E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 766 din 26 iulie 2001

pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 486 din 22 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 240/1999 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 19 aprilie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul tineretului si sportului,
                         Nicolae Marasescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME
privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva

    CAP. 1
    Cheltuieli ce pot fi efectuate pentru pregatirea si participarea la actiuni si competitii sportive interne si internationale

    A. Actiuni interne
    Art. 1
    (1) Cantonamentele, semicantonamentele si taberele de pregatire se aproba de conducerea unitatilor care le initiaza si se organizeaza cu:
    a) sportivi care participa la etapele de zona si finale ale campionatelor nationale de seniori, tineret, juniori, copii, scolare si universitare, tabere de selectie si pregatire sportiva, centre nationale olimpice de pregatire a juniorilor;
    b) sportivi care participa in superliga, liga nationala, diviziile A, B, diviziile scolare si de juniori (tineret) si competitiile universitare.
    (2) In cantonamente, semicantonamente si tabere, in afara de sportivi si antrenori pot participa, de la caz la caz, in functie de specificul ramurii de sport si de numarul sportivilor, cate un conducator de cantonament, respectiv conducator de lot, medic, asistent medical, maseur, fizioterapeut, cercetator, operator video, alti specialisti si tehnicieni. In cazul pregatirii sportive a copiilor si elevilor poate participa, pentru asigurarea pregatirii scolare a acestora, si cate un cadru didactic la un numar de peste 25 de elevi.
    (3) Persoanele mentionate la alin. (2) beneficiaza, pe perioada cantonamentelor, semicantonamentelor si a taberelor, de aceleasi drepturi ca si sportivii. Se excepteaza cazurile in care actiunile sunt organizate in localitatile in care isi au domiciliul aceste persoane, iar organizatorii au stabilit ca unii dintre ei sa nu locuiasca cu sportivii cantonati, situatie in care vor beneficia, dupa caz, de una - doua mese pe zi.
    (4) Numarul participantilor la cantonamente, semicantonamente si tabere se stabileste de catre unitatile sportive organizatoare, in functie de ramura de sport, de scopul actiunii si de posibilitatile financiare.
    (5) Pe durata cantonamentelor, semicantonamentelor si taberelor de pregatire sportiva se pot efectua cheltuieli pentru activitati culturale si de presa in limita sumei de pana la 20.000 lei/persoana/zi. Cheltuielile de refacere dupa efort, recuperare si igiena personala se efectueaza la tarife negociate cu unitatile prestatoare, dar care nu vor fi mai mari decat cele practicate pentru alti clienti.
    (6) Persoanele care controleaza loturile de sportivi aflati in cantonamente, semicantonamente si in tabere de pregatire sportiva, indiferent de functia si natura controlului, nu pot servi masa la nivelul alocatiei acordate sportivilor sau tehnicienilor; ele beneficiaza numai de diurna de deplasare stabilita potrivit normelor legale.
    (7) Persoanele care indeplinesc functia de sef de cantonament pot beneficia la masa de drepturile pe care le au antrenorii in perioada in care sunt delegati de conducatorii structurii sportive care angajeaza cheltuiala numai daca folosesc si servicii de cazare.
    Art. 2
    Numarul maxim de sportivi si de tehnicieni care se pot deplasa la competitii sportive interne este cel prevazut in regulamentele de organizare si desfasurare a acestora.
    Art. 3
    Cheltuielile de participare la toate competitiile interne sunt suportate de cluburi si asociatii sportive, iar cele cu organizarea, de catre organizatorii acestora, cu exceptia situatiilor in care federatiile sportive nationale fac alte precizari in regulamentele competitionale.
    Art. 4
    (1) Transportul sportivilor si al insotitorilor la actiuni sportive se poate face cu mijloace de transport proprii ale unitatilor sportive sau cu cele in comun - autobuz, microbuz, tren, avion -, folosindu-se mijlocul de transport cel mai avantajos ca durata si cost. In cazul deplasarii pe distante mai mari de 300 km se va putea calatori cu tren Intercity, cu tren clasa I ori cu vagon de dormit sau cu avion. Calatoria cu vagonul de dormit sau cu avionul se poate face, de la caz la caz, cu aprobarea conducatorului unitatii respective si numai in situatiile de stricta necesitate. Se pot folosi si autoturisme personale, cu decontarea cheltuielilor conform prevederilor legale care se aplica in cazul deplasarii salariatilor institutiilor publice.
    (2) Pentru participarea la competitii sau antrenamente sportivii si insotitorii acestora se pot deplasa de la hotel sau de la restaurant la bazele sportive cu mijloace de transport proprii, inchiriate sau cu cele in comun, cheltuielile urmand sa fie decontate in cadrul actiunilor respective.
    Art. 5
    (1) Cazarea participantilor la actiunile sportive se va face cu prioritate in unitatile de cazare pentru sportivi, in camine, internate scolare sau studentesti, moteluri, campinguri sau in hoteluri pana la categoria trei stele inclusiv. Spatiile din unitatile de cazare pentru sportivi se vor folosi, in primul rand, pentru actiunile sportive si, in limita locurilor disponibile, si pentru actiuni cu alt caracter.
    (2) Detinatorii de unitati de cazare din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului si a Comitetului Olimpic Roman vor practica, pentru activitatile sportive subventionate de la bugetul de stat, tarife diferentiate in functie de confort, stabilite anual prin ordin al ministrului tineretului si sportului, respectiv al presedintelui Comitetului Olimpic Roman.
    (3) Pentru delegatiile sportive straine, invitate de Ministerul Tineretului si Sportului, de unitatile subordonate, de Comitetul Olimpic Roman sau de federatiile sportive nationale, pe baza de reciprocitate, tariful de cazare va fi acelasi cu cel perceput pentru sportivi romani.
    Art. 6
    Transportul materialelor, echipamentelor, aparaturii, al medicamentelor necesare pentru antrenamente si competitii se poate efectua cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, decontandu-se cheltuielile efective.
    Art. 7
    (1) Pentru organizarea de consfatuiri, analize anuale, intruniri cu caracter metodic, schimburi de experienta, cursuri de perfectionare a cadrelor tehnice, conferinte de presa si alte actiuni similare, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si celelalte unitati sportive, precum si directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti pot efectua unele cheltuieli pentru cazare si transport ale persoanelor apartinand altor unitati, dupa caz, cheltuieli de organizare, cum ar fi: chirie pentru sala, amplificare, instalatie de traducere simultana, inchirieri de aparatura audio-video, calculatoare si echipamente periferice, transport de materiale, achizitii de rechizite, casete audio, video, CD, aranjamente florale.
    (2) De asemenea, se pot efectua cheltuieli de intretinere pentru fiecare participant, in limita diurnei legal stabilite, pentru asigurarea de gustari, sucuri, cafea si altele asemenea. Celelalte categorii de activitati sunt prevazute la art. 19 alin. (1) lit. b).

    B. Actiuni internationale
    Art. 8
    Numarul participantilor care compun delegatiile sportive straine la actiuni internationale organizate in tara sau care compun delegatiile sportive romane care se deplaseaza la actiuni sportive si la competitii in strainatate, numarul de zile, precum si conditiile de participare sunt cele stabilite prin conventii si protocoale incheiate cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Comitetul Olimpic Roman si cu federatiile sau cluburile respective, prin comunicari ale organizatorilor sau prin prevederi ale regulamentelor organismelor internationale.
    Art. 9
    Transportul intern al delegatiilor sportive straine se poate efectua cu avion, autocar, microbuz sau autoturism din dotare ori inchiriat, inclusiv cu tren Intercity, tren clasa I, indiferent de distanta, sau cu vagon de dormit, urmarindu-se realizarea acestuia in conditii cat mai apropiate de cele oferite, pe baza de reciprocitate, de parteneri.
    Art. 10
    (1) Pentru cazarea delegatiilor sportive straine participante la actiuni sau la competitii internationale organizate in tara se pot folosi hoteluri pana la categoria patru stele inclusiv. Plata cazarii pentru aceste actiuni poate fi suportata, dupa caz, de catre organizatori: Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alte institutii, federatiile sportive nationale, cluburile sportive, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, in limita sumelor legale.
    (2) In cazul folosirii hotelurilor care apartin societatilor comerciale de turism cu capital exclusiv sau majoritar de stat, pentru delegatiile sportive din strainatate, in situatii bine justificate, la propunerea Ministerului Tineretului si Sportului si cu avizul Ministerului Turismului, se vor practica tarife similare celor pentru sportivii romani.
    (3) Pentru specialistii straini implicati in pregatirea loturilor sportive olimpice si nationale ministrul tineretului si sportului poate aproba gratuitate pentru plata cazarii numai in spatiile din cadrul complexurilor sportive nationale.
    (4) Pentru cazarea unor delegatii straine in componenta carora sunt incluse personalitati sportive, demnitari etc. se pot folosi hoteluri de cinci stele.
    Art. 11
    Membrilor delegatiilor sportive straine li se pot asigura cheltuieli pentru activitati culturale, refacere dupa efort, igiena personala si transport local, in limita bugetului actiunii, la tarife negociate cu unitatile prestatoare, dar care nu vor fi mai mari decat cele practicate pentru alti clienti.
    Art. 12
    Sumele in lei care se acorda drept bani de buzunar delegatiilor sportive straine pe perioada sederii in Romania sunt cele stabilite conform protocoalelor sau conventiilor incheiate de Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Roman, pe baza de reciprocitate, cu organismele similare din tarile respective.
    Art. 13
    La intalnirile si actiunile sportive internationale organizate in tara, ocazie cu care au loc conferinte de presa sau intalniri protocolare, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, alte institutii centrale, federatiile si unitatile sportive pot efectua cheltuieli pentru fiecare sedinta tehnica, in limita sumei de 35.000 lei/persoana.
    Art. 14
    (1) Cu ocazia competitiilor si actiunilor internationale delegatiilor sportive straine li se pot oferi atentii simbolice, cadouri, dupa cum urmeaza:

    a) la competitiile si actiunile internationale organizate in tara:
_____________________________________________________________________________
   Beneficiarii           Cine suporta cheltuielile            Valoarea
_____________________________________________________________________________
Sportivii                Cluburile sportive sau          pana la
                         federatiile sportive nationale  70.000 lei/persoana

Conducatorii adjuncti,   Cluburile sportive sau          pana la
antrenorii, arbitrii,    federatiile sportive nationale  120.000 lei/persoana
care fac parte din
delegatie

Conducatorul delegatiei, Cluburile sportive sau          pana la
arbitrii internationali  federatiile sportive nationale  180.000 lei/persoana
si observatorii,
delegati ai forurilor
internationale

Membrii delegatiilor     Organizatorul actiunii          pana la
sportive oficiale                                        800.000 lei/persoana
straine care participa
la actiuni organizate
de Ministerul
Tineretului si
Sportului, Comitetul
Olimpic Roman sau alte
institutii centrale
_____________________________________________________________________________

    b) la competitiile si actiunile internationale organizate in strainatate:
______________________________________________________________________________
     Actiunea             Cine suporta cheltuielile            Valoarea
______________________________________________________________________________
Intalniri bilaterale     Cluburile sportive sau          pana la
                         federatiile sportive nationale  1.200.000 lei/actiune

Concursuri, turnee       Cluburile sportive sau          pana la
internationale,          federatiile sportive nationale  2.500.000 lei/actiune
cantonamente si tabere
internationale

Campionate mondiale,     Federatiile sportive nationale  pana la
europene, cupe mondiale                                  5.000.000 lei/actiune
si europene
Universiade, campionate  Ministerele de resort
mondiale universitare,
militare, feroviare etc.

Congrese si conferinte                                   pana la
ale organismelor                                         6.000.000 lei/actiune
continentale si
mondiale

Schimburi bilaterale si  Titularul actiunii              pana la
multilaterale, intalniri                                 3.000.000 lei/actiune
oficiale pe probleme
sportive

Jocurile Olimpice        Comitetul Olimpic Roman         pana la 15.000.000
                                                         lei/ramura de sport
______________________________________________________________________________

    (2) Costul materialelor de propaganda sportiva, cum ar fi: cupe, tricouri, cravate cu insemne, diplome, medalii, fanioane, pliante, plachete, insigne, brelocuri, flori si altele asemenea, nu se include in valoarea cadourilor.
    Art. 15
    (1) Arbitrii si observatorii straini, delegati la competitii internationale organizate in tara, beneficiaza de aceleasi drepturi ca si participantii la acestea.
    (2) Indemnizatia de arbitraj se plateste in lei sau in valuta, dupa caz, corespunzator prevederilor regulamentelor si in cuantumul stabilit de organismele sportive internationale.
    Art. 16
    (1) Reprezentantii organizatorilor, care insotesc delegatiile straine participante la actiuni internationale desfasurate in tara, precum si translatorii vor beneficia de aceleasi drepturi privind transportul, cazarea si hrana ca si delegatiile straine.
    (2) Soferii care se deplaseaza cu delegatii sau invitatii straini in alta localitate beneficiaza in perioada respectiva de cheltuieli de cazare, precum si de cheltuieli pentru masa, in conditiile legii.
    Art. 17
    Pentru delegatiile sportive care se deplaseaza in strainatate Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, Ministerul Educatiei si Cercetarii, alte ministere si institutii centrale, federatiile sportive nationale si celelalte structuri sportive, precum si directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, pot efectua cheltuieli in valuta pentru diurna, cazare, transport si alte cheltuieli, in conditiile legii. Cuantumul diurnei care se acorda pentru deplasari in strainatate se poate stabili de catre ordonatorii de credite bugetare sau, dupa caz, de catre conducerea structurilor sportive, fara a se depasi nivelurile prevazute prin actele normative in vigoare.
    Art. 18
    Sportivilor si oficialilor romani, cuprinsi in delegatiile participante la competitiile oficiale internationale - Jocuri Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, cupe mondiale si europene, universiade si campionate mondiale universitare, militare, feroviare sau altele asimilate - li se pot acorda, gratuit, echipament de antrenament, de concurs si tinuta de prezentare. Fondurile necesare vor fi prevazute in bugetul unitatilor care suporta si celelalte cheltuieli de participare ale partii romane si pe care sportivii le reprezinta.

    C. Alocatii de hrana
    Art. 19
    (1) Alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta interna si internationala, potrivit normelor legale in vigoare, se diferentiaza pe categorii de actiuni, dupa cum urmeaza:

                 Activitatea sportiva de performanta
                                                                      - lei/zi -
______________________________________________________________________________
                                                      Plafoane valorice
           Actiunea                          _________________________________
                                                la cantine    la restaurante
                                             (exclusiv regia) (inclusiv regia)
______________________________________________________________________________
                 1                                 2                     3
______________________________________________________________________________
a) Competitii sportive interne:
- etapa pe localitate                        pana la 110.000  pana la 175.000
- etapa judeteana                            pana la 110.000  pana la 175.000
- etapa de zona si divizia B                 pana la 150.000  pana la 250.000
- etapa finala, cupe, competitii cu
  etape direct finale, divizia A,
  superliga                                  pana la 150.000  pana la 250.000
b) Cantonamente, semicantonamente, intruniri
cu caracter metodic si tabere, schimburi de
experienta, cursuri de perfectionare a
cadrelor tehnice si alte actiuni similare,
la care se desfasoara si activitati
practice, organizate de:
- directiile pentru tineret si sport
judetene si a municipiului Bucuresti,
cluburi si asociatii sportive cu sportivii
din sectiile acestora                        pana la 150.000  pana la 250.000

- Ministerul Tineretului si Sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul
Educatiei si Cercetarii, alte institutii
centrale, federatiile sportive nationale,
directiile pentru tineret si sport
judetene si a municipiului Bucuresti,
cluburi si asociatii sportive cu sportivii
din loturile olimpice si nationale           pana la 175.000  pana la 280.000
c) Competitii sportive internationale si
actiuni sportive internationale (congrese
si conferinte ale organismelor europene
si mondiale, schimburi bilaterale si
multilaterale, intalniri oficiale pe
problemele sportului), organizate de:
- directiile pentru tineret si sport
judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti                                    pana la 220.000  pana la 290.000
- cluburi si asociatii sportive              pana la 220.000  pana la 290.000
- federatii sportive nationale               pana la 250.000  pana la 350.000
- Ministerul Tineretului si Sportului,
Comitetul Olimpic Roman, Ministerul
Educatiei si Cercetarii, alte institutii
centrale                                     pana la 275.000  pana la 380.000
______________________________________________________________________________

    (2) Pentru celelalte actiuni sportive, altele decat cele de performanta, alocatiile de hrana zilnice sunt urmatoarele:
                                                                    - lei/zi -
_____________________________________________________________________________
              Actiunea                       La cantine      La restaurante
                                           (exclusiv regia)  (exclusiv regia)
_____________________________________________________________________________
Competitii sportive interne                pana la 100.000   pana la 155.000
Cantonamente, semicantonamente si tabere   pana la 100.000   pana la 155.000
Competitii sportive internationale         pana la 140.000   pana la 200.000
_____________________________________________________________________________

    (3) Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, cluburile sportive, complexurile sportive nationale din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, care detin unitati de alimentatie pentru sportivi, vor percepe sume pentru cheltuielile de regie de maximum 35% din valoarea alocatiei de masa in cazul servirii mesei de catre sportivii din loturile olimpice si nationale, din cluburi si asociatii, precum si de catre alti participanti la actiuni cu caracter sportiv; in cazul Complexului Sportiv National "Piatra Arsa" se vor percepe sume pentru cheltuieli de regie de maximum 45% .
    (4) Preturile percepute pentru servirea mesei in cazul altor actiuni decat cele sportive vor fi stabilite in conditiile legii.
    (5) Alocatiile de hrana stabilite in prezentul articol reprezinta plafoane maxime. Cuantumul concret al alocatiei de hrana se stabileste de catre ordonatorul de credite, respectiv conducatorul structurii sportive, in functie de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigura hrana, in limita prevederilor bugetare aprobate. Alocatia de hrana se repartizeaza, in principiu, pe durata unei zile, astfel:
    - masa de dimineata   20%;
    - masa de pranz       40%;
    - masa de seara       40% .
    Alocatia de hrana astfel stabilita se acorda pe perioada desfasurarii actiunii prevazute in calendarele sportive competitionale si in programele Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale altor ministere, Comitetului Olimpic Roman, directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti si ale celorlalte unitati sportive.
    (6) La actiunile interne si internationale sunt interzise includerea si decontarea in cadrul alocatiei de hrana a bauturilor alcoolice.
    (7) Delegatiilor sportive straine li se va putea acorda, la plecare, hrana rece, pe durata calatoriei pana la destinatie, in limita alocatiei de care au beneficiat in tara si in conditiile prevazute la alin. (5), numai daca transportul se efectueaza cu trenul, autobuzul sau autoturismul.
    (8) La incheierea actiunilor sportive internationale se va putea organiza o masa oficiala cu sportivii, antrenorii, arbitrii si oficialii participanti, precum si cu un numar limitat de alte persoane care au contribuit la organizarea actiunii, in limita sumei de 200.000 lei la cantina sau de 350.000 lei la restaurant, de persoana. In acest caz, alocatia de hrana pentru seara nu se mai foloseste. In cadrul meselor oficiale se pot deconta si bauturi alcoolice.
    (9) Pe timpul transportului in strainatate cu trenul, cu autobuzul sau cu autoturismul delegatiile sportive romane beneficiaza de hrana rece la nivelul alocatiei de cantonament, care se calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora sosirii la destinatie. In cazul in care intretinerea s-a acordat in valuta, hrana rece se aloca numai pe durata calatoriei pe teritoriul Romaniei.
    (10) La competitiile programate in tara in cadrul superligii, diviziilor A si B, la finalele campionatelor nationale si ale competitiilor internationale organizatorii pot asigura sportivilor racoritoare in suma de pana la 25.000 lei/persoana/joc sau reuniune.
    (11) Nivelul alocatiilor de hrana prevazut in prezentul articol poate fi majorat, daca suportarea diferentei se realizeaza de catre sponsori.
    (12) In cadrul sumelor prevazute la alin. (1), (2), (8) si (11) este inclusa si taxa pe valoarea adaugata.

    D. Alimentatia de efort
    Art. 20
    (1) Pentru asigurarea unei alimentatii corespunzatoare efortului depus in pregatire sportivii pot beneficia de alimentatie de efort - in hrana, alimente sau in numerar -, acordata dupa cum urmeaza:
    a) de catre federatii sportive nationale, cluburi sau asociatii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 2.000.000 lei lunar;
    b) de catre directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, cluburi si asociatii sportive, pentru sportivii de performanta din sectiile cluburilor si ale asociatiilor sportive, la toate categoriile de varsta - pana la 1.250.000 lei lunar.
    (2) Criteriile de acordare vor fi stabilite de federatiile sportive nationale, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, de cluburi si asociatii sportive, in raport cu valoarea sportivului, cu efortul depus si cu rezultatele obtinute.
    Art. 21
    Alimentatia de efort se acorda, pentru aceeasi perioada, de catre o singura structura sportiva sau de catre directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 22
    Pe perioada cantonamentelor si taberelor, federatiile sportive nationale, celelalte structuri sportive si directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti nu pot acorda si alimentatie de efort.
    Art. 23
    Cluburile si asociatiile sportive care au echipe sau grupe de copii si juniori, care se pregatesc conform normelor de federatii, vor putea acorda acestora in ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constand in produse lactate, fructe, miere sau altele cu efect nutritiv similar, in limita sumei de pana la 30.000 lei/sportiv.
    Art. 24
    (1) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale pot sa procure vitamine, sustinatoare de efort si medicamente, in baza referatului de necesitate prezentat de medicul lotului, pentru actiunile de pregatire si competitionale organizate, in limita bugetului aprobat in acest scop, astfel:
    a) vitamine si sustinatoare de efort, in suma de pana la 100.000 lei/zi pentru fiecare sportiv;
    b) medicamente si materiale sanitare necesare in procesul de recuperare dupa traumatisme si imbolnaviri, in suma de pana la 25.000 lei/zi pentru fiecare sportiv.
    (2) Celelalte unitati sportive pot sa procure:
    a) vitamine si sustinatoare de efort, in suma de pana la 65.000 lei/zi pentru fiecare sportiv;
    b) medicamente si materiale sanitare necesare in procesul de recuperare dupa traumatisme si imbolnaviri, in suma de pana la 15.000 lei/zi pentru fiecare sportiv, in cadrul prevederilor bugetare aprobate in acest scop.
    (3) Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si celelalte unitati sportive pot sa efectueze cheltuieli pentru investigatii medicale de inalta tehnicitate (rezonanta magnetica, tomografie computerizata, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi etc.) privind starea de sanatate a sportivilor de performanta, astfel:
    a) Comitetul Olimpic Roman, pentru sportivii loturilor olimpice;
    b) federatiile sportive nationale, pentru sportivii loturilor nationale;
    c) celelalte unitati sportive, pentru sportivii legitimati.
    (4) Complexurile sportive nationale si celelalte unitati sportive care au in administrare baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale si aparatura sanitare pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, in limita prevederilor bugetare aprobate in acest scop.

    E. Alte cheltuieli
    Art. 25
    (1) La competitiile sau actiunile sportive interne si internationale se pot aloca fonduri pentru: materiale consumabile, pavoazare, panouri publicitare, multiplicari, rechizite, aranjamente florale la preturile pietei, fara a se depasi 5% din valoarea totala a actiunii.
    (2) Pentru participarea la actiunile si competitiile sportive internationale se pot efectua cheltuieli cu taxe de viza si asigurare medicala, dupa caz.
    (3) Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale pot efectua cheltuieli privind contributiile si cotizatiile anuale la organismele internationale cu profil sportiv la care sunt afiliate, in conditiile normativelor in vigoare.
    (4) Pentru buna desfasurare si optimizarea activitatilor de documentare, sinteza si prognoza din domeniul sportului, precum si pentru perfectionarea personalului de specialitate Ministerul Tineretului si Sportului, celelalte institutii si autoritati publice centrale sau locale, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, complexurile sportive nationale si structurile sportive, in limita prevederilor bugetare aprobate si cu respectarea dispozitiilor legale, pot efectua:
    a) cheltuieli pentru studii de cercetare, documentare in domeniul educatiei fizice si sportului;
    b) cheltuieli pentru procurarea de carti si alte publicatii cu profil sportiv;
    c) cheltuieli pentru traduceri, tiparituri, multiplicari si altele asemenea ale materialelor din domeniu;
    d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video de promovare a activitatii sportive.
    Art. 26
    (1) Pentru folosirea la antrenamente si competitii a bazelor sportive unitatile sportive platesc tarife de folosire a acestora. Detinatorii bazelor sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului vor lua in calculul tarifelor de folosire a bazelor sportive cheltuielile de functionare si intretinere a acestora, precum si salariile si drepturile salariatilor implicati direct in intretinerea bazelor sportive respective. Toate aceste cheltuieli vor fi impartite la numarul lunar de ore de folosire a bazei sportive de catre sectiile sportive din cadrul acestor unitati, rezultand tariful pe ora.
    (2) In cazul folosirii simultane a unei baze sportive, respectiv culoare de inot, pista de atletism, sala sportiva, de catre mai multe sectii sportive, tariful de folosire a bazelor sportive se va imparti proportional cu gradul de folosire.
    (3) Incasarea sumelor aferente tarifelor de folosire a bazelor sportive se efectueaza conform contractului incheiat intre parti.
    (4) La folosirea bazelor sportive vor avea prioritate, in ordine, sportivii din loturile olimpice si nationale, sectiile de performanta care activeaza in superliga, diviziile A si B, scolare si de juniori, universitare si actiunile sportive organizate de directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti.
    (5) Pentru alte activitati in afara celor mentionate la alin. (1), cum ar fi: spectacole, concerte, adunari si alte manifestari asemanatoare, care nu impiedica buna desfasurare a activitatilor sportive, detinatorii de baze sportive vor percepe tarife negociate prin contract, in conditiile legii.
    (6) In situatia in care detinatorii de baze sportive din reteaua Ministerului Tineretului si Sportului obtin venituri suplimentare din exploatarea acestora sau din alte surse, mai mari decat nivelul costurilor de intretinere si de functionare, acestia pot acorda cluburilor sportive scolare si universitare o reducere a cuantumului tarifelor de folosire a bazelor sportive de pana la 50%, pe baza unor protocoale de colaborare.
    (7) Prin exceptie de la prevederile prezentului articol, in functie de importanta actiunii sportive sau de valoarea sectiilor ori a unitatilor sportive, Ministerul Tineretului si Sportului poate aproba punerea la dispozitie, in mod gratuit, a bazelor sportive proprii, la solicitarea Comitetului Olimpic Roman, a federatiilor sportive nationale, a cluburilor sportive din subordine si a directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, numai pentru activitatile sportive ale acestora.
    Art. 27
    Persoanele care participa la actiuni sportive pot fi scoase de la locul de munca prin negociere intre federatiile sportive nationale, cluburile sau asociatiile sportive si unitatile in care isi desfasoara activitatea persoanele respective sau prin plata contravalorii drepturilor salariale pe perioada solicitata.

    CAP. 2
    Premii, prime si alte drepturi

    A. Premii pentru sportivi
    Art. 28
    (1) Pentru performantele deosebite obtinute in competitii sportive Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, alte ministere si institutii centrale care au in subordine unitati sportive, cluburile si asociatiile sportive, dupa caz, pot acorda sportivilor, in functie de valoarea performantei si importanta competitiei, de aportul personal si in limita bugetului aprobat, premii in lei sau in obiecte pana la valoarea bruta a sumelor prevazute in tabelul urmator:

                                                                         - lei -
________________________________________________________________________________
Competitia                   Locul       Locul       Locul       Cine acorda
                               I          II          III          premiile
________________________________________________________________________________
a) Jocuri Olimpice           25.000      20.000      15.000    Comitetul Olimpic
- echivalentul in lei        dolari      dolari      dolari    Roman
                             S.U.A.      S.U.A.      S.U.A.

b) Campionate mondiale:
   - seniori               126.000.000  84.000.000  64.000.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - tineret, juniori I     31.000.000  20.500.000  15.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - juniori II - cadeti    15.500.000  11.000.000   8.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului

c) Campionate europene:
   - seniori                63.500.000  42.000.000  32.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - tineret, juniori I     15.500.000  11.000.000   8.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - juniori II - cadeti     8.500.000   6.000.000   4.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
 - Zilele Olimpice ale       8.500.000   6.000.000   4.500.000 Comitetul Olimpic
   Tineretului European                                        Roman

d) Universiade,             15.500.000  11.000.000   8.500.000 Ministerul de
   campionate mondiale                                         resort
   universitare, militare
   si feroviare etc.

e) Cupe mondiale:
- reprezentative nationale  21.500.000  14.500.000  11.000.000 Federatiile
                                                               sportive
- intercluburi              21.500.000  14.500.000  11.000.000 Unitatile
                                                               sportive

f) Cupe europene:
- reprezentative nationale  18.000.000  12.000.000   9.000.000 Federatiile
                                                               sportive
- intercluburi              18.000.000  12.000.000   9.000.000 Unitatile
                                                               sportive

g) Competitii
   internationale (turnee)
   cu participarea
   sportivilor (echipelor)
   din mai multe tari,
   inclusiv competitii cu
   participarea mai multor
   ramuri de sport:
- Comitetul Olimpic          5.000.000   4.000.000   3.000.000 Comitetul Olimpic
  Roman                                                        Roman
- federatii - seniori        5.000.000   4.000.000   3.000.000 Federatiile
            - juniori        3.000.000   2.000.000   1.500.000 sportive
- intercluburi - seniori     4.000.000   3.000.000   2.000.000 Cluburile
               - juniori     3.000.000   2.000.000   1.500.000 sportive

h) Competitii
   internationale
   bilaterale:
- intertari - seniori        4.000.000                         Federatiile
            - juniori        3.000.000                         sportive
- intercluburi               2.000.000                         Unitatile
                                                               sportive

i) Campionate nationale:
   - seniori                 8.500.000   6.000.000   4.500.000 Unitatile
   - tineret si juniori I    4.000.000   3.000.000   2.000.000 sportive
   - juniori II - cadeti     3.000.000   2.000.000   1.500.000

j) Cupa Romaniei             7.000.000   5.000.000   4.000.000 Unitatile
                                                               sportive
________________________________________________________________________________

                                                                         - lei -
________________________________________________________________________________
Competitia                   Locul       Locul       Locul       Cine acorda
                              IV           V          VI           premiile
________________________________________________________________________________
a) Jocuri Olimpice           10.000       7.500       5.000    Comitetul Olimpic
- echivalentul in lei        dolari      dolari      dolari    Roman
                             S.U.A.      S.U.A.      S.U.A.

b) Campionate mondiale:
   - seniori                31.000.000  25.000.000  21.000.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - tineret, juniori I      8.000.000   6.000.000   5.000.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - juniori II - cadeti     4.000.000   3.500.000   2.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului

c) Campionate europene:
   - seniori                15.500.000  13.000.000  11.000.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - tineret, juniori I      4.000.000   3.000.000   2.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
   - juniori II - cadeti     2.500.000   2.000.000   1.500.000 Ministerul
                                                               Tineretului si
                                                               Sportului
 - Zilele Olimpice ale       2.500.000   2.000.000   1.500.000 Comitetul Olimpic
   Tineretului European                                        Roman

d) Universiade,              4.000.000   3.000.000   2.500.000 Ministerul de
   campionate mondiale                                         resort
   universitare, militare
   si feroviare etc.

e) Cupe mondiale:
- reprezentative nationale   5.500.000   4.000.000   3.500.000 Federatiile
                                                               sportive
- intercluburi               5.500.000   4.000.000   3.500.000 Unitatile
                                                               sportive

f) Cupe europene:
- reprezentative nationale   5.000.000   4.000.000   3.000.000 Federatiile
                                                               sportive
- intercluburi               5.000.000   4.000.000   3.000.000 Unitatile
                                                               sportive

g) Competitii
   internationale (turnee)
   cu participarea
   sportivilor (echipelor)
   din mai multe tari,
   inclusiv competitii cu
   participarea mai multor
   ramuri de sport:
- Comitetul Olimpic                                            Comitetul
  Roman                                                        Olimpic Roman
- federatii - seniori                                          Federatiile
            - juniori                                          sportive
- intercluburi - seniori                                       Cluburile
               - juniori                                       sportive

h) Competitii
   internationale
   bilaterale:
- intertari - seniori                                          Federatiile
            - juniori                                          sportive
- intercluburi                                                 Unitatile
                                                               sportive

i) Campionate nationale:
   - seniori                                                   Unitatile
   - tineret si juniori I                                      sportive
   - juniori II - cadeti

j) Cupa Romaniei                                               Unitatile
                                                               sportive
________________________________________________________________________________

    De prevederile lit. e) beneficiaza si echipele de seniori ale federatiilor sportive nationale de tenis, hochei pe gheata si rugby care castiga meciuri disputate in cadrul primei grupe valorice.
    Premiile prevazute mai sus se acorda dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
         Ramura/Proba             Cuantumul lit. a) - h)  Cuantumul lit. i) - j)
________________________________________________________________________________
A. Sporturi olimpice
1. probe olimpice                       pana la 100%              pana la 100%
2. probe neolimpice in cadrul           pana la 50%               pana la 75%
   sporturilor olimpice

B. Sporturi neolimpice
   Pentru aceasta categorie             pana la 35%               pana la 50%
   cuantumul premiilor pentru
   fiecare ramura de sport si
   disciplina se stabileste
   anual prin ordin al
   ministrului tineretului si
   sportului
________________________________________________________________________________

    (2) In mod exceptional, ministrul tineretului si sportului, respectiv presedintele Comitetului Olimpic Roman, poate aproba, pentru castigarea titlului mondial sau european de seniori la sporturile olimpice, respectiv a locurilor I, II si III la Jocurile Olimpice, suplimentarea cu pana la 100% a premiului prevazut in prezentele norme.
    (3) In cadrul sporturilor individuale cu probe pe echipe sau pe echipaje, precum si al jocurilor sportive valoarea premiului prevazut in prezentele norme este individuala.
    Art. 29
    (1) Sportivii premiati de Ministerul Tineretului si Sportului si de Comitetul Olimpic Roman conform prevederilor de mai sus, clasati pe primele sase locuri la campionatele mondiale si europene, respectiv la Jocurile Olimpice, precum si antrenorii lor pot primi premii si din partea cluburilor sau a asociatiilor sportive de care apartin ori a ministerelor, institutiilor centrale, carora le sunt subordonate, sau din partea directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, din bugetul propriu al acestora, in suma de pana la 50% din valoarea premiului acordat de forul respectiv mentionat anterior, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.
    (2) In situatia sportivilor care au dubla legitimare, acestia pot fi premiati de unul sau de ambele cluburi la care sunt legitimati. Cuantumul premiilor nu va putea depasi 50% din valoarea premiului acordat de Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic Roman.
    Art. 30
    La ramurile de sport la care, pe baza rezultatelor obtinute de sportivi la probele individuale, se intocmesc, potrivit regulamentului de concurs, si clasamentele pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare medalie primita.
    Art. 31
    La ramurile de sport la care, in conformitate cu reglementarile oficiale, sunt prevazute intalniri internationale pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se poate face atat pentru rezultatele obtinute la probele individuale, cat si pentru cele obtinute in cadrul concursului pe echipe.
    Art. 32
    La jocurile sportive, in cadrul etapelor campionatelor nationale superliga, diviziile A si B, unitatile sportive pot acorda un premiu de pana la: 2.500.000 lei/sportiv pentru meciurile castigate in superliga, 1.500.000 lei/sportiv pentru meciurile castigate in divizia A si 1.000.000 lei/sportiv pentru meciurile castigate in divizia B, diferentiat in functie de valoarea jocurilor si de aportul fiecarui sportiv. Aceeasi prevedere se aplica si sporturilor individuale care au organizate si campionate nationale sub forma de divizie.
    Art. 33
    Sportivilor romani si straini clasati pe locurile I, II si III la campionatele sau turneele internationale ale Romaniei li se vor putea acorda, din bugetul federatiilor sportive nationale, separat de premiile in numerar, premii in obiecte in valoare de pana la 2.000.000 lei/persoana, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament si de valoarea performantei pe plan international.
    Art. 34
    Sportivii clasati pe locurile I, II si III in competitiile interne neprevazute la art. 28 vor putea primi din partea organizatorilor un premiu in bani sau in obiecte in valoare de pana la 1.000.000 lei, 750.000 lei si, respectiv, 500.000 lei.
    Art. 35
    Premiile sau alte drepturi materiale care se acorda de unele federatii sportive nationale cu activitate specifica la competitii interne si internationale sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme si vor fi suportate din bugetul propriu.
    Art. 36
    Sportivii care, in baza ordinului ministrului tineretului si sportului, sunt distinsi cu titlul "Maestru emerit al sportului" vor putea primi un premiu in valoare de pana la 5.000.000 lei, iar cei care sunt distinsi cu titlul "Maestru al sportului", un premiu in valoare de pana la 2.000.000 lei. Premiile se acorda de federatiile sportive nationale si pot fi suplimentate cu pana la 50% de unitatile sportive la care au activat sau activeaza cei premiati, din bugetul propriu al acestor unitati.
    Art. 37
    La ramurile de sport la care se organizeaza competitii internationale dupa sistemul "Marele premiu", "Cupa mondiala" sau "Cupa Europei" se vor putea acorda, din fondurile ce se vor realiza cu prilejul actiunii respective, premii in functie de cuantumul stabilit prin reglementarile forurilor sportive internationale sau de sponsorii actiunii.
    Art. 38
    (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive respective se pot acorda premii in lei pana la valoarea sumelor prezentate mai jos:
                                              - lei -
________________________________________________________
a) olimpic                                  150.000.000
________________________________________________________

                                              - lei -
________________________________________________________
b) mondial
         - seniori     probe olimpice       150.000.000
                       probe neolimpice      50.000.000
         - juniori     probe olimpice        50.000.000
                       probe neolimpice      20.000.000
________________________________________________________

                                              - lei -
________________________________________________________
c) european
         - seniori     probe olimpice       100.000.000
                       probe neolimpice      30.000.000
         - juniori     probe olimpice        30.000.000
                       probe neolimpice      15.000.000
________________________________________________________

                                              - lei -
________________________________________________________
d) national
         - seniori     probe olimpice        15.000.000
                       probe neolimpice       5.000.000
         - juniori I   probe olimpice         8.000.000
                       probe neolimpice       3.000.000
         - juniori II  probe olimpice         5.000.000
                       probe neolimpice       2.000.000
         - juniori III probe olimpice         3.000.000
                       probe neolimpice       1.000.000
________________________________________________________

    (2) Premiile pentru recordurile olimpice se suporta din bugetul Comitetului Olimpic Roman, cele pentru recordurile mondiale si europene, din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, iar cele pentru recordurile nationale, din bugetul federatiilor sportive nationale.
    (3) Cluburile si asociatiile sportive pot suplimenta cu pana la 50% valoarea premiului acordat pentru performanta omologata.

    B. Premii pentru antrenori si alti tehnicieni
    Art. 39
    Antrenorii sau profesorii care au contribuit la realizarea performantelor de catre sportivi la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale, europene, precum si la alte competitii prevazute la cap. II vor putea fi premiati in raport cu: numarul sportivilor promovati la loturile olimpice si nationale, frecventa selectionarii lor in aceste loturi si valoarea performantelor obtinute in competitii; responsabilitatea avuta in pregatirea sportivilor; durata participarii acestora la pregatirea sportivilor, calitatea muncii depuse; aportul personal la obtinerea performantelor, dupa cum urmeaza:
    a) La sporturile individuale:
    - daca a pregatit un singur sportiv premiat - un premiu pana la valoarea celui acordat sportivului premiat;
    - daca a pregatit mai multi sportivi premiati - un premiu care cumuleaza valoarea unitara a premiilor sportivilor premiati.
    La ramurile de sport individuale, la care pregatirea este asigurata de mai multi antrenori, iar competitia se desfasoara separat pe mai multe probe la care se acorda titluri si medalii, premierea persoanelor respective se va face astfel:
    - antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unei medalii, cumulat cu 50% din valoarea fiecareia dintre celelalte medalii obtinute de catre sportivii pregatiti;
    - antrenorii secunzi - cate un premiu de pana la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, in raport cu aportul la obtinerea rezultatelor.
    La probele pe echipe sau pe echipaje din cadrul sporturilor individuale antrenorul poate primi un premiu, pentru fiecare proba pe echipe sau pe echipaje, al carui cuantum va fi echivalent cu cel mult premiul individual acordat unui sportiv la proba respectiva. In cazul in care pregatirea a fost asigurata de mai multi antrenori, premierea persoanelor respective se va face astfel:
    - antrenorul principal - un premiu compus din valoarea cea mai mare a unei medalii, cumulat cu 50% din valoarea fiecareia dintre celelalte medalii obtinute de catre sportivii pregatiti;
    - antrenorii secunzi - cate un premiu de pana la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal, in raport cu aportul la obtinerea rezultatelor.
    b) La jocurile sportive:
    - antrenorul principal va putea beneficia de un premiu echivalent cu cel mai mare premiu acordat unuia dintre sportivi, majorat cu pana la 150%;
    - antrenorii secunzi pot beneficia de un premiu de pana la 75% din premiul acordat antrenorului principal.
    Art. 40
    (1) Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice, cum ar fi: cadre medicale, cercetatori, metodisti, specialisti pentru pregatirea fizica, operatori video, corepetitori, pianisti, maestri de balet, marangozi, armurieri si alt personal de specialitate din aceasta categorie, vor putea primi un premiu individual de pana la 35% din valoarea premiului antrenorului care a obtinut premiul cel mai mare.
    (2) Valoarea globala a premiilor acordate acestor specialisti nu va putea depasi premiul cuvenit antrenorului care a obtinut premiul cel mai mare.
    (3) Pentru prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica dispozitiile art. 28 alin. (2).
    Art. 41
    Personalul de conducere si de specialitate, salariat al federatiilor sportive nationale, respectiv presedinte, secretar general, secretar federal, antrenor federal, expert sportiv, instructor, contabil, economist, care a contribuit nemijlocit la clasarea sportivilor pe locurile I - VI la Jocurile Olimpice, la campionatele mondiale si europene, va putea beneficia de un premiu la incheierea fiecareia dintre aceste competitii, astfel:
    a) pentru sporturile individuale valoarea globala a acestui premiu va fi de pana la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzatoare fiecarui loc ocupat, prevazuta la art. 28 alin. (1), si se acorda din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului;
    b) pentru jocurile sportive valoarea globala a premiului va fi de pana la 100% din valoarea unitara a premiilor corespunzatoare fiecarui loc ocupat, prevazuta la art. 28 alin. (1), si se acorda din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 42
    Personalul salariat al cluburilor sportive, respectiv presedinte, vicepresedinte, instructor, expert sportiv, contabil-sef si personal administrativ, care a contribuit nemijlocit la obtinerea de catre sportivii clubului a unor clasari pe locurile I - VI la Jocurile Olimpice si la campionatele mondiale si europene, conform prevederilor art. 29, sau a unor medalii la celelalte competitii, va putea beneficia de un premiu la incheierea fiecarei competitii. Valoarea globala a acestui premiu este de 40% din suma valorii unitare a premiilor efectiv platite sportivilor de catre club din bugetul propriu. Presedintele clubului va putea primi un premiu de pana la 25% din suma astfel calculata. Pentru ceilalti salariati indreptatiti sa primeasca premii cuantumul individual al acestora va fi stabilit de presedintele clubului sportiv.
    Art. 43
    Cu ocazia Jocurilor Olimpice membrii comisiilor si cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic Roman si Ministerul Tineretului si Sportului, precum si salariatii acestora, care pe parcursul ciclului olimpic au sprijinit pregatirea sportivilor olimpici, pot fi premiati cu un premiu individual de pana la 50.000.000 lei. Valoarea globala a acestor premii nu va depasi 10% din valoarea totala a premiilor acordate.
    Art. 44
    Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care, ulterior, sub indrumarea altor specialisti, s-au clasat pe locurile I - VI la Jocurile Olimpice, I - III la campionatele mondiale sau europene ori care au realizat recorduri olimpice, mondiale sau europene vor putea fi recompensati de catre Ministerul Tineretului si Sportului sau de Comitetul Olimpic Roman pentru fiecare dintre aceste performante cu cate un premiu de pana la 10% din valoarea celui acordat sportivului depistat si initiat.
    Art. 45
    Titlul de "Antrenor emerit" se poate acorda, la propunerea federatiilor sportive nationale, prin ordin al ministrului tineretului si sportului. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de pana la 7.500.000 lei si se suporta din bugetul federatiilor sportive nationale.
    Art. 46
    In afara premiilor in numerar prevazute in aceste norme, la competitiile interne, incepand cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda, dupa caz, din bugetul propriu aprobat, premii sub forma de medalii, tricouri, diplome, cupe, conform regulamentelor competitiilor respective.

    C. Indemnizatii si prime de lot
    Art. 47
    (1) Sportivii componenti ai loturilor nationale, antrenorii si profesorii lor, precum si membrii colectivelor tehnice pot primi pe perioada de pregatire centralizata, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare si refacere, o indemnizatie de lot national care se acorda din bugetul federatiilor sportive nationale respective. Valoarea lunara bruta a acestei indemnizatii se acorda dupa cum urmeaza:
________________________________________________________________________________
   Beneficiarul                   Probe olimpice            Probe neolimpice
________________________________________________________________________________
1. Sportivi medaliati la
   Jocurile Olimpice,
   campionatele mondiale,
   campionatele europene:
   - seniori                   pana la 3.500.000 lei       2.000.000 lei
   - juniori                   pana la 2.500.000 lei       1.500.000 lei

2. Sportivi:
   - seniori                   pana la 2.000.000 lei       1.200.000 lei
   - juniori                   pana la 1.500.000 lei         800.000 lei

3. Tehnicieni:
   - antrenor principal        100% din indemnizatia      100% din indemnizatia
                               sportivului antrenat       sportivului antrenat
   - antrenor de lot, secund   80% din indemnizatia       80% din indemnizatia
                               sportivului antrenat       sportivului antrenat
   - medic, consultant
     stiintific, metodist,
     cercetator stiintific,
     psiholog                  75% din indemnizatia       75% din indemnizatia
                               antrenorului principal     antrenorului principal
   - coregraf, corepetitor     70% din indemnizatia       70% din indemnizatia
                               antrenorului principal     antrenorului principal
   - asistent-maseur,          60% din indemnizatia       60% din indemnizatia
     biochimist                antrenorului principal     antrenorului principal
   - asistent medical          60% din indemnizatia       60% din indemnizatia
                               antrenorului principal     antrenorului principal
   - maseur                    50% din indemnizatia       50% din indemnizatia
                               antrenorului principal     antrenorului principal
   - alti tehnicieni           40% din indemnizatia       40% din indemnizatia
                               antrenorului principal     antrenorului principal
________________________________________________________________________________

    (2) Criteriile de acordare a indemnizatiilor vor fi stabilite de Ministerul Tineretului si Sportului, la propunerea federatiilor sportive nationale.
    (3) Pentru aceeasi perioada sportivii si antrenorii vor beneficia de o singura indemnizatie.
    Art. 48
    (1) Comitetul Olimpic Roman poate acorda lunar, pe perioadele de pregatire centralizata, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare si refacere, prima de lot olimpic*) sportivilor, antrenorilor, medicilor, consultantilor stiintifici, metodistilor, cercetatorilor stiintifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-maseuri, asistentilor medicali, maseurilor si celorlalti specialisti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, din cadrul loturilor olimpice.
------------
    *) La art. 48 notiunea prima de lot olimpic se asimileaza cu notiunea premiu.

    (2) Valoarea acestor prime este de pana la 4.000.000 lei si se acorda din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Comitetului Olimpic Roman.
    (3) Criteriile de acordare vor fi stabilite de comisia tehnica olimpica si vor fi avizate de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic Roman. Cuantumul primei de lot olimpic va fi acordat astfel:
    - sportiv                                      4.000.000 lei = 100%
    - antrenor principal                                           100%
    - antrenor de lot                                               80%
    - medic de lot, consultant stiintific,
      metodist, cercetator stiintific, psiholog                     75%
    - coregraf, corepetitor                                         70%
    - asistent medical-maseur, biochimist                           60%
    - asistent medical                                              50%
    - maseur                                                        40%
    - ceilalti specialisti: armurieri, marangozi,
      mecanici, electronisti, operatori video,
      operatori calculator                                          30% .

    (4) Pentru aceeasi perioada sportivilor, antrenorilor, medicilor, consultantilor stiintifici, metodistilor, cercetatorilor stiintifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-maseuri, asistentilor medicali, maseurilor si celorlalti specialisti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, li se va putea acorda o singura indemnizatie sau prima de lot.
    (5) Comitetul Olimpic Roman poate acorda lunar, la propunerea federatiilor, indemnizatii antrenorilor, medicilor, consultantilor stiintifici, metodistilor, cercetatorilor stiintifici, psihologilor, coregrafilor, corepetitorilor, asistentilor medicali-maseuri, asistentilor medicali, maseurilor si celorlalti specialisti, cum ar fi: armurieri, marangozi, mecanici, electronisti, operatori video, operatori calculator, din centrele nationale olimpice de pregatire a juniorilor.
    (6) Nivelul acestei indemnizatii este in suma de pana la 2.000.000 lei si se acorda pentru perioadele de pregatire centralizata, respectiv cantonament, participare la competitii, recuperare si refacere.

    D. Premii pentru alte activitati
    Art. 49
    (1) La sfarsitul fiecarui an Ministerul Tineretului si Sportului impreuna cu Comitetul Olimpic Roman vor putea acorda celui mai bun sportiv, la masculin si feminin, pentru rezultatele obtinute in anul respectiv, "Premiul national pentru sport", constand intr-un trofeu si un premiu individual in obiecte sau in numerar pana la valoarea sumei de 20.000.000 lei.
    (2) Anual, aceleasi foruri vor stabili primii 10 sportivi, la masculin si feminin, care au obtinut rezultate deosebite pe plan international, carora le vor putea acorda trofee, precum si premii in obiecte sau in numerar pana la valoarea individuala de 15.000.000 lei. Diferentierea va fi stabilita de Ministerul Tineretului si Sportului si de Comitetul Olimpic Roman, in raport cu locul ocupat in clasament.
    (3) In functie de valoarea performantelor realizate anual pe plan mondial si national si de alte merite in activitatea sportiva, federatiile sportive nationale pot stabili cei mai buni 10 sportivi ai anului, la masculin si feminin, seniori si juniori, carora li se vor putea acorda premii diferentiate in obiecte sau in numerar pana la valoarea globala maxima de 50.000.000 lei, in limita bugetului aprobat.
    (4) La nivelul directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti si al structurilor sportive valoarea globala a premiilor acordate primilor 10 sportivi ai anului, la masculin si feminin, seniori si juniori, stabiliti conform rezultatelor obtinute, va fi de pana la 30.000.000 lei.
    Art. 50
    Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Roman pot acorda anual unui numar de pana la 40 de sportivi si antrenori "premii speciale pentru activitate deosebita", in valoare de maximum 5.000.000 lei/persoana/an.
    Art. 51
    Federatiile sportive nationale pot acorda anual din venituri extrabugetare un numar de maximum 20 de premii speciale individuale pentru antrenori, arbitri si alte persoane care au sprijinit activitatea acestora. Valoarea globala a acestor premii este de maximum 30.000.000 lei.
    Art. 52
    Directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti pot acorda anual, din venituri extrabugetare, premii individuale de pana la 1.500.000 lei pentru activul voluntar. Valoarea globala a acestor premii este de maximum 40.000.000 lei.
    Art. 53
    Cluburile sportive pot acorda anual din venituri extrabugetare premii individuale de pana la 1.500.000 lei pentru activul voluntar. Valoarea globala a acestor premii este de maximum 40.000.000 lei.
    Art. 54
    Cu prilejul unor aniversari jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi de valoare internationala sau a unor cadre tehnice cu o indelungata activitate in domeniul sportului, precum si al unor actiuni speciale, Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, federatiile sportive nationale, cluburile sau asociatiile sportive pot acorda trofee sportive, precum si premii in bani sau in obiecte, in limita prevederilor bugetare aprobate, in valoare de pana la 15.000.000 lei/persoana.
    Art. 55
    Ministrul tineretului si sportului, presedintele Comitetului Olimpic Roman si presedintele federatiilor sportive nationale pot acorda ca recompensa unor personalitati din tara si din strainatate, care sprijina in mod deosebit dezvoltarea activitatii sportive, trofee, plachete, cupe, albume, insigne, brelocuri, alte obiecte simbolice, in limita prevederilor bugetare aprobate.
    Art. 56
    In conformitate cu prevederile legale sponsorii federatiilor sportive nationale, cluburilor sau asociatiilor sportive ori ai sportivilor individuali pot acorda suplimentar fata de premiile prevazute la cap. II premii in valuta, in lei sau in obiecte pentru rezultatele obtinute atat in competitiile internationale, cat si in competitiile nationale. Valoarea acestor premii individuale se stabileste de catre sponsor.

    CAP. 3
    Reglementari comune

    Art. 57
    (1) Cuantumul taxelor si al cotizatiilor percepute pentru organizarea si desfasurarea activitatii competitionale interne se stabileste pe ramuri de sport de catre federatiile sportive nationale de specialitate, conform prevederilor statutelor si regulamentelor proprii, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.
    (2) Pentru organizarea campionatelor judetene si locale sumele se vor stabili de catre directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti la niveluri minimale, tinandu-se seama de posibilitatile financiare ale unitatilor sportive din fiecare judet.
    Art. 58
    (1) Numarul arbitrilor la competitiile interne si internationale se stabileste de fiecare federatie sportiva nationala prin regulamente proprii, corelate cu prevederile regulamentelor federatiilor internationale.
    (2) In cazul in care arbitrii participanti la o competitie nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfasurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea contravalorii alocatiei de hrana in numerar, la baremurile prevazute in conventii, impozitata in conformitate cu prevederile legale.
    (3) Comisiile judetene pe ramuri de sport, respectiv asociatiile judetene pe ramura de sport, vor respecta regulile in acest domeniu si le vor adapta specificului activitatii lor.
    (4) Federatiile sportive nationale si unitatile sportive pot asigura pentru arbitri si oficialii delegati la competitii interne si internationale desfasurate in tara cheltuieli de transport, cazare, hrana si pentru scoaterea de la locul de munca in aceleasi conditii ca si pentru sportivii romani, conform normativelor si tarifelor legale in vigoare, precum si indemnizatia de arbitraj prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Art. 59
    Pentru organizarea competitiilor interne si internationale, precum si pentru pregatirea loturilor nationale si a altor actiuni sportive se poate folosi personal ocazional, cum ar fi: organizatori, casieri, personal de ordine, muncitori si alt personal similar, care va fi platit conform prevederilor legale, in functie de numarul de ore efectiv lucrate.
    Art. 60
    Cheltuielile pentru incheierea de asigurari de risc si accidente pentru componentii loturilor sportive pot fi efectuate astfel:
_______________________________________________________________________________
    Categoria de asigurati          Cine suporta cheltuielile     Perioada
_______________________________________________________________________________
1. Sportivi, antrenori, tehnicieni  cluburile sportive        anual
   ai clubului si cei aflati
   in pregatire in cadrul
   centrelor nationale olimpice
   pentru juniori

2. Sportivii, antrenorii si         - federatiile sportive    pe perioada
   tehnicienii loturilor nationale    pentru loturile         pregatirilor
   si olimpice                        nationale               centralizate si a
                                    - Comitetul Olimpic       competitiilor
                                      Roman pentru loturile   internationale
                                      olimpice                ale loturilor
                                                              nationale si
                                                              olimpice

3. Membrii delegatiilor             Comitetul Olimpic Roman   pe perioada
   participante la Jocurile                                   actiunii
   Olimpice

4. Materiale, echipament, mijloace  titularul actiunii        pe perioada
   de transport si alte bunuri                                actiunii
_______________________________________________________________________________

    Art. 61
    (1) Unitatile sportive pot efectua incasari pentru transferarea sportivilor lor la alte unitati sportive, in conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federatiilor de specialitate, aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului.
    (2) Unitatile sportive pot efectua plati pentru transferul de la alte unitati al sportivilor, din veniturile proprii realizate, cu respectarea grilelor sau normelor mentionate la alin. (1).
    Art. 62
    Comitetul Olimpic Roman, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, federatiile sportive nationale si celelalte structuri sportive au dreptul sa procure materiale si echipament sportiv de antrenament, concurs si reprezentare pentru sportivii, antrenorii si ceilalti tehnicieni, cu incadrarea in sumele prevazute in bugetul propriu.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 63
    Organizarea contabilitatii patrimoniului structurilor sportive, complexurilor sportive nationale, directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti se va face potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    Art. 64
    Premiile, primele si alte drepturi acordate in baza prezentelor norme se impoziteaza potrivit legii.
    Art. 65
    (1) Cheltuielile reglementate prin prezentele norme se aplica unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la buget si se vor efectua cu incadrarea prevederilor bugetare aprobate.
    (2) Decontarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se face numai pe baza de acte justificative intocmite in conformitate cu dispozitiile legale si cu respectarea termenelor de decontare prevazute de lege.
    Art. 66
    (1) Structurile sportive pot incheia cu sportivii, antrenorii si tehnicienii contracte civile, in conditiile legii.
    (2) Federatiile sportive nationale care incheie contracte civile cu sportivii componenti ai loturilor nationale si olimpice sau cu antrenorii acestora pot acorda drepturi financiare suplimentare, altele decat cele reglementate de prezentele norme. Aceste drepturi vor fi acordate numai din venituri extrabugetare.
    Art. 67
    (1) Problemele financiare in domeniul activitatii sportive, care nu sunt cuprinse in prezentele norme, vizand situatii specifice, se vor reglementa prin ordin al ministrului tineretului si sportului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Asimilarea unor competitii sportive pe baza prezentelor norme se face prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 68
    Normele financiare privind activitatea de fotbal vor fi elaborate de Federatia Romana de Fotbal, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 69
    Prin delegatie sportiva, in sensul prezentelor norme, se intelege delegatia romana sau straina, alcatuita din sportivi, tehnicieni, alti specialisti, personal din cadrul federatiilor sportive nationale, al directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, al cluburilor sportive, al ministerelor si institutiilor cu atributii in activitatea sportiva, al altor structuri sportive care indeplinesc misiuni legate de problemele sportului.
    Art. 70
    Drepturile prevazute in prezentele norme se pot indexa, in baza actelor normative prin care se indexeaza salariile, prin ordin al ministrului tineretului si sportului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 71
    Prin sustinatoare de efort se intelege substante sintetice sau naturale care au efecte ergo- sau profotrope in vederea reechilibrarii biologice. Aceste substante au scop profilactic, dar si curativ, deoarece accelereaza refacerea postefort si pot contribui indirect la sustinerea biologica a efortului urmator.

    ANEXA 1
    la norme

                 PREMII SI ALTE DREPTURI MATERIALE
care se acorda de catre unele federatii sau unitati sportive cu activitate specifica la competitii interne si internationale

    Box
    In cazul galelor amicale sportivii pot primi premii pentru meci castigat:
    - seniori pana la 2.000.000 lei
    - juniori pana la 1.000.000 lei
    Antrenorii pot fi premiati cu pana la 50% din sumele prevazute mai sus.
    Premiile se acorda din incasarile de la gale, din bugetul propriu al organizatorilor sau al unitatilor sportive de care apartin sportivii sau antrenorii.
    Pentru partenerii de pregatire (sparring partners), in cazul loturilor nationale, se poate acorda o indemnizatie de meci de 1.500.000 lei.

    Canotaj si caiac-canoe
    Antrenorii sau profesorii care au depistat si au initiat sportivi care ulterior sunt selectionati si pregatiti centralizat in loturile olimpice si nationale de tineret si de juniori pot fi stimulati numai pentru primul an cu o indemnizatie lunara, in limita urmatoarelor sume:
    500.000 lei - pentru un sportiv din lotul olimpic aflat in pregatire
                  centralizata sau participant la concursuri internationale ale
                  federatiei, pentru o luna completa;
    400.000 lei - pentru un sportiv din lotul de tineret aflat in pregatire
                  centralizata sau participant la concursuri internationale ale
                  federatiei, pentru o luna completa;
    300.000 lei - pentru un sportiv din lotul de juniori sau din centrul olimpic
                  aflat in pregatire centralizata sau participant la concursuri
                  internationale ale federatiei, pentru o luna completa.
    In situatia neparticiparii un numar de zile la pregatirea centralizata, indemnizatia se scade proportional cu numarul de zile absentate.

    Calarie
    La campionatele si concursurile internationale ale Romaniei, precum si la concursurile internationale din cadrul "Cupei Mondiale", organizate in Romania, Federatia Romana de Calarie poate acorda premii in numerar sportivilor romani si straini clasati pe primele 8 locuri, in limita urmatoarelor sume:
                                - lei -
______________________________________
   Nivelul concursului international
______________________________________
      Locul             Premiul
______________________________________
          I           12.000.000
         II           11.000.000
        III            9.000.000
         IV            7.000.000
          V            6.000.000
         VI            5.000.000
        VII            4.000.000
       VIII            3.000.000
______________________________________

    Unitatile sportive detinatoare de cai pot prevedea fonduri banesti pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine si sustinatoare de efort. Aceasta prevedere se aplica si in cazul pentatlonului modern.

    Ciclism
    In cazul competitiei "Turul Ciclist al Romaniei" se pot acorda premii in limita urmatoarelor sume:

    a) Clasamentul pe etape
                            - lei -
____________________________________
    Locul I             2.500.000
    Locul II            2.000.000
    Locul III           1.600.000
____________________________________

    b) Clasamentul general individual
                            - lei -
____________________________________
    Locul I            12.000.000
    Locul II           10.000.000
    Locul III           9.000.000
    Locul IV            8.000.000
    Locul V             7.000.000
    Locul VI            6.000.000
    Locul VII           3.500.000
    Locul VIII          3.500.000
    Locul IX            3.500.000
    Locul X             3.500.000
____________________________________

    c) Clasamentul general pe echipe
                           - lei -
____________________________________
    Locul I            18.000.000
    Locul II           12.000.000
    Locul III           8.000.000
____________________________________

    d) Clasamentul general cataratori
                           - lei -
____________________________________
    Locul I            6.000.000
    Locul II           4.000.000
    Locul III          3.000.000
____________________________________

    e) Clasamentul general sprinteri
                           - lei -
____________________________________
    Locul I            6.000.000
    Locul II           4.000.000
    Locul III          3.000.000
____________________________________

    Motociclism
    1. La competitiile de motociclism premiile si primele de start pentru sportivi se acorda in functie de punctele obtinute, corespunzator locurilor ocupate de sportivii respectivi, conform reglementarilor in vigoare ale Federatiei Internationale de Motociclism.
    a) Premiile reprezinta contravaloarea a cel mult:
    - 2 litri de benzina "Premium" pentru fiecare punct obtinut la motocros;
    - 4 litri de benzina "Premium" pentru fiecare punct obtinut la competitiile de viteza si dirt-track (speed-way).
    In cazul competitiilor internationale nivelul premiilor poate fi majorat de maximum 5 ori.
    b) Primele de start reprezinta contravaloarea a cel mult 30 de litri de motorina pentru primii 50 km parcursi si contravaloarea a cel mult 0,05 litri de motorina pentru fiecare km parcurs in plus, tur-retur, de la motoclub pana la locul competitiei, pe distanta rutiera cea mai scurta.
    2. La competitiile de motociclism arbitrii si oficialii, in locul drepturilor banesti pentru asigurarea cheltuielilor de transport prevazute la art. 56 alin. (3), beneficiaza de drepturile prevazute la pct. 1 lit. b).
    3. La competitiile de motociclism arbitrii beneficiaza de un barem de arbitraj care consta in:
    - contravaloarea a cel mult 2 litri de motorina/ora pentru arbitrii secunzi;
    - contravaloarea a cel mult 3 litri de motorina/ora pentru arbitrii principali.
    In cazul competitiilor internationale baremul de arbitraj poate fi majorat de maximum doua ori.
    4. Pentru acoperirea cheltuielilor de transport aferente prestarilor efectuate la solicitarea Federatiei Romane de Motociclism, in scopul organizarii competitiilor de motociclism, organizatorii, mecanicii, fotografii si alti specialisti pot beneficia de primele de start prevazute la pct. 1 lit. b).
    5. Pentru competitiile interne motocluburile au obligatia de a acoperi cel putin 60% din nivelurile premiilor si primelor de start prevazute la pct. 1, 2, 3 si 4.

    Sah
    A. Premii pentru turnee interne si internationale
    1. Sportivii romani si straini, participanti la turneele internationale de sah inchise, organizate in tara, vor putea beneficia de premii individuale in numerar, diferentiate in functie de locul ocupat in clasament, astfel:
    - jucatorii clasati in prima jumatate a clasamentului: 80% din fondul de premiere;
    - jucatorii clasati in a doua jumatate a clasamentului: 20% din fondul de premiere.
    2. Organizatorii turneelor interne si internationale "Open", jucate in sistem elvetian, pot acorda premii in numerar sportivilor clasati pe primele locuri, conform regulamentului competitiei, in procent global de 30 - 80% din taxele de participare.
    3. Pentru turneele inchise cu caracter intern unitatile sportive organizatoare pot acorda premii in numerar primilor clasati, in limita a 80% din fondul de premiere.
    4. In limita fondului de premiere, atat la turneele inchise, cat si la "Open", interne si internationale, organizatorii pot acorda si anumite premii speciale in numerar sau in obiecte pentru: "cele mai bune partide", "cel mai combativ jucator", "cel mai tanar jucator", "cea mai frumoasa combinatie tehnica" etc.
    5. Sportivii clasati pe primele sase locuri la turneele de calificare interzonale pentru campionatul mondial pot primi premii pana la limita urmatoarelor sume:
                           - lei -
____________________________________
   Locul I             15.000.000
   Locul II            13.000.000
   Locul III           10.000.000
   Locul IV             7.000.000
   Locul V              5.000.000
   Locul VI             3.000.000
____________________________________

    B. Prime de start pentru mari maestri si maestri internationali
    Unitatile sportive organizatoare pot acorda prima de start sportivilor care au categoria de "mari maestri" si "maestri internationali", care participa la competitiile internationale organizate in tara, in valoare de pana la: 7.000.000 lei pentru mari maestri si 6.000.000 lei pentru maestri internationali.
    C. Indemnizatii pentru simultane
    Organizatorii de simultane pot acorda simultanistilor o indemnizatie, in functie de titlul sportiv al jucatorilor, astfel:
                                           - lei -
___________________________________________________
- mare maestru international     pana la 2.000.000
- maestru international          pana la 1.500.000
- maestru al sportului           pana la 1.000.000
- candidat la titlul de maestru  pana la   500.000
___________________________________________________

    Sah prin corespondenta
    Indemnizatia de arbitraj la aceasta ramura de sport este stabilita in functie de numarul de jocuri si de durata competitiilor si se acorda la terminarea partidelor din grupe (cu durata minima de jumatate de an).
                                                                       - lei -
____________________________________________________________________________
                                        Competitii organizate de:
                           _______________________________________________
    Numarul      Numarul          federatie          unitati sportive si
  de jucatori  de partide                          directii pentru tineret
   in grupe     in grupe                           si sport judetene si a
                                                   municipiului Bucuresti
                          _____________________  ________________________
                            arbitru    arbitru     arbitru       arbitru
                            de apel    de grupa    de apel       de grupa
__________________________________________________________________________
    5 - 13      20 - 78    100.000      60.000      30.000        45.000
    5 - 17     105 - 136    80.000     100.000      50.000        75.000
   Divizia A      330       50.000     130.000
___________________________________________________________________________

    Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale
    1. Premiile in obiecte sau in numerar pentru primii trei clasati la campionatele sportive nationale ale persoanelor cu nevoi speciale vor fi suportate de federatia respectiva pana la valoarea sumelor prevazute mai jos:
                           - lei -
____________________________________
      Locul I            6.000.000
      Locul II           4.000.000
      Locul III          3.000.000
____________________________________

    La campionatele mondiale, paralimpice si europene, Ministerul Tineretului si Sportului poate acorda premii in obiecte sau in numerar pana la valoarea urmatoarelor sume:
                                    - lei -
__________________________________________________
            Campionatele mondiale    Campionatele
              si paralimpice           europene
_________________________________________________
 Locul I        50.000.000           30.000.000
 Locul II       35.000.000           20.000.000
 Locul III      25.000.000           15.000.000
__________________________________________________

    La celelalte competitii internationale federatia sau unitatile in numele carora persoanele cu nevoi speciale participa pot acorda premii in obiecte sau in numerar, din bugetul propriu, pana la valoarea sumelor prevazute mai sus.
    2. Prin exceptie de la prevederile prezentelor norme (cap. I art. 3), cheltuielile de participare la campionatele nationale ale persoanelor cu nevoi speciale (cazare, hrana, transport) pot fi asigurate si de federatia sportiva nationala de specialitate din bugetul propriu.

    ANEXA 2
    la norme

                    INDEMNIZATIA DE ARBITRAJ
              A. Repartizarea sporturilor pe grupe

    Grupa I de sporturi (jocuri sportive cu mare audienta la public):
    - indemnizatie/meci: baschet, handbal, volei, hochei pe gheata, polo, rugby.
    Grupa a II-a de sporturi:
    - indemnizatie/meci: tenis
    - indemnizatie/reuniune: atletism, box, canotaj, gimnastica, haltere, judo, caiac-canoe, lupte, natatie, pentatlon modern, scrima, schi-biatlon, tir, tenis de masa.
    Grupa a III-a de sporturi:
    - indemnizatie/meci: badminton, baseball, hochei pe iarba, oina;
    - indemnizatie/reuniune: patinaj, popice, bob-sanie, aeronautica, alpinism, arte martiale, bridge, calarie, ciclism, culturism, go, modelism, moto, orientare sportiva, radioamatorism, scrabble, sportul pentru persoane cu handicap (persoane cu nevoi speciale), sportul pentru toti, sah, tir arc, yahting, alte sporturi necuprinse mai sus.
    Medicii vor primi 50% din indemnizatia de arbitraj prevazuta pentru arbitrii principali, iar asistentii medicali, 75% din indemnizatia medicilor.
    B. Nivelul indemnizatiei de arbitraj
    - arbitru principal - 100%;
    - arbitru secund - 50% din indemnizatia arbitrului principal
                                              - lei -
__________________________________________________________
                         Competitii internationale
                               organizate de:
                       __________________________________
   Grupa                                unitati sportive
                                       si directii pentru
                        federatii        tineret si sport
                                          judetene si a
                                           municipiului
                                             Bucuresti
__________________________________________________________
 I = pana la           1.500.000          1.000.000
 II = pana la            500.000            400.000
 III = pana la           375.000            300.000
__________________________________________________________

                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
                                       Competitii interne:
                 _______________________________________________________________
     Grupa        Superliga,                                    organizate de
                  divizia A,                          Divizia  unitati sportive
                  finale ale     Divizia B, etapa     scolara     si directii
                 campionatelor       de zona a         si de    pentru tineret
                 nationale de       campionatelor     juniori     si sport
                seniori, tineret,     nationale       (toate    judetene si a
                juniori, scolare,                     etapele)   municipiului
                  universitare                                     Bucuresti
________________________________________________________________________________
 I = pana la       1.000.000          500.000         200.000      150.000
 II = pana la        300.000          150.000          80.000       60.000
 III = pana la       225.000          150.000          50.000       40.000
________________________________________________________________________________

    Pentru activitatea de secretariat desfasurata inaintea sau dupa derularea competitiei, la ramurile de sport la care se impune, pot fi platite 1   2 indemnizatii, in functie de nivelul competitiei.
    Personalul salariat al federatiilor sportive nationale nu poate exercita activitati de arbitraj, secretariat sau de observator federal la competitiile interne.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 766/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 766 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu