Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 82 din 18 februarie 1998

privind reactualizarea cuantumului despagubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 97 din  2 martie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 39 alin. 3 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Cuantumul despagubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite, nominalizate in anexele nr. 1 si 2 la Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modifica si va avea valorile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          p. Ministrul apelor,
                          padurilor si protectiei
                          mediului,
                          Ioan Seceleanu,
                          secretar de stat

                          Ministrul finantelor,
                          Daniel Daianu

    ANEXA 1

    FAUNA SALBATICA DE INTERES VANATORESC LA CARE VANAREA ESTE PERMISA, PERIOADELE DE VANARE SI CUANTUMUL DESPAGUBIRILOR IN CAZUL UNOR FAPTE ILICITE
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                                     Perioada      Despagubirile, in lei,
 crt.   Denumirea speciei                de vanare           in perioada
                                                       -----------------------
                                                         Admisa     Interzisa
------------------------------------------------------------------------------
 1               2                           3             4            5
------------------------------------------------------------------------------

                             A. Mamifere

 1.  Bizamul (Ondrata zibethica)          1.10 - 15.04     25.000      50.000
 2.  Capra neagra (Rupicapra rupicapra)  15.09 - 15.12  1.800.000   3.000.000
 3.  Capriorul (Capreolus capreolus)
     - mascul                             1.06 - 15.09  1.500.000   2.500.000
     - femela                             1.09 - 15.12    600.000   1.200.000
 4.  Cerbul comun (Cervus elaphus)
     - mascul                             1.09 - 15.12  6.000.000  12.000.000
     - femela                             1.09 - 15.02  3.000.000   6.000.000
 5.  Cerbul lopatar (Dama dama)
     - mascul                             1.09 - 15.12  1.700.000   2.900.000
     - femela                             1.09 - 15.02    800.000   1.600.000
 6.  Cainele enot (Nyctereutes
     procyonoides)                       15.09 - 31.03    400.000     600.000
 7.  Dihorul comun (Putorius putorius)   15.09 - 31.03    200.000     400.000
 8.  Dihorul pestrit (Vormela peregusna
     euxina)                             15.09 - 31.03    200.000     400.000
 9.  Dihorul de stepa (Putorius
     eversmani)                          15.09 - 31.03    200.000     400.000
10.  Hermelina (Mustela erminea)         15.09 - 31.03    200.000     400.000
11.  Iepurele de camp (Lepus europaeus)   1.11 - 31.01    150.000     300.000
12.  Iepurele de vizuina (Oryctolagus
     cuniculus)                           1.11 - 15.02    150.000     300.000
13.  Jderul de copac (Martes martes)     15.09 - 31.03    400.000     800.000
14.  Jderul de piatra (Martes foina)     15.09 - 31.03    400.000     800.000
15.  Marmota (Marmota marmota)           15.09 - 15.10    500.000   1.000.000
16.  Mistretul (Sus scrofa)               1.08 - 15.02  2.000.000   3.000.000
17.  Muflonul (Ovis aries musimon)       15.09 - 15.12  1.500.000   2.500.000
18.  Nevastuica (Mustela nivalis)        15.09 - 31.03     50.000     100.000
19.  Nurca americana (Mustela vison)     15.09 - 31.03    400.000     800.000
20.  Nutria (Myocastor coypus)            1.10 - 15.04    400.000     600.000
21.  Rasul (Lynx lynx)                   15.09 - 31.03  1.000.000   2.000.000
22.  Sacalul (Canis aureus)              15.09 - 31.03    300.000     600.000
23.  Veverita (Sciurus vulgaris)         15.09 - 31.03    100.000     200.000
24.  Viezurele (Meles meles)             15.08 - 15.04    200.000     400.000
25.  Vulpea (Vulpes vulpes)              15.09 - 31.03    300.000     600.000

                        B. Pasari

 1.  Batausul (Philomachus pugnax)        1.09 - 30.04      8.000      16.000
 2.  Becatina comuna (Gallinago
     gallinago)                           1.09 - 30.04      8.000      16.000
 3.  Becatina mica (Lymnocryptes
     minimus)                             1.09 - 30.04      8.000      16.000
 4.  Cioara griva (Corvus corone cornix)      tot anul      2.000           -
 5.  Cioara griva sudica (Corvus corone
     sardonius)                               tot anul      2.000           -
 6.  Cioara griva vestica (Corvus corone
     corone)                                  tot anul      2.000           -
 7.  Cioara de semanatura (Corvus
     frugilegus)                              tot anul      2.000           -
 8.  Ciocarlanul (Galerida cristata)      1.08 - 31.03      5.000      10.000
 9.  Cocosul de munte (Tetrao urogallus)  1.04 - 15.05  1.000.000   2.000.000
10.  Cormoranul mare (Phalacrocorax
     carbo)                              15.08 - 15.03     50.000     100.000
11.  Cotofana (Pica pica)                     tot anul      2.000           -
12.  Eiderul (Somateria mollissima)      15.08 - 15.03     15.000      30.000
13.  Fazanul (Phasianus colchicus)        1.10 - 28.02     75.000     150.000
14.  Ferestrasul mare (Mergus merganser)  1.09 - 30.04      8.000      16.000
15.  Ferestrasul motat (Mergus serrator)  1.09 - 30.04      8.000      16.000
16.  Gaita (Garrulus glandarius)              tot anul      2.000           -
17.  Gainusa de balta (Gallinula
     chloropus)                          15.08 - 15.03      4.000       8.000
18.  Gasca de semanatura (Anser fabalis
     fabalis)                            15.08 - 28.02     75.000     150.000
19.  Gasca de semanatura mica
     (Anser fabalis rossicus)            15.08 - 28.02     75.000     150.000
20.  Gasca cu cioc scurt (Anser fabalis
     brachyrhynchus)                     15.08 - 28.02     75.000     150.000
21.  Gasca de vara (Anser anser
     rubrirostris)                       15.08 - 28.02     75.000     150.000
22.  Gasca neagra (Branta bernicla)      15.08 - 28.02     75.000     150.000
23.  Garlita mare (Anser albifrons)      15.08 - 28.02     75.000     150.000
24.  Graurul comun (Sturnus vulgaris)     1.08 - 31.03      5.000      10.000
25.  Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris
     balcanicus)                          1.08 - 31.03      5.000      10.000
26.  Gugustiucul (Streptopelia decaocto)  1.08 - 31.03      8.000      16.000
27.  Ierunca (Tetrastes bonasia)         15.09 - 15.12     30.000      60.000
28.  Lisita (Fulica atra)                15.08 - 15.03      8.000      16.000
29.  Nagatul (Vanellus vanellus)         15.08 - 15.03      8.000      16.000
30.  Porumbelul gulerat
     (Columba palumbus)                   1.08 - 31.03      8.000      16.000
31.  Porumbelul de scorbura
     (Columba oenas)                      1.08 - 31.03      8.000      16.000
32.  Potarnichea (Perdix perdix)         15.10 - 31.12     20.000      40.000
33.  Prepelita (Coturnix coturnix)       15.08 - 15.11      8.000      16.000
34.  Rata mare (Anas platyrhynchos)      15.08 - 28.02     20.000      40.000
35.  Rata mica (Anas crecca)             15.08 - 15.03     20.000      40.000
36.  Rata pestrita (Anas strepera)       15.08 - 15.03     20.000      40.000
37.  Rata fluieratoare (Anas penelope)   15.08 - 15.03     20.000      40.000
38.  Rata sulitar (Anas acuta)           15.08 - 15.03     20.000      40.000
39.  Rata caraitoare (Anas querquedula)  15.08 - 15.03     20.000      40.000
40.  Rata cu cap castaniu (Aythya
     ferina)                             15.08 - 15.03     20.000      40.000
41.  Rata motata (Aythya fuligula)       15.08 - 15.03     20.000      40.000
42.  Rata rosie (Aythya nyroca)          15.08 - 15.03     20.000      40.000
43.  Rata cu cap negru (Aythya marila)   15.08 - 15.03     20.000      40.000
44.  Rata sunatoare (Bucephala clangula) 15.08 - 15.03     20.000      40.000
45.  Rata cu ciuf (Netta rufina)         15.08 - 15.03     20.000      40.000
46.  Rata de gheturi (Clangula hyemalis) 15.08 - 15.03     20.000      40.000
47.  Rata lingurar (Anas clypeata)       15.08 - 15.03     20.000      40.000
48.  Rata catifelata (Melanitta fusca)   15.08 - 15.03     20.000      40.000
49.  Rata neagra (Melanitta nigra)       15.08 - 15.03     20.000      40.000
50.  Sitarul de padure (Scolapax
     rusticola)                           1.09 - 30.04      8.000      16.000
51.  Sitarul de mal (Limosa limosa)       1.09 - 30.04      8.000      16.000
52.  Stancuta (Corvus monedula)           1.08 - 31.03      8.000      16.000
53.  Sturzul de vasc (Turdus viscivorus)  1.08 - 31.03      8.000      16.000
54.  Sturzul cantator (Turdus philomelos) 1.08 - 31.03      8.000      16.000
55.  Sturzul de vii (Turdus iliacus)      1.08 - 31.03      8.000      16.000
56.  Sturzul de iarna (Turdus pilaris)    1.08 - 31.03      8.000      16.000
57.  Starcul cenusiu (Ardea cinerea)      1.08 - 31.03      8.000      16.000
58.  Tiganusul (Plegadis falcinellus)    15.08 - 15.03     10.000      20.000
59.  Turturica (Streptopelia turtur)      1.08 - 31.03      8.000      16.000
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    MAMIFERE DE INTERES VANATORESC SI PASARI DIN FAUNA SALBATICA LA CARE VANAREA ESTE INTERZISA SI CUANTUMUL DESPAGUBIRILOR IN CAZUL UNOR FAPTE ILICITE
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                       Denumirea speciei                      Despagubiri
 crt.                                                                (lei)
------------------------------------------------------------------------------
  1                             2                                       3
------------------------------------------------------------------------------
                            A. Mamifere

   1.   Elanul (Alces alces)                                       6.000.000
   2.   Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus)                       50.000
   3.   Lupul (Canis lupus)                                          200.000
   4.   Nurca (Lutreola lutreola)                                    300.000
   5.   Pisica salbatica (Felis silvestris)                          300.000
   6.   Ursul (Ursus arctos)                                      20.000.000
   7.   Vidra (Lutra lutra)                                        1.000.000
   8.   Zimbrul (Bison bonasus)                                   20.000.000

                             B. Pasari
   1.   Acvila de camp (Aquila heliaca)                            1.000.000
   2.   Acvila de munte (Aquila chrysaetos)                        1.000.000
   3.   Acvila de stepa (Aquila rapax orientalis)                  1.000.000
   4.   Acvila mica (Hieraaetus pennatus)                          1.000.000
   5.   Acvila tipatoare mica (Aquila pomarina)                    1.000.000
   6.   Acvila tipatoare mare (Aquila clanga)                      1.000.000
   7.   Acvila porumbaca (Hieraaetus fasciatus)                    1.000.000
   8.   Alunarul (Nucifraga caryocatactes)                            50.000
   9.   Auselul (Regulus sp.)                                         25.000
  10.   Avozeta (Recurvirostra avozetta)                              25.000
  11.   Barza alba (Ciconia ciconia)                                 200.000
  12.   Barza neagra (Ciconia nigra)                                 300.000
  13.   Becatina mare (Gallinago media)                               50.000
  14.   Boicusul (Remiz sp.)                                          20.000
  15.   Brumarita (Prunnela sp.)                                      20.000
  16.   Bufnita (Bubo bubo)                                          200.000
  17.   Buhaiul de balta (Botaurus stellaris)                        200.000
  18.   Caprimulgul (Caprimulgus sp.)                                 25.000
  19.   Califarul alb (Tadorna tadorna)                              200.000
  20.   Califarul rosu (Tadorna ferruginea)                          200.000
  21.   Chira (Sterna sp.)                                            20.000
  22.   Chirighita (Chlidonias sp.)                                   20.000
  23.   Cinghita de iarna (Montifringilla nivalis)                    20.000
  24.   Cinteza (Fringilla sp.)                                       10.000
  25.   Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.;
        Drycopus sp.)                                                 25.000
  26.   Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Alauda sp.;
        Calandrolla sp.)                                              20.000
  27.   Ciovlica (Glareola sp.)                                       30.000
  28.   Ciuful (Asio sp.)                                             30.000
  29.   Ciuhurezul (Surnia ulula)                                     30.000
  30.   Ciuvica (Glaucidium passerinium)                              30.000
  31.   Ciusul (Otus scops)                                           30.000
  32.   Cocorul mare (Grus grus)                                     400.000
  33.   Cocorul mic (Anthropoides virgo)                             400.000
  34.   Cocosul de mesteacan (Lyrurus tetrix)                      1.000.000
  35.   Codalbul (Heliaeetus albicilla)                              300.000
  36.   Codobatura (Motacilla sp.)                                    20.000
  37.   Codrosul (Phoenicurus sp.)                                    20.000
  38.   Cojoaica (Certhia sp.)                                        20.000
  39.   Corbul (Corvus corax)                                        100.000
  40.   Corcodelul (Podiceps sp.)                                     30.000
  41.   Cormoranul cret (Phalacrocorax aristotelis)                   30.000
  42.   Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)                       30.000
  43.   Crestetul (Porzana sp.)                                       30.000
  44.   Carsteiul de balta (Rallus aquaticus)                         30.000
  45.   Carsteiul de camp (Crex crex)                                 30.000
  46.   Cucul (Cuculus canorus)                                       30.000
  47.   Cucuveaua (Athene noctua)                                    100.000
  48.   Cufundarul (Gavia artica)                                     50.000
  49.   Cufundarul gusa rosie (Gavia stellata)                        50.000
  50.   Cufundarul mare (Gavia immer)                                 50.000
  51.   Culicul (Numenius sp.)                                        50.000
  52.   Drepnea (Apus sp.)                                            15.000
  53.   Dropia (Otis tarda)                                        3.000.000
  54.   Dumbraveanca (Coracias garrulus)                              20.000
  55.   Egreta mare (Egretta alba)                                    75.000
  56.   Egreta mica (Egretta garzetta)                                75.000
  57.   Ferestrasul mic (Mergus albellus)                             30.000
  58.   Fasa (Anthus sp.)                                             15.000
  59.   Flamingul (Phoenicopterus ruber)                              15.000
  60.   Fluierarul (Tringa sp.)                                       15.000
  61.   Forfecuta (Loxia sp.)                                         15.000
  62.   Frunzarita (Hippolais sp.)                                    15.000
  63.   Fugaciul (Calidris sp.)                                       15.000
  64.   Furtunarul (Puffinus puffinus)                                15.000
  65.   Gaia alba (Elanus caeruleus)                                 400.000
  66.   Gaia neagra (Milvus migrans)                                 400.000
  67.   Gaia rosie (Milvus milvus)                                   400.000
  68.   Ghionoaia (Picus sp.)                                         50.000
  69.   Garlita mica (Anser erythropus)                              200.000
  70.   Gasca polara (Anser caerulescens)                            200.000
  71.   Gasca de India (Anser indicus)                               200.000
  72.   Gasca calugarita (Branta leucopsis)                          200.000
  73.   Gasca cu gat rosu (Branta ruficollis)                        200.000
  74.   Grangurul (Oriolus oriolus)                                   75.000
  75.   Greluselul (Locustella sp.)                                   15.000
  76.   Gusa rosie (Erithacus rubecula)                               15.000
  77.   Gusa vanata (Luscinia sp.)                                    15.000
  78.   Eretele (Circus sp.)                                          75.000
  79.   Huhurezul (Strix sp.)                                         75.000
  80.   Hulubul de stepa (Syrrhaptes paradoxus)                       75.000
  81.   Lacarul (Acrocephalus sp.)                                    15.000
  82.   Lacustarul (Sturnus roseus)                                   15.000
  83.   Lastunul (Delichon sp.; Liparia sp.; Hirundo sp.)             15.000
  84.   Lebada de iarna (Cygnus cygnus)                              200.000
  85.   Lebada mica (Cygnus bewickii)                                200.000
  86.   Lebada de vara (Cygnus olor)                                 200.000
  87.   Lopatarul (Platalea leucorodia)                              100.000
  88.   Lupul de mare (Stercorarius sp.)                              50.000
  89.   Martinul cu trei degete (Rissa tridactyla)                    50.000
  90.   Maracinarul (Saxicola sp.)                                    50.000
  91.   Mierla gulerata (Turdus torquatus alpestris)                  20.000
  92.   Mierla neagra (Turdus merula)                                 20.000
  93.   Mierla de piatra (Monticola saxatilis)                        20.000
  94.   Minunita (Aegolius funereus)                                 100.000
  95.   Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)                                 20.000
  96.   Muscarul (Ficedula sp.)                                       20.000
  97.   Nagatul cu picioare galbene (Chettusia leucura)               20.000
  98.   Nagatul de stepa (Vanellus gregarius)                         20.000
  99.   Nagatul sudic (Vanellus spinosus)                             20.000
  100.  Nisiparul (Calidris alba)                                     20.000
  101.  Notatita (Phalaropus sp.)                                     20.000
  102.  Ochiul boului (Troglodytes troglodytes)                       20.000
  103.  Pasarea ogorului (Burhinus oedicnemus)                        30.000
  104.  Pasarea omatului (Plectrophenax nivalis)                      30.000
  105.  Pascarelul negru (Cinclus sp.)                                20.000
  106.  Pelicanul (Pelecanus sp.)                                    200.000
  107.  Pescarusul albastru (Alcedo athis)                            30.000
  108.  Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)                 30.000
  109.  Pescarusul (Larus sp.)                                        30.000
  110.  Pietrarul (Oenanthe sp.)                                      30.000
  111.  Pietrusul (Arenaria interpres)                                20.000
  112.  Pitulicea (Phylloscopus sp.)                                  20.000
  113.  Pitigoiul (Parus sp.)                                         15.000
  114.  Pitigusul (Aegithalos sp.)                                    15.000
  115.  Ploierul (Pluvialis sp.)                                      15.000
  116.  Potarnichea de stanca (Alectoris graeca)                     100.000
  117.  Presura (Enberiza sp.)                                        15.000
  118.  Prigoria (Merops apiaster)                                    15.000
  119.  Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)                 15.000
  120.  Prundarasul (Chradrius sp.)                                   15.000
  121.  Pupaza (Upupa epops)                                          35.000
  122.  Rata cu cap alb (Oxyura leucocephala)                        100.000
  123.  Randunica (Hyrunda sp.)                                       15.000
  124.  Scoicarul (Haematopus ostralegus)                             15.000
  125.  Sfranciocul (Lanius sp.)                                      15.000
  126.  Silvia (Sylvia sp.)                                           15.000
  127.  Sitarul de mal nordic (Limosa lapponica)                      30.000
  128.  Sparcaciul (Otis tetrax)                                     300.000
  129.  Sticletele (Carduelis sp.)                                    15.000
  130.  Starcul de cireada (Bubuleus ibis)                            30.000
  131.  Starcul galben (Ardeola ralloides)                            30.000
  132.  Starcul de noapte (Nycticorax nycticorax)                     30.000
  133.  Starcul pitic (Ixobrychus minutus)                            30.000
  134.  Starcul rosu (Ardea purpurea)                                 30.000
  135.  Striga (Tyto alba guttata)                                   100.000
  136.  Stufarica (Cettia cetti)                                     150.000
  137.  Serparul (Circaetus circaetus gallicus)                       50.000
  138.  Soimul (Falco sp.)                                            50.000
  139.  Sorecarul (Buteo sp.)                                        100.000
  140.  Ticleanul (Sitta europaea)                                    20.000
  141.  Uliganul pescar (Pandion haliaetus)                          100.000
  142.  Uliul (Accipiter sp.)                                         50.000
  143.  Viesparul (Pernis apivorus)                                   50.000
  144.  Vulturul alb (Neophron percnopterus)                         200.000
  145.  Vulturul negru (Aegypius monachus)                         2.000.000
  146.  Vulturul sur (Gyps fulvus)                                 2.000.000
  147.  Zaganul (Gypaetus barbatus)                                2.000.000
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 82/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 82 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu