Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 77 din 12 mai 1988

privind etapele si modalitatile de contractare si de solutionare a eventualelor obiectiuni sau neintelegeri la incheierea contractelor economice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 25 din 25 mai 1988


SmartCity3


    Art. 1
    Contractele economice se incheie, potrivit legii, prin acordul partilor, in care scop acestea sunt obligate sa stabileasca, odata cu respectarea prevederilor de plan, toate clauzele care reglementeaza raporturile dintre ele.
    Art. 2
    In cazul produselor pentru care se elaboreaza balante materiale, unitatea furnizoare este obligata sa emita proiectul de contract si sa-l trimita unitatii beneficiare in termen de cel mult 15 zile de la primirea repartitiei.
    Repartitia se emite de coordonatorii de balanta in termen de maximum 15 zile de la aprobarea balantei materiale si va cuprinde unitatile contractante, perioadele de livrare, caracteristicile tehnico-economice de identificare a produselor, cantitatile si, dupa caz, clasa de calitate a acestora.
    La produsele pentru care specificatia necesarului de aprovizionat se face prin bazele de aprovizionare tehnico-materiala si cele specializate, desfasuratorul intocmit de baza, cu respectarea prevederilor de plan, constituie repartitie, pe baza careia se incheie contractul cu unitatile beneficiare.
    La produsele a caror aprovizionare sau desfacere se realizeaza centralizat de catre centrale, repartitiile se emit pentru acestea, in calitate de furnizori sau beneficiari.
    Art. 3
    Pentru produsele la care nu se elaboreaza balante materiale, unitatile beneficiare sunt obligate sa emita comanda si sa o trimita unitatii furnizoare in termen de cel mult 15 zile de la primirea indicatorilor de plan.
    Unitatea furnizoare este obligata ca in cel mult 10 zile de la primirea comenzii sa o confirme, in forma propusa de beneficiar sau, in cazul in care are propuneri diferite, sa emita proiectul de contract si sa-l trimita unitatii beneficiare.
    In cazul contractelor pentru lucrari de constructii montaj, termenul curge de la data primirii de catre antreprenorul general a documentatiei tehnico-economice aprobate sau, dupa caz, de la definitivarea pretului ferm, potrivit legii.
    Art. 4
    Unitatea beneficiara, primind proiectul de contract, este obligata sa-l semneze si sa-l restituie in cel mult 5 zile.
    In cazul in care are unele obiectiuni la contract, unitatea beneficiara este obiligata sa le justifice sub aspect tehnic, economic si legal si sa le transmita unitatii furnizoare o data cu contractul.
    Contractul se considera incheiat la data cand a fost primit de catre unitatea furnizoare sau, dupa caz, la data primirii de catre unitatea beneficiara a confirmarii comenzii.
    Art. 5
    Unitatea furnizoare este obligata ca in termen de 5 zile de la primirea contractului cu obiectiuni sa comunice unitatii beneficiare acceptarea acestora sau justificarea tehnica, economica si legala pentru care nu le-a acceptat. Dupa expirarea acestui termen partile sunt obligate sa concilieze obiectiunile in cel mult 5 zile daca sunt in aceiasi localitate sau 10 zile daca sunt in localitati diferite; concilierea se face de catre persoane anume imputernicite, la sediul furnizorului si la convocarea acestuia.
    Daca unele obiectiuni au ramas neconciliate, unitatea furnizoare este obligata ca in termen de maximum 3 zile de la expirarea termenului de conciliere sa sesizeze organele de solutionare.
    In cazul depasirii termenului de sesizare, obiectiunile se considera acceptate in masura in care nu contravin legii.
    Art. 6
    Neintelegerile ivite cu prilejul incheierii contactelor, inclusiv cele privind refuzul de a contracta, se vor solutiona de catre:
    a) centrala care are in subordine sau componenta partile contractante;
    b) ministerul sau alt organ central care are in subordine directa una din partile contractante, precum si in cazul in care partile contractante apartin de centrale diferite, subordonate aceluiasi minister sau organ central; comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, in cazul in care partile contractante se afla in subordinea acestora;
    c) ministerele, alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, in cazul in care partile contractante sunt in subordinea unor organe diferite.
    Neintelegerile ivite la contractele economice interne pentru realizarea operatiunilor de comert exterior si cooperare economica internationala, in cazul in care niciuna dintre parti nu este in subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, se solutioneaza numai cu participarea acestui minister.
    Neintelegerile privind problemele din domeniul de activitate al altor ministere sau organe centrale decat cele in subordinea carora se afla partile contractante se solutioneaza impreuna cu acestea.
    Sesizarea organelor prevazute la lit. b) si c) se face numai pentru neintelegerile ramase nesolutionate de catre organele centrale in subordinea carora sunt partile contractante;
    d) Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe in cazul in care ministerele, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judetene ori al municipiului Bucuresti nu cad de acord asupra rezolvarii neintelegerilor.
    Neintelegerile la contractul de proiectare se solutioneaza de Consiliul de coordonare a activitatii de investitii.
    Organele prevazute la lit. a), b) si c) au obligatia sa solutioneze neintelegerile in termen de cel mult 10 zile de la sesizare cand partile au sediul in aceiasi localitate sau 15 zile cand au sediul in localitati diferite; in situatia de la lit. d) termenul de solutionare este de 20 de zile. In toate cazurile termenul de sesizare este de 3 zile.
    Sesizarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe se face numai impreuna cu documentatia justificativa a partilor si cu indicarea masurilor luate de catre organul ce face sesizarea in exercitarea atributiunilor si raspunderilor ce ii revin, pentru solutionarea problemelor ce fac obiectul neintelegerii.
    Art. 7
    Hotararea data de rezolvarea neintelegerilor ivite cu prilejul incheierii contractului face parte din contract pe data cand acesta a fost incheiat.
    In cazul refuzului de contractare, hotararea tine loc de contract pana la perfectarea acestuia de catre parti.
    Art. 8
    Partile care nu pot face obiectiuni la contract referitor la elementele prevazute in repartitie; de asemenea, aceste elemente nu pot face obiectul solutionarii neintelegerilor in conditiile prevazute la art. 6.
    Problemele legate de elementele prevazute in repartitie vor fi solutionate de catre coordonatorii de balante impreuna cu centralele titulare de plan si, dupa caz, organul care are in subordine partea care solicita rezolvarea.
    Solutionarea se face in termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii partii interesate, cu respectarea prevederilor de plan si a obligatiei coordonatorului de balanta de a nu modifica specificatia sortimentala, intocmita la fundamentarea necesarului de catre beneficiar, decat cu acordul prealabil al acestuia. Pana la solutionare, termenul de incheiere a contractului se suspenda.
    Refuzul de a incheia contractul potrivit repartitiei sau de a adapta contractul pe baza acesteia se solutioneaza, de organele prevazute la alin. 2, prin hotarare obligatorie pentru parti, indiferent de subordonare, ce tine loc de contract pana la perfectarea acestuia de catre parti.
    Art. 9
    Prevederile art. 1-7 se aplica si pentru contractele privind executarea de lucrari sau prestarea de servicii in masura in care prin dispozitiile legale in vigoare nu se prevede altfel.
    Art. 10
    Prevederile prezentei hotarari se aplica, in mod corespunzator, si pentru adaptarea, actualizarea si modificarea contractului prin acordul partilor.
    Art. 11
    Solutionarea neintelegerilor la nivelul organelor ierarhic superioare ale partilor contractante, precum si a problemelor legate de elementele prevazute in repartitie, se efectueaza de catre personalul de specialitate anume desemnat, in raport cu obiectul contractului, cu participarea, dupa caz, a reprezentantilor partilor.
    Art. 12
    Neincheierea contractelor economice la termenul si in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare atrage raspunderea unitatii in culpa pentru pagubele astfel aduse celeilalte unitati.
    De asemenea incalcarea dispozitiilor legale privind activitatea de incheiere a contractelor economice si de solutionare a neintelegerilor la contracte sau a problemelor legate de elemente din repartitii atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila si penala a persoanelor vinovate potrivit legii.

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 77/1988

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 77 din 1988
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 77/1988
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu