E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 768 din 20 septembrie 1999

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 460 din 22 septembrie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 8 litera a), liniuta a treia va avea urmatorul cuprins:
    "- Centrul National de Educatie Permanenta in Turism, denumit in continuare C.N.E.P.T.;"
    2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) C.N.E.P.T. este institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd Poligrafiei nr. 3 - 5, sectorul 1, si are in componenta sa o subunitate fara personalitate juridica - Centrul zonal de educatie permanenta in turism - litoral, situata in municipiul Constanta, Bd Mamaia nr. 286, judetul Constanta.
    (2) C.N.E.P.T. are ca obiect principal de activitate:
    a) formarea initiala, calificarea si recalificarea profesionala in meseriile de baza din turism si activitate hoteliera, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, alta decat cea organizata prin reteaua scolara a Ministerului Educatiei Nationale;
    b) perfectionarea si specializarea profesionala a personalului din turism si activitate hoteliera, inclusiv prin cursuri intensive de insusire a limbilor de circulatie internationala;
    c) pregatirea manageriala a personalului de conducere al agentilor economici din turism, respectiv al agentiilor de turism, al hotelurilor sau altor structuri de cazare si al restaurantelor aferente unitatilor hoteliere;
    d) instruirea teoretico-practica pentru dobandirea de cunostinte si deprinderi specifice utilizarii tehnicii de calcul si informatizarea activitatilor specifice turismului;
    e) acordarea de consultanta si asistenta metodologica agentilor economici din turism, in vederea optimizarii si eficientizarii activitatilor de pregatire si formare a fortei de munca si a activitatilor economice;
    f) organizarea si desfasurarea de activitati economice in unitatile proprii, pentru turisti;
    g) prestarea de servicii, exploatarea bunurilor din administrarea sa, activitati de editura si publicatii;
    h) orice alte activitatii necesare pentru realizarea formarii si perfectionarii profesionale sau manageriale a personalului din activitatea turistica.
    (3) Cursurile de calificare si de pregatire profesionala desfasurate de catre C.N.E.P.T. sunt destinate absolventilor invatamantului obligatoriu, care au implinit varsta admisa pentru frecventarea invatamantului profesional. Cursurile se finalizeaza prin examen de absolvire, iar persoanele care promoveaza examenele primesc atestat/certificat de absolvire a programului, cu valabilitate nationala sau locala, dupa caz, care le confera dreptul de a practica ocupatia, meseria sau specializarea in care au fost pregatiti. Modelul atestatului/certificatului de absolvire este prevazut in anexa nr. 4.
    (4) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare. Veniturile extrabugetare provin din taxe, chirii, publicatii, prestatii editoriale, proiecte, din exploatarea bunurilor pe care le are in administrare, precum si din alte prestari de servicii conform obiectului de activitate. Pentru realizarea obiectului de activitate vor putea fi utilizate, in conditiile legii, si mijloace materiale sau banesti provenite de la persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate, prin transmitere gratuita, cu respectarea dispozitiilor legale.
    (5) C.N.E.P.T. isi desfasoara activitatea pe baza programului anual de activitate si in limita sumelor stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli propus de consiliul de administratie si aprobat de Autoritatea Nationala pentru Turism. Bugetul C.N.E.P.T. se prezinta distinct ca anexa la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite, Autoritatea Nationala pentru Turism, in conformitate cu prevederile legale.
    (6) Structura organizatorica si numarul de personal ale C.N.E.P.T. se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism, la propunerea consiliului de administratie.
    (7) Salarizarea personalului din cadrul C.N.E.P.T. se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
    (8) Conducerea C.N.E.P.T. este asigurata de un consiliu de administratie si de un director general care este presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din 3 membri care sunt numiti si revocati de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Turism. Directorul general conduce intreaga activitate a C.N.E.P.T. si il reprezinta in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice, cu organizatii, cu persoane fizice si juridice din tara sau din strainatate.
    (9) Coordonarea activitatii de invatamant se realizeaza de catre Consiliul de coordonare profesionala in domeniul turismului, format din 7 membri numiti prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism, din a carui componenta fac parte specialisti desemnati de organizatiile profesionale in domeniu si de Autoritatea Nationala pentru Turism.
    (10) In vederea realizarii obiectului de activitate C.N.E.P.T. are in administrare bunurile din domeniul public al statului, prevazute in anexa nr. 5. Acestea se evidentiaza distinct in contabilitatea C.N.E.P.T.
    (11) Modelul siglei folosite de C.N.E.P.T. in activitatile si in materialele sale publicitare este prezentat in anexa nr. 6. Folosirea acestei sigle in activitati si in materiale de promovare a invatamantului turistic romanesc, altele decat cele realizate de C.N.E.P.T., se poate face numai in conditiile legii si cu aprobarea prealabila a C.N.E.P.T.
    (12) Pentru activitatea specifica C.N.E.P.T. are in dotare un autoturism si un microbuz pentru sediul central din Bucuresti, iar pentru subunitatea Centrul zonal de educatie permanenta in turism - litoral, un autoturism. Consumul lunar de carburanti pentru autoturismele din dotare este de 300 litri."
    3. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare."
    4. Punctul 3 al literei A din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Centrul National de Educatie Permanenta in Turism (C.N.E.P.T.)
    [cu personalitate juridica, care
    isi desfasoara activitatea
    prin baza de aplicatie*)]            venituri extrabugetare"
    5. Dupa anexa nr. 3 se introduc anexele nr. 4, 5 si 6, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1, 2 si, respectiv, 3 la prezenta hotarare.
    Art. 2
    C.N.E.P.T. va elabora si va supune spre aprobare Autoritatii Nationale pentru Turism regulamentul sau de organizare si functionare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      p. Presedintele Autoritatii
                      Nationale pentru Turism,
                      Dorin Anton

                      Ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Alexandru Athanasiu

                      Ministrul educatiei nationale,
                      Andrei Marga

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

    ANEXA  1
 ________________________________________________________________________
|                     AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM                |
|             CENTRUL NATIONAL DE EDUCATIE PERMANENTA IN TURISM          |
|                                                                        |
|                       ATESTAT/CERTIFICAT DE ABSOLVIRE                  |
|                                                                        |
|    Dl/Dna ............., nascut(a) in anul ...., luna ..... ziua .....,|
| in localitatea ............, judetul .........., incadrat(a) la ......,|
| in functia de ............., a absolvit programul ....................,|
| in meseria/specialitatea ..........., desfasurat in perioada .........,|
| cu durata .............., obtinand nota ............ .                 |
|    Competentele profesionale dobandite prin program sunt urmatoarele:  |
| .......................................................................|
| .......................................................................|
| .......................................................................|
| .......................................................................|
| .......................................................................|
|                                                                        |
|                                                                        |
|       Director general,         Presedintele comisiei de examinare,    |
|                                                                        |
|     Nr......../.......                                                 |
|                                                                        |
|________________________________________________________________________|

    ANEXA  2

                 BUNURILE PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI,
care se afla in administrarea Centrului National de Educatie Permanenta in Turism

    Bucuresti, Bd Poligrafiei nr. 3 - 5
    1. Terenul - 5,84 ha
    2. Institutie educationala constituita din:
    - amfiteatru cu 500 de locuri, dotat cu instalatii de proiectie, televiziune cu circuit inchis, traducere simultana, folosit in activitati de instruire si comerciale;
    - 30 de cabinete de instruire, laboratoare de limbi straine, sali specializate de simulare pentru aplicatii practice, laborator de informatica - management;
    - studio si regie Tv in circuit inchis;
    - biblioteca cu circa 20.000 de tratate de specialitate si complexuri de instruire multimedia
    3. Hotel-camin "Turist" cu 649 de locuri in camere de 1, 2 si 3 locuri
    4. Restaurant-cantina cu autoservire, cu o capacitate de 300 de locuri/serie
    5. Hotel-aplicatii "Parc" cu 500 de locuri in camere de 1 si 2 locuri
    6. Restaurant "Parc" cu 5 saloane + terasa, avand o capacitate de 800 de locuri
    7. Baruri de zi (3)
    8. Sala polivalenta cu o capacitate de 400 de locuri
    9. Baza de agrement cu piscina, terenuri de tenis, sala de gimnastica, bowling, popice
    10. Spatii de depozitare, ateliere si centrale termice

    ANEXA  3

                            CNEPT

                     CENTRUL NATIONAL DE
                     EDUCATIE PERMANENTA
                         IN TURISMSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 768/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 768 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu