E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 753 din 26 octombrie 1998

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 458 din 30 noiembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 12 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul lucrarilor publice
                       si amenajarii teritoriului,
                       Laszlo Borbely,
                       secretar de stat

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Dinu Gavrilescu

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Ungureanu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 9/1998 fostii proprietari ai bunurilor imobile, constructii si terenuri, pe care le-au avut in judetele Durostor si Caliacra, precum si ai recoltelor neculese de porumb, bumbac, floarea-soarelui, si care nu au primit anterior sau au primit partial compensatii ori despagubiri pentru acestea, precum si mostenitorii lor legali.
    Art. 2
    (1) De prevederile Legii nr. 9/1998 beneficiaza cetatenii romani, indiferent de domiciliul sau de resedinta acestora.
    (2) Calitatea de cetatean roman trebuie sa existe la data intrarii in vigoare a legii.
    Art. 3
    (1) Mostenitorii legali sunt cei definiti astfel de legea civila.
    (2) Mostenitorii care nu poseda certificat de mostenitor pot face dovada vocatiei de mostenitor cu acte de stare civila: certificatul de deces al proprietarului, certificatul de nastere si certificatul de casatorie ale mostenitorului.
    Art. 4
    (1) Beneficiarii prevederilor Legii nr. 9/1998 au obligatia sa declare, pe propria raspundere, atat bunurile la a caror compensare si despagubire considera ca au dreptul, cat si daca au beneficiat sau nu au beneficiat de despagubiri sau de compensatii partiale, in bani sau in natura.
    (2) In cazul in care sunt doi sau mai multi mostenitori legali, in declaratie se vor mentiona numele si, eventual, adresa celorlalti mostenitori.
    Art. 5
    (1) Beneficiarii prevederilor Legii nr. 9/1998 vor face, de asemenea, declaratii cu privire la suprafetele de teren obtinute in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Dovada acestora se face cu titlul de proprietate, cu adeverintele insotite de procesele-verbale de punere in posesie, eliberate de comisiile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, cu decizia sau cu ordinul prefectului, dupa caz.
    (3) Declaratiile vor mentiona si cererile depuse in temeiul Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    Art. 6
    Prin inscris, in sensul art. 5 din Legea nr. 9/1998, se intelege orice dovada eliberata de institutii - arhive, primarii, notariate, instante judecatoresti - in legatura cu fostele proprietati, cum ar fi: chitante de plata a impozitelor, extrase din cartile de imobil, planuri si autorizatii de constructie, rapoarte de expertiza, contracte de vanzare-cumparare, hotarari judecatoresti si orice alte documente care se refera la existenta bunurilor ramase in judetele cedate, inclusiv listele-anexa la Tratatul de la Craiova.
    Art. 7
    Valoarea constructiilor si a terenurilor, urbane sau rurale, precum si a recoltelor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 se determina potrivit criteriilor stabilite la cap. II, III si IV din prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Criteriile si metodologia de evaluare pentru terenurile agricole si recoltele de porumb, bumbac si floarea-soarelui

    Art. 8
    (1) Persoanele indreptatite - proprietarii sau mostenitorii legali ai acestora - beneficiaza optional, la cerere, pentru terenurile pe care le-au avut in proprietate in judetele Durostor si Caliacra, de compensatii, astfel:
    a) compensatii in bani pentru suprafata de teren avuta in proprietate, din care se scade, daca este cazul, suprafata de teren reconstituita potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, dar nu mai mult decat suprafetele prevazute in aceasta lege;
    b) actiuni la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, in judetele de domiciliu sau invecinate ale petitionarilor, stabilite de comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti de aplicare a Legii nr. 9/1998, luandu-se in calcul valoarea in bani, calculata conform criteriilor mentionate la lit. a), corelate cu valoarea unei actiuni stabilita de societatea comerciala respectiva.
    (2) Cuantumul compensatiei se stabileste in temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 9/1998, respectiv, pentru fiecare hectar de teren, o suma calculata la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole in vederea aplicarii art. 36 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizata potrivit coeficientului de inflatie existent la data platii compensatiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, astfel cum se prevede la art. 8 alin. (3) din Legea nr. 9/1998.
    Art. 9
    (1) Pentru recoltele de porumb, floarea-soarelui si bumbac, neculese de pe terenurile prevazute la art. 7, se acorda o suma calculata tinandu-se seama de productiile medii la hectar in anul 1940, stabilite si acceptate de Comisia mixta de aplicare a Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, dupa cum urmeaza:
    - pentru porumb - 1.008 kg/ha;
    - pentru bumbac - 209 kg/ha;
    - pentru floarea-soarelui - 721 kg/ha.
    (2) Pretul pe unitatea de produs se calculeaza potrivit pretului de achizitie al florii-soarelui, porumbului si bumbacului, publicat de Comisia Nationala pentru Statistica pentru anul anterior celui in care se acorda despagubirile.

    CAP. 3
    Criteriile si metodologia de evaluare a locuintelor, inclusiv a anexelor gospodaresti aferente

    Art. 10
    (1) Valoarea compensatiilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor legali ai acestora pentru imobilele cu destinatia de locuinta, inclusiv pentru anexele gospodaresti aferente, se determina pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977 referitor la preturile de vanzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, astfel cum a fost modificat prin art. III din Decretul nr. 256/1984, tinandu-se seama de: tipul locuintei, suprafata utila, regimul de inaltime, starea tehnica, dotarea, gradul de finisaj, vechimea constructiei la data trecerii in proprietatea statului bulgar si alte elemente de constructie care au ridicat gradul de confort si de finisaj al locuintelor.
    (2) Dupa depunerea cererilor, in conditiile Legii nr. 9/1998, de catre persoanele indreptatite la acordarea de compensatii se va proceda la stabilirea valorii locuintelor respective si a anexelor acestora, conform prezentelor norme metodologice, dupa cum urmeaza:
    a) se determina suprafata utila a locuintei folosindu-se elementele furnizate de solicitanti. In cazul in care acestia nu au planuri sau suprafete utile determinate, suprafata utila a locuintelor pentru care urmeaza a se acorda despagubiri se stabileste ipotetic in limita suprafetelor minimale inscrise in anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata;
    b) pentru determinarea ipotetica a suprafetei utile a locuintelor pentru care urmeaza a se acorda despagubiri, solicitantii vor furniza, prin inscrisurile prevazute in actualele norme metodologice, date privind marimea locuintei, respectiv numarul camerelor, al dependintelor si anexelor gospodaresti aferente.
    De asemenea, se vor furniza date privind caracteristicile tehnico-economice ale acestora, respectiv tipul locuintei, structura si natura materialelor folosite, gradul de dotare si de finisaj, vechimea constructiei la data trecerii in proprietatea statului bulgar, precum si alte elemente de constructie care au ridicat gradul de confort si de finisaj al locuintelor;
    c) in cazul locuintelor, prin suprafata utila a locuintei se intelege suprafata tuturor incaperilor care alcatuiesc locuinta. Ea cuprinde camere de zi, dormitoare, bai, bucatarii, incaperile pentru WC si dus, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind in suprafata utila a locuintei: pragurile golurilor de la usi si ale trecerilor cu deschideri de pana la 1 m, nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 mp pentru fiecare soba si cazan de baie). In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei;
    d) suprafetele ocupate de dulapuri inzidite, amplasate in interiorul locuintei, se iau in considerare ca suprafete utile;
    e) la suprafata utila se adauga suprafetele logiilor si ale balcoanelor, corectate cu coeficientul 0,35, aplicat la suprafata lor;
    f) se vor evidentia separat, avand alte preturi, suprafetele utile ale anexelor apartamentelor situate la subsoluri, demisoluri sau mansarde, ale teraselor, boxelor, garajelor si ale altor dependinte exterioare, precum si lungimea imprejmuirilor etc.;
    g) in cazul cladirilor alcatuite din apartamente cu acces din exterior, fara a fi utilizate in comun spatii construite din cadrul cladirii, suprafata utila va cuprinde si spatiile de circulatie care fac parte din apartamentul care se evalueaza, exclusiv rampa scarilor.
    Art. 11
    Pentru evaluarea locuintelor se folosesc preturile pe mp suprafata utila si normele prevazute in Decretul nr. 93/1977, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 1 si 2, respectiv in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984, iar pentru anexele gospodaresti ale acestora se folosesc normele din tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la acelasi decret.
    Art. 12
    (1) Evaluarea terenurilor aferente locuintelor se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (2) Terenurile aferente locuintelor, respectiv terenul de sub constructie si curtea, se limiteaza la suprafetele inscrise in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, in functie de localitate (urbana sau rurala).
    (3) Diferenta de teren se compenseaza ca teren agricol, in functie de gradul de folosinta si de fertilitate, in conditiile prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.
    Art. 13
    Pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii ori pentru cazurile in care locuintele sau parti din acestea sunt situate la demisol sau la mansarda, se aplica termenii de corectie prevazuti in tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984.
    Art. 14
    (1) Gradul de finisaj al locuintelor poate fi superior sau inferior, avand elementele caracteristice prevazute in tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.
    (2) Incadrarea in gradul de finisaj se face in functie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificandu-se incadrarea facuta, iar gradul de confort se stabileste potrivit suprafetei utile.
    (3) In cazul in care in apartamente exista elemente care depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior avut in vedere in norme (scari interioare din lemn de esenta de calitate superioara sau placate cu marmura, semineuri decorative, tavane bogat decorate si altele asemenea), la valoarea rezultata din aplicarea preturilor unitare prevazute in tabelul nr. 1 la anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 se va adauga valoarea acestor elemente, determinata pe baza de deviz, conform cataloagelor de preturi RpC populatie - seria 1982.
    (4) Elementele de arta si ornamentele deosebite (usi furniruite, tamplarie sculptata sau incrustata, lambriuri, mobila fixa, sculpturi, tapiserii, picturi, fresce, vitralii si altele asemenea) vor fi evaluate separat si vor putea fi compensate potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 9/1998.
    Art. 15
    In functie de nivelul la care este situata locuinta, se aplica corectia de nivel prevazuta in tabelul nr. 9 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.
    Art. 16
    (1) Pentru locuintele prevazute in prezentele norme metodologice, la valoarea de inlocuire se aplica coeficientul de uzura in timp, prevazut in tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, corespunzator vechimii, grupei din care face parte cladirea si starii tehnice a acesteia.
    (2) Grupele de cladiri sunt prevazute in nota de la tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, iar starea tehnica, in tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la acelasi decret.
    (3) Pentru anexele gospodaresti, coeficientii de uzura sunt cei prevazuti in tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.
    Art. 17
    Vechimea constructiei se stabileste pe baza oricarui act in care sunt consemnate date privind vechimea imobilului respectiv in raport cu data trecerii in proprietatea statului bulgar.
    Art. 18
    (1) In cazul apartamentelor realizate, total sau partial, prin extindere in plan orizontal, la aplicarea coeficientilor pentru uzura in timp se va tine seama de vechimea corespunzatoare a partilor de cladire.
    (2) Pentru spatiile supraetajate se considera ca acestea au o vechime egala cu media duratei consumate a celor doua parti ale cladirii, noua si veche.
    Art. 19
    (1) Preturile locuintelor si ale anexelor gospodaresti, determinate in conditiile prevazute la articolele precedente, se mentin sau se diferentiaza cu +/- 10%, in functie de amplasarea locuintelor in cadrul localitatilor.
    (2) Daca nu se face dovada amplasarii in centrul localitatii urbane, preturile se mentin fara a se aplica corectia de pret.
    Art. 20
    Valoarea rezultata din aplicarea normelor de evaluare cuprinsa in Decretul nr. 93/1977, Decretul nr. 256/1984 (art. III de modificare a Decretului nr. 93/1977), in functie de structura de rezistenta si de materialele folosite, regimul de inaltime, gradul de finisaj, starea tehnica de intretinere, tipul de incalzire, dotarile suplimentare, nivelul la care este situata locuinta, gradul de uzura, precum si de toate celelalte criterii prevazute in prezentele norme metodologice, este la nivelul preturilor in vigoare la data de 1 ianuarie 1990.
    Art. 21
    Pentru stabilirea valorii despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor legali ai acestora pentru apartamente, nivelul preturilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor norme metodologice, se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii pentru locuinta fata de cele existente in luna ianuarie 1990.
    Art. 22
    Comisia Nationala pentru Statistica, prin directiile sale teritoriale, va comunica, trimestrial, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, abilitate sa acorde compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar, coeficientul de crestere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului expirat fata de cele realizate in luna ianuarie 1990.
    Art. 23
    Valoarea despagubirilor care se acorda, potrivit Legii nr. 9/1998, fostilor proprietari sau mostenitorilor legali ai acestora pentru garaje este cea stabilita potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata.
    Art. 24
    (1) In cazurile de despagubire a fostilor proprietari si a mostenitorilor legali ai acestora, la valorile calculate, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru constructii (apartamente, anexe gospodaresti si garaje) se va adauga valoarea terenurilor aferente, stabilita pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (2) Criteriile in baza carora se acorda notele necesare departajarii terenurilor in operatiunea de evaluare vor fi furnizate de solicitanti si vor fi cele existente la data trecerii imobilelor respective in proprietatea statului bulgar.
    Art. 25
    Valoarea despagubirilor pentru locuinte, inclusiv pentru anexele gospodaresti si terenurile aferente acestora, nu poate depasi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioada de 20 de ani, calculata la data stabilirii despagubirii.

    CAP. 4
    Criteriile si metodologia de evaluare a constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si a anexelor gospodaresti aferente

    Art. 26
    (1) Valoarea compensatiilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor legali ai acestora pentru cladirile si constructiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, inclusiv a anexelor gospodaresti aferente, se determina pe baza fiselor de indicatori ai valorii de inlocuire pentru reevaluarea cladirilor si constructiilor din cataloagele elaborate de Comisia centrala pentru inventarierea si reevaluarea fondurilor fixe in anul 1964, tinandu-se seama de caracteristicile obiectivului, delimitarea acestuia, unitatea de referinta, valoarea de inlocuire si de termenii de corectie.
    (2) Dupa depunerea cererilor, in conditiile legii, de catre persoanele indreptatite sa primeasca despagubiri, se va proceda la stabilirea valorii cladirilor si a constructiilor respective, conform prezentelor norme metodologice, dupa cum urmeaza:
    a) se determina aria desfasurata a cladirilor si constructiilor, folosindu-se elementele furnizate de solicitanti. In cazul in care acestia nu au planuri sau arii desfasurate determinate, aria desfasurata a cladirilor si a constructiilor pentru care urmeaza a se acorda despagubiri se stabileste ipotetic;
    b) pentru determinarea ipotetica a ariei desfasurate a cladirilor si constructiilor pentru care urmeaza a se acorda despagubiri, solicitantii vor furniza prin inscrisurile prevazute in actualele norme metodologice date despre marimea cladirilor si a constructiilor respective.
    De asemenea, se vor furniza date privind caracteristicile tehnico-economice ale acestora, respectiv tipul constructiei (structura si natura materialelor folosite), gradul de dotare si de finisaj, vechimea constructiei la data trecerii in proprietatea statului bulgar, precum si alte elemente de constructie;
    c) prin aria desfasurata (Ad) a cladirii sau constructiilor se intelege suprafata orizontala a cladirii, masurata imediat deasupra soclului in cuprinsul perimetrului exterior, iar la cladirile cu mai multe niveluri, este suma ariilor tuturor nivelurilor (etajelor sau caturilor) masurate la un metru deasupra pardoselii etajului respectiv;
    d) podul, subsolurile si planseele partiale nu se considera niveluri (etaje).
    Suprafata podului nu intra in aria desfasurata;
    e) la cladirile in ale caror fise existenta subsolului este indicata la termenii de corectie, suprafata subsolului nu se include in calculul ariei desfasurate a cladirii respective;
    f) nu intra in aria desfasurata: copertinele, braurile, cornisele, rampele de incarcare, terasele, golurile mai mari de 4 mp - fiecare in parte -, scarile exterioare de acces, deschise;
    g) pentru stabilirea valorii de inlocuire la cladire un element important il constituie inaltimea acesteia;
    h) la cladirile cu un singur nivel (parter) inaltimea se masoara de la cota fetei superioare a pardoselii pana la cota fetei de reazem al acoperisului; in cazul in care inaltimea nu este uniforma pe toata intinderea cladirii, se va considera inaltimea medie ponderata;
    i) la cladirile cu mai multe niveluri (etaje) inaltimea unui etaj se masoara de la cota fetei superioare a pardoselii etajului respectiv pana la cota superioara a fetei pardoselii etajului superior;
    j) volumul podului nu se ia in considerare la stabilirea volumului total.
    Art. 27
    Evaluarea constructiilor se face pe baza Metodologiei pentru evaluarea cladirilor si constructiilor speciale din grupele 1 si 2 de mijloace fixe, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 32/N din 16 octombrie 1995, si cuprinde 3 etape:
    a) etapa 1 - stabilirea valorii de inlocuire a constructiilor respective cu ajutorul cataloagelor de reevaluare, editia 1964, la nivelul preturilor la 1 ianuarie 1965;
    b) etapa a 2-a - stabilirea valorii de inlocuire a constructiilor la nivelul preturilor la 1 ianuarie 1990, cu ajutorul sistemului de coeficienti de indexare elaborati de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, si apoi actualizarea valorii de inlocuire a mijloacelor fixe, determinata potrivit prezentelor norme metodologice, se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior platii despagubirii pentru cladire fata de cele existente in luna ianuarie 1990;
    c) etapa a 3-a - determinarea valorii ramase la acelasi nivel de preturi, pe baza Normativului P 135/1995 cuprinzand coeficientii de uzura fizica a cladirilor si constructiilor, vechimea luandu-se in considerare fata de data trecerii acestora in proprietatea statului bulgar.
    Art. 28
    (1) Evaluarea terenurilor aferente cladirilor si constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    (2) Terenurile aferente cladirilor si constructiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, respectiv terenul de sub constructie si curtea, se limiteaza la suprafetele inscrise in Legea nr. 50/1991, republicata, in functie de localitate (urbana sau rurala).
    (3) Diferenta de teren se despagubeste ca teren agricol, in functie de gradul de folosinta si de fertilitate, in conditiile prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.
    Art. 29
    Vechimea constructiilor se stabileste pe baza oricarui act in care sunt consemnate date privind vechimea imobilului respectiv fata de data trecerii in proprietatea statului bulgar.
    Art. 30
    In valoarea stabilita potrivit art. 27 din prezentele norme metodologice nu se cuprind cota-parte aferenta din totalitatea reparatiilor capitale facute constructiilor, precum si alte reparatii efectuate in decursul timpului, in scopul conservarii si mentinerii in stare de functiune a cladirii pe durata existentei acesteia.
    Art. 31
    Comisia Nationala pentru Statistica, prin directiile sale teritoriale, va comunica, trimestrial, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, abilitate sa acorde compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar, coeficientul de crestere a veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului expirat fata de cele realizate in luna ianuarie 1990.
    Art. 32
    In cazurile de despagubire a fostilor proprietari si a mostenitorilor legali ai acestora, la valorile calculate potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru constructii se va adauga valoarea terenurilor aferente, stabilita pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

    CAP. 5
    Organizarea si functionarea comisiilor

    Art. 33
    (1) In judete si in municipiul Bucuresti se constituie, in cadrul prefecturilor, comisii pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, in componenta prevazuta la art. 6 din lege, avand sediul la prefecturile judetelor si la Prefectura Municipiului Bucuresti, sub presedintia prefectilor respectivi.
    (2) Comisia desemneaza un secretar dintre membrii sai, care organizeaza inregistrarea cererilor, intocmirea dosarelor si pregateste lucrarile comisiei.
    (3) Componenta nominala a comisiei se aproba de catre prefect.
    (4) In cazuri justificate, precum si pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin, membrii comisiilor pot fi inlocuiti, potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 9/1998.
    Art. 34
    Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:
    a) primesc cererile celor indreptatiti sa solicite compensatii, le inregistreaza intr-un registru special deschis, formand un dosar pentru fiecare cauza;
    b) verifica daca actele depuse sunt cele stabilite de Legea nr. 9/1998 si daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3) si la art. 5 din lege;
    c) intocmesc un dosar special, potrivit prevederilor lit. a), pentru fiecare cerere si numeroteaza actele primite, respectiv paginile dosarului;
    d) pentru aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) din prezentele norme metodologice, solicita depunatorilor sa mentioneze in declaratia pe propria raspundere daca bunurile pretinse le apartin in totalitate sau daca exista si alti coproprietari sau mostenitori ai acestora;
    e) verifica actele depuse si in baza acestora rezolva cererile de acordare a compensatiilor;
    f) pot convoca petitionarii sau alte persoane, in vederea lamuririi unor situatii;
    g) consemneaza rezultatul evaluarii intr-un proces-verbal semnat de membrii acestora. Eventualele obiectii se consemneaza in nota separata, ambele acte trimitandu-se comisiei centrale;
    h) trimit, in termen, spre validare comisiei centrale hotararile privind propunerile de acordare a compensatiilor, impreuna cu dosarul, sub semnatura presedintelui comisiei.
    Cererile cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate se depun la Comisia municipiului Bucuresti.
    Art. 35
    Comisia centrala pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, constituita potrivit art. 6 alin. (3) si (4) din lege, are urmatoarele atributii principale, prevazute la art. 7 din lege:
    a) primeste hotararile trimise de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti si le inregistreaza intr-un registru special deschis;
    b) valideaza sau invalideaza, in termenul stabilit de lege, hotararile primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti;
    c) analizeaza contestatiile primite de la solicitanti impotriva hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti; comisia centrala admite sau respinge contestatia printr-o hotarare motivata;
    d) comunica masura de invalidare a hotararilor comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti; poate solicita noi acte si relatii;
    e) comunica hotararile sale atat solicitantilor, cat si comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si primariilor interesate.
    Art. 36
    Lucrarile comisiilor se consemneaza in procese-verbale in care se mentioneaza eventualele voturi impotriva, cu motivarile respective.
    Art. 37
    Prefectii judetelor si al municipiului Bucuresti vor sprijini si vor stabili masuri corespunzatoare in vederea asigurarii conditiilor de desfasurare a activitatii comisiilor constituite.

    CAP. 6
    Utilizarea fondurilor prevazute in bugetul de stat pentru plata despagubirilor si a compensatiilor

    Art. 38
    (1) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 9/1998, plata compensatiilor banesti aprobate cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    (2) Pe baza hotararilor definitive ale comisiei centrale sau a hotararilor judecatoresti definitive, in termen de 10 zile de la primirea acestora beneficiarii solicita primariilor in a caror raza teritoriala isi au domiciliul plata sumelor aprobate. Solicitarea platii se face pe baza de cerere scrisa, la care se anexeaza si hotararea comisiei centrale sau hotararea judecatoreasca definitiva.
    Art. 39
    Primaria centralizeaza cererile primite si solicita in mod operativ, pe baza de borderou, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, punerea la dispozitie a sumelor aprobate. In borderoul primariei, transmis directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti se vor inscrie, in mod obligatoriu, urmatoarele date: numarul si data hotararii comisiei centrale sau ale hotararii judecatoresti definitive, numele si prenumele beneficiarilor compensatiilor aprobate, adresa si suma de plata.
    Art. 40
    (1) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti dispune virarea, cu ordin de plata, in limita creditelor repartizate cu aceasta destinatie, a sumelor necesare platii compensatiilor, in contul 50.02. "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale institutiilor publice de subordonare locala", deschis pe seama primariei solicitante.
    (2) Ordinul de plata intocmit va avea inscrise pe verso numele si prenumele persoanelor beneficiare si sumele de plata.
    Art. 41
    In vederea efectuarii platii, primaria ridica sumele in numerar de la casieria trezoreriei, pe care le inregistreaza in casieria proprie, dupa care, pe baza dispozitiei de plata catre casierie, aprobata de persoanele in drept, la care anexeaza si hotararea comisiei centrale sau hotararea judecatoreasca definitiva, achita sumele aprobate beneficiarilor respectivi.
    Art. 42
    (1) Fiecare membru al comisiei centrale si al comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, beneficiaza de indemnizatie pentru fiecare sedinta, calculata in raport cu numarul de ore al fiecarei sedinte, si, respectiv, cu indemnizatia bruta stabilita in lei/ora. Indemnizatia bruta orara se determina prin aplicarea cotei de 20% asupra salariului de baza brut lunar stabilit pentru functia de secretar general din ministere, raportata la numarul de ore lucratoare aferent fiecarei luni.
    (2) La nivelul unei luni, indemnizatia lunara care se poate acorda fiecarui membru al comisiei nu poate depasi limita prevazuta la art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Art. 43
    (1) Indemnizatiile pentru membrii comisiei centrale vor fi platite de Ministerul Finantelor, iar pentru membrii comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor la cap. "Alte actiuni", subcapitolul "Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale".
    (2) Membrii comisiilor au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna, in conditiile stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, daca se impun deplasari in alte localitati decat cea in care domiciliaza, in vederea desfasurarii normale a activitatii comisiei.
    Art. 44
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

    - Model de calcul -

                         FISA TEHNICA DE CALCUL
                  pentru locuintele si anexele aferente

    Locuinta nr. ...... din cladirea situata in str. .......... nr. ......., localitatea ..................

                    I. Caracteristicile locuintei
    1. Structura de rezistenta a cladirii in care este situata locuinta si descrierea elementelor de constructii si instalatii:
    - fundatie de ........................    stare ..................
    - zidarie de .........................    stare ..................
    - sarpanta de ........................    stare ..................
    - invelitoare din ....................    stare ..................
    - plansee de .........................    stare ..................
    - tamplarie exterioara ...............    stare ..................
    - tamplarie interioara ...............    stare ..................
    - tencuieli exterioare ...............    stare ..................
    - glet de ............................    stare ..................
    - stucaturi ..........................    stare ..................
    - vopsitorii .........................    stare ..................
    - calcio-vecchio .....................    stare ..................
    - lambriuri ..........................    stare ..................
    - ornamente si decoratiuni ...........    stare ..................
    - pardoseli calde ....................    stare ..................
    - pardoseli reci .....................    stare ..................
    - instalatii sanitare ................    stare ..................
    - instalatii electrice ...............    stare ..................
    - instalatii de incalzire ............    stare ..................
    Fata de elementele de mai sus, starea locuintei este ........, cu un grad de finisaj ...............
    2. Numarul de niveluri ale cladirii ...............
    3. Numarul de locuinte din cadrul cladirii ........
    4. Nivelul la care este situata locuinta pentru care se acorda despagubiri .....................
    5. Numarul de camere ale locuintei ................
    6. Sistemul de incalzire a locuintei (centrala de zona sau termoficare, centrala termica proprie care deserveste exclusiv aceasta cladire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) ................................ .
    7. Vechimea cladirii in ani ..............................................
                                       (la data trecerii in proprietatea
                                                statului bulgar)
    8. Tipul locuintei (Decretul nr. 256/1984 - anexa nr. 4, tabelul nr. 1) ...
    9. Relevee anexate ........................................................
                              (plan de situatie, plan de nivel curent)

                 II. Suprafetele locuintei si ale anexelor
    1. Suprafata utila a locuintei                              ........... mp
    2. Suprafata utila a camerei de serviciu situate
       la subsol, la demisol sau la mansarda                    ........... mp
    3. Suprafata utila a pivnitei si a boxelor
       de la subsol, in folosinta exclusiva a locuintei         ........... mp
    4. Suprafata utila a terasei, rezultata din
       retragerea din gabarit                                   ........... mp
    5. Suprafata utila a garajului                              ........... mp
    6. Constructii-anexe (tip, dimensiune, vechime si stare)    ........... mp

                    III. Evaluarea locuintei
    1. Valoarea de inlocuire a locuintei
    (cost/mp, corespunzator tipului constructiei, regimului de inaltime si gradului de finisaj, superior sau inferior, prevazut in tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei.
    2. Valoarea de inlocuire a dependintelor
    - camera de serviciu situata la subsol, la demisol sau la mansarda (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984);
    - pivnite, boxe in subsol, in folosinta exclusiva (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei;
    - terasa rezultata din retragere in gabarit (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei.

    TOTAL CAP. I - LOCUINTE SI DEPENDINTE: .................. lei

    Se adauga sau se scade, pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii (tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul in 256/1984).
    A. Se adauga:
    - incalzire centrala
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei
    - constructia si echipamentul centralei termice
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei
    - incalzire cu gaze la sobe
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei
    - obloane
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei
    - valoarea elementelor deosebite ce depasesc caracteristicile gradului de finisaj superior, evaluata pe baza de deviz de catre specialisti: ........ lei.
    B. Se scad:
    - invelitoare de carton bitumat, sita, sindrila, stuf sau paie
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei
    - lipsa unor instalatii:
    - cada de baie ............ lei/bucata = ......... lei
    - lavoar .................. lei/bucata = ......... lei
    - chiuveta bucatarie ...... lei/bucata = ......... lei
    - lipsa tencuielilor exterioare
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei
    - lipsa fundatiilor
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei
    - pardoseli de pamant
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei

    TOTAL CAP. II - LOCUINTE SI DEPENDINTE: ................. lei

    3. Corectia de nivel
    (tabelul nr. 9 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
    ........ lei x ...... = lei
    TOTAL: ................ lei
    4. Aplicarea coeficientului de uzura in timp (tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
    ........ lei x ...... = ....... lei
    5. Cota-parte lift
    ........ lei x ...... = ....... lei

    TOTAL CAP. III: ..................... lei

             IV. Valoarea lucrarilor de arta si a ornamentelor
    Evaluate de specialisti - se va anexa modul de calcul

    TOTAL CAP. IV: ...................... lei

                   V. Evaluarea anexelor locuintelor
    (Tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 si pentru - uzura tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)

    TOTAL EVALUARE CAP. V: .............. lei

                  VI. Total general locuinte si anexa
    VII. Mentinerea sau diferentierea cu +/- 10% a pretului apartamentului si al anexelor acestuia, stabilit potrivit alineatului precedent, in functie de amplasarea cladirilor in cadrul localitatilor urbane; pentru locuintele situate in mediul rural preturile se mentin nediferentiat.
    VIII. Totalul prevazut la cap. VII este obtinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.
    Acesta se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii fata de cel existent in luna ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile sale teritoriale.
    IX. La valoarea locuintei astfel determinata se adauga valoarea garajului, stabilita potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicata.
    X. In cazul despagubirii fostilor proprietari si a mostenitorilor acestora, se va adauga valoarea terenului aferent, stabilita pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    XI. Pretul astfel obtinut se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii fata de cel existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile sale teritoriale.

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

    - Model de calcul -

                        FISA TEHNICA DE CALCUL
pentru cladirile si constructiile cu alta destinatie decat cea de locuinta

    Constructiile sunt situate in str. ............ nr. ......., localitatea ..................

                      I. Caracteristicile constructiilor
    1. Structura de rezistenta a cladirii si a constructiilor si descrierea elementelor de constructii si instalatii:
    - fundatie de ........................    stare ..................
    - zidarie de .........................    stare ..................
    - sarpanta de ........................    stare ..................
    - invelitoare din ....................    stare ..................
    - plansee de .........................    stare ..................
    - tamplarie exterioara ...............    stare ..................
    - tamplarie interioara ...............    stare ..................
    - tencuieli exterioare ...............    stare ..................
    - pardoseli calde ....................    stare ..................
    - pardoseli reci .....................    stare ..................
    - instalatii sanitare ................    stare ..................
    - instalatii electrice ...............    stare ..................
    - instalatii de incalzire ............    stare ..................
    Fata de elementele de mai sus, starea constructiilor este ................
    2. Numarul de niveluri ale cladirii si constructiilor ....................
    3. Sistemul de incalzire a constructiilor (centrala de zona sau termoficare, centrala termica proprie care deserveste exclusiv aceasta cladire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) ............................
    4. Vechimea cladirii in ani ...............................................
                                       (la data trecerii in proprietatea
                                                statului bulgar)
    5. Tipul cladirii (Catalog nr. ........ pentru reevaluarea cladirilor si constructiilor, numar fise)
    6. Relevee anexate ........................................................
                              (plan de situatie, plan de nivel curent)

              II. Aria desfasurata a cladirii si constructiilor
    Aria desfasurata ........ mp

                    III. Evaluarea constructiilor
    Valoarea de inlocuire a constructiilor
    (cost/mp, corespunzator tipului de constructie si regimului de inaltime, prevazute in tabelul cuprinzand indicatorii valorii de inlocuire)
    ............. mp x ....... lei/mp = .......... lei

    TOTAL CAP. I - CONSTRUCTII: .................. LEI

    Se adauga sau se scade, pentru existenta sau lipsa unor instalatii ori elemente de constructii (termeni de corectie prevazuti in fise).

    TOTAL CAP. II - CONSTRUCTII: ................. LEI

    Aplicarea coeficientului de uzura in timp
    ............. lei x ............ = ........... lei

    TOTAL CAP. III ............ lei

                IV. Total general constructii ........ lei
    Totalul prevazut la capitolul anterior este obtinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.
    Acesta se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii fata de cel existent in luna ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile sale teritoriale.
    V. In cazul despagubirii fostilor proprietari si a mostenitorilor legali ai acestora, se va adauga valoarea terenului aferent, stabilita pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completarile ulterioare, elaborate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
    VI. Pretul astfel obtinut la alineatul precedent se inmulteste cu coeficientul de actualizare in functie de cresterea veniturilor salariale medii nete din ultima luna a trimestrului expirat anterior platii fata de cel existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Statistica prin directiile sale teritoriale.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 753/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 753 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu