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63319, HCL nr. 36/1999"; b.2) la poziţia 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Nicolae Arbanaş", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-7 şi de la nr. 2-8, cu suprafaţă de 2.647 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 990 m.p., lungime = 260 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 660 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 537 mp, nr. cadastral - 63321", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „312.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63321, HCL nr. 36/1999"; b.3) la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, în suprafaţă de 14.845 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 10.396 m.p., lungime = 1.755 m, lăţime carosabil - 5,5 m; acostament = 4.449 mp - nr. cadastral 63334", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „526.500", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63334, HCL nr. 36/1999"; b.4) la poziţia 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria IV, balastată, cu o singură bandă de circulaţie, în suprafaţă de 756 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 530 m.p., lungime = 153 m, lăţime carosabil - 3,5 m; acostament = 226 mp, nr. cadastral 63326", coloana 4 va avea următorul cuprins; „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins; „30.600", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63326, HCL nr. 36/1999"; b.5) la poziţia 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la 2-28, în suprafaţă de 2.387 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.435 m.p., lungime = 410 m, lăţime carosabil - 3,5 m; trotuare cu lungime - 400 m, lăţime - 1,0 m; acostament = 552 m.p., nr. cadastral - 63327", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „82.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63327, HCL nr. 36/1999"; b.6) la poziţia 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, betonată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-31A şi de la 2-36, în suprafaţă de 5.046 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.430 m.p., lungime = 490 m, lăţime carosabil - 7,0 m; trotuare cu lungime - 960 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 153 mp, tronson I cu nr. cadastral 63335 şi tronson II cu nr. cadastral 63333", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „343.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63335 şi nr. 63333, HCL nr. 36/1999"; b.7) la poziţia 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu o singură bandă de circulaţie, se întinde de la nr. 1-17 şi de la nr. 2-20, suprafaţă de 1.847 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.015 m.p., lungime = 290 m, lăţime carosabil - 3,5 m; acostament = 832 m.p., nr. cadastral - 63336", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „58.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63336, HCL nr. 36/1999"; b.8) la poziţia 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată şi balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-30, în suprafaţă de 2.886 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.660 m.p., lungime = 315 m, lăţime carosabil - 8,5 m; trotuare cu lungime - 230 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 766 mp, nr. cadastral - 63323", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „138.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63323, HCL nr. 36/1999". b.9) la poziţia 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Eremia Grigorescu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-23 şi de la nr. 2-6A, în suprafaţă de 2.389 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.380 m.p., lungime = 230 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 450 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 249 mp, nr. cadastral - 63337"; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „335.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63337, HCL nr. 36/1999"; b.10) la poziţia 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-27 şi de la nr. 2-30, cu suprafaţă de 3.559 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.309 m.p., lungime = 352 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 678 m, lăţime - 1,5 m; tronson I cu nr. cadastral - 63309 şi tronson II cu nr. cadastral - 63314", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „140.800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63309 şi nr. 63314, HCL nr. 36/1999"; b.11) la poziţia 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Petre Ispirescu", coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-57 şi de la nr. 2-22, în suprafaţă de 9.482 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 5.115 m.p., lungime = 930 m, lăţime carosabil - 5,5 m; şanţ cu lungime = 200 m; acostament = 3.367 mp, nr. cadastral - 63313", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „325.500", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63313, HCL nr. 36/1999"; b.12) la poziţia 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-6, cu suprafaţă de 2.268 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.020 m.p., lungime = 170 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 340 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 548 mp, nr. cadastral - 63320", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „408.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63320, HCL nr. 36/1999"; b.13) la poziţia 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Poet Andrei Mureşanu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-4, cu suprafaţa de 1.696 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.080 m.p., lungime = 180 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 360 m, lăţime - 1,0 m; acostament = 256 mp, nr. cadastral - 63338", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „54.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63338, HCL nr. 36/1999"; b.14) la poziţia 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Constantin Muşat", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-7 şi de la nr. 2-8, cu suprafaţă de 1.415 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 960 m.p., lungime = 160 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 300 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 95 mp, nr. cadastral - 63302", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „80.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63302, HCL nr. 36/1999"; b.15) la poziţia 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-12, în suprafaţă de 3.176 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.970 m.p., lungime = 350 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 700 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 6 mp, nr. cadastral - 63310" coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „420.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63310, HCL nr. 36/1999"; b.16) la poziţia 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-35 şi de la nr. 2-68, în suprafaţă de 5.616 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.400 m.p., lungime = 780 m, lăţime carosabil - 4,0 m; trotuare cu lungime - 520 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 1.466 mp, nr. cadastral - 63330", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „468.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63330, HCL nr. 36/1999"; b.17) la poziţia 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-14 bis, în suprafaţă de 7.327 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 3.982 m.p., lungime = 670 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 755 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 2.115 mp, nr. cadastral - 63331", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „804.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63331, HCL nr. 36/1999"; b.18) la poziţia 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-19 şi de la nr. 2-8, în suprafaţă de 3.677 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.380 m.p., lungime = 230 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 670 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 847 mp, nr. cadastral - 63328", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „276.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63328, HCL nr. 36/1999"; b.19) la poziţia 122, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-21 şi de la nr. 2-12, în suprafaţă de 4.779 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.920 m.p., lungime = 330 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 630 m, lăţime - 2,0 m; acostament = 659 mp, nr. cadastral - 63317", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „363.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63317, HCL nr. 36/1999"; b.20) la poziţia 135, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Locotenent Sion", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-9 şi de la nr. 2-10, în suprafaţă de 880 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 550 m.p., lungime = 100 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 180 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 40 mp, nr. cadastral - 63322", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63322, HCL nr. 36/1999"; b.21) la poziţia 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-2, în suprafaţă de 1.797 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 840 m.p., lungime = 140 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 270 m, lăţime - 1,8 m; acostament = 437 mp, nr. cadastral - 63315", coloana 4 va avea următorul cuprins „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „168.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63315, HCL nr. 36/1999"; b.22) la poziţia 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă de categoria III, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-19 şi nr. 2, în suprafaţă de 1.594 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 880 m.p., lungime = 220 m, lăţime carosabil - 4,0 m; trotuare cu lungime - 170 m, lăţime - 1,2 m; acostament = 514 mp, tronson I cu nr. cadastral 63311 şi tronson II cu nr. cadastral 63312", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „132.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63311 şi nr. 63312, HCL nr. 36/1999"; b.23) la poziţia 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-5 şi de la nr. 2-6, în suprafaţă de 932 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 932 m.p., lungime = 115 m, lăţime carosabil - 5,5 m; nr. cadastral - 63332", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.500", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63332, HCL nr. 36/1999"; b.24) la poziţia 157, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria IV, balastată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-11 şi de la nr. 2-8, în suprafaţă de 2.142 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.140 m.p., lungime = 280 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 260 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 612 mp, nr. cadastral - 63308", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins „168.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63308, HCL nr. 36/1999"; b.25) la poziţia 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, pavată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-37 şi de la nr. 2-32, în suprafaţă de 4.182 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 2.460 m.p., lungime = 410 m, lăţime carosabil - 6,0 m; trotuare cu lungime - 800 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 472 mp, nr. cadastral - 63316", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „328.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63316, HCL nr. 36/1999"; b.26) la poziţia 161, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, pavată, reamenajată pietonal, se întinde de la nr. 1-49 şi de la nr. 2-74, din care: tronsonul II în suprafaţă de 1.864 m.p., nr. cadastral - 63329", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „372.800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63329, HCL nr. 36/1999"; b.27) la poziţia 169, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Tudor Vladimirescu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă categoria III, asfaltată, cu 2 benzi de circulaţie, se întinde de la nr. 1-15 şi de la nr. 2-18, în suprafaţă de 3.623 m.p., din care: suprafaţă carosabilă S - 1.925 m.p., lungime = 350 m, lăţime carosabil - 5,5 m; trotuare cu lungime - 700 m, lăţime - 1,5 m; acostament = 548 mp, nr. cadastral - 63325", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: „385.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63325, HCL nr. 36/1999"; c)la anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile de joacă pentru copii, terenuri de sport şi baze sportive" se modifică după cum urmează:c.1) la poziţia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Piaţeta Costache Negri" - coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţetă cu pavaj din plăci ceramice şi mozaicate, ronduri îmbordurate pentru flori, lămpi de iluminat (în mijlocul piaţetei este amplasat bustul unionistului Costache Negri cu placă memorială, lucrare aparţinând Patrimoniului Naţional), amenajată pe terenul în suprafaţă de 6.055 m.p., situată în faţa Palatului administrativ, nr. cadastral - 63303", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.636.185", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63303, HCL nr. 36/1999"; c.2) la poziţia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc cu alei, ronduri cu flori, loc de joacă pentru copii amenajat pe terenul în suprafaţă de 4.203 m.p., situat la intersecţia Str. Victoriei cu str. General Eremia Grigorescu şi str. Alexandru cel Bun, nr. cadastral - 60073", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1949, reamenajat în 2016", coloana 5 va avea următorul cuprins: „764.946", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60073, HCL nr. 36/1999"; c.3) la poziţia 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc amenajat cu alei, îmbordurate, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, piste de role, situat pe terenul în suprafaţă de 132.180 m.p., din Str. Semicercului, nr. cadastral - 62702", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1908, reamenajat în anul 2011", coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.035.475", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 36/1999"; c.4) la poziţia 11, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de izvoare minerale din Parcul Măgura", coloana 3 va avea următorul cuprins: „7 izvoare minerale, în suprafaţă de 349 m.p., nr. cadastral 62702 - C3", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1910, reamenajat în anul 2011", coloana 5 va avea următorul cuprins: „704.857", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 36/1999". c.5) la poziţia 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stadion cu teren de fotbal, piste atletism, poligon P.S.I. şi C1 - tribune Stadion Măgura, în suprafaţă de 334 m.p., nr. cadastral 63106 - C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.609", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.6) la poziţia 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren amplasament Stadionul „Măgura", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Stadionului Măgura, situat lângă Parcul Măgura şi râul Trotuş, în suprafaţă de 39.720 m.p., nr. cadastral - 63106", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.807.260", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.7) la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P, din cărămidă şi ţiglă, în suprafaţă de 220 mp, nr. cadastral 63106-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „73.200", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.8) la poziţia 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P din cărămidă şi ţiglă, în suprafaţă de 167 m.p., nr. cadastral 63106-C3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63106, HCL nr. 36/1999"; c.9) la poziţia 16, coloana 2 va avea următorul cuprins „Parcul Casa de Cultură", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc cu alei, ronduri cu flori, bănci şi loc de joacă pentru copii, în suprafaţă de 5.009 m.p., nr. cadastral 60072", coloana 4 va avea următorul cuprins „1970, reamenajat în anul 2016", coloana 5 va avea următorul cuprins: „911.638", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60072, HCL nr. 36/1999"; d)la anexa nr. VII, litera A „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria" se modifică după cum urmează:d.1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1 din piatră şi cărămidă, în suprafaţă de 533 m.p., cu nr. cadastral 63344-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „955.963", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999"; d.2) la poziţia 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă şi lemn, acoperită cu lindab şi tablă, în suprafaţă de 263 m.p., cu nr. cadastral 63344-C5", coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999"; d.3) la poziţia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „C2 - centrala termică din cărămidă şi lemn, acoperită cu tablă, în suprafaţa de 75 m.p., cu nr. cadastral 63344-C2 şi C3 - garaj din cărămidă şi lemn, acoperit cu tablă, în suprafaţă de 50 m.p. cu nr. cadastral 63344-C3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63344, HCL nr. 36/1999"; d.4) la poziţia 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire garaj - remiză PSI", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, situată în strada Gh. Asachi", cu suprafaţa construită 49 m.p., cu nr. cadastral 63363-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.350", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63363, HCL nr. 36/1999"; d.5) la poziţia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent remiză pompieri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în strada Gh. Asachi, în suprafaţă de 175 m.p., cu nr. cadastral 63363", coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.831", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63363", HCL nr. 36/1999"; e)la anexa nr. VII, litera B. „Clădiri şi terenuri ale unităţilor din învăţământ preuniversitar" se modifică după cum urmează:e.1) la poziţia 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Costache Negri»", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă cu P + 2 situată în strada Costache Negri nr. 39, în suprafaţă de 778 mp, cu număr cadastral 62355-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.222.271", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999"; e.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă Colegiul Naţional «Costache Negri»", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din cărămidă cu parter, fosta Şcoală de fete nr. 2, situată lângă Colegiul Naţional «Costache Negri», în suprafaţă de 485 mp cu număr cadastral 62355-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „490.402", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999"; e.3) la poziţia 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Colegiului National «Costache Negri»", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, în suprafaţă de 5.603 m.p., cu nr. cadastral 62355", coloana 5 va avea următorul cuprins: „254.953", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62355, HCL nr. 36/1999". e.4) la poziţia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire fost internat de fete - Costache Negri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie S+P din cărămidă, acoperită cu tablă, fost internat de fete al liceului, situată în Bd. Republicii nr. 19, în suprafaţă de 425 m.p., nr. cadastral 63358-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358, HCL nr. 36/1999"; e.5) la poziţia 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire fostă sală de mese a internatului de fete - Costache Negri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie S + P, din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafaţă de 207 m.p., nr. cadastral 63358-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358, HCL nr. 36/1999"; e.6) la poziţia 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent fostului internat de fete - Costache Negri", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Republicii nr. 19, în suprafaţă de 1.477 m.p., cu nr. cadastral 63358", coloana 5 va avea următorul cuprins: „302.416", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63358", HCL nr. 36/1999"; e.7) la poziţia 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexa Colegiul Naţional «Costache Negri» Clădire (fostă Şcoală Profesională)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 2, din beton şi cărămidă, în suprafaţă de 317 m.p., cu nr. cadastral 60263-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „257.447", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60263, HCL nr. 36/1999"; e.8) la poziţia 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Anexei Colegiului Naţional «Costache Negri» (fostă Şcoală Profesională)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii situat în str. Costache Negri nr. 37, în suprafaţă de 908 m.p., cu nr. cadastral 60263", coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.314", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60263, HCL nr. 36/1999"; e.9) la poziţia 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Şcoala nr. 1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „C1 - construcţie P + 1, P, P + 2 din beton + cărămidă, în suprafaţă de 1.086 m.p. cu nr. cadastral - 62398-C1 şi C2 - magazie P din cărămidă, în suprafaţă de 111 m.p. cu nr. cadastral 62398-C2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.060.880", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62398, HCL nr. 36/1999"; e.10) la poziţia 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Şcolii nr. 1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. N. Arbănaş nr. 4-6, în suprafaţă de 8.980 m.p. cu nr. cadastral 62398", coloana 5 va avea următorul cuprins: „407.225", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 62398, HCL nr. 36/1999"; e.11) la poziţia 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clubul elevilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu ţiglă, în suprafaţă de 636 m.p., cu nr. cadastral 63342-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63342, HCL nr. 36/1999"; e.12) la poziţia 15, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Clubului elevilor", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Trandafirilor, nr. 6, în suprafaţă de 1.415 m.p., cu nr. cadastral 63342", coloana 5 va avea următorul cuprins: „289.721", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63342, HCL nr. 36/1999"; e.13) la poziţia 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „C1 - construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 605 m.p., cu nr. cadastral - 63345-C1, C2 - construcţie P + 1, din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 175 m.p., cu nr. cadastral 63345-C2, şi C3 - magazie din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafaţă de 75 m.p., cu nr. cadastral 63345-C3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.443.291", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63345, HCL nr. 36/1999"; e.14) la poziţia 19, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Şcolii nr. 2", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Oituz nr. 13, în suprafaţă de 4.415 m.p. cu nr. cadastral 63345", coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.883", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63345", HCL nr. 36/1999"; f)la anexa nr. VII, litera D „Clădiri şi terenuri aparţinând unităţilor de cultură" se modifică după cum urmează:f.1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1, în suprafaţă de 554 m.p. şi nr. cadastral 60774-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „585.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60774, HCL nr. 36/1999".; f.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Casei de cultură", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Trandafirilor nr. 2, în suprafaţă de 1.200 m.p., cu nr. cadastral 60774", coloana 5 va avea următorul cuprins: „245.700", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 60774", HCL nr. 36/1999"; g)anexa nr. VIII „Terenuri şi construcţii declarate monumente istorice" se modifică după cum urmează:g.1) la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie P + 1 din piatră cioplită, situată pe dealul Măgura în vecinătatea Mănăstirii Măgura ce adăposteşte o secţie a muzeului local de istorie, în suprafaţă de 97 mp, cu nr. cadastral 63214-C1 şi construcţie P (Cabană ghid), din lemn, în suprafaţă de 33 mp, cu nr. cadastral 63214-C2", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63214, HCL nr. 36/1999"; g.2) la poziţia 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români de pe Dealul Măgura (1916-1918)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat pe Dealul Măgura, în suprafaţă de 450 m.p., cu nr. cadastral 63214", coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.237", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63214, HCL nr. 36/1999"; g.3) la poziţia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră, beton şi mozaic, formată din obelisc, plăci memoriale ale ostaşilor sovietici şi împrejmuire cu zid din piatră, în suprafaţă de 13 m.p., cu nr. cadastral 63215-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63215, HCL nr. 36/1999"; g.4) la poziţia 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor sovietici (1940-1945)", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în Str. Republicii nr. 12, în suprafaţă de 1.024 m.p., cu nr. cadastral 63215", coloana 5 va avea următorul cuprins: „209.664", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63215, HCL nr. 36/1999"; g.5) la poziţia 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră formată din postament, obelisc, vultur, placă memorială, împrejmuită cu gard viu, în suprafaţă de 6 mp, cu nr. cadastral 63211-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „140.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63211, HCL nr. 36/1999"; g.6) la poziţia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români (1877) din Războiul de Independenţă", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Răducanu nr. 1, în suprafaţă de 750 m.p., cu nr. cadastral 63211", coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.125", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63211, HCL nr. 36/1999"; g.7) la poziţia 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Construcţie din piatră cioplită formată din obelisc şi placă memorială, cruci din piatră, osuar şi zid de incintă din piatră, în suprafaţă de 11 mp, cu nr. cadastral 63212-C1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „210.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63212, HCL nr. 36/1999"; g.8) la poziţia 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Monumentului eroilor români (1916-1918) Osuarul de la Poieni, Cireşoaia", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren curţi-construcţii, situat în str. Poieni nr. 3, în suprafaţă de 685 m.p., cu nr. cadastral 63212", coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.584", coloana 6 va avea următorul cuprins: „Cartea funciară nr. 63212, HCL nr. 36/1999"; h)se completează inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna după cum urmează:h.1) la anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile de joacă pentru copii, terenurile de sport şi baze sportive", după poziţia nr. 42 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 43 şi 44, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; h.2) la anexa nr. VIII „Terenuri şi construcţii declarate monumente istorice", după poziţia nr. 14 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 15 şi 16, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; i)se abrogă din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Târgu Ocna următoarele poziţii:i.1) din anexa nr. I, litera A „Drumuri vicinale cu trotuarele aferente, poduri şi podeţe", poziţia 11; i.2) din anexa nr. I, litera B „Străzile cu trotuarele, podurile şi podeţele aferente", poziţiile: 6, 10, 53, 60, 63, 65, 73, 79, 89, 104, 115, 123, 136, 140, 158, 160, 162 şi 170; i.3) din anexa nr. VI, litera B „Parcuri publice, zonele de agrement, spaţiile verzi, parcările, locurile de joacă pentru copii, terenuri de sport şi baze sportive", poziţiile: 4, 8 şi 10; i.4) din anexa nr. VII, litera A „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria", poziţia 9; i.5) din anexa nr. VII, litera B „Clădiri şi terenuri din învăţământ preuniversitar", poziţiile: 11, 12, 17 şi 18. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu ANEXA Nr. 1Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău

Nr. crt. Cod de clasificare Denumirea imobilului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
ANEXA NR. VI I. SISTEMELE DE INFRASTRUCTURĂ PRIVIND ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC CU TERENURILE AFERENTE B. PARCURI PUBLICE, ZONELE DE AGREMENT, SPAŢIILE VERZI, PARCĂRILE, LOCURILE DE JOACĂ PENTRU COPII, TERENURILE DE SPORT ŞI BAZE SPORTIVE
43 1.6.4. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Construcţie în suprafaţă de 417 m.p., cu nr. cadastral 62702-C1 2009 996.306,44 Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 39/2017
44 1.6.4. Centrul balnear Parc Măgura, Târgu Ocna Construcţie în suprafaţă de 3.164 m.p., cu nr. cadastral 62702-C2 2009 6.884.774,21 Cartea funciară nr. 62702, HCL nr. 39/2017

ANEXA Nr. 2Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău

Nr. crt. Cod de clasificare Denumirea imobilului Elemente de identificare Anul dobândirii sau al dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
ANEXA NR. VIII TERENURI ŞI CONSTRUCŢII DECLARATE MONUMENTE ISTORICE
15. 1.6.4. Casa Borisof Construcţie administrativă şi social-culturală, cu suprafaţa construită de 379 mp - nr. cadastral 61874-C1 şi construcţie anexă, cu suprafaţa construită de 80 mp - nr. cadastral 61874-C2, situată în oraşul Târgu Ocna, strada 9 Mai nr. 5, clasificată în grupa B, cod BC-II-m-B-20910, conform Ordinului nr. 2.035/26.01.2006 2014 65.000 Cartea funciară nr. 61874, HCL nr. 39/2017
16 - Teren aferent imobilului Casa Borisof Imobil teren în suprafaţă de 1.137 mp, cu nr. cadastral 61874 2014 54.992,2 Cartea funciară nr. 61874, HCL nr. 39/2017SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 848/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 848 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu