Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.736 din 26.08.2014

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 652 din 04 septembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/va fi actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Iulian-Ghiocel Matache, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Daniela Pescaru, secretar de stat
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MT: 13633330 CUI CNCF „CFR“ - S.A.: R 11054529 Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt. Nr. MF. Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar în lei Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147766 TOTAL parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Linii ferate = 22,351 km; Nr. aparate de cale echivalente = 37 buc. (27 buc. sch. simpli şi 3 buc. Tdj) linii cf simple = 22,351 km Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 782.583,62 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 147768 TOTAL parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Nr. de poduri = 1 buc. Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 428,05 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesiune concesiune imobil
3 147774 TOTAL parţial 8.10.10 Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice - clădiri: 2 buc. cabine pază Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 175,69 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesiune concesiune imobil
4 147772 TOTAL parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii SCB, reţele alimentare şi iluminat Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 4.317,00 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
5 147767 TOTAL parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile Linii cf = 4,944 km; Nr. aparate de cale echivalente = 19 buc.; linie cf simplă = 4,944 km; linie cf dublă (desfăşurată) = 0 km; Lung. linii cf electrificate = 0 km Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 418.485,87 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
6 147773 TOTAL parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile Instalaţii SCB, reţele alimentare şi iluminat Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 77,22 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz CS MT: 13633330 CUI CNCF „CFR“ - SA: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147782 TOTAL parţial carte funciară nr.: 57/N-specială, 58/N-specială, 274-specială/2013 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile de cale ferată deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Poduri = 8 buc., podeţe = 1 buc. Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara, Braşov, Bucureşti Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova 1998 4437 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; concesionat concesionat imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 736/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 736 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu