E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 252 2014
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 586 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 177 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 863 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 693 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 374 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 201 2011
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 722 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 368 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 311 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 875 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1919 2006
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 110 2005
Articolul 4 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1774 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 837 din 27 mai 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din  4 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 alin. (3) si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 2
    Sediul AVAS este in municipiul Bucuresti, str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul 1.
    Art. 3
    (1) Atributiile AVAS sunt cele prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, AVAS colaboreaza cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Banca Nationala a Romaniei, organismele internationale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (3) Persoanele fizice si juridice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile pe care le detin, in vederea indeplinirii atributiilor din domeniile de activitate ale AVAS.
    (4) Bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror active detinute la aceste banci de catre debitori, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (5) Informatiile obtinute in temeiul alin. (2), (3) si (4) se pun la dispozitia AVAS cu promptitudine si in mod gratuit, fiind clasificate ca secret profesional.
    (6) Salariatii AVAS, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii, prevazut la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAS, precum si o perioada de 5 ani de la incetarea activitatii in cadrul institutiei, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAS.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a AVAS se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. In structura organizatorica a AVAS pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
    (2) Numarul maxim de posturi in structura organizatorica a AVAS este de 450, exclusiv presedintele si vicepresedintii, din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a activelor statului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, si 250 de posturi pentru desfasurarea activitatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Statul de functii al AVAS se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) In cadrul AVAS, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, avand nivelul de organizare al compartimentelor functionale prevazute la alin. (1), cu exceptia directiei generale.
    Art. 5
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile compartimentelor din cadrul AVAS se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta la art. 4 alin. (1), prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS, aprobat de catre Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului AVAS se stabilesc prin fisa postului, care constituie anexa la contractul individual de munca.
    Art. 6
    (1) Salariatilor AVAS li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial ori de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAS.
    (2) Salariatii AVAS isi desfasoara activitatea si sunt salarizati in conformitate cu contractul colectiv de munca, incheiat la nivelul institutiei potrivit prevederilor legale in materie si ale contractelor individuale de munca.
    Art. 7
    (1) Supravegherea si indrumarea activitatii AVAS sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 9 membri, in urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    b) 8 membri, respectiv cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrarii Europene, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS sunt numiti prin hotarare a Guvernului, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Componenta nominala a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (4) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se face prin hotarare a Guvernului, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile.
    (5) Modalitatile de lucru ale Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS.
    Art. 8
    (1) In termen de 2 zile lucratoare de la solicitarea presedintelui AVAS, presedintele Consiliului de supraveghere si indrumare al AVAS va convoca membrii acestuia.
    (2) Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS participa, fara drept de vot, presedintele AVAS.
    Art. 9
    (1) Conducerea AVAS se exercita de catre presedinte, ajutat de 4 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele este ordonator principal de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Vicepresedintii AVAS exercita atributiile delegate de catre presedinte. Atributiile si raspunderile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga prin ordin pe unul dintre vicepresedinti sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 10
    Pe langa presedinte functioneaza colegiul director, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ. Componenta, atributiile si modalitatile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS.
    Art. 11
    (1) Finantarea AVAS este asigurata din sursele prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) AVAS administreaza, angajeaza si utilizeaza fondurile provenite din sursele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    (3) Administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor provenite din veniturile obtinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice proprii, AVAS are in dotare un numar de 49 de autoturisme, din care 5 autoturisme in parc propriu, pentru presedinte si vicepresedinti, celelalte autoturisme fiind utilizate in parcul comun, precum si pentru activitati specifice.
    (2) Consumul de carburanti este de 400 litri/luna/autoturism pentru autoturismele care deservesc presedintele si vicepresedintii si de 300 litri/luna/autoturism pentru autoturismele din parcul comun.
    (3) Nu se considera depasiri la consumul normat pentru autoturisme consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul total de autoturisme aprobat.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca din functie membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, numiti prin Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 17 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 627/2002 privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002;
    - Hotararea Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Presedintele Autoritatii pentru
                              Valorificarea Activelor Statului,
                              Mircea Ursache

                              Ministrul muncii,
                              solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                              Ministrul finantelor publice,
                              Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 COMPONENTA
Consiliului de supraveghere si indrumare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

    Neculae Eugeniu Plaiasu - presedinte, reprezentant al Ministerului
                              Finantelor Publice
    Niculae Ion Vulpescu    - membru, reprezentant al Bancii Nationale a
                              Romaniei
    Iulian Iancu            - membru, reprezentant al Ministerului Economiei si
                              Comertului
    Aurel Milescu           - membru, reprezentant al Ministerului
                              Administratiei si Internelor
    Adriana Fulga           - membru, reprezentant al Ministerului Integrarii
                              Europene
    Claudiu Seucan          - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei
    Marin Popescu           - membru, reprezentant al Autoritatii Nationale de
                              Control
    Dragos Condrea          - membru, reprezentant al Cancelariei
                              Primului-Ministru
    Eugen Ovidiu Chirovici    membru, reprezentant al Agentiei Nationale pentru
                              Intreprinderi Mici si Mijlocii si CooperatieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 837/2004
OUG 23 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 1073 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 627 2002
privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 1217 2001
privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 678 2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 252 2014
Hotărârea 586 2013
Hotărârea 177 2013
Hotărârea 863 2012
Hotărârea 693 2012
Hotărârea 374 2012
Hotărârea 201 2011
privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 722 2010
privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 368 2010
privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1436 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 311 2009
pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si inlocuirea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 875 2008
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 68 2008
pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 496 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1919 2006
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 110 2005
privind modificarea componentei Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1774 2004
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu