E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 735 din 21 octombrie 1998

pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 413 din 30 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 82 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Punerea in aplicare a instructiunilor aprobate potrivit art. 1 se va face de catre personalul silvic de specialitate din Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si din Regia Nationala a Padurilor, cu sprijinul organelor din subordinea Ministerului de Interne, a Ministerului Transporturilor si al autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 379/1993 pentru aprobarea si punerea in aplicare a Instructiunilor privind circulatia materialelor lemnoase si a altor produse ale padurii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 14 septembrie 1993.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       p. Ministru de interne,
                       Theodor Zaharia,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul transporturilor,
                       Adrian Marinescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                           INSTRUCTIUNI
cu privire la circulatia si controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund

    CAP. 1
    Documentele de insotire folosite la transportul materialelor lemnoase si eliberarea acestora

    Art. 1
    Potrivit prevederilor art. 76 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, materialele lemnoase se pot transporta de la locul de recoltare sau de depozitare, insotite obligatoriu de documente de insotire, pe toata durata transportului, din care sa rezulte cu certitudine legalitatea provenientei acestora.
    Art. 2
    In sensul prezentelor instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) materiale lemnoase - produsele lemnoase brute, prelucrate sau semifabricate, mentionate la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cum sunt: lemnul de lucru rotund sau despicat si lemnul de foc, obtinute ca rezultat al aplicarii taierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale, de igienizare a padurilor, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat sau cioplit. Pomii de Craciun sunt produse lemnoase care au acelasi regim de circulatie ca si materialele lemnoase;
    b) circulatia materialelor lemnoase - actiunea de transport al acestora de la locul de unde au fost obtinute sau depozitate la un alt loc, folosind in acest scop orice mijloc si orice cale de acces si de transport;
    c) provenienta materialelor lemnoase - sursa de unde au fost obtinute acestea, respectiv:
    - paduri proprietate publica sau privata;
    - vegetatie forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, prevazuta la art. 6 si 68 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;
    - centrele de sortare, prelucrare si depozitare de materiale lemnoase.
    Art. 3
    (1) Documentele de insotire a materialelor lemnoase de orice fel pe durata transportului sunt, dupa caz: bonul de vanzare, foaia de insotire, avizul de expeditie sau avizul de plutarit si justifica sortimentele si cantitatile care sunt transportate. Originalul documentului - exemplarul 1 - va insoti transportul.
    a) Bonul de vanzare
    Bonul de vanzare foloseste la justificarea vanzarii materialelor lemnoase de catre unitatile silvice sau de alti detinatori, cu orice titlu, de asemenea materiale catre persoane fizice sau juridice. Acest document insoteste marfa respectiva de la locul de cumparare - padure, targ, piata, obor, magazin, depozite ale agentilor economici - la locul indicat de cumparator.
    Bonul de vanzare este valabil ca document de insotire numai pe durata transportului, dar nu mai mult de 48 de ore de la data eliberarii materialului lemnos, data ce se consemneaza in acest document.
    Bonul de vanzare se emite numai de catre persoana care detine in gestiune respectivul material lemnos, o data cu eliberarea materialului lemnos. Documentul se emite pentru o singura persoana si pentru un singur mijloc de transport.
    b) Foaia de insotire
    Foaia de insotire este utilizata pentru justificarea provenientei materialelor lemnoase si insoteste materialul lemnos transportat de la locul predarii-primirii acestuia pana la destinatie, in vederea depozitarii sau prelucrarii.
    Valabilitatea acestui document este de maximum 48 de ore din momentul eliberarii lui la locul predarii-primirii. Se excepteaza de la aceasta prevedere transportul cu mijloace de transport feroviare si navale, la care se iau in considerare termenele legale de executie a contractului de transport.
    Materialele lemnoase care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie sa fie insotite de cate o foaie de insotire pentru fiecare mijloc de transport in parte, eliberata de persoanele prevazute la art. 7.
    c) Avizul de expeditie
    Avizul de expeditie este utilizat pentru justificarea provenientei materialelor lemnoase expediate in baza unui contract sau a unei comenzi, pe timpul transportului cu orice mijloc, precum si de catre unitatile autorizate sa receptioneze si sa prelucreze materiale lemnoase.
    Documentul se elibereaza de catre persoanele mentionate la art. 6, fiind obligatorie inscrierea numarului contractului sau al comenzii.
    Pentru agentii economici care achizitioneaza materiale lemnoase, avizul de expeditie va fi insotit obligatoriu de borderoul de achizitie in baza caruia a fost eliberat.
    d) Avizul de plutarit
    Avizul de plutarit este utilizat pentru justificarea provenientei materialelor lemnoase transportate prin plutarit organizat, pe rauri sau pe lacuri.
    (2) Folosirea altor documente decat cele mentionate la lit. a) - d) este interzisa.
    Art. 4
    (1) Completarea documentului de insotire se face pe baza masuratorilor directe si a evidentelor de provenienta a materialelor lemnoase: acte de inventariere a arborilor, de receptie tehnica si altele asemenea.
    (2) Completarea datelor pe formularele respective se va face cu pixul cu pasta, citet, fara stersaturi sau adaugari ulterioare.
    Art. 5
    Documentele mentionate la art. 3 vor cuprinde urmatoarele date:
    a) emitentul documentului;
    b) locul de unde provin materialele lemnoase transportate: denumirea ocolului silvic, a partidei, unitatii de productie, unitatii amenajistice; denumirea padurii proprietate privata; denumirea si categoria vegetatiei forestiere situate pe terenuri care nu fac parte din fondul forestier si care nu sunt cuprinse in amenajamentele silvice; denumirea si sediul depozitului sau centrului de prelucrare a materialelor lemnoase;
    c) denumirea produselor si cantitatea; la lemnul de lucru se indica, pe specii, numarul de piese, iar pentru fiecare piesa, diametrul, lungimea si volumul; lemnul de foc se inscrie pe grupe de specii, iar cantitatile se exprima in unitati conventionale;
    d) numele si prenumele, in cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea, pentru persoanele juridice, si domiciliul ori sediul cumparatorului;
    e) numele, prenumele si domiciliul persoanei delegate ca insotitor al transportului, daca este cazul;
    f) locul de destinatie a materialelor lemnoase transportate si mijloacele de transport utilizate, respectiv denumirea si numarul de inmatriculare ale acestora, dupa caz;
    g) data emiterii documentului de insotire, precum si ziua si ora plecarii transportului cu materialele lemnoase, in cifre si litere;
    h) mentiuni speciale; pentru lemnul de lucru rotund se va mentiona: "Fiecare piesa a fost insemnata cu marca ...."; marca respectiva se va aplica si pe versoul documentului de insotire; la avizul de expeditie se va mentiona numarul contractului sau al comenzii in baza careia se face expeditia;
    i) numele, prenumele, calitatea, sigiliul si semnatura emitentului.
    Art. 6
    (1) Eliberarea documentelor de insotire si de atestare a provenientei materialelor lemnoase se face, dupa caz, de catre:
    a) agentii economici care achizitioneaza, recolteaza si comercializeaza materiale lemnoase;
    b) personalul silvic gestionar, pentru materialele lemnoase provenite din paduri proprietate publica, sau personalul silvic special imputernicit, pentru materialele lemnoase provenite din paduri proprietate privata si din terenurile acoperite cu vegetatie forestiera;
    c) gestionarii centrelor de sortare, prelucrare si depozitare a materialelor lemnoase, de la care acestea au fost cumparate sau transferate;
    d) administratia pietelor, targurilor, oboarelor, a burselor de marfuri, in baza documentelor de insotire a materialelor lemnoase aduse spre vanzare.
    (2) Persoanele care elibereaza documentele de insotire a materialelor lemnoase raspund, potrivit legii, de intocmirea corespunzatoare a acestora si de exactitatea datelor inscrise.
    Art. 7
    (1) Administratorul central al fondului forestier proprietate publica a statului asigura suportul financiar si logistic pentru tiparirea si distribuirea formularelor documentelor de insotire a materialelor lemnoase prevazute la art. 4. Pentru fiecare document, acestea vor fi tiparite in cate trei exemplare, in culori diferite, mentionandu-se pe fiecare exemplar cu majuscule: exemplarul 1, exemplarul 2 si, respectiv, exemplarul 3.
    (2) Persoanele fizice si juridice, autorizate sa elibereze aceste documente de insotire, vor procura formularele respective, contra cost, de la unitatile silvice in a caror raza teritoriala gestioneaza materialele lemnoase care urmeaza a fi transportate.

    CAP. 2
    Circulatia materialelor lemnoase si controlul acesteia

    Art. 8
    (1) Materialul lemnos de lucru cu diametrul la capatul gros mai mare de 20 cm, care este transportat din padure cu documentul de insotire (bonul de vanzare sau foaia de insotire), se marcheaza cu marca dreptunghiulara specifica agentului economic care administreaza padurea sau care exploateaza masa lemnoasa, dupa caz.
    (2) Dispozitivele de marcat vor purta un indicativ specific fiecarui agent economic imputernicit, vor fi inregistrate la birourile notariale si vor fi comunicate, imediat dupa inregistrare, Regiei Nationale a Padurilor si Inspectoratului General al Politiei.
    Modul de confectionare si de folosire a acestora se va stabili de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (3) Indepartarea din orice motiv a marcii constituie contraventie si se sanctioneaza conform legii.
    Art. 9
    Cu prilejul controlului circulatiei materialelor lemnoase, documentele de insotire mentionate in prezentele instructiuni, care nu poarta sigiliul emitentului, au termenul de valabilitate expirat, au corecturi necertificate, nu sunt completate la toate rubricile sau prevad alte produse decat cele transportate - sortimente, specii, cantitati - se retin, impreuna cu produsele respective, in vederea efectuarii cercetarilor pentru stabilirea provenientei acestora.
    Art. 10
    In situatia in care mijloacele de transport al materialelor lemnoase se defecteaza ori se ivesc alte imprejurari care pot determina depasirea termenului maxim de valabilitate a documentelor de insotire, beneficiarul transportului sau reprezentantul imputernicit al acestuia se va adresa ocolului silvic in a carui raza de activitate s-a produs evenimentul, pentru a se consemna aceasta situatie in documentul de insotire a materialelor lemnoase. Consemnarea se va face sub semnatura sefului ocolului silvic si prin aplicarea stampilei ocolului silvic. Prezentarea la ocolul silvic va avea loc in perioada de valabilitate a documentului de insotire.
    Art. 11
    (1) Cu prilejul efectuarii controlului circulatiei materialelor lemnoase, daca se constata ca datele inscrise in documentele de insotire referitoare la produsele transportate corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ cu cele ale materialelor lemnoase care sunt transportate efectiv, organul de control restituie documentele de insotire, cu mentionarea pe versoul acestora a datei, orei, punctului de control, precum si a numelui, prenumelui si calitatii persoanei care efectueaza controlul, scrise citet.
    (2) Materialele lemnoase neinsotite pe durata transportului de documentele prevazute la art. 3 sau insotite de alte exemplare decat originalul tipizat, precum si cele insotite de documente completate necorespunzator vor fi retinute si date in custodie de organele de control competente, pentru stabilirea provenientei lor, potrivit prevederilor art. 78 alin. 1 si ale art. 79 alin. 1 din Codul silvic.
    (3) Sefii statiilor de cale ferata sau capitanii de port, dupa caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, daca acestea nu au documentele de insotire mentionate la art. 3. Totodata ei vor sesiza imediat cele constatate organului de urmarire penala cel mai apropiat. In cazul in care, in cursul transportului pe calea ferata, organele de control competente constata ca materialele lemnoase nu au documentele de insotire prevazute in prezentele instructiuni, vor dispune retinerea acestora dupa sosirea lor in statia de destinatie, la locul prevazut pentru descarcare. Totodata seful statiei de cale ferata va anunta, in scris, destinatarul despre aceasta retinere.
    (4) Actiunea de descarcare a materialelor lemnoase se va face de catre destinatar sau pe cheltuiala expeditorului, in termenul stabilit in Tariful local de marfuri, iar retinerea produselor respective pentru stabilirea provenientei lor se va face de organele competente.
    Art. 12
    (1) Materialele lemnoase retinute de organele silvice, de organele de politie si de jandarmerie, imputernicite potrivit prevederilor art. 114 si 115 din Codul silvic, vor fi date in custodie, in functie de imprejurari, ocolului, districtului sau cantonului silvic cel mai apropiat ori unui alt custode care dispune de spatiu necesar si de mijloace de paza corespunzatoare.
    (2) Cand materialele lemnoase, gasite fara documente de insotire valabile pe timpul transportului, se afla in mijloace de transport, transportatorul respectiv este obligat sa le duca la locul de predare in custodie, stabilit de organul de constatare.
    (3) In cazul mijloacelor de transport feroviare, marfa va fi eliberata de catre administratia caii ferate custodelui, in cea mai apropiata statie de cale ferata de locul de pastrare, si va fi descarcata si transportata la locul de depozitare de catre custode; cheltuielile pentru operatiunile de mai sus vor fi suportate de catre expeditor.
    Art. 13
    (1) Pentru materialele lemnoase retinute in conditiile prevazute la art. 9 si 11 se incheie procesul-verbal de dare in custodie in trei exemplare, care va cuprinde urmatoarele date:
    a) numele, prenumele si calitatea persoanei care a facut constatarea si a dispus retinerea materialelor lemnoase;
    b) numele, prenumele, domiciliul sau denumirea si sediul destinatarului ori ale persoanei care insoteste transportul, dupa caz;
    c) motivul retinerii;
    d) cantitatea si sortimentele retinute, desfasurate pe specii, iar in cazul lemnului de lucru, pe numar de piese si pe dimensiuni;
    e) denumirea ocolului silvic, a districtului, a cantonului silvic ori a altui custode, care preia materialele lemnoase retinute, precum si numele, prenumele, domiciliul si actul de identitate ale persoanei care are calitatea de custode.
    (2) Procesul-verbal de custodie se semneaza de cel care a dispus retinerea materialelor lemnoase, de custode, de destinatar sau de insotitorul transportului si de minimum 2 martori.
    Art. 14
    Cele trei exemplare ale procesului-verbal de custodie, astfel intocmit, se repartizeaza persoanei care a facut constatarea, custodelui si destinatarului sau persoanei care a insotit ori a efectuat transportul.
    Art. 15
    (1) Termenul maxim admis pentru prezentarea actelor doveditoare a provenientei materialelor lemnoase transportate este de 24 de ore de la data retinerii acestora.
    (2) Persoana careia i-a fost retinut materialul lemnos este obligata ca, in termenul stabilit, sa faca dovada provenientei legale a acestuia, prin prezentarea documentelor doveditoare.
    (3) In situatia in care, in termenul de 24 de ore, prin documentele prezentate s-a facut dovada provenientei legale a materialelor lemnoase persoanelor competente care au dispus retinerea acestora, materialele lemnoase retinute se restituie, incheindu-se in acest scop un proces-verbal de predare-primire.
    (4) In cazul in care, in termenul de 24 de ore, provenienta legala a materialelor lemnoase retinute nu a putut fi stabilita pe baza de acte doveditoare, acestea vor fi confiscate de catre organul constatator, in conditiile legii.

    CAP. 3
    Controlul instalatiilor de transformat lemn rotund in cherestea

    Art. 16
    Potrivit prevederilor art. 81 din Codul silvic se interzice prelucrarea lemnului rotund in cherestea de catre detinatorii de instalatii, fara documente de provenienta legala a acestora.
    Art. 17
    Personalul silvic si politistii abilitati sunt autorizati sa efectueze controlul cu privire la provenienta materialelor lemnoase aflate la centrele de sortare, prelucrare si depozitare a materialelor lemnoase, precum si la modul cum sunt respectate prevederile prezentelor instructiuni la eliberarea documentelor de insotire a materialelor lemnoase.
    Art. 18
    Detinatorii instalatiilor de transformat lemn rotund in cherestea sunt obligati sa inregistreze zilnic, intr-un registru unic de evidenta, cantitatile de materiale lemnoase primite spre prelucrare si cele expediate, cu specificarea documentelor din care rezulta provenienta acestora. Registrul unic de evidenta se pune la dispozitie organelor de control si se pastreaza pe o perioada de 5 ani de la ultima inregistrare efectuata in acesta.
    Art. 19
    In situatia in care se constata nereguli cu privire la inregistrarea exacta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase la centrele de transformare in cherestea, organul constatator aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare, poate propune anularea autorizatiei de functionare, in conditiile legii, si sesizeaza alte institutii publice cu atributii de control economico-financiar.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 20
    (1) Pomii de Craciun transportati fara documente de insotire si confiscati potrivit prevederilor art. 15 vor fi valorificati imediat, iar alte materiale lemnoase care au fost confiscate vor fi valorificate la pretul pietei, intr-un termen care sa evite deprecierea lor.
    (2) Materialul lemnos confiscat este valorificat de catre unitatile silvice, la cerere, cu prioritate la crese, gradinite, scoli, camine de batrani, spitale, primarii, pentru nevoi proprii ale acestora.
    Art. 21
    Transportul traverselor de cale ferata si al stalpilor de telegraf de la unitatile de impregnat la locul de folosire va fi efectuat potrivit prevederilor din normele stabilite de autoritatile publice centrale care raspund de transporturi si comunicatii.
    Art. 22
    Urmarirea respectarii prevederilor prezentelor instructiuni se va asigura de catre urmatoarele categorii de persoane:
    a) personalul silvic din unitatile care administreaza fondul forestier proprietate publica a statului;
    b) personalul de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    c) unitatile de politie si de jandarmerie din cadrul Ministerului de Interne si primarii, in limita atributiilor stabilite prin lege.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 735/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 735 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 735/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu