Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 730 din 22 august 2000

pentru aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente programelor nationale de sanatate publica finantate in anul 2000 din bugetul Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 422 din  1 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 66 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In anul 2000 din bugetul Ministerului Sanatatii se finanteaza programele nationale de sanatate publica prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Indicatorii aferenti programelor nationale prevazute la art. 1 sunt orientativi si sunt stabiliti in conditiile macroeconomice care au stat la baza elaborarii bugetului de stat. Indicatorii respectivi se monitorizeaza pe baza evidentei tehnico-operative la nivelul unitatilor sanitare, al directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al Ministerului Sanatatii, urmand ca pe masura dezvoltarii sistemului informational de raportare sa fie reanalizati din punct de vedere al continutului si reprezentativitatii.
    (2) Sumele utilizate pentru finantarea programelor nationale de sanatate, pana la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, raman cheltuieli ale programelor respective.
    (3) Raportarea si controlul indicatorilor specifici privind realizarea programelor nationale de sanatate publica se efectueaza pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
    Art. 3
    (1) In cadrul Programului national de planificare familiala si protectie a starii de sanatate a mamei si copilului se acorda contraceptive fara plata, prin cabinetele de planificare familiala, pe baza unei liste aprobate de Ministerul Sanatatii, urmatoarelor categorii de persoane: somere, eleve si studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, precum si alte persoane fara venituri.
    (2) Pentru celelalte categorii de persoane care se adreseaza cabinetelor de planificare familiala, contraceptivele se acorda cu plata. Sumele rezultate din recuperarea valori contraceptivelor se utilizeaza in continuare pentru realizarea unei aprovizionari continue si diversificate cu contraceptive. La sfarsitul anului financiar cu sumele ramase in cont se reintregesc creditele bugetare utilizate pentru plata acestora.
    (3) In zonele rurale si in orasele in care nu sunt organizate cabinete de planificare familiala contraceptivele vor fi distribuite de cabinetul de planificare familiala la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala respectiva, prin intermediul medicilor de familie.
    Art. 4
    Modificarea volumului si a structurii programelor nationale de sanatate, pe parcursul derularii finantarii acestora, in functie de necesitati si cu incadrarea in sumele aprobate prin bugetul de stat si, respectiv, prin bugetul Fondului special pentru sanatate publica, se aproba de ministrul sanatatii, in calitate de ordonator principal de credite.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    MINISTERUL SANATATII

                 PROGRAME NATIONALE DE SANATATE PUBLICA

                                                                  Anul 2000

A. Scop:   Supravegherea si mentinerea sub control
           a bolilor transmisibile, in vederea
           limitarii izbucnirilor epidemice
Obiective: Asigurarea prevenirii bolilor
           transmisibile; promovarea unui
           comportament sanatos; maximizarea
           utilizarii serviciilor de preventie a
           bolilor transmisibile; depistarea
           precoce; identificarea cazurilor
           existente si profilaxia primara;
           supravegherea epidemiologica a cazurilor
           existente
Indicatori de rezultate: Incidenta bolilor                     0,4%
                         transmisibile
A.1. PROGRAM NATIONAL: SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL         44.131,7 milioane lei
     BOLILOR INFECTIOASE (PN1)
           Cresterea eficientei si calitatii
           sistemelor de supraveghere a
           principalelor boli transmisibile, in
           vederea identificarii precoce a
           pericolului aparitiei unor epidemii si
           instituirea masurilor adecvate de control
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/actiune de prevenire si               20 milioane lei
           control in focarele de boli infectioase
           Costul mediu/test diagnostic de laborator         100 mii lei
           pentru boli infectioase
Fizici
           Numarul de actiuni de prevenire si
           control in focarele de boli infectioase           300
           Numarul de teste diagnostic de laborator      300.000
           pentru boli infectioase
A.2. PROGRAM NATIONAL: IMUNIZARI (PN2)                   101.603,3 milioane lei
           Asigura prevenirea prin vaccinare a
           urmatoarelor boli considerate probleme de
           sanatate publica: tuberculoza, hepatita
           B, poliomielita, difteria, tetanosul,
           tusea convulsiva, rujeola
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu imunizare/persoana                   100 mii lei
Fizici
           Numarul de persoane vaccinate               1.000.000
A.3. PROGRAM NATIONAL: SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL         18.385,9 milioane lei
     TUBERCULOZEI (PN3)
           Prevenirea transmiterii tuberculozei prin
           supravegherea bolnavilor si prin
           administrarea tratamentului profilactic
           la contactii acestora
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/depistare (tuberculinica si          200 mii lei
           activa)
Fizici
           Numarul de depistari (active si                50.000
           tuberculinice)
A.4. PROGRAM NATIONAL: SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL       21.328,0 milioane lei
     INFECTIEI HIV/SIDA (PN4)
           Supravegherea epidemiologica a cazurilor
           de infectie HIV/SIDA, identificarea
           grupelor la risc, in vederea
           implementarii celor mai adecvate masuri
           de control care sa previna extinderea
           infectiei si reducerea impactului social
           al acesteia
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/test HIV/SIDA                        175 mii lei
Fizici
           Numarul de teste de depistare a infectiei     100.000
           HIV/SIDA
A.5. PROGRAM NATIONAL: PREVENIREA SI CONTROLUL            15.005,1 milioane lei
     BOLILOR CU TRANSMITERE SEXUALA (PN5)
           Evaluarea situatiei actuale a bolilor cu
           transmitere sexuala, derularea unor
           actiuni de depistare a acestora si de
           prevenire a transmiterii (inclusiv
           promovarea unui comportament sexual
           sanatos)
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/test depistare gonoree                50 mii lei
           Costul mediu/test depistare sifilis                26 mii lei
Fizici
           Numarul de teste depistare gonoree            100.000
           Numarul de teste depistare sifilis            300.000
A.6. PROGRAM NATIONAL: PREVENIREA SI CONTROLUL
     INFECTIILOR NOSOCOMIALE (PN6)                         9.475,6 milioane lei
           Supravegherea epidemiologica a
           infectiilor nosocomiale, identificarea
           factorilor de risc, elaborarea si
           implementarea masurilor de control
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/actiune de control al                 29 milioane lei
           focarelor de infectii nosocomiale
Fizici
           Numarul de actiuni de control al
           focarelor de infectii nosocomiale                 300
A.7. PROGRAM NATIONAL: TRANSFUZIOLOGIE SI                100.451,6 milioane lei
     HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA (PN7)
           Testarea sangelui si a derivatelor de
           sange pentru realizarea transfuziilor in
           conditii sigure
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/testare unitate de sange             360 mii lei
           total
Fizici
           Numarul de teste pentru securizare            250.000
           transfuzionala
TOTAL A:                                                 310.381,2 milioane lei
Finantare:
      - bugetul de stat,                                 143.113,2 milioane lei
        din care:
           - cheltuieli materiale si servicii            141.113,2 milioane lei
           - transferuri                                   2.000,0 milioane lei
      - Fondul special pentru sanatate publica,          167.268,0 milioane lei
        din care:
           - cheltuieli materiale si servicii            167.268,0 milioane lei

B. Scop:   Prevenirea, combaterea si controlul
           bolilor netransmisibile care determina
           reducerea sperantei medii de viata
Obiective: Reducerea mortalitatii si a prevalentei
           in populatie a bolilor netransmisibile;
           profilaxia primara, secundara si tertiara
           in diabet si boli de nutritie; reducerea
           complicatiilor bolilor cronice; terapii
           alternative; protejarea populatiei
           impotriva riscurilor legate de mediul
           inconjurator; supravegherea factorilor de
           risc din mediul profesional; scaderea
           prevalentei afectiunilor orodentare
Indicatori de rezultate:
           Cresterea procentului de pacienti testati           5%
B.1. PROGRAM NATIONAL: ACTIUNE PENTRU SANATATE IN         33.303,8 milioane lei
     RELATIE CU MEDIUL (IMPACTUL FACTORILOR DE RISC
     DIN MEDIU) (PN9)
           Prevenirea posibilelor efecte nocive
           exercitate de factorii de mediu asupra
           sanatatii populatiei prin actiuni de
           supraveghere a calitatii factorilor de
           mediu si studii de evaluare a actiunii
           acestora asupra sanatatii populatiei
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/actiune de investigare a             183 milioane lei
           calitatii mediului (aer, apa, sol,
           determinare zgomot) si a calitatii
           alimentelor
Fizici
           Numarul de actiuni de investigare a               170
           calitatii mediului (aer, apa, sol,
           determinare zgomot) si a calitatii
           alimentelor
B.2. PROGRAM NATIONAL: SUPRAVEGHEREA STARII DE            44.935,5 milioane lei
     SANATATE IN COLECTIVITATI DE COPII SI
     ADOLESCENTI (PN10)
           Evaluarea starii de sanatate si a
           factorilor de risc, in vederea promovarii
           sanatatii si a preventiei imbolnavirilor
           la copii si tineri
Indicatori:
Fizici
           Numarul de actiuni de evaluare, promovare     689.155
           si perfectionare a dezvoltarii
           antropofiziometrice si adaptabilitatii
           copiilor si tinerilor
B.3. PROGRAM NATIONAL: SUPRAVEGHEREA FACTORILOR DE
     RISC DIN MEDIUL DE MUNCA SI PROFESIONAL (PN11)       21.869,5 milioane lei
           Prevenirea eventualelor efecte nocive
           exercitate de factorii din mediul de
           munca si profesional asupra sanatatii
           angajatilor prin activitati de
           supraveghere a factorilor de risc din
           diferite locuri de munca si de
           investigare a expunerii profesionale la
           factorii de risc din mediul de munca si
           profesional
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/actiune de supraveghere a             67,4 milioane lei
           factorilor de risc din mediul de munca si
           profesional
           Costul mediu/actiune de investigare a              24,2 milioane lei
           expunerii la noxe in mediul de munca si
           profesional, reducerea morbiditatii
           profesionale
Fizici
           Numarul de actiuni de investigare a               135
           expunerii la noxe in mediul de munca si
           profesional
           Numarul de actiuni de supraveghere a               87
           factorilor de risc din mediul de munca si
           profesional
B.4. PROGRAM NATIONAL: SANATATEA MINTALA SI               10.321,6 milioane lei
     PROFILAXIA IN PATOLOGIA PSIHIATRICA SI
     PSIHOSOCIALA (PN13)
           Alternative terapeutice specifice
           psihiatriei (ergoterapie, meloterapie,
           ateliere de arta aplicata, baze de
           informare, ateliere protejate); formarea
           personalului mediu, de ingrijire, de
           supraveghere in activitati specifice
           bolnavilor psihici
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/centru de consiliere                 500 milioane lei
           Costul mediu/program de instruire                 200 milioane lei
Fizici
           Numarul de centre de consiliere                    11
           Numarul de persoane tratate si                  3.000
           supravegheate
           Numarul de cursuri de pregatire                    20
B.5. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA GERIATRICA SI             1.000,0 milioane lei
     PROTECTIA VARSTNICULUI (PN14)
           Monitorizarea afectiunilor specifice
           varstei a III-a, evitarea aparitiei
           complicatiilor unor boli specifice
           varstei
Indicatori:
           Costul mediu/persoana monitorizata                  2,0 milioane lei
Fizici     Numarul de persoane varstnice                     500
           monitorizate
B.6. PROGRAM NATIONAL: PROFILAXIA SI CONTROLUL            36.105,4 milioane lei
     BOLILOR CARDIOVASCULARE MEDICALE SI
     CHIRURGICALE (PN15)
           Depistarea riscurilor clasice
           (hipertensiune arteriala, hiperlipidemii
           etc.) prin efectuarea screeningului
           populational; depistarea bolnavilor
           cardiaci, asimptomatici sau
           oligosimptomatici; pregatirea
           infrastructurii depistarilor
           populationale, crearea sistemului
           informatic al centrelor de recuperare
           cardiovasculara, intocmirea bazei de
           date electronice
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/program screening                      3,1 miliarde lei
Fizici
           Numarul de programe screening                      10
B.7. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA IN PATOLOGIA             10.600,0 milioane lei
     NEFROLOGICA SI DIALIZA RENALA/TRANSPLANT RENAL
     (PN16)
           Efectuarea screeningului la suspiciunea
           de afectare renala cu potential evolutiv,
           depistarea precoce a bolilor renale,
           studiul etiopatogeniei, nefropatiei
           balcanice, depistarea activa a
           nefropatiilor asimptomatice sau
           paucisimptomatice
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/program screening                  2.680,5 mii lei
Fizici
           Numarul de bolnavi suspecti                     3.800
B.8. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA SI CONTROLUL IN          18.000,0 milioane lei
     PATOLOGIA ONCOLOGICA SI TRANSPLANT MEDULAR
     (PN17)
           Profilaxia primara, secundara in bolile
           de cancer prin actiuni-pilot de
           diagnosticare precoce a cancerului de col
           uterin, structuri si mecanisme pentru
           coordonarea actiunilor de control al
           cancerului la nivel judetean si national
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/test screening                        20 mii lei
Fizici
           Numarul de examene screening la cancer de     700.000
           col
B.9. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA IN TALASEMIE,             1.632,0 milioane lei
     HEMOFILIE SI ALTE HEMOPATII (PN18)
           Reinsertia sociala a bolnavilor si
           prelungirea duratei de viata a acestora
           fara complicatii
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/pacient cu hemofilie                   2,0 milioane lei
           Costul mediu/pacient cu talasemie                   1,9 milioane lei
Fizici
           Numarul de bolnavi investigati pentru             700
           hemofilie
           Numarul de examene screening talasemie            100
B.10. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA SI CONTROLUL IN
      DIABET SI ALTE BOLI DE NUTRITIE (PN19)             236.666,2 milioane lei
           Profilaxia primara in diabet,
           identificarea pacientilor cu risc pentru
           diabet; profilaxia secundara:
           diagnosticul diabetului la persoanele cu
           risc; profilaxia tertiara:
           automonitorizare pentru copii, tineri,
           gravide, screening pentru complicatiile
           cronice ale diabetului (retineopatii,
           nefropatii, neuropatii, boli
           cardiovasculare etc.)
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/pacient tratat                       850 mii lei
Fizici
           Numarul de bolnavi tratati                    303.480
B.11. PROGRAM NATIONAL: ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE
      PREVENTIVA SI RECUPERATORIE (PN20)                     900,0 milioane lei
           Preventia in ortopedie si traumatologie;
           perfectionarea mijloacelor de combatere a
           accentuarii patologiei deformatiilor de
           pe coloana vertebrala, preexistente si
           dobandite
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/pacient monitorizat si                10 milioane lei
           recuperat
Fizici
           Numarul de bolnavi monitorizati                    90
B.12. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA IN PATOLOGIA             6.000,0 milioane lei
      ENDOCRINA (PN21)
           Depistarea hipotiroidismului tranzitoriu,
           investigatii efectuate in judetele
           endemice si profilaxia osteoporozei
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/screening                             10 milioane lei
Fizici
           Numarul de persoane examinate                     600
B.13. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA STOMATOLOGICA            6.000,0 milioane lei
      (PN22)
           Cresterea cario-rezistentei la un numar
           de 250.000 de copii din clasele I - IV,
           aplicarea metodelor specifice promovarii
           si educatiei pentru sanatate; adoptarea
           de catre copii a unui comportament
           favorabil sanatatii; sustinerea
           activitatilor de preventie primara,
           secundara si tertiara stomatologica din
           unitatile clinice de invatamant
           stomatologic
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/trusa pentru clatire orala           500 lei
Fizici
           Numarul de truse pentru clatiri orale      10.000.000
B.14. PROGRAM NATIONAL: PREVENTIA SI RECUPERAREA IN        6.600,0 milioane lei
      NEUROLOGIE (PN28)
           Profilaxia pentru evitarea producerii
           accidentului vascular cerebral la
           persoanele predispuse sau cu afectiuni
           vasculo-cerebrale, ateroscleroze,
           hipertensiune in antecedente; recuperarea
           functionarii nervului acustic in diferite
           maladii prin diverse manevre si metode
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/screening pentru profilaxia            2,5 milioane lei
           accidentelor vasculare
           Costul mediu/persoana monitorizata                 15,0 milioane lei
Fizici
           Numarul de teste screening                      2.000
           Numarul de persoane monitorizate                  100
B.15. PROGRAM NATIONAL: PROFILAXIA SI RECUPERAREA
      BALNEOFIZIOCLIMATOLOGICA (PN31)                      1.300,0 milioane lei
           Monitorizare la bolnavi cu factori de
           risc in patologia dureroasa a coloanei
           vertebrale
Indicatori:
Eficienta
           Costul aparaturii necesare screeningului          360 milioane lei
           Costul mediu/pacient recuperat si                 200 mii lei
           monitorizat
Fizici
           Numarul de pacienti monitorizati                  700
B.16. PROGRAM NATIONAL: TRANSPLANT DE ORGANE SI           15.500,0 milioane lei
      TESUTURI
           Restabilirea starii de sanatate a unor
           bolnavi aflati in faza terminala prin
           insuficienta diferitelor organe
Indicatori:
Eficienta
           Reabilitarea centrelor de referinta             4.300,0 milioane lei
           Costul mediu pentru pacient/transplant             71,0 milioane lei
Fizici
           Numarul de bolnavi cu transplant de               100
           organe
TOTAL B:                                                 450.733,9 milioane lei
Finantare:
      - bugetul de stat,                                 450.733,9 milioane lei
        din care:
           - cheltuieli materiale si servicii             50.628,5 milioane lei
           - transferuri                                 400.105,4 milioane lei

C. Scop:   Dezvoltarea de politici si strategii in
           sectorul sanitar
Obiective: Imbunatatirea starii de sanatate a femeii
           si copilului, planificare familiala,
           standardizarea serviciilor medicale,
           evaluarea starii de sanatate a populatiei,
           imbunatatirea activitatii de asistenta
           medicala; sustinerea centrelor nationale
           de referinta pentru laborator; promovarea
           in randul populatiei a unui comportament
           favorabil prevenirii si depistarii
           bolilor cronice
Indicatori de rezultate:
           Reducerea mortalitatii materne prin avort           0,18 la mie
C.1. PROGRAM NATIONAL: PREVENIREA SI CONTROLUL
     TOXICOMANIEI SI PATOLOGIA INDUSA (PN8)             21.840,0 milioane lei
           Prevenirea uzului si abuzului de droguri
           si controlul dependentei prin activitati
           adresate grupelor de populatie cu risc,
           diagnosticarea si testarea pacientilor,
           terapia de reabilitare si insertie
           sociala
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/centru de consiliere sau             550,0 milioane lei
           centru postcura
           Costul mediu/pacient toxicoman testat             100,0 mii lei
           Costul mediu/pacient tratat                         1,0 milioane lei
Fizici
           Numarul de centre de consiliere, postcura          14
           si detoxificare
           Numarul de pacienti testati                     2.000
           Numarul de pacienti tratati                     1.000
C2. PROGRAM NATIONAL: PLANIFICARE FAMILIALA SI            39.060,0 milioane lei
    PROTECTIA STARII DE SANATATE A MAMEI SI
    COPILULUI (PN12)
           Reducerea morbiditatii infantile si
           materne, redresarea patologiei
           nutritionale, prevenirea bolilor
           neuropsihice, reducerea numarului de
           sarcini nedorite; protectia persoanelor
           defavorizate
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/test si tratament                    198,9 mii lei
           profilactic
Fizici
           Numarul de copii testati                      108.696
           Numarul de copii tratati profilactic           54.565
           Numarul de femei testate                       10.870
           Numarul de gravide tratate profilactic         21.957
C3. PROGRAM NATIONAL: SUSTINEREA CENTRELOR NATIONALE       5.142,7 milioane lei
    DE REFERINTA PENTRU LABORATOR (PN23)
           Implementarea functionala a centrelor de
           referinta in Romania
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/analiza                              500 mii lei
Fizici
           Numarul de analize efectuate                   10.000
C4. PROGRAM NATIONAL: STANDARDIZAREA SERVICIILOR
    MEDICALE IN SANATATEA PUBLICA (PN24)                   1.895,0 milioane lei
           Autorizarea prin testare si certificarea
           dispozitivelor medicale si serviciilor
           din reteaua sanitara publica si privata;
           monitorizarea evaluarii clinice;
           certificarea dispozitivelor medicale cu
           standardele internationale si europene
           si supravegherea utilizarii lor in
           reteaua sanitara; achizitii de
           echipamente medicale; autorizarea prin
           testare a produselor parafarmaceutice
Indicatori:
Fizici
           Numarul de lucrari/tipodimensiuni                 685
C5. PROGRAM NATIONAL: PROMOVAREA SANATATII SI              8.583,3 milioane lei
    EDUCATIA PENTRU SANATATE (PN25)
           Utilizarea metodelor specifice promovarii
           sanatatii si educatiei pentru sanatate
           pentru adoptarea de catre populatie a
           unui stil de viata sanatos
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/campanie de informare,                19 milioane lei
           educare si comunicare
Fizici
           Numarul de campanii de informare,                 430
           educare, comunicare
C.6. PROGRAM NATIONAL: EVALUAREA STARII DE SANATATE          548,6 milioane lei
     A POPULATIEI SI SUPRAVEGHEREA DEMOGRAFICA
     (PN26)
           Identificarea si ierarhizarea problemelor
           de sanatate, stabilirea nevoilor
           (materiale si umane) si a criteriilor de
           alocare a resurselor si de masurare a
           calitatii vietii populatiei
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/ancheta epidemiologica                11 milioane lei
Fizici
           Numarul de anchete epidemiologice                  46
C7. PROGRAM NATIONAL: PERFECTIONAREA CONTINUA SI           1.950,0 milioane lei
    STRATEGIA RESURSELOR UMANE (PN27)
           Elaborarea, derularea, certificarea si
           evaluarea programelor educationale
           adresate resurselor umane din sectorul
           sanitar; organizarea examenelor si
           concursurilor pentru specializarea si
           obtinerea gradelor profesionale de catre
           personalul cu studii superioare si medii;
           evaluarea resurselor umane;
           diversificarea ariei profesionale
           medicale si farmaceutice
Indicatori:
Fizici
           Numarul de persoane incluse in programul          500
           de perfectionare
C.8. PROGRAM NATIONAL: REABILITAREA SERVICIILOR DE        29.186,2 milioane lei
     URGENTA PRESPITALICEASCA (PN29)
           Formarea de personal specializat in
           serviciile medicale de urgenta;
           pregatirea serviciilor de urgenta pentru
           interventia la dezastre; derularea
           programului Remssy
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/persoana formata                      10 milioane lei
           Costul mediu dotari pentru dezastre/judet         500 milioane lei
           Costul mediu instalare echipamente              3.500 milioane lei
           Remssy/judet
Fizici
           Numarul de persoane formate                       200
           Numarul de judete dotate pentru dezastre           10
           Numarul de judete in care se deruleaza              6
           programul Remssy
C.9. PROGRAM NATIONAL: ACREDITAREA UNITATILOR DE             500 milioane lei
     SANATATE PUBLICA SI SERVICII DE INTERES
     NATIONAL (PN30)
           Garantarea functionarii spitalelor la un
           standard corespunzator complexitatii
           serviciilor medicale
Indicatori:
Fizici
           Elaborarea catalogului de acreditare                1
C10. PROGRAM NATIONAL: TRATAMENT IN STRAINATATE           16.300,0 milioane lei
           Rezolvarea situatiei medicale a unor
           bolnavi care nu pot fi tratati in tara;
           investigatii de inalta performanta pentru
           precizare de diagnostic, tratament
           chirurgical, transplant de tesuturi si
           organe
Indicatori:
Eficienta
           Costul mediu/pacient                              326 milioane lei
Fizici
           Numarul de pacienti
C.11. PROGRAM NATIONAL: REZERVA MINISTERULUI              71.903,4 milioane lei
      SANATATII PENTRU SITUATII SPECIALE
           Aprovizionarea cu medicamente, produse
           biologice, antiseptice, produse
           parafarmaceutice si alte materiale
           specifice pentru folosirea lor in
           situatii speciale (dezastre, crize si
           situatii altele decat razboiul)
TOTAL C                                                  196.909,3 milioane lei
Finantare:
      - bugetul de stat,                                 196.909,3 milioane lei
        din care:
           - cheltuieli materiale si servicii             37.314,7 milioane lei
           - transferuri                                 159.594,6 milioane lei

TOTAL GENERAL (A + B + C)                                958.024,4 milioane lei
Finantare:
      - bugetul de stat,                                 790.756,4 milioane lei
        din care:
           - cheltuieli materiale si servicii            229.056,4 milioane lei
           - transferuri                                 561.700,0 milioane lei
      - Fondul special pentru sanatate publica           167.268,0 milioane lei

    NOTA:
    In sumele aferente fiecarui program sunt cuprinse si fondurile necesare activitatilor complementare de realizare a scopului si obiectivelor programelor, stabilite de Ministerul Sanatatii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 730/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 730 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 730/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu