E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 252 2014
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 586 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 177 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 863 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 693 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 374 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 201 2011
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 722 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 368 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 311 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 875 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1919 2006
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 110 2005
Articolul 4 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1774 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 837 din 27 mai 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din  4 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 alin. (3) si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 2
    Sediul AVAS este in municipiul Bucuresti, str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul 1.
    Art. 3
    (1) Atributiile AVAS sunt cele prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, AVAS colaboreaza cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Banca Nationala a Romaniei, organismele internationale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (3) Persoanele fizice si juridice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile pe care le detin, in vederea indeplinirii atributiilor din domeniile de activitate ale AVAS.
    (4) Bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror active detinute la aceste banci de catre debitori, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (5) Informatiile obtinute in temeiul alin. (2), (3) si (4) se pun la dispozitia AVAS cu promptitudine si in mod gratuit, fiind clasificate ca secret profesional.
    (6) Salariatii AVAS, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii, prevazut la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAS, precum si o perioada de 5 ani de la incetarea activitatii in cadrul institutiei, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAS.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a AVAS se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. In structura organizatorica a AVAS pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
    (2) Numarul maxim de posturi in structura organizatorica a AVAS este de 450, exclusiv presedintele si vicepresedintii, din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a activelor statului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, si 250 de posturi pentru desfasurarea activitatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Statul de functii al AVAS se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) In cadrul AVAS, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, avand nivelul de organizare al compartimentelor functionale prevazute la alin. (1), cu exceptia directiei generale.
    Art. 5
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile compartimentelor din cadrul AVAS se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta la art. 4 alin. (1), prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS, aprobat de catre Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului AVAS se stabilesc prin fisa postului, care constituie anexa la contractul individual de munca.
    Art. 6
    (1) Salariatilor AVAS li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial ori de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAS.
    (2) Salariatii AVAS isi desfasoara activitatea si sunt salarizati in conformitate cu contractul colectiv de munca, incheiat la nivelul institutiei potrivit prevederilor legale in materie si ale contractelor individuale de munca.
    Art. 7
    (1) Supravegherea si indrumarea activitatii AVAS sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 9 membri, in urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    b) 8 membri, respectiv cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrarii Europene, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS sunt numiti prin hotarare a Guvernului, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Componenta nominala a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (4) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se face prin hotarare a Guvernului, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile.
    (5) Modalitatile de lucru ale Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS.
    Art. 8
    (1) In termen de 2 zile lucratoare de la solicitarea presedintelui AVAS, presedintele Consiliului de supraveghere si indrumare al AVAS va convoca membrii acestuia.
    (2) Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS participa, fara drept de vot, presedintele AVAS.
    Art. 9
    (1) Conducerea AVAS se exercita de catre presedinte, ajutat de 4 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele este ordonator principal de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Vicepresedintii AVAS exercita atributiile delegate de catre presedinte. Atributiile si raspunderile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga prin ordin pe unul dintre vicepresedinti sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 10
    Pe langa presedinte functioneaza colegiul director, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ. Componenta, atributiile si modalitatile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS.
    Art. 11
    (1) Finantarea AVAS este asigurata din sursele prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) AVAS administreaza, angajeaza si utilizeaza fondurile provenite din sursele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    (3) Administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor provenite din veniturile obtinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice proprii, AVAS are in dotare un numar de 49 de autoturisme, din care 5 autoturisme in parc propriu, pentru presedinte si vicepresedinti, celelalte autoturisme fiind utilizate in parcul comun, precum si pentru activitati specifice.
    (2) Consumul de carburanti este de 400 litri/luna/autoturism pentru autoturismele care deservesc presedintele si vicepresedintii si de 300 litri/luna/autoturism pentru autoturismele din parcul comun.
    (3) Nu se considera depasiri la consumul normat pentru autoturisme consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul total de autoturisme aprobat.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca din functie membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, numiti prin Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 17 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 627/2002 privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002;
    - Hotararea Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Presedintele Autoritatii pentru
                              Valorificarea Activelor Statului,
                              Mircea Ursache

                              Ministrul muncii,
                              solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                              Ministrul finantelor publice,
                              Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 COMPONENTA
Consiliului de supraveghere si indrumare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

    Neculae Eugeniu Plaiasu - presedinte, reprezentant al Ministerului
                              Finantelor Publice
    Niculae Ion Vulpescu    - membru, reprezentant al Bancii Nationale a
                              Romaniei
    Iulian Iancu            - membru, reprezentant al Ministerului Economiei si
                              Comertului
    Aurel Milescu           - membru, reprezentant al Ministerului
                              Administratiei si Internelor
    Adriana Fulga           - membru, reprezentant al Ministerului Integrarii
                              Europene
    Claudiu Seucan          - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei
    Marin Popescu           - membru, reprezentant al Autoritatii Nationale de
                              Control
    Dragos Condrea          - membru, reprezentant al Cancelariei
                              Primului-Ministru
    Eugen Ovidiu Chirovici    membru, reprezentant al Agentiei Nationale pentru
                              Intreprinderi Mici si Mijlocii si CooperatieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 837/2004
OUG 23 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 1073 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 627 2002
privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 1217 2001
privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 678 2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 252 2014
Hotărârea 586 2013
Hotărârea 177 2013
Hotărârea 863 2012
Hotărârea 693 2012
Hotărârea 374 2012
Hotărârea 201 2011
privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 722 2010
privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 368 2010
privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1436 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 311 2009
pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si inlocuirea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 875 2008
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 68 2008
pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 496 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1919 2006
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 110 2005
privind modificarea componentei Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1774 2004
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu