E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 84 din 20 martie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea fondului pentru finantarea lucrarilor agricole prin bancile comerciale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 50 din 25 martie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, a fondului pentru finantarea lucrarilor agricole,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind derularea fondului pentru finantarea lucrarilor agricole prin bancile comerciale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  VICTOR CIORBEA

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii
                         si alimentatiei,
                         Dinu Gavrilescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Mircea Ciumara

    ANEXA 1
                           NORME METODOLOGICE
privind derularea fondului pentru finantarea lucrarilor agricole in anul 1997

    In baza art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, a fondului pentru finantarea lucrarilor agricole, se emit urmatoarele norme metodologice:
    1. Fondul pentru finantarea lucrarilor agricole, denumit in continuare fond, prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1997, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se constituie in suma de 550 miliarde lei la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, alocata de la bugetul de stat.
    In acest scop, Ministerul Finantelor, pe baza cererii fundamentate a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, deschide credite din bugetul de stat in suma de 550 miliarde lei la capitolul 86.01 "Imprumuturi" la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    2. In vederea folosirii fondului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei procedeaza astfel:
    - incheie conventii cu bancile comerciale pentru efectuarea creditarii lucrarilor agricole, in care se prevad conditiile de creditare din fond, dobanda, termenele de rambursare etc.;
    - din creditele deschise, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vireaza bancilor comerciale, in baza conventiilor incheiate si a cererilor prezentate de bancile comerciale, sumele necesare pentru creditarea lucrarilor agricole, in limita plafoanelor prevazute in conventie.
    3. Bancile comerciale cu care s-au incheiat conventii inregistreaza in contabilitatea proprie sumele primite intr-un cont distinct (de pasiv), intitulat "Fond primit pentru finantarea lucrarilor agricole, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997".
    In limita sumelor primite, bancile comerciale vor acorda credite potrivit mecanismului stabilit in acest scop, care vor fi evidentiate intr-un cont distinct: "Credite cu acoperire din fondul primit pentru finantarea lucrarilor agricole, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997". Creditele acordate din surse proprii ale bancii vor fi evidentiate in contul "Credite acordate din surse proprii pentru finantarea lucrarilor agricole, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997".
    4. Bancile comerciale vor acorda credite cu acoperire din fond proprietarilor si detinatorilor legali de terenuri agricole, indiferent de forma de exploatare a acestora, precum si arendasilor care au incheiat contracte de arenda in conformitate cu Legea nr. 16/1994.
    5. Creditele cu acoperire din fond se acorda pentru: aprovizionarea cu seminte si material de plantat, ingrasaminte chimice, pesticide, carburanti si lubrifianti, lucrarile agricole mecanice si manuale prevazute in tehnologiile culturilor mentionate la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgenta, inclusiv irigatii, repararea tractoarelor si masinilor agricole, utilajelor de recoltat si transportat, precum si pentru piesele de schimb si materialele necesare pentru acestea.
    Din creditele acordate potrivit ordonantei de urgenta se va deconta si contravaloarea semintelor si a materialului de plantat din productia proprie.
    Bancile comerciale care deruleaza sumele puse la dispozitie din fond vor prelua si creditele angajate de producatorii agricoli la alte banci in toamna anului 1996, pentru culturile de grau si orz, si care pentru aceleasi culturi beneficiaza de credite in baza ordonantei de urgenta.
    6. Pentru aprovizionarile si serviciile prevazute la pct. 5, care includ T.V.A., decontarea din credite a acestora se va efectua la valoarea integrala a facturii (inclusiv T.V.A.).
    7. Acordarea creditelor se face in limita contravalorii produselor contractate sau destinate consumului intern si avand in vedere cheltuielile de productie prevazute in tehnologii si devizele de cheltuieli ale culturilor nominalizate in ordonanta de urgenta.
    8. La acordarea creditelor cu acoperire din fond si din sursele proprii, bancile comerciale retin din fondul pus la dispozitie de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 5 puncte procentuale, calculate la volumul creditelor acordate si care reprezinta venitul bancilor comerciale.
    Calculul se efectueaza lunar, pe raspunderea conducerii sucursalelor si filialelor bancare, in functie de volumul creditelor acordate in luna respectiva, si se va reflecta in documente justificative, din care sa rezulte: creditele acordate in fiecare luna, cota de 5% si suma cuvenita care se retine din fond. Cu suma calculata si cuvenita se va debita contul "Fond primit pentru finantarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997 prin creditul contului <<Venituri din dobanzi>>", analitic "Dobanzi din creditarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997". Fiecare banca comerciala (centrala sau sucursala) va stabili nivelul la care se efectueaza inregistrarea operatiunii de mai sus.
    Totodata, bancile comerciale vor comunica Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, lunar, pana in ziua de 15, pentru luna precedenta, sumele calculate si retinute din fond, cu desfasurarea pe sucursale.
    9. Potrivit art. 7 alin. (2) si (3) din ordonanta de urgenta, la rambursarea creditelor de catre beneficiari, cu indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale, acestia vor beneficia de o bonificatie de 25% din creditul acordat si rambursat. In acelasi timp, unitatea bancara va calcula o cota de 10% asupra creditului acordat si rambursat la scadenta, care va fi retinuta din fond ca venituri proprii.
    Suma reprezentand bonificatia acordata se suporta din fond, prin debitarea contului "Fond primit pentru finantarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997" prin creditul contului "Credite cu acoperire din fond pentru finantarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997".
    Suma retinuta drept venituri proprii se evidentiaza la fel ca si cota de 5% mentionata la pct. 8.
    In termenul prevazut la pct. 8 alin. 3, bancile comerciale centrale vor comunica Ministerului Agriculturii si Alimentatiei situatia bonificatiei si a cotei de 10%, retinuta din fondul primit, cu desfasurarea pe sucursale.
    10. Asupra soldului fondului primit de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, bancile comerciale calculeaza lunar dobanda de 60%, pe care o evidentiaza intr-un cont analitic al contului "Fond primit pentru finantarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997", intitulat "Dobanzi cuvenite fondului pentru finantarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997".
    11. Bancile comerciale vor rambursa Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conditiile termenelor prevazute la art. 7 din ordonanta de urgenta, fondul, precum si dobanda aferenta. Sumele se vireaza in contul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cod 64.85 "Disponibil din fondul pentru finantarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997", deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    La ultimul termen de rambursare, fiecare banca comerciala prezinta si decontul justificativ, conform anexei nr. 1.
    12. Din sumele aflate in contul 64.85, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza art. 8 din ordonanta de urgenta, poate acorda noi sume bancilor comerciale, in conditiile prevazute de aceasta.
    13. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va inregistra in contabilitatea proprie operatiunile de constituire si utilizare a fondului, potrivit conturilor prevazute in anexa nr. 2.
    14. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice
    - model -

    Banca Comerciala ........................

                           DECONT JUSTIFICATIV
privind rambursarea fondului pentru finantarea lucrarilor agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997, la data de ..............

    1. Fond pus la dispozitie de catre
       Ministerul Agriculturii si Alimentatiei              ..............
    2. Dobanda calculata si cuvenita asupra fondului (60%)  ..............
    3. TOTAL:                                               ..............
                              Utilizari
    4. Cota de 5% retinuta de bancile comerciale
       ca venituri proprii, calculata asupra volumului
       de credite acordate                                    ............
    5. Cota de 25%, bonificatie acordata beneficiarilor
       de credite care au indeplinit conditiile contractuale  ............
    6. Cota de 10% retinuta de bancile comerciale ca urmare
       a respectarii conditiilor contractuale de rambursare
       a creditelor de catre beneficiari                      ............
    7. TOTAL UTILIZARI:                                       ............
    8. Sume restituite (pct. 3 - pct. 7) in contul
       Ministerului Agriculturii si Alimentatiei              ............
             Presedinte,                              Director general,

    ANEXA 2
    la normele metodologice

                            NOTA METODOLOGICA
privind inregistrarea constituirii si utilizarii fondului pentru finantarea lucrarilor agricole, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997, in contabilitatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei foloseste la inregistrarea operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondului urmatoarele conturi contabile:
    176 "Disponibil din fondul pentru finantarea lucrarilor
         agricole conform Ordonantei de urgenta
         a Guvernului nr. 6/1997"                                  - Activ -
    238 "Sume puse la dispozitia bancilor comerciale din
         fondul pentru finantarea lucrarilor agricole
         conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997"    - Activ -
    476 "Cheltuieli din fondul pentru finantarea lucrarilor
         agricole conform Ordonantei de urgenta a Guvernului
         nr. 6/1997"                                               - Activ -
    376 "Fond pentru finantarea lucrarilor agricole conform
         Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997"            - Pasiv -

    Principalele operatiuni se evidentiaza astfel:
    1. Virarea din contul de cheltuieli bugetare              410 = 700
       a sumelor puse la dispozitia bancilor comerciale       238 = 376
       conform conventiilor incheiate                    (analitic pe banci)
    2. Inregistrarea, in fiecare luna, a sumelor retinute
       din fond, reprezentand cotele de 5% si 10% si
       bonificatia de 25%                                     476 = 238
    3. Incasarea dobanzilor de la banci, aferente fondului    176 = 376
    4. Rambursarea fondului de catre bancile comerciale
       la termenele stabilite                                 176 = 238
    Planul de conturi pentru institutiile publice, precum si darile de seama contabile se completeaza cu conturile mentionate mai sus.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 84/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 84 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 84/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu