E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 768 din 20 septembrie 1999

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 460 din 22 septembrie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 8 litera a), liniuta a treia va avea urmatorul cuprins:
    "- Centrul National de Educatie Permanenta in Turism, denumit in continuare C.N.E.P.T.;"
    2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) C.N.E.P.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1, si are in componenta sa o subunitate fara personalitate juridica - Centrul zonal de educatie permanenta in turism - litoral, situata in municipiul Constanta, Bd Mamaia nr. 286, judetul Constanta.
    (2) C.N.E.P.T. are ca obiect principal de activitate:
    a) formarea initiala, calificarea si recalificarea profesionala in meseriile de baza din turism si activitate hoteliera, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, alta decat cea organizata prin reteaua scolara a Ministerului Educatiei Nationale;
    b) perfectionarea si specializarea profesionala a personalului din turism si activitate hoteliera, inclusiv prin cursuri intensive de insusire a limbilor de circulatie internationala;
    c) pregatirea manageriala a personalului de conducere al agentilor economici din turism, respectiv al agentiilor de turism, al hotelurilor sau altor structuri de cazare si al restaurantelor aferente unitatilor hoteliere;
    d) instruirea teoretico-practica pentru dobandirea de cunostinte si deprinderi specifice utilizarii tehnicii de calcul si informatizarea activitatilor specifice turismului;
    e) acordarea de consultanta si asistenta metodologica agentilor economici din turism, in vederea optimizarii si eficientizarii activitatilor de pregatire si formare a fortei de munca si a activitatilor economice;
    f) organizarea si desfasurarea de activitati economice in unitatile proprii, pentru turisti;
    g) prestarea de servicii, exploatarea bunurilor din administrarea sa, activitati de editura si publicatii;
    h) orice alte activitatii necesare pentru realizarea formarii si perfectionarii profesionale sau manageriale a personalului din activitatea turistica.
    (3) Cursurile de calificare si de pregatire profesionala desfasurate de catre C.N.E.P.T. sunt destinate absolventilor invatamantului obligatoriu, care au implinit varsta admisa pentru frecventarea invatamantului profesional. Cursurile se finalizeaza prin examen de absolvire, iar persoanele care promoveaza examenele primesc atestat/certificat de absolvire a programului, cu valabilitate nationala sau locala, dupa caz, care le confera dreptul de a practica ocupatia, meseria sau specializarea in care au fost pregatiti. Modelul atestatului/certificatului de absolvire este prevazut in anexa nr. 4.
    (4) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare. Veniturile extrabugetare provin din taxe, chirii, publicatii, prestatii editoriale, proiecte, din exploatarea bunurilor pe care le are in administrare, precum si din alte prestari de servicii conform obiectului de activitate. Pentru realizarea obiectului de activitate vor putea fi utilizate, in conditiile legii, si mijloace materiale sau banesti provenite de la persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate, prin transmitere gratuita, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (5) C.N.E.P.T. isi desfasoara activitatea pe baza programului anual de activitate si in limita sumelor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli propus de consiliul de administratie si aprobat de Autoritatea Nationala pentru Turism. Bugetul C.N.E.P.T. se prezinta distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite, Autoritatea Nationala pentru Turism, in conformitate cu prevederile legale.
    (6) Structura organizatorica si numarul de personal ale C.N.E.P.T. se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism, la propunerea consiliului de administratie.
    (7) Salarizarea personalului din cadrul C.N.E.P.T. se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    (8) Conducerea C.N.E.P.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din 3 membri care sunt numiti si revocati de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism. Directorul general conduce intreaga activitate a C.N.E.P.T. si il reprezinta in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, cu persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (9) Coordonarea activitatii de invatamant se realizeaza de catre Consiliul de coordonare profesionala in domeniul turismului, format din 7 membri numiti prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism, din a carui componenta fac parte specialisti desemnati de organizatiile profesionale in domeniu si de Autoritatea Nationala pentru Turism.
    (10) In vederea realizarii obiectului de activitate C.N.E.P.T. are in administrare bunurile din domeniul public al statului, prevazute in anexa nr. 5. Acestea se evidentiaza distinct in contabilitatea C.N.E.P.T.
    (11) Modelul siglei folosite de C.N.E.P.T. in activitatile si in materialele sale publicitare este prezentat in anexa nr. 6. Folosirea acestei sigle in activitati si in materiale de promovare a invatamantului turistic romanesc, altele decat cele realizate de C.N.E.P.T., se poate face numai in conditiile legii si cu aprobarea prealabila a C.N.E.P.T.
    (12) Pentru activitatea specifica C.N.E.P.T. are in dotare un autoturism si un microbuz pentru sediul central din Bucuresti, iar pentru subunitatea Centrul zonal de educatie permanenta in turism - litoral, un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismele din dotare este de 300 litri."
    3. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare."
    4. Punctul 3 al literei A din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Centrul National de Educatie Permanenta in Turism (C.N.E.P.T.)
    [cu personalitate juridica, care
    isi desfasoara activitatea
    prin baza de aplicatie*)]            venituri extrabugetare"
    5. Dupa anexa nr. 3 se introduc anexele nr. 4, 5 si 6, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1, 2 si, respectiv, 3 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    C.N.E.P.T. va elabora si va supune spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Turism regulamentul sau de organizare si functionare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      p. Presedintele Autoritatii
                      Nationale pentru Turism,
                      Dorin Anton

                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul educatiei nationale,
                      Andrei Marga

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA  1
 ________________________________________________________________________
|                     AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM                |
|             CENTRUL NATIONAL DE EDUCATIE PERMANENTA IN TURISM          |
|                                                                        |
|                       ATESTAT/CERTIFICAT DE ABSOLVIRE                  |
|                                                                        |
|    Dl/Dna ............., nascut(a) in anul ...., luna ..... ziua .....,|
| in localitatea ............, judetul .........., incadrat(a) la ......,|
| in functia de ............., a absolvit programul ....................,|
| in meseria/specialitatea ..........., desfasurat in perioada .........,|
| cu durata .............., obtinand nota ............ .                 |
|    Competentele profesionale dobandite prin program sunt urmatoarele:  |
| .......................................................................|
| .......................................................................|
| .......................................................................|
| .......................................................................|
| .......................................................................|
|                                                                        |
|                                                                        |
|       Director general,         Presedintele comisiei de examinare,    |
|                                                                        |
|     Nr......../.......                                                 |
|                                                                        |
|________________________________________________________________________|

    ANEXA  2

                 BUNURILE PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI,
care se afla in administrarea Centrului National de Educatie Permanenta in Turism

    Bucuresti, Bd Poligrafiei nr. 3 - 5
    1. Terenul - 5,84 ha
    2. Institutie educationala constituita din:
    - amfiteatru cu 500 de locuri, dotat cu instalatii de proiectie, televiziune cu circuit inchis, traducere simultana, folosit in activitati de instruire si comerciale;
    - 30 de cabinete de instruire, laboratoare de limbi straine, sali specializate de simulare pentru aplicatii practice, laborator de informatica - management;
    - studio si regie Tv in circuit inchis;
    - biblioteca cu circa 20.000 de tratate de specialitate si complexuri de instruire multimedia
    3. Hotel-camin "Turist" cu 649 de locuri in camere de 1, 2 si 3 locuri
    4. Restaurant-cantina cu autoservire, cu o capacitate de 300 de locuri/serie
    5. Hotel-aplicatii "Parc" cu 500 de locuri in camere de 1 si 2 locuri
    6. Restaurant "Parc" cu 5 saloane + terasa, avand o capacitate de 800 de locuri
    7. Baruri de zi (3)
    8. Sala polivalenta cu o capacitate de 400 de locuri
    9. Baza de agrement cu piscina, terenuri de tenis, sala de gimnastica, bowling, popice
    10. Spatii de depozitare, ateliere si centrale termice

    ANEXA  3

                            CNEPT

                     CENTRUL NATIONAL DE
                     EDUCATIE PERMANENTA
                         IN TURISMSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 768/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 768 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu