Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.806 din 08.11.2017

privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 13 noiembrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, revenit în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării cu imobilul prevăzut la art. 1. Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Ministrul apărării naţionale, Nicolae Nasta, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Paul Stănescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a trecerii acestuia în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012, şi se declară din bun de interes public local în bun de interes public naţional

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
*) 8.19.01 Imobil Judeţul Olt, municipiul Slatina 1. Construcţii Pavilionul A: Suprafaţă construită - 673 mp Suprafaţă desfăşurată - 1.346 mp Valoare contabilă - 46.430,28 lei Pavilionul B: Suprafaţă construită - 653 mp Suprafaţă desfăşurată - 1.306 mp Valoare contabilă - 22.523,65 lei 5.167.129,92 Domeniul public al municipiului Slatina CUI - 4394811 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

*) Nr. MFP se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
Pavilionul B1: Suprafaţă construită - 653 mp Suprafaţă desfăşurată - 1.306 mp Valoare contabilă - 22.523,65 lei Pavilionul C1: Suprafaţă construită - 112 mp Suprafaţă desfăşurată - 112 mp Valoare contabilă - 333.679,69 lei Total suprafaţă construită - 2.091 mp Total suprafaţă desfăşurată - 4.070 mp Total valoare contabilă construcţii - 425.157,27 lei 2. Amenajări la terenuri: Drum asfaltat - 1.500 mp Valoare contabilă - 42.213,28 lei Drum cu macadam - 4.500 mp Valoare contabilă - 14.819,39 lei Împrejmuire beton prefabricate - 1.400 ml Valoare contabilă - 47.907,26 lei Platouri betonate asf. - 600 mp
Valoare contabilă - 4.474,04 lei Reţea alimentare cu apă - 180 ml Valoare contabilă - 615,84 lei Reţea canalizare - 360 ml Valoare contabilă - 7.738,80 lei Reţea gaze naturale - 350 ml Valoare contabilă - 2.128,30 lei Reţea energie electrică aeriană - 700 ml Valoare contabilă - 12.147,96 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 132.044,87 lei 3. Suprafaţa terenului - 11,6807 ha Valoare contabilă teren - 4.609.927,78 lei CF 58680 Nr. cad. 58680 CF 58679 Nr. cad. 58679 CF 58678 Nr. cad. 58678 CF 58677 Nr. cad. 58677 CF 58676 Nr. cad. 58676 CF 58675 Nr. cad. 58675 CF 58674 Nr. cad. 58674

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului 539, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică ce deţine imobilul în administrare
1 * 8.19.01 Imobil Judeţul Olt, municipiul Slatina Construcţii şi teren** CF 58680 Nr. cad. 58680 CF 58679 Nr. cad. 58679 5.167.129,92 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică ce deţine imobilul în administrare
CF 58678 Nr. cad. 58678 CF 58677 Nr. cad. 58677 CF 58676 Nr. cad. 58676 CF 58675 Nr. cad. 58675 CF 58674 Nr. cad. 58674
2 103917 8.19.01 Imobil 539 Judeţul Olt, municipiul Slatina Construcţii şi teren** CF 58775 Nr. cad. 58775 CF 58774 Nr. cad. 58774 4.221.491*** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229
3 103917 8.19.01 Imobil 539 Judeţul Olt, municipiul Slatina Construcţii şi teren** CF 58775 Nr. cad. 58775 CF 58774 Nr. cad. 58774 9.552.167,05**** Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. ** Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. *** Valoarea de inventar a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. **** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 539, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, care a trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 51/2012.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 806/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 806 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu