Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.758 din 11.10.2017

privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18 octombrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii. Articolul 3 Administraţia Naţională „Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana-Doina Pană p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
1 63811 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; DA Siret Regularizare pr. Putna, L reg = 23.600 m, din gabioane Regularizare râu Putna la Clipiceşti L = 4,6 km Regularizare râu Putna la Jorăşti L = 2 km Regularizare râu Putna la Mirceşti L = 4,9 km Regularizare râu Putna la Boloteşti L=1,6 km Regularizare râu Putna la Vităneşti L = 1 km 2.735.406
2 63817 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; sat Frecăţei; -; nr.: -; DA Siret Apărare mal pr. Putna, Lap = 5.420 m, anrocament Regularizare râu Putna la Poiana L = 0,3 km Consolidare râu Putna la Bârseşti L = 0,4 km 103.465
3 63818 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; DA Siret Consolidare râu Siret, L reg = 3.560 m, Lap = 10.350 m; Lcons mal = 0,18 km Consolidare râu Siret la Călienii Vechi L = 1,19 km Apărare râu Siret la Suraia L = 1,29 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 1,17 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 0,7 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 1,8 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 1 km Consolidare râu Siret la Călieni L = 0,48 km 7.384.404
4 63819 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; DA Siret Regularizare r. Râmnicu Sărat, L reg = 16.100 m Regularizare râu Râmnicu Sărat la Tătăranu L = 0,6 km Regularizare râu Râmnicu Sărat la Râmniceni L = 2,3 km 574.205
5 64639 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Nistoreşti; -; nr.: -; Vrancea Consolidare pârâu Năruja, 1.400 m, anrocament Regularizare pârâu Năruja la Nistoreşti L = 0,10 km 8.054
6 64644 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Năruja; -; nr.: -; Vrancea Regularizare şi consolidare pârâu Zăbala, 1.390 m, anrocament Regularizare şi consolidare pârâu Zăbala, 1.390 m, anrocament 84.921
7 64645 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; sat Varniţa; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Aluna la Varniţa, 200 m, anrocament Regularizare pârâu Aluna la Varniţa, 200 m, anrocament 45.179
8 64647 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Tulnici; -; nr.: -; Vrancea Consolidare pârâu Coza la Coza, 470 m, anrocament Consolidare pârâu Coza la Coza, 470 m, anrocament 67.939
9 64650 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Răcoasa; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Alba, 5.700 m, anrocament Regularizare pârâu Alba, 5.700 m, anrocament 389.748
10 64651 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Răcoasa; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Verdea la Răcoasa, 7.500 m, beton Regularizare pârâu Verdea la Răcoasa, 7.500 m, beton 154.961
11 64654 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Gura Caliţei; -; nr.: -; Vrancea Amenajare şi consolidare râu Ramna, anrocament, pământ Gura Caliţei-Jilişte-Gologanu-Ciorăşti Regularizare pârâu Ramna la Jilişte L = 2,8 km Consolidare pârâu Ramna la Gologanu L = 0,1 km Regularizare pârâu Ramna comuna Slobozia Ciorăşti L = 0,1 km 790.226
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
12 64655 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Câmpuri; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Şuşiţa, 9.550 m, anrocament, pământ, Câmpuri-Răcoasa-Varniţa-Panciu Regularizare pârâu Şuşiţa la Varniţa L = 0,3 km 52.897
13 64656 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Broşteni; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Milcov, 22.600 m, anrocament, Goleşti-Câmpineanca-Mera-Broşteni-Unirea Regularizare râu Milcov la Goleşti L = 1,5 km Regularizare râu Milcov la Unirea-Odobeşti L = 1 km Regularizare râu Milcov la Supuşi-Odobeşti L = 1,2 km Regularizare râu Milcov la Câmpineanca L = 4,9 km Regularizare râu Milcov la Odobeşti L = 3,5 km; Regularizare râu Milcov la Reghiu L = 0,10 km Regularizare râu Milcov la Andreiaşu L = 0,10 km 879.304
14 64675 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Ceahlău; -; nr.: -; Neamţ Regularizare râu Schit Durău, 4,7 km, 56.400 mp, anrocamente Regularizare râu Schit Durău, 4,7 km, 56.400 mp, anrocamente 201.816
15 64679 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; sat Nemţişor; -; nr.: -; Neamţ Regularizare pârâu Nemţişor, 1,5 km, 45.000 mp, beton, anrocament Regularizare pârâu Nemţişor, 1,5 km, 45.000 mp, beton, anrocament 362.938
16 64690 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; -; nr.: -; Neamţ Regularizare pârâu Doamna 1,2 km, 2.400 mp, anrocament Regularizare pârâu Doamna 1,2 km, 2.400 mp, anrocament 206.764
17 64691 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraş Bicaz; -; nr.: -; Neamţ Regularizare pârâu Izvorul Muntelui 2,5 km, 37.500 mp, beton, anrocament Regularizare pârâu Izvorul Muntelui 2,5 km, 37.500 mp, beton, anrocament 258.452
18 64693 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Borca; -; nr.: -; Neamţ Regularizare râu Sabasa la Bicaz 2,1 km, 46.200 mp, anrocament Regularizare râu Sabasa la Bicaz 2,1 km, 46.200 mp, anrocament 497.531
19 64696 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Tămăşeni; -; nr.: -; Neamţ Amenajare râu Siret, 678.326 mp, Lind - 29.100 m, Lreg - 3.100 m, Lap - 9.430 m, beton, anrocament, pământ Consolidare mal râu Siret la Tămăşeni L = 0,2 km Regularizare râu Siret la Tămăşeni L = 0,7 km Consolidare mal râu Siret pentru mărirea siguranţei în exploatare a digului Roman Răchiteni L = 2,6 km Consolidare mal râu Siret în zona localităţilor Rotunda, Sagna, Gădinţi, Ion Creangă L = 5 km Regularizare râu Siret la Rotunda L = 1,2 km 4.815.297
20 65162 parţial 8.28.01 Clădire staţie hidro Focşani + foraje + construcţii anexe Ţara: România; judeţ: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei; nr.: -; 123 bis Sconstr. = 90 mp, Sdesf. = 270 mp, P+2, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.480 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Cabină limnigraf Adjudu Vechi Puţ limnigraf Adjudu Vechi 3.113
21 108476 parţial 8.03.11 Foraje de studii Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; D.A.S. Nr. foraje = 104 Suprafaţă ocupată de foraje = mp CF = Foraj Cuza Vodă F1A 2.451
22 154804 8.03.09 Consolidare mal drept râu Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; sat Vadu Roşca; -; nr.: -; D.A.S. L consolidare mal = 0,094 km L consolidare mal = 0,094 km 789.986SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 758/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 758 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu