Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 848 din 15 decembrie 1997

privind unele masuri in legatura cu asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in aplicarea art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 17 decembrie 1997


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Nivelul primelor pentru anul 1998 este cel prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania, primele de asigurare se platesc astfel:
    a) la data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie;
    b) la data inmatricularii autovehiculului in circulatie, pentru autovehiculele care se inmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 1998;
    c) pana la data de 31 decembrie 1997, pentru autovehiculele inmatriculate pana la aceasta data.
    Primele se platesc pentru intreg anul 1998 sau fractionat aferent perioadelor:
    - 1 ianuarie - 31 martie 1998, pana la data de 31 decembrie 1997;
    - 1 aprilie - 31 decembrie 1998, pana la data de 31 martie 1998.
    In cazul platii integrale a primelor anuale prevazute in tarif, pana la 31 decembrie 1997, asiguratul beneficiaza de o reducere cu 10% a primelor de asigurare.
    In cazul neachitarii la scadenta a primelor prevazute la art. 1, detinatorul autovehiculului este neasigurat pana in momentul incheierii asigurarii.
    Art. 3
    Pentru autovehiculele care se inmatriculeaza temporar (cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara), precum si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar si reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala prevazuta in tarif.
    Art. 4
    In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate sau ale caror asigurari expira in timpul cat se afla pe teritoriul Romaniei, primele de asigurare, aferente perioadei cat autovehiculul neasigurat se afla in Romania, se platesc anticipat si integral, astfel:
    a) in mod obligatoriu, la intrarea autovehiculului pe teritoriul Romaniei, la punctele de trecere a frontierei, in cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate;
    b) cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a documentelor de asigurare, la unitatile teritoriale ale asiguratorilor autorizati, in cazul persoanelor care se afla pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate si ale caror asigurari expira in perioada in care se afla in Romania.
    Art. 5
    Raspunderea asiguratorului incepe:
    a) dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care:
    - s-au platit asiguratorului primele de asigurare in numerar, respectiv s-a prezentat ordinul de plata vizat de societatea bancara la care asiguratorul are deschis contul de disponibil; si
    - s-a eliberat documentul care atesta incheierea asigurarii, pentru asiguratii care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 sau 4 ori pentru asiguratii care nu au platit la scadenta prima aferenta perioadei respective;
    b) din momentul platii primelor de asigurare in numerar, respectiv al prezentarii ordinului de plata vizat de societatea bancara la care asiguratul are deschis contul de disponibil si al eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii inscrise in document, pentru asiguratii care isi indeplinesc obligatiile de plata a primei de asigurare prevazute la art. 2 sau 4 ori pentru asiguratii care au platit la scadenta prima aferenta perioadei respective.
    Art. 6
    Raspunderea asiguratorului inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in tichetul de asigurare pentru care s-a platit prima de asigurare datorata sau, anterior acestei date, in momentul radierii autovehiculului.
    Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii.
    Art. 7
    In unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea pagubelor, asiguratorul acorda despagubiri inclusiv pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil, in urmatoarele limite:
    a) de la 300.000 lei pana la maximum 80.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite, in caz de avariere ori de distrugere a bunurilor pentru pagube materiale directe si indirecte de peste 300.000 lei;
    b) pana la 30.000.000 lei pentru fiecare persoana, dar nu mai mult de 80.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate, in caz de vatamari corporale sau de deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.
    Limitele despagubirilor mai sus mentionate se aplica in cazul daunelor, consecinta a accidentelor de autovehicule survenite in anul 1998.
    Art. 8
    Dovada existentei asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, in cazul controalelor efectuate de catre ofiterii si subofiterii de politie, in conformitate cu prevederile art. 64 si 65 din Legea nr. 136/1995, o constituie tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta asigurare sau documentele internationale de asigurare de raspundere civila auto, eliberate de societati de asigurare din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in acestea.
    Art. 9
    Primele de asigurare din anexa pot fi majorate prin hotarare a Guvernului, in cursul anului 1998, daca se inregistreaza o rata a inflatiei mai mare de 30%, care a fost avuta in vedere la stabilirea primelor din prezenta hotarare.
    Neplata diferentei de prima ce va fi stabilita il obliga pe asigurator numai la acoperirea proportionala a prejudiciului cauzat de asigurat.
    Art. 10
    Pentru obtinerea autorizatiei de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, in conformitate cu prevederile legii, asiguratorii solicitanti trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sa dispuna de o retea teritoriala prin care sa presteze servicii specializate in fiecare judet;
    b) sa dispuna in teritoriu de personal propriu specializat in activitatea de constatare si de lichidare a daunelor auto (ingineri, subingineri, tehnicieni cu pregatire profesionala de profil).
    Art. 11
    Pe data de 31 decembrie 1997 orice dispozitii contrare prezentei hotarari se abroga.

                      PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            p. Ministrul finantelor,
                            Dan Radu Rusanu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                            NIVELUL
primelor la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule

    I.*) In cazul persoanelor care detin autovehicule inmatriculate in Romania:
                                                                   - lei -
------------------------------------------------------------------------------
Nr.                                 Prima de asigurare pentru fiecare
crt.   Felul                        autovehicul inmatriculat in Romania,
       autovehiculului              aferenta perioadei:
                         -----------------------------------------------------
                         1.01 - 31.12     1.01 - 31.03        1.04 - 31.12
                              1998             1998                1998
                         -----------------------------------------------------
                         persoane persoane persoane persoane persoane persoane
                         fizice   juridice fizice   juridice fizice   juridice
------------------------------------------------------------------------------
1. Autoturisme (inclusiv
   autoturisme de teren),
   autosanitare,
   autorulote, automobile
   mixte, autoutilitare,
   avand capacitatea
   cilindrica:
  a) pana la 1.200 cmc     165.000 195.000 42.000   49.000   123.000  146.000
  b) intre 1.201-1.400 cmc 190.000 245.000 48.000   61.000   142.000  184.000
  c) intre 1.401-1.700 cmc 225.000 330.000 56.000   83.000   169.000  247.000
  d) intre 1.701-2.000 cmc 290.000 400.000 72.000  100.000   218.000  300.000
  e) peste 2.000 cmc       350.000 480.000 88.000  120.000   262.000  360.000
2. Autovehicule pentru
  transport de persoane:
  a) avand cel putin 10,
  dar nu mai mult de 17
  locuri exclusiv pe
  scaune, inclusiv cel
  al conducatorului       465.000  550.000  115.000 140.000  350.000  410.000
  b) avand cel putin 18
  locuri pe scaune,
  inclusiv cel al
  conducatorului         600.000 1.000.000  150.000 250.000  450.000  750.000
  c) tramvaie,               -     800.000     -    200.000     -     600.000
  troleibuze
3. Motocicluri cu sau
  fara atas              120.000   200.000   30.000  50.000   90.000  150.000
4. Autovehicule de
  transport, altele
  decat cele de
  transport persoane,
  si tractoarele
  rutiere, a caror
  greutate maxima
  autorizata
  este de:
  a) pana la 2.300 kg    300.000  435.000   75.000  110.000  225.000  325.000
  b) intre 2.301 -
     3.500 kg            475.000  600.000  120.000  150.000  355.000  450.000
  c) intre 3.501
     - 7.500 kg          650.000  750.000  165.000  190.000  485.000  560.000
  d) intre 7.501 -
     16.000 kg          800.000 1.000.000  200.000  250.000  600.000  750.000
  e) peste 16.000 kg  1.000.000 1.300.000  250.000  325.000  750.000  975.000
5. a) tractoare
      rutiere           500.000   500.000  125.000  125.000  375.000  375.000
   b) tractoare
      viticole
      (sau
      asimilate)        100.000   100.000   25.000   25.000   75.000   75.000
-----------------------------------------------------------------------------
    *) a) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci, semiremorci si atase nu se platesc prime de asigurare.
    b) Primele de asigurare prevazute mai sus se platesc si pentru fiecare numar de circulatie de proba.
    c) Pentru persoanele cu deficiente locomotorii, detinatorii de motocicluri si autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv pentru cele primite de acestia in folosinta, primele de asigurare se reduc cu 50% .

    II.*) In cazul persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate, dar neasigurate, sau ale caror asigurari expira in perioada in care se afla pe teritoriul Romaniei:
                                             - lei -
---------------------------------------------------------------
Nr.  Felul autovehiculului   Prima de asigurare pentru fiecare
crt.                         luna sau fractiune de luna in
                             perioada 1.01 - 31.12.1998, pentru
                             fiecare autovehicul inmatriculat
                             in strainatate
---------------------------------------------------------------
1.  Autoturisme                              400.000
2.  Alte autovehicule decat
    autoturisme si motocicluri             1.000.000
3.  Motocicluri                              150 000
                                                              
   *) Primele de asigurare se platesc numai pentru autovehicule. Pentru remorci si atase nu se platesc prime de asigurare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 848/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 848 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 848/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu