E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 252 2014
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 586 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 177 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 863 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 693 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 374 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 201 2011
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 722 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 368 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 311 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 875 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1919 2006
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 110 2005
Articolul 4 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1774 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 837 din 27 mai 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din  4 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 alin. (3) si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 2
    Sediul AVAS este in municipiul Bucuresti, str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul 1.
    Art. 3
    (1) Atributiile AVAS sunt cele prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, AVAS colaboreaza cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Banca Nationala a Romaniei, organismele internationale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (3) Persoanele fizice si juridice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile pe care le detin, in vederea indeplinirii atributiilor din domeniile de activitate ale AVAS.
    (4) Bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror active detinute la aceste banci de catre debitori, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (5) Informatiile obtinute in temeiul alin. (2), (3) si (4) se pun la dispozitia AVAS cu promptitudine si in mod gratuit, fiind clasificate ca secret profesional.
    (6) Salariatii AVAS, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii, prevazut la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAS, precum si o perioada de 5 ani de la incetarea activitatii in cadrul institutiei, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAS.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a AVAS se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. In structura organizatorica a AVAS pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
    (2) Numarul maxim de posturi in structura organizatorica a AVAS este de 450, exclusiv presedintele si vicepresedintii, din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a activelor statului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, si 250 de posturi pentru desfasurarea activitatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Statul de functii al AVAS se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) In cadrul AVAS, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, avand nivelul de organizare al compartimentelor functionale prevazute la alin. (1), cu exceptia directiei generale.
    Art. 5
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile compartimentelor din cadrul AVAS se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta la art. 4 alin. (1), prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS, aprobat de catre Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului AVAS se stabilesc prin fisa postului, care constituie anexa la contractul individual de munca.
    Art. 6
    (1) Salariatilor AVAS li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial ori de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAS.
    (2) Salariatii AVAS isi desfasoara activitatea si sunt salarizati in conformitate cu contractul colectiv de munca, incheiat la nivelul institutiei potrivit prevederilor legale in materie si ale contractelor individuale de munca.
    Art. 7
    (1) Supravegherea si indrumarea activitatii AVAS sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 9 membri, in urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    b) 8 membri, respectiv cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrarii Europene, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS sunt numiti prin hotarare a Guvernului, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Componenta nominala a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (4) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se face prin hotarare a Guvernului, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile.
    (5) Modalitatile de lucru ale Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS.
    Art. 8
    (1) In termen de 2 zile lucratoare de la solicitarea presedintelui AVAS, presedintele Consiliului de supraveghere si indrumare al AVAS va convoca membrii acestuia.
    (2) Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS participa, fara drept de vot, presedintele AVAS.
    Art. 9
    (1) Conducerea AVAS se exercita de catre presedinte, ajutat de 4 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele este ordonator principal de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Vicepresedintii AVAS exercita atributiile delegate de catre presedinte. Atributiile si raspunderile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga prin ordin pe unul dintre vicepresedinti sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 10
    Pe langa presedinte functioneaza colegiul director, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ. Componenta, atributiile si modalitatile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS.
    Art. 11
    (1) Finantarea AVAS este asigurata din sursele prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) AVAS administreaza, angajeaza si utilizeaza fondurile provenite din sursele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    (3) Administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor provenite din veniturile obtinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice proprii, AVAS are in dotare un numar de 49 de autoturisme, din care 5 autoturisme in parc propriu, pentru presedinte si vicepresedinti, celelalte autoturisme fiind utilizate in parcul comun, precum si pentru activitati specifice.
    (2) Consumul de carburanti este de 400 litri/luna/autoturism pentru autoturismele care deservesc presedintele si vicepresedintii si de 300 litri/luna/autoturism pentru autoturismele din parcul comun.
    (3) Nu se considera depasiri la consumul normat pentru autoturisme consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul total de autoturisme aprobat.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca din functie membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, numiti prin Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 17 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 627/2002 privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002;
    - Hotararea Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Presedintele Autoritatii pentru
                              Valorificarea Activelor Statului,
                              Mircea Ursache

                              Ministrul muncii,
                              solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                              Ministrul finantelor publice,
                              Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 COMPONENTA
Consiliului de supraveghere si indrumare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

    Neculae Eugeniu Plaiasu - presedinte, reprezentant al Ministerului
                              Finantelor Publice
    Niculae Ion Vulpescu    - membru, reprezentant al Bancii Nationale a
                              Romaniei
    Iulian Iancu            - membru, reprezentant al Ministerului Economiei si
                              Comertului
    Aurel Milescu           - membru, reprezentant al Ministerului
                              Administratiei si Internelor
    Adriana Fulga           - membru, reprezentant al Ministerului Integrarii
                              Europene
    Claudiu Seucan          - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei
    Marin Popescu           - membru, reprezentant al Autoritatii Nationale de
                              Control
    Dragos Condrea          - membru, reprezentant al Cancelariei
                              Primului-Ministru
    Eugen Ovidiu Chirovici    membru, reprezentant al Agentiei Nationale pentru
                              Intreprinderi Mici si Mijlocii si CooperatieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 837/2004
OUG 23 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 1073 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 627 2002
privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 1217 2001
privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 678 2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 252 2014
Hotărârea 586 2013
Hotărârea 177 2013
Hotărârea 863 2012
Hotărârea 693 2012
Hotărârea 374 2012
Hotărârea 201 2011
privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 722 2010
privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 368 2010
privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1436 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 311 2009
pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si inlocuirea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 875 2008
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 68 2008
pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 496 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1919 2006
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 110 2005
privind modificarea componentei Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1774 2004
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu