Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 761 din 16 septembrie 1999

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea in domeniul carantinei plantelor, semnata la Bucuresti la 17 iunie 1999

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din  1 octombrie 1999


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea in domeniul carantinei plantelor, semnata la Bucuresti la 17 iunie 1999.
    Art. 2
    Cheltuielile ocazionate de aducerea la indeplinire a prevederilor conventiei se vor efectua in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, in limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul agriculturii
                      si alimentatiei,
                      Ioan Avram Muresan

                      Ministrul afacerilor externe,
                      Andrei Plesu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                         CONVENTIE
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea in domeniul carantinei plantelor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan, denumite in continuare parti,
    in vederea prevenirii introducerii si raspandirii organismelor de carantina, a bolilor plantelor si buruienilor pe teritoriile ambelor state,
    pornind de la necesitatea realizarii unui control eficient al schimburilor si comertului cu materiale supuse carantinei si
    dorind intarirea cooperarii bilaterale in domeniul carantinei plantelor,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Termenii principali utilizati in prezenta conventie sunt:
    - plante - plante vii si parti ale acestora, inclusiv seminte;
    - produse vegetale - produse de origine vegetala, precum si produse prelucrate, care pot servi drept transmitatoare de organisme de carantina;
    - obiecte - alte materiale decat cele de origine vegetala, care pot servi drept transmitatoare de organisme de carantina;
    - control fitosanitar - activitatile intreprinse pentru a stabili prezenta sau absenta organismelor de carantina in plante, produse vegetale si in mijloace de transport;
    - organisme de carantina - organisme daunatoare care prezinta un pericol potential pentru economiile nationale ale statelor.
    Art. 2
    Cooperarea stabilita prin prezenta conventie va fi realizata in conformitate cu actele normative legale, in vigoare in statele fiecareia dintre parti.
    Art. 3
    Organele competente ale partilor, care coordoneaza si raspund de realizarea prezentei conventii, sunt:
    - din partea Romaniei: Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    - din partea Republicii Kazahstan: Ministerul Agriculturii.
    Art. 4
    Partile se angajeaza sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea introducerii de organisme de carantina de pe teritoriul statului uneia dintre parti pe teritoriul statului celeilalte parti. Listele cuprinzand organismele de carantina prezentate in anexele nr. 1 si 2 (Listele cuprinzand organismele de carantina ale Romaniei) si in anexele nr. 3 si 4 (Listele cuprinzand organismele de carantina ale Republicii Kazahstan) fac parte integranta din prezenta conventie.
    Organele competente ale partilor pot modifica si completa listele cuprinzand organismele de carantina.
    Partile informeaza, pe cale diplomatica, organele competente despre modificari si completari.
    Art. 5
    Organele competente efectueaza inspectia produselor supuse carantinei in timpul transportului si al depozitarii, in vederea stabilirii prezentei sau absentei organismelor de carantina care prezinta un pericol pentru agricultura si silvicultura.
    Art. 6
    In vederea prevenirii introducerii si raspandirii organismelor de carantina pe teritoriul statului celeilalte parti, plantele si produsele de origine vegetala exportate sunt insotite de un certificat fitosanitar redactat conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la prezenta conventie, eliberat de organele competente ale tarii exportatoare. Certificatul fitosanitar atesta ca mijlocul de transport, plantele sau produsele vegetale mai sus mentionate au fost inspectate in conformitate cu metodele si cu legile in vigoare si au fost recunoscute libere de organisme de carantina, precum si ca ele corespund regulilor fitosanitare ale tarii exportatoare.
    In cazul reexportului produselor vegetale, tara de origine a acestora se mentioneaza in certificatul fitosanitar. Mijloacele de transport folosite pentru transportul produselor supuse carantinei fac obiectul controlului fitosanitar pe teritoriul statului celeilalte parti. Ele trebuie curatate cu atentie si, daca este necesar, dezinfectate.
    Art. 7
    Plantele, produsele vegetale, materialele de ambalaj si mijloacele de transport fac obiectul controlului fitosanitar, conform regulilor si instructiunilor in vigoare pe teritoriul statului fiecareia dintre parti. Cheltuielile efectuate cu verificarea fitosanitara a produselor supuse carantinei, cu eliberarea certificatului fitosanitar si a autorizatiei fitosanitare, cu dezinfectia sunt suportate de proprietarii incarcaturilor la tarifele stabilite in ambele state parti.
    Art. 8
    Prezenta certificatului fitosanitar nu exclude posibilitatea efectuarii controlului fitosanitar in tara importatoare si luarea masurilor corespunzatoare (refuz de intrare, dezinfectie, distrugere etc.).
    Art. 9
    In cazul depistarii organismelor de carantina sau a faptelor ce contravin regulilor fitosanitare, organul competent al tarii exportatoare trebuie sa informeze imediat despre aceasta organul competent al tarii importatoare.
    Art. 10
    Pentru a preveni introducerea de organisme de carantina sau a celor deosebit de periculoase din punct de vedere economic, partile au dreptul:
    - sa limiteze sau sa puna conditii suplimentare privind importul de plante sau de produse vegetale;
    - sa interzica importul de plante sau de produse vegetale.
    Art. 11
    Partile interzic importul de pamant (cu exceptia turbei), de plante vii cu radacina si pamant, utilizarea ca material de ambalaj a fanului, paielor, scoartei, rumegusului si a altor materiale care pot fi purtatoare de organisme de carantina.
    Art. 12
    Prevederile prezentei conventii se extind si la plantele si produsele vegetale adresate reprezentantelor diplomatice ale partilor.
    Art. 13
    Partile stabilesc punctele de frontiera de pe teritoriile lor (rutiere, feroviare, navale si aeriene) prin care se realizeaza importul, exportul si tranzitul de plante si de produse vegetale.
    Art. 14
    Partile, recunoscand necesitatea cooperarii in domeniul carantinei plantelor si posibilitatea unificarii metodelor si mijloacelor de lupta, vor stimula aceasta cooperare prin schimb de informatii asupra starii fitosanitare a culturilor si padurilor, schimb de acte normative legale, cunostinte stiintifice si experienta in domeniul carantinei plantelor.
    Art. 15
    Partile se vor informa reciproc despre aparitia si raspandirea organismelor de carantina, insa nici una dintre parti nu poate transmite informatiile primite unei terte parti.
    Art. 16
    Daca este necesar, partile vor organiza intalniri comune pentru rezolvarea problemelor legate de prezenta conventie. Cheltuielile legate de realizarea intalnirilor vor fi suportate independent de catre fiecare parte.
    Art. 17
    Partile rezolva, in vederea dezvoltarii comertului, problemele legate de efectuarea controlului fitosanitar pe teritoriul tarii exportatoare, cu aplicarea regulilor fitosanitare ale statului pe teritoriul caruia se introduc plantele si produsele vegetale. Locul si data unui astfel de control sunt convenite in prealabil de parti.
    Art. 18
    In cazul in care apar divergente privind interpretarea sau implementarea prezentei conventii, cele doua parti le vor rezolva prin discutii si consultatii directe. Daca in urma acestora partile nu ajung la consens, divergentele vor fi solutionate pe cale diplomatica.
    Art. 19
    Prevederile prezentei conventii nu afecteaza obligatiile care le revin partilor din acorduri internationale bilaterale sau multilaterale.
    Art. 20
    Prezenta conventie va intra in vigoare in cea de-a 30-a zi de la data ultimei notificari prin care partile isi vor comunica in scris indeplinirea procedurilor lor interne necesare pentru intrarea ei in vigoare.
    Art. 21
    Prezenta conventie se incheie pentru o perioada de 5 ani si durata valabilitatii ei se va prelungi automat pe urmatorii 5 ani, daca nici una dintre parti nu notifica in scris celeilalte parti, cu cel putin 6 luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate a prezentei conventii, intentia sa de a denunta conventia.
    Semnata la Bucuresti la 17 iunie 1999, in doua exemplare originale, in limbile romana, kazaha si rusa, toate textele fiind egal autentice.
    In cazul in care apar divergente de interpretare a prevederilor prezentei conventii, textul in limba rusa va prevala.

                  Pentru Guvernul Romaniei,
                  Stefan Pete,
                  secretar de stat la
                  Ministerul Agriculturii si Alimentatiei

                  Pentru Guvernul Republicii Kazahstan,
                  Kadarhan M. Otarov,
                  viceministru la Ministerul Agriculturii

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand organismele de carantina fitosanitara ale Romaniei

                              LISTA A1
cuprinzand organisme de carantina inexistente in Europa

     I. Daunatori
     a) Insecte
     1. ACLERIS VARIANA (Fernald)
     2. ACLERIS GLOVERANA (Walsingham)
     3. ACROBASIS PIRIVORELLA (Matsumura)
     4. ACULOPS FUCHSIAE Keifer
     5. ALEUROCANTHUS SPINIFERUS (Quaintance)
     6. ALEUROCANTHUS WOGLUMI Ashby
     7. AMAUROMYZA MACULOSA (Malloch)
     8. ANASTREPHA spp.
        8.1. ANASTREPHA FRATERCULUS (Wiedermann)
        8.2. ANASTREPHA LUDENS (Loew)
        8.3. ANASTREPHA OBLIQUA (Macquart)
     9. ANOPLOPHORA CHINENSIS (Forster)
    10. ANOPLOPHORA MALASIACA (Thomson)
    11. ANTHONOMUS BISIGNIFER Schenkling
    12. ANTHONOMUS GRANDIS Boheman
    13. ANTHONOMUS QUADRIGIBBUS Say
    14. ANTHONOMUS SIGNATUS Say
    15. BACTROCERA spp. (non European)
        15.1. BACTROCERA CUCURBITAE (Coquillett)
        15.2. BACTROCERA DORSALIS (Hendel)
        15.3. BACTROCERA MINAX (Enderlein)
        15.4. BACTROCERA TRYONI (Froggatt)
        15.5. BACTROCERA TSUNEONIS (Mlyake)
        15.6. BACTROCERA ZONATA (Saunders)
    16. BLITOPERTHA ORIENTALIS (Waterhouse)
    17. CARPOSINA NIPONENSIS (Walsingham)
    18. CERATITIS COSYRA (Walker)
    19. CONOTRACHELUS NENUPHAR (Herbst)
    20. CYDIA INOPINATA (Heinrich)
    21. CYDIA PACKARDI (Zeller)
    22. CYDIA PRUNIVORA (Walsh)
    23. DACUS CILIATUS Loew
    24. EPITRIX TUBERIS Gentner
    25. EPOCHRA CANADENSIS (Loew)
    26. EUPHRANTA JAPONICA (Ito)
    27. HELICOVERPA ZEA (Boddie)
    28. LIRIOMYZA SATIVAE Blanchard
    29. LISTRONOTUS BONARIENSIS (Kuschel)
    30. LOPHOLEUCASPIS JAPONICA Cockerell
    31. PARASAISSETIA NIGRA (Nietner)
    32. PISSODES spp. (non European)
        32.1. PISSODES NEMORENSIS Germar
        32.2. PISSODES STROBI (Peck)
        32.3. PISSODES TERMINALIS Hopping
    33. POPILLIA JAPONICA Newman
    34. PREMNOTRIPES spp. (Andean)
    35. RHAGOLETIS spp. (non European)
        35.1. RHAGOLETIS CINGULATA (Loew)
        35.2. RHAGOLETIS COMPLETA Cresson
        35.3. RHAGOLETIS FAUSTA (Osten Sacken)
        35.4. RHAGOLETIS INDIFFERENS Curran
        35.5. RHAGOLETIS MENDAX Curran
        35.6. RHAGOLETIS POMONELLA (Walsh)
        35.7. RHAGOLETIS RIBICOLA Doane
    36. SCOLYTIDAE (non European)
        36.1. DENDROCTONUS ADJUNCTUS Blandford
        36.2. DENDROCTONUS BREVICOMIS LeConte
        36.3. DENDROCTONUS FRONTALIS Zimmermann
        36.4. DENDROCTONUS PONDEROSAE Hopkins
        36.5. DENDROCTONUS PSEUDOTSUGAE Hopkins
        36.6. DENDROCTONUS RUFIPENNIS (Kirby)
        36.7. DRYOCOETES CONFUSUS Swaine
        36.8. GNATHOTRICHUS SULCATUS (LeConte)
        36.9. IPS CALLIGRAPHUS (Germar)
        36.10. IPS CONFUSUS (LeConte)
        36.11. IPS GRANDICOLLIS (Eichhoff)
        36.12. IPS LECONTEI Swaine
        36.13. IPS PINI (Say)
        36.14. IPS PLASTOGRAPHUS (LeConte), cu doua subspecii: I.P. PLASTOGRAPHUS (Leconte) si I.P. MARITIMUS Lanier
    37. SPODOPTERA ERIDANIA (Cramer)
    38. SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.E. Smith)
    39. SPODOPTERA LITURA (Fabricius)
    40. STERNOCHETUS MANGIFERAE (Fabricius)
    41. THRIPS PALMI Karny
    42. TOXOPTERA CITRICIDUS (Kirkaldy)
    b) Nematozi
     1. BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (Steiner & Buhrer) Nickle
     2. HETERODERA GLYCINES Ichinohe
     3. NACOBBUS ABERRANS (Thorne) Thorne & Allen
     4. RADOPHOLUS CITROPHILUS Huettel et al.

    II. Agenti fitopatogeni
    a) Ciuperci
     1. ALTERNARIA KIKUCHIANA S. Tanaka
     2. ALTERNARIA MALI Roberts
     3. APIOSPORINA MORBOSA (Schweinitz) von Arx
     4. ATROPELLIS spp.
        4.1. ATROPELLIS PINIPHILA (Weir) Lohman & Cash
        4.2. ATROPELLIS PINICOLA Zeller & Goodding
     5. BOTRYOSPHAERIA BERENGERIANA de Notaris f.sp. PIRICOLA (Nose) Koganezawa & Sakuma
     6. BOTRYOSPHAERIA LARICINIA (K. Sawada) Y. Zhong
     7. CERATOCYSTIS FAGACEARUM (Bretz) Hunt
     8. CERATOCYSTIS VIRESCENS (Davidson) Moreau
     9. CHRYSOMYXA ARCTOSTAPHYLI Dietel
    10. CIBORINIA CAMELLIAE Kohn
    11. CRONARTIUM spp. (non European)
        11.1. CRONARTIUM COLEOSPORIOIDES J.C.Arthur
        11.2. CRONARTIUM COMANDRAE Peck
        11.3. CRONARTIUM COMPTONIAE J.C. Arthur
        11.4. CRONARTIUM FUSIFORME Hedcock & Hunt ex. Cummings
        11.5. CRONARTIUM HIMALAYENSE Bagchee
        11.6. CRONARTIUM KAMTSCHATICUM Jorstad
        11.7. CRONARTIUM QUERCUUM (Berkeley) Miyabe ex. Shirai
        11.8. ENDOCRONARTIUM HARKNESSII (J.P. Moore) Y. Hiratsuka
    12. ELSINOE FAWCETTII Bitancourt & A.E. Jenkins
    13. GYMNOSPORANGIUM spp. (non European)
        13.1. GYMNOSPORANGIUM ASIATICUM Miyabe ex. Yamada
        13.2. GYMNOSPORANGIUM CLAVIPES (Cooke & Peck) Cooke & Peck
        13.3. GYMNOSPORANGIUM GLOBOSUM (Farlow) Farlow
        13.4. GYMNOSPORANGIUM JUNIPERI-VIRGINIANAE Schweinitz
        13.5. GYMNOSPORANGIUM SHIRAIANUM K. Hara
        13.6. GYMNOSPORANGIUM YAMADAE Miyabe ex. Yamada
    14. GUIGNARDIA CITRICARPA (Kiely)
    15. HAMASPORA LONGISSIMA (Thumen) Kornicke
    16. INONOTUS WEIRII (Murrill) Kotlaba & Pouzar
    17. MEI AMPSORA FARLOWII (J.C. Arthur) J.J. Davis
    18. MONILINIA FRUCTICOLA (Winter) Honey
    19. MYCOSPHAERELLA GIBSONII H.C. Evans
    20. MYCOSPHAERELLA LARICIS-LEPTOLEPIDIS K. Ito, K. Sato & M. Ota
    21. MYCOSPHAERELLA POPULORUM G.E. Thomson
    22. OPHIOSTOMA WAGENERI (Goheen & Cobb) Harrington
    23. PHIALOPHORA GREGATA (Allington & Chamberlain) W. Gams
    24. PHOMA ANDINA Turkensteen
    25. PHYLLOSTICTA SOLITARIA Ellis & Everhart
    26. PHYMATOTRICHOPSIS OMNIVORA (Duggar) Hennebert
    27. PUCCINIA PITTERIANA P. Hennings
    28. SEPTORIA LYCOPERSICI Spegazzini var. MALAGUTII Ciccarone & Boerema
    29. THECAPHORA SOLANI (Thirumulachar & O'Brien) Mordue
    30. TILLETIA INDICA Mitra
    31. VENTURA NASHICOLA S. Tanaka & S. Yamamoto
    b) Bacterii
     1. CITRUS GREENING BACTERIUM (fara denumire stiintifica)
     2. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson produse vegetale. CITRI (Hasse) Dye 1978
     3. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. DIEFFENBACHIAE (Mc. Culloch and Pirone) Dowson
     4. XANTHOMONAS ORYZAE
        4.1. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama) Swings et al. pv. ORYZAE (Ishiyama) Swings et al.
        4.2. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama) Swings pv. ORYZICOLA (Fang et al.) Swings et al.
     5. HYLELLA FASTIDIOSA Wells et al.
    c) Micoplasme
     1. ELM PHLOEM NECROSIS MLO
     2. PALM LETHAL YELLOWING MLO
     3. PEACH MLOs
        3.1. PEACH ROSETTE MLO
        3.2. PEACH X DISEASE MLO
        3.3. PEACH YELLOWS MLO
     4. POTATO PURPLE-TOP WILT MLO
     5. STRAWBERRY WITCHES' BROOM MLO
    d) Virusuri
     1. AMERICAN PLUM TREE LINE PATTERN VIRUS
     2. CHERRY LITTLE CHERRY DISEASE
     3. CHERRY RASP LEAF NEPOVIRUS
     4. CITRUS TATTERLEAF CAPILLOVIRUS
     5. COCNUT CADANG-CADANG VIROID
     6. PEACH LATENT MOSAIC VIROID
     7. POTATO VIRUSES (non European)
        7.1. ANDEAN POTATO LATENT TYMOVIRUS
        7.2. ANDEAN POTATO MOTTLE COMOVIRUS
        7.3. ARRACACHA B VIRUS, OCA STRAIN
        7.4. POTATO DEFORMING MOSAIC DISEASE
        7.5. POTATO T CAPILLOVIRUS
        7.6. POTATO YELLOW DWARF RHADOVIRUS
        7.7. POTATO YELLOW VEIN DISEASE
        7.8. TOBACCO RINGSPOT NEPOVIRUS, POTATO CALICO STRAIN
        7.9. TOBACCO STREAK ILARVIRUS, POTATO STRAIN
     8. RASPBERRY LEAF CURL VIRUS
     9. STRAWBERRY LATENT C DISEASE

    III. Plante parazite
    1. ARCEUTHOBIUM spp. (non European):
    In special:
    A. ABIETINIUM var. MAGNIFICAE
    A. AMERICANUM
    A. CAMPYLOPODUM
    A. CYANOCARPUM
    A. DOUGLASII
    A. LARICIS
    A. MICROCARPUM
    A. PUSILLUM
    A. VAGINATUM

    Anexa la lista A1

    Vectori
    1. CERATOCYSTIS FAGACEARUM si vectorii sai
       1.1. PSEUDOPITYOPHTHORUS MINUTISSIMUS (Zimmermann)
       1.2. PSEUDOPITYOPHTHORUS PRUINOSUS (Eichoff)
    2. ELM PHLOEM NECROSIS MLO si vectorul sau
       2.1. SCAPHOIDEUS LUTEOLUS van Duzee
    3. CITRUS GREENING BACTERIUM (fara denumire stiintifica) si vectorii sai
       3.1. DIAPHORINA CITRI Kuwayana
       3.2. TRIOZA ERYTREAE (Del Guercio)
    4. BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS si vectorii sai
       4.1. MONOCHAMUS ALTERNATUS Hope
       4.2. MONOCHAMUS CAROLINENSIS (Olivier)

    ANEXA 2

                              LISTA A2
cuprinzand organsimele de carantina existente in Europa

    I. Daunatori
    a) Insecte
     1. BEMISIA TABACI (Gennadius)
     2. BRUCHIDIUS INCARNATUS Boheman
     3. CACOECIMORPHA PRONUBANA Hubner
     4. CALLOSOBRUCHUS CHINENSIS L.
     5. CALLOSOBRUCHUS MACULATUS Fabricius
     6. CAULOPHILUS LATINASUS Say
     7. CERATITIS CAPITATA (Widemann)
     8. DIABROTICA VIRGIFERA Le Conte
     9. EPICHORISTODES ACERBELLA Walker
    10. ERIOSOMA LANIGERUM*) Hausm
    11. FRANKLINIELLA OCCIDENALIS (Pergande)
    12. GNORIMOSCHEMA OPERCULELLA Zeller
    13. LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS (Blanchard)
    14. OPOGONA SACCHARI (Bojer)
    15. PARABENISIA MYRICAE (Kuwana)
    16. QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS*) (Comstock)
    17. SPODOPTERA LITTORALIS (Boisduval)
    18. TROGODERMA GRANARIUM Everts
    19. ZAPROTES SUBFASCIATUS Boh.
    b) Nematozi
     1. APHELENCHOIDES BESSEYI Christie
     2. APPELENCHOIDES FRAGARIAE (Ritzema-Bos) Christie
     3. GLOBODERA PALLIDA (Stone) Behrens
     4. GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (Wollenweber) Behrens
     5. HETERODERA SCHACHTII Schmidt
     6. MEI OIDOGYNE spp.
     7. RADOPHOLUS SIMILIS (Cobb) Thorne
     8. XIPHINEMA spp.

    II. Agenti fitopatogeni
    a) Ciuperci
     1. CERATOCYSTIS FIMBRIATA Ellis & Halsted foarte. sp. PLATANI Walter
     2. COCHLIOBOLUS CARBONUM R.R. Nelson
     3. COCHLIOBOLUS HETEROSTROPHUS (Drechsl) Drechsl
     4. CRYPHONECTRIA PARASITICA (Murrill) Barr
     5. DIDYMELLA LIGULICOLA (K.F. Baker, Dimock & L. H. Davis) von Arx
     6. HYPOXYLON MAMMATUM (Wahlenberg) J. Miller
     7. MELAMPSORA MEDUSAE Thumen
     8. MYCOSPHAERELLA DEARNESSI M.E. Barr
     9. MYCOSPHAERELLA LINICOLA Naumov
    10. PHIALOPHORA CINERESCENS (Wollenweber) van Beyma
    11. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman var. FRAGARIAE Wilcox & Duncan
    12. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman var. RUBI Wilcox & Duncan
    13. PHYTOPHTHORA MEGASPERMA Drechsler f. sp. GLYCINES Kuan & Erwin
    14. PUCCINIA HORIANA P. Hennings
    15. PUCCINIA PELARGONII-ZONALIS Doidge
    16. STENOCARPELLA MACROSPORA (Earle) Sutton
    17. STENOCARPELLA MAYDIS (Berkeley) Sutton
    18. SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (Schilbersky) Percival
    19. UROMYCES TRANSVERSALIS (Thumen) Winter
    20. VERTICILLIUM*) spp.
    21. ROSELLINIA NECATRIX (Hart) Berl
    22. PHOMA LINGAM (Tode) Desn
------------
    *) Butasi de hamei.

    b) Bacterii
     1. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et al. subsp. INSIDIOSUS (Mc Culloch) Davis et al.
     2. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et al. subsp. SEPEDONICUS (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
     3. CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS pv. FLACCUMFACIENS (Hedges) Collins & Jones
     4. ERWINIA AMYLOVORA (Burrill) Winslow et al.
     5. ERWINIA STEWARTII (Smith) Dye
     6. ERWINIA CHRYSANTHEMI Burkholder et al.
     7. PSEUDOMONAS CARYOPHYLLI (Burkholder) Starr & Burkholder
     8. PSEUDOMONAS SOLANACEARUM (Smith) Smith
     9. PSEUDOMONAS SYRINGAE van Hall pv. PERSICAE (Prunier et al.) Young et al.
    10. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson pv. CORYLINA (Miller et al.) Dye
    11. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson pv. HYACINTHI (Wakker) Dye
    12. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson pv. JUGLANDIS*) (Pierce) Dye
    13. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. TRANSLUCENS (Jones, Johnson et Reddy) Dye
    14. XANTHOMONAS FRAGARIAE Kennedy & King
    15. XANTHOMONAS POPULI (Ride) Ride & Ride
    16. XYLOPHILUS AMPELINUS (Panagopoulos) Willems et al.
    c) Virusuri si viroizi
     1. ARABIS MOSAIC NEPOVIRUS
     2. BARLEY STRIPE MOSAIC HORDEIVIRUS
     3. BEET LEAF CURL RHABDOVIRUS
     4. CHERRY NECROTIC RUSTY MOTTLE DISEASE
     5. CHRYSANTHEMUM STUNT VIROID
     6. PLUM POX POTYVIRUS
     7. TOMATO RINGSPOT NEPOVIRUS
     8. TOMATO SPOTTED WILT VIRUS
------------
    *) In pepiniera (inclusiv plantatii-mama).

    ANEXA 3

                              LISTA

cuprinzand daunatorii plantelor, bolile plantelor si ale buruienilor

    A. Daunatori ai plantelor
    Iceria purchasi Mask
    Spodoptera Litura Fabl
    Hyphantria cunea Drury
    Unaspis citri Comst
    Liriomyza trifolii (Burg)
    Pantomorus leucoma Boh
    Tetradacus citri Chen
    Pseudococcus citriculus Green
    Unaspis yaponensis Kuw
    Numonia pyrivorella Mats
    Spodoptera littoralis Boisd
    Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
    Ceroplastres rusci L
    Phthorimaea operculella Zell
    Callosobruchus chinensis L
    Lymantria dispar L. (asian race)
    Thrips palmi Karny
    Carposina niponensis Wlsghm
    Ceratitus capitata Wield
    Pseudaulacaspis pentagona Targ
    Pectinophora gossypiella Saund.
    Bemisia tabaci Gew.
    Dialeurodes citri Riel.
    Phyllocnistis citrella Stainton
    Pseudococcus gahani Green
    Rhagoletis pomonella Walsh
    Agrilus mali Mats
    Popillia japonica Newm
    Geroplastes japonicus Green
    Lopholiucaspis japonica Ckll

    B. Bolile plantelor
    Ciuperci
    Glomerella gossypii (South) Edgerton
    Didymella chrisanthemi (Tassi) Garder
    Gull
    Puccinia horiana P. Henn
    Angiosorus solani Thirumet O'Brien
    Stenocarpella macrospora Sutton
    Stenocarpella maydis Sutton
    Tilletia (Neovossia) indica Mitra
    Cochliobolus carbonum Romania
    Nelson
    Synchytrium endobioticum (schild)
    Percival
    Phymatotrichum omnivorum (Schear)
    Duggar
    Cochliobolus heterosttrophus (Drechter)
    Drechsler Rasa T. (Helminthosporium maydis Nisicado et Miyake)
    Phomopsis helianthi (Munt-Wetetal)
    Erwinia stewartii (Smith) Dye
    Clavibacter michiganehis subsp. sepedonicus (Spieckermann and
Kotthoff) Davis et al.
    Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.
    Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.
    Ralstonia solanacearum (Smith)
    Yabuuchi et al.
    Xanthomonas campestris pv. citri
    Clavibacter tritici Davis
    Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone
    Globodera rostochiensis (Woll) M. et. St.
    Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
    Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle

    C. Buruieni
    Ambrosia trifida L
    Ambrosia artemisiifolia L
    Ambrosia psilostachya D.C.
    Iva axilaris Pursh
    Acroptilon repens D.C.
    Solanum claeagnifolium Cav
    Solanum rostratum Dunnal
    Solanum triflorum L
    Solanum carolinense L
    Striga spp.
    Cuscuta spp.
    Cenchrus tribuloides Benth/tribuloides L

    ANEXA 4

                              LISTA
cuprinzand speciile potential periculoase pentru Republica Kazahstan

    Daunatori ai plantelor
    Anarsia lineatella Zellr
    Bemisia tabaci (Gennadius)
    Cacoecimorpha pronubrana Hubner
    Cephalcia lariciphila Wachtl
    Dendroctonus micans (Kugelann)
    Frankliniella occidentalis (Pergan-de)
    Gilpinia hercyniae (Hartig)
    Ips amitinus (Eichhoff)
    Ips cembrae (Heer)
    Ips duplicatus (Sahlberg)
    Ips sexdentatus (Bourner)
    Ips typographus (L)
    Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
    L. huidobrensis (Blanchard)
    L. trifolii (Burgess)
    Opogona sacchari (Bojer)
    Pissodes castaneus (De Geer)
    Thaumetopoea pityocampa (Den. and Shift)

    Boli ale plantelor
    Ditylenchus destructor Thorne
    Cryphonectria parasitica Barr
    Didymella ligulicola von Arx
    Gremmeniella abietina Morelet
    Phaeoisariopsis griseola Ferraris
    D. dispaci Filipjev
    Phoma exigua var. foveata Boerema
    Phasmopara halstedii Berlese & de Toni
    Puccinia pelargonii-zonalis Doidge
    Phialophora cinerescens van Beyma
    Barley stripe mosaic hordeivirus
    Beet necrotic yellow vein furovirus
    Cherry little cherry virus
    Chrysanthemum stunt viroid
    Plum pox potyvirus
    Potato spindle tuber viroid
    Rasberry ringspot nepovirus
    Strawberry crinkle cytorhabdovirus
    S. latent ringspot "nepovirus"
    S. mild yellow edge disease
    Tobacco ringspot nepovirus
    Tomato black ring nepovirus
    T. spotted wilt tospovirus
    Apple proliferation phytoplasma

    ANEXA 5

                              ROMANIA              _____________
    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI       |             |
    DIRECTIA DE PROTECTIA PLANTELOR               |_____________|
    SI CARANTINA FITOSANITARA

                       CERTIFICAT FITOSANITAR
                       PHYTOSANITARY CERTIFICATE
                       CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE Nr.
                       PFLANZENSCHUTZZEUGNIS

Se certifica prin   This is to certify  Il est certifie     Es wird bestatigt,
prezentul ca        that the            que les vegetaux,   dass die erwahnten
plantele, partile   considered plants,  parties de          Pflanzen, Pflanzen
de plante sau       parts of plants or  vegetaux            teile oder
produsele vegetale  plant productor     mentionnes ont ete  Pflanzenerzeugnisse
mentionate, au      reprezentative      minutieusement      gesamthaft oder an
fost examinate      samples have been   examines en         einem
atent in            thoroughly          totalite ou sur     inassgebliehen
totalitate sau pe   examinid            echantillon         Warenmuster ein
baza unei probe                         representativ       gehend untersucht
reprezentative                                              wur


la                          de (numele inspectorului)
on                          by (the inspector's name)
le .......................  par (nom d'inspecteur)    ........................
am                          von (Inspector Name)


si sint socotite    and were found to   et sont, a sa       den und das sie
potrivit            the best of his     connaissance,       nach seiner besten
cunostintelor sale, knowledge to be     juges partiquement  Kenntnis praktish
practic indemne de  substantially free  indemnes d'ennemis  frei von
boli si daunatori   from injurious      et maladies         gefahrlichen
periculosi pentru   diseases and pests, dangereux, des      Schadlingen und
culturi si ca       and that the        cultures, et que    Krankheiten
acest transport     consignment is      l'envoi est estime  befunden wurden,
este considerat     believed to         conforme aux        und dass angenommen
corespunzator       conform with the    reglementations     wird, die Sendung
regulamentelor      current             phytosanitaires     entspreche, den
fitosanitare acum   phytosanitary       actuellement en     bestehenden
in vigoare in       regulation of the   vigueur dans le     Pflanzen
tara importatoare.  importing country.  pays importateur.   schurzvorschriften
                                                            des Importlandes.

DECLARATIE          ADDITIONAL          DECLARATION         ZUSATZLICHE
SUPLIMENTARA:       DECLARATION:        SUPPLEMENTAIRE:     ERKLARUNG:
(referitoare la     (about pests and    (concernant         (uber Schadlinge
daunatori, boli,    diseases, operated  parasites,          und Krankheiten,
desinfectii         desinfections,      maladies,           volizogene
efectuate, etc.)    etc.)               desinfections       Desinfektionen,
                                        efectuees, etc.)    us W).
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Locul si data                      Semnatura si stampila de serviciu
Locality and date                  Signature and stamp of the service
Lieu et date      ...............  Signature et cachet de service
Ort und Datum                      Unterschrift und Amtsstempel

                    DECLARATIA EXPORTATORULUI
                    DECLARATION OF THE EXPORTER
                    DECLARATION DE L'EXPORTATEUR
                    ERKLARUNG DES EXPORTEURS

Numele si adresa expeditorului
Name and address of exporter
Nom et adresse de l'exportateur
Name und Adresse des Exporteurs ...............................................
...............................................................................
...............................................................................

Numele si adresa destinatarului
Name and address of consigne
Nom et adresse du destinataire
Name und Adresse des Empfangers ...............................................
...............................................................................
...............................................................................

Numarul si natura coletelor                 Marca coletelor
Number and description of packages          Distinguishhing mark
Nombre et nature des colis ...............  Marque des colis ................
Anzhl und Art der Verpackung                Zeichen der Verpackung

Provenienta (comuna, judetul)               Mijlocul de transport
Origin                                      Means of conveyance
Provenance ...............................  Moyen de transport ..............
Herkunft                                    Transportmittel

Punctul de intrare                          Locul si data expedierii
Point of entry                              Locality and date of expedition
Point d'entree ...........................  Lieu et date de l'expedition ......
Eintrittspunkt                              Ont und Datum expedieren

Continutul exact al trimiterii (denumirea botanica)
Exact content of consignment (botanical Name)
Contenu exact de l'envoi (nom botanique)
Genauer Inhart der Sendung (botanischer name) .................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Locul si data                              Semnatura
Locality and date                          Signature
Lieu et date      .......................  Signature    .......................
Ort und Datum                              Unterschrift
------------
    NOTA:
    CARACTERELE IN LIMBA RUSA NU POT FI REPREZENTATE PE ECRAN.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 761/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 761 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu