Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 77 din 12 mai 1988

privind etapele si modalitatile de contractare si de solutionare a eventualelor obiectiuni sau neintelegeri la incheierea contractelor economice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 25 din 25 mai 1988


SmartCity3


    Art. 1
    Contractele economice se incheie, potrivit legii, prin acordul partilor, in care scop acestea sunt obligate sa stabileasca, odata cu respectarea prevederilor de plan, toate clauzele care reglementeaza raporturile dintre ele.
    Art. 2
    In cazul produselor pentru care se elaboreaza balante materiale, unitatea furnizoare este obligata sa emita proiectul de contract si sa-l trimita unitatii beneficiare in termen de cel mult 15 zile de la primirea repartitiei.
    Repartitia se emite de coordonatorii de balanta in termen de maximum 15 zile de la aprobarea balantei materiale si va cuprinde unitatile contractante, perioadele de livrare, caracteristicile tehnico-economice de identificare a produselor, cantitatile si, dupa caz, clasa de calitate a acestora.
    La produsele pentru care specificatia necesarului de aprovizionat se face prin bazele de aprovizionare tehnico-materiala si cele specializate, desfasuratorul intocmit de baza, cu respectarea prevederilor de plan, constituie repartitie, pe baza careia se incheie contractul cu unitatile beneficiare.
    La produsele a caror aprovizionare sau desfacere se realizeaza centralizat de catre centrale, repartitiile se emit pentru acestea, in calitate de furnizori sau beneficiari.
    Art. 3
    Pentru produsele la care nu se elaboreaza balante materiale, unitatile beneficiare sunt obligate sa emita comanda si sa o trimita unitatii furnizoare in termen de cel mult 15 zile de la primirea indicatorilor de plan.
    Unitatea furnizoare este obligata ca in cel mult 10 zile de la primirea comenzii sa o confirme, in forma propusa de beneficiar sau, in cazul in care are propuneri diferite, sa emita proiectul de contract si sa-l trimita unitatii beneficiare.
    In cazul contractelor pentru lucrari de constructii montaj, termenul curge de la data primirii de catre antreprenorul general a documentatiei tehnico-economice aprobate sau, dupa caz, de la definitivarea pretului ferm, potrivit legii.
    Art. 4
    Unitatea beneficiara, primind proiectul de contract, este obligata sa-l semneze si sa-l restituie in cel mult 5 zile.
    In cazul in care are unele obiectiuni la contract, unitatea beneficiara este obiligata sa le justifice sub aspect tehnic, economic si legal si sa le transmita unitatii furnizoare o data cu contractul.
    Contractul se considera incheiat la data cand a fost primit de catre unitatea furnizoare sau, dupa caz, la data primirii de catre unitatea beneficiara a confirmarii comenzii.
    Art. 5
    Unitatea furnizoare este obligata ca in termen de 5 zile de la primirea contractului cu obiectiuni sa comunice unitatii beneficiare acceptarea acestora sau justificarea tehnica, economica si legala pentru care nu le-a acceptat. Dupa expirarea acestui termen partile sunt obligate sa concilieze obiectiunile in cel mult 5 zile daca sunt in aceiasi localitate sau 10 zile daca sunt in localitati diferite; concilierea se face de catre persoane anume imputernicite, la sediul furnizorului si la convocarea acestuia.
    Daca unele obiectiuni au ramas neconciliate, unitatea furnizoare este obligata ca in termen de maximum 3 zile de la expirarea termenului de conciliere sa sesizeze organele de solutionare.
    In cazul depasirii termenului de sesizare, obiectiunile se considera acceptate in masura in care nu contravin legii.
    Art. 6
    Neintelegerile ivite cu prilejul incheierii contactelor, inclusiv cele privind refuzul de a contracta, se vor solutiona de catre:
    a) centrala care are in subordine sau componenta partile contractante;
    b) ministerul sau alt organ central care are in subordine directa una din partile contractante, precum si in cazul in care partile contractante apartin de centrale diferite, subordonate aceluiasi minister sau organ central; comitetul executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, in cazul in care partile contractante se afla in subordinea acestora;
    c) ministerele, alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, in cazul in care partile contractante sunt in subordinea unor organe diferite.
    Neintelegerile ivite la contractele economice interne pentru realizarea operatiunilor de comert exterior si cooperare economica internationala, in cazul in care niciuna dintre parti nu este in subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, se solutioneaza numai cu participarea acestui minister.
    Neintelegerile privind problemele din domeniul de activitate al altor ministere sau organe centrale decat cele in subordinea carora se afla partile contractante se solutioneaza impreuna cu acestea.
    Sesizarea organelor prevazute la lit. b) si c) se face numai pentru neintelegerile ramase nesolutionate de catre organele centrale in subordinea carora sunt partile contractante;
    d) Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe in cazul in care ministerele, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judetene ori al municipiului Bucuresti nu cad de acord asupra rezolvarii neintelegerilor.
    Neintelegerile la contractul de proiectare se solutioneaza de Consiliul de coordonare a activitatii de investitii.
    Organele prevazute la lit. a), b) si c) au obligatia sa solutioneze neintelegerile in termen de cel mult 10 zile de la sesizare cand partile au sediul in aceiasi localitate sau 15 zile cand au sediul in localitati diferite; in situatia de la lit. d) termenul de solutionare este de 20 de zile. In toate cazurile termenul de sesizare este de 3 zile.
    Sesizarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe se face numai impreuna cu documentatia justificativa a partilor si cu indicarea masurilor luate de catre organul ce face sesizarea in exercitarea atributiunilor si raspunderilor ce ii revin, pentru solutionarea problemelor ce fac obiectul neintelegerii.
    Art. 7
    Hotararea data de rezolvarea neintelegerilor ivite cu prilejul incheierii contractului face parte din contract pe data cand acesta a fost incheiat.
    In cazul refuzului de contractare, hotararea tine loc de contract pana la perfectarea acestuia de catre parti.
    Art. 8
    Partile care nu pot face obiectiuni la contract referitor la elementele prevazute in repartitie; de asemenea, aceste elemente nu pot face obiectul solutionarii neintelegerilor in conditiile prevazute la art. 6.
    Problemele legate de elementele prevazute in repartitie vor fi solutionate de catre coordonatorii de balante impreuna cu centralele titulare de plan si, dupa caz, organul care are in subordine partea care solicita rezolvarea.
    Solutionarea se face in termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii partii interesate, cu respectarea prevederilor de plan si a obligatiei coordonatorului de balanta de a nu modifica specificatia sortimentala, intocmita la fundamentarea necesarului de catre beneficiar, decat cu acordul prealabil al acestuia. Pana la solutionare, termenul de incheiere a contractului se suspenda.
    Refuzul de a incheia contractul potrivit repartitiei sau de a adapta contractul pe baza acesteia se solutioneaza, de organele prevazute la alin. 2, prin hotarare obligatorie pentru parti, indiferent de subordonare, ce tine loc de contract pana la perfectarea acestuia de catre parti.
    Art. 9
    Prevederile art. 1-7 se aplica si pentru contractele privind executarea de lucrari sau prestarea de servicii in masura in care prin dispozitiile legale in vigoare nu se prevede altfel.
    Art. 10
    Prevederile prezentei hotarari se aplica, in mod corespunzator, si pentru adaptarea, actualizarea si modificarea contractului prin acordul partilor.
    Art. 11
    Solutionarea neintelegerilor la nivelul organelor ierarhic superioare ale partilor contractante, precum si a problemelor legate de elementele prevazute in repartitie, se efectueaza de catre personalul de specialitate anume desemnat, in raport cu obiectul contractului, cu participarea, dupa caz, a reprezentantilor partilor.
    Art. 12
    Neincheierea contractelor economice la termenul si in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare atrage raspunderea unitatii in culpa pentru pagubele astfel aduse celeilalte unitati.
    De asemenea incalcarea dispozitiilor legale privind activitatea de incheiere a contractelor economice si de solutionare a neintelegerilor la contracte sau a problemelor legate de elemente din repartitii atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila si penala a persoanelor vinovate potrivit legii.

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 77/1988

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 77 din 1988
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 77/1988
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu