Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.758 din 11.10.2017

privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 821 din 18 octombrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii. Articolul 3 Administraţia Naţională „Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana-Doina Pană p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, în condiţiile legii

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 36904099 Ministerul Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
1 63811 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; DA Siret Regularizare pr. Putna, L reg = 23.600 m, din gabioane Regularizare râu Putna la Clipiceşti L = 4,6 km Regularizare râu Putna la Jorăşti L = 2 km Regularizare râu Putna la Mirceşti L = 4,9 km Regularizare râu Putna la Boloteşti L=1,6 km Regularizare râu Putna la Vităneşti L = 1 km 2.735.406
2 63817 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; sat Frecăţei; -; nr.: -; DA Siret Apărare mal pr. Putna, Lap = 5.420 m, anrocament Regularizare râu Putna la Poiana L = 0,3 km Consolidare râu Putna la Bârseşti L = 0,4 km 103.465
3 63818 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; DA Siret Consolidare râu Siret, L reg = 3.560 m, Lap = 10.350 m; Lcons mal = 0,18 km Consolidare râu Siret la Călienii Vechi L = 1,19 km Apărare râu Siret la Suraia L = 1,29 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 1,17 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 0,7 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 1,8 km Consolidare râu Siret la Vadu Roşca L = 1 km Consolidare râu Siret la Călieni L = 0,48 km 7.384.404
4 63819 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; DA Siret Regularizare r. Râmnicu Sărat, L reg = 16.100 m Regularizare râu Râmnicu Sărat la Tătăranu L = 0,6 km Regularizare râu Râmnicu Sărat la Râmniceni L = 2,3 km 574.205
5 64639 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Nistoreşti; -; nr.: -; Vrancea Consolidare pârâu Năruja, 1.400 m, anrocament Regularizare pârâu Năruja la Nistoreşti L = 0,10 km 8.054
6 64644 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Năruja; -; nr.: -; Vrancea Regularizare şi consolidare pârâu Zăbala, 1.390 m, anrocament Regularizare şi consolidare pârâu Zăbala, 1.390 m, anrocament 84.921
7 64645 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; sat Varniţa; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Aluna la Varniţa, 200 m, anrocament Regularizare pârâu Aluna la Varniţa, 200 m, anrocament 45.179
8 64647 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Tulnici; -; nr.: -; Vrancea Consolidare pârâu Coza la Coza, 470 m, anrocament Consolidare pârâu Coza la Coza, 470 m, anrocament 67.939
9 64650 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Răcoasa; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Alba, 5.700 m, anrocament Regularizare pârâu Alba, 5.700 m, anrocament 389.748
10 64651 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Răcoasa; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Verdea la Răcoasa, 7.500 m, beton Regularizare pârâu Verdea la Răcoasa, 7.500 m, beton 154.961
11 64654 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Gura Caliţei; -; nr.: -; Vrancea Amenajare şi consolidare râu Ramna, anrocament, pământ Gura Caliţei-Jilişte-Gologanu-Ciorăşti Regularizare pârâu Ramna la Jilişte L = 2,8 km Consolidare pârâu Ramna la Gologanu L = 0,1 km Regularizare pârâu Ramna comuna Slobozia Ciorăşti L = 0,1 km 790.226
Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod clasificare Denumirea bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Locul unde sunt situate bunurile imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar Valoarea mijloacelor fixe care vor fi scoase din inventar (lei)
12 64655 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Câmpuri; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Şuşiţa, 9.550 m, anrocament, pământ, Câmpuri-Răcoasa-Varniţa-Panciu Regularizare pârâu Şuşiţa la Varniţa L = 0,3 km 52.897
13 64656 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; comuna Broşteni; -; nr.: -; Vrancea Regularizare pârâu Milcov, 22.600 m, anrocament, Goleşti-Câmpineanca-Mera-Broşteni-Unirea Regularizare râu Milcov la Goleşti L = 1,5 km Regularizare râu Milcov la Unirea-Odobeşti L = 1 km Regularizare râu Milcov la Supuşi-Odobeşti L = 1,2 km Regularizare râu Milcov la Câmpineanca L = 4,9 km Regularizare râu Milcov la Odobeşti L = 3,5 km; Regularizare râu Milcov la Reghiu L = 0,10 km Regularizare râu Milcov la Andreiaşu L = 0,10 km 879.304
14 64675 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Ceahlău; -; nr.: -; Neamţ Regularizare râu Schit Durău, 4,7 km, 56.400 mp, anrocamente Regularizare râu Schit Durău, 4,7 km, 56.400 mp, anrocamente 201.816
15 64679 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; sat Nemţişor; -; nr.: -; Neamţ Regularizare pârâu Nemţişor, 1,5 km, 45.000 mp, beton, anrocament Regularizare pârâu Nemţişor, 1,5 km, 45.000 mp, beton, anrocament 362.938
16 64690 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; -; nr.: -; Neamţ Regularizare pârâu Doamna 1,2 km, 2.400 mp, anrocament Regularizare pârâu Doamna 1,2 km, 2.400 mp, anrocament 206.764
17 64691 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; oraş Bicaz; -; nr.: -; Neamţ Regularizare pârâu Izvorul Muntelui 2,5 km, 37.500 mp, beton, anrocament Regularizare pârâu Izvorul Muntelui 2,5 km, 37.500 mp, beton, anrocament 258.452
18 64693 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Borca; -; nr.: -; Neamţ Regularizare râu Sabasa la Bicaz 2,1 km, 46.200 mp, anrocament Regularizare râu Sabasa la Bicaz 2,1 km, 46.200 mp, anrocament 497.531
19 64696 parţial 8.03.09 Regularizări D.A. Siret Ţara: România; judeţ: Neamţ; comuna Tămăşeni; -; nr.: -; Neamţ Amenajare râu Siret, 678.326 mp, Lind - 29.100 m, Lreg - 3.100 m, Lap - 9.430 m, beton, anrocament, pământ Consolidare mal râu Siret la Tămăşeni L = 0,2 km Regularizare râu Siret la Tămăşeni L = 0,7 km Consolidare mal râu Siret pentru mărirea siguranţei în exploatare a digului Roman Răchiteni L = 2,6 km Consolidare mal râu Siret în zona localităţilor Rotunda, Sagna, Gădinţi, Ion Creangă L = 5 km Regularizare râu Siret la Rotunda L = 1,2 km 4.815.297
20 65162 parţial 8.28.01 Clădire staţie hidro Focşani + foraje + construcţii anexe Ţara: România; judeţ: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei; nr.: -; 123 bis Sconstr. = 90 mp, Sdesf. = 270 mp, P+2, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.480 mp, apă, canal, energie electrică, telefon Cabină limnigraf Adjudu Vechi Puţ limnigraf Adjudu Vechi 3.113
21 108476 parţial 8.03.11 Foraje de studii Ţara: România; judeţ: Vrancea; -; -; nr.: -; D.A.S. Nr. foraje = 104 Suprafaţă ocupată de foraje = mp CF = Foraj Cuza Vodă F1A 2.451
22 154804 8.03.09 Consolidare mal drept râu Siret Ţara: România; judeţ: Vrancea; sat Vadu Roşca; -; nr.: -; D.A.S. L consolidare mal = 0,094 km L consolidare mal = 0,094 km 789.986SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 758/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 758 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu