E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 252 2014
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 586 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 177 2013
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 863 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 693 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 374 2012
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 201 2011
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 722 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 368 2010
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 1436 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 311 2009
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 875 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 68 2008
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 completat de Hotărârea 496 2007
Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1919 2006
Articolul 1 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 110 2005
Articolul 4 din actul Hotărârea 837 2004 modificat de Hotărârea 1774 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 837 din 27 mai 2004

privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din  4 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 1 alin. (3) si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, precum si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita in continuare AVAS, se organizeaza si functioneaza ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    Art. 2
    Sediul AVAS este in municipiul Bucuresti, str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul 1.
    Art. 3
    (1) Atributiile AVAS sunt cele prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) In exercitarea atributiilor sale, AVAS colaboreaza cu ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu Banca Nationala a Romaniei, organismele internationale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale.
    (3) Persoanele fizice si juridice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile pe care le detin, in vederea indeplinirii atributiilor din domeniile de activitate ale AVAS.
    (4) Bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAS, toate datele si informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror active detinute la aceste banci de catre debitori, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (5) Informatiile obtinute in temeiul alin. (2), (3) si (4) se pun la dispozitia AVAS cu promptitudine si in mod gratuit, fiind clasificate ca secret profesional.
    (6) Salariatii AVAS, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii, prevazut la art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAS, precum si o perioada de 5 ani de la incetarea activitatii in cadrul institutiei, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAS.
    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a AVAS se aproba de Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. In structura organizatorica a AVAS pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri, precum si activitati in teritoriu.
    (2) Numarul maxim de posturi in structura organizatorica a AVAS este de 450, exclusiv presedintele si vicepresedintii, din care 200 de posturi pentru activitatea de valorificare a activelor statului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile ulterioare, si 250 de posturi pentru desfasurarea activitatii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Statul de functii al AVAS se aproba prin ordin al presedintelui.
    (4) In cadrul AVAS, prin ordin al presedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, avand nivelul de organizare al compartimentelor functionale prevazute la alin. (1), cu exceptia directiei generale.
    Art. 5
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile compartimentelor din cadrul AVAS se stabilesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta la art. 4 alin. (1), prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS, aprobat de catre Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului AVAS se stabilesc prin fisa postului, care constituie anexa la contractul individual de munca.
    Art. 6
    (1) Salariatilor AVAS li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial ori de alta natura, care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAS.
    (2) Salariatii AVAS isi desfasoara activitatea si sunt salarizati in conformitate cu contractul colectiv de munca, incheiat la nivelul institutiei potrivit prevederilor legale in materie si ale contractelor individuale de munca.
    Art. 7
    (1) Supravegherea si indrumarea activitatii AVAS sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 9 membri, in urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    b) 8 membri, respectiv cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrarii Europene, Ministerului Justitiei, Autoritatii Nationale de Control, Cancelariei Primului-Ministru, Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
    (2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS sunt numiti prin hotarare a Guvernului, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Componenta nominala a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (4) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se face prin hotarare a Guvernului, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile.
    (5) Modalitatile de lucru ale Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS.
    Art. 8
    (1) In termen de 2 zile lucratoare de la solicitarea presedintelui AVAS, presedintele Consiliului de supraveghere si indrumare al AVAS va convoca membrii acestuia.
    (2) Consiliul de supraveghere si indrumare a AVAS adopta hotarari cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si indrumare a AVAS participa, fara drept de vot, presedintele AVAS.
    Art. 9
    (1) Conducerea AVAS se exercita de catre presedinte, ajutat de 4 vicepresedinti, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele este ordonator principal de credite.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Vicepresedintii AVAS exercita atributiile delegate de catre presedinte. Atributiile si raspunderile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    (5) In cazul in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga prin ordin pe unul dintre vicepresedinti sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 10
    Pe langa presedinte functioneaza colegiul director, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ. Componenta, atributiile si modalitatile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAS.
    Art. 11
    (1) Finantarea AVAS este asigurata din sursele prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004.
    (2) AVAS administreaza, angajeaza si utilizeaza fondurile provenite din sursele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    (3) Administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor provenite din veniturile obtinute din privatizare se fac potrivit art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) Pentru desfasurarea activitatilor specifice proprii, AVAS are in dotare un numar de 49 de autoturisme, din care 5 autoturisme in parc propriu, pentru presedinte si vicepresedinti, celelalte autoturisme fiind utilizate in parcul comun, precum si pentru activitati specifice.
    (2) Consumul de carburanti este de 400 litri/luna/autoturism pentru autoturismele care deservesc presedintele si vicepresedintii si de 300 litri/luna/autoturism pentru autoturismele din parcul comun.
    (3) Nu se considera depasiri la consumul normat pentru autoturisme consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul total de autoturisme aprobat.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca din functie membrii Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, numiti prin Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - Hotararea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 17 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 627/2002 privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002;
    - Hotararea Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                              Contrasemneaza:
                              Presedintele Autoritatii pentru
                              Valorificarea Activelor Statului,
                              Mircea Ursache

                              Ministrul muncii,
                              solidaritatii sociale si familiei,
                              Elena Dumitru

                              Ministrul finantelor publice,
                              Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 COMPONENTA
Consiliului de supraveghere si indrumare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

    Neculae Eugeniu Plaiasu - presedinte, reprezentant al Ministerului
                              Finantelor Publice
    Niculae Ion Vulpescu    - membru, reprezentant al Bancii Nationale a
                              Romaniei
    Iulian Iancu            - membru, reprezentant al Ministerului Economiei si
                              Comertului
    Aurel Milescu           - membru, reprezentant al Ministerului
                              Administratiei si Internelor
    Adriana Fulga           - membru, reprezentant al Ministerului Integrarii
                              Europene
    Claudiu Seucan          - membru, reprezentant al Ministerului Justitiei
    Marin Popescu           - membru, reprezentant al Autoritatii Nationale de
                              Control
    Dragos Condrea          - membru, reprezentant al Cancelariei
                              Primului-Ministru
    Eugen Ovidiu Chirovici    membru, reprezentant al Agentiei Nationale pentru
                              Intreprinderi Mici si Mijlocii si CooperatieSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 837/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 837 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 837/2004
OUG 23 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 1073 2002
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 627 2002
privind aprobarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 1217 2001
privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Hotărârea 678 2001
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului
Hotărârea 252 2014
Hotărârea 586 2013
Hotărârea 177 2013
Hotărârea 863 2012
Hotărârea 693 2012
Hotărârea 374 2012
Hotărârea 201 2011
privind revocarea si numirea unui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 722 2010
privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 368 2010
privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1436 2009
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 311 2009
pentru revocarea si numirea presedintelui si a unor membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum si inlocuirea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 875 2008
pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 68 2008
pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 496 2007
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1919 2006
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 110 2005
privind modificarea componentei Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea 1774 2004
pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu