E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 252 2014
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 586 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 177 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 863 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 693 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 374 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 201 2011
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 722 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 368 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 311 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 875 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1919 2006
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 110 2005
Articolul 4 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1774 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 837 din 27 mai 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din  4 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 alin. (3) si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 2
    Sediul AVAS este in municipiul Bucuresti, str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul 1.
    Art. 3
    (1) Atributiile AVAS sunt cele prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, AVAS colaboreaza cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Banca Nationala a Romaniei, organismele internationale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (3) Persoanele fizice si juridice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile pe care le detin, in vederea indeplinirii atributiilor din domeniile de activitate ale AVAS.
    (4) Bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror active detinute la aceste banci de catre debitori, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (5) Informatiile obtinute in temeiul alin. (2), (3) si (4) se pun la dispozitia AVAS cu promptitudine si in mod gratuit, fiind clasificate ca secret profesional.
    (6) Salariatii AVAS, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii, prevazut la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAS, precum si o perioada de 5 ani de la incetarea activitatii in cadrul institutiei, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAS.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a AVAS se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. In structura organizatorica a AVAS pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
    (2) Numarul maxim de posturi in structura organizatorica a AVAS este de 450, exclusiv presedintele si vicepresedintii, din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a activelor statului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, si 250 de posturi pentru desfasurarea activitatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Statul de functii al AVAS se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) In cadrul AVAS, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, avand nivelul de organizare al compartimentelor functionale prevazute la alin. (1), cu exceptia directiei generale.
    Art. 5
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile compartimentelor din cadrul AVAS se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta la art. 4 alin. (1), prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS, aprobat de catre Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului AVAS se stabilesc prin fisa postului, care constituie anexa la contractul individual de munca.
    Art. 6
    (1) Salariatilor AVAS li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial ori de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAS.
    (2) Salariatii AVAS isi desfasoara activitatea si sunt salarizati in conformitate cu contractul colectiv de munca, incheiat la nivelul institutiei potrivit prevederilor legale in materie si ale contractelor individuale de munca.
    Art. 7
    (1) Supravegherea si indrumarea activitatii AVAS sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 9 membri, in urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    b) 8 membri, respectiv cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrarii Europene, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS sunt numiti prin hotarare a Guvernului, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Componenta nominala a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (4) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se face prin hotarare a Guvernului, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile.
    (5) Modalitatile de lucru ale Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS.
    Art. 8
    (1) In termen de 2 zile lucratoare de la solicitarea presedintelui AVAS, presedintele Consiliului de supraveghere si indrumare al AVAS va convoca membrii acestuia.
    (2) Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS participa, fara drept de vot, presedintele AVAS.
    Art. 9
    (1) Conducerea AVAS se exercita de catre presedinte, ajutat de 4 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele este ordonator principal de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Vicepresedintii AVAS exercita atributiile delegate de catre presedinte. Atributiile si raspunderile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga prin ordin pe unul dintre vicepresedinti sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 10
    Pe langa presedinte functioneaza colegiul director, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ. Componenta, atributiile si modalitatile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS.
    Art. 11
    (1) Finantarea AVAS este asigurata din sursele prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) AVAS administreaza, angajeaza si utilizeaza fondurile provenite din sursele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    (3) Administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor provenite din veniturile obtinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice proprii, AVAS are in dotare un numar de 49 de autoturisme, din care 5 autoturisme in parc propriu, pentru presedinte si vicepresedinti, celelalte autoturisme fiind utilizate in parcul comun, precum si pentru activitati specifice.
    (2) Consumul de carburanti este de 400 litri/luna/autoturism pentru autoturismele care deservesc presedintele si vicepresedintii si de 300 litri/luna/autoturism pentru autoturismele din parcul comun.
    (3) Nu se considera depasiri la consumul normat pentru autoturisme consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul total de autoturisme aprobat.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca din functie membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, numiti prin Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 17 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 627/2002 privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002;
    - Hotararea Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Presedintele Autoritatii pentru
                              Valorificarea Activelor Statului,
                              Mircea Ursache

                              Ministrul muncii,
                              solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                              Ministrul finantelor publice,
                              Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 COMPONENTA
Consiliului de supraveghere si indrumare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

    Neculae Eugeniu Plaiasu - presedinte, reprezentant al Ministerului
                              Finantelor Publice
    Niculae Ion Vulpescu    - membru, reprezentant al Bancii Nationale a
                              Romaniei
    Iulian Iancu            - membru, reprezentant al Ministerului Economiei si
                              Comertului
    Aurel Milescu           - membru, reprezentant al Ministerului
                              Administratiei si Internelor
    Adriana Fulga           - membru, reprezentant al Ministerului Integrarii
                              Europene
    Claudiu Seucan          - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei
    Marin Popescu           - membru, reprezentant al Autoritatii Nationale de
                              Control
    Dragos Condrea          - membru, reprezentant al Cancelariei
                              Primului-Ministru
    Eugen Ovidiu Chirovici    membru, reprezentant al Agentiei Nationale pentru
                              Intreprinderi Mici si Mijlocii si CooperatieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 837/2004
OUG 23 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 1073 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 627 2002
privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 1217 2001
privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 678 2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 252 2014
Hotărârea 586 2013
Hotărârea 177 2013
Hotărârea 863 2012
Hotărârea 693 2012
Hotărârea 374 2012
Hotărârea 201 2011
privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 722 2010
privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 368 2010
privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1436 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 311 2009
pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si inlocuirea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 875 2008
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 68 2008
pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 496 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1919 2006
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 110 2005
privind modificarea componentei Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1774 2004
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu