E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 817 din  3 iulie 2003

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata pentru insamantare in campaniile agricole din primavara si toamna anului 2003 si din primavara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 506 din 14 iulie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Hotararea Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata pentru insamantare in campaniile agricole din primavara si toamna anului 2003 si din primavara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    (1) Pentru campania agricola din toamna anului 2003 se aproba acordarea in avans a 25% din suma reprezentand ajutorul financiar pentru productia de seminte de grau, destinata pentru insamantare, certificata oficial, ca samanta de prebaza, de baza sau certificata, in vederea comercializarii.
    (2) Avansul prevazut la alin. (1) se poate acorda beneficiarilor ajutorului financiar pe baza contractelor de vanzare-cumparare pentru samanta de grau, a declaratiei de certificare si a documentului de receptie cu calculul randamentului semintei brute intrate in statia de conditionare si ambalare.
    (3) Sumele reprezentand ajutorul financiar, acordate in avans, se vor regulariza o data cu depunerea cererii pentru acordarea ajutorului financiar."
    2. Alineatele (3) si (5) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Daca o cerere de ajutor financiar pentru productia de seminte destinata insamantarii se refera la seminte care nu sunt certificate oficial sau care nu au fost produse in tara, solicitantului nu i se acorda ajutorul financiar pentru productia de seminte.
    ...........................................................................
    (5) In cazul in care incalcarea dispozitiilor alin. (1) - (4), precum si a dispozitiilor art. 6^1 si 6^2 a fost constatata dupa acordarea ajutorului financiar, beneficiarii sumelor respective sunt obligati sa le restituie, actualizate in functie de nivelul indicelui ratei inflatiei, directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala, in vederea redistribuirii sau virarii acestora catre bugetul de stat, dupa caz. In cazul refuzului de a returna sumele necuvenite, incasate anterior ca ajutor financiar, beneficiarilor acestor sume le va fi retrasa autorizatia acordata in urma inregistrarii agentului economic respectiv pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor pe o perioada de 5 ani, iar sumele respective vor fi recuperate in conditiile legii de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului."
    3. Anexa nr. 2 se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    4. Articolul 2 din anexa nr. 4 se abroga.
    5. Articolul 3 din anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Producatorii de seminte, beneficiari ai ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata insamantarii, care comercializeaza semintele, sunt obligati sa inscrie pe facturi, la rubrica <<denumirea produselor si serviciilor>>, specia, soiul, categoria biologica, produsul de uz fitosanitar folosit pentru tratarea semintelor, grupa de toxicitate si numarul de lot al semintelor si, in continuare, in functie de rubricile ce urmeaza: cantitatea, pretul de vanzare integral, suma reprezentand ajutorul de stat, stabilita prin prezenta hotarare, suma suportata de cumparator atat pe unitatea de masura, cat si pe cantitatea vanduta."
    6. Articolul 4 din anexa nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Beneficiarii ajutorului financiar pentru productia interna de seminte intocmesc Cererea pentru acordarea avansului din suma reprezentand ajutorul financiar pentru productia de samanta de grau, certificata oficial, destinata insamantarii in toamna anului 2003, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, pe care o inainteaza la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala pe raza careia este certificata oficial samanta.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de: contractul de vanzare-cumparare pentru samanta de grau si declaratia de certificare a loturilor semincere, prevazuta in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume, si documentul de receptie cantitativa a semintei la statia de conditionare si ambalare.
    (3) Beneficiarii sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata insamantarii, intocmesc Cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata insamantarii, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, pe care o adreseaza directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala pe raza careia a fost certificata oficial samanta.
    (4) Cererea pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata insamantarii, se intocmeste separat pentru cantitatile de seminte vandute si separat pentru cantitatile de seminte utilizate pentru insamantare proprie, in limita normei maxime de 220 kg/ha."
    7. Dupa articolul 6 din anexa nr. 4 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    Termenul limita pentru depunerea Cererii pentru acordarea in avans a sumei reprezentand ajutorul financiar pentru productia de samanta de grau, certificata oficial, destinata insamantarii in toamna anului 2003, si a documentelor insotitoare este de 10 zile de la data receptiei cantitatilor de grau de samanta in statia de conditionare si ambalare, dar nu mai tarziu de 15 august 2003."
    8. Dupa articolul 7 din anexa nr. 4 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala verifica si aproba cererile pentru acordarea avansului in termen de 10 zile de la depunerea acestora.
    (2) Dupa aprobarea Cererii pentru acordarea in avans a sumei reprezentand ajutorul financiar pentru productia de samanta de grau, certificata oficial, destinata insamantarii in toamna anului 2003, in termen de 3 zile, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala intocmesc situatia centralizatoare conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (3) In baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (2), directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala intocmesc centralizatorul sumelor conform modelului prevazut in anexa nr. 4 si il transmit la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului - Directia generala buget finante, pana la data de 5 septembrie 2003.
    (4) Derularea si decontarea fondurilor alocate ca avans catre beneficiarii ajutorului financiar, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, se fac prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala.
    (5) In baza centralizatorului sumelor, intocmit si transmis de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului - Directia generala buget finante va intocmi Situatia centralizatoare privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, utilizate pentru insamantare, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, situatie ce va sta la baza cererii pentru deschiderea creditelor bugetare.
    (6) Avansurile acordate ca sume reprezentand ajutorul financiar pentru cantitatile de grau de samanta, certificate oficial, vor fi justificate de agentii economici beneficiari, pana la data de 30 noiembrie 2003, pe baza de deconturi justificative definitive si documente care sa ateste valorificarea cantitatilor de seminte pentru care au solicitat avansul."
    9. Anexele nr. 1 - 5 la normele metodologice se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 2 - 6 la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.588/2002)

                               SUMELE FIXE
reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial din productia interna, vandute sau utilizate pentru insamantare in campania agricola din toamna anului 2003

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Seminte             | Categoria |       |Suma fixa|Din care 25% |
|crt.|                             | biologica |  U.M. |(mii lei/|in avans (mii|
|    |                             |           |       |100 kg)  |lei/100 kg)  |
|____|_____________________________|___________|_______|_________|_____________|
|  1.|Grau de toamna               |Prebaza    | 100 kg|  480,0  |    120,0    |
|    |                             |___________|_______|_________|_____________|
|    |                             |Baza       | 100 kg|  440,0  |    110,0    |
|    |                             |___________|_______|_________|_____________|
|    |                             |Certificata| 100 kg|  400,0  |    100,0    |
|____|_____________________________|___________|_______|_________|_____________|
|  2.|Orz pentru fabricarea berii*)|Prebaza    | 100 kg|  328,0  |        -    |
|    |                             |___________|_______|_________|_____________|
|    |                             |Baza       | 100 kg|  304,0  |        -    |
|    |                             |___________|_______|_________|_____________|
|    |                             |Certificata| 100 kg|  264,0  |        -    |
|____|_____________________________|___________|_______|_________|_____________|
    *) Soiurile de orz pentru fabricarea berii, ce beneficiaza de ajutor financiar, sunt urmatoarele: Andra, Angora, Clarine, Kelibia, Ladoga, Lambic, Laura, Leonie, Plaisant, Sunrise, Tiffany, Trasco, Vanessa.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

    Judetul ..........................................
    Beneficiarul ajutorului financiar ................
    Adresa/Sediul ....................................
    Telefon/Fax ......................................
    Codul fiscal .....................................
    Numarul de inregistrare la Registrul comertului
    ..................................................
    Banca (Trezoreria) ...............................
    Contul nr. .......................................

            Verificat si aprobat pentru suma de ........ mii lei.
               Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
                                  Director,
                     ...................................

    Avizam,
    I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.

                               CERERE
pentru acordarea avansului din suma reprezentand ajutorul financiar pentru productia de samanta de grau, certificata oficial, destinata insamantarii in toamna anului 2003

    Solicit acordarea in avans a 25% din ajutorul financiar pentru:
    Cantitatea de samanta contractata

 _________________________________________________________________
|Nr. | Beneficiarul | Cantitatea  | Valoarea ajutorului financiar |
|crt.| semintei     | contractata |_______________________________|
|    |              |    (kg)     |   Total    |  din care avans  |
|    |              |             | (mii lei)  |     (mii lei)    |
|____|______________|_____________|____________|__________________|
|____|______________|_____________|____________|__________________|
|____|______________|_____________|____________|__________________|

    Raspund pentru realitatea si legalitatea datelor.

                    Beneficiarul ajutorului financiar
                    Agentul economic ................

             Director,                            Contabil-sef,
         .................                    .....................

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

    Judetul ..........................................
    Beneficiarul ajutorului financiar ................
    Adresa/Sediul ....................................
    Telefon/Fax ......................................
    Codul fiscal .....................................
    Numarul de inregistrare la Registrul comertului
    ..................................................
    Banca (Trezoreria) ...............................
    Contul nr. .......................................

            Verificat si aprobat pentru suma de ........ mii lei.
               Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
                                  Director,

               Avizam                                     Atestam
    cantitatea si calitatea semintei si           efectuarea tratamentului
    calitatea de producator de samanta            la semintele de
    a agentului economic                          ........................
    I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.                    Unitatea fitosanitara

                                 CERERE
pentru acordarea ajutorului financiar pentru productia interna de seminte, certificata oficial, destinata insamantarii, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.588/2002

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Seminte    | Categoria |Suma        |Cantitatea |     Ajutor financiar   |
|crt.|certificate| biologica |reprezentand|vanduta/   |________________________|
|    |oficial    |           |ajutorul    |utilizata  |Total|     din care:    |
|    |- cultura -|           |financiar   |pentru     |(mii |__________________|
|    |           |           |(mii lei/   |insamantare|lei) |Avans|Rest de     |
|    |           |           |100 kg)     |    (kg)   |     |(mii |primit de la|
|    |           |           |            |           |     |lei) |bugetul de  |
|    |           |           |            |           |     |     |stat        |
|    |           |           |            |           |     |     |(mii lei)   |
|____|___________|___________|____________|___________|_____|_____|____________|
| 1. |Grau de    |Prebaza    |            |           |     |     |            |
|    |toamna     |Baza       |            |           |     |     |            |
|    |           |Certificata|            |           |     |     |            |
|____|___________|___________|____________|___________|_____|_____|____________|
|    |           |           |            |           |     |     |            |
|____|___________|___________|____________|___________|_____|_____|____________|

    Raspund pentru realitatea si legalitatea datelor.

                    Beneficiarul ajutorului financiar
                    Agentul economic ................

             Director,                            Contabil-sef,
         .................                    .....................

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

    Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
    (judetul) ......................................

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind cererile pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial din productia interna, folosite la insamantare in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.588/2002

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Beneficiarul|Cerere      |Specia|Categoria|Cantitatea| Ajutorul financiar|
|crt.|ajutorului  |nr. ........|      |biologica|   (kg)   |___________________|
|    |financiar   |din ........|      |         |          |(mii lei/|  Total  |
|    |            |            |      |         |          |100 kg)  |(mii lei)|
|____|____________|____________|______|_________|__________|_________|_________|
|____|____________|____________|______|_________|__________|_________|_________|
|____|____________|____________|______|_________|__________|_________|_________|
|____|____________|____________|______|_________|__________|_________|_________|
|____|____________|____________|______|_________|__________|_________|_________|

    NOTA: Situatia centralizatoare se va intocmi separat pentru semintele vandute si separat pentru semintele utilizate pentru insamantare proprie.

             Director,                            Contabil-sef,
         .................                    .....................

    ANEXA 5
    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

    Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala
    (judetul) ......................................

                               CENTRALIZATORUL
sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial din productia interna, folosite la insamantare, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.588/2002

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Cultura  | Categoria | Cantitatea |           Ajutor financiar         |
|crt.|           | biologica |    (kg)    |____________________________________|
|    |           |           |            |  Total  |         din care:        |
|    |           |           |            |(mii lei)|__________________________|
|    |           |           |            |         |  Avans  | Rest de primit |
|    |           |           |            |         |(mii lei)| de la bugetul  |
|    |           |           |            |         |         | de stat        |
|    |           |           |            |         |         |   (mii lei)    |
|____|___________|___________|____________|_________|_________|________________|
| 1. |Grau de    |Prebaza    |            |         |         |                |
|    |toamna     |Baza       |            |         |         |                |
|    |           |Certificata|            |         |         |                |
|____|___________|___________|____________|_________|_________|________________|
|    |           |           |            |         |         |                |
|____|___________|___________|____________|_________|_________|________________|

             Director,                            Contabil-sef,
         .................                    .....................

    ANEXA 6
    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
    Directia generala buget finante

                            SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, utilizate pentru insamantare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.588/2002

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Judetul|  Cultura  | Categoria |Cantitatea|        Ajutor financiar      |
|crt.|       |           | biologica |   (kg)   |______________________________|
|    |       |           |           |          | Total |       din care:      |
|    |       |           |           |          | (mii  |______________________|
|    |       |           |           |          | lei)  | Avans |Rest de primit|
|    |       |           |           |          |       | (mii  |de la bugetul |
|    |       |           |           |          |       | lei)  |de stat       |
|    |       |           |           |          |       |       |  (mii lei)   |
|____|_______|___________|___________|__________|_______|_______|______________|
|  1.|       |Grau de    |Total      |          |       |       |              |
|    |       |toamna     |Prebaza    |          |       |       |              |
|    |       |           |Baza       |          |       |       |              |
|    |       |           |Certificata|          |       |       |              |
|____|_______|___________|___________|__________|_______|_______|______________|
|  2.|       |Porumb     |Certificata|          |       |   X   |              |
|____|_______|___________|___________|__________|_______|_______|______________|
|  3.|       |Orz pentru |Total      |          |       |       |              |
|    |       |fabricarea |Prebaza    |          |       |       |              |
|    |       |berii      |Baza       |          |       |       |              |
|    |       |           |Certificata|          |       |   X   |              |
|____|_______|___________|___________|__________|_______|_______|______________|
|  4.|       |Orez       |Total      |          |       |       |              |
|    |       |           |Prebaza    |          |       |       |              |
|    |       |           |Baza       |          |       |       |              |
|    |       |           |Certificata|          |       |   X   |              |
|____|_______|___________|___________|__________|_______|_______|______________|
|  5.|       |Floarea-   |Certificata|          |       |   X   |              |
|    |       |soarelui   |           |          |       |       |              |
|____|_______|___________|___________|__________|_______|_______|______________|
|  6.|       |etc.       |           |          |       |   X   |              |
|____|_______|___________|___________|__________|_______|_______|______________|

                      Ordonator principal de credite,
                    ...................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 817/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 817 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu