Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.78 din 20.09.2016

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor COM(2016) 361
ACT EMIS DE: Camera Deputatilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 746 din 26 septembrie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-19/977, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 6 septembrie 2016, Camera Deputaţilor: 1. Salută această comunicare, deoarece: Comisia Europeană îşi face cunoscute o serie de măsuri privind: susţinerea redresării economice, piaţa unică pentru locuri de muncă şi creştere economică şi realizarea agendei privind piaţa unică;

prezintă stadiul punerii în aplicare a agendei pentru piaţa unică, a Strategiei privind piaţa unică, a Strategiei privind piaţa unică digitală şi a Strategiei pieţei unice de capital şi identifică domeniile care reclamă adoptarea unor decizii politice strategice pentru consolidarea şi accelerarea reformelor necesare;

reiterează importanţa realizării pieţei unice pentru crearea de locuri de muncă, creştere economică şi un climat atractiv pentru investiţii;

subliniază necesitatea înregistrării unor progrese rapide în punerea în aplicare a Strategiei privind piaţa unică, a Strategiei privind piaţa unică digitală şi a Planului de acţiune pentru edificarea unei uniuni a pieţelor de capital;

realizează o radiografie a implementării prevederilor agendei pentru piaţa unică;

identifică ariile în care sunt necesare decizii politice strategice pentru consolidarea şi accelerarea reformelor necesare;

are în vedere continuarea acţiunilor privind edificarea unei uniuni a pieţelor de capital, în paralel cu îmbunătăţirea cadrului legislativ existent privind serviciile financiare;

menţionează că în punerea în aplicare cu succes a agendei pentru piaţa unică o contribuţie hotărâtoare aduc susţinerea fermă şi adoptarea rapidă de către colegiuitori a măsurilor lansate de Comisia Europeană, precum şi instituirea, la nivel naţional, a unor acţiuni complementare pentru transpunerea, aplicarea şi monitorizarea acestora.2. Susţine propunerea Comisiei Europene, întrucât: stabileşte ca priorităţi, în vederea sprijinirii investiţiilor în economia globală, urgenţa realizării unui acord privind securitizarea şi nevoia unor progrese rapide privind propunerea referitoare la prospect;

prezintă realizările şi direcţiile de dezvoltare ce se impun în sectorul bancar, pieţe şi asigurări în sensul: accelerării transpunerii pachetului pentru securitizare, elaborării unui nou cadru vizând deblocarea finanţărilor pentru întreprinderile mici, revizuirii Regulamentului privind cerinţele de capital, pentru reducerea ponderilor de risc pentru proiectele de infrastructură pentru bănci, modificării legislaţiei referitoare la capitalul de risc în scopul de a spori amploarea, diversitatea şi opţiunile care să permită mai multor întreprinderi să beneficieze de această sursă de finanţare alternativă şi în scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ privind serviciile financiare în vigoare, pentru evitarea suprapunerilor, lacunelor, inconsecvenţelor ori sarcinilor disproporţionate;

necesitatea întreprinderii unor eforturi comune atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, pentru abordarea obstacolelor normative şi administrative care se manifestă la nivelul serviciilor şi pieţelor financiare şi afectează creşterea şi inovarea prin diminuarea opţiunilor şi sporirea preţurilor pentru consumatori;

Comisia a lansat consultări publice pe toate direcţiile de acţiune, încurajând în acest fel participarea oricărui cetăţean european şi oricărei structuri instituţionale interesate să contribuie în mod direct la procesul legislativ şi să sporească astfel valoarea adăugată;

propune şi promovează crearea unui sistem TVA simplu, modern şi cu o vulnerabilitate cât mai scăzută la fraude, menit să reducă sarcinile administrative, să îmbunătăţească comerţul transfrontalier şi, în acest fel, să răspundă aşteptărilor consumatorilor şi întreprinderilor;

reafirmă că transpunerea şi punerea în aplicare adecvată a normelor Uniunii Europene reprezintă o condiţie prealabilă pentru valorificarea avantajelor pieţei unice pentru cetăţeni.3. Consideră că: în continuare, consolidarea economiei şi stimularea investiţiilor pentru crearea de locuri de muncă reprezintă o prioritate absolută la nivelul UE;

este imperios necesară continuarea eforturilor în domeniul reformelor structurale, politicilor fiscale responsabile şi investiţiilor;

este esenţială consolidarea parteneriatului Comisiei Europene cu statele membre pentru asigurarea unei aplicări inteligente, precise şi eficiente a legislaţiei şi, în consecinţă, susţine revizuirea Regulamentului privind cooperarea în domeniul protecţiei consumatorilor, vizând comerţul electronic;

acest document va aduce un plus de motivaţie pentru continuarea eforturilor de consolidare şi accelerare a reformelor, din perspectiva angajamentului comun asumat de statele membre, dar în mod deosebit din perspectiva punerii în aplicare în plan naţional a măsurilor care decurg din Strategia privind piaţa unică, Planul de acţiune privind edificarea uniunii pieţelor de capital şi Strategia privind piaţa unică digitală.4. Apreciază că: este necesară lansarea unei propuneri legislative pentru îmbunătăţirea funcţionării procedurii de notificare în cazul serviciilor, pentru consolidarea transparenţei noilor măsuri sprijinite de statele membre în domeniul serviciilor;

se impune crearea de locuri de muncă durabile, stimularea creşterii competitivităţii mediului economic şi a atractivităţii pentru investitori, prin perfectarea interacţiunilor între UE şi autorităţile naţionale şi regionale în vederea eliminării obstacolelor din calea investitorilor şi continuării reformelor structurale;

este necesară reducerea costurilor legate de asigurarea conformităţii prin sporirea securităţii juridice şi simplificarea normelor, care să conducă la stimularea comerţului transfrontalier şi încurajarea investiţiilor;

legat de interzicerea blocării geografice nejustificate este benefică abordarea Comisiei Europene privind combaterea obstacolelor în calea comerţului electronic transfrontalier în Europa, întrucât stoparea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare geografică va avea un impact pozitiv asupra consumatorilor, cărora în prezent le este îngrădit accesul la unele pagini de internet prin aplicarea de tratamente diferenţiate;

sunt necesare: introducerea paşaportului de servicii, analizarea modului în care funcţionează serviciile financiare cu amănuntul la nivelul statelor membre şi propuneri privind adoptarea unor măsuri consecutive;

trebuie subliniată importanţa paşaportului pentru servicii în a facilita accesul profesioniştilor pe piaţa muncii în spaţiul european transfrontalier;

este necesară intensificarea demersurilor şi colaborării dintre Comisie şi statele membre pentru aplicarea noului Regulament general privind protecţia datelor;

documentul tratează superficial dimensiunea socială a pieţei unice, nu ia în calcul aspectele legate de concurenţa neloială (trebuie acordată o atenţie sporită activităţii false de autoangajare şi muncii nedeclarate).5. Din perspectiva României: reiterează poziţia României de sprijinire a obiectivului general al Uniunii Europene de adâncire a pieţei interne, în vederea stimulării creşterii economice şi generării de noi locuri de muncă şi susţine realizarea agendei privind piaţa unică;

se va acorda o atenţie sporită asigurării unei implementări eficace şi echilibrate a măsurilor care decurg concomitent cu evitarea generării de sarcini administrative suplimentare şi luarea în considerare a contextului naţional al fiecărui stat membru;

un domeniu de mare interes îl reprezintă piaţa unică digitală; în consecinţă, obiectivele lansate în acest sector, dezvoltarea infrastructurii internetului de mare viteză, stimularea comerţului electronic şi asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii online de bună calitate la nivel naţional şi transfrontalier reprezintă priorităţi pentru România;

este importantă asigurarea conectivităţii în toate regiunile UE, în paralel cu dezvoltarea de reţele şi servicii fiabile, de mare viteză şi la preţuri accesibile, precum şi creşterea competenţelor digitale;

trebuie acordată o atenţie sporită parteneriatelor pentru inovare şi cercetare, precum şi reducerii decalajelor de dezvoltare între diferitele regiuni ale Uniunii Europene;

este în favoarea introducerii paşaportului pentru servicii, ca instrument de facilitare a mobilităţii furnizorilor de servicii în alte state membre;

susţine intenţia de revizuire a Regulamentului privind recunoaşterea reciprocă, având în vedere dificultăţile întâmpinate de autorităţile din statele membre în a demonstra echivalenţa nivelului de securitate (siguranţă) a produselor neacoperite de legislaţia Uniunii, dificultăţi care determină îngreunarea liberei circulaţii a produselor;

trebuie să participe la punerea în aplicare a măsurilor propuse şi să acorde o atenţie sporită Planului de investiţii pentru Europa, prin identificarea proiectelor strategice care pot fi finanţate corelat cu propunerea Comisiei Europene pentru extinderea Fondului european pentru investiţii strategice şi după anul 2018.Camera Deputaţilor susţine documentul Comisiei Europene privind Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor, deoarece piaţa unică este o resursă preţioasă de care depinde prosperitatea economică actuală şi viitoare a Uniunii Europene şi, totodată, identifică ariile în care trebuie să fie adoptate decizii politice strategice pentru consolidarea şi accelerarea reformelor necesare; măsurile vor fi în linie cu apelurile de consolidare a pieţei unice şi concluziile lansate în cadrul Consiliului European din martie 2016, precum şi cu analizele anuale ale creşterii şi recomandările de ţară. Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 septembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHESmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 78/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 78 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 78/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu