Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 726 din 14 mai 2004

pentru aprobarea Planului de actiuni prioritare in domeniul protectiei copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii pentru perioada 2004 - 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 457 din 21 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Planul de actiuni prioritare in domeniul protectiei copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii pentru perioada 2004 - 2005, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Copilului si Adoptie
                         Gabriela Coman,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Mircea Alexandru,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

    ANEXA 1

    PLAN DE ACTIUNI PRIORITARE IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI IMPOTRIVA ABUZULUI, NEGLIJARII SI EXPLOATARII

                               2004 - 2005
 ______________________________________________________________________________
|   Obiective  |      Actiuni       |  Institutii  |    Institutii/     |Termen|
|              |     prioritare     | responsabile |    organizatii     |limita|
|              |                    |              |     partenere      |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|I. Revizuirea |1.1. Armonizarea    |Ministerul    |Ministerul Educatiei| 2005 |
|si armonizarea|cadrului legislativ |Muncii,       |si Cercetarii,      |      |
|cadrului      |referitor la        |Solidaritatii |Ministerul          |      |
|legislativ,   |protectia copilului |Sociale si    |Sanatatii,          |      |
|inclusiv a    |impotriva abuzului, |Familiei si   |Ministerul          |      |
|standardelor  |neglijarii si       |Autoritatea   |Administratiei si   |      |
|si            |exploatarii cu      |Nationala     |Internelor,         |      |
|metodologiilor|celelalte norme si  |pentru        |Ministerul Justitiei|      |
|referitoare la|acte normative      |Protectia     |si serviciile       |      |
|protectia     |conexe acestuia (de |Copilului si  |publice             |      |
|copilului     |ex. delicventa      |Adoptie       |deconcentrate ale   |      |
|impotriva     |juvenila, violenta  |              |acestora, autoritati|      |
|abuzului,     |domestica etc.) prin|              |locale, Serviciul   |      |
|neglijarii si |masuri precum:      |              |Public Specializat  |      |
|exploatarii   |- Introducerea unor |              |pentru Protectia    |      |
|              |  prevederi         |              |Copilului,          |      |
|              |  legislative       |              |Organizatii         |      |
|              |  referitoare la    |              |Nonguvernamentale   |      |
|              |  indepartarea      |              |                    |      |
|              |  temporara a       |              |                    |      |
|              |  agresorului din   |              |                    |      |
|              |  mediul familial   |              |                    |      |
|              |- Asigurarea        |              |                    |      |
|              |  gratuitatii pentru|              |                    |      |
|              |  certificatele     |              |                    |      |
|              |  medico-legale     |              |                    |      |
|              |  pentru copiii     |              |                    |      |
|              |  aflati in situatii|              |                    |      |
|              |  de abuz, neglijare|              |                    |      |
|              |  si exploatare,    |              |                    |      |
|              |  precum si de      |              |                    |      |
|              |  violenta domestica|              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |1.2. Aprobarea, prin|Ministerul    |         -          |Trim. |
|              |hotarare a          |Muncii,       |                    |I 2004|
|              |Guvernului, a       |Solidaritatii |                    |      |
|              |Planului National   |Sociale si    |                    |      |
|              |pentru eliminarea   |Familiei si   |                    |      |
|              |exploatarii prin    |Autoritatea   |                    |      |
|              |munca a copiilor    |Nationala     |                    |      |
|              |                    |pentru        |                    |      |
|              |                    |Protectia     |                    |      |
|              |                    |Copilului si  |                    |      |
|              |                    |Adoptie       |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |1.3. Aprobarea, prin|Ministerul    |         -          |Trim. |
|              |hotarare a          |Muncii,       |                    |  II  |
|              |Guvernului, a       |Solidaritatii |                    | 2004 |
|              |Planului National de|Sociale si    |                    |      |
|              |Actiune privind     |Familiei si   |                    |      |
|              |prevenirea si       |Autoritatea   |                    |      |
|              |combaterea abuzului |Nationala     |                    |      |
|              |sexual asupra       |pentru        |                    |      |
|              |copilului si a      |Protectia     |                    |      |
|              |exploatarii sexuale |Copilului si  |                    |      |
|              |a copiilor in       |Adoptie       |                    |      |
|              |scopuri comerciale  |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |1.4. Aprobarea, prin|Autoritatea   |        -           |Trim. |
|              |ordin comun, a      |Nationala     |                    |I 2004|
|              |ghidului metodologic|pentru        |                    |      |
|              |privind interventia |Protectia     |                    |      |
|              |si prevenirea in    |Copilului si  |                    |      |
|              |echipa              |Adoptie,      |                    |      |
|              |multidisciplinara   |Ministerul    |                    |      |
|              |si in retea in      |Muncii,       |                    |      |
|              |situatiile de abuz, |Solidaritatii |                    |      |
|              |neglijare si        |Sociale si    |                    |      |
|              |exploatare a        |Familiei,     |                    |      |
|              |copilului           |Ministerul    |                    |      |
|              |                    |Educatiei si  |                    |      |
|              |                    |Cercetarii,   |                    |      |
|              |                    |Ministerul    |                    |      |
|              |                    |Sanatatii,    |                    |      |
|              |                    |Ministerul    |                    |      |
|              |                    |Administratiei|                    |      |
|              |                    |si Internelor |                    |      |
|              |                    |si Ministerul |                    |      |
|              |                    |Justitiei     |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |1.5. Aprobarea, prin|Autoritatea   |        -           |Trim. |
|              |ordin al            |Nationala     |                    |I 2004|
|              |secretarului de stat|pentru        |                    |      |
|              |al Autoritatii      |Protectia     |                    |      |
|              |Nationale pentru    |Copilului si  |                    |      |
|              |Protectia Copilului |Adoptie       |                    |      |
|              |si Adoptie, a       |              |                    |      |
|              |standardelor minime |              |                    |      |
|              |obligatorii privind |              |                    |      |
|              |telefonul copilului,|              |                    |      |
|              |centrul de          |              |                    |      |
|              |consiliere pentru   |              |                    |      |
|              |copilul abuzat,     |              |                    |      |
|              |neglijat si         |              |                    |      |
|              |exploatat si centrul|              |                    |      |
|              |de resurse          |              |                    |      |
|              |comunitare pentru   |              |                    |      |
|              |prevenirea abuzului,|              |                    |      |
|              |neglijarii si       |              |                    |      |
|              |exploatarii         |              |                    |      |
|              |copilului           |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |1.6. Elaborarea     |Autoritatea   |Serviciul Public    |Trim. |
|              |ghidurilor          |Nationala     |Specializat pentru  |  IV  |
|              |metodologice        |pentru        |Protectia Copilului,| 2004 |
|              |corespunzatoare     |Protectia     |Universitati,       |      |
|              |celor trei standarde|Copilului si  |Organizatii         |      |
|              |mentionate anterior |Adoptie       |Nonguvernamentale   |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |1.7. Aprobarea,     |Autoritatea   |        -           | 2005 |
|              |prin ordin al       |Nationala     |                    |      |
|              |secretarului de stat|pentru        |                    |      |
|              |al Autoritatii      |Protectia     |                    |      |
|              |Nationale pentru    |Copilului si  |                    |      |
|              |Protectia Copilului |Adoptie       |                    |      |
|              |si Adoptie, a       |              |                    |      |
|              |ghidurilor          |              |                    |      |
|              |metodologice        |              |                    |      |
|              |mentionate anterior |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|II. Formarea  |2.1. Introducerea in|Ministerul    |         -          |Trim. |
|initiala si   |legislatie a        |Educatiei si  |                    |  IV  |
|continua in   |obligativitatii     |Cercetarii,   |                    | 2004 |
|domeniul      |formarii initiale si|Ministerul    |                    |      |
|protectiei    |continue in domeniul|Sanatatii,    |                    |      |
|copilului     |protectiei copilului|Ministerul    |                    |      |
|impotriva     |impotriva abuzului, |Muncii,       |                    |      |
|abuzului,     |neglijarii si       |Solidaritatii |                    |      |
|neglijarii si |exploatarii, a      |Sociale si    |                    |      |
|exploatarii   |profesionistilor    |Familiei si   |                    |      |
|              |care interactioneaza|Autoritatea   |                    |      |
|              |cu copilul          |Nationala     |                    |      |
|              |(asistenti sociali, |pentru        |                    |      |
|              |medici, asistente   |Protectia     |                    |      |
|              |medicale, psihologi,|Copilului si  |                    |      |
|              |cadre didactice,    |Adoptie       |                    |      |
|              |juristi, politisti  |              |                    |      |
|              |s.a.)               |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |2.2. Elaborarea,    |Ministerul    |Universitati,       | 2005 |
|              |validarea si/sau    |Educatiei si  |Centrul National de |      |
|              |derularea de cursuri|Cercetarii,   |Formare a Cadrelor  |      |
|              |postuniversitare si |Ministerul    |Didactice, Casa     |      |
|              |de formare          |Sanatatii,    |Corpului Didactic,  |      |
|              |profesionala        |Ministerul    |Centrul National de |      |
|              |continua in domeniul|Muncii,       |pregatire           |      |
|              |mentionat; exemple: |Solidaritatii |profesionala pentru |      |
|              |- Formare de        |Sociale si    |medici, farmacisti, |      |
|              |  formatori de      |Familiei si   |alt personal cu     |      |
|              |  formatori         |Autoritatea   |studii superioare si|      |
|              |- Formare de        |Nationala     |asistente medicale, |      |
|              |  formatori         |pentru        |Organizatii         |      |
|              |- Cursuri pentru    |Protectia     |Nonguvernamentale   |      |
|              |  medici            |Copilului si  |                    |      |
|              |  (specialitati     |Adoptie       |                    |      |
|              |  pediatrice,       |              |                    |      |
|              |  medicii legisti si|              |                    |      |
|              |  medicii de        |              |                    |      |
|              |  familie)          |              |                    |      |
|              |- Cursuri           |              |                    |      |
|              |  postuniversitare/ |              |                    |      |
|              |  masterate pentru  |              |                    |      |
|              |  specialisti cu    |              |                    |      |
|              |  profiluri diferite|              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |2.3. Validarea      |Centrul       |        -           |Trim. |
|              |programei cadru     |National      |                    |  II  |
|              |pentru              |de Formare    |                    | 2004 |
|              |perfectionarea in   |Profesionala  |                    |      |
|              |domeniul protectiei |a Adultilor   |                    |      |
|              |copilului impotriva |              |                    |      |
|              |abuzului, neglijarii|              |                    |      |
|              |si exploatarii - in |              |                    |      |
|              |conformitate cu     |              |                    |      |
|              |prevederile         |              |                    |      |
|              |Ordonantei          |              |                    |      |
|              |Guvernului          |              |                    |      |
|              |nr. 129/2000        |              |                    |      |
|              |privind formarea    |              |                    |      |
|              |profesionala a      |              |                    |      |
|              |adultilor,          |              |                    |      |
|              |republicata, cu     |              |                    |      |
|              |modificarile        |              |                    |      |
|              |ulterioare          |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |2.4. Elaborarea/    |Ministerul    |Ministerul          | 2005 |
|              |revizuirea          |Muncii,       |Administratiei si   |      |
|              |standardelor        |Solidaritatii |Internelor,         |      |
|              |ocupationale pentru |Sociale si    |Ministerul          |      |
|              |ocupatiile implicate|Familiei si   |Educatiei si        |      |
|              |in domeniul         |Autoritatea   |Cercetarii,         |      |
|              |mentionat           |Nationala     |Ministerul          |      |
|              |                    |pentru        |Sanatatii,          |      |
|              |                    |Protectia     |Organizatii         |      |
|              |                    |Copilului si  |Nonguvernamentale   |      |
|              |                    |Adoptie       |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |2.5. Validarea      |Consiliul     |Ministerul Muncii,  | 2005 |
|              |standardelor        |pentru        |Solidaritatii       |      |
|              |ocupationale        |Standarde     |Sociale si Familiei,|      |
|              |                    |Ocupationale  |Autoritatea         |      |
|              |                    |si Evaluare   |Nationala pentru    |      |
|              |                    |              |Protectia Copilului |      |
|              |                    |              |si Adoptie,         |      |
|              |                    |              |Ministerul          |      |
|              |                    |              |Administratiei si   |      |
|              |                    |              |Internelor,         |      |
|              |                    |              |Ministerul Educatiei|      |
|              |                    |              |si Cercetarii,      |      |
|              |                    |              |Ministerul          |      |
|              |                    |              |Sanatatii,          |      |
|              |                    |              |Organizatii         |      |
|              |                    |              |Nonguvernamentale   |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|III.          |3.1. Testarea       |Autoritatea   |Ministerul Muncii,  |Trim. |
|Implementarea |ghidului            |Nationala     |Solidaritatii       |  II  |
|standardelor  |metodologic privind |pentru        |Sociale si Familiei,| 2004 |
|minime        |interventia si      |Protectia     |Ministerul          |      |
|obligatorii si|prevenirea in echipa|Copilului si  |Sanatatii,          |      |
|ghidului      |multidisciplinara si|Adoptie       |Ministerul          |      |
|metodologic in|in retea in         |              |Educatiei si        |      |
|domeniul      |situatiile de abuz, |              |Cercetarii,         |      |
|protectiei    |neglijare si        |              |Ministerul          |      |
|copilului     |exploatare a        |              |Administratiei si   |      |
|impotriva     |copilului si a      |              |Internelor,         |      |
|abuzului,     |programei cadru     |              |Ministerul Justitiei|      |
|neglijarii si |pentru              |              |si Serviciile       |      |
|exploatarii   |perfectionarea in   |              |Publice             |      |
|              |domeniul protectiei |              |deconcentrate ale   |      |
|              |copilului impotriva |              |acestora, Autoritati|      |
|              |abuzului, neglijarii|              |Locale, Serviciul   |      |
|              |si exploatarii prin |              |Public Specializat  |      |
|              |intermediul unui    |              |pentru Protectia    |      |
|              |proiect pilot       |              |Copilului,          |      |
|              |                    |              |Organizatii         |      |
|              |                    |              |Nonguvernamentale   |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |3.2. Testarea       |Autoritatea   |Ministerul Muncii,  |Trim. |
|              |standardelor minime |Nationala     |Solidaritatii       |  IV  |
|              |obligatorii privind |pentru        |Sociale si Familiei,| 2004 |
|              |telefonul copilului,|Protectia     |Ministerul          |      |
|              |centrul de          |Copilului si  |Sanatatii,          |      |
|              |consiliere pentru   |Adoptie       |Ministerul          |      |
|              |copilul abuzat,     |              |Educatiei si        |      |
|              |neglijat si         |              |Cercetarii,         |      |
|              |exploatat si centrul|              |Ministerul          |      |
|              |de resurse          |              |Administratiei si   |      |
|              |comunitare pentru   |              |Internelor,         |      |
|              |prevenirea abuzului,|              |Ministerul          |      |
|              |neglijarii si       |              |Justitiei si        |      |
|              |exploatarii         |              |Serviciile Publice  |      |
|              |copilului prin      |              |deconcentrate ale   |      |
|              |intermediul unor    |              |acestora, Autoritati|      |
|              |proiecte pilot      |              |Locale, Serviciul   |      |
|              |                    |              |Public Specializat  |      |
|              |                    |              |pentru Protectia    |      |
|              |                    |              |Copilului,          |      |
|              |                    |              |Organizatii         |      |
|              |                    |              |Nonguvernamentale   |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |3.3. Incheierea de  |Autoritatile  |Furnizori de        |Trim. |
|              |conventii de        |Locale        |servicii in         | III  |
|              |colaborare si       |              |domeniu,            | 2004 |
|              |protocoale de       |              |Organizatii         |      |
|              |interventie intre   |              |Nonguvernamentale   |      |
|              |institutiile de la  |              |                    |      |
|              |nivel local care    |              |                    |      |
|              |intervin in retea   |              |                    |      |
|              |pentru cazurile de  |              |                    |      |
|              |abuz, neglijare si  |              |                    |      |
|              |exploatare a        |              |                    |      |
|              |copilului, pe baza  |              |                    |      |
|              |ghidului metodologic|              |                    |      |
|              |privind interventia |              |                    |      |
|              |si prevenirea in    |              |                    |      |
|              |echipa              |              |                    |      |
|              |multidisciplinara si|              |                    |      |
|              |in retea in         |              |                    |      |
|              |situatiile de abuz, |              |                    |      |
|              |neglijare si        |              |                    |      |
|              |exploatare a        |              |                    |      |
|              |copilului           |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|              |3.4. Intalniri      |Autoritatea   |Autoritati locale,  | 2004 |
|              |periodice la nivel  |Nationala     |Serviciul Public    |  -   |
|              |national/regional/  |pentru        |Specializat pentru  | 2005 |
|              |judetean intre      |Protectia     |Protectia Copilului,|      |
|              |profesionistii care |Copilului si  |Serviciile          |      |
|              |activeaza in acest  |Adoptie       |deconcentrate ale   |      |
|              |domeniu pentru      |              |ministerelor,       |      |
|              |schimb de experienta|              |Organizatii         |      |
|              |si optimizarea      |              |Nonguvernamentale   |      |
|              |interventiei        |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|IV.           |4.1. Realizarea de  |Ministerul    |Autoritati locale,  | 2004 |
|Sensibilizarea|campanii mediatice  |Sanatatii,    |Serviciul Public    |  -   |
|opiniei       |pentru              |Ministerul    |Specializat pentru  | 2005 |
|publice asupra|sensibilizarea      |Educatiei si  |Protectia Copilului,|      |
|abuzului,     |opiniei publice     |Cercetarii,   |Serviciile          |      |
|neglijarii si |asupra problematicii|Ministerul    |deconcentrate ale   |      |
|exploatarii   |abuzului, neglijarii|Afacerilor    |ministerelor,       |      |
|copilului     |si exploatarii      |Externe       |Organizatii         |      |
|              |copilului prin      |              |Nonguvernamentale   |      |
|              |intermediul unor    |              |                    |      |
|              |proiecte sau        |              |                    |      |
|              |programe nationale  |              |                    |      |
|              |aflate in derulare  |              |                    |      |
|              |si in               |              |                    |      |
|              |responsabilitatea   |              |                    |      |
|              |unor ministere;     |              |                    |      |
|              |exemple: |              |                    |      |
|              |- Educatia pentru   |              |                    |      |
|              |  sanatate in scoli |              |                    |      |
|              |- Educatie pentru   |              |                    |      |
|              |  cetatenie         |              |                    |      |
|              |  democratica       |              |                    |      |
|              |- Educatie pentru   |              |                    |      |
|              |  sanatate          |              |                    |      |
|              |- Prevenirea si     |              |                    |      |
|              |  combaterea        |              |                    |      |
|              |  violentei         |              |                    |      |
|              |  domestice         |              |                    |      |
|              |- Campanii pentru   |              |                    |      |
|              |  sensibilizare in  |              |                    |      |
|              |  regiunea sud-est  |              |                    |      |
|              |  europeana         |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|
|V. Crearea/   |5.1. Includerea     |Autoritatea   |USAID, Serviciul    |Trim. |
|dezvoltarea   |monitorizarii       |Nationala     |Public Specializat  |  IV  |
|mecanismului  |semnalarilor si a   |pentru        |pentru Protectia    | 2004 |
|de            |cazurilor de abuz,  |Protectia     |Copilului           |      |
|monitorizare  |neglijare si        |Copilului si  |                    |      |
|a cazurilor   |exploatare a        |Adoptie       |                    |      |
|de abuz,      |copilului in cadrul |              |                    |      |
|neglijare si  |proiectului         |              |                    |      |
|exploatare    |Autoritatea         |              |                    |      |
|              |Nationala pentru    |              |                    |      |
|              |Protectia Copilului |              |                    |      |
|              |si Adoptie - USAID  |              |                    |      |
|              |aflat in derulare   |              |                    |      |
|              |pentru dezvoltarea  |              |                    |      |
|              |sistemului national |              |                    |      |
|              |de monitorizare din |              |                    |      |
|              |domeniul protectiei |              |                    |      |
|              |copilului           |              |                    |      |
|______________|____________________|______________|____________________|______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 726/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 726 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu