E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 81 din 11 februarie 1999

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din 18 februarie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, prin reorganizarea Institutului de Cercetari si Proiectari pentru Masini Electrice, Transformatoare, Echipamente Electrice si Tractiune - ICMET Craiova, care isi inceteaza activitatea.
    (2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova este persoana juridica romana care functioneaza in conformitate cu prevederile art. 17 - 21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova are sediul in municipiul Craiova, Calea Bucuresti nr. 144, judetul Dolj.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova are ca obiect principal de activitate:
    a) cercetare-dezvoltare in domeniul echipamentului electrotehnic;
    b) cercetare-dezvoltare in domeniul fortelor mari;
    c) incercari de inalta tensiune si mare putere;
    d) calibrari;
    e) masuratori;
    f) autorizari si certificari de conformitate in domeniu.
    Art. 3
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova, reevaluat potrivit reglementarilor legale in vigoare, este de 2.698.527 mii lei si se preia de la Institutul de Cercetari si Proiectari pentru Masini Electrice, Transformatoare, Echipamente Electrice si Tractiune - ICMET Craiova, pe baza de protocol de predare-preluare, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998.
    Art. 5
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova se preia prin transfer de la Institutul de Cercetari si Proiectari pentru Masini Electrice, Transformatoare, Echipamente Electrice si Tractiune - ICMET Craiova si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    (2) Noul contract colectiv de munca va fi negociat si inregistrat la directia generala de munca si protectie sociala in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Ministerul Industriei si Comertului, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare pentru realizarea unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 8
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului se modifica in mod corespunzator prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Agentia Nationala pentru Stiinta,
                       Tehnologie si Inovare
                       Laniy Szabolcs,
                       presedinte

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Iosefina Morosan,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

        INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA - ICMET CRAIOVA
                         ____________________________
                        |                            |
                        | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                        |____________________________|
                              _________|_________       ______________________
                             |                   |     |                      |
                             |COMITET DE DIRECTIE|- - -| CONSILIUL STIINTIFIC |
                             |___________________|     |______________________|
                              _________|_________
                             |                   |
                             | DIRECTOR GENERAL  |
                             |___________________|
                                       |
             __________________________|_________________________
    ________|________                  |                _________|_________
   |                 |                 |               |                   |
   | Oficiul juridic |                 |               | Control financiar |
   |                 |                 |               |    de gestiune    |
   |_________________|                 |               |___________________|
                                       |
          _____________________________|______________________________
         |                     |                    |                 |
 ________|_________   _________|____________        |          _______|______
|                  | |                      |       |         |              |
| DIRECTOR ADJUNCT | |   DIRECTOR ADJUNCT   |       |         | CONTABIL-SEF |
|    STIINTIFIC    | | PRODUCTIE, MARKETING |       |         |              |
|__________________| |______________________|       |         |______________|
         |                     |                    |                 |
    _____|_____       _________|________       _____|_____       _____|_____
  /             \   /                    \   /             \   /             \
 | DEPARTAMENTUL | |     DEPARTAMENTUL    | | DEPARTAMENTUL | | DEPARTAMENTUL |
 |  LABORATOARE  | | ACTIONARI ELECTRICE  | |   ASISTENTA   | |   FINANCIAR,  |
 |   CERCETARE,  | |    SI ECHIPAMENTE    | |    TEHNICA    | | CONTABILITATE |
 |   INCERCARI,  | |    ELECTROMECANICE   | |               | |               |
 |   ETALONARI   | |       SPECIALE       | |               | |               |
  \_____________/   \____________________/   \_____________/   \_____________/

    ANEXA 2

                          REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana in coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, care functioneaza conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea si finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor legale si a prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Structura organizatorica a institutului este cuprinsa in anexa nr. 1 la hotarare.
    (2) Institutul poate infiinta, in cadrul structurii sale, si alte subunitati fara personalitate juridica, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica in domeniul echipamentelor electrotehnice, participarii la elaborarea strategiei domeniului si realizarii obiectivelor stiintifice si tehnologice cuprinse in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:
    A. Activitati de cercetare-dezvoltare
    a) in cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare institutul realizeaza:
    - cercetare-dezvoltare in domeniile:
      - aparataj electric de medie si inalta tensiune;
      - transformatoare speciale si de masura;
      - echipament si tehnologie neconventionale, inclusiv pentru protectia mediului;
      - echipament si tehnologii electromecanice, pneumatice si hidraulice speciale;
      - actionari electrice reglabile;
      - masurarea tensiunilor inalte, a curentilor tari si fortelor mari;
      - magnetoelasticitate;
      - compatibilitate electromagnetica;
      - electronica de forta si comanda, pentru vehicule feroviare si urbane;
      - automatizarea proceselor industriale;
      - echipamente electrice pentru foraj terestru;
      - metode, scheme si instalatii de incercare;
      - substatii de tractiune urbana si miniera;
      - dezvoltarea etaloanelor nationale pentru forte mari si tensiuni inalte si asigurarea trasabilitatii la etaloanele internationale;
    - cercetari experimentale pentru determinarea nivelului de performanta a echipamentelor din domeniu;
    - modelarea si proiectarea asistata de calculator;
    - studii si activitate de standardizare in domeniile abordate;
    - transfer tehnologic al rezultatelor cercetarilor proprii;
    - elaborarea de studii si cercetari aplicative in vederea restructurarii, retehnologizarii si modernizarii ramurilor, sectoarelor si intreprinderilor economice;
    - elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea domeniilor proprii;
    - colaborare stiintifica internationala;
    b) in afara Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare:
    - cercetare aplicativa si dezvoltare tehnologica finantata de agentii economici, care conduce la modernizarea unor procese industriale;
    - cercetare tehnologica care vizeaza aplicarea unor tehnologii noi;
    - valorificarea inventiilor rezultate din activitatea proprie;
    - elaborare de studii si bilanturi energetice.
    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare:
    - asistenta tehnica, consultanta, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau oricaror beneficiari interesati;
    - incercari acreditate, de inalta tensiune, mare putere, forte mari, compatibilitate electromagnetica si tractiune feroviara si urbana;
    - calibrari (etalonari) acreditate pentru dispozitive de masurare a fortelor, maselor, tensiunilor inalte;
    - certificari de conformitate a calitatii produselor electrotehnice;
    - incercari climatice la subansambluri si produse;
    - incercari la materiale electrotehnice;
    - activitati de comert, import-export, prestari de servicii si inchirieri de utilaje.
    C. Formare si specializare de cercetatori in domeniul propriu de activitate
    D. Activitati de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul propriu de activitate catre agentii economici
    E. Executie de modele, prototipuri si echipamente de serie mica, rezultate din cercetare, in cadrul activitatii de microproductie a institutului.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Conform bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 1998, institutul are un patrimoniu propriu in valoare de 2.698.527 mii lei, care cuprinde imobilizari corporale si necorporale.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchiderea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, organul coordonator, si cu avizul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.
    (5) Patrimoniul Institutului poate fi modificat conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura departamente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii sau in colaborare cu alte unitati din cercetare, din invatamant, cu societati comerciale din tara sau din strainatate.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii, putand acorda acestor subunitati imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Conducatorii departamentelor si ai subunitatilor din structura Institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general.
    Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie al institutului este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - un presedinte;
    - un vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Industriei si Comertului;
    - un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi cercetatori, cadre universitare si alti specialisti din domeniu.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului industriei si comertului.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani care:
    a) isi pastreaza calitatea de angajat la institutul sau la unitatea de la care provin, toate drepturile si obligatiile decurgand din aceasta calitate;
    b) sunt remunerati, pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate, cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie si nu pot participa in aceeasi calitate la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese concurente.
    (2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe sau concurente.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea Institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramata intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat reprezentantul sindicatului, in conditiile legii.
    Art. 18
    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform prevederilor legale.
    Art. 19
    (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, in conditiile legii, pentru indeplinirea atributiilor care le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris despre aceasta organul coordonator.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de subunitati din structura institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala din domeniul propriu;
    c) aproba programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe care il depune la Ministerul Industriei si Comertului in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 36 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) adopta mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut, atributiile secretariatului fiind prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 24
    Comitetul de directie executa actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 25
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 26
    Comitetul de directie exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de conducerea institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 27
    (1) La nivelul subunitatilor institutului se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 28
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general numit prin ordin al ministrului industriei si comertului, pe baza rezultatelor concursului organizat conform conditiilor si criteriilor stabilite de consiliul stiintific al institutului.
    Art. 29
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoanele fizice din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului institutului, prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) ii numeste si ii revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul propriu al institutului;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea personalului de cercetare-dezvoltare, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 8/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 95/1998;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate;
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de catre consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 30
    (1) Consiliul stiintific este format din maximum 15 membri reprezentand toate subunitatile stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific este alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si de 2 vicepresedinti, alesi pe o perioada de 2 ani, prin vot secret, de catre membrii acestuia. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu. Intrunirile consiliului stiintific se tin lunar sau ori de cate ori este nevoie.
    Art. 31
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare in domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala, incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirma rezultatele concursului;
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in tara si in strainatate;
    k) stabileste criteriile si conditiile de organizare a concursului pentru functia de director general al institutului.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 32
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 34
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 35
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractele colective de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor, cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli.
    Art. 36
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bancile, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile care urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica potrivit legii privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 38
    Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutare stabilite prin actele normative in vigoare.
    (3) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior potrivit legii. Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea vor fi efectuate prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul in Romania.
    Art. 39
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 40
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 41
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Art. 42
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 43
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 81/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 81 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu