Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 830 din 21 iulie 2005

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii in luna iulie 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 684 din 29 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 39.500 mii lei (RON) la capitolul "Mediu si ape", titlul "Cheltuieli de capital".
    (2) Fondurile prevazute la alin. (1) se utilizeaza pentru realizarea in regim de urgenta a lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii in luna iulie 2005, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Elaborarea documentatiei tehnico-economice si executia lucrarilor se contracteaza de Administratia Nationala "Apele Romane", aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, avandu-se in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate in situatii de urgenta.
    Art. 3
    (1) Pana la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aproba deschiderea finantarii si inceperea executiei lucrarilor pe baza de liste de lucrari estimate cantitativ si valoric.
    (2) Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrari insusite de beneficiar.
    (3) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor va aproba documentatia tehnico-economica aferenta obiectivelor de investitii prevazute in anexa.
    Art. 4
    Pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii lucrarilor prevazute la art. 1 se suplimenteaza cu suma de 39.500 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor pe anul 2005.
    Art. 6
    Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, in conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

    LISTA LUCRARILOR FINANTATE DIN FONDUL DE INTERVENTIE, PENTRU INLATURAREA EFECTELOR CALAMITATILOR NATURALE PRODUSE DE INUNDATII IN LUNA IULIE 2005

 ______________________________________________________________________________
|NR. |                    JUDETUL/DENUMIRE OBIECTIV                |SUME       |
|CRT.|                                                             |ALOCATE DIN|
|    |                                                             |FONDUL DE  |
|    |                                                             |INTERVENTIE|
|    |                                                             |(RON)      |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    | TOTAL GENERAL                                               | 39.500.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   I| JUDETUL NEAMT                                               |  1.504.500|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   1| Amenajare albie rau Tazlau la Tazlau                        |    250.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   2| Regularizare albie parau Schit la Ceahlau                   |    132.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   3| Regularizare pr. Doamna la Piatra Neamt                     |     45.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   4| Aparare mal dr. r. Siret la Cotu Vames                      |    330.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   5| Amenajare pr. Calu si Iapa la Piatra Soimului               |    247.500|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   6| Regularizare pr. Hangu la Hangu                             |    500.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  II| JUDETUL BACAU                                               |  7.544.700|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   7| Taieri de cot r. Siret, la Cotu Gros si Schineni            |    435.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   8| Amenajare pr. Tazlau Sarat la Magiresti si Ardeoani         |    533.550|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   9| Regul. pr. Nanesti la Parincea                              |    210.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  10| Regul. afl. r. Siret la Tamasi                              |    279.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  11| Regul. pr. Helegiu in com. Helegiu                          |    279.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  12| Regul. pr. Solont la Solont                                 |    279.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  13| Amenaj. pr. Valea Rea la Livezi                             |    279.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  14| Amenaj. pr. Casin, comuna Casin                             |    240.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  15| Amenaj. pr. Ruja, com. Magiresti                            |    285.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  16| Regul. pr. Cleja la Cleja                                   |    390.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  17| Regul. afl. r. Bistrita, com. Racova                        |    282.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  18| Regul. pr. Soci, com. Pancesti                              |    210.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  19| Indig. mal stg. r. Siret, zona Furnicari, comuna Tamasi     |    240.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  20| Regul. r. Tazlau Sarat in zona Gazarie, Moinesti            |    298.150|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  21| Amenaj. r. Trotus si afl. pe tronson Ghimes - Comanesti     |  1.500.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  22| Amenaj. mal stg. r. Siret in satele Brad si Cot, com. Negri |    285.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  23| Regul. r. Tazlau Sarat, com. Zemes                          |    420.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  24| Amenaj. r. Trotus si afl. pe tronson Comanesti - Urechesti  |  1.100.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
| III| JUDETUL BRAILA                                              |  1.425.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  25| Refacere dig rau Buzau in zona Gradistea de Jos,            |    840.000|
|    | judetul Braila                                              |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  26| Lucrari de consolidare dig centura Corbu Vechi pe raul      |    585.000|
|    | Siret, judetul Braila                                       |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  IV| JUDETUL GALATI                                              | 17.747.500|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  27| Consolidari si refacere diguri mal stang rau Siret si       | 13.418.500|
|    | afluenti pe tronsonul Cosmesti-Vale - Sendreni              |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  28| Consolidari de mal rau Barlad in zona com. Draganesti-Barcea|    450.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  29| Indiguire mal rau Barlad in zona Barcea-Condrea             |    204.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  30| Refacere diguri mal drept Rau Siret si consolidari mal pe   |  3.675.000|
|    | tronson Namoloasa - confluenta cu r. Buzau                  |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   V| JUDETUL HARGHITA                                            |    420.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  31| Consolidari de maluri rau Olt pe sectorul                   |    420.000|
|    | Baile Tusnad - Balan                                        |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  VI| JUDETUL VRANCEA                                             |  7.185.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  31| Consolid. mal si refacere diguri mal drept rau Siret pe     |  5.000.000|
|    | sectorul Vadu Rosca - Nanesti                               |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  32| Amenajare r. Trotus pe sector Adjud - Pufesti               |    285.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  33| Refacere diguri si regularizare r. Ramnicul Sarat pe        |    950.000|
|    | sectorul Tataranu confluenta cu r. Siret                    |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  34| Refacere diguri si regularizare r. Putna pe sectorul        |    950.000|
|    | Botarlau confluenta cu r. Siret                             |           |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
| VII| JUDETUL SUCEAVA                                             |    300.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  35| Regularizare rau Voronet in localitatea Voronet             |    300.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|VIII| JUDETUL BIHOR                                               |    226.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  36| Consolidare de mal Valea Cris Baita la Nucet                |     30.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  37| Consolidare de mal drept pe raul Crisul Repede Km 19+200    |    160.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  38| Consolidare de mal rau Cris Baita la Stei                   |     36.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  IX| JUDETUL ARAD                                                |     54.300|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  39| Consolidare mal stang Gurahont amonte pod DN 79A            |     51.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  40| Impermeabilizare dig mal stang Gurahont pe Crisul Alb       |      3.300|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|   X| JUDETUL BUZAU                                               |    195.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  41| Amenajare Rau Basca Chiojdului la Catina                    |    195.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  XI| JUDETUL IASI                                                |     78.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  42| Amenajare Rau Jijia in judetul Iasi                         |     78.000|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|____|_____________________________________________________________|___________|
|  43| Cheltuieli pentru elaborarea studiilor privind amenajarea   |  2.820.000|
|    | bazinelor hidrografice afectate de inundatiile din anul 2005|           |
|____|_____________________________________________________________|___________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 830/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 830 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 830/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu