E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 841 din 23 octombrie 1995

privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor


SmartCity3

apartinand institutiilor publice
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din  7 noiembrie 1995

    In temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Transmiterea, fara plata, de la institutia publica detinatoare la o alta institutie publica a bunurilor care nu mai sunt necesare institutiei care le are in administrare, dar care pot fi folosite in continuare, se realizeaza cu respectarea conditiilor si a procedurilor prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Valorificarea bunurilor scoase din functiune in starea fizica in care se afla, a materialelor sau dupa caz, a pieselor rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii acestora se realizeaza potrivit regulamentului prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 3
    (1) Institutiile publice pot valorifica bunurile de natura mijloacelor fixe fara organizare de licitatii, prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi de acelasi fel, avand cel putin aceiasi parametri.
    (2) In cazul in care la schimbarea bunurilor se solicita diferente de pret, plata se aproba in prealabil de catre ordonatorul principal de credite bugetare, cu avizul Ministerului Finantelor.
    Art. 4
    Prezenta hotarare nu se aplica in cazul bunurilor care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala, pentru care procedurile de valorificare vor fi aprobate in mod distinct de catre Guvern.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Ministerul Finantelor poate emite norme metodologice in aplicarea prevederilor prezentei hotarari.

                     PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                             Contrasemneaza:
                             Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Florin Georgescu

    ANEXA 1

                      CONDITIILE SI PROCEDURILE
de transmitere, fara plata, de la o institutie publica la alta institutie publica a unor bunuri aflate in stare de functionare

    1. Pot fi transmise, fara plata, catre alte institutii publice orice fel de bunuri, aflate in stare de functionare, indiferent de durata de folosinta, daca acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are in administrare sau daca, potrivit reglementarilor in vigoare, institutia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv.
    2. In vederea disponibilizarii lor, compartimentul de specialitate va intocmi un referat de disponibilizare in care descrie bunul ce urmeaza a fi disponibilizat, mentionand toate caracteristicile tehnice ale acestuia (marca, anul fabricatiei, data darii in folosinta, durata de folosinta, valoarea de inventar etc.).
    Referatul astfel intocmit va fi aprobat de catre conducatorul institutiei publice.
    3. Institutia publica care disponibilizeaza bunuri va informa in scris alte institutii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.
    4. In cazul in care, dupa 30 de zile, bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte institutii publice in vederea valorificarii, se va utiliza procedura prevazuta in Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor publice, cuprins in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    5. Institutiile publice interesate in obtinerea unor bunuri pot solicita transmiterea, fara plata, a acestora si dupa publicarea anuntului de vanzare prin licitatie, dar nu mai tarziu de 5 zile anterioare datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vanzare.
    6. Transmiterea, fara plata, de la o institutie publica la o alta institutie publica se va face, pe baza de proces - verbal de predare - primire, cu avizul ordonatorului principal de credite al institutiei publice care a disponibilizat bunul, precum si cu avizul ordonatorului principal de credite al institutiei publice care a solicitat transmiterea bunului.
    7. La predarea - primirea, fara plata, a bunurilor, conducatorii institutiilor publice impreuna cu conducatorii compartimentelor financiar-contabile raspund de inregistrarea in evidentele contabile a operatiunilor privind iesirea, respectiv intrarea in gestiune a bunurilor.

    ANEXA 2

                      REGULAMENT
privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor publice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. Pot fi valorificate, prin vanzare la licitatie, bunurile scoase din functiune, dupa indeplinirea procedurilor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    1.2. Valorificarea prin vanzare a bunurilor scoase din functiune sau, dupa caz, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii acestora, potrivit legii, aflate in administrarea exclusiva a institutiei publice se face prin organizarea de licitatie publica deschisa cu strigare.
    1.3. In acest scop, conducatorul institutiei publice va numi, prin decizie, o comisie de evaluare compusa din 3-5 membri, din care, in mod obligatoriu, fac parte: conducatorul compartimentului economic al institutiei publice si cate un reprezentant din compartimentele administrativ si financiar-contabile, precum si alti specialisti, dupa caz.
    1.4. Comisia de evaluare astfel constituita va intocmi un raport de evaluare a bunurilor scoase din functiune, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii acestora, ce urmeaza a fi vandute.
    In raportul intocmit de comisia de evaluare se va stabili pretul initial de vanzare. Raportul va fi aprobat de ordonatorul de credite bugetare al institutiei publice respective.
    La evaluarea bunurilor se va avea in vedere pretul pietei la bunuri de acelasi fel, precum si perioada de folosinta a lor si gradul de uzura.
    1.5. In cazul in care comisia de evaluare apreciaza ca operatiunea de demolare sau de dezmembrare a bunurilor scoase din functiune se face cu costuri mai ridicate decat sumele care s-ar obtine prin valorificarea acestora ca materiale sau piese rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii, aceasta poate propune conducatorului institutiei publice organizarea licitatiei pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune nedemolate sau nedezmembrate.

    CAP. 2
    Publicitatea

    2.1. Pentru bunurile scoase din functiune, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cat si pentru materialele sau piesele rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii, al caror pret initial de vanzare este de peste 1.000.000 lei, institutiile publice vor publica anuntul de vanzare in cotidianul Guvernului "Vocea Romaniei" sau, dupa caz, intr-o publicatie de raspandire locala, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru licitatie.
    La aceeasi data, institutiile publice afiseaza anuntul de vanzare la sediul propriu, iar in cazul institutiilor publice care functioneaza pe raza comunelor il vor afisa si la sediul consiliului local.
    Pentru bunurile scoase din functiune propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cat si pentru materialele sau piesele rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii, al caror pret initial de vanzare este sub 1.000.000 lei, publicitatea se va face numai prin afisare la sediul institutiei publice, iar institutiile publice care functioneaza pe raza comunelor vor afisa anuntul si la sediul consiliului local cu cel putin 30 de zile inainte de tinerea licitatiei.
    2.2. Anuntul de vanzare se prezinta comisiei de licitatie spre avizare inainte de data publicarii.

    CAP. 3
    Continutul anuntului de vanzare prin licitatie

    3.1. Anuntul privind vanzarea prin licitatie va contine urmatoarele informatii:
    a) denumirea si adresa institutiei publice, precum si locul unde pot fi vazute bunurile scoase din functiune sau, dupa caz, materialele sau piesele care fac obiectul licitatiei;
    b) data pana la care pot fi trimise adresele institutiilor publice in vederea transmiterii fara plata in conditiile prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare;
    c) adresa, data si ora tinerii licitatiei de vanzare a bunurilor;
    d) numarul de telefon sau de fax unde se pot obtine relatii despre bunul sau bunurile scoase din functiune, materialele sau piesele rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii acestora, scoase la vanzare, si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca potentialii achizitori spre a fi admisi la licitatie;
    e) pretul de pornire a licitatiei;
    f) cota de cheltuieli de participare.
    3.2. Documentele de participare la licitatia de vanzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite pentru tinerea licitatiei de vanzare a bunurilor.

    CAP. 4
    Conditii de participare la licitatie

    4.1. La licitatiile de vanzare a bunurilor scoase din functiune sau, dupa caz, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii acestora, poate participa orice persoana fizica sau juridica potential cumparatoare, care prezinta, pana la data tinerii sedintei de licitatie, urmatoarele documente:
    a) chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria institutiei publice;
    b) copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comertului si codul fiscal, pentru persoanele juridice romane, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

    CAP. 5
    Organizarea procedurii de licitatie

    5.1. Comisia de licitatie se va numi prin decizie a conducatorului institutiei publice si va fi formata din minimum trei persoane:
    - presedintele si secretarul comisiei, din partea institutiei publice care organizeaza vanzarea prin licitatie;
    - alti reprezentanti, ca membri in comisia de licitatie, care trebuie sa fie specialisti cu experienta profesionala in domeniu si cu probitate morala.
    Nu pot face parte din comisie membrii comisiei de evaluare.
    Ordonatorii principali de credite bugetare pot stabili ca din comisiile de licitatie organizate de institutiile publice din subordine sa faca parte si un reprezentant al lor.
    5.2. Nu pot participa la licitatie, in calitate de cumparatori, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitatie si nici sotul (sotia), fratii, copiii si parintii acestor membri.
    5.3. Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate si va intocmi lista cu ofertantii acceptati, excluzand de la participare pe cei care nu au prezentat in totalitate, pana la inceperea licitatiei, documentele de participare.
    5.4. Sedinta de licitatie este condusa de presedintele comisiei de licitatie.
    In ziua si la ora stabilite pentru inceperea licitatiei, in cazul in care sunt minimum doi participanti la licitatie, presedintele comisiei de licitatie anunta obiectul licitatiei, face prezenta participantilor la licitatie si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. Presedintele anunta pretul initial de vanzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.
    5.5. In cazul in care nu s-au prezentat minimum doi participanti la licitatie sau in care nici un ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire, licitatia nu va avea loc, incheindu-se proces-verbal de constatare.
    5.6. Repetarea licitatiei se va face numai dupa expirarea a cel putin 15 zile de la data repetarii anuntului publicitar.
    In cazul cand nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doi participanti la licitatie sau nu se ofera cel putin pretul de pornire, licitatia se va relua dupa 5 zile.
    Daca si de aceasta data se prezinta un singur participant la licitatie, acesta este examinat si daca indeplineste conditiile de participare la licitatie si accepta pretul initial de vanzare, va fi declarat castigator.
    In cazul in care nici de aceasta data nu s-a oferit cel putin pretul de pornire a licitatiei, comisia de evaluare poate propune conducatorului institutiei publice diminuarea pretului de pornire si organizarea unei noi licitatii.
    5.7. Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari, oferta care trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei. Presedintele comisiei de licitatie anunta tare si clar suma oferita de licitant.
    5.8. Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea licitatiei in favoarea participantului la licitatie care a oferit ultima suma.
    5.9. Dupa anuntarea castigatorului de catre presedintele comisiei de licitatie, se declara inchisa licitatia, in urma careia se intocmeste procesul-verbal care se semneaza de catre comisia de licitatie si de catre participantii la licitatie.
    5.10. Procesul-verbal impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea licitatiei se arhiveaza la sediul institutiei publice vanzatoare.
    5.11. Participantii la licitatie pot formula contestatii in cazul in care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei.
    Contestatiile se depun la sediul institutiei publice care a organizat licitatia, in termen de 24 de ore de la incheierea acesteia.
    5.12. Institutia publica este obligata sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile de la depunerea acesteia.
    5.13. Castigatorul licitatiei este obligat sa semneze contractul de vanzare-cumparare si sa achite integral pretul adjudecat al bunului in termen de 10 zile de la data licitatiei.
    5.14. Materialele sau piesele rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii acestora, care nu au putut fi valorificate prin licitatie din lipsa de cumparatori sau pentru care ordonatorul de credite a decis pe propria raspundere ca nu se justifica economic organizarea de licitatii, vor fi valorificate prin unitatile care au ca obiect de activitate achizitionarea de asemenea materiale sau piese prin oferte de pret negociabile; in cazul in care s-au desfasurat negocierile de pret, acestea se vor consemna intr-un proces-verbal de negociere.
    5.15. Bunurile, materialele sau piesele care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentului regulament pot fi declasate si casate in conditiile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct raspunzator pentru organizarea operatiunilor respective, astfel incat sa nu existe posibilitatea sustragerii sau inlocuirii unor bunuri noi cu bunuri vechi.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    6.1. Dispozitiile prezentului regulament nu se aplica pentru bunurile aflate la misiunile diplomatice din strainatate.
    Modul de valorificare a acestor bunuri se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Finantelor.
    6.2. Sumele rezultate din vanzarea mijloacelor fixe scoase din functiune sau, dupa caz, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, dupa caz. Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare isi vor retine veniturile respective.
    6.3. Cota de cheltuieli de participare la licitatie se va determina astfel incat sa nu depaseasca cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea licitatiei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 841/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 841 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu