E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 750 din 14 iulie 2005

privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 676 din 28 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se constituie urmatoarele consilii interministeriale permanente, denumite in continuare consilii interministeriale, ca organisme cu rol consultativ, fara personalitate juridica, avand componenta prevazuta in anexa nr. 1:
    a) Consiliul interministerial pentru afaceri interne si justitie;
    b) Consiliul interministerial pentru relatii externe si afaceri europene;
    c) Consiliul interministerial pentru integrare europeana;
    d) Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale si comerciale, piata interna, competitivitate, mediul de afaceri;
    e) Consiliul interministerial pentru administratie si functie publica, descentralizare, comunitati locale;
    f) Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sanatate, protectia consumatorului;
    g) Consiliul interministerial pentru educatie, cultura, cercetare, tineret, sport si minoritati;
    h) Consiliul interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurala si mediu;
    i) Consiliul interministerial pentru dezvoltare regionala, infrastructura, amenajarea teritoriului si turism;
    j) Consiliul interministerial pentru situatii de criza;
    k) Consiliul de planificare strategica.
    Art. 2
    (1) Consiliile interministeriale permanente prevazute la art. 1 lit. a) - j) indeplinesc urmatoarele atributii principale:
    a) solutioneaza problemele specifice din domeniile majore pe care le gestioneaza;
    b) asigura coerenta fundamentarii si implementarii politicilor guvernamentale din domeniul respectiv;
    c) asigura comunicarea interministeriala din domeniul respectiv, precum si armonizarea punctelor de vedere;
    d) formeaza grupuri de lucru interministeriale pentru solutionarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial;
    e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici;
    f) coordoneaza monitorizarea implementarii politicilor promovate;
    g) elaboreaza rapoarte periodice;
    h) monitorizeaza activitatea comisiilor interministeriale si a grupurilor de lucru din subordine.
    (2) Consiliul de planificare strategica indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) stabileste si coordoneaza prioritatile ce deriva din documente strategice pentru indeplinirea obiectivelor Guvernului in colaborare cu ministerele de resort;
    b) coreleaza politicile guvernamentale cu angajamentele si conditionalitatile asumate de Executiv in relatia cu organizatiile internationale;
    c) realizeaza programarea multianuala a prioritatilor strategice fundamentale si coroborarea acestora cu programarea bugetara pe termen mediu;
    d) coreleaza politicile ce urmeaza a fi implementate cu fondurile bugetare alocate pe termen scurt si mediu.
    Art. 3
    (1) Consiliile interministeriale au ca membri pe ministrii de stat care coordoneaza domeniul respectiv, ministrii de resort din domeniul respectiv, ministrul finantelor publice, ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un consilier de stat al primului-ministru pe problematica domeniului respectiv, conform anexei nr. 1.
    (2) Conducerea consiliilor interministeriale este asigurata, dupa caz, de primul-ministru, ministrii de stat, respectiv ministrii de resort, conform anexei nr. 1.
    Art. 4
    (1) Consiliile interministeriale se reunesc in sedinte ordinare lunare sau, ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la solicitarea oricarui membru.
    (2) Fiecare membru al consiliului interministerial are dreptul sa introduca o problema pe agenda intalnirii ordinare sau extraordinare.
    (3) Deciziile consiliilor interministeriale se iau in unanimitate. In cazul in care nu se ajunge la unanimitate in luarea unei decizii, se vor propune alternative, decizia finala amanandu-se pentru sedinta urmatoare. Luarea unei decizii nu poate fi amanata de mai mult de doua ori, in caz contrar decizia finala urmand a fi luata in prima sedinta a Guvernului, pe baza alternativelor mentionate.
    Art. 5
    (1) Consiliile interministeriale prezinta Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 6 luni.
    (2) La solicitarea Guvernului, consiliile interministeriale vor prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acestea.
    Art. 6
    (1) Fiecare consiliu interministerial isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care il aproba in prima sedinta de lucru.
    (2) Secretariatul tehnic al fiecarui consiliu interministerial se constituie din reprezentantii ministerelor de resort implicate si cate un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 7
    (1) In subordinea consiliilor interministeriale pot functiona comisii interministeriale, infiintate conform prevederilor legale in vigoare, precum si grupuri de lucru pentru solutionarea problemelor punctuale, clar definite si cu termene precise.
    (2) Consiliile interministeriale au obligatia de a monitoriza activitatea comisiilor si grupurilor de lucru interministeriale din subordine si de a propune infiintarea unor structuri noi sau desfiintarea celor care si-au indeplinit obiectivul pentru care au fost constituite.
    (3) Structura, gradul de reprezentare, mandatul si termenele de realizare a obiectivelor comisiilor sau grupurilor de lucru sunt stabilite de consiliul interministerial in a carui subordine sunt organizate.
    (4) In comisiile si grupurile de lucru pot participa, ca membri cu drepturi depline, si reprezentanti ai altor institutii publice care nu fac parte din consiliul coordonator.
    Art. 8
    La lucrarile consiliilor interministeriale, ale comisiilor si grupurilor de lucru subordonate pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor administratiei publice, ai institutiilor academice si de invatamant superior, ai organizatiilor societatii civile, care ar putea contribui la solutionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.
    Art. 9
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, consiliile interministeriale permanente prevazute la art. 1 preiau in subordine organismele interministeriale constituite pana la aceasta data, conform anexei nr. 2.
    (2) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, fiecare consiliu interministerial va face propuneri pentru desfiintarea sau pastrarea, dupa caz, a organismelor interministeriale din subordine preluate conform anexei nr. 2.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul delegat pentru coordonarea
                       Secretariatului General al Guvernului,
                       Mihai Alexandru Voicu

                       p. Ministrul justitiei,
                       Maria Cristina Manda,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                     Consilii interministeriale permanente
                            Componenta si conducere

 ______________________________________________________________________________
|    CONSILIU PERMANENT    |      COMPONENTA        |        CONDUCERE         |
|__________________________|________________________|__________________________|
| I. Consiliul             | MJ                     | Co-presedintie MJ - MAI  |
| interministerial pentru  | MAI                    |                          |
| afaceri interne si       | MAE                    |                          |
| justitie                 | MFP                    |                          |
|                          | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| II. Consiliul            | MAE                    | Co-presedintie MAE - MIE |
| interministerial pentru  | MIE                    |                          |
| relatii externe si       | MFP                    |                          |
| afaceri europene         | MAPN                   |                          |
|                          | MEC                    |                          |
|                          | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| III. Consiliul           | Primul-Ministru        | Primul-Ministru          |
| interministerial pentru  | Ministru de Stat pentru|                          |
| integrare europeana -    | coordonarea            |                          |
| CEIE                     | activitatilor din      |                          |
|                          | domeniile culturii,    |                          |
|                          | invatamantului si      |                          |
|                          | integrarii europene    |                          |
|                          | MIE                    |                          |
|                          | MAE                    |                          |
|                          | MFP                    |                          |
|                          | Ministru delegat acquis|                          |
|                          | comunitar              |                          |
|                          | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| IV. Consiliul            | Ministru de Stat pentru| Co-presedintie:          |
| interministerial pentru  | coordonarea            | Ministru de Stat pentru  |
| probleme economice,      | activitatilor din      | coordonarea activitatilor|
| politici fiscale si      | domeniul economic      | din domeniul economic    |
| comerciale, piata        | Ministrul de Stat      | Ministrul de Stat pentru |
| interna, competitivitate,| pentru coordonarea     | coordonarea activitatilor|
| mediul de afaceri        | activitatilor din      | din domeniile mediului de|
|                          | domeniile mediului de  | afaceri si IMM           |
|                          | afaceri si IMM         |                          |
|                          | MEC                    |                          |
|                          | MIE                    |                          |
|                          | MAPDR                  |                          |
|                          | Ministrul delegat      |                          |
|                          | pentru comert          |                          |
|                          | MFP                    |                          |
|                          | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|                          | MCTI                   |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| V. Consiliul             | MAI                    | MAI                      |
| interministerial pentru  | SGG                    |                          |
| administratie si functie | MFP                    |                          |
| publica, descentralizare,| MJ                     |                          |
| comunitati locale        | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| VI. Consiliul            | MMSSF                  | Co-presedintie MMSSF - MS|
| interministerial pentru  | MFP                    |                          |
| afaceri sociale,         | MEdC                   |                          |
| sanatate, protectia      | MS                     |                          |
| consumatorului           | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| VII. Consiliul           | Ministru de Stat pentru| Ministru de Stat pentru  |
| interministerial pentru  | coordonarea            | coordonarea              |
| educatie, cultura,       | activitatilor din      | activitatilor din        |
| cercetare, tineret,      | domeniile culturii,    | domeniile culturii,      |
| sport si minoritati      | invatamantului si      | invatamantului si        |
|                          | integrarii europene    | integrarii europene      |
|                          | MEdC                   |                          |
|                          | MCC                    |                          |
|                          | MCTI                   |                          |
|                          | MFP                    |                          |
|                          | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| VIII. Consiliul          | MAPDR                  | Co-presedintie MAPDR -   |
| interministerial pentru  | MMGA                   | MMMGA                    |
| agricultura, pescuit,    | SGG                    |                          |
| dezvoltare rurala si     | MFP                    |                          |
| mediu                    | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| IX. Consiliul            | MTCT                   | Co-presedintie MTCT - MIE|
| interministerial pentru  | MIE                    |                          |
| dezvoltare regionala,    | MAI                    |                          |
| infrastructura,          | MEC                    |                          |
| amenajarea teritoriului  | MCTI                   |                          |
| si turism                | Ministrul delegat      |                          |
|                          | pentru lucrari publice |                          |
|                          | si amenajarea          |                          |
|                          | teritoriului           |                          |
|                          | MFP                    |                          |
|                          | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| X. Consiliul             | MAI                    | MAI                      |
| interministerial pentru  | MAPN                   |                          |
| situatii de criza        | MTCT                   |                          |
|                          | MMGA                   |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|                          | MFP                    |                          |
|                          | Cancelaria             |                          |
|                          | Primului-Ministru -    |                          |
|                          | Consilier de Stat      |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|
| XI. Consiliul de         | Primul-Ministru        | Primul-Ministru          |
| planificare strategica   | Ministri de stat       |                          |
|                          | SGG                    |                          |
|                          | MFP                    |                          |
|                          | DRP                    |                          |
|                          | MIE                    |                          |
|                          | Ministru delegat pentru|                          |
|                          | controlul implementarii|                          |
|                          | programelor cu         |                          |
|                          | finantare              |                          |
|                          | internationala si      |                          |
|                          | urmarirea aplicarii    |                          |
|                          | acquis-ului comunitar  |                          |
|__________________________|________________________|__________________________|

    ANEXA 2

                 Preluarea organismelor interministeriale actuale

 ______________________________________________________________________________
| Consiliu         |           Comitete interministeriale preluate             |
| interministerial |                                                           |
| permanent        |                                                           |
|__________________|___________________________________________________________|
|I. Consiliul      | 1) Comisia interministeriala pentru monitorizarea         |
|interministerial  | aplicarii prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele   |
|pentru afaceri    | masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea     |
|interne si        | demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de|
|justitie          | afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei             |
|                  | 2) Comisia interministeriala pentru evaluarea             |
|                  | despagubirilor banesti care urmeaza sa fie acordate       |
|                  | persoanelor indreptatite potrivit Legii nr. 10/2001       |
|                  | 3) Comisia centrala pentru aplicarea dispozitiilor        |
|                  | Legii nr. 9/1998                                          |
|                  | 4) Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare in |
|                  | domeniul securitatii                                      |
|                  | 5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea    |
|                  | elaborarii, perfectionarii si implementarii legislatiei in|
|                  | domeniul restituirii proprietatii imobiliare, preluata in |
|                  | mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989  |
|                  | 6) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea si |
|                  | evaluarea activitatii de prevenire si combatere a         |
|                  | traficului de persoane                                    |
|                  | 7) Consiliul interministerial pentru siguranta rutiera    |
|                  | 8) Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat  |
|                  | ale Romaniei                                              |
|                  | 9) Grupul interministerial Roman pentru Managementul      |
|                  | Integrat al Frontierei de Stat                            |
|                  | 10) Consiliul interministerial de monitorizare a          |
|                  | rezolutiilor privind combaterea terorismului              |
|                  | 11) Grupul de Coordonare a implementarii Strategiei       |
|                  | Nationale privind Migratia                                |
|                  | 12) Grupul interinstitutional de lucru privind Black Sea  |
|                  | Border Security Initiative                                |
|                  | 13) Comisia mixta de frontiera romano-ucraineana          |
|                  | 14) Grupul operational de legatura roman                  |
|                  | 15) Comitetul national de securitate aeronautica          |
|                  | 16) Comisia interministeriala pentru repartizarea         |
|                  | bunurilor prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) din      |
|                  | Ordonanta Guvernului nr. 12/1998                          |
|__________________|___________________________________________________________|
|II. Consiliul     | 1) Comitetul interministerial pentru sprijinirea romanilor|
|interministerial  | de pretutindeni                                           |
|pentru relatii    | 2) Consiliul interministerial pentru imagine externa      |
|externe si afaceri| 3) Comisia de monitorizare a aplicarii Memorandumului de  |
|europene          | intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii |
|                  | Ungare privind Legea maghiarilor din statele vecine       |
|                  | Ungariei                                                  |
|                  | 4) Comitetul interdepartamental pentru coordonarea        |
|                  | participarii Romaniei in programele internationale de     |
|                  | asistenta destinate noilor state independente de pe       |
|                  | teritoriul fostei Uniuni Sovietice                        |
|                  | 5) Comisia nationala pentru integrarea Romaniei in NATO   |
|                  | (va fi inlocuita de Comisia nationala pentru NATO)        |
|                  | 6) Comisia interministeriala pentru coordonarea si        |
|                  | derularea efectiva a Acordului dintre Guvernul Romaniei si|
|                  | Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitiva |
|                  | a compensarii contributiilor de asigurari sociale ale     |
|                  | refugiatilor politici greci repatriati din Romania, semnat|
|                  | la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin             |
|                  | Legea nr. 63/1997                                         |
|                  | 7) Consiliul interministerial pentru imagine externa      |
|                  | 8) Consiliul interinstitutional pentru exercitarea        |
|                  | mandatului Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU     |
|                  | 9) Grupul de lucru pentru negocierea documentului politic |
|                  | de baza ("Acordul de acces") care va reglementa amplasarea|
|                  | facilitatilor militare si prezenta fortelor SUA pe        |
|                  | teritoriul Romaniei                                       |
|                  | 10) Grupul roman pentru neproliferare/Grupul              |
|                  | interinstitutional de lucru privind Proliferation Security|
|                  | Initiative (PSI)                                          |
|                  | 11) Consiliul Afaceri Generale si Relatii Externe         |
|                  | 12) Comitetul Interministerial al Guvernului Romaniei     |
|                  | pentru relatiile cu Republica Moldova                     |
|__________________|___________________________________________________________|
|III. Consiliul    | 1) Comitetul interministerial pentru integrare europeana  |
|interministerial  | 2) Comitetul executiv pentru integrare europeana          |
|pentru integrare  | 3) Comitetul de transparenta pentru urmarirea utilizarii  |
|europeana         | fondurilor comunitare                                     |
|                  | 4) Delegatia nationala pentru negocierea aderarii Romaniei|
|                  | la Uniunea Europeana - negocierile s-au finalizat,        |
|                  | abrogare expresa                                          |
|                  | 5) Consiliul consultativ pentru negocierea aderarii       |
|                  | Romaniei la Uniunea Europeana - negocierile s-au          |
|                  | finalizat, abrogare expresa                               |
|                  | 6) Comitetul interministerial pentru elaborarea si        |
|                  | urmarirea implementarii Strategiei Guvernului de          |
|                  | comunicare interna si externa privind integrarea Romaniei |
|                  | in Uniunea Europeana                                      |
|                  | 7) Comisia Interministeriala pentru Programul PHARE de    |
|                  | cooperare transfrontaliera 1996 Romania - Ungaria         |
|                  | 8) Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD      |
|                  | 9) Comitetul de acreditare nationala SAPARD               |
|                  | 10) Comitetul de elaborare a Planului National de         |
|                  | Dezvoltare 2007 - 2013                                    |
|                  | 11) Comitetul Interministerial responsabil cu indeplinirea|
|                  | angajamentelor asumate in cadrul negocierilor cu Uniunea  |
|                  | Europeana, privind capitolul 6 "Concurenta"               |
|__________________|___________________________________________________________|
|IV. Consiliul     | 1) Comitetul interministerial pentru coordonarea si       |
|interministerial  | urmarirea accelerarii decontarilor si recuperarii         |
|pentru probleme   | arieratelor                                               |
|economice,        | 2) Comisia guvernamentala pentru offset (comisia          |
|politici fiscale  | guvernamentala pentru compensarea achizitiilor de tehnica |
|si comerciale,    | speciala)                                                 |
|piata interna,    | 3) Comitetul interministerial de coordonare a organizarii |
|competitivitate,  | si functionarii pietelor produselor agricole si alimentare|
|mediul de afaceri | in Romania                                                |
|                  | 4) Grupul de lucru pentru elaborarea si monitorizarea     |
|                  | planului de actiuni referitor la imbunatatirea mediului de|
|                  | afaceri                                                   |
|                  | 5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea    |
|                  | elaborarii si implementarii politicii industriale a       |
|                  | Romaniei si a planului de actiune aferent                 |
|                  | 6) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de   |
|                  | Comert Exterior                                           |
|                  | 7) Comitetul Interministerial pentru colaborarea Economica|
|                  | a tarilor din Zona Marii Negre                            |
|                  | 8) Comisia guvernamentala pentru participarea Romaniei la |
|                  | crearea unei noi organizatii interguvernamentale de       |
|                  | colaborare economica multilaterala, in locul C.A.E.R.     |
|                  | 9) Consiliul interministerial de coordonare a Agentiei    |
|                  | Nationale de Control al Exporturilor                      |
|                  | 10) Comitetul Interministerial pentru Negocierea          |
|                  | Acordului de Baza si a celorlalte Protocoale Sectoriale   |
|                  | ale Cartei Europene a Energiei                            |
|                  | 11) Comisia interdepartamentala pentru analiza si avizarea|
|                  | ofertelor referitoare la recuperarea si incasarea         |
|                  | drepturilor statului, precum si la angajarea si plata     |
|                  | obligatiilor care decurg din acorduri comerciale si de    |
|                  | plati guvernamentale si aranjamente tehnico-bancare,      |
|                  | reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 59/1994        |
|                  | 12) Comitetul interministerial pentru dezvoltarea         |
|                  | relatiilor economice romano-japoneze                      |
|                  | 13) Comisia interministeriala pentru microcredite         |
|                  | 14) Consiliul pentru export - organism public-privat      |
|                  | 15) Comisia interdepartamentala pentru avizarea           |
|                  | modalitatilor de incasare a creantelor Romaniei din       |
|                  | activitatea de comert exterior si alte activitati externe,|
|                  | derulate in baza acordurilor guvernamentale si comerciale |
|                  | inainte de 31 decembrie 1989                              |
|                  | 16) Comitetul interministerial pentru implementarea       |
|                  | masurilor necesare realizarii procesului de restructurare |
|                  | a siderurgiei                                             |
|                  | 17) Comisia interministeriala pentru elaborarea           |
|                  | programului de restructurare al SC Siderurgica SA         |
|                  | Hunedoara                                                 |
|                  | 18) Comitetul interministerial de conducere a reformei    |
|                  | gestiunii finantelor publice                              |
|                  | 19) Comitetul interministerial de gestionare a reformei   |
|                  | managementului finantelor publice                         |
|                  | 20) Grupul de lucru pentru dezvoltarea pietei de capital  |
|                  | 21) Comitetul Interministerial pentru supravegherea Pietei|
|                  | Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor     |
|                  | 22) Consiliul de Coordonare a Activitatii de Statistica   |
|                  | 23) Punctul National de Contact                           |
|                  | 24) Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM/Grupul de|
|                  | lucru pentru implementarea Cartei Europene pentru         |
|                  | intreprinderi mici                                        |
|                  | 25) Comitetul interministerial de monitorizare a          |
|                  | sistemului de sustinere si promovare a exportului cu      |
|                  | finantare de la bugetul de stat                           |
|                  | 26) Consiliul pentru avizarea licentierii operatiunilor cu|
|                  | produse si tehnologii cu dubla utilizare                  |
|                  | 27) Consiliul interministerial pentru examinarea si       |
|                  | avizarea cererilor de licenta pentru exportul si importul |
|                  | de produse militare                                       |
|                  | 28) Comisia Guvernamentala pentru aprobarea exceptarilor  |
|                  | de la plata taxelor vamale a importurilor de produse      |
|                  | speciale                                                  |
|                  | 29) Grupul de lucru privind examinarea politicii          |
|                  | comerciale a Romaniei in cadrul organizatiei mondiale a   |
|                  | comertului                                                |
|                  | 30) Grupul interministerial de lucru pe politica          |
|                  | industriala                                               |
|                  | 31) Grupul interministerial de lucru privind "garantarea  |
|                  | partiala a riscului aferent datoriei contractate de       |
|                  | societatile comerciale, regiile autonome, prestatoare de  |
|                  | servicii, pentru finantarea investitiilor"                |
|                  | 32) Comisia de licitatie pentru plasarea titlurilor de    |
|                  | stat prin Banca Nationala a Romaniei ca agent al statului |
|                  | 33) Comitetul pentru dezvoltarea sistemului national      |
|                  | pentru Statistica Finantelor Guvernamentale               |
|                  | 34) Comitetul Interministerial de garantii si credite de  |
|                  | comert exterior                                           |
|__________________|___________________________________________________________|
|V. Consiliul      | 1) Comitetul interministerial pentru relatia cu           |
|interministerial  | administratia publica                                     |
|pentru            | 2) Consiliul superior pentru reforma administratiei       |
|administratie si  | publice, coordonarea politicilor publice si ajustare      |
|functia publica,  | structurala                                               |
|descentralizare,  | 3) Comitetul tehnic interministerial si grupurile de lucru|
|comunitati locale | organizate in conformitate cu dispozitiile                |
|                  | Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004         |
|                  | 4) Comisia interministeriala pentru finalizarea politicii |
|                  | de stabilire a sistemului unitar de salarizare a          |
|                  | functionarilor publici                                    |
|                  | 5) Comitetul interministerial pentru coordonarea reformei |
|                  | procesului politicilor publice                            |
|                  | 6) Comisia pentru managerii publici                       |
|                  | 7) Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale          |
|                  | 8) Comitet interministerial pentru coordonarea procesului |
|                  | de deconcentrare                                          |
|                  | 9) Comitetul interministerial pentru stabilirea           |
|                  | serviciilor publice deconcentrate                         |
|                  | 10) Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei |
|                  | administratiei publice                                    |
|                  | 11) Comisia de supraveghere a functionarii sistemului     |
|                  | electronic de achizitii publice                           |
|                  | 12) Comitetul interministerial pentru implementarea       |
|                  | strategiei nationale privind alimentarea cu energie       |
|                  | termica a localitatilor prin sisteme de producere si      |
|                  | distributie centralizate                                  |
|                  | 13) Comitetul interministerial pentru indeplinirea        |
|                  | sarcinilor reiesite din programul de iarna in domeniul    |
|                  | energetic                                                 |
|                  | 14) Grupul interministerial de lucru privind criza        |
|                  | financiara, insolventa si insolvabilitatea administratiei |
|                  | publice locale                                            |
|                  | 15) Grupul interministerial de lucru privind garantarea   |
|                  | partiala a creditelor contractate de administratia publica|
|                  | locala                                                    |
|                  | 16) Grupul interministerial de lucru privind revizuirea   |
|                  | cadrului legal al contractarii imprumuturilor de catre    |
|                  | administratia publica locala prevazute in OUG nr. 45/2003 |
|                  | 17) Grupul interministerial de lucru pentru organizarea   |
|                  | "Forumului cooperarii descentralizate romano-franceze",   |
|                  | Cluj-Napoca 2005                                          |
|                  | 18) Comitetul de coordonare a restructurarii              |
|__________________|___________________________________________________________|
|VI. Consiliul     | 1) Comisia consultativa interministeriala in domeniul     |
|interministerial  | egalitatii de sanse intre femei si barbati - CODES        |
|pentru afaceri    | 2) Comisia interministeriala privind asistenta sociala    |
|sociale, sanatate,| 3) Comitetul mixt de implementare si monitorizare pentru  |
|protectia         | buna organizare si coordonare a indeplinirii Planului     |
|consumatorului    | general de masuri pentru aplicarea Strategiei de          |
|                  | imbunatatire a situatiei romilor                          |
|                  | 4) Comisia nationala de promovare a ocuparii fortei de    |
|                  | munca                                                     |
|                  | 5) Comisia anti-saracie si promovare a incluziunii        |
|                  | sociale - CASPIS                                          |
|                  | 6) Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de    |
|                  | Munca (72/2002)                                           |
|                  | 7) Comitetul interministerial pentru prevenirea           |
|                  | discriminarii                                             |
|                  | 8) Grupul de lucru interministerial constituit in vederea |
|                  | infiintarii administratiei unice pentru colectarea,       |
|                  | auditul si executarea contributiilor la asigurarile       |
|                  | sociale                                                   |
|                  | 9) Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de    |
|                  | Munca (113/2003)                                          |
|                  | 10) Grupul de lucru interministerial constituit pentru    |
|                  | rezolvarea problemelor specifice cu care se confrunta     |
|                  | cetatenii romani care lucreaza in strainatate             |
|                  | 11) Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de|
|                  | Uz Fitosanitar                                            |
|                  | 12) Comisia interministeriala pentru elaborarea de        |
|                  | strategii, identificarea si implementarea de solutii      |
|                  | pentru eficientizarea sistemului sanitar din Romania si a |
|                  | fluxurilor financiare legate de Casa nationala de         |
|                  | asigurari de sanatate                                     |
|                  | 13) Comisia nationala pentru supravegherea, controlul si  |
|                  | prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA                 |
|                  | 14) Grupul interministerial pentru elaborarea si          |
|                  | monitorizarea Strategiei Guvernului si a Planului de      |
|                  | Masuri de Incluziune Sociala privind tinerii care parasesc|
|                  | institutiile de ocrotire dupa implinirea varstei de 18 ani|
|                  | 15) Grupul la Nivel Inalt in domeniul protectiei si       |
|                  | ingrijirii copilului                                      |
|__________________|___________________________________________________________|
|VII. Consiliul    | 1) Comitetul interministerial pentru Problemele           |
|interministerial  | Tineretului                                               |
|pentru educatie,  | 2) Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in    |
|cultura,          | Sport                                                     |
|cercetare,        | 3) Comisia interministeriala pentru urmarirea programului |
|tineret, sport si | de constructie de sali de sport                           |
|minoritati        | 4) Consiliul Interministerial pentru Stiinta, Tehnologie  |
|                  | si Inovare                                                |
|                  | 5) Comisia pentru intocmirea listelor bunurilor culturale |
|                  | nerestituite din tezaurul Romaniei depus la Moscova in    |
|                  | perioada 1916 - 1917                                      |
|                  | 6) Grupul de promovare a tehnologiei informatiei in       |
|                  | Romania                                                   |
|                  | 7) Comisia interministeriala pentru zone construite       |
|                  | protejate                                                 |
|                  | 8) Consiliul National pentru Politica Stiintei si         |
|                  | Tehnologiei                                               |
|                  | 9) Consiliul de coordonare - Centrul istoric Bucuresti    |
|                  | 10) Comisia Nationala pentru Subventionarea Culturii      |
|                  | Scrise                                                    |
|                  | 11) Comisia pentru atestarea calitatii de beneficiar al   |
|                  | indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a  |
|                  | artistilor interpreti sau executanti                      |
|                  | 12) Comitetul consultativ al proiectului "Economia bazata |
|                  | pe cunoastere"                                            |
|                  | 13) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri care au |
|                  | apartinut cultelor religioase din Romania                 |
|__________________|___________________________________________________________|
|VIII. Consiliul   | 1) Comisia pentru urmarirea exploatarii rationale si a    |
|interministerial  | protectiei resurselor naturale din bazinul hidrografic    |
|pentru            | al raului Cerna (Comisia Cerna)                           |
|agricultura,      | 2) Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon  |
|dezvoltare rurala | 3) Comisia Nationala pentru Schimbari Climatice           |
|si mediu          | 4) Comitetul interministerial pentru coordonarea          |
|                  | integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si|
|                  | strategiile sectoriale la nivel national                  |
|                  | 5) Comitetul interministerial pentru zona montana         |
|                  | 6) Consiliul interministerial al apelor                   |
|                  | 7) Comitetul National F.A.O. (C.N./F.A.O.)                |
|                  | 8) Comisia nationala pentru acordarea etichetei ecologice |
|                  | 9) Comitetul de coordonare potrivit                       |
|                  | Ordonantei Guvernului nr. 15/2000 privind declararea      |
|                  | orasului Sulina, judetul Tulcea si a zonei inconjuratoare |
|                  | ca obiectiv de interes national                           |
|                  | 10) Comitetul de politici strategice a proiectului privind|
|                  | reabilitarea si reforma sectorului de irigatii            |
|                  | 11) Comitetul national pentru combaterea secetei, a       |
|                  | degradarii terenurilor si a desertificarii                |
|                  | 12) Grupul de lucru pentru examinarea "Hot spoturilor cu  |
|                  | potential transfrontalier privind Rosia Montana"          |
|                  | 13) Comitetul de avizare al administratiei fondului pentru|
|                  | mediu                                                     |
|__________________|___________________________________________________________|
|IX. Consiliul     | 1) Centrul national pentru asezari umane (habitat)        |
|interministerial  | 2) Consiliul interministerial de avizare lucrari publice  |
|pentru dezvoltare | de interes national si locuinte sociale                   |
|regionala,        | 3) Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala         |
|infrastructura,   | 4) Comitetul interministerial pentru transportul          |
|amenajarea        | marfurilor periculoase pe calea ferata                    |
|teritoriului si   | 5) Consiliul Interministerial pentru Infrastructura       |
|turism            | Calitatii si Armonizarea Reglementarilor Tehnice          |
|                  | 6) Comitetul de monitorizare pentru programul ISPA        |
|                  | 7) Comitetul interministerial pentru armonizarea          |
|                  | strategiilor, programelor si planurilor de actiuni        |
|                  | sectoriale si regionale                                   |
|                  | 8) Comitetul National de Coordonare a Proiectului de      |
|                  | dezvoltare a infrastructurii locale in orasele mici si    |
|                  | mijlocii (SAMTID)                                         |
|                  | 9) Grupul de lucru interinstitutional care sa realizeze o |
|                  | evaluare a schemelor de ajutor de stat existente in zonele|
|                  | libere in vederea compatibilizarii lor cu legislatia      |
|                  | comunitara                                                |
|                  | 10) Comisia interministeriala pentru analiza              |
|                  | posibilitatilor de imbunatatire a conditiilor economice si|
|                  | sociale in Valea Jiului                                   |
|                  | 11) Comitetul interministerial pentru reteaua de transport|
|                  | de interes national si european                           |
|                  | 12) Comitetul interministerial pentru programe si mari    |
|                  | obiective de investitii de importanta nationala           |
|                  | 13) Grupul interministerial de lucru pentru urgentarea    |
|                  | asigurarii bazei legale si a resurselor financiare        |
|                  | necesare pentru construirea posturilor de inspectie       |
|                  | veterinara la frontiera                                   |
|                  | 14) Comisia interministeriala pentru Valea Jiului         |
|                  | 15) Comisia Nationala TRACECA                             |
|                  | 16) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea   |
|                  | elaborarii si implementarii Strategiei nationale in       |
|                  | domeniul eficientei energetice si a planului de actiuni   |
|                  | aferent                                                   |
|                  | 17) Consiliul consultativ de design                       |
|                  | 18) Comitetului interministerial de urmarire a finalizarii|
|                  | contractelor, a finantarii si a stadiului lucrarilor in   |
|                  | vederea punerii in functiune a Unitatii 2 de la CNE       |
|                  | Cernavoda                                                 |
|                  | 19) Comisia interministeriala pentru reluarea si          |
|                  | finalizarea lucrarilor privind Unitatea 3 de la CNE       |
|                  | Cernavoda                                                 |
|                  | 20) Comitetul pentru siguranta transportului produselor   |
|                  | petroliere prin conductele magistrale                     |
|__________________|___________________________________________________________|
|X. Consiliul      | 1) Comitetul National pentru Situatii de Urgenta          |
|interministerial  | 2) Comisia de monitorizare a unor eventuale inundatii     |
|pentru situatii   | 3) Comitetul interministerial pentru situatii de criza    |
|de criza          | 4) Comitetul de coordonare a proiectului de prevenire si  |
|                  | management al dezastrelor                                 |
|                  | 5) Comisia pentru transparenta utilizarii fondurilor      |
|                  | pentru sinistrati                                         |
|__________________|___________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 750/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 750 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 750/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu