Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 787 din 21 august 2001

privind aprobarea Programului de actiuni si lucrari finantate din bugetul de stat, in domeniul aviatiei civile, pentru anul 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 27 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, cu modificarile ulterioare, precum si ale Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul de actiuni si lucrari finantate din bugetul de stat, in domeniul aviatiei civile, pentru anul 2001, cuprins in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Sinteza bugetului programului de actiuni si lucrari mentionat la art. 1, cu detalierea cheltuielilor pe capitole/subcapitole si titluri/alineate, este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Ion Selaru,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               PROGRAM
de actiuni si lucrari finantate din bugetul de stat, in domeniul aviatiei civile, pentru anul 2001

    a) Actiuni si lucrari pentru aeroporturile de interes
       national                                              78.220 milioane lei
_______________________________________________________________________________
Nr.                                                               Suma alocata
crt.         Denumirea actiunii sau a lucrarii                   (milioane lei)
_______________________________________________________________________________
     Cheltuieli curente - TOTAL,                                      69.820
     din care:
  1. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a pistei de decolare-aterizare                23.000
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Bucuresti - Baneasa" - S.A.
  2. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a balizajului, etapa a II-a                    7.000
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
  3. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala (suprafatarea) a caii de rulare si a
     platformei                                                       13.000
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
  4. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a balizajului luminos                         26.820
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Constanta" - S.A.
     Cheltuieli de capital - TOTAL,                                    8.400
     din care:
  5. Achizitionare autospeciala PSI                                    5.275
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Constanta" - S.A.
  6. Achizitionare scari de acces la aeronava                          3.125
     Beneficiar: Societatea Nationala "Aeroportul International
     Timisoara" - S.A.
_______________________________________________________________________________

    b) Actiuni si lucrari pentru aeroporturile de interes
       local (transferuri de la bugetul de stat catre
       bugetele locale)                                     54.500 milioane lei
_______________________________________________________________________________
Nr.                                                               Suma alocata
crt.         Denumirea actiunii sau a lucrarii                   (milioane lei)
_______________________________________________________________________________
     Transferuri - TOTAL,                                             54.500
     din care:
  1. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala a platformei si caii de rulare                           1.500
     Beneficiar: Aeroportul Arad
  2. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala a platformei                                             1.000
     Beneficiar: Aeroportul Bacau
  3. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala a pistei de decolare-aterizare                           2.500
     Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca
  4. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala a pistei de decolare-aterizare, a platformei si
     caii de rulare                                                    5.855
     Beneficiar: Aeroportul Oradea
  5. Achizitionare grup de pornire                                     1.000
     Beneficiar: Aeroportul Oradea
  6. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala a pistei de decolare-aterizare                           1.000
     Beneficiar: Aeroportul Tulcea
  7. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala la Aerogara de pasageri Cluj*)                           4.000
     Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca
  8. Completarea surselor de finantare pentru extinderea
     Aerogarii Iasi*)                                                 10.000
     Beneficiar: Aeroportul Iasi
  9. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala a pistei de decolare-aterizare                           4.000
     Beneficiar: Aeroportul Sibiu
 10. Completarea surselor de finantare pentru reparatia
     capitala a suprafetei de miscare                                  5.645
     Beneficiar: Aeroportul Suceava
 11. Modernizarea balizajului luminos                                  6.000
     Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca
 12. Modernizarea balizajului luminos                                  6.000
     Beneficiar: Aeroportul Satu Mare
 13. Modernizarea balizajului luminos                                  6.000
     Beneficiar: Aeroportul Targu Mures
_______________________________________________________________________________
    *) Prin exceptare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/1998.

    c) Achizitionarea de tehnica pentru aviatia civila      83.280 milioane lei
_______________________________________________________________________________
Nr.                                                               Suma alocata
crt.         Denumirea actiunii sau a lucrarii                   (milioane lei)
_______________________________________________________________________________
     Cheltuieli curente - TOTAL,                                       5.000
     din care:
  1. Achizitionare de piese de schimb pentru reparatia capitala
     a aeronavelor                                                     2.000
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
  2. Achizitionare de piese de schimb pentru reparatia capitala
     a aeronavelor BN                                                  3.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
     Cheltuieli de capital - TOTAL,                                   78.280
     din care:
  3. Achizitionare de tehnica pentru aviatia civila necesara in
     procesul de pregatire teoretica si practica a personalului
     aeronautic                                                       19.500
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  4. Achizitionare simulator pentru pregatirea controlorilor de
     trafic                                                            6.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  5. Achizitionare hangar mobil                                       12.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  6. Dotare baza tehnica pentru intretinerea aeronavelor               3.200
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  7. Achizitionare de punct mobil pentru dirijarea zborului            2.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  8. Completarea surselor de finantare in vederea
     achizitionarii aeronavei pentru verificarea din zbor a
     mijloacelor de protectie a navigatiei                            15.000
     Beneficiar: Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica
     Civila Romana"
  9. Achizitionare de tehnica cu specific aeroportuar                  1.480
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
 10. Achizitionare de aeronave tip IAR 46 destinate
     activitatilor aeronautice sportive                               15.600
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
 11. Achizitionare de parasute de salvare                              3.500
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
_______________________________________________________________________________

    d) Asigurarea conditiilor de desfasurare a
       actiunilor si de executare a lucrarilor              54.000 milioane lei
_______________________________________________________________________________
Nr.                                                               Suma alocata
crt.         Denumirea actiunii sau a lucrarii                   (milioane lei)
_______________________________________________________________________________
     Cheltuieli curente - TOTAL,                                      48.300
     din care:
  1. Burse pentru pregatirea pilotilor                                33.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  2. Burse pentru pregatirea controlorilor de trafic aerian            6.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  3. Reparatie capitala la aeronavele BN-2                             2.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  4. Reparatie capitala la bazinul de antrenament                        500
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
  5. Finantarea programelor de formare, pregatire,
     perfectionare si instruire a personalului aeronautic civil          727
     Beneficiar: Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor
     si Locuintei - Inspectoratul Aviatiei Civile
  6. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a zidului antifoc                                290
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Traian Darjan" Cluj-Napoca
  7. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a pavilionului                                 1.000
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Traian Vuia" Arad
  8. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a hangarului                                     810
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Oltenia" Craiova
  9. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a hangarului de planoare                       1.110
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Aurel Vlaicu" Bucuresti
 10. Completarea surselor de finantare a cheltuielilor pentru
     reparatia capitala a pavilionului                                 2.863
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei - subunitatea Aeroclubul
     "Aurel Vlaicu" Bucuresti
     Cheltuieli de capital - TOTAL,                                    5.700
     din care:
 11. Dotarea sediului cu mobilier, echipamente de birotica si
     aparatura                                                         4.000
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
 12. Studii si proiecte pentru obiective de investitii                 1.500
     Beneficiar: Academia Romana de Aviatie
 13. Dotarea subunitatilor cu mobilier, echipamente de
     birotica si aparatura                                               200
     Beneficiar: Aeroclubul Romaniei
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                               SINTEZA
bugetului Programului de actiuni si lucrari finantate din bugetul de stat, din venituri cu destinatie speciala rezultate prin aplicarea cotelor asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile pentru anul 2001

                                                                    - mii lei -
________________________________________________________________________________
Capitol Subcapitol  Titlu/      Denumirea indicatorilor               Program
                   alineat                                              2001
________________________________________________________________________________
50.01                      CHELTUIELI - TOTAL                        270.000.000
68.01                      TRANSPORTURI SI COMUNICATII               270.000.000
                       01  CHELTUIELI CURENTE                        177.620.000
                       20  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII           14.300.000
                       28   REPARATII CAPITALE                        13.573.000
                           ALTE CHELTUIELI                               727.000
                       38  TRANSFERURI                               163.320.000
                       39   TRANSFERURI CONSOLIDABILE                 54.500.000
                     39.24   TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE
                             PENTRU AEROPORTURILE DE INTERES LOCAL    54.500.000
                       40   TRANSFERURI NECONSOLIDABILE              108.820.000
                     40.02   BURSE                                    39.000.000
                     40.56   TRANSFERURI PENTRU DRUMURI, CAI
                             FERATE, AVIATIE SI NAVIGATIE             69.820.000
                       70  CHELTUIELI DE CAPITAL                      92.380.000
                       72   INVESTITII ALE INSTITUTIILOR PUBLICE      68.980.000
                       73   INVESTITII ALE REGIILOR AUTONOME,
                            SOCIETATILOR SI COMPANIILOR NATIONALE SI
                            SOCIETATILOR CU CAPITAL MAJORITAR DE
                            STAT                                      23.400.000
                           din total capitol pentru subcapitolul:
68.01        08            AEROPORTURI DE INTERES LOCAL               54.500.000
68.01        09            AVIATIE CIVILA FINANTATA DIN
                           VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA           215.500.000
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 787/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 787 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu